Page 1

uKirke på distortion 2013 Det ville uKirke på Distortion:

Vision: At turde være kirke for målgruppen af unge der intet har med kirken at gøre i forvejen. Mål: At skabe opmærksomhed omkring uKirkes bar på Distortion og skabe grundlag for at indgå i dialog om livet. Evaluering af uKirke på Distortion ved ungdomspræst Thomas Nedergaard

JEG PISSER PÅ FOLKS SADLER

JEG STJÆLER BESTIK FRA MINE VENNER

JEG FORKÆLER POLSKE LUDERE

MÅSKE HAR JEG HERPES

JEG SYNES, DET ER SJOVT, NÅR FOLK FALDER

JEG FÅR STIVERT I OMKLÆDNINGEN

JEG HOSTER PÅ ANDRES KAGER


Vision & mål “Det har været en super udfordrende

og spændende rejse at få kampagnen til at lande hvor den er! Jeg har rykket min holdning til hvad kirke er under samarbejde med SHFT”

Thomas Nedergaard

’Jeg pisser på folks sadler’. Sådan står der på en plakat

store spørgsmål i spil på en nærværende og vedkommende måde.

fra uKirke - Ungdomskirken på Vesterbro. Plakaten blev brugt til en

Det betyder også, at jeg skal aflægge mig alle de traditionelle udtryk

kampagne under Distortion festivalen på Vesterbro i 2013.

som kirken står for, for det virker ikke over for denne målgruppe.

I alt 250 plakater med otte forskellige udsagn spredt over hele

Jeg skal turde tænke nyt og helt ud af boksen, samtidigt med at jeg

Vesterbro, en vin-bar i Istedgade og en præst, der gerne vil snakke.

hele tiden har fokus på min og kirkens mission: At forkynde Guds

Det er den helt korte version af hvad der skete på Vesterbro i uKirke

budskab om kærligheden, der forvandler mennesker.

under Distortion. Denne redegørelse er et forsøg på at sætte ord på

En af de dogmer vi arbejder med i uKirke er, at vi aldrig må lave

succesen, og opfordre til lignende tiltag i andre kirker.

noget alene. Vi skal altid samarbejde med nogen fra målgruppen.

Den lange version er, at Vesterbro Sogn har besluttet, at uKirkes

Det er den eneste måde vi kan sikre os, at produktet ikke rammer

målgruppe er dem der lever i en ungdomskultur på Vesterbro. De

ved siden af målet. Derfor startede kampagnen også i et samarbejde

unge, der ikke i forvejen har noget med kirken at gøre, ja de har

med mediebureauet SHFT. Det er i høj grad SHFT der har haft idée-

måske endda nogle store fordomme om hvordan præster er og hvor

rne og viljen til kampagnen. Kampagnen har fra begyndelsen haft

intetsigende kirken er for dem. Min rolle som ungdomspræst og

arbejdstitlen “hverdagsbekendelser“ og henviser alene til det udtryk

leder af uKirke er derfor at tage den ovenstående målgruppe seriøs,

vi gerne ville have frem, og var således ikke et ønske om at skabe

og sammen med dem skabe kirke, der vil kæmpe for at sætte livets

bekendelsesrum på Distortion.

uKirke.dk - Ungdomskirken på Vesterbro


At unge ser ´liker´ uKirke i deres hukommelse og kan genkende uKirke næste gang de ser os.

At kirken stille og roligt finder ro i forskellige nye udtryksformer.

Vision At turde være kirke for målgruppen af unge der intet har med kirken at gøre i forvejen.

At unge på Distortion ’liker’ uKirke på Facebook og spreder budskabet om en cool kirke

Mål At skabe opmærksomhed omkring uKirkes bar på Distortion og skabe grundlag for at indgå i dialog om livet.

Samarbejde med unge professionelle om kampagne til Distortion

Der var mange - rigtig mange samtaler under Distortion, her kommer tre af dem: Samtale fra Distortion kl. 21.35 Ung: What the Fuck er det for noget (stort smil)

At skabe en lækker Bar der ville trække folk hen til boden

Mig: Det er uKirke - Ungdomskirken på Vesterbros bar Ung: Men de der skilte de er simpelthen for fede, må jeg tage et billede? Mig: Ja, hvilken er den fedeste syntes du?

Skabe et lækkert udtryk på nettet og på Istedgade.

Ung: Det er helt klart den med luderen, den er for fed, jeg kommer til at tænke på en opgave vi lavede i gymnasiet om ludere på Vesterbro, det er super fedt i tvister den sådan, for det er bare ikke i orden,

At turde råbe op om en vigtig sag: at kirken er i nutiden og kan være en aktiv del af livet også for en ung.

det der sker. (snak om prostitution) Mig: Hvis du vil vide mere om uKirke eller har lyst til at være med til et lave et arrangement i uKirke om prostitution så ’like’ os på Facebook

Illustration over uKirkes: vision, mål og delmål i forhold til kampagnen på Distortion.

Ung: Helt klart…

Resultater: •

Disponering overfor 120.000 potentielle personer på Distortion.

Samtaler af kortere varighed om uKirke/kirke: 200-300

Samtale fra distortion kl. 23.25

Samtale af sjælesørgerisk karakter: 30

Ung: Det der, det er sku for mærkeligt (undrende), HVORFOR?

’Likes’ på Facebook: 110

Mig: Det er uKirke - Ungdomskirken på Vesterbro der har lavet en kampagne fordi vi vil råbe lidt op. Ung: (Ligner et spørgsmålstegn)

Medie resultater:

Mig: Vi har samarbejdet med nogle super fede grafikere og fået et

Omtale i Huset Markedsføring (markedsforing.dk)

helt nyt look, og så har vi sammen med dem lavet denne kampagne

Omtale

til distortion, arbejdstitlen har været ’hverdagsbekendelser’

i

Metroekspres

(mx.dk/nyheder/kobenhavn/

story/25095767)

Ung: Er du altså sådan rigtig præst?

Omtale i lokalavisen Vesterbro

Mig: Ja

Deltagelse i P1 programmet ‘Mennesker og Tro’

Ung: Fortæller ud af det blå om sin mor der er død, og hvad det

Deltagelse i TV 2 Lorry nyhedsudsendelse (lorry.dk/

betyder at møde en fra kirke der tør møde hende i øjenhøjde.(Snak

artikel/164586)

om livet) Ung: Hvor kan jeg få mere at vide om hvad I laver?

Det er tydeligt, at vi med kampagnen indfriede vores vision og

Mig: ukirke.dk eller på Facebook, bare ’like’ os;-)

nåede vores mål/delmål. Det var en spændende rejse ind i et professionelt kommunikations område. En rejse, der i den grad har beriget

Samtale fra Distortion kl 02.20

uKirke og gjort os bedre til at være kirke.

Ung: Hold kæft det er nogle fede plakater… tak fordi I er her og viser at kirken kan være så fed...

Do’s and Don’ts Det vi primært tager med os videre: Do’s At stole på vores berettigelse som kirke i et, for kirken, så unaturligt miljø som Distortion, var en spændende oplevelse og en stor succes. At samarbejde med professionelle kommunikationsfolk og stole på samarbejdet var nervepirrende og utroligt berigende. Don’ts Vores kommunikation til det kirkelige bagland op til distortion var ikke god nok. Der var uvished om indholdet og formålet med kampagnen. Det skal vi gøre bedre fremadrettet. Der skulle have været mere end én præst tilstede under Distortion, der var stor stor mulighed for endnu flere samtaler og endnu flere ’likes’

uKirke.dk - Ungdomskirken på Vesterbro


SAmarbejde

J an B ring ø B e c hmann fra S H F T . D K A t a r b e j d e m e d k i r k e n h a r l æ n g e s t å e t h ø j t p å ø n s k e s e d l e n . D e t p a r a d o k s a l e e r, a t i n g e n af os er religiøse, men netop derfor har vi alle klare meninger om hvor vi synes uKirken mister sin målgruppe. Det hele handler om identifikation. Efter den første kontakt med Thomas fra uKirke talte vi meget om kristendommen og kirkens nuværende position i samfundet. Befolkningens synes at have en holdning til kirken der gør den overflødig, da de normer og begreber der prædikes blandt andet i de 10 bud, er blevet en integreret del af befolknings selvopfattelse. Derfor bliver kirken nu mere brugt som en kulisse i forbindelse m e d h ø j t i d e r o g f e s t e r, e n d e t s t e d m a n t a l e r o m m e n n e s k e l i g e p r o b l e m s t i l l i n g e r. M e n d e r er jo stadig en masse store og små problemstillinger i et samfund, som kirken og Kristend o m m e n , s o m e n s o c i a l m e d s p i l l e r, k a n v æ r e m e d t i l a t l ø s e , n å r k o m m u n e r o g d i v . t i l b u d scentre kommer til kort. Ofte kan små hverdagsproblemer stamme fra noget større, men det er nemmere at tage fat om roden på de små ting. Derfor har vi igennem hele processen a r b e j d e t u n d e r e n o v e r s k r i f t d e r h e d d e r h v e r d a g s b e k e n d e l s e r. U n g e s k a l k u n n e s e s i g s e l v i u K i r k e n o g d e r m e d i d e n t i f i c e r e s i g m e d k i r k e n s f u n d a m e n t e r.

Ukirke og distortion 2013 evaluering ved thomas nedergaard  

Evaluering og tanker fra uKirke

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you