Page 1

U VINDT ONS HIER! HOUDT ONZE EVENEMENTEN ZEKER IN DE GATEN!

U

KOMT

TOCH

OOK?!

Geniet van een: •

Frituurwagen

Springkasten

Schminkstanden

Clowns

Hotdogs

BASISSCHOOL KADEE TONGERLO

BASISSCHOOL KADEE

Bosstraat 23 3960 TONGERLO Tel. en Fax 089 86 69 19 E-mail: kadee@kadee-tongerlo.be

TEL. 089 86 69 19


KIENAVOND

PLAYBACKSHOW

Op 4 februari 2012 staat onze

Ook dit jaar is er onze play-

jaarlijkse kienavond op het pro-

backshow weer! Op 18 maart 2012

gramma! Ieder jaar zijn er tal

staat er weer een avond met dan-

van prijzen te winnen met dit

sen, zingen en gelach op het

jaar o.a. 500l mazout. Ieder

programma! Kom ook kijken naar u

jaar mogen we tal van mensen

kleinste spruit en misschien

ontvangen en hopen dat dit jaar

hebben de leraren zoals vorig

natuurlijk ook weer te mogen

jaar ook weer iets in petto!

doen. Als u niets weet te doen,

Wilt u een avond genieten van de

kom met de grootouders gezellig

kleinste zangertjes en danser-

een avondje kienen! U kunt ons

tjes, kom dan naar de bongerd in

vinden in de sporthal van de

de sporthal!

Bongerd!

SFEERFOTO’S

Brochure stage  

Stage info

Brochure stage  

Stage info

Advertisement