{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Motivatie afstudeerproject  keuze   Thom  Kuipers  0781888  /  S115158  j.b.kuipers@student.tue.nl     1:  Urban  Nodes.     Deze  brief  vormt  de  motivatie  voor  de  keuze  van  mijn  afstudeerproject:  Urban  Nodes   (Pieter  van  Wesemael,  Marcel  Musch  en  Annemarie  Peters).  Dit  project  heeft  een   groot,  zo  niet  essentieel  deel  aan  stedebouwkundig  georiënteerde  onderzoeken  en   studies  die  zich  richten  op  de  complexiteit  van  de  in  toenemende  mate  drukker   wordende  knooppunten  in  steden.  Dit  spreekt  mij  heel  erg  aan.  Sinds  mijn  eerste   masterproject  (Play  the  Future,  tutor  Tom  Veeger)  waar  wij  met  3  studenten  een   aanpassing  hebben  gemaakt  op  het  bestaande  stedebouwkundige  masterplan  van  een   deel  van  Antwerpen  ben  ik  gaan  geloven  in  de  onlosmakelijke  verbinding  tussen   omgeving  en  gebouw.  Waarom  zou  een  architect  context-­‐loos  ontwerpen  en  kwaliteiten   van  de  plek  verwaarlozen?  Na  in  mijn  tweede  masterproject  ook  met  de  context  bezig   te  zijn  geweest  en  daar  ook  de  onderbouwing  voor  de  gebouwvorm  in  heb  gevonden,   wil  ik  mijn  studie  graag  voltooien  met  dit  onderzoek  dat  dieper  ingaat  op  de   stedebouwkundige  context  en  de  relatie  met  het  gebouw  dat  dit  project  uiteindelijk   voortbrengt.     Daarnaast  spreekt  de  internationale  benadering  van  het  project  mij  erg  aan.  Zoals   met  dhr.  Musch  besproken  zal  het  atelier  voornamelijk  in  het  Engels  worden   begeleidt.  Ik  ben  van  mening  dat  een  architect  ook  in  het  Engels  goed  zijn  visie   en  concepten  moet  kunnen  overbrengen,  niet  in  de  laatste  plaats  in  verband  met  de   huidige  economische  malaise  maar  ook  vanwege  de  huidige  media  waarin  de  bekendheid   van  een  plan  razendsnel  de  wereld  over  kan  gaan.  Tevens  lijkt  het  mij  zeer   interessant  het  onderzochte  onderwerp  in  de  praktijk  te  ervaren,  zoals  beschreven   met  de  studiereis  naar  de  VS  of  Hong  Kong.     Last  but  not  least  wil  ik  graag  aangeven  waarom  deze  eerste  keuze  de  voorrang   e e krijgt  boven  mijn  2  keuze.  Hoewel  het  2  project  mij  ook  interessant  lijkt,  geef   ik  de  voorkeur  aan  een  afstudeeratelier  dat  begeleidt  wordt  door  tutoren  waarmee   ik  nog  niet  eerder  heb  samengewerkt.  Na  mijn  vorige  project  al  bij  dhr.  Roorda  te   hebben  voltooid,  zou  ik  nu  graag  kennis  maken  met  de  benadering  en  inzichten  van   dhr.  van  Wesemael,  dhr.  Musch  en  mevr.  Peters.  Ik  heb  ervaren  dat  voor  mij   persoonlijk  het  veel  nieuwe  inzichten  en  stof  tot  nadenken  oplevert  wanneer  ik  te   maken  krijg  met  verschillende  tutoren.  Vandaar  de  keuze  om  niet  te  kiezen  voor  een   project  met  een  begeleider  waar  ik  al  mee  heb  gewerkt.       2:  Authority.     e

De voorkeur  voor  mijn  2  keuze  gaat  naar  Authority  dat  zal  worden  begeleidt  door   Ruurd  Roorda  &  Wouter  Hilhorst  &  supervisor  Christian  Rapp.  Het  onderzoekstraject   naar  de  relatie  tussen  expressie  en  gebouwvorm  vind  ik  erg  interessant.  Hier  heb   ik  nog  weinig  ervaring  mee,  en  zou  daarom  een  goede  aanvulling  vormen  op  mijn   expertise.  Ook  de  onderzoeksfase  naar  autoriteit  -­‐  de  verschijningsvormen  en  de   werking  daarvan  –  lijkt  me  zeker  interessant.  Ook  het  grote  aandeel  van  het   ontwerp  van  een  stadshuis  op  een  nader  te  bepalen  plek  spreekt  mij  aan.   Concluderend  geef  ik  de  voorkeur  aan  mijn  eerste  keuze  vanwege  de  stedebouwkundige   onderzoeksfase  in  samenwerking  met  stedebouw-­‐studenten.  Daarnaast  ook  om  een   overlap  van  begeleiders  in  mijn  masterfase  te  voorkomen.  

Profile for Thom Kuipers

Motivation Letter Graduation Studio  

Motivation Letter Graduation Studio  

Advertisement