Page 1

PROJECT ACCOUNTMANAGEMENT DIGITALE MEDIA: WECHARGE Communicatiemanagement 6

Carpentier Amandine Simoens Isolde Van der Poorten Lyssa 1 Verbeke Thomas Verstockt Melanie Vindevoghel Glenn


INHOUDSOPGAVE Deel 1: Accountmanagement ............................................................................................................. 4 Hoofdstuk 1: Uitwerking project ............................................................................................................ 4 1.1 WEcharge in een notendop ........................................................................................................ 4 1.2 De concurrentiële omgeving ...................................................................................................... 4 1.3 Strategie voor uitbouw en aanbod ........................................................................................... 5 Visie ..................................................................................................................................................... 5 Missie ................................................................................................................................................... 5 Waarden ............................................................................................................................................ 5 Strategie ............................................................................................................................................. 5 Doelstellingen .................................................................................................................................... 6 Aanbod .............................................................................................................................................. 7 Distributie ............................................................................................................................................ 7 Promotie ............................................................................................................................................. 8 Financiering ....................................................................................................................................... 9 1.4 Operationele uitwerking.............................................................................................................11 Operationele doelstellingen ........................................................................................................11 Stakeholders/partners ...................................................................................................................11 Voorbereidingsformulier onderhandelen ..................................................................................13 Sales pitch en elevator pitch .......................................................................................................14 1.5 Afbakening doelgroep ...............................................................................................................15 Hoofdstuk 2: Verslagen vergaderingen ............................................................................................16 Verslag vergadering 1 – 16/10/2013...............................................................................................16 Verslag vergadering 2 – 6/11/2013 .................................................................................................16 Verslag vergadering 3 – 13/11/2013...............................................................................................16 Verslag vergadering 4 – tussen 13/11/2013 en 20/11/2013 .......................................................18 Verslag vergadering 5 – 20/11/2013...............................................................................................20

2


Verslag vergadering 6 – 27/11/2013...............................................................................................23 Verslag vergadering 7 – 2/12/2013 .................................................................................................25 Verslag vergadering 8 – 4/12/2013 .................................................................................................27 Hoofdstuk 3: Individuele opdrachten ................................................................................................28 3.1 Carpentier Amandine.................................................................................................................28 3.2 Simoens Isolde ..............................................................................................................................30 3.3 Van der Poorten Lyssa ................................................................................................................32 3.4 Verbeke Thomas ..........................................................................................................................34 3.5 Verstockt Melanie ........................................................................................................................36 3.6 Vindevoghel Glenn .....................................................................................................................37 Deel 2: Digitale media ........................................................................................................................ 40 Het webplatform ....................................................................................................................................40 Socialmediakanalen .............................................................................................................................45 Facebook ............................................................................................................................................45 Twitter ...................................................................................................................................................45 Foursquare ...........................................................................................................................................46 Vine .......................................................................................................................................................46 De verkoopfilm .......................................................................................................................................47

3


DEEL 1: ACCOUNTMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: UITWERKING PROJECT 1.1 WECHARGE IN EEN NOTENDOP WEcharge is een dienst die op openbare plaatsen in Gent oplaadpunten voor gsm’s zal voorzien. Omdat het vooral smartphones zijn waarvan de batterij snel leeg raakt, spreken we voor het gemak in de rest van dit document enkel over smartphones. De oplaadpunten zullen op openbare plaatsen geplaatst worden en zullen gratis te gebruiken zijn. WEcharge streeft ernaar om de drempel zo laag mogelijk te houden. Inkomsten worden gegenereerd uit partnerships, wat gratis gebruik mogelijk maakt.

1.2 DE CONCURRENTIËLE OMGEVING WEcharge is een nieuwe dienst in Vlaanderen, uniek in zijn soort. Op het eerste gezicht lijken er geen concurrenten te zijn, maar na reflectie konden de drie volgende bedreigingen worden opgesomd: 

Mogelijkheid om smartphone op te laden via WIFI: De mogelijkheid om smartphones op te laden via WIFI is volop in ontwikkeling. Momenteel is het enkel in Amerika op gang aan het komen, dus in België is daar momenteel nog geen concurrentie voor. Het sterke punt van WEcharge is dat consumenten sowieso behoudsgezind zijn. Wanneer ze hun gekende oplader kunnen gebruiken, zullen ze dit eerder doen dan de WIFI te gebruiken. Op termijn, wanneer deze methode beter op punt staat, kan het een bedreiging worden voor WEcharge omdat opladen via WIFI het voordeel biedt dat de smartphone niet moet worden achtergelaten en dat het eveneens gratis is. Draagbare (draadloze) opladers: Het voordeel van deze draadloze opladers tegenover de oplaadpunten van WEcharge is dat jongeren ze overal kunnen meenemen. Vooral bij vrouwen is dit makkelijk omdat die meestal een handtas bijhebben. Voor mannen is dit echter minder vanzelfsprekend. Het nadeel van deze opladers is dat de draadloze bakjes zelf wél moeten opgeladen worden van tijd tot tijd. Daarnaast moet je eraan denken om het draadloze bakje mee te nemen wanneer je op stap gaat én duurt het langer dan met een klassieke oplader om je smartphone op te laden. Daarbovenop kost het geld om zulke draadloze opladers aan te kopen, waar WEcharge uiteraard gratis is. Mogelijkheid om losse extra batterijen te kopen van het merk zelf: Sommige merken bieden de mogelijkheid om externe batterijen aan te kopen. Bij smartphones van bv. Samsung kan je de batterij makkelijk zelf vervangen. Dit komt echter niet zo vaak voor, dus dit ziet WEcharge niet als een sterke concurrent. Daarbij komt ook dat extra batterijen niet gratis zijn en dat veel bekende smartphonemerken zoals Apple die mogelijkheid niet bieden.

4


1.3 STRATEGIE VOOR UITBOUW EN AANBOD Visie Mensen willen het gevoel van continue bereikbaarheid hebben. Wanneer de batterij van hun smartphone leeg is, voelen ze zich vaak verloren. Meestal vormt deze situatie zich ook net wanneer ze iemand nodig hebben. WEcharge zag hier het gat in de markt en komt met de oplossing.

Missie WEcharge is de gratis oplossing voor studenten die met een lege smartphonebatterij vallen. Op tal van Gentse openbare plaatsen stelt het oplaadpunten ter beschikking om in hun smartphone-afhankelijk gedrag te voorzien.

Waarden -

Toegankelijk Gratis Eenvoudig Vernieuwend Jong

Strategie Om tot een gefundeerde strategie te komen, werd gebruik gemaakt van het model van Lasswell: -

-

-

-

WHO WEcharge, de enige aanbieder van openbare oplaadpunten voor smartphones in Vlaanderen SAYS WHAT WEcharge biedt gratis en toegankelijk de mogelijkheid om op openbare plaatsen smartphones op te laden TO WHOM Jongeren (vooral studenten) die in Gent en omstreken wonen/werken/studeren THROUGH WHICH CHANNEL Door middel van mond-aan-mondreclame, speciale acties om de dienst bekend te maken en communicatie via social media TO WHAT EFFECT Jongeren voorzien in hun behoefte om hun smartphone te kunnen opladen en zo continue bereikbaar te kunnen zijn

Conclusie: WEcharge zal als enige aanbieder oplaadpunten voor smartphones voorzien op openbare plaatsen in Gent. Zo zal het aan jongeren de mogelijkheid bieden om gratis en 5


toegankelijk hun smartphone op te laden zodat ze steeds bereikbaar kunnen blijven, de hele dag door. Dit gratis aspect wordt mogelijk gemaakt door partnerships met sponsors. WEcharge zal deze dienst bekendmaken door middel van speciale acties, social mediaacties en mond-aan-mondreclame.

Doelstellingen De doelstellingen die WEcharge concreet wil bereiken, worden onderverdeeld in bedrijfs-, marketing- en communicatiedoelstellingen. Ze worden SMART geformuleerd, om evaluatie in de toekomst te vergemakkelijken. -

Bedrijfsdoelstellingen o In september 2014 wil WEcharge de eerste oplaadpunten in Gent plaatsen. o Binnen de twee jaar na in werking treden in Gent, de dienst ook in de overige studentensteden in België/Vlaanderen installeren. o Na een jaar uitbreiden en op nog meer plaatsen oplaadpunten voorzien, zoals in shoppingcenters, winkelstraten, … o Na een jaar een bredere doelgroep aanspreken door nieuwe oplaadpunten te voorzien en aangepaste communicatie te voeren.

-

Marketingdoelstellingen o 10 % nieuwe klanten aantrekken (mensen die in Gent werken, wonen of studeren) tussen september 2014 en januari 2015 o De naambekendheid van WEcharge verhogen met 15 % tegen februari 2015. o Tweemaandelijks de klanten op de hoogte houden van nieuwe acties met nieuwe partners bij WEcharge.

-

Communicatiedoelstellingen o Kennis  Tegen januari 2015 moet 25 % van de jongeren die in Gent werken, wonen of studeren weten dat ze hun smartphone gratis kunnen opladen op bepaalde plaatsen in Gent.  20 % van de jongeren die in Gent werken, wonen of studeren moeten de oplaadpunten van WEcharge herkennen (aan hun design en aan het logo) tegen februari 2015. o Attitude  20 % van de inwoners in Gent moet positief staan tegenover de aanwezigheid van openbare oplaadpunten in hun stad tegen december 2014.  50 % van de klanten moet tevreden zijn met de manier waarop adverteerders hen via WEcharge bereiken (door gepersonaliseerde boodschappen via sms, door sampling, door acties, …). o Gedrag  10 % van de mensen die in Gent werken, wonen of studeren, moeten één van de oplaadpunten al gebruikt hebben tegen januari 2015.  5 % van de Kinepolisbezoekers moet binnen het jaar gebruikmaken van WEcharge in de bioscoop. 6


Aanbod Om vandalisme tegen te gaan en sociale controle te voorzien, worden alle oplaadpunten binnen geplaatst. Een bijkomend voordeel is dat er op bestaande plaatsen al elektriciteit beschikbaar is, terwijl buiten zelf nog elektriciteit zou moeten worden aangelegd. Daarnaast zorgt het feit dat alle oplaadpunten overdekt zijn ervoor dat de klanten niet in de regen of wind moeten staan en dat ze rustig hun smartphone kunnen opladen. WEcharge voorziet zoveel mogelijk universele opladers, zodat er weinig problemen zijn in verband met beschikbaarheid. Voor de rest worden natuurlijk ook specifieke laders voorzien per merk (Nokia, Samsung, Apple, HTC, Alcatel, …). Oplaadpunten worden in verschillende vormen aangeboden, aangepast aan de locatie: -

Oplaadmuur met lockers (Kinepolis, scholen) Oplaadbar (station Gent-Sint-Pieters, Overpoortbowl)

WEcharge wil vanaf 2014 jongeren in Gent, zowel studenten als woonachtigen, overdag oplaadmogelijkheden bieden. Enerzijds in de vorm van een (lange) bartafel met connectoren voor alle types. Die worden geplaatst op locaties als het station Gent-SintPieters, waar pendelaars tijdens het wachten snel even hun toestel kunnen opladen en terwijl een koffie drinken of een krant lezen op de bartafel. Ook in de Overpoort Bowl kan een oplaadbar worden geplaatst, om het voor jongeren mogelijk te maken hun smartphone even op te laden terwijl de genieten van een pintje. Maar anderzijds, en dit lijkt voor WEcharge de interessantste piste, ook in de vorm van lockers. Die lockers komen op verschillende plaatsen zoals campussen van de UGent, Arteveldehogeschool en HoGent en in Kinepolis Gent. De jongeren kunnen hun WEcharge ID (een soort klantenkaart) laten scannen, type smartphone doorgeven en een locker opent zijn deurtje. Het opladen kan beginnen. Afhalen doen ze na de les, de film of het eten. De WEcharge ID is een klantenkaart die kan worden aangevraagd op de website. Geïnteresseerden kunnen zich registreren en krijgen de kaart gratis thuisbezorgd. WEcharge werkt bewust met klantenkaarten, omdat klanten er hierbij zelf voor kiezen om hun gegevens aan WEcharge te ‘geven’ en ermee instemmen dat die gebruikt worden voor segmentatie. Kost voor de gebruiker: geen! De dienst zal dus zeker gebruikt worden. WEcharge zal alles bekostigen door partnerwerving. Er liggen namelijk unieke advertentiemogelijkheden in dit concept. WEcharge zal dus een medium op zich worden! Maar daarover later meer…

Distributie Bij wijze van overzicht: de plaatsen waar WEcharge oplaadmogelijkheden zal voorzien: -

-

Station Gent-Sint-Pieters Op de grootste campussen van onder andere: o Gentse hogescholen o Universiteit Gent Kinepolis Gent Overpoort Bowl 7


Promotie Om zijn bestaan te promoten, gebruikt WEcharge enkele efficiënte tools. Het gaat om middelen als een verkoopfilm, een website, social media, stickers, flyers en teaserevents. Een ander belangrijk aspect aan WEcharge is het design van zijn oplaadmuren en –bars. -

Communicatiemiddelen: o Verkoopfilm: korte film waarin duidelijk wordt gemaakt wie WEcharge is en wat het doet. Voor meer informatie over de verkoopfilm: zie deel 2. o Website: de website van WEcharge is een centraal platform dat alle andere middelen ondersteunt. De social media worden eraan gelinkt, de verkoopfilm is erop terug te vinden, alle wedstrijden en acties die WEcharge organiseert kan je er terugvinden en alle praktische gegevens over de locaties en de partnership zijn daar uiteraard ook aanwezig. Meer over de website en de uitwerking ervan vind je in deel 2. o Social media  Facebook: af en toe leuke acties en posts. Voor meer details: zie deel 2.  Foursquare: wanneer jongeren inchecken (in ‘oplaadpunt WEcharge’) met hun smartphone maken ze na een aantal keren kans op een incentive van WEcharge. Meer over de actie in deel 2.  Vine: met Vine organiseert WEcharge leuke acties waarmee uiteraard dingen te winnen zijn. Opnieuw: meer hierover in deel 2. o Stickers:  WEcharge ontwerpt stickers om op ramen van horecazaken en scholen te kleven. Die stickers tonen aan dat er op die plaats een WEchargeoplaadpunt aanwezig is.

In de gebouwen waar een WEcharge-oplaadpunt aanwezig is, kunnen (mits toestemming) vloerstickers worden gekleefd in de vorm van een oplaadkabel. Die kabels dienen als ‘teaser’ en banen je een weg door het gebouw om je bij het oplaadpunt van WEcharge te brengen. Events als ‘teaser’: bv. in Wintertuin Arteveldehogeschool Campus Kantienberg zal een mobiel oplaadpunt staan om aan te tonen wat/wie WEcharge is en wat het doet  mensen kennis laten maken met de dienst en daarna informeren over de toekomstige vaste oplaadpunten in Gent. Op het event kunnen jongeren zich meteen inschrijven op de website om al een WEcharge ID te bemachtigen nog voor de dienst er is! Zo kunnen er meteen gebruikmaken van de lockers en bars bij de opstart. Slogan ‘your mobile lifeline’: de hele dienst van WEcharge is gebaseerd op de afhankelijkheid van jongeren ten opzichte van hun smartphone. De bestaansreden ligt in de korte levensduur van smartphonebatterijen en de functies die het toestel allemaal vervult in jongeren hun leven. Wanneer de batterij leeg is, zijn jongeren verloren. Daar biedt WEcharge de oplossing voor 

o

o

8


o

jongeren in Gent. Het gooit hen een levenslijn uit in de vorm van een oplader, een oplaadpunt. ‘Lifeline’ wordt mee naar voren gebracht aan de hand vloerstickers, in de vorm van een kabel, leidend naar de laadpunten. Flyers: worden uitgedeeld net voor WEcharge op de markt komt om de naambekendheid te verhogen en de aanwezigheid op de markt duidelijk te maken. Op de flyers worden alle plaatsen vermeld waar WEcharge aanwezig zal zijn. De logo’s van de partners worden weergegeven bij wijze van promotie.

voorkant flyer WEcharge -

achterkant flyer WEcharge

Design: WEcharge kiest er bewust voor om te communiceren met een felle, groene kleur. Die keuze maakt ze om op te vallen en herkenbaarheid te genereren. Wanneer jongeren de groene oplaadmuren of –bars zien, weten ze meteen dat het om WEcharge gaat. De groene kleur verwijst naar de innovatieve geest van WEcharge en de volle batterij die ze garandeert.

Financiering De dienst om smartphones op te laden wordt aan klanten gratis aangeboden. Dit is mogelijk doordat WEcharge partnerships aangaat met adverteerders. Die organisaties/merken halen een groot voordeel uit een partnership met WEcharge omdat ze met het publiek van WEcharge een duidelijk afgebakend segment van de markt kunnen bereiken. WEcharge biedt de mogelijkheid om op enkele manieren te adverteren. Je leest het goed: het is een volwaardig reclamemedium waar adverteerders ongetwijfeld hun weg naar zullen vinden!

9


Inkomsten komen puur van adverteerders. Die kunnen op drie manieren reclame voeren: 1. Pushberichten sturen naar smartphones die aan het opladen zijn: Wanneer smartphones opladen in een oplader van WEcharge, kunnen reclameberichten via sms verstuurd worden naar de ingeplugde toestellen. Dat is een unieke mogelijkheid voor adverteerders omdat ze enorm doelgericht kunnen werken. De uitdaging voor hen ligt erin om de sms-boodschappen zo aantrekkelijk mogelijk te maken zodat de jongeren ze effectief lezen en niet meteen verwijderen. 2. Reclameboodschap plaatsen op digitale schermen aan de lockers: Aan elke oplaadmuur met lockers is een digitaal scherm voorzien waar de klanten hun WEcharge ID moeten scannen om een locker te krijgen. Op die schermen voorziet WEcharge ruimte waar adverteerders reclameboodschappen kunnen plaatsen. 3. Gadgets/sampling in de lockers: In lockers kunnen van tijd tot tijd kleine gadgets of kortingsbonnen gelegd worden. Wanneer Kinepolis zijn klanten graag eens wil trakteren, kan ze bijvoorbeeld een kortingsbon voor popcorn in de lockers laten leggen. Ook lokale bedrijven in de buurt van een bepaald oplaadpunt kunnen via bonnetjes bv. een gratis koffie aanbieden. De mogelijkheden zijn immens. Adverteerders hebben twee mogelijke formules om te adverteren: -

Algemeen adverteren naar alle doelgroepen (bv. Station Gent-Sint-Pieters). Deze manier is de goedkoopste formule die WEcharge biedt. Doelgericht adverteren naar specifieke doelgroepen (bv. in hogescholen en universiteiten). Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld op zoek is naar een ingenieur, kan die bij WEcharge adverteren à la carte en ervoor kiezen om specifiek op de campus Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent te adverteren. Deze opties garanderen voor adverteerders een efficiënte selectiviteit! Het spreekt voor zich dat deze doelgerichte reclameformule duurder is dan de algemene formule.

Het marketingteam van WEcharge staat in voor de programmatie van de reclameboodschappen bij WEcharge. Net zoals bij televisie het geval is, moeten adverteerders hun reclameruimte ‘reserveren’ bij WEcharge en kunnen ze zelf bepalen waar, wanneer en hoelang hun boodschap zichtbaar blijft.

10


1.4 OPERATIONELE UITWERKING Operationele doelstellingen Om de aanpak van WEcharge kort te schetsen, werd volgend stappenplan uitgewerkt: -

Contact opnemen met de investeerders/partners  financiering zoeken Onderhandelingen met de locaties waar de oplaadpunten kunnen komen Gesprekken starten en partner uitkiezen die de oplaadpunten produceert Lening aangaan bij de bank voor de opstart van het bedrijf Kluisjes en oplaadbars produceren en technische gedeelte verzorgen Contact opnemen met adverteerders Opstart communicatie rond WEcharge (website, Facebook, ‘teaser-events’, …) Vervoeren van kluisjes/bars van de producent naar de gekozen locaties Plaatsing oplaadpunten op de locaties Opvolging van de diensten door communicatieteam, technisch team en informaticateam Continue nieuwe acties opzetten, nieuwe adverteerders aantrekken en follow-up van de klantengroepen Uitbreiding naar andere grote Vlaamse steden (voor studenten) Uitbreiding van de doelgroep (bv. ook winkelstraten, shoppingcenters, …)

De eerste stakeholder waarmee WEcharge moet onderhandelen zijn potentiële investeerders. Wanneer het voldoende financiering heeft, gaan het onderhandelen met de locaties waar het de oplaadpunten wil neerzetten. Na veel vergaderen en onderhandelen wordt overgegaan naar het productieproces. Er volgen gesprekken met enkele mogelijke producenten van de kluisjes/bars. Met de partner die de beste prijs/kwaliteitverhouding biedt, gaat WEcharge in zee. Dan is de volgende stap om een lening aan te gaan, afhankelijk van de verwachte kosten die gemaakt zullen worden. De oplaadpunten worden ontworpen en het technische gedeelte wordt verzorgd. Tegelijkertijd neemt WEcharge contact op met (mogelijke) adverteerders, die ook de partners vormen. De oplaadpunten zullen vervoerd worden naar de locaties in Gent en geïnstalleerd worden. Voor en tijdens het plaatsen begint de bekendmaking en promotie van WEcharge (wie het is, wat het doet, reclame, …). Al het gebeuren rond WEcharge wordt opgevolgd door een communicatieteam, technisch team en informaticateam (continue monitoring). Er wordt constant gewerkt aan nieuwe acties, er wordt gezocht naar nieuwe adverteerders en de klanten worden opgevolgd. Als het aanslaat (bij goede resultaten), zal WEcharge uitbreiden naar andere steden. Opnieuw eerst gericht naar studenten, daarna wordt aan doelgroepuitbreiding gedaan.

Stakeholders/partners Voor WEcharge zijn partners of stakeholders cruciaal. Het zijn namelijk die partners die zorgen voor het goede reilen en zeilen van de organisatie, maar in het geval van WEcharge zijn partners vooral belangrijk voor de financiering van de dienst. Zonder partners, geen WEcharge!

11


WEcharge acht de volgende stakeholders als belangrijk: -

-

-

-

-

-

Klanten van WEcharge die hun smartphone opladen in een van de openbare oplaadpunten Partners die adverteren (hetzij via de digitale schermen, hetzij via sms-berichten) o Telecombedrijven zoals Mobistar, Telenet, Proximus, Base, Mobile Vikings, JIM Mobile, Ortel Mobile, … o Electronicabedrijven zoals Samsung, Nokia, HTC, … o Jobadvertenties v an onder andere Vacature, Jobat, VDAB, … o Alle mogelijke merken of organisaties die een jong doelpubliek willen bereiken (bv. Coca Cola, Kinepolis, Lay’s, de Wasbar, …) Partners waar de oplaadpunten gevestigd zijn: o Korte termijn: Kinepolis, Overpoort Bowl, Gentse hogescholen en universiteiten, station Gent-Sint-Pieters, ... o Lange termijn: winkelstraten, shoppingcenters, culturele centra, uitbreiding naar andere Vlaamse studentensteden, … Overheid (stad Gent) Aandeelhouders die willen investeren in WEcharge, een jong en dynamisch bedrijf Medewerkers: o ICT-team dat systeem ontwikkelt waarmee de klanten met WEcharge ID toegang krijgen tot de lockers/oplaadbar en de optie krijgen om de oplader naar keuze te kiezen + opvolging nieuwe registraties op de website o Marketingcommunicatieteam: fulltime team dat constant partners zoeken om te adverteren op het medium en een programmatie opstelt voor alle ‘kanalen’ (schermen, affiches, pushberichten, …) o Eigen communicatieteam: zorgt voor promotie WEcharge via flyers, sociale media, … en voert af en toe marktonderzoeken uit  Communicatie tussen alle teams Toeleveranciers van de lockers, oplaadbars en opladers Producent lockers/oplaadbars: mogelijke partner is Euro Charge Nederland (maakt al oplaadpunten voor festivals)  opdracht geven om ontwerp/design uit te werken + service voor reparatie Omwonenden van plaatsen waar WEcharge oplaadpunten staan Pers en journalisten Concurrenten o mogelijkheid om smartphone op te laden via WIFI o draagbare (draadloze) opladers o externe batterijen Bank om een lening aan te gaan bij de opstart van WEcharge

12


Voorbereidingsformulier onderhandelen Voor een van onze partners/stakeholders werd een voorbereidingsformulier ontwikkeld dat gebruikt kan worden bij de onderhandelingsgesprekken. In het schema hieronder ziet u de uitwerking voor de partner Kinepolis Gent.

Datum: 2 december 2013 Naam: WEcharge Onderwerp: Partnership Kinepolis: plaatsing oplaadpunt Andere partij: Kinepolis Gent Onderwerpen Aantekeningen Doel Minimale doel: een oplaadpunt kunnen plaatsen in Kinepolis Gent Maximale doel: iedereen die een lege batterij heeft gebruikt de oplaadmogelijkheid van WEcharge in Kinepolis Wat de ander wil bereiken: WEcharge wordt gezien als een extra troef dat van de Kinepolis een nog aantrekkelijkere plaats maakt voor jongeren Aanbod Aanbod: extra dienst voor Kinepolis die ervoor zorgt dat het imago van Kinepolis een boost krijgt én de mogelijkheid voor Kinepolis om reclame te maken op het WEchargemedium Wat heeft de ander in aanbieding: plaats voor het oplaadpunt en een groot aantal bezoekers dat behoort tot de doelgroep Relatie Momenteel is er nog geen relatie met de partner. WEcharge hoopt op een goede kennismaking en onderhandeling waardoor een goede partnership kan worden aangegaan. Resultaat Voor Kinepolis: extra troef/dienst die het kan aanbieden naast zijn bestaande aanbod. Daarnaast kan het zelf adverteerder worden bij WEcharge door aan sampling te doen of reclame te maken op de digitale schermen van de lockers. Voor WEcharge: een goede partnership waar het veel tevreden klanten uit kan halen Gevolgen Voor Kinepolis: meer bezoekers en een extra dienst die het aanbod verstevigt Voor WEcharge: meer visibility, een goede locatie om de dienst uit te spelen, … wat resulteert in meer klanten voor het bedrijf Voor andere adverteerders: reclame die aangepast is aan de doelgroep van Kinepolis Alternatieven WEcharge: o Wanneer er geen overeenstemming is: een andere soortgelijke locatie zoeken die een gelijkaardig publiek aanspreekt (bv. Studio Skoop) o Andere partners aanspreken en daar de activiteiten blijven uitoefenen (bv. Station Gent-Sint-Pieters, Overpoort Bowl, …) Kinepolis: geen, WEcharge is de enige aanbieder in België die deze dienst aanbiedt Hoe erg is het: het zou voor beide partijen een jammere zaak zijn wanneer de deal niet doorgaat. Beiden kunnen heel wat voordelen halen uit deze partnership. Mocht er geen overeenkomst bereikt worden heeft WEcharge wel nog steeds andere partners waar ze oplaadpunten kan plaatsen. Uitkomst Kinepolis gaat in zee met WEcharge Kinepolis kiest ervoor om geen oplaadpunt in haar Gentse vestiging te plaatsen 13


Sales pitch en elevator pitch Om de activiteiten van WEcharge bekend te maken aan de partners/stakeholders, werden een sales pitch en een elevator pitch uitgewerkt. De sales pitch dient om aan potentiĂŤle klanten de diensten van WEcharge bondig uit te doeken te doen zodat die overtuigd raken van de voordelen die de dienst hen kan bieden. De ideale sales pitch resulteert in nieuwe klanten. De elevator pitch richt zich op een aantal andere partners, namelijk adverteerders en investeerders. Deze pitch moet kort en krachtig kunnen weergeven waar WEcharge voor staat en wat het doet, zodat adverteerders en investeerders overtuigd worden om een partnership aan te gaan met WEcharge.

Sales pitch Iedereen heeft wel al eens te maken gehad met een lege batterij. WEcharge zal dat probleem uit de wereld helpen. Het geeft jongeren de mogelijkheid om GRATIS hun smartphone op te laden op een van de oplaadplaatsen in Gent. Zo kunnen ze de hele dag beschikbaar blijven, want WEcharge beseft heel goed hoe belangrijk een smartphone is de dag van vandaag. Het biedt een uniek concept dat nog nergens anders in BelgiĂŤ te vinden is. WEcharge is er om jullie lege batterijprobleem op te lossen!

Elevator pitch Jongeren kunnen niet meer zonder smartphone. WEcharge biedt ze de mogelijkheid om gratis hun smartphone op te laden op een van de oplaadplaatsen in Gent. Het is ervan overtuigd dat de markt erg groot is. Er zijn genoeg jongeren die met dat probleem te kampen hebben. De vraag is dus vast en zeker groot genoeg. WEcharge zal zijn inkomsten halen uit zijn partners. Het geeft bedrijven de mogelijkheid om reclame door te sturen op het moment dat jongeren hun smartphone opladen. Ook kan er aan sampling gedaan worden op de plaatsen waar de smartphones in lockers worden opgeladen. WEcharge is een uniek bedrijf, want het is het eerste dat op dat idee is gekomen in BelgiĂŤ. Daarom heeft het nog zo goed als geen concurrenten. WEcharge start in Gent, specifiek gericht naar jongeren, maar na enkele jaren breidt het uit naar andere grote Vlaamse steden. Het is een gratis dienst die het leven van jongeren aanzienlijk makkelijker zal maken!

14


1.5 AFBAKENING DOELGROEP In het begin, bij de opstart van de dienst, richt WEcharge zich tot jongeren die wonen, werken of studeren in Gent en dagelijks gebruikmaken van hun smartphone. Het segment waarop WEcharge zicht voornamelijk zal focussen, is het segment van Gentse studenten tussen de 16 en 28 jaar. Na verloop van tijd, op lange termijn, zal WEcharge zich richten tot gebruikers van een smartphone in het algemeen. Het zal dus niet enkel meer gaan om jongeren, maar ook om volwassenen die buiten Gent wonen, werken of studeren. Follow-up van de klantengroepen: -

-

-

Maandelijks zal WEcharge een mailing/nieuwsbrief sturen naar alle klanten die bij hun registratie aangaven dat ze graag de maandelijkse mail ontvangen. In die mail zal WEcharge steeds op de proppen komen met nieuwe acties. Tweemaandelijks zal een mail met de nieuwe partners die aan sampling of reclame zullen doen verstuurd worden. De bedoeling hiervan is om de klanten aan te sporen om in die periode zeker eens gebruik te maken van WEcharge vanaf de gelegenheid zich voordoet. Wanneer ze geïnteresseerd zijn in de adverterende partners, zullen ze hopen op een gadget of kortingsbon en dus sneller geneigd zijn om WEcharge te gebruiken. Wanneer WEcharge specifieke feedback wil, kan ze daarvoor de digitale schermen gebruiken waarop klanten zich inloggen vooraleer ze een lader toegewezen krijgen. Het kan dan bv. een vraag stellen die kort beantwoord kan worden met een klik op het scherm. Het kan gaan om vragen als ‘Hoe vaak gebruik je WEcharge per maand?’ waarbij verschillende antwoordcategorieën worden aangeboden. Op die manier kan WEcharge in enkele seconden feedback krijgen die het kan linken aan een bepaalde plaats. Ze kan daarmee bijvoorbeeld nagaan en onderzoeken waarom studenten van de campus Psychologie gemiddeld drie keer per maand de lockers gebruiken en de studenten van de campus Wijsbegeerte slechts een keer.

Uiteraard zal WEcharge het gebruik en het aantal klanten opvolgen via een database. Die wordt permanent aangevuld door het ICT-team wanneer nieuwe klanten zich registreren op de website. Van tijd tot tijd zal WEcharge aan de geregistreerde klanten een korte vragenlijst opsturen om hun mening te weten over de diensten die het aanbiedt. Met die feedback kan WEcharge dan aan de slag gaan om haar activiteiten te optimaliseren.

15


HOOFDSTUK 2: VERSLAGEN VERGADERINGEN VERSLAG VERGADERING 1 – 16/10/2013 Tijdens onze eerste groepsvergadering maakten we kennis met elkaars concepten. We overliepen alle ideeën en lijstten de voor- en nadelen op van elk concept. Aan de hand van die analyse maakten we elk afzonderlijk een persoonlijke top 3 op. De twee concepten die globaal gezien het best leken, werden tegen elkaar uitgespeeld. We wogen de voor- en nadelen, de haalbaarheid en de praktische zaken tegen elkaar af en besloten om te werken rond het concept WEcharge. WEcharge is een dienst die voor jongeren ontwikkeld zal worden. Het draait om oplaadpunten voor smartphones op openbare plaatsen in Gent. Op die manier moet de dienst voorzien in de behoefte van jongeren om altijd en overal bereikbaar te blijven, de hele dag door.

VERSLAG VERGADERING 2 – 6/11/2013 In deze tweede vergadering gingen we voor het eerst aan de slag met ons nieuwe concept. We duidden twee leiders aan, Melanie en Isolde, die ons concept kort presenteerden. Isolde dacht na over het inhoudelijke idee en Melanie over de praktische realisatie ervan. We brainstormden in groep over onze strategie, onze missie en onze visie. Wat willen we nu juist bereiken met WEcharge en waarom verlangen jongeren/studenten deze dienst? In het begin verliep deze vergadering nog al stroef, omdat het niet duidelijk was wat er van ons werd verwacht. We brainstormden rond de visie en de missie, maar brachten nog geen concrete zaken op papier. In deze vergadering maakten we voor onszelf vooral belangrijke praktische keuzes die cruciaal zijn voor de afbakening en verdere uitwerking van de dienst.

VERSLAG VERGADERING 3 – 13/11/2013 Deze derde vergadering focusten we vooral op onze missie. Wat willen we bereiken met WEcharge? We startten met de afbakening van onze dienst. We maakten belangrijke keuzes die essentieel waren voor de verdere uitwerking van ons concept. Die schreven we neer: -

-

Eerst en vooral beslisten we om de oplaadpunten enkel indoor te plaatsen, om de ongemakken in verband met elektriciteit, weersomstandigheden en vandalisme zo veel mogelijk uit de weg te gaan. Daarnaast zagen we in dat onze dienst vooral een oplossing biedt voor een probleem dat zich overdag voordoet, niet (of minder) ’s nachts. We stapten af van ons idee om een outdoor ‘oplaadmuur’ te plaatsen in de uitgaansbuurt van Gent, maar kozen voor publieke ruimtes waar studenten vaak vertoeven. We hebben het hier over hogescholen en universiteiten, stations, bioscopen, de Overpoort Bowling en dergelijke. Deze plaatsen 16


-

zijn publiek en vaak bezocht, wat er meteen ook voor zorgt dat er ‘sociale controle’ is op het gebruik van de oplaadpunten. Vervolgens bedachten we dat het een groot voordeel zou zijn om onze dienst gratis te kunnen aanbieden. Om dit te kunnen realiseren, zouden we partnerships aangaan en sponsors aantrekken. We denken aan bedrijven als Telenet, Mobistar, Mobile Vikings, Samsung, Apple, Nokia, Proximus, … Deze partners/sponsors zouden voordeel halen uit deze partnership doordat ze reclame-sms’jes kunnen sturen naar de smartphones die opgeladen worden in een oplaadpunt van WEcharge. Wanneer een student zijn gsm twee uur laat opladen terwijl hij naar een film kijkt in de bioscoop, kunnen de sponsors een berichtje achterlaten op de gsm van de gebruikers. Het kan gaan om een korte boodschap met de nieuwste aanbiedingen van Samsung, nieuwe abonnementen van Telenet enzovoort. Partners kunnen reclameruimte ‘reserveren’, net zoals dit met televisiereclame gebeurt. Wij zijn ervan overtuigd dat studenten bereid zullen zijn om deze reclameboodschappen op hun gsm te ontvangen in ruil voor een gratis dienst.

Nadat we enkele strategische keuzes hadden gemaakt, gingen we over tot de formulering van onze kernwaarden: -

Toegankelijk Gratis Eenvoudig Vernieuwend Jong

Tot slot dachten we na over onze missie. Elementen die daar zeker in moeten voorkomen zijn ‘studenten’, ‘WEcharge’, ‘gratis’, ‘oplaadpunten’, ‘Gent en ‘afhankelijkheid van smartphones’. We formuleerden de volgende missie: ‘WEcharge is de gratis oplossing voor studenten die met een lege smartphonebatterij vallen. Op tal van Gentse openbare plaatsen stellen wij oplaadpunten ter beschikking om in hun smartphone-afhankelijk gedrag te voorzien.’ Naar aanleiding van de volgende vergadering overlegden we kort over onze strategie. In die strategie willen we het vooral hebben over de partnerships met enkele sponsors, om de dienst gratis te kunnen aanbieden. Wat het verkoopfilmpje betreft, hadden we het idee om een getekend filmpje te maken waarin een rolmodel aantoont waarom WEcharge past in het dagelijkse leven van studenten en jongeren. Het filmpje zal hoofdzakelijk zwart-wit zijn, om het eenvoudig te houden. Enkel de oplaadpunten van WEcharge zullen in een felle, herkenbare kleur te zien zijn. Het design en de felle kleur van de oplaadpalen en –muren van WEcharge moeten een reclameinstrument op zich worden. Tegen de volgende vergadering: -

Afronden visie, missie, waarden Strategie bepalen Doelstellingen bepalen Stakeholders bepalen

17


VERSLAG VERGADERING 4 – TUSSEN 13/11/2013 EN 20/11/2013 Tussen de derde en vierde vergadering gingen we verder met het uitdenken van onze missie, visie, strategie, doelstellingen en stakeholders. De communicatie gebeurde via onze Facebookgroep. Tegen vergadering 4 wilden we het grootste deel van dit stuk van de opdracht afgewerkt zien. De missie formuleerden we reeds in vergadering 3. Die luidt ‘WEcharge is de gratis oplossing voor studenten die met een lege smartphonebatterij vallen. Op tal van Gentse openbare plaatsen stellen wij oplaadpunten ter beschikking om in hun smartphone-afhankelijk gedrag te voorzien.’ Voor de visie schreven we verschillende concepten neer. Die namen we mee naar de vierde vergadering, zodat we daar uiteindelijk samen zouden kunnen beslissen welke visie we definitief zouden gebruiken. Als strategie schreven we als eerste versie het volgende neer: ‘De oplaadpunten zullen geplaatst worden in Gent. Meer bepaald zullen deze op plaatsen komen waar de klanten op een eenvoudige wijze en zonder grote omweg naartoe kunnen gaan. Deze punten worden binnen geplaatst zodat er telkens toezicht gehouden wordt op de kluisjes waar de gsm’s opgeladen worden. Aangezien we deze dienst gratis aanbieden, gaan we werken met sponsors die de grootste kosten van deze oplaadpunten opvangen.’ Een goed begin, maar om die te verfijnen gebruikten we de methode van Lasswell. Via de invulling van de zin ‘Who says what to whom through which channel to what effect’ kwamen we tot het volgende: -

-

-

-

WHO WEcharge, de enige aanbieder van openbare oplaadpunten voor smartphones in Vlaanderen SAYS WHAT WEcharge biedt gratis en toegankelijk de mogelijkheid om op openbare plaatsen smartphones op te laden TO WHOM Jongeren (vooral studenten) die in Gent en omstreken wonen/werken/studeren THROUGH WHICH CHANNEL Door middel van mond-aan-mondreclame, speciale acties om de dienst bekend te maken en communicatie via social media TO WHAT EFFECT Jongeren voorzien in hun behoefte om hun smartphone te kunnen opladen en zo continue bereikbaar te kunnen zijn

Tijdens de vierde vergadering zullen we met deze input een definitieve strategie formuleren.

18


Na de strategie formuleerden we enkele doelstellingen op bedrijfs-, marketing- en communicatieniveau: -

-

Bedrijfsdoelstellingen o In september 2014 willen we de eerste oplaadpunten in Gent plaatsen. Marketingdoelstellingen o 10% nieuwe klanten (mensen die in Gent werken, wonen of studeren) binnen september 2014 en januari 2015 Communicatiedoelstellingen o Kennis  25% van de mensen die in Gent werken, wonen of studeren, moeten weten dat ze hun gsm gratis kunnen opladen op bepaalde plaatsen in Gent tegen januari 2015  35% van de jongeren die in Gent werken, wonen of studeren moeten de oplaadpunten van WEcharge herkennen (bv. aan hun design) tegen februari 2015 o Attitude  30% van de inwoners in Gent moet positief staan tegenover de aanwezigheid van openbare oplaadpunten in hun stad tegen december 2014 o Gedrag  15% van de mensen die in Gent werken, wonen of studeren, moeten één van de oplaadpunten al gebruikt hebben tegen januari 2015

Ook deze lijst van doelstellingen zullen we in de vierde vergadering overlopen, bespreken en verder aanvullen. Tot slot zorgden we ervoor dat de stakeholders in kaart werden gebracht. Dit is het voorlopige rijtje: -

Klanten van WEcharge Partners (Telenet, Mobistar, Samsung, ...) Partners waar de oplaadpunten gevestigd zijn (Kinepolis, Wasbar, Overpoort Bowl, hogescholen en universiteiten, station Gent Sint-Pieters, ...) Overheid (stad Gent) Aandeelhouders Medewerkers (bv. dienst techniek)  studenten en hun opleidingsinstelling Toeleveranciers (van de palen/lockers/laders) Omwonenden van plaatsen waar WEcharge oplaadpunten staan Pers Concurrenten (geen?)

In de volgende vergadering werken we hierop verder en zullen we knopen doorhakken. Pas dan kunnen we doorgaan met de volgende stappen van het proces.

19


VERSLAG VERGADERING 5 – 20/11/2013 Met alle bagage die we tussen de derde en vierde vergadering hadden verzameld, gingen we aan de slag. Eerst en vooral controleerden we met de hele groep de zaken die we hadden aangepast en uitgedacht. We hakten de knoop door en kozen voor de volgende visie: ‘Mensen willen het gevoel van continue bereikbaarheid hebben. Wanneer de batterij van hun smartphone leeg is, voelen ze zich vaak verloren. Meestal vormt deze situatie zich ook net wanneer ze iemand nodig hebben. WEcharge zag hier het gat in de markt en komt met de oplossing.’ De missie bleef nog steeds dezelfde: ‘WEcharge is de gratis oplossing voor studenten die met een lege smartphonebatterij vallen. Op tal van Gentse openbare plaatsen stelt het oplaadpunten ter beschikking om in hun smartphone-afhankelijk gedrag te voorzien.’ We bakenden voor ons eigen gemak en voor de duidelijkheid nog even onze doelgroep af: Jongeren die wonen, werken of studeren in Gent (16-28 jaar) en dagelijks gebruikmaken van hun smartphone. Voor de formulering van de definitieve strategie gebruikten we de input van het model van Lasswell: -

-

-

-

WHO WEcharge, de enige aanbieder van openbare oplaadpunten voor smartphones in Vlaanderen SAYS WHAT WEcharge biedt gratis en toegankelijk de mogelijkheid om op openbare plaatsen smartphones op te laden TO WHOM Jongeren (vooral studenten) die in Gent en omstreken wonen/werken/studeren THROUGH WHICH CHANNEL Door middel van mond-aan-mondreclame, speciale acties om de dienst bekend te maken en communicatie via social media TO WHAT EFFECT Jongeren voorzien in hun behoefte om hun smartphone te kunnen opladen en zo continue bereikbaar te kunnen zijn

Met die input formuleerden we de volgende strategie: ‘WEcharge zal als enige aanbieder oplaadpunten voor smartphones voorzien op openbare plaatsen in Gent. Zo zal het aan jongeren de mogelijkheid bieden om gratis en toegankelijk hun smartphone op te laden zodat ze steeds bereikbaar kunnen blijven, de hele dag door. Dit gratis aspect wordt mogelijk gemaakt door partnerships met sponsors. WEcharge zal deze dienst bekendmaken door middel van speciale acties, social media-acties en mond-aanmondreclame.’

20


Vervolgens namen we de doelstellingen onder loep. We verbeterden enkele zaken aan onze voorlopige doelstellingen en bedachten nog enkele nieuwe. Uiteindelijk kwamen we tot het volgende rijtje: -

Bedrijfsdoelstellingen o In september 2014 wil WEcharge de eerste oplaadpunten in Gent plaatsen. o Binnen de twee jaar na in werking treden in Gent, de dienst ook in de overige studentensteden in België/Vlaanderen installeren. o Na een jaar uitbreiden en op nog meer plaatsen oplaadpunten voorzien, zoals in shoppingcenters, winkelstraten, … o Na een jaar een bredere doelgroep aanspreken door nieuwe oplaadpunten te voorzien en aangepaste communicatie te voeren.

-

Marketingdoelstellingen o 10 % nieuwe klanten aantrekken (mensen die in Gent werken, wonen of studeren) tussen september 2014 en januari 2015 o De naambekendheid van WEcharge verhogen met 15 % tegen februari 2015. o Tweemaandelijks de klanten op de hoogte houden van nieuwe acties met nieuwe partners bij WEcharge.

-

Communicatiedoelstellingen o Kennis  Tegen januari 2015 moet 25 % van de jongeren die in Gent werken, wonen of studeren weten dat ze hun smartphone gratis kunnen opladen op bepaalde plaatsen in Gent.  20 % van de jongeren die in Gent werken, wonen of studeren moeten de oplaadpunten van WEcharge herkennen (aan hun design en aan het logo) tegen februari 2015. o Attitude  20 % van de inwoners in Gent moet positief staan tegenover de aanwezigheid van openbare oplaadpunten in hun stad tegen december 2014.  50 % van de klanten moet tevreden zijn met de manier waarop adverteerders hen via WEcharge bereiken (door gepersonaliseerde boodschappen via sms, door sampling, door acties, …). o Gedrag  10 % van de mensen die in Gent werken, wonen of studeren, moeten één van de oplaadpunten al gebruikt hebben tegen januari 2015.  5 % van de Kinepolisbezoekers moet binnen het jaar gebruikmaken van WEcharge in de bioscoop.

Daarna werkten we voor de duidelijkheid enkele zaken in verband met ons aanbod uit: -

-

WEcharge biedt oplaadpunten in verschillende designs/vormen aangepast aan de locatie: o Oplaadmuur met lockers (Kinepolis, scholen) o Oplaadbar (station, Wasbar(?), Overpoortbowl) Om vandalisme tegen te gaan en sociale controle te voorzien, worden alle oplaadpunten binnen geplaatst. Een bijkomend voordeel is dat er op bestaande 21


-

plaatsen al elektriciteit beschikbaar is, terwijl we buiten zelf nog elektriciteit zouden moeten aanleggen. Daarnaast zorgt het feit dat alle oplaadpunten overdekt zijn ervoor dat de klanten niet in de regen of wind moeten staan en dat ze rustig hun smartphone kunnen opladen. WEcharge voorziet zoveel mogelijk universele opladers, zodat er weinig problemen zijn in verband met beschikbaarheid. Voor de rest worden natuurlijk ook specifieke laders voorzien per merk (Nokia, Samsung, Apple, HTC, Alcatel, …).

Op vlak van distributie legden we de volgende locaties vast: -

-

Station Gent-Sint-Pieters Hogescholen en universiteiten: op de grootste campussen van onder andere: o Hogeschool Gent o Arteveldehogeschool o Universiteit Gent Kinepolis Gent De Wasbar (?) Overpoort Bowl

Daarnaast hadden we het nog over de financiering van onze dienst, en daarbij kwamen we tot deze voorlopige conclusie: De dienst om smartphones op te laden wordt aan klanten gratis aangeboden. Dit is mogelijk doordat WEcharge sponsors aantrekt. Die sponsors halen een groot voordeel uit deze partnership doordat ze tijdens dat de gsm’s opladen in een oplader van WEcharge, reclameberichten via sms kunnen sturen naar de ingeplugde toestellen. Dat is een unieke mogelijkheid voor partners zoals Samsung, Kinepolis, Telenet, Mobistar, … De uitdaging voor hen ligt erin om de sms-boodschappen zo aantrekkelijk mogelijk te maken zodat de jongeren ze effectief lezen en niet meteen verwijderen. De plaatsen waar de oplaadpunten van WEcharge komen, zullen vergoed worden voor de plaatsing in de vorm van vermelding in de communicatie van WEcharge. Ook wordt de verbruikte elektriciteit uiteraard vergoed. Tenslotte is de aanwezigheid van een oplaadpunt een trekpleister voor jongeren. Cafés als Overpoort Bowl zullen hier zeker en vast voordeel uit halen. Tot slot dachten we nog enkele praktische zaken uit die we op papier zetten om op terug te kunnen vallen tijdens de rest van het proces: -

WEcharge zal stickers ontwerpen om op ramen van horecazaken en scholen te kleven. Die stickers tonen aan dat er op die plaats een WEcharge-oplaadpunt aanwezig is. Middelen: o Social media  Facebookpagina met af en toe leuke acties en posts  Partnership met Foursquare: wanneer jongeren inchecken met hun smartphone maken ze na een aantal keren kans op een incentive van WEcharge. o Stickers  Raamstickers om de aanwezigheid van WEcharge te tonen  Vloerstickers als teasers o Design o Flyers die uitgedeeld worden wanneer WEcharge net op de markt is om de naambekendheid te verhogen en de aanwezigheid op de markt duidelijk te maken 22


Vermelding van de plaatsen van de oplaadpunten op de communicatiemiddelen (bij wijze van promotie/reclame) Design: felle kleur (groen: verwijzing naar de volle batterij + jong en vernieuwend) o

-

Tegen volgende vergadering: -

Creatieve ideeën voor het filmpje Denken aan manieren om extra inkomsten te genereren en uit de kosten te geraken Sales pitch opstellen Elevator pitch opstellen

VERSLAG VERGADERING 6 – 27/11/2013 Op woensdag 27 november kwamen me opnieuw samen met ons team om onze dienst verder uit te werken. Vandaag concentreerden we ons vooral op onze partnerships en de manieren waarop we inkomsten konden genereren zodat we het mogelijk kunnen maken om WEcharge gratis aan te bieden aan jongeren. De volgende partnerships werden reeds opgesomd: -

-

-

-

-

Partners die reclameboodschappen sturen via gsm: o Telecombedrijven o Electronicabedrijven o Jobadvertenties Adverteerders via digitale schermen in de lockers o Heel breed (bv. nieuwe smaak van Lay’s)  WEcharge is reclamemedium Adverteerders met samples/gadgets/…: o Kinepolis (bv. bon voor 1 drankje kopen = 1 gratis) o Kleine zelfstandigen in de buurt van het oplaadpunt o Kortingsbon voor Coca Cola, Lay’s, … bij Carrefour, Delhaize, … Partners waar de oplaadpunten geplaatst worden: o Korte termijn:  Kinepolis  Universiteit Gent  Arteveldehogeschool Gent  Hogeschool Gent  Station Gent-Sint-Pieters  Wasbar  Overpoort Bowl o Lange termijn:  Winkelstraten, shoppingcentra  Uitbreiding naar andere studentensteden  Culturele centra Producent oplaadpalen: o Euro Charge Nederland (maakt al oplaadpalen voor festivals)  opdracht geven om ons ontwerp/design uit te werken + service voor reparatie Medewerkers: o ICT-team dat systeem ontwikkelt om met studentenkaart herkenning te krijgen over je ‘identiteit’ zodat partners doelgerichte boodschappen kunnen versturen = ontwikkeling server 23


Marketingcommunicatieteam: fulltime team dat constant partners zoeken om te adverteren op het medium en een programmatie op te stellen voor alle ‘kanalen’ (schermen, affiches, pushberichten, …) o Eigen communicatieteam: zorgt voor promotie WEcharge via flyers, sociale media, … en af en toe martkonderzoeken uitvoeren, etc.  Communicatie tussen alle teams o

De lijst is echter nog niet volledig en zal nog op punt gesteld worden bij de definitieve opmaak van het document. Daarnaast dachten we na over de manier waarop we onze dienst zouden gaan financieren. Zoals voordien afgesproken zullen we werken met adverteerders die reclameboodschappen via WEcharge naar onze klanten kunnen sturen. Vandaag gingen we hier echter dieper op in en specifieerden we de financieringsmogelijkheden. De inkomsten van WEcharge zullen hoofdzakelijk komen van adverteerders, die op drie manieren reclame kunnen voeren: 1. Pushberichten via gsm’s die aan het opladen zijn 2. Affichage/digitale schermen in/aan de lockers 3. Gadgets/sampling in de lockers Adverteerders hebben twee mogelijkheden om te adverteren (via twee formules): -

Algemeen adverteren naar alle doelgroepen (bv. Station Gent-Sint-Pieters) = goedkoopste manier Doelgericht adverteren naar specifieke doelgroepen (bv. in hogescholen en universiteiten) waar studenten inloggen met hun studentenkaart = duurdere manier

De pushberichten worden verstuurd naar smartphones die aan het opladen zijn in de lockers of oplaadpalen van WEcharge. Omdat zulke sms’en vaak als indringend worden aanzien, ligt de uitdaging voor de adverteerders erin om de boodschappen zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor jongeren. Daarnaast biedt WEcharge de mogelijkheid om doelgerichte boodschappen te sturen. Adverteerders kunnen ervoor kiezen om bv. enkel in scholen te adverteren om enkel studenten te kunnen bereiken. Ze kunnen echter ook dieper gaan, door te kiezen voor een specifieke campus en bv. vacatures te promoten aan studenten die zich binnen een bepaalde opleiding bevinden. De mogelijkheden voor de adverteerders zijn met andere woorden uniek. Daarnaast biedt WEcharge de mogelijkheid om te adverteren op digitale schermen aan de lockers. Het startscherm waar jongeren hun identiteitskaart of studentenkaart moeten scannen om een locker aangewezen te krijgen, kan gehuurd worden als reclamedrager. Dat maakt van WEcharge een medium op zich. Een medium dat bijgevolg zeer doelgericht kan ingezet worden. Tot slot kunnen adverteerders ook gadgets, samples of kortingsbonnen in de lockers laten plaatsen. Een voorbeeld om dit aan te tonen: in de lockers die in Kinepolis geplaatst worden, kan Kinepolis ervoor kiezen om te ‘adverteren’ door kortingsbonnen voor popcorn of drank in de lockers te leggen. Wanneer jongeren hun aangewezen locker openen, vinden ze de kortingsbon erin terug. Tot slot gingen we in op enkele praktische zaken rond de communicatie van WEcharge zelf. Bij de opstart van de dienst is het uiteraard belangrijk dat bekend wordt gemaakt dat WEcharge er is en wat het doet. Daarvoor werkten we tot nu toe de volgende middelen uit:

24


-

-

Social media Reclamefilmpje dat via het internet wordt verspreid (Facebook, YouTube, …) Flyers uitdelen aan station en aan scholen Events bij wijze van ‘teasing’ met mobiele oplaadpunten die op bepaalde plaatsen aantonen wie WEcharge is, wat WEcharge doet en waar je de échte, vaste oplaadpunten kunt vinden Sticker op de vloeren in de vorm van een kabel die je leidt naar het oplaadpunt

Zoals steeds liep de vergadering heel vlot. We streven ernaar om samen te beslissen over alles zodat iedereen een inbreng heeft in het proces. Iedereen kon zijn ideeën kwijt en tot slot maakten we een consensus van ieders inbreng. Tegen volgende vergadering: -

Operationele doelstellingen herwerken en aanvullen Sales pitch Elevator pitch Ideeën voor het verkoopfilmpje en de uitwerking ervan

VERSLAG VERGADERING 7 – 2/12/2013 Op maandag 2 december kwam de groep samen in de Kantiene van de Arteveldehogeschool om tussentijds wat verder te werken aan het project. We startten met het uitvoeren van een concurrentieanalyse. Aangezien WEcharge nieuw is op de markt, zijn er weinig directe concurrenten. Toch konden we de volgende drie opnoemen: -

Mogelijkheid om gsm op te laden via WIFI Draagbare (draadloze) opladers Mogelijkheid om extra batterijen te kopen van de gsm zelf

Nadat we de bedreigingen van deze concurrenten hadden beschreven, gingen we aan de slag met onze elevator pitch en sales pitch. De elevator pitch luidt als volgt: Jongeren kunnen niet meer zonder smartphone. WEcharge biedt ze de mogelijkheid om gratis hun smartphone op te laden op een van de oplaadplaatsen in Gent. Het is ervan overtuigd dat de markt erg groot is. Er zijn genoeg jongeren die met dat probleem te kampen hebben. De vraag is dus vast en zeker groot genoeg. WEcharge zal zijn inkomsten halen uit zijn partners. Het geeft bedrijven de mogelijkheid om reclame door te sturen op het moment dat jongeren hun smartphone opladen. Ook kan er aan sampling gedaan worden op de plaatsen waar de smartphones in lockers worden opgeladen. WEcharge is een uniek bedrijf, want het is het eerste dat op dat idee is gekomen in België. Daarom heeft het nog zo goed als geen concurrenten. WEcharge start in Gent, specifiek gericht naar jongeren, maar na enkele jaren breidt het uit

25


naar andere grote Vlaamse steden. Het is een gratis dienst die het leven van jongeren aanzienlijk makkelijker zal maken! De sales pitch ziet er zo uit: Iedereen heeft wel al eens te maken gehad met een lege batterij. WEcharge zal dat probleem uit de wereld helpen. Het geeft jongeren de mogelijkheid om GRATIS hun smartphone op te laden op een van de oplaadplaatsen in Gent. Zo kunnen ze de hele dag beschikbaar blijven, want WEcharge beseft heel goed hoe belangrijk een smartphone is de dag van vandaag. Het biedt een uniek concept dat nog nergens anders in België te vinden is. WEcharge is er om jullie lege batterijprobleem op te lossen! Vervolgens werkten we de operationele doelen bij. Die zien er nu zo uit: -

Lening aangaan bij de bank voor de opstart van het bedrijf Contact opnemen met de investeerders/partners  financiering zoeken Onderhandelingen met de locaties waar de oplaadpunten kunnen komen Gesprekken starten en partner uitkiezen die de oplaadpalen produceert Palen produceren en technische gedeelte verzorgen Contact opnemen met adverteerders Opstart communicatie rond WEcharge (Facebook, ‘teaser-event’, …) Vervoeren van palen van de producent naar de gekozen locaties Plaatsing oplaadpunten op de locaties Opvolging van de diensten door communicatieteam, technisch team en informaticateam Uitbreiding naar andere grote Vlaamse steden (voor studenten) Uitbreiding van de doelgroep (bv. ook winkelstraten, shoppingcenters, …)

Het plan van aanpak dat daarbij aansluit is het volgende: De eerste stap is om een lening aan te gaan. De eerste stakeholder waar we mee moeten onderhandelen is de bank. Na deze stap gaan we met onze investeerders contact opnemen. Wanneer we voldoende financiering hebben, gaan we onderhandelen met de locaties waar we onze oplaadpalen willen neerzetten. Na veel vergaderen en onderhandelen gaan we over naar het productieproces. We gaan gesprekken aan met enkele mogelijke producenten van de oplaadpalen. Met de partner die de beste prijs/kwaliteitverhouding biedt, gaan we in zee. De oplaadpalen worden ontworpen en het technische gedeelte wordt verzorgd. Tegelijkertijd nemen we contact op met (mogelijke) adverteerders, die ook onze partners vormen. De oplaadpunten zullen vervoerd worden naar de locaties in Gent en geïnstalleerd worden. Voor en tijdens het plaatsen beginnen we met de bekendmaking en promotie van WEcharge (wie we zijn, wat we doen, reclame, …). Al het gebeuren rond WEcharge wordt opgevolgd door een communicatieteam, technisch team en informaticateam (continue monitoring). Als het aanslaat (bij goede resultaten), zal WEcharge uitbreiden naar andere steden. Opnieuw eerst gericht naar studenten, daarna naar doen we aan doelgroepuitbreiding. Uiteraard zal aan dit plan van aanpak en aan de operationele doelstellingen nog gesleuteld worden wanneer het eindresultaat er helemaal is, maar nu vormen ze al een belangrijke leidraad voordat we de laatste hand leggen aan ons project.

26


Omdat we in de vorige les nog niet aan de opdracht op p. 222 konden werkten, maakten we die ook in onze tussentijdje bijeenkomst. We besproken de partnership met Kinepolis en maakten daarvoor een voorbereidingsschema voor een onderhandeling op. Tot slot praatten we opnieuw over de verkoopfilm. We zochten naar een verhaal dat emotioneel raakt en dat de kracht van WEcharge neerzet. Tegen volgende vergadering: -

Uitwerking logo Individuele opdrachten afwerken

VERSLAG VERGADERING 8 – 4/12/2013 Op woensdag 4 december ging de laatste groepsvergadering door voor WEcharge. Er waren nog heel wat praktische zaken die moesten worden uitgewerkt. We startten met het dossier te overlopen en te vervolledigen. Hierbij werkten we nog de follow-up van de klanten uit bespraken we de inzet van de socialemediakanalen. Een belangrijk punt tijdens deze laatste vergadering is dat we beslisten om met een WEcharge ID te werken in de plaats van met studentenkaarten of identiteitskaarten. We kozen hiervoor omdat iedereen op die manier bij de registratie zélf zijn gegevens aan WEcharge geeft, terwijl bij het gebruik van identiteitskaarten/studentenkaarten WEcharge die persoonlijke gegevens zou moeten ‘nemen’ van hen. Vervolgens brainstormden we over wat er op ons centraal webplatform zou komen. De website wordt het middel dat alle andere ondersteunt. Het is dus belangrijk dat dit platform goed is uitgewerkt en alle elementen bevat die onze stakeholders zoeken. We overliepen ook alle multimediale elementen die deel zouden uitmaken van onze dienst. We spraken over de QR-codes, de Layars op onze ISSUU-publicatie en de verkoopfilm. Tot slot controleerden we nog eens de eenheid tussen al ons werk en al onze middelen. De klant mag nooit op een dood spoor terechtkomen, dus alles moet kloppen. Tijdens de verdere uitwerking zullen we hopelijk alle euvels uit de weg kunnen ruimen. Om de vergadering te besluiten verdeelden we alle taken die tegen de deadline nog moeten worden uitgevoerd. Glenn nam de productie van de WEcharge ID-kaarten op zich. Lyssa zal een ontwerp voor de flyer maken en samen met Amandine de socialmediakanalen uitwerken. Melanie zal een template voor de website maken verder werken aan de uitwerking van de verkoopfilm. Isolde zal het dossier afwerken en opmaken en Thomas zal op het eind de ISSUU-publicatie maken en Layars toevoegen als creatieve en interactieve toets. Zoals altijd verliep de vergadering in een gemoedelijke sfeer en konden we ons allemaal vinden in de beslissingen die werden genomen. We zullen er nog een laatste keer tegenaan gaan om de uitwerking van ons project tegen de deadline tot een goed einde te brengen! Tegen de deadline: -

Dossier afwerken Verkoopfilm afwerken (beeld, muziek en voice-over inspreken) ISSUU-publicatie en Layar 27


HOOFDSTUK 3: INDIVIDUELE OPDRACHTEN 3.1 CARPENTIER AMANDINE

Opdracht 6 – p. 38 Eigenschap/vaardigheid Mondeling communiceren Rapporteren Anderen motiveren Doelgericht zijn Omgaan met conflicten Delegeren Onderhandelen Werkzaamheden verdelen Plannen Kwaliteit bewaken

Slecht

Redelijk

Goed

Uitstekend X

X X X X X X X X X

Delegeren Ik vind het moeilijk om mensen te commanderen en ze te zeggen wat ze moeten doen. Ik kan het zelf ook niet goed verdragen als mensen dat bij mij doen, dus daarom doe ik het ook niet graag bij hen. Ik wil niet dat men denkt dat ik alles beter weet dan hen. Het ligt gewoonweg niet in mijn aard om mensen te zeggen wat ze moeten doen.

Onderhandelen Ik vind onderhandelen niet gemakkelijk omdat er telkens rekening moet gehouden worden met de eisen van de beide partijen. Ik geef altijd veel te vlug toe en vergeet zo soms mijn eigen argumenten. Ik ben ook een eeuwige twijfelaar dus als iemand zeer sterke argumenten op tafel legt, vind ik het een zware taak om die te weerleggen. Ik moet op dit vlak nog veel bijleren en vooral ervaring opdoen.

Plannen Ik ben goed in het maken van de planning zelf, in de uitvoering daarvan een heel stuk minder. Iedere keer wanneer de examens weer in zicht zijn, steek ik veel tijd in het maken van een planning. De planning zelf zit meestal goed in elkaar en is perfect op te volgen, maar op de een of andere manier slaag ik er nooit in me aan die planning te houden. Het feit is ook dat ik veel beter presteer onder druk, dus alles op het laatste moment doen, lukt me meestal ook. Dit is een slechte eigenschap, maar ik zie daar niet onmiddellijk verandering in komen.

28


Opdracht 7 – p. 39 Naam leider Eigenschap

Siegfried Carpentier (mijn papa)

Henri De Roo (mijn vriend)

Franky Dury (Trainer ZulteWaregem)

Barack Obama

4 4

5 4

5 5

5 5

5 4 4 3 24

5 4 4 4 26

5 4 5 5 29

5 5 5 5 30

Stuwende kracht Bereidheid tot leiderschap Eerlijkheid/Integriteit Zelfvertrouwen Denkvermogen Kennis tot organisatie Resultaat

Opdracht 9 – p. 81 De vijf gedragsstijlen van Blake & Mouton -

The impoverished style The country club style The produce or perish style The team style The middle-of-the-road style

De zes onderhandelingsstijlen van Shelley’s -

Acceptatie Compromis Handjesklap Dreigement Logica Emotie

Als ik in een team terecht kom voor een groepswerk vind ik teamspirit zeer belangrijk. De sfeer en de manier waarop je met elkaar omgaat, zal ook bepalen of het groepswerk tot een goed einde zal komen. Ik heb graag dat alles perfect in orde is en dat iedereen van het team achter de beslissingen staat. Daarom denk ik dat ‘the team style’ het meest geschikt is voor mij. Ik ben niet graag de leider van de groep, maar ik doe wel mijn mond open om mijn mening te verkondigen. Sfeer, vertrouwen, creativiteit, goede teksten, … komen het beste tot stand in een team dat goed draait. Ik vind persoonlijk dat ik zowel thuishoor bij ‘compromis’ als bij ‘logica’. Ik zal altijd proberen om tijdens een groepswerk tot een consensus te komen en dat kan volgens mij alleen maar als je goed onderbouwde argumenten hebt. Van de tegenpartij verwacht ik dan ook hetzelfde. Op die manier kunnen we samen tot de beste oplossing komen, waarmee beide partijen het eens zijn. Dat is de essentie van een goed groepswerk.

29


3.2 SIMOENS ISOLDE

Opdracht 6 – p. 38 Eigenschap/vaardigheid

Slecht

Mondeling communiceren Rapporteren Anderen motiveren Doelgericht zijn Omgaan met conflicten Delegeren Onderhandelen Werkzaamheden verdelen Plannen Kwaliteit bewaken

Redelijk

Goed

Uitstekend X

X X X X X X X X X

Hoe kan ik beter onderhandelen? Ik denk dat ik er niet slecht in ben, maar wanneer ik niet 100 % zeker ben van mijn stuk sla ik snel aan het twijfelen. Om dan sterk in mijn schoenen te staan tijdens een onderhandeling, lukt me niet. Wanneer ik echter wel weet waar ik voor ga, ben ik er doorgaans sterk in om verbaal en non-verbaal te kunnen overtuigen. Dit maakt dat mensen vaak niet doorhebben dat ik vaak twijfel aan mezelf. Meestal krijg ik te horen dat ik wel overtuigend kan overkomen. Om in de toekomst beter te kunnen onderhandelen, kan ik proberen om minder onzeker te zijn. Omdat dit niet van de ene op de andere dag verandert, denk ik niet dat ik hier snel in zal veranderen.

Opdracht 7 – p. 39 Naam leider

Hilde Simoens (mijn mama)

Nelson Mandela

Cynthia Walgrave (medestudente)

Alice Maes (bazin studentenjob)

4 5

5 4

4 5

3 4

5 4 4 5 27

5 5 5 4 28

4 4 4 4 25

5 3 3 4 22

Eigenschap Stuwende kracht Bereidheid tot leiderschap Eerlijkheid/Integriteit Zelfvertrouwen Denkvermogen Kennis tot organisatie Resultaat

30


Opdracht 9 – p. 81 De vijf gedragsstijlen van Blake & Mouton -

The impoverished style The country club style The produce or perish style The team style The middle-of-the-road style

De zes onderhandelingsstijlen van Shelley’s -

Acceptatie Compromis Handjesklap Dreigement Logica Emotie

‘The team style’ is de stijl die het best bij mij past. Vaak wordt ik als leider aangewezen op een natuurlijke manier, zonder mezelf op te dringen als leider. Mensen die met mij samenwerken zien mij doorgaans vanzelf als leider, zonder daar vaak bij stil te staan. Ik denk dat dit een goede eigenschap is, want dat wil zeggen dat ik mezelf niet bij anderen opdring en dat ik niet autoritair overkom. Hetgeen mij tot leider maakt is dat ik graag plan, organiseer en verantwoordelijkheid draag. Ik leg ook graag de laatste hand aan dingen, omdat ik altijd streef naar perfectie. Wat ik uitdagend vind aan leiderschap, is om ervoor te zorgen dat elk lid van het team een unieke inbreng levert die als combinatie zorgt voor een resultaat dat heel wat meer waard is dan de som van alle aparte delen. Ik ben dus aan de ene kant taakgericht, want wil steeds goede resultaten behalen, maar ook zeer mensgericht. Ik wil namelijk dat elk teamlid zich goed voelt in de groep en hou van een positieve sfeer onder de leden. De combinatie van die twee aspecten is niet altijd vanzelfsprekend, maar ik probeer dit te bereiken door vergaderingen zo leuk mogelijk te laten verlopen. Bij groepsgesprekken moet er volgens mij ruimte zijn voor gesprekken die helemaal niets met het onderwerp te maken hebben, om even te ontspannen en te werken aan de teamspirit. Wanneer we na vijf minuten dan weer aan de slag te gaan, is dat vaak met een leuker gevoel dan wanneer er constant wordt doorgewerkt en de taak vaak een sleur wordt. De onderhandelingsstijl die het best bij mij past is die van compromis. Zoals ik zei hou ervan dat alle leden een taak krijgen die hen op het lijf is geschreven, zodat iedereen het maximum uit zichzelf kan halen. De combinatie van die delen zorgt voor een krachtig en kwalitatief geheel waar iedereen toe heeft bijgedragen. Ik vind het belangrijk dat er zo veel mogelijk met de hele groep samen wordt gewerkt, zodat iedereen inspraak heeft in het volledige proces en dat het resultaat gedragen wordt door het hele team.

31


3.3 VAN DER POORTEN LYSSA

Opdracht 6 – p. 38 Eigenschap/vaardigheid Mondeling communiceren Rapporteren Anderen motiveren Doelgericht zijn Omgaan met conflicten Delegeren Onderhandelen Werkzaamheden verdelen Plannen Kwaliteit bewaken

Slecht

Redelijk

Goed

Uitstekend X

X X X X X X X X X

Delegeren Ik ben redelijk in delegeren, maar ik vind het niet gemakkelijk om mensen een bepaalde taak op te leggen en om ze bij te sturen. Ik heb niet het gevoel dat ik de dingen beter weet, daarom is dit niet echt iets voor mij. Volgens mij hangt dit ook erg af van je karakter, dus het is niet mogelijk om daar plots beter in te worden.

Werkzaamheden verdelen Zoals ik hierboven al zei vind ik het niet gemakkelijk om werkzaamheden te verdelen. Ik zeg wel meestal direct wat ik het liefste zou willen doen, het is dan ook leuk als ik die taak mag uitvoeren. Maar voor iemand anders beslissen vind ik moeilijk.

Plannen Plannen is ook niet een van mijn sterkste kanten. Ik ben nooit echt een planner geweest, ik doe de dingen wanneer ik het gevoel heb dat het de juiste moment is. Hier kan ik misschien beter in worden als ik regelmatig eens een planning opmaak en mij hieraan probeer te houden.

Kwaliteit bewaken Ik lees mijn taken niet altijd na, daarom zie ik soms bepaalde fouten niet. Het zou beter zijn als ik iemand mijn taak nog eens laat nalezen en als ikzelf ook nog eens twee keer een controle uitvoer.

32


Opdracht 7 – p. 39 Naam leider Eigenschap

Casper Cauwel (mijn vriend)

Barack Obama

Marc Wilmots

Hiroshi Yahauchi (CEO Nintendo)

4 5

4 5

5 4

5 5

5 4 4 3 25

2 5 4 4 24

5 4 5 5 28

5 4 5 5 29

Stuwende kracht Bereidheid tot leiderschap Eerlijkheid/Integriteit Zelfvertrouwen Denkvermogen Kennis tot organisatie Resultaat

Opdracht 9 – p. 81 De vijf gedragsstijlen van Blake & Mouton -

The impoverished style The country club style The produce or perish style The team style The middle-of-the-road style

De zes onderhandelingsstijlen van Shelley’s -

Acceptatie Compromis Handjesklap Dreigement Logica Emotie

Ik ben niet echt een leiderstype, maar als er een leider in de groep is dan heb ik wel het liefste dat die ‘The middle-of-the-road style’ hanteert. Volgens mij is dit de perfecte manier om een groepswerk op een leuke en goede manier tot een einde te brengen. Als ik dan toch het leiderschap op mij neem, past ‘The middle-of-the-road style’ het beste bij mij. Ik vind het leuk als er een goede groepssfeer is, maar het is niet het einde van de wereld als niet met iedereen in mijn groep erg goed overeen kom. Ik streef er ook niet naar om een taak te maken die heel perfect is. Als iedereen er tevreden over is, dan ben ik dat ook. Daarom vind ik ook dat ‘compromis’ de best passende onderhandelingsstijl voor mij is. Zoals ik al zei hou ik van een goede groepssfeer. Ik zal deze niet proberen te verzieken omdat ik mijn eigen wil wil doordrijven. Ik zal altijd proberen op zoek te gaan naar een tussenoplossing. Zo is iedereen tevreden. Deze compromis kan uiteindelijk misschien nog beter zijn dan je eigen idee.

33


3.4 VERBEKE THOMAS

Opdracht 6 – p. 38 Eigenschap/vaardigheid Mondeling communiceren Rapporteren Anderen motiveren Doelgericht zijn Omgaan met conflicten Delegeren Onderhandelen Werkzaamheden verdelen Plannen Kwaliteit bewaken

Slecht

Redelijk

Goed

Uitstekend X

X X X X X X X X X

Rapporteren Gebrek aan zelfdiscipline. Communiceren doe ik graag en doe ik goed. Rapporteren daarentegen niet. Het vereist een zekere discipline en moeite om je er achter te zetten en eraan te beginnen. Dat is een serieus werkpunt voor mij. Oplossing: Projecten blijven volgen en er een gewoonte van maken, mede groepsdruk om te presteren, dan komt dat wel goed.

Onderhandelen Ik weet van mezelf dat ik een te ‘zacht’ karakter heb om te onderhandelen. In onderhandelingen moet je je mening en je wil hardmaken en in het slechtste geval een consensus bereiken waar je zelf toch nog tevreden mee bent, maar dat hardmaken is gewoon mijn ding niet. Eisen stellen doe ik niet graag en in onderhandelingen zou men gewoon over mij lopen. Hoe komt dit? Onervarenheid speelt sowieso een grote rol. Dat is dan ook de enige manier om hierin sterker te worden: vele onderhandelingen volgen om kwaliteiten te ontwikkelen en uiteindelijk niet meer over me te laten lopen.

Plannen Mijn grootste nadeel. Ik ben een slechte planner. Eerst en vooral: ik kan me amper aan planningen houden. Dat is nonchalance, niet meer en niet minder. Nu, bij individuele opdrachten en projecten kan me dat de das omdoen, in de problemen brengen. Maar bij groepswerken doe ik toch mijn best om goed te plannen en die ook na te komen, alhoewel ik die taak toch liever aan iemand anders overlaat. Ik vrees dat dit ook de moeilijkste van de drie is om bij te stellen, maar ook hier kan dat enkel door het belang van een goede planning in te zien, en dat bereik je door ervaring, tegenslagen en pech waaruit je leert.

34


Opdracht 7 – p. 39 Naam leider

Kris Peeters

Vincent Kompany

Paul Hewson (Bono)

Barack Obama

4 5

5 5

5 5

5 5

4 4 5 5 27

5 5 4 4 28

4 5 5 5 29

5 5 5 5 30

Eigenschap Stuwende kracht Bereidheid tot leiderschap Eerlijkheid/Integriteit Zelfvertrouwen Denkvermogen Kennis tot organisatie Resultaat

Opdracht 9 – p. 81 De vijf gedragsstijlen van Blake & Mouton -

The impoverished style The country club style The produce or perish style The team style The middle-of-the-road style

De zes onderhandelingsstijlen van Shelley’s -

Acceptatie Compromis Handjesklap Dreigement Logica Emotie

Ik vind mezelf een perfectionist. Een taak half maken, een evenement half organiseren, nee, dat kan niet. Resultaatgericht werken is dan ook belangrijk voor mij. Maar om met een team de details tot in de puntjes te willen uitwerken, is het belang van teamspirit niet te onderschatten. Zit de sfeer binnen het team goed, dan kan je heel resultaatgericht werken. Is dat niet zo, dan leidt de slechte sfeer tot gebrek aan creativiteit en een gebrek aan inzet, en dus tot mindere resultaten. Alles staat of valt dus met een goed team. The team style is dan ook de gedragsstijl die het best bij mij past. Qua onderhandelingsstijl plaats ik mezelf dan weer tussen logica en compromis. Compromis is ontzettend belangrijk om de onderhandelingstafel met een goed gevoel te verlaten. Je hebt enerzijds je eigen standpunten en eisen gedeeltelijk kunnen opleggen, en anderzijds heb je ook de tegenpartij tevreden gehouden. Relatiegericht onderhandelen met oog voor de eigen agenda. Dat is waar ik naar streef als ik onderhandel, aangezien ik toch van mezelf weet dat ik niet dat harde karakter heb om met mijn vuist op tafel te slaan en mijn eisen door te voeren ten koste van die van de tegenpartij. Op wat slaat die logica dan? Je kan onderhandelingen niet laten leiden door emoties of door koppigheid. Logica moet de leidraad zijn tot een goede compromis. Het is immers een argument, waar emoties dat niet 35


zijn. Als je aan de hand van logica tot een compromis komt, dan zal je je er uiteindelijk nog meer in kunnen vinden dan in een compromis bereikt door emoties.

3.5 VERSTOCKT MELANI E

Opdracht 6 – p. 38 Eigenschap/vaardigheid

Slecht

Mondeling communiceren Rapporteren Anderen motiveren Doelgericht zijn Omgaan met conflicten Delegeren Onderhandelen Werkzaamheden verdelen Plannen Kwaliteit bewaken

Redelijk

Goed

Uitstekend X

X X X X X X X X X

Omgaan met conflicten Tijdens conflicten moet ik leren om minder emotioneel te reageren en meer rationeel de conflicten benaderen.

Opdracht 7 – p. 39 Naam leider

Barack Obama

Oprah Winfrey

Nelson Mandela

Wim Verstockt (mijn papa)

4 5

4 4

5 4

4 3

4 5 4 4 26

5 5 5 4 27

5 5 5 4 28

4 4 4 4 23

Eigenschap Stuwende kracht Bereidheid tot leiderschap Eerlijkheid/Integriteit Zelfvertrouwen Denkvermogen Kennis tot organisatie Resultaat

Als sterkste leider komt hier Nelson Mandela naar voren. Hij is iemand die nooit zijn hoofd heeft laten hangen en is blijven geloven in waar hij voor staat. Hij kijkt niet naar het verleden, maar wel naar de toekomst.

36


Opdracht 9 – p. 81 De vijf gedragsstijlen van Blake & Mouton -

The impoverished style The country club style The produce or perish style The team style The middle-of-the-road style

De zes onderhandelingsstijlen van Shelley’s -

Acceptatie Compromis Handjesklap Dreigement Logica Emotie

Ik heb altijd de neiging om de leiding te nemen omdat ik graag heb dat alles vooruitgaat en dat alles in orde is. Ik kan er niet tegen om een half afgewerkte taak af te geven. Als ik dan niet de leiding neem dan gaan de mensen mij vaak vanzelf aanduiden als leider. Maar voor mij is het ook wel belangrijk dat de groepssfeer goed zit. Ik heb niet graag botsende conversaties, want dat verslecht gewoon de sfeer en de productiviteit. De team style past daarom wel perfect bij mij. Daarom zijn compromis en ook wel handjesklap de onderhandelingsstijlen die bij mij het beste passen. Ik wil dat er een overeenkomst is tussen beide partijen, maar langs de andere kant probeer ik toch zoveel mogelijk meerwaarde te halen uit een overeenkomst. Ik wil dat beide partijen met een goede verstandhouding eindigen als de vergadering of onderhandeling afgelopen is.

3.6 VINDEVOGHEL GLENN

Opdracht 6 – p. 38 Eigenschap/vaardigheid Mondeling communiceren Rapporteren Anderen motiveren Doelgericht zijn Omgaan met conflicten Delegeren Onderhandelen Werkzaamheden verdelen Plannen Kwaliteit bewaken

Slecht

Redelijk

Goed

Uitstekend

X X X X X X X X X X

37


Mondeling communiceren Het probleem is dat ik me vaak onzeker voel. Daarom hou ik me vaak op de achtergrond, doe ik niet zo vaak een voorstel of zeg ik niet altijd wat ik denk. Als ik hier iets aan wil doen, moet ik er dus voor zorgen dat ik me minder onzeker voel. Daarnaast is het ook belangrijk dat ik goed nadenk over wat ik wil zeggen en dat ik me niet laat afschrikken door mogelijks negatieve reacties.

Delegeren Over het algemeen ben ik niet iemand die de leiding neemt. Ik werk graag samen met anderen, maar ik heb het er moeilijk mee als ik iemand een taak moet geven. Ook als ik merk dat iets fout is of beter kan, weet ik nooit goed hoe ik dit moet overbrengen. Ik kan hieraan werken door mensen te observeren die wel goed zijn in het delegeren.

Werkzaamheden verdelen Ik heb het soms moeilijk om in te schatten hoe zwaar een bepaalde taak is tegenover andere taken. Daarnaast heeft elke persoon binnen je team wel iets dat hij/zij graag doet of goed kan. Een goede manier om hieraan te werken, is door de verschillende werkzaamheden te bespreken met de volledige groep. Zo kunnen we proberen om samen tot een goed en evenwichtig akkoord te komen.

Opdracht 7 – p. 39 Naam leider Eigenschap

Emiel Vindevoghel (mijn nonkel)

Barack Obama

Robbe Zutterman (een vriend)

Manu en Michiel Beers (ID&T)

5 5

4 5

5 4

5 5

5 4 4 5 28

3 5 4 4 25

4 4 5 4 26

4 5 5 5 29

Stuwende kracht Bereidheid tot leiderschap Eerlijkheid/Integriteit Zelfvertrouwen Denkvermogen Kennis tot organisatie Resultaat

Opdracht 9 – p. 81 De vijf gedragsstijlen van Blake & Mouton -

The impoverished style The country club style The produce or perish style The team style The middle-of-the-road style

38


De zes onderhandelingsstijlen van Shelley’s -

Acceptatie Compromis Handjesklap Dreigement Logica Emotie

De twee gedragsstijlen die het meest bij me passen, zijn the team style en the middle-of-theroad style. Het grote verschil tussen deze twee, is dat binnen de ene stijl ik de rol als leider opneem en in de andere stijl niet. Verder leunen deze stijlen heel dicht tegen elkaar aan. Ik vind het belangrijk dat er een goede combinatie is tussen prestaties en de relatie met de teamgenoten. Een team met een ontspannen en losse sfeer zal naar mijn mening beter functioneren dan een ‘dictatoriaal’ team. Als onderhandelingsstijl zie ik mezelf in een combinatie tussen compromis en logica. Ik sta altijd open voor ideeën en meningen van mijn teamleden. Op die manier is het mogelijk om ideeën te combineren en zo misschien tot een nog beter resultaat te komen. Ik vind het wel belangrijk dat een voorstel logisch opgebouwd wordt. Ik vraag dan ook vaak hoe iemand aan een bepaald idee komt en hoe deze het idee uitgewerkt ziet worden.

39


DEEL 2: DIGITALE MEDIA HET WEBPLATFORM URL: http://wecharge.squarespace.com/ QR-code:

Via bovenstaande link en QR-code kunt u een voorbeeld zien van hoe de website van WEcharge er bij opstart zou uitzien. De groene kleur die WEcharge symboliseert, wordt overal doorgetrokken. Boven elke pagina blijft het logo van WEcharge te zien. Er is tevens op elke pagina een link naar de Facebookpagina voorzien, om ervoor te zorgen dat de bezoekers snel van het ene naar het andere kanaal kunnen overschakelen. Onder het logo bevindt zich een overzichtelijke horizontale menubalk. Die zorgt ervoor dat u makkelijk vindt wat je zoekt, omdat het een overzicht geeft van alles dat op de website te vinden is. De homepage van de website kunt u hieronder bekijken. De pagina is basic en rustig, zodat alle aandacht getrokken wordt naar het verkoopfilmpje van WEcharge. Het doel is om ervoor te zorgen dat het filmpje meteen bekeken wordt door bezoekers van de website vooraleer ze verder klikken naar andere pagina’s. Het filmpje is kort en moet hen in minder dan twee minuten een overzicht bieden van alles wat WEcharge doet. Eens ze getriggerd zijn door het filmpje, kunnen ze verder navigeren. Op de homepage staat ook nog een korte slagzin die weergeeft wat WEcharge inhoudt.

40


De tweede pagina op de website geeft meer info over wie WEcharge is en wat het doet. Links wordt de dienst aan de hand van enkele foto’s kort in beeld gebracht. Rechts staat een tekstje met een korte uitleg van de activiteiten van WEcharge.

Op de volgende pagina kunnen prospecten een WEcharge ID aanvragen. Die ID wordt gratis thuis opgestuurd en geeft toegang tot alle oplaadpunten in Gent. De combinatie van de ID en een wachtwoord zorgt ervoor dat u steeds veilig uw smartphone kunt opladen. Op de website vindt u een invulformulier. Er zijn enkele basisgegevens vereist, maar WEcharge vraagt ook naar het type smartphone en het beroepsstatuut van de klanten. Zo weet het welke locker aan welke persoon moet toegewezen worden afhankelijk van het type oplader dat ze nodig hebben. Het kan ook zijn communicatie beter op de klant afstemmen wanneer die gegevens bekend zijn. Met de ingevulde formulieren kan WEcharge een database aanleggen met informatie van zijn klanten. Aan de linker- en rechterzijde van de webpagina staan de logo’s van de partners die de dienst aanbieden. Dat zorgt eveneens voor reclame voor die partners. Op de flyer die WEcharge zal verspreiden staat een QR-code die rechtstreeks naar de pagina gaat waar ID’s kunnen worden aangevraagd. 41


Onder het tabblad ‘oplaadpunten’ vindt u een duidelijk overzicht van alle plaatsen waar u gebruik kunt maken van de diensten van WEcharge. Het adres wordt telkens vermeld, zodat misverstanden vermeden worden. De adressen zijn voornamelijk interessant voor HoGent, UGent en Arteveldehogeschool omdat zij verschillende campussen hebben.

42


Onder wedstrijden/acties zitten drie pagina’s. De eerste gaat over incentives die WEcharge aanbiedt, de tweede over de Vine-actie en de derde over de actie met Foursquare. De pagina ‘incentives van de maand’ zal telkens aangeven welke incentives WEcharge aanbiedt als mogelijke prijzen voor de winnende klanten van de Foursquare- en Vinewedstrijden. Daarnaast zullen ook de incentives die de partners aanbieden, op die pagina te vinden zijn. Het kan hier gaan om cinematickets (aangeboden door Kinepolis), een blikje Coca Cola (aangeboden door Coca Cola), een reep van Mars (aangeboden door Mars uiteraard), enzovoort. Die incentives kunnen door de partners in de kluisjes worden geplaatst en de klanten verrassen wanneer ze hun locker openen!

Onder het tabblad ‘Vine-actie’ zal WEcharge de mogelijkheid bieden aan klanten om hun Vine-filmpje in te sturen. Meer uitleg over de actie vindt u in de uitleg hieronder onder het hoofdstuk ‘Socialmediakanalen’. Op de webpagina staat de actie ook nog eens kort uitgelegd.

Het laatste tabblad onder wedstrijden/acties gaat over de samenwerking met Foursquare. Wanneer klanten tien keer inchecken in hetzelfde oplaadpunt van WEcharge, krijgen ze thuis een incentive van WEcharge opgestuurd! 43


De volgende knop op de menubalk linkt naar de pagina met de partners. Op deze pagina zijn alle partners van WEcharge te vinden. Het gaat om organisaties die een oplaadpunt onder hun dak aanbieden. Deze pagina zet de partners nog eens extra in de verf en maakt het voor klanten makkelijker om de organisaties te herkennen aan de hand van hun logo.

Tot slot is er een pagina met contactgegevens van WEcharge voorzien op het webplatform. Via deze pagina kunt u rechtstreeks in contact komen met WEcharge. U vindt er een contactformulier, maar ook adresgegevens (met een kaartje) van het kantoor, een telefoonnummer en een e-mailadres.

44


SOCIALMEDIAKANALEN FACEBOOK WEcharge zal voor haar social mediabeleid stevig inzetten op Facebook. Dit social platform is heel populair bij jongeren dus onmisbaar in de communicatiemiddelen van WEcharge. Er wordt een Facebookpagina aangemaakt waar eerst en vooral WEcharge voorgesteld wordt. Aankondigen en posts zorgen voor een publieke spreiding van de dienst. Op die manier komen jongeren in contact met WEcharge en komen ze te weten wat het is en waar het aanwezig is. Wanneer de oplaadpunten geplaatst worden op openbare plaatsen in Gent, wordt dit telkens aangekondigd via Facebook. Dit kan in een klassiek bericht of via een teaser (bv. foto, video, ‌). Ook acties en wedstrijden worden via deze pagina bekendgemaakt aan het grote publiek. De strategie van WEcharge is gebaseerd op word-of-mouth dus Facebook mag hier zeker en vast niet ontbreken. Via Facebook wil het content creÍren en ervoor zorgen dat er over WEcharge gepraat wordt. URL: https://www.facebook.com/pages/WEcharge/714469301911571?ref=ts&fref=ts QR-code:

TWITTER WEcharge kiest ervoor om geen Twitteraccount aan te maken. Het lijkt niet het geschikte middel om te gebruiken voor de promotie van het bedrijf. Twitter wordt vooral gebruikt om meerdere keren per dag iets te posten. WEcharge heeft niet deze bedoeling, het wil enkel de belangrijkste nieuwe weetjes of acties laten weten aan de klanten. Andere kanalen zijn daar meer toe geschikt. Er wordt ook niet van de klanten verwacht dat zij de hele dag tweeten of praten over WEcharge. Aangezien er ook niet elke dag een nieuwe wedstrijd of actie is, heeft dit medium momenteel geen meerwaarde voor het bedrijf.

45


FOURSQUARE Ook via Foursquare wil WEcharge klanten aan zich binden. Het wil hen belonen wanneer ze vaak gebruikmaken van de oplaadpunten. Hoe? Wanneer de batterij van hun gsm leeg is en ze komen die opladen in één van de oplaadpunten, is het de bedoeling dat ze zich inchecken via Foursquare. Dit kan bijvoorbeeld zijn in ‘WEcharge Kinepolis Gent’. Als jongeren zich dan inchecken met hun smartphone maken ze kans op een incentive van WEcharge. Dit kan gaan om een bonnetje voor gratis popcorn in Kinepolis. De kosten van deze actie zijn niet voor Kinepolis, maar voor WEcharge. Op die manier doet het ook iets terug voor zijn partners. Iedereen krijgt graag cadeautjes en (bruikbare) gadgets, dus via deze actie kan WEcharge hen aan zich koppelen.

VINE WEcharge wil zo veel mogelijk zijn klanten betrekken bij het bedrijf. Daarom organiseert het een Vinecompetitie. Vine is een applicatie voor iOS, Android en Windows. De klanten worden uitgedaagd om een filmpje van zes seconden te maken met deze applicatie. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat WEcharge in de Vine voorkomt. Vervolgens kan iedereen zijn Vine doorsturen naar WEcharge. Op de website is er een tabblad ‘wedstrijden’ en daar zal duidelijk vermeld staan hoe de klanten hun filmpje kunnen doorsturen. Na twee maanden wordt er een top tien samengesteld door WEcharge waaruit alle klanten kunnen kiezen welk filmpje zij het best vinden. Dat kunnen ze beslissen door de Vine te delen op Facebook. De Vine die het meest gedeeld wordt, zal de winnaar van de wedstrijd zijn. Natuurlijk beloont WEcharge de winnaar met een prijs, daar zorgen de partners voor (vb. tien gratis filmtickets voor Kinepolis, tegoedbon om te gaan bowlen in de Overpoort Bowl, etc). Het is dus echt wel de moeite voor de klanten om mee te doen aan deze wedstrijd. Zij helpen het bedrijf en als beloning kunnen zij iets leuks winnen. WEcharge organiseert deze wedstrijd om naambekendheid te verwerven en interactiviteit te creëren. Het is een ludieke manier om het bedrijf bekend te maken. Het was de bedoeling om het bedrijf bekend te maken via de ‘Word of Mouth’-strategie en dat wordt op deze manier gedaan. De wedstrijd zal bekend gemaakt worden via de Facebookpagina, via de nieuwsbrief met nieuwe acties en via de digitale schermen van de oplaadpunten.

46


DE VERKOOPFILM Het verhaal waarop de verkoopfilm is gebaseerd, draait om de liefde. Een jongen is aan het afspreken met zijn vriendinnetje om die avond iets te doen. Hij stelt voor om naar Amadeus te gaan eten en zijn vriendin is meteen enthousiast. Ze vraagt wanneer en waar ze zullen afspreken. Net wanneer de jongen wil antwoorden, is zijn batterij leeg. Gelukkig denkt hij meteen aan WEcharge. Er is op de campus van zijn universiteit (UGent) een oplaadpunt van WEcharge aanwezig! Hij komt aan de oplaadmuur en ziet op het schermpje een advertentie van Kinepolis. Hij denkt eraan dat hij misschien die avond met zijn vriendin ook nog eens naar de film kan gaan (= effect reclame weergeven). Hij laadt zijn batterij een uurtje op terwijl hij in de les zit en verstuurt daarna zijn bericht. ’s Avonds komt hij samen met zijn vriendin in Amadeus en de liefde spat ervan af!

URL: https://www.youtube.com/watch?v=J_aGdbuzhdM QR-code:

47

Wecharge dossier issuu  
Wecharge dossier issuu  
Advertisement