Page 1

tempus N

iet enkel studenten maar ook personeel van HUB hadden de bibliotheek graag wat moderner en meer studentgericht gezien. Op dit moment zijn er enkel vergaderruimtes ter beschikking voor vergaderingen. Studenten kunnen hierdoor alleen in de ‘mezannine’ of aan de lockers groepswerken maken. Praktisch is inderdaad anders!

De plannen

Doordat de vraag naar vergaderruimtes erg groot is, hebben E. Meel, hoofd van de dienst Bibliotheek T’ Serclaesgebouw, en het bibliotheekteam plannen voorzien. Er zou een studielandschap (zoals in het Erasmusgebouw) komen. Deze ‘groepswerkplekken’ zouden op de eerste verdieping komen. Deze ruimte zou flexibel worden ingericht doordat verrijdbare schermen de grote ruimte in verschillende kleinere ruimtes zouden kunnen opdelen. Stopcontacten voor multimedia zouden voorzien worden opdat studenten op een zo gemakkelijk mogelijke manier projecten kunnen voorbereiden. “Andere universiteiten en hogescholen beschikken reeds over zulke infrastructuur en dat maakt de druk bij onze studenten ook groter,” zegt E. Meel. “Je ziet dat studenten nood hebben aan dergelijke ruimtes. Wegens plaatsgebrek gaan ze naar de tweede of derde verdieping van de bibliotheek, maar deze zijn bedoeld om te studeren, niet om groepswerken voor te bereiden.”

Argumenten “Vroeger was Hermes 3 een bibliotheek die beschikte over vergaderruimtes. Sinds enkele jaren is de bibliotheek verhuisd naar de Stormstraat. Daar was het onmogelijk om vergaderruimtes in te richten. Na verloop van tijd ontstond onenigheid tussen studenten die individueel wilden werken en studenten die een groepswerk wilden voorbereiden.”Momenteel is de bibliotheek zodanig ingericht dat hoe hoger de verdieping, hoe stiller men moet zijn. Zo zijn er met opzet geen pc’s geplaatst op de achtste verdieping. “We merken echter dat het op het eerste soms muisstil is, en op andere verdiepingen luider. Studenten komen dus op hogere verdiepingen hun groepswerk voorbereiden, wat niet de bedoeling is. De functie van de pc-ruimtes van de pc-ruimtes blijkt dus niet duidelijk te zijn. Als studenten de pc nodig hebben, kunnen ze in het Erasmusgebouw terecht, en moeten ze de andere studenten niet onnodig storen”, aldus E. Meel. Er is dus het idee om een pc-ruimte te creëren aan de lockers. Op die manier worden studenten die echt willen studeren niet gestoord en worden de lockers niet belast. De functie van de ‘mezannine’ blijft dus behouden, maar deze zou dan buiten de deuren van de bib blijven.

MAAR…

Interview met Hannes Van der Bruggen Oorspronkelijk was er het idee om honderd pc’s te installeren, maar de brandveiligheid laat slechts 49 personen per verdieping toe. Bovendien is dit project een hele investering en het is nog maar de vraag of men hiervoor geld wil vrijmaken. “Deze plannen zouden op korte termijn met een beperkt budget moeten worden goedgekeurd in de begroting van 2014, zodat de werken tijdens de zomer van 2013 kunnen starten”, zegt E. Meel. Dat wordt afwachten!

Student welkom ‘HUBullshit’ powered by

Interview met Nathalie Meskens ‘Het leven na de HUB’ De Boekenbende

Bibliotheek T’ Sercleasgebouw: plannen tot het creëren van flexibele werkruimtes in de bibliotheek

#5

Lente 2013 tempus 1


Voorwoord Begin januari is onze hoofdredacteur Kevin Vandevelde onverwachts getroffen door een hartfalen en ligt hij sindsdien in het ziekenhuis. Hoewel Kevin verantwoordelijk was voor de hele redactie, wordt ons studentenmagazine nu niet stop gezet. Het team van Tempus is niet bij de pakken blijven zitten en is meteen begonnen aan deze nieuwe editie van Tempus. ‘Individual commitment to a group effort – that is what makes a team work, a company work, society work, a civilization work’. Onze hoofdredacteur kan tijdelijk niet meer meewerken aan ons studentenmagazine, maar de inzet en enthousiasme van ons team zorgen ervoor dat we toch een nieuwe Tempus kunnen publiceren. We willen onze trouwe lezers zeker niet in de steek laten en onze kapitein fier maken! Via deze weg wensen we Kevin dan ook heel veel beterschap toe! Zoals jullie zullen merken is deze editie van Tempus een verkorte versie. We streven immers naar meerdere publicaties per jaar en zullen dit semester dus twee keer een verkort magazine uitbrengen. Deze editie bevat opnieuw toffe artikels over de student welcome georganiseerd door STUVO, een interview met Hannes Van der Bruggen en met Nathalie Meskens, een nieuwe HUBullsh*t en nog veel meer. Voor degenen die interesse hebben in de komende activiteiten van STUVO, in deze Tempus vind je de gegevens zodat deze alvast kunnen worden ingepland in de studentenagenda’s! Blijf dus zeker verder lezen! We zijn ook voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers. Elk jaar studeren leden van ons team af of grijpen ze de kans om op erasmus te gaan waardoor zij het Tempusnest verlaten. Nieuwe auteurs mogen ons dus zeker contacteren! Ben je niet echt geïnteresseerd in het schrijven van artikels of het afnemen van interviews? Dan is dit zeker geen probleem, want ook grafische ontwerpers en studenten die ICT studeren zijn zeer gewenst bij Tempus! Wil je nog meer informatie, neem dan zeker een kijkje op onze sociale media en stuur ons gerust een mailtje! Heel veel leesplezier gewenst! Interim-hoofdredacteur Charlotte Desombere

Tempus - Ondersteund door STUVO (Studentenvoorzieningen) HUB Mail: redactie@tempus.hubrussel.be Website: Tempus.HUBrussel.be Archief: Issuu.com/Tempus/HUB Sociaal media: Facebook.com/Tempusmagazine, Twitter.com/TempusHUB Jaargang 3 - Nummer 2 Lente 2013 ISSN-nummer: 2294-6918 Oplage: 1500 ex. Drukkerij: MediaWorQs (Interconnectis Group bvba) Interim-Hoofdredacteur: Charlotte Desombere (hoofdredacteur@tempus.hubrussel.be) Redactiesecretaris: Christophe Vanhoutte (secretaris@tempus.hubrussel.be) Redactie: Christophe Vanhoutte, Deborah D’Hauwer, Charlotte Desombere, Melat Gebeyaw Nigussie Fotografie: Vtm Vormgeving: Mohamed Abritip Eindredactie: Charlotte Desombere

V.U.: Studentendienst HUB o.v.v. Martine Van Poucke, Warmoesberg 26, BE-1000 Brussel


Kortnieuws “Kwaliteit hoger onderwijs daalt” Professor emeritus Rudi Verheyen, oud-rector van de Universiteit Antwerpen, waarschuwt dat de kwaliteit van het hoger onderwijs en het onderzoek in België nog goed is maar achteruit gaat. Hij wijt dit niet aan de studenten of docenten, maar aan het beleid dat regels bedenkt die vaak perverse effecten hebben. Dat schrijft De Standaard. Verheyen schreef twee maanden geleden een nota over de kwaliteit van het hoger onderwijs en het onderzoek. Hij verspreidde die toen enkel in die kringen, maar trekt nu ook publiek aan de alarmbel. Geen compensatie Zo wordt het geld voor de instellingen verdeeld op basis van wat ze bereikt hebben: het aantal geslaagde studenten, doctoraten en wetenschappelijke publicaties. Als alle universiteiten en hogescholen het allemaal beter doen, neemt toch de totale financiering niet toe. Dat mag dan niet gecompenseerd worden door hogere inschrijvingsgelden of een strengere selectie. De overheid “minimaliseert de gevolgen van de democratisering van het hoger onderwijs”, klinkt het. Verheyen klaagt voorts onder meer de vermarkting en schaalvergroting in het hoger onderwijs aan, en dat de overheid zich niet bekommert om de kwaliteitsdaling. Hij raadt haar aan onderzoek over de evolutie van de kwaliteit te laten doen, en een commissie te installeren die daarover waakt. Volgens de oud-rector zijn heel wat docenten, de rectoren van de kleine en middelgrote universiteiten en veel directeurs van hogescholen het met hem eens. De rectoren en managers van de grote universiteiten en van de associaties, en de ministers en parlementsleden die de decreten goedgekeurd hebben, vinden zich dan weer niet in zijn nota. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) stelde rond hetzelfde tijdstip een rapport op, dat ook het financieringsstelsel als een zwak punt aanwijst. Gazet van Antwerpen

Integratie academische hogeschoolopleidingen in universiteiten. In oktober 2013 vindt een belangrijke hervorming in het Vlaamse hoger onderwijs plaats: de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten. 17 van de 21 hogescholen dragen samen ongeveer 50 opleidingen over. De universiteiten krijgen er 23.000 studenten (10 procent van alle Vlaamse studenten) en 2.000 à 2.500 personeelsleden bij. Omdat er nog steeds heel wat onduidelijkheid is over deze ‘academisering’, heeft Klasse daar nu een aparte bijlage aan gewijd, waarin helder en overzichtelijk wordt uitgelegd wat dit concreet voor de verschillende betrokkenen betekent. “Ik hou van talen. Kies ik voor Vertaler-Tolk aan de hogeschool of voor Taal- en Letterkunde aan de universiteit?” vraagt Mauro (17) zich af. Vanaf het academiejaar 2013-2014 is die vraag niet meer aan de orde: de meeste academische bachelor- en masteropleidingen van de hogescholen worden dan geïntegreerd in de universiteiten. Dat levert een duidelijke structuur op: universiteiten organiseren academische bacheloren masteropleidingen, hogescholen professionele bacheloropleidingen. De academische kunstopleidingen en de opleidingen van de Hogere Zeevaartschool blijven in de hogescholen. Wat zijn de gevolgen? • Studenten komen nog meer dan nu in contact met wetenschappelijk onderzoek. • De academische bachelor- en mastergraden worden internationaal beter (h)erkend. • De structuur van het hoger onderwijs wordt eenvoudiger en duidelijker. School of Arts: een verhaal apart De academische kunstopleidingen - zoals audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, drama en muziek worden niet geïntegreerd in de universiteiten. Samen met de professionele kunstopleidingen vormen ze voortaan een School of Arts, die onder de vleugels van de hogescholen blijft, met medebestuur van de universiteiten. Persbericht Klasse

tempus 3


tempus 4


Student welcome Na een vermoeiende periode van blokken en examens is het weer zover; een spannend tweede semester breekt aan! Om dit tweede deel van het academiejaar goed in te zetten vond op 20 februari de STUDENT WELCOME plaats. En natuurlijk was ook de redactie van Tempus weer van de partij! Dit event werd georganiseerd door STUVO. De sympathieke medewerkers van deze organisatie verzorgen de studentenvoorziening van de HUB en steken telkens weer met vol enthousiasme de handen uit de mouwen om toffe events, zoals deze STUDENT WELCOME, te realiseren. Verschillende activiteiten vonden plaats gedurende de hele dag zodat de studenten zich zeker niet zouden vervelen en zo lang mogelijk de tijdelijk hernieuwde vrijheid na de examens konden vieren! In de ochtend was een ontbijtbuffet gepland, maar deze werd echter enkele dagen voor de STUDENT WELCOME afgelast wegens te weinig inschrijvingen. Ons lijkt het dat de meeste studenten de voorgaande dagen ook al stevig hadden uitgegaan waardoor al velen een onrustwekkend slaapgebrek hadden opgebouwd en hierdoor hun bed verkozen boven een smakelijk ontbijtje! In de namiddag werd een proffentap in het studentenrestaurant De Mineen georganiseerd. Ook de docenten van de HUB wilden immers meegenieten van het hele feestgebeuren! Zo deden o.a. Sandra Verbruggen, Philip Vermoortel, Joris Van Hecke, Tom van Puyenbroeck en vele anderen mee! Voor deze ene keer waren het de studenten die het werk van de proffen mochten beoordelen, en het moet gezegd worden dat de pintjes perfect werden getapt! En daarnaast geeft de redactie eveneens een dikke 10/10 voor de bediening die steeds met een grote glimlach gebeurde! Om het gebeuren ook wat spectaculair te maken konden de aanwezigen zich wagen aan een ritje op de bier fietsen. Deze zorgden voor grappige toestanden waarbij vaak meer bier gemorst werd dan degelijk

werd opgedronken. Op het einde van de proffentap werden ook een aantal gratis kaarten voor de bootfuif verloot door de STUVO medewerkers op de bierfietsen uit te dagen. In de avond vond de, last but definitely not least, originele bootfuif plaats! Deze fuif op de dobberende Loftboat aan de Akenkaai was een absolute primeur en zeker voor herhaling vatbaar! Vele studenten genoten van een fris pintje of een ander heerlijk drankje in de luxueuze lounge en het mooie, bijna romantische kader van de boot. Na alweer een geslaagd event van STUVO kijkt de redactie van Tempus, en hopelijk ook vele andere studenten, reikhalzend uit naar de volgende activiteiten van dit semester! Dit kan echter niet meer mislopen, want zoals de spreuk naar waarheid zegt; ‘goed begonnen is half gewonnen!’. Charlotte Desombere

HUBrussel.ORG

Een forum voor en door studenten! - Nood aan studietips? - Op zoek naar samenvattingen? - Boeken en cursussen verkopen of zelf er naar op zoek? - Te weinig respons op jouw enquête? - Een babbeltje slaan met andere HUBstudenten? Breng dan zeker een bezoekje aan HUBrussel. ORG, hét studentenforum van onze instelling! Je kan ons ook volgen via de sociale media: facebook.com/hubrussel.org en twitter.com/hubrusselorg

tempus 5


Interview: Hannes Van der Bruggen

H

annes van der Bruggen, negentienjarig voetbaltalent bij KAA Gent, semistudent, maar vooral een gast met een specifiek doel in het leven: voetballen en gelukkig zijn.

geweest. Ik vrees er zelfs voor dat de laatste keer een schooluitstap was. En dat is dus ook al enkele jaren geleden. Of kan je de Heysel ook Brussel noemen?’

Maar wat doet een voetballer zoal op een donderdagnamiddag? Onder andere ‘eentje gaan drinken in De Vrede’ en tijd maken voor een interview.

En de kerstmarkt?

‘Ik ken Hannes al van het eerste jaar middelbare school. Latinist, maar vooral een getalenteerde voetballer. Ik volg hem al acht jaar. De kleine onbekende Hannes bloeide uit tot een toptalent in het Belgisch voetbal. Op zijn zestiende speelde hij in de

‘Ja, ik zou dringend eens een bezoekje aan Brussel moeten brengen! Ik kan me wel heel goed oriënteren in Brussel. De Grote Markt, de Nieuwstraat, het stadhuis. Ik weet zelfs de Häagen-Dazswinkel zijn! Mijn papa heeft in Brussel gestudeerd en die kent er ook wel wat plekjes. Maar kijk, ik woon in Burst. Als ik iets nodig heb, ga ik naar Gent. Burst ligt dicht bij Gent, vandaar. Maar ik vind Brussel een zeer mooie stad!’

‘Studeren is mijn hobby en het voetbal is mijn job.’

Brussel is een wereldstad en, in vergelijking met Gent, niet echt een studentenstad. Vind je dit een cliché? ‘Brussel is wel meer dan het financieel en economisch centrum van Europa. Brussel is niet enkel hartje Brussel. Mijn neef, studeert in Jette, Etterbeeck aan de VUB. Hij moet lang pendelen, maar het loont. Zijn ervaringen zijn ontzettend positief. In Brussel hangt er een aangename sfeer, ook voor de studenten. Men mag Brussel als studentenstad ook eens positief bekritiseren.’ Je studeerde aan de UGent, nu aan Arteveldehogeschool. Merk je een niveauverschil? Gaat de kwantiteit gepaard met de kwaliteit en omgekeerd? ‘Dat is alweer een cliché. Voor elke opleiding moet je hard werken. Een academische opleiding lag gewoon te hoog voor mij, zeker in combinatie met topsport. Het is echter niet slecht dat het niveau hoog ligt. Een diploma krijg je niet bij een pakje koeken van LU.’ Kreeg je dan geen studiecoach? Romelu Lukaku werd begeleid door een team van psychologen en pedagogen, is AA Gent op dat vlak nog niet zo ‘vooruitstrevend’? A-kern, een jaar later stond hij op het veld met de Rode Duivels en nu is hij professioneel voetballer waar buitenlandse topploegen toch een oogje op hebben. Wat mij vooral boeit is zijn voetbal, zijn leven als ‘student’ en als professioneel voetballer, én zijn band met Brussel.’ Wat is je favoriete plekje in Brussel? ‘Goh. Eerlijk gezegd ben ik nog niet vaak in Brussel

tempus 6

‘Dat is nogal grof gezegd. Maar ik kreeg inderdaad niet de begeleiding á la RSCA. Ik moest zelf mijn plan trekken en op de best mogelijke manier mijn studies combineren met de sport. Ook de UGent ging hier nogal snel over. Vorig jaar heb ik echter te veel hooi op mijn vork genomen door een volledige opleiding te volgen. Ik deed Taal- en Letterkunde Frans – Spaans, maar door trainingen en matchen in het buitenland kon ik amper alle colleges bijwonen. Ook de examens waren een probleem. Door


stages kon ik examens niet afleggen, en de Universiteit van Gent zelf besliste niet over de uitstelling van examens. Dit gebeurde in samenspraak met de prof in kwestie. Die hield dan geen rekening met andere examens. Ik heb dus slechts de helft van de examens afgelegd en het was dus ook onmogelijk om te slagen. Ik heb nu voor journalistiek (een pro-

‘Zolang je maar iets doet wat je graag doet, dat is belangrijk in het leven.’ fessionele bachelor) gekozen. Deze richting is eerder praktijkgericht en biedt me meer mogelijkheden en slaagkansen. Ik ben niet meer de voltijdse student. Studeren is mijn hobby en het voetbal is mijn job.’ Een professionele voetballer verdient redelijk goed zijn boterham, of niet? ‘Niet iedereen leest de juiste bedragen. Ik kan daar blijven op drukken: dit is echt niet veel. Voor mijn leeftijd is het inderdaad mooi wat ik (financieel) kan meenemen en meemaken. Voor oudere spelers die kinderen hebben, is voetballen niet meer dan een gewone job. Bij grotere clubs kan je inderdaad meer verdienen. Maar hé, je voelt de economische crisis en bij ons is dat niet anders.’ Vroeger zei je dat je een “huisje, boompje tuintje” leven wilde, maar nu lijkt het alsof je een aanbod van een grote club niet zou afslaan? Is er dan toch die droom om bij Liverpool of Manchester of een andere topploeg te spelen? ‘Toen ik achttien was wist ik niet wat komen zou. Ik kan niet ontkennen dat ik ooit in Rusland zou voetballen en daar zou gaan wonen. Mijn vriendin vind ik té belangrijk om achter te laten. Ik ben nog maar negentien, wil nog wat van de wereld zien. Op je dertigste kan je nog alles doen wat je wil. Ik moet nu profiteren van de mogelijkheden die men aanbiedt. In elk geval is voetbal momenteel een prioriteit. Als ik een lucratieve transfer kan krijgen, dan ben ik weg. Een voetbalcarrière is gedaan op je vierendertigste en studeren kan ik nog mijn hele leven. Er zijn wel ploegen waar ik naar opkijk, en veel toffe ploegen die heel wat te bieden hebben.

Ik probeer vooral naar vandaag te kijken, en dan zien we wel.’ Als ik naar vandaag kijk, dan zie ik dat AA Gent dit seizoen niet denderend heeft gepresteerd. (Zucht en lacht.) ‘Het is voornamelijk een samenloop van omstandigheden. Het ligt zeker niet aan de trainer. KAA Gent investeert in een nieuw stadion. Enkel het gras moet nog gezaaid worden (bij wijze van spreken hé!). Er is nu geen geld om te investeren in transfers. De jonge spelers ‘leiden’ de ploeg, maar kijk Bern Thijs is een heel seizoen out. Zo zijn er een heleboel factoren die leiden tot de huidige situatie van de ploeg. De media overdrijft gewoon.’ De media, hebben die een invloed op jouw leven? ‘Onze ploeg krijgt nu wat minder media aandacht dan een paar maanden geleden. Maar nieuws is nieuws. Als er een jeugdspeler goed speelt, wordt dat niet meteen aan de grote klok gehangen. Bij Anderlecht en andere grotere ploegen werden er berichten over Lukaku en Dennis Praet de media ingestuurd. Dit wordt in Gent weinig gedaan en dat is misschien niet zo slecht: de spelers moeten zich dan wel bewijzen. Nu ja, iedereen wil wel media-aandacht, daarover moet je niet liegen. Gelukkig sta ik nog niet in de roddelblaadjes. Die gaan eerder naar grotere ploegen met ‘grotere’ jongens zoals Anderlecht.’ Anderlecht, grote jongens, dan denk ik direct aan Legear. (Lacht gretig). ‘Als sporter heb je een verantwoordelijkheid. Je hebt een voorbeeldfunctie naar andere sporters toe. Toen ik klein was, keek ik op naar profvoetballers; ik had een stickerboek van Panini en kon alle namen zeggen. Soms zijn grote jongens erg klein. Als jongere stel je je wel vragen bij de grote profvoetballers, zoals Legear.’ De voetbalwereld heeft dan ook zijn negatieve kanten? ‘Jazeker! Voetbal is een keiharde sport, het is gewoon een harde wereld. Gelukkig heb ik nog vrienden, zowel binnen het voetbal als erbuiten. Ik ben erg blij dat ik buiten voetbal omringd kan worden door mensen die het goed met me voor hebben.’ Als je jezelf nu eens vergelijkt met een student, wat kan je dan zeggen? ‘Ik voel mezelf erg gelukkig. Studenten moeten nog werken om iets te hebben. Ik heb een maandloon, studenten moeten hiervoor werken, maar kunnen nadien langer ‘genieten’. Ik heb van mijn hobby mijn job kunnen maken. Zolang je maar iets doet wat je graag doet, dat is belangrijk in het leven.’ Deborah D’Hauwer

tempus 7


Nathalie Meskens

E

en introductie is hier volstrekt overbodig maar de regels van de journalistiek gebieden mij er één te schrijven. Nathalie Meskens, de enige echte vrouw die naar waarheid de stempel ‘Vlaanderen’s sweetheart’ mag dragen. Het soort vrouw dat jongens willen en meisjes willen zijn. Ze kwam onze huiskamers binnen met ‘Kaat en Co’, haar debuut op de Vlaamse televisie. De bal ging daarna snel aan het rollen en haar carrière nam een hoge vlucht. ‘David’, ‘Danni Lowinski’, ‘Tegen de Sterren op’…Nathalie Meskens is niet weg te slaan van de buis en maar goed ook. Sinds de opening van haar Thais restaurant Yam Thai, kan ze zich naast succesvolle actrice én zangeres ook zakenvrouw noemen. The whole package dus. Tempus had een exclusief gesprek met haar.

lief. Maastricht werd dus een soort van tussenoplossing. Ik heb dan auditie gedaan en ik werd toegelaten.”

ginnen doen. Toen ben ik echt open gebloeid, als actrice en als mens. Begrijp me niet verkeerd: ik vond het een heel leuke school en ik heb mij daar enorm hard geamuseerd. Soms was het “ons-kentons-wereldje” gewoon te overheersend.”

“Ik heb niet veel nodig om mij te ontspannen.”

Was er een mini-cultuurschokje in Maastricht?

Nathalie, hoe gaat het? Meskens: “Goed, heel druk wel. Ik ben nu een nieuwe serie, ‘Connie en Clyde’, aan het draaien. Ondertussen draait de promoweek van ‘Danni Lowinski’ ook op volle toeren, wat veel interviews en fotoshoots betekent. Ik hou mij ook bezig met de personeelszaken van Yam Thai. Genoeg werk dus.” Wat heb je gestudeerd en waar? Meskens: “Ik heb gestudeerd aan de toneelacademie van Maastricht. Ik droomde ervan om naar het buitenland te trekken. Londen fascineerde mij altijd al maar toen kreeg ik een

tempus 8

Wat voor een student was je? Meskens: “Ik was heel gedreven. Ik ging ook graag naar school, vooral in het begin van mijn studies. Op een gegeven moment kreeg ik wel de kriebels van het klein, burgerlijk denken van zo’n school. Je zit wel echt op een eiland. Heel ruimdenkend waren ze daar niet. Op den duur werd het mij allemaal iets te nauw en te beperkt. Ik ben dan stages be-

Meskens: “Een echte cultuurschok was er niet. Maastricht ligt in Limburg en Limburg is heel anders dan Antwerpen. Hollands Limburg lijkt erg op onze Limburg. Maastricht kan je vergelijken met een groot dorp: heel vrijgevig, open en gastvrij. Wat mij wel opviel was dat je op je woorden moest letten. Als je per ongeluk iets verkeerds zei, moest je veel moeite doen om de brokken weer te lijmen. Zo had ik eens een kleine aanvaring met de vrouw van de kantine. We kwamen heel goed overeen en ineens was het gedaan. Dat was wel heftig. Pas op, een Antwerpenaar is zeker even moeilijk. In het algemeen schiet ik goed op met de Nederlanders. Harde werkers die je zeggen waar het op staat. Ze zullen nooit iets achter je rug zeggen. Dat vind ik wel fijn: recht voor de raap, geen gedoe.” Je bent naast actrice ook zangeres en je hebt ook een eigen restaurant. Hoe combineer je al deze dingen? Meskens: “Door goede mensen om je heen te hebben. In de Yam


Thai heb ik heel goed personeel. Ze werken hard en wij tonen onze appreciatie ook. Dat appreciëren zij dan weer. Voor de rest probeer ik tussendoor veel te doen. Als ik op de set aan het wachten ben op een lichtwissel doe ik bijvoorbeeld de boekhouding. Multitasking hé. Ik heb dat altijd wel graag gedaan én ik ben er ook goed in.”

zangprogramma weer op tournee in het theater. In de zomer draaien we dan het nieuwe seizoen van ‘Tegen de Sterren op’. Ondertussen houden we het restaurant draaiende. Hier en daar hebben we ook wat zijprojectjes lopen, zoals het kookboek (So good, not normal, nvdr) dat we hebben gemaakt.” Een volle agenda dus! Bedankt voor het gesprek.

Hoe ga je om met je BV-status? Ben je het al gewoon om nagekeken te worden op straat? Meskens: “Na tien jaar word je het wel gewoon. Het blijft raar maar je went er aan. Da’s zoals familie, die kies je ook niet maar je leert ze wel aanvaarden (lacht). Soms heb je leuke ontmoetingen, andere keren zijn die ontmoetingen minder fijn. Dat hoort er nu eenmaal bij.” Heb je nog tijd om je te ontspannen? Meskens: “Ik heb niet veel nodig om mij te ontspannen. Als ik thuis ben met Jeroen (Jeroen Van Dyck, haar echtgenoot, nvdr) of we gaan ergens eten of we zijn een weekendje weg dan ben ik er al eventjes tussenuit.” Waar kom je tot rust? Meskens: “Ofwel thuis, ofwel in het buitenland. Pas als ik in het buitenland ben, kan ik echt niets doen. Anders check ik mijn mails of ben ik met andere dingen bezig. Natuurlijk is Thailand het beste voorbeeld. Ik voel mij daar echt goed.” Waarom trekt juist Thailand je zo aan? Meskens: “Jeroen heeft mij de Thaise keuken leren kennen en ik was meteen verkocht. In Thailand kan je gewoon voortdurend van dat heerlijke eten proeven! Het is daar echt een soort van culinair paradijs. Natuurlijk is het ook een ongelooflijk mooi land. De cultuur en het Boeddhisme trekken mij aan.” We kennen jou als een grappige dame maar waar moet je zelf heel hard mee lachen? Meskens: “Wanneer mensen zich pijn doen, moet ik heel hard lachen. Het mag niets ergs zijn natuurlijk, struikelen of je hoofd stoten ofzo. Da’s niet uitlachen, ik vind dat gewoon écht grappig. Ken je de website Failblog? Daar vind je zulke grappige filmpjes.”

Melat G. Nigussie

STUVO kalender 12 maart : Bloedserieus 13 maart: Comedy Night Bloedserieus Wil je een goede daad verrichten? Kom dan zeker dinsdag 12 maart bloed geven op de HUB! Vorig semester was het een succes en wij hopen ook deze keer op een grote opkomst! Achteraf krijgt elke deelnemer een goodiebag en een gratis toegangsticket voor de Comedy Night Bloedserieus ! Ook alle andere studenten zijn uitgenodigd om te komen lachen voor een inkomprijs van 5 euro. De show zal volgende dag plaatsvinden in de kleine aula van het Hermes gebouw om 18.30u. Be there! 19 en 21 maart: Theater ‘De Sterrendief’ Binnenkort kan je komen genieten van een spetterend theater, gespeeld door 14 HUB-studenten! Ook de muziek, die speciaal voor deze productie gecomponeerd werd, wordt verzorgd door HUB-studenten! Dit zal plaatsvinden in de Théâtre du Vaudeville, Koningennegalerij 13, 1000 Brussel. Laat deze kans niet aan je neus voorbij gaan en laat je meeslepen in een schitterend verhaal voor slechts 12 euro, en voor de studenten 10 euro! 26 mei: 20km van Brussel Op 26 mei is het weer tijd om de beentjes te strekken en om nog eens een flinke portie beweging op te doen voor de examens van start gaan! Geïnteresseerd? Je kan je nog tot 8 maart inschrijven aan de HUB-studentendienst. Begin alvast te lopen richting het Serclaes gebouw (A01-01)!

Kan je ook lachen als je jezelf bezeert? Meskens: “Eerst niet maar dat duurt niet lang. Daarna begin ik ook gewoon te lachen.” Wat zijn de plannen voor de toekomst? Meskens: “Sinds december ben ik dus bezig met de opnames van ‘Connie en Clyde’. Die opnames duren nog tot april. Vanaf maart ga ik met mijn

Heb je interesse in de activiteiten die door STUVO georganiseerd worden? Bekijk dan regelmatig eens hun Facebook pagina of houd de valven en affiches in het oog!!

tempus 9


Een zomer niet niksen: Krik je kennis van Britse, Ierse en Schotse Literatuur op aan de SUISS!


D

e Scottish Universities’ International Summer School (SUISS) werd in 1947 opgericht door de bekende literair criticus David Daiches. In de zomer van datzelfde jaar werd voor het eerst het wereldbefaamde Edinburgh International Festival georganiseerd dat nog steeds jaarlijks in augustus, aansluitend op de zomerschool, plaatsvindt. De zomerschool is ondertussen uitgegroeid tot een uniek instituut. De colleges worden gedoceerd door gerenommeerde professoren en auteurs, terwijl ‘tutors’ (assistenten) de begeleidende seminaries leiden en ‘student hosts’ de deelnemende studenten vergasten op sociale en culturele activiteiten op de campus en in de bruisende Schotse hoofdstad (tevens UNESCO werelderfgoedplaats en Stad van de Literatuur). Tom Toremans, prof. Engelse Literatuur en Literatuurwetenschap aan de HUBrussel, steunt dit project en raadt studenten van Taal- en Letterkunde aan om zo een unieke kans niet te missen. “De zomerschool vindt plaats in Edinburgh, maar is in feite een gezamenlijk initiatief van de meest prestigieuze Schotse universiteiten. Elk jaar worden er 3 modules georganiseerd, waarvan je er één kan uitkiezen. Elke module duurt een kleine 2 weken en bestaat uit een mix van colleges en seminaries. Module 1 handelt over Britse en Ierse literatuur van 1900 tot 1950, Module 2 over Schotse literatuur vanaf 1900 en Module 3 over hedendaagse Britse en Ierse literatuur. Als je een module met succes aflegt en een paper indient, dan kan je met de verdiende studiepunten aan de HUB een deelvrijstelling aanvragen. Ik raad de studenten steeds aan om de module over Schotse literatuur te volgen. Niet alleen omdat die in onze

Belgische opleidingen iets minder prominent aan bod komt, maar vooral omwille van de locatie: Edinburgh en de omgeving bieden een schat aan referenties aan Schotse auteurs als Robert Burns, Sir Walter Scott, en Robert Louis Stevenson.”

verdiept in een bepaalde deelaspect merk je dat er heel wat meer achter zit en veel verschillende factoren een rol spelen. Je ontdekt ook verschillende nieuwe dingen, mede dankzij de inbreng van de andere internationale studenten.”(Priska)

“Vele studenten komen meteen met de vraag of ze een tweede keer kunnen deelnemen. Dat enthousiasme is overigens wederzijds: de organisatoren zijn zeer gesteld op onze studenten, voornamelijk omwille van hun motivatie en hun toch wel gevorderde kennis van het Engels. De HUB zendt dus haar ambassadeurs uit! ”

2. “In mijn groep zaten Amerikanen, Canadezen, Indiërs, Italianen, Grieken, Zuid-Afrikanen, Slovenen en Duitsers. De verschillende achtergronden, de verschillende culturen en de verschillende opvattingen over literatuur waren heel verrijkend. Toch hadden we allemaal één gemeenschappelijke noemer wat ons verbond: de interesse in en het gebrek aan kennis van de Schotse Literatuur.” (Stéphanie)

Spijtig genoeg is er geen financiering vanuit de faculteit, maar dat hield niet tegen dat twee studenten Taal- en Letterkunde (Priska Van Droogenbroeck en Stéphanie Du Bois) de zomerschool van 2012. Zij halen enkele argumenten aan waarom deze Summerschool een echte aanrader is. 1. “Deze Summerschool was een echte meerwaarde aan mijn opleiding Taal- en Letterkunde Nederlands – Engels. De cursus heeft me nieuwe inzichten opgeleverd en heeft er bijgevolg voor gezorgd dat ik met andere ogen naar de literatuur kijk. Er heersen heel wat stereotiepen rond nationale literaturen en culturen, maar wanneer je je

3. “Hoewel er een wekelijkse dagplanning was, waaraan namiddag- en avondactiviteiten verbonden waren, was iedereen in principe tegen 13 u vrij. Tijdens de week was er steeds een dagplanning. Ik heb zelf aan alle activiteiten deelgenomen, omdat je zo op een leuke manier de stad en de mensen leert kennen. In het weekend was er vanuit de universiteit niets gepland en kon je in principe doen waar je zin in had. En ook dan werd je weer in het bruisende literaire en culturele leven van Edinburgh ondergedompeld!” (Priska) Deborah D’Hauwer

tempus 11


‘Het leven na de HUB’

A

an alles komt een einde en zo ook aan de HUB- carrière van Jeroen Teugels en Stephanie Victor. Deze ex-HUB’ers studeerden vorig jaar af in de respectievelijke Meertalige Communicatie (Duits en Engels) en Handelswetenschappen. Jeroen startte als administratief verantwoordelijke in een onderneming gespecialiseerd in online betalingen. Daarna veranderde hij van job en werkt hij momenteel in de commerciële binnendienst van Sales Support. Stephanie startte een loopbaan als tax adviser in KPMG. Een half jaar na het begin van een nieuw hoofdstuk in hun leven blikken ze terug op hun eerste ervaringen als ‘werkende mens’. Hoe verliep jullie zoekproces naar werk? + enkele sollicitatietips voor de lezers van Tempus? Stephanie: Ik maakte voor het eerst kennis met het

tempus 12

bedrijf KPMG tijdens mijn stage ‘Fiscale Kliniek’ gedurende mijn masterjaar en een vakantiejob bij KPMG in de voorgaande zomer. Hierdoor kon ik mij al beter een beeld vormen hoe men te werk ging in het bedrijf en of een eventuele loopbaan er iets voor mij zou zijn. Zowel mijn stage als mijn vakantiejob zijn heel goed meegevallen waardoor ik ook bij KPMG wou gaan werken. Ik ben dan gerekruteerd door KPMG Tax & Legal Advisers. Als sollicitatietip raad ik dus zeker iedereen aan om de kans te grijpen als je een stage of dergelijke kan uitoefenen! Je weet meer hoe het bedrijf werkt en het is niet meer zo nieuw en onzeker. Jeroen: Bij mij heeft het even geduurd voor ik effectief wist welke richting ik wou opgaan. Werk vinden was niet moeilijk, maar werk vinden dat ik echt wou doen was een ander verhaal. Zo ben ik ondertussen al eens van werk veranderd. De tip


die ik dan ook aan de lezers van Tempus wil geven is om niet zomaar meteen iets aan te nemen, gun jezelf wat tijd om uit te zoeken wat je wil. Wat trok jullie dan aan bij jullie huidige werkgever? Stephanie: Bij KPMG heerst een toffe, soort familiale werksfeer wat ik heel belangrijk vind. Op die manier eten alle ‘niveau’s’ ( junior, senior, manager,…) ‘s middags aan één tafel. KPMG organiseert ook vaak een drink of andere activiteiten na de werkuren zodat je al je collega’s kan ontmoeten, en dit in een andere sfeer dan op de werkvloer. Deze activiteiten kunnen worden georganiseerd voor je eigen afdeling, bij mij tax, of ook voor alle afdelingen van KPMG. Je krijgt echt het gevoel dat je er bij hoort en wordt geapprecieerd. Jeroen: Mijn werkgever was meteen heel duidelijk en concreet over de doorgroeimogelijkheden wat ik heel belangrijk vind. Daarnaast is het bedrijf dichter bij huis dan mijn vorige job en, eerlijk is eerlijk, ik kon meer verdienen. Hoe verliep jullie eerste werkdag? Werden jullie goed begeleid? Stephanie: Op mijn eerste werkdag vond o.a. een ontmoeting plaats met mijn buddy en mijn coach. Het toffe was dat ik hen beide al kende van mijn stage en vakantiejob! Zo was mijn coach de co-promotor van mijn thesis die ik bij KPMG uitvoerde.

“Ik heb geen spijt dat ik ben beginnen werken!” Aan je buddy kan je alles vragen en de ‘drempel’ is ook lager dan wanneer je je vragen moet stellen aan een manager. Zo wou ik eens een half dagje verlof vragen en het is natuurlijk gemakkelijker om dit eerst eens te overleggen met je buddy. Je coach begeleidt je vooral in je verwachtingen, je carrièredoelstellingen of eventuele extra opleidingen. Op die manier volg ik nu twee maal in de week avondles frans. Jeroen: Ik kreeg in het bedrijf, waar ik momenteel tewerkgesteld ben, eerst twee weken opleiding en moest hierbij vooral meevolgen met collega’s. Aan hen kon ik dan ook al mijn vragen stellen. Daarna kreeg ik meer verantwoordelijkheden en moest ik leren om zelfstandig de zaken uit te voeren die ik had geleerd. Dit gebeurde natuurlijk met veel vallen en opstaan.

Jullie krijgen waarschijnlijk opleiding door het bedrijf zelf, maar op welke andere vlakken hebben jullie al veel bijgeleerd? Stephanie: Ja in de praktijk leer je veel andere dingen, en wat je hebt geleerd tijdens je studies, bv. het invullen van een aangifte, lijkt ook zo anders als je het dan moet uitvoeren. Het lijkt misschien iets klein, maar je leert ook hoe je een e-mail moet versturen. Daarnaast kun je ook blijven opleidingen volgen, bv. bij het IAB (Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten). Via deze opleiding van drie jaar krijg je lessen over alle disciplines van fiscaliteit en als je hierdoor meer interesse krijgt voor BTW in plaats van personenbelasting, dan is het nog mogelijk om over te schakelen. Dit is een groot voordeel van zo’n groot bedrijf; je hebt zeer veel mogelijkheden om te groeien en te blijven ontdekken wat je interessant vindt. Jeroen: De voornaamste kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studies, en die ik nu nog gebruik, is mijn talenkennis. Alle andere relevante vaardigheden en kennis voor het uitvoeren van mijn job heb ik op mijn werk zelf moeten leren. Ik wil hiermee zeker niet zeggen dat mijn studies niet kwalitatief waren. Zo is mijn kritische geest verscherpt en heb ik leren omgaan met een hoge werkdruk; zaken die ik nu nog broodnodig heb. Je hebt een grote algemene kennis, maar weinig kennis over hoe het er aan toegaat in het de echte bedrijfswereld. Het voelt toch raar aan om na vier jaar gestudeerd te hebben, toch helemaal niets te weten als je ergens begint. Wat is jullie tot nu toe meest bijblijvend moment van werkervaring? Stephanie: Voor mij is dat toch wel het ‘busy season’. Ik ben beginnen werken in augustus en dan was het busy season voor tax bezig waardoor we er meteen moesten invliegen. Op het einde van de week ben je dan echt wel zowel fysiek als mentaal moe, maar wanneer je je deadline kan behalen geeft je dat enorm veel voldoening! Je kan dan ook laten zien dat ze geen vergissing maakten door je aan te nemen! Jeroen: Ik kan niet meteen denken aan een ervaring dat er voor mij uitspringt. Een rode fles wijn krijgen van een klant is voor mij al even bijblijvend dan een ander spectaculaire ervaring! Hoewel ik eens op een beurs lang had gepraat met een persoon die achteraf een pornoster bleek te zijn! Stille waters hebben diepe gronden zeker?

tempus 13


Hoe kijken jullie terug naar de afgelopen maanden als ‘werkende’? Stephanie: Ik heb absoluut geen spijt dat ik ben beginnen werken! En al die verhalen dat je hoort dat je geen sociaal leven meer hebt,.. kloppen helemaal niet. Ik heb al een weekendje naar Londen en naar Keulen gedaan en in de week is het ook nog mogelijk om je sport te blijven uitoefenen, iets te gaan eten met je vrienden,.. In het ‘busy season’ heb je wel meer werk, als je opdracht niet af is dan moet je natuurlijk verder blijven werken. Ook in je studies hebben je de busy seasons; tijdens de blok en de examens moet je ook meer studeren en kan je ook niet afspreken met je vrienden. Jeroen: Als ik de afgelopen maanden vergelijk met mijn studentenleven moet ik toch wel zeggen dat het leuk is dat je ’s avonds en in het weekend niet meer moet schrijven aan je papers, taken moet afwerken of je lessen moet bijhouden. En de maandelijkse stijging van je rekeningsaldo doet natuurlijk ook veel plezier! Wat verwachten jullie nog van de toekomst in jullie bedrijf?

ter dat ik elke dag iets onafhankelijker van hen wordt en verwacht dat dit zich voortzet! Bedankt Stephanie en Jeroen voor het vrijmaken van tijd en het delen van jullie ervaringen met onze lezers! Tempus wenst jullie met harte nog veel succes in jullie verder loopbaan! Charlotte Desombere

Jobfair E&M Studeer jij dit jaar af, maar heb je je toekomstige werkgever nog niet ontmoet? Kom dan zeker eens langs op de jobbeurs van 14 maart. Deze zal van start gaan om 12u en zal eindigen rond 16u. Je zal de mogelijkheid hebben om een gesprek te voeren met 80 bedrijven! Zij zullen hun standjes opzetten in de grote aula, de breakruimte en de polyvalente zaal. Meer info op www.hubrussel.net/maatwerk.

Stephanie: Ik wil zeker nog opklimmen binnen KPMG. Je krijgt veel mogelijkheden om te groeien en op de manier dat jij het ook wilt. Als je graag voor een paar maanden in het buitenland wil gaan werken dan kan je dit bespreken met je coach. Ik zou graag een buitenlandse werkervaring hebben in de US. Via zo’n buitenlandse assignment kun je heel veel levenservaring op doen en je talen goed oefenen! Verder is het ook tof om te weten dat onze proefperiode van zes maanden nu voorbij is en je werkzekerheid hebt! Jeroen: Ik hoop zeker dat ik nog veel kan bijleren zodat ik meer mijn stempel kan drukken in het bedrijf. Het is in het begin echt frustrerend om steeds zaken te moeten gaan vragen bij collega’s om te weten hoe iets gedaan moet worden. Ik voel ech-

Zin om mee te werken aan de volgende Tempus? Tempus wordt helemaal gemaakt door studenten. Dit magazine was niet mogelijk zonder alle steun van de redactie, eindredactie en vormgeving. Maar we kunnen ook jouw hulp nog altijd gebruiken! Heb je een mening over de HUB en onderwijs in het algemeen? Ben je iemand die gefascineerd is door Brussel? Ben je geboeid door cultuur, film, literatuur of muziek? Of kan je ons helpen met de eindredactie, het ontwerp of leuke cartoons? Enthousiaste medewerkers zijn altijd welkom! Heb je vragen voor ons of zie je het al helemaal zitten om je voor Tempus in te zetten? Stuur dan meteen een mail naar redactie@tempus.hubrussel.be! tempus 14


Bibliotheek T’ Serclaesgebouw: plannen tot het creëren van flexibele werkruimtes in de bibliotheek

N

iet enkel studenten maar ook personeel van HUB hadden de bibliotheek graag wat moderner en meer studentgericht gezien. Op dit moment zijn er enkel vergaderruimtes ter beschikking voor vergaderingen. Studenten kunnen hierdoor alleen in de ‘mezannine’ of aan de lockers groepswerken maken. Praktisch is inderdaad anders!

De plannen Doordat de vraag naar vergaderruimtes erg groot is, hebben E. Meel, hoofd van de dienst Bibliotheek T’ Serclaesgebouw, en het bibliotheekteam plannen voorzien. Er zou een studielandschap (zoals in het Erasmusgebouw) komen. Deze ‘groepswerkplekken’ zouden op de eerste verdieping komen. Deze ruimte zou flexibel worden ingericht doordat verrijdbare schermen de grote ruimte in verschillende kleinere ruimtes zouden kunnen opdelen. Stopcontacten voor multimedia zouden voorzien worden opdat studenten op een zo gemakkelijk mogelijke manier projecten kunnen voorbereiden. “Andere universiteiten en hogescholen beschikken reeds over zulke infrastructuur en dat maakt de druk bij onze studenten ook groter,” zegt E. Meel. “Je ziet dat studenten nood hebben aan dergelijke ruimtes. Wegens plaatsgebrek gaan ze naar de tweede of derde verdieping van de bibliotheek, maar deze zijn bedoeld om te studeren, niet om groepswerken voor te bereiden.”

Argumenten

richt dat hoe hoger de verdieping, hoe stiller men moet zijn. Zo zijn er met opzet geen pc’s geplaatst op de achtste verdieping. “We merken echter dat het op het eerste soms muisstil is, en op andere verdiepingen luider. Studenten komen dus op hogere verdiepingen hun groepswerk voorbereiden, wat niet de bedoeling is. De functie van de pc-ruimtes van de pc-ruimtes blijkt dus niet duidelijk te zijn. Als studenten de pc nodig hebben, kunnen ze in het Erasmusgebouw terecht, en moeten ze de andere studenten niet onnodig storen”, aldus E. Meel. Er is dus het idee om een pc-ruimte te creëren aan de lockers. Op die manier worden studenten die echt willen studeren niet gestoord en worden de lockers niet belast. De functie van de ‘mezannine’ blijft dus behouden, maar deze zou dan buiten de deuren van de bib blijven.

MAAR… Oorspronkelijk was er het idee om honderd pc’s te installeren, maar de brandveiligheid laat slechts 49 personen per verdieping toe. Bovendien is dit project een hele investering en het is nog maar de vraag of men hiervoor geld wil vrijmaken. “Deze plannen zouden op korte termijn met een beperkt budget moeten worden goedgekeurd in de begroting van 2014, zodat de werken tijdens de zomer van 2013 kunnen starten”, zegt E. Meel. Dat wordt afwachten! Deborah D’Hauwer

“Vroeger was Hermes 3 een bibliotheek die beschikte over vergaderruimtes. Sinds enkele jaren is de bibliotheek verhuisd naar de Stormstraat. Daar was het onmogelijk om vergaderruimtes in te richten. Na verloop van tijd ontstond onenigheid tussen studenten die individueel wilden werken en studenten die een groepswerk wilden voorbereiden.”Momenteel is de bibliotheek zodanig inge-

tempus 15


De Boekenbende

D

e Boekenwat?’ hoor ik je denken . Een bende boekenfreaks die bijeen komen om de nieuwste ‘Fifty Shades of Grey’ te bespreken? Nee hoor! De Boekenbende is een samenwerking tussen Brusselse bibliotheken die lezen en voorlezen willen promoten. Gedurende vijf weken gaan vrijwilligers langs bij kinderen uit het Nederlandstalig Brussels onderwijs om hen de wondere wereld van boeken te laten ontdekken. De ‘voorleeskindjes’ zijn vijf tot zes jaar en vaak spreken ze thuis een andere taal dan het Nederlands. Voorlezen is niet alleen belangrijk om hun taalvaardigheid te verbeteren, het helpt hen ook om abstract te denken en om hun fantasie te ontwikkelen. Ook studenten van de HUB kunnen zich kandidaat stellen. In de Bachelors Toegepaste Taalkunde en Taalen Letterkunde is het zelfs een keuzevak. Tempus sprak met drie studenten Toegepaste Taalkunde over hun ervaringen.

Marie Loosen

Hoe heb je kennisgemaakt met het project? Ze kwamen uitleg geven op school en deelden een foldertje uit. Ik heb dan een infovergadering bijgewoond en ik was meteen verkocht. Waarom heb je besloten om je kandidaat te stellen? Ik werk heel graag met kinderen. Ik zit dan ook in de jeugdbeweging. Voor een babysit kan je ook altijd bij mij terecht! Het idee om te gaan voorlezen sprak mij meteen aan. Bovendien sluit het mooi aan bij mijn studies: de link tussen voorlezen en taal is snel gelegd. Had je een goede band met je voorleeskindje? Ja hoor. Nadat wij een voorleeskindje toegewezen hadden, werden wij op het basisschooltje ‘De Buurt’ uitgenodigd om kennis te maken met ons kindje. Mijn kindje was lief maar wel wat verlegen. Nadat de voorleessessies daadwerkelijk van start gingen en ik hem beter leerde kennen, bloeide hij echt open.

tempus 16

Sprak je voorleeskindje een andere taal thuis? Hij was van Marokko dus thuis spraken ze Arabisch. Zijn moeder kende wel Frans. Met haar kon ik moeiteloos communiceren. Wanneer hij Nederlands sprak, merkte je wel dat hij anderstalig was. Echt problematisch was dit wel niet. Al bij al viel zijn Nederlands zeker goed mee. Waren de ouders actief betrokken bij de voorleessessies? Neen niet echt. De papa ging werken en de moeder hield zich bezig in de keuken. Ze kookte en bakte veel koekjes. Ze heeft zelfs een taart voor mij gebakken. Soms nam zijn klein broertje ook deel aan de voorleessessies. Omdat hij nog zo jong was, werd hij wel snel afgeleid. Waar ging je de boeken halen en hoe koos je de onderwerpen? Bij de kennismaking op het schooltje heb ik gepeild naar zijn interesses. Hij vertelde mij dat hij zot was van dinosaurussen en leeuwen. Op basis daarvan heb ik dan boeken gezocht. Ik heb heel veel voorgelezen uit Geronimo, dat vond hij echt leuk. De boeken nam ik meestal van thuis mee. Heb je iets geleerd uit de hele ervaring? Mijn kindje nam heel snel dingen op. Als zijn interesse was aangewakkerd, leerde hij veel sneller. Zo kan hij sinds kort het woordje mummies aan zijn woordenschat toevoegen. Omdat mummies alles zijn wat hij cool vindt; eng, gevaarlijk enz. werd het begrip al snel opgeslagen in zijn geheugen. Als kinderen geboeid zijn, kan je hen dus gemakkelijker dingen aanleren. Mijn voorleeskindje was echt heel lief en verlegen maar je merkte wel dat hij in zekere zin bepaald werd door waar hij woonde. Zijn vriendjes uit de buurt hadden echt een invloed op zijn taalgebruik. Eén enkele keer zijn de ouders mijn voorleessessie vergeten. Ik stond daar mooi voor de deur. Gelukkig is het bij die ene keer gebleven. Voor de rest heb ik er alleen maar goede herinneringen aan overgehouden. Ga je je in de toekomst nog engageren in gelijkaardige projecten? Ja zeker. De moeder van mijn voorleeskindje heeft zelf gevraagd of ik wou blijven ‘lesgeven’, zoals zij het omschreef. Helaas heb ik moeten weigeren. Schaarbeek is nu niet de veiligste buurt van Brussel en ik zag het niet zitten om telkens weer de metro te nemen. Als ik het volgend jaar gemakkelijk kan combineren met mijn studies, ga ik mij zeker weer kandidaat stellen voor de Boekenbende! Ik raad het iedereen zeker aan. De band die je opbouwt met je voorleeskindje is ongelofelijk.


Stephanie Beke

Waarom heb je besloten om je kandidaat te stellen? Ik lees graag. Ik studeer talen en boeken horen daar natuurlijk bij. Ik heb een infosessie bijgewoond en zag het volledig zitten om eraan te beginnen. Had je een goede band met je voorleeskindje? Met mijn voorleeskindje wel, maar met de ouders absoluut niet. De moeder toonde helemaal geen interesse. Ze keek TV of hing aan de telefoon terwijl ik aan het voorlezen was! De ouders waren dus helemaal niet betrokken bij de voorleessessies. Sprak je voorleeskindje een andere taal thuis? Thuis spraken ze Frans en een Afrikaanse taal. Ik weet niet juist welke. Waar ging je de boeken halen en hoe koos je de onderwerpen? Ik ging gewoon naar de bibliotheek in mijn dorp. Ik las vooral voor uit boeken die ik zelf als kind heel leuk vond. Omdat mijn voorleeskindje een jongen was, zorgde ik ervoor dat er avontuurlijke boeken tussenzaten. Heb je iets geleerd uit de hele ervaring? Dat kindjes echt moeilijk kunnen doen en dat het niet altijd even gemakkelijk is om hen geboeid te houden. Ze zijn heel snel afgeleid. Mijn voorleeskindje was eerst verlegen maar naarmate de voorleessessies vorderden, stelde hij zich meer open voor mij. Hij kreeg ook meer zelfvertrouwen. De keerzijde van de medaille was wel dat hij soms het gevoel had dat hij zomaar alles mocht doen. Maar al bij al was het een positieve ervaring. Ga je je in de toekomst nog engageren in gelijkaardige projecten? Ja, dat denk ik wel. Als ik het kan combineren met mijn studies, natuurlijk.

Marie Smeets

Waarom heb je besloten om je kandidaat te stellen? Ik ben graag bezig met kindjes. Mijn nichtjes en neefjes zijn ongeveer van dezelfde leeftijd dus het project sprak mij meteen aan. Had je een goede band met je voorleeskindje? Ja, eigenlijk wel. Hij was verlegen en terughoudend maar tegelijkertijd was hij ook wel enthousiast. Hij vertelde veel over school. Sprak je voorleeskindje een andere taal thuis? Ja, Frans en Arabisch. Waren de ouders actief betrokken bij de voorleessessies? De papa niet maar de mama wel. Zij kwam er vaak bijzitten. Dat vond ik wel fijn. Hij was redelijk snel afgeleid en dan kon zij hem zeggen dat hij beter moest opletten. Wat goed was voor mij natuurlijk. Waar ging je de boeken halen en hoe koos je de onderwerpen? Ik nam veel boeken van thuis mee. Hij hield van dieren dus las ik voor uit boeken waar dieren in voorkwamen. Ik probeerde de onderwerpen af te stemmen op zijn interesses. Hoe evalueer je de ervaring? In het begin was ik wel een beetje onwennig. Mijn voorleeskindje woonde in een onveilige buurt dus ik had soms wel wat schrik om daar rond te lopen. Maar al bij al is het super goed meegevallen. Ik heb ook een andere cultuur leren kennen, wat mooi meegenomen is. Ik ben zeker blij dat ik het gedaan heb. Ga je je in de toekomst nog engageren in gelijkaardige projecten? Ja. Misschien doe ik volgend jaar wel weer mee aan de Boekenbende. Ook al nam het veel tijd in beslag, ik vond het echt fijn. Melat G. Nigussie

tempus 17


HUBullshit - HUB- proffen hebben hoogste libido!

O

nderzoekers van de Universiteiten van Gent, Leuven en de HUBrussel hebben onlangs hun grootschalig onderzoek over seksualiteit in Vlaanderen afgerond. Een deel van het onderzoek onderzocht in welke beroepsklasse de mensen het meest seksueel actief waren. Nadat bleek dat de onderzoekers zélf de hoogste libido zouden hebben is er verder onderzoek verricht. Wat niet te vinden was in de media is dat de proffen van de HUB het actiefst uit de bus kwamen. We interviewen onderzoeker Jeroen Dedecker, een onderzoeker sociologie van de HUBrussel die het fenomeen verder heeft onderzocht.

Academisch onderzoek als lust verwekker Tempus: Wat bedoelt u juist met ‘het libido van onderzoekers ligt opvallend hoog’? Jeroen Dedecker: Libido is een Latijnse term dat begeerte of geslachtsdrift betekent, het is een term die in de seksuologie wordt gebruikt om te verwijzen naar de mate waarin een persoon behoefte heeft aan seksualiteit. In het onderzoek wilden we nagaan welke beroepscategorie het hoogste libido heeft. Volgens het onderzoek naar de libido op bepaalde werkplekken bleek dat hogescholen en universiteiten opvallend hoog scoorden. Aanvankelijk dachten we dat het te maken had met het groot aantal jonge en aantrekkelijke studenten dat rondloopt op een universiteitscampus. Maar het bleek dat het academische onderzoek zelf erotiserend zou werken. Onderzoekers moeten een lange tijd erg geconcentreerd werken en moeten daarom regelmatig eens stoom afblazen. Veel onderzoekers doen dan ook aan sport, zijn lid van hobbyclubs of ze hebben nood aan een stevige vrijpartij. Bij een gemiddelde vrijpartij komen er 5400 kilojoules energie vrij. Als je dan weet dat deze gemiddelde vrijpartij 19 minuten duurt weet je dat dit erg veel energie is die vrijkomt op een erg korte termijn. En wist je trouwens dat van alle universiteiten en hogescholen in Vlaanderen de HUBrussel er met kop en schouder bovenuit steekt?

tempus 18

Tempus: Echt? Jeroen Dedecker: Jazeker. Het was zelfs erg opvallend hoe hoog het libido van de onderzoekers aan de HUBrussel ligt. We zijn dan ook met een klein team van HUBrussel onderzoekers begonnen om dit verder te bestuderen. Tempus: Zou het kunnen dat het iets te maken heeft met Lesly-An Pope die hier les geeft? Jeroen Dedecker: (lacht) Ik ben er zeker van dat Lesly-An hier geen ongeziene persoon is die menig harten van bepaalde professoren sneller doet slaan (glundert), maar dat was niet de hoofdreden. De oorzaak kan gevonden worden in verschillende factoren. Ten eerste ligt de HUB in het centrum van Brussel, de seksueel actiefste stad van België. Door de vele expats, diplomaten en mensen die hier wel werken maar niet wonen, ontstaat er een soort van anonimiteit in de stad. En dit wekt een soort van losbandigheid los. En Libido is zoals een spanning die in de lucht hangt. Personen gaan bepaalde stoffen afscheiden die zich als geuren verspreiden. Hoer meer mensen die feromonen afscheiden hoe meer feromonen er geproduceert zullen worden. Een vicieuze cirkel dus. Een tweede reden kan gevonden worden in het feit dat de onderzoekers aan de HUBrussel allemaal menswetenschappers zijn. In tegenstelling tot de onderzoekers die zich met exacte wetenschap (fysica, chemie,…) bezig houden, hebben de menswetenschappers een hoger libido. De reden hiervoor is gewoon de materie; van kernfusie, wiskundige vergelijkingen of chemische processen geraakt me nu eenmaal niet snel opgewonden. Tempus: Bedankt voor uw tijd! Christophe Vanhoutte


HUB-studentes aan de top!

I

n het begin van dit semester namen 2 HUB-studentes, Chatherine Rossillon en Linda Schellekens, deel aan de Henkel Challenge. Ze behaalden een knappe tweede plaats met hun duurzaam afwasproduct!

Tempus: Eerst en vooral proficiat met jullie prestatie! Kunnen jullie je eens voorstellen? Linda: Ik heb International Business gestudeerd en volg nu 1 jaar MIBEB aan de HUB. Deze studies hebben ons in de Henkel Challenge vooral geholpen in het marketing aspect. Catherine: Ik heb vier jaar Biologie gestudeerd in Brussel waardoor ik meer de uitwerking van ons product op mij kon nemen. Nu volg ik ook 1 jaar MIBEB aan de HUB en zo hebben we elkaar leren kennen. Tempus: Kunnen jullie het product omschrijven dat jullie ontwikkeld hebben? Catherine: We hebben een afwasspray ontwikkeld dat goede bacteriën bevat en het vuil van de afwas verwerkt. Hierdoor worden de borden proper en wordt het vuil omgezet in compost. Het product is echter nog niet ontwikkeld! De bedoeling van de Henkel Challenge was hoofdzakelijk het ontwerpen van een idee over een product dat duurzaam is, kan ontworpen worden met de middelen die in 2050 zouden bestaan en zou voldoen aan de behoeften van de mensen in 2050. Linda: We gaan ervan uit dat er in 2050 minder water beschikbaar zal zijn. Via onze afwasspray moet er geen water gebruikt worden en daarenboven ook geen energie van een afwasmachine. Het compost kan worden gebruikt voor de planten,… Tempus: Wat zijn jullie indrukkingen van de competitie? Hebben jullie veel bijgeleerd? Linda: Het was veel werk om onze presentatie te maken. Dit was, naast het ontwikkelen van een duurzaam product, ook een belangrijk aspect van de wedstrijd. De jury van Henkel hield er ook rekening mee of het verkoop- en marketingplan haalbaar zou zijn. Aangezien we beiden niet veel kennis hebben van grafische ontwerpen,… was onze presentatie eenvoudig, maar wel ‘to the point’. We waren echt goed voorbereid en zouden op alle mogelijke vragen kunnen antwoorden. Je moet immers aan heel veel dingen denken, bijvoorbeeld of er in 2050 nog een supermarkt zou zijn. Catherine: Henkel stelde per groepje ook een coach ter beschikking waarmee je een aantal afspraken kon maken om je presentatie voor te bereiden. Via onze coach heb ik vooral mijn ‘presentation skills’ kunnen verbeteren. Hij leerde ons ook dat je taalgebruik een grote rol speelt. Als je iets wil verkopen, moet je ook echt geloven in je product! Dit was een van onze sterke punten, we meenden het echt en waren goed op elkaar ingespeeld tijdens de presentatie. Al vanaf onze inschrijving voelde ik dat we in de finale gingen geraken! Misschien daardoor dat ik achteraf wat ontgoocheld was met een tweede plaats. Charlotte Desombere

tempus 19


/Tempusmagazine /tempushub www.tempus.hubrussel.be Abonnementen: Tempus wordt gratis verdeeld op de campussen van HUBrussel. Voor 12 euro per jaar wordt Tempus thuis geleverd in BelgiĂŤ. Stuur hiervoor een mail naar redactie@tempus.hubrussel.be. Tempus is een uitgave van de Studentenvoorzieningen van de HUBrussel. De standpunten verdedigd in Tempus komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van STUVO HUB of de HUBrussel.

Tempus #5  

Tempus #3, maart 2013.

Tempus #5  

Tempus #3, maart 2013.

Advertisement