Page 1

motivationsverktyget

Verktyg: 4 steg i systematiskt arbetsglädjearbete Bakgrund Detta verktyg är framtaget av Bosse Angelöw, docent, socialpsykolog, författare och ledare av forsknings- och utbildningsinstitutet Nova Futura Att systematiskt arbeta med arbetsglädje handlar om att fokusera på styrkor, framgångar och möjligheter och det behöver bedrivas både på organisationsnivå, på gruppnivå och på individnivå. Först och främst är det viktigt att ledningen har bestämt sig för att arbetsglädjen ska prioriteras och ser det som en investering för att höja effektiviteten och lönsamheten – inte som en kostnad för att vara snäll mot medarbetarna.

Systematiskt arbetsglädjearbete fokuserar på styrkorna Cheferna har en jätteviktig roll att initiera och driva arbetsglädjearbetet och för att lyckas måste de känna stöd och uppmuntran från ledning och de måste ha resurser och ett rimligt antal medarbetare. I det arbetssätt som Bosse Angelöw förordar för det systematiska arbetsglädjearbetet börjar man på individnivå. Alla i organisationen arbetar individuellt med följande modell i fyra steg som utgår från att man bygger på de styrkor finns och det som fungerar bra. 1. Nulägesanalys – På en skala från 1-10 hur mycket arbetsglädje känner du idag? 2. Styrkeanalys – Varför satte du inte ett lägre betyg? Vad är det som fungerar bra? 3. Mål – Hur skulle du vilja ha det på skalan 1-10 om ett halvår? Sätt ett mål som känns rimligt. beskriv hur din dag/situation ser ut när du har nått målet. 4. Bidrag/insats – Vad kan du göra för att komma närmare ditt mål? Efter den individuella inledningen fortsätter arbetet i grupper för att stötta varandra så att man behåller fokus på den effektivitetsskapande glädjen och lusten. Grupperna träffas regelbundet och för att fortsätta att fokusera på styrkorna blir de första frågorna vid varje träff alltid:

Vad har fungerat bra sedan vår förra träff? Vilka framsteg har vi gjort?

© InsightLab

www.motivationsverktyget.se

Verktyg systematiskt arbetsglädjearbete  
Advertisement