Page 1

Verder in deze Actiekrant onder meer * Stappenplan huuractie * Huurverhoging 2014: het kan anders * Niet betalen huurverhoging is wettelijk recht. * 724.000 huurders onder armoedegrens * uit de pratijk: Geen huurveroging in 2013 * Wilt u bijdragen aan de actie?

Actiekrant

PROTESTEER TEGEN DE HUUREXPLOSIE Begrijpt u ook helemaal niks meer van het huurbeleid van het huidige kabinet? Snapt u ook niet waarom de huren explosief moeten stijgen om de woningmarkt vlot te trekken? Dan kunt u ons de hand geven. Maar wij willen niet langer lijdzaam afwachten tot wordt bewezen dat de maatregelen niet werken. Wij de huurders komen nu in actie en vragen alle huurders om dat ook te doen. OPROEP:

BETAAL DE HUURVERHOGING NIET Wij hebben genoeg van het lijdzaam afwachten. We kunnen praten wat we willen, maar blijkbaar luisteren verhuurders alleen maar als je ze in de portemonnee raakt. Laten we dat dan ook doen: we roepen alle huurders in Vlaardingen op om de komende huurverhoging niet te betalen!! Het niet betalen van de huurverhoging is een wettelijk recht Door massaal de huurverhoging per 1 juli aanstaande niet te betalen, geeft hurend vlaardingen een duidelijk signaal af aan de verhuurders: Genoeg is genoeg. En, het mag. het niet betalen van de huurverhoging door huurders is een wettelijk recht. Van deze mogelijk moeten we gebruik maken om met u te protesteren tegen de huurprijs explosie. Hoe meer huurders meedoen, hoe sterker het protest zal klinken.

Bezoek onze actiebijeenkomsten In mei en juni organiseren we bijeenkomsten over de actie tegen de huurexplosie. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u vragen stellen over de actie en leggen wij uit wat u van ons kunt verwachten. Houd u onze facebook updates in de gaten voor de datums

Meld u aan voor de huuractie door onze facebookpagina te liken, en alle updates in de gaten te houden. De link naar de pagina vind u onderaan deze pagina. Hier kunt u ook vragen en opmerkingen over de actie kwijt. Houd u er wel rekening mee dat u het bedrag van de huurverhoging opzij zet, hoe u dat het beste kan doen zullen we op de pagina en een mogelijke bijeenkomst met elkaar bespreken. Zie verder stappenplan op pagina 2

Bron: HVS Salland Actiekrant


Stappenplan We begrijpen dat de actie tegen de huurexplosie en het niet betalen van de huurverhoging bij u heel wat vragen kan oproepen. Daarom zetten wij de te nemen stappen voor u op een rijtje. 1.

2.

U meld zich aan voor de actie tegen de huurprijsexplosie, dit kunt u doen door: a. de strook op de achterpagina in te vullen en op te sturen, of b. een e-mail bericht met daarin uw naam-en adresgegevens te sturen naar bezwaar2014@gmail.com In de loop van april heeft u van de Belastingdienst bericht ontvangen dat uw verhuurder uw inkomensgegevens daar heeft opgevraagd.

3.

Voor 1 mei heeft u het voorstel om de huur per 1 Juli te verhogen ontvangen.

4.

Het Comité Tegen de Huurexplosie maakt in juni met u een afspraak om met u te bespreken wat er in uw situatie gedaan moet worden om de huurver hoging niet te betalen en blijft daarover ook na 1 juli met u in contact.

5.

Per 1 juli 2014 betaald u hetzelfde bedrag aan huur als in juni

Huurverhoging 2014:

Het kan anders Net als vorig jaar heeft ook in 2014 een aantal verhuurders aangekondigd niet de maximale huurverhoging aan hun huurders te zullen vragen. Woningcorporatie Beter Wonen uit Almelo beperkt de huurverhoging per 1 juli 2014 tot 2,5% voor alle huurders. Woningcorporatie Wonen Zuidwest Friesland vraagt gemiddeld een huurverhoging van 2,75 met een maximale verhoging van 3%

Rechtzaak tegen ‘gluurverhoging’ gestart. Huurders dienen zaak in bij rechtbank Den Haag Met steun van onder meer Huurdersvereniging Salland heeft Huurdersvereniging Amsterdam (HVA) onlangs de rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden over de inkomensafhankelijke huurverhoging aanhangig gemaakt bij de rechtbank in Den Haag. De Staat heeft tot 19 maart de tijd gekregen om hierop te reageren.

Dit zijn twee voorbeelden van verhuurders die erkennen dat de betaalbaarheid van het huren in het geding is door het huurbeleid van het huidige kabinet. Het staat de verhuurders vrij om van het kabinetsbeleid af te wijken en een gematigde huurverhoging te vragen. Bron: Woonbondig maart 2014, een uitgave van de Nederlandse Woonbond

Bron: HVS Salland Actiekrant


Gevolgen huurverhogingen 2013 en 2014 Extra huuruitgaven in 2014 voor verschillende inkomens-groepen bij een voorbeeld huurprijs van 500,00 in 2012 Gezinsinkomen Huurprijs per 1 juli 2012 Huurverhoging 2013 Huurprijs per 1 juli 2013 Huurverhoging 2014 Huurprijs per 1 juli 2014 Extra huurkosten per maand t.o.v. 2012 Extra huurkosten per jaar t.o.v. 2012

<34.085

>34.085

>43.602

500,00 4.0% 20,00

500,00 4,5% 22,50

500,00 6,5% 32,50

520,00 4,0% 20,80

522,50 4,5% 23,51

532,50 6,5% 34,61

540,80

546,01

567,11

40,80

46,01

67,11

489,60

522,12

805,32

724.000 huishoudens onder de armoedegrens

Niet betalen huurverhoging is wettelijk recht. Door massaal de huurverhoging per 1 juli aanstaande niet te betalen geeft hurend Vlaardingen een duidelijk signaal af aan de verhuurders: Genoeg is genoeg. En, het mag. Het niet betalen van de huurverhoging is een wettelijk recht. U kunt op verschillende manieren reageren op het jaarlijkse voorstel van uw verhuurder om de huur te verhogen. Als u de verhoging betaalt zonder bezwaar te maken, wordt u geacht met het voorstel in te stemmen. Als u het niet eens bent met de verhoging kunt u bezwaar maken. Dit kan door de huurverhoging niet te betalen Deze mogelijkheid wil het Comite Verzet tegen de Huurverhoging gebruiken om met u te protesteren tegen de huurprijsexplosie. Hoe meer huurders meedoen, hoe sterker het protest zal klinken. Houd u er wel rekening mee dat u het bedrag van de huurverhoging opzij zet. Hoe u dat het beste kunt doen zullen wij na uw aanmelding voor de actie met u bespreken.

Het aantal huurders dat in armoede leeft stijgt in deze kabinetsperiode met 167.00 huishoudens tot 35 procent. Dat blijkt uit onderzoek dat het RIGO in opdracht van de Nederlandse Woonbond, de landelijke belangenorganisatie van huurders, heeft gedaan naar de woonlasten van huurders. (Bron: www.woonbond.nl)

â&#x20AC;&#x153;Omdat ik kanker heb verstrekt de bank mij geen hypotheek en kan ik niet werken, maar ik krijg wel voor de 2e keer een huurverhoging van 6,5% omdat ik 2 jaar geleden terug een ander inkomen had. Ik voel me in de steek gelaten door heel de maatschappij.â&#x20AC;? Een bewoner uit Delft

Bron: HVS Salland Actiekrant


Verhuurders in Vlaardingen

Uit de praktijk: â&#x20AC;&#x153;Geen huurverhoging in 2013â&#x20AC;? Een van de leden van Huurdersvereniging Salland hoeft de huurverhoging van bijna 20 euro per 1 juli 2013 niet te betalen. Dit heeft hij de huurdersvereniging onlangs laten weten. De betrokken huurder had van zijn formele recht gebruik gemaakt om bezwaar te maken tegen de huurverhoging door deze niet te betalen. De wet schrijft dan voor dat de verhuurder, in dit geval SallandWonen, de huurder binnen zes weken na de ingangsdatum van de huurverhoging middels een zogenaamde rappelbrief schriftelijk aan het huurverhogingsvoorstel herinnert. Dit heeft SallandWonen nagelaten. In plaats daarvan stuurde de corporatie betalingsherinneringen, waarop de huurder niet heeft gereageerd. Op deze manier is de wettelijke termijn waarbinnen SallandWonen de rappelbrief had kunnen sturen verlopen. Begin november 2013 ontving de huurder van zijn verhuurder een brief waarin erkend werd dat de wettelijke procedure niet correct is gevolgd. Van de Huurverhoging per 1 juli werd verder afgezien.

Contact

SAMEN STERK!

Comite Verzet tegen de huurverhoging

WE ZIJN TE GROOT OM TE FALEN.

Broekweg 76, 3131 HE Vlaardingen t

0638304683

@ bezwaar2014@gmail.com w https://www.facebook.com/protesthuurverhoging

Waterweg Wonen

Samenwerking Vlaardingen

GELOOF IN ONZE GEBUNDELDE KRACHT EN PROTESTEER MEE Bron: HVS Salland Actiekrant

Ja, ook ik protesteer tegen de huurverhoging van 2014 en zal deze daarom niet betalen. Ik verzoek het Comite Verzet tegen de Huurverhoging contact met mij op te nemen over de te nemen stappen

Naam

:

Telefoon

:

Straat

:

E-mail

:

Postcode :

Woonplaats

Datum

Handtekening :

:

:

Verhuurder :

U kunt uw gegevens ook per email versturen naar bezwaar2014@gmail.com


Meld inbreuk op privacy

Verhuurders hebben bij de belastingdienst informatie opgevraagd over het inkomen van hun huurders om daarmee de inkomensafhankelijke huurverhoging te kunnen doorvoeren. De huurders die dit betreft hebben daarover in de loop van april bericht gehad van de Belastingdienst. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is de inbreuk op de privacy door de maatregel zo ingrijpend, dat ze hoogstens te verdedigen valt op grond van een ‘pressing social need’. Van een dergelijke maatschappelijke noodzakelijkheid is echter duidelijk geen sprake. ‘Nog los van de omstandigheid dat niet valt in te zien op welke grondslag iedere medebewoner zijn/haar inkomensgegevens aan de huurder dient te verstrekken, indien de desbetreffende medebewoner daarvoor geen toestemming geeft, betekent dit een ernstige inmenging van het recht op respect voor privéleven en de medebewoners’, aldus het CBP Daarom roepen we huurders op die een dergelijk bericht van de Belastingdienst hebben gehad, op om hiervan melding te maken bij het CBP. Dit kan via de website van het CBP, www.mijnprivacy.nl/signaal

Actiekrant Verzet tegen de huurexplosie  

Verder in deze Actiekrant onder meer * Stappenplan huuractie * Huurverhoging 2014: het kan anders * Niet betalen huurverhoging is wettelijk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you