Page 1

Den

Ar rogante

Patat

Knapenblad / editie 2 KSA Ter Straeten 3e jaargang, speciale editie . De uitgever is niet verantwoordelijk voor roddels of foute gegevens.

IDER E L ” N A B “ E D N A WOORDJE V

V

oila, we zijn terug volop gestart. De zaterdag komen naar de activiteit is terug een automatisme geworden, jullie zijn ‘proper’ gedoopt en iedereen durft terug haar of zijn vettige zelf te zijn. Nu komen we aan de volhoud-fase. Het begint kouder te worden, soms eens regen, sneeuw,… Dat kan gelukkig geen enkele reden zijn om niet af te komen. Zoals mijn achtertante nonneke zaliger altijd zo mooi kon zeggen: beter 1 hond door dit weer jagen dan 10 in de lucht. Tja, ze had zo wel meer van die

vreemde uitspraken, zoals “Peren zijn rond, appels nog meer”. Maar we wijken af, wat ik dus wil zeggen, is dat jullie zeker kunnen afkomen, welk weer het ook is. Reden 1: het is gewoon niet te missen Reden 2: we zijn knapen, we kunnen al tegen een druppeltje Reden 3: je hebt er maar 1 nodig, kies één van de vorige Besluit van deze uiteenzetting (zoals je in je verslag chemie zou schrijven): Afkomen! Of herinner ik je er nu aan dat je je verslag van chemie bent vergeten te maken?

ITIE D E E D N A V E J WOORD Iedere edytie van hut beokje komt ur un “woordje van de editie”. Dit woordt meot voledig vanbiuten gekendt zyn door july alemaal. Het woordt van deze edytie is: DISSONANT Waarom: Omdat jullie niet genoeg zingen Verklaring woord: Muzikale samenklanken kunnen behalve consonant of welluidend ook dissonant zijn: de samenklank wringt, is niet welluidend. Vaak wordt dissonant door minder geoefende luisteraars verward

met vals. Aantal letters: 9 Aantal lettergrepen: 3


ACTIVITEITEN Zaterdag 2/11: Wist je dat de wist je datjes overal en nergens staan? We anders plaats te kort hadden in het boekje?

Zaterdag 9/11: - Nauwie het mooiste filmpje gemaakt heeft voor de dia-avond. - We beseffen dat het zomerkamp van de knapen echt de max was?

D:

LEIDERSWEEKEN

kend. an op vormingswee ga s er id le e st ef rli en alle , Jullie teerbeminde e, Brecht Marginaal on Bo o, ic Br ne ei Kl , kendje Iemand zin om Lisa rvangen? Een wee ve te tje ou W of el en eeeeum Nauwie, Martings ders (Charlotte, Stijn ei sl , nd bo ze on ar Tim) is catastrofaal t is luisteren na ju ja h aa Aa r? persoon wee eus, wie was die derde n, heilloos, malheur te la er dv go , ig nd le , verderfelijk. desastreus, el zalig, rampspoedig on , ig kk lu ge on g, n!!!!!! noodlotti e zullen jullie misse w en e kt er st el ve Wens ons toch WIJNACTIE:

te zetten mensen in het zak de g ru te e w en er g prob mensen na Yeeeaaaaah vandaa . Altijd lachen dat de ijn w v ip en op rk 9 uur. ve te ons helpen. Start om door druivensiroop m Ko n. pe lo in ds nog stee jdens de meer dan 1O jaar er ginnen we terug. Ti be 0 u3 13 f na va en uur eet dan Pauze van 12 tot 13 in KSA te eten. Verg om id he ijk el og m . midddag is er een etjes mee te nemen m am rh te bo je om uiteraard niet

VKSJ: Zaterdag 16/11:

- We moesten lachen met de foto’s van de jkn? - De eerste jaars nu wel een leuk kamp zullen hebben?

Zaterdag 23/11:

. tot een echte VKSJ n pe do om er ke n ons voor éé : Vlaamse Wijven!!!! Laten we staat vandaag voor SJ VK t!! zo je e Zi ? door wat we WAT VKSJ?? het ongetwijfeld al bt he Je . en er n ng en onder jullie zulle Katholieke Sauna Jo pp ko pe ap kn r de in or de m NA! zullen doen maar vo MAKEN EEN SAU E W : en gg tle ui ijk idel e joen vel we het nog eens du sauna, da’s goed vo de a, un sa e D a: Waarom een saun joen erte Mor ook slicht voe el Mo ‘k weetn ik da w proper akte, dat is toch niet w de in en ot bl je In ’s vele goedkoper da e, dn ee br r no , er In de zom grief en allemaal jullie zwem g en br en en ud ho ftig gende Laten we het ons de teraard een vervan ui er is r ee w ht ec sl 17 uur. handdoek mee. Bij woonlijk van 14 tot ge s al zo is it ite tiv activiteit. De ac

JACKASS:

e, saaie & onvoorstelbare dwaz n ee is et H ? en zi al ge worden. Jackass The Movie nd iets aan gedaan ge in dr t oe m ar zele da janetterige film en eest grappige, onno m de et m r uu 17 t n 14 to . Kom ons helpen va n KSA Ter Straeten va is en ed hi sc ge de en domme stunts in !!! We zijn verzekerd! g: da de n va k aa pr Uits


SINT MET : 1 /1 0 3 g a rd Zate

ZIJN PIETEN

dak ? e, van boovn ip min an ko n ee ed m er t ? Wie stoa in zinne lange frak e, an bo de s (t) ch ’ ziet ? Wie doet er ‘s na Boone zijn hond e, a’t er em nieman w ou sk de ur de er Wie kreupt te Piet ? gestorven is? e, moa wel ne Zwar w ou vr n gi et er t ? è’ Wien i’t er lang blond hoar en , er itt m ne te afs nu bra Het de liefste en Wie droagt er s? wa d e zak hon Zwarte Piet me zinn e ‘t k fra e ng la in k t e Sen-Nikloas et zinne zak, zak, za m Basje altijd een bezoekje et Pi , et Pi , et Pi ‘t e Zwarte bracht op tentenkamp? lange frak. ‘t e Sen-Nikloas in tiviteit krijgen tijdens de ac llie We toen ook altijd chips Ju r. uu 20 t to 17 Allen welkom van en cola kregen van een te eten. om een kleinigheid echt merk? EN CRABBE: BLOKKEN MET B tator van de Zaterdag 7/12: scinerende presen fa st ee m de ar ja r. We kwamen vorig en tijdens de 24 uu m em zw en ng gi e toen w n in - Er geen kamp zou zijn zonder lage landen tegen Straeten te vermelde r Te A KS om ig ht ec everyday? maanden ver Hij beloofde ons pl ramma.” We zijn 6 og pr e ol oo co en! zo zijn “ooooooh jd om wraak te nem Ti .. d. or ho en ge ker ks lek ay ni ryd ds - Dat eve en hebben nog stee from 14 tot 17 uur. goedkoop is? en You’re welgekom ESOME EXAMENS ZIJN AW : 2 /1 4 echt Zaterdag 1 aha!!! Moeten jullie ah ah ah ah ah H s? en uit te lachen. Hebben jullie exam niet laten om jullie t he en nd ko e w blokken? Sorry Enkele bloktips: n bureau. d) - Plaats je achter ee bij er . (geen strip uiteraar bet en oon op gew ek bo - We het ig ur ke t milieu) - Doe een wille aadje (denk aan he bl ad kl n ee op goedkoop houden? r ve ze - Schrijf 5 minuten je hoofd leggen. op a je boek rn aa oie D mo zijn Tim bij ker - Lek - Slapen blauwe ogen past? t - Pauze weet kan je uitgerus t he je or vo en je punt - Herhaal het eerste - De knapen echt geen maten t leren was. hebben? naar KSA komen. ggen dat je aan he ze d tij Al ? rs de ou kt altijd! Controle van je ken als bewijs. Wer ui br ! zijn ge op je ts n tro t ka ech r e dj daa We aa Het kladbl r naar KSA. m van 14 tot 17 uu ko en is kt lu ge t di Laat weten of Tot sebiet! TY: CHRISTMAS PAR S SU JE nt of een Zaterdag 21/12: t je weer gebuisd be da om u be rs de ou or dat jullie Het gezaag van je want wij zorgen ervo od - Vorig jaar Jolien, Sophie, Ben, no n ee G d? au en ha t slecht rappor n feest zonder cade ee G n. te Ward & Dries wel maten hadden. rla ve en nn elet het eventjes het huis ku cadeautje mee. Opg n ei kl n ee l aa m et le breng daarom al 237 gram en mag ni n - Ze hierdoor naar de Jhn’ers va ht ic w ge um axim cadeau heeft een m icketje als moesten. en. Vergeet je kast st ko n ro eu 5 2, n da meer iviteit gaat door va ct A r! ie ez pl ek zo . Veel - Boone, Nauwe & kl. Brico wel bewijsmateriaal niet en. bij de knapen mochten blijv 17 tot 20 uur.


Zaterdag 28/12:

: GEEN ACTIVITEIT

van geniet de ene helft en f rlo ve s er id le llie okken. Vandaag hebben ju andere helft moet bl de ijl rw te is ire sk e een welverdiend ig, uilerig, duf, eenton dr r, do s, od do , nd ig, lijzig, monotoon, Blokken = afstompe ad dr ng la , os rlo eu kl teloos, rig, geestdodend, gees wekkend, saai, trutte er pv aa sl , ar ba er rte oninteressant, onve genoegen, eid, feeststemming, ijh bl , lig za p, ha gde, sc Skiën: blijd d, plezier, pret, vreu ei nh ge to ge op , st lu genot, jolijt, jubel, !!!!!!! vrolijkheid, de max jn de max!!!

PS: herexamens zi

CONTACT

AGENDA 9/11/2013: Wijnactie

Mail: knapen@ksaterstraeten.be GSM Thomas Nauwelaerts: 0478/97.56.57 Website: www.ksaterstraeten.be

25/01/2014: Nieuwjaarsreceptie Eerste week Paasvakantie: Paaskamp 21/04/2014: Voetbaltoernooi 3/05/2014: Kaas- en wijnavond 1/08 - 10/08/2014: Zomerkamp

T A T A P TE N A G O R R A N E DISO: D an tiestennaam van Iv ar de o, rb Tu y hn Jo die trijkse volkszanger Carlier was een Kor ng. in het Kortrijks zo es dj lie n ve re ch es zelfg plekke’, ‘Beroepsslaa Voorbeelden zijn ‘S Leie’. ietje’ en ‘Vis in de kamerdeur’, ‘Margr lier teksten schreef Car ke lij ke on pr rs oo e D in samenwerking met Jim Ackou. De liedjes van Johny Turbo zijn voornamelijk in West-Vlaanderen bekend. Carlier r rlie Ca se Foto: Jes en met KSA Ter Straet had ook een band bij de Jesse Carlier staat want zijn petekind

Foto: Johny Turbo

Johny g. Helaas overleed pagadders in leidin voor e een paar jaar daar di er nk ka n aa 00 in 20 Johny spect voor Jesse en ontdekt was. Uit re r als eerste artiest in lie ar C an Iv e w n te plaats niet op geet zijn nummers er V k. ie bl pu re s on men e want wie weet ko te zoeken in Youtub of g eens terug in één no el w s er m m nu zijn andere quiz.


TTE! O L R A CH T E M , T E LO J R E D VERAN Beste tante Charlotte, Ik zit met een probleem. Ik ben super verliefd op een meisje, maar durf het haar niet te zeggen. Telkens ze in de buurt is, begint mijn hart sneller te kloppen en functioneert mijn lichaam niet meer normaal. Als ze mij goeiedag zegt en vraagt hoe het met me gaat, krijg ik geen woord meer uit mijn mond. Stotteren, zweten, spastisch knipperen met de ogen, okselvijvers… noem maar op! Toch zou ik haar doodgraag zeggen dat ik haar graag zie. HELP MIJ! Groetjes, L.DW. Beste L.DW. Liefde is het schoonste op aarde! Het wordt tijd dat we je van je zenuwen verlossen en je op pad kunnen sturen om haar hart te veroveren. Wie niet waagt, niet wint! Het is overduidelijk dat je met een geval van ‘amoritis’ zit. Dit is een aandoening die bij de meeste jongens tussen 12 en 16 jaar voorkomt. Gelukkig kun je er wat aan doen! Om te beginnen koop je een goede deodorant, dat zal je okselvijvers alleszins al aangenamer doen ruiken. Daarna koop je pen en papier met lijntjes. Schrijf nu op dat papier wat je voelt en richt hem naar het meisje dat je graag ziet. Zo zijn ineens twee problemen opgelost: je zegt haar wat je voelt en je voorkomt stotteren. Nu heb je alleen nog wat moed nodig om die brief daadwerkelijk af te geven aan het meisje van je dromen. Zij zal ongetwijfeld vallen voor zo’n romantisch gebaar! Zo simpel is het! Toi, toi, toi!

Tante Charlotte Beste tante Charlotte, Het is genoeg geweest, ik kan het niet meer aan! Al weken krijg ik van die kleffe liefdesbrieven! Ik word er zot van! Ik ben ten eerste helemaal niet romantisch aangelegd en ten tweede zou ik absoluut nooit of te nimmer, jamais, iets kunnen voelen voor die loser. Bovendien stinkt hij naar zweet en deodorant die je zelf nog niet aan een straatloper zou geven. Hij schrijft ook ongelofelijk lelijk. Het is net alsof hij stottert tijdens het schrijven. Ik word er misselijk van. Ik heb hem al een paar keer een hint proberen te geven, maar hij ziet het maar niet. Wat moet ik doen? Liefs, T.DP. Liefste, T.DP. Ik begrijp je helemaal. Toen ik zo oud was als jij, werd ik ook overstelpt met liefdesbrieven van jongens die ik keer op keer moest afwijzen. En afwijzen, dat is niet zo gemakkelijk. Het is duidelijk dat hints niet werken bij jouw aanbidder. Laat die subtiliteit varen en zeg hem concreet dat je niet verliefd bent op hem. Doe dit niet waar iedereen bij staat! Neem hem eens apart. En zeg hem wel dat je vrienden wil worden, dat zal de pijn wat verzachten. Als je een lief hebt, laat hem dat weten. Zo wordt het meteen duidelijk voor hem dat hij niet meer moet proberen. Binnen de kortste keren ben je er van af! Tante Charlotte


E J T E M M O B IE R O L A C BOONE’S ***waarschuwing!!! - Geen garantie op een goeie stoelgang, kan extracten van paardenvlees bevatten *** Vandaag schrijven wij 9 oktober 2013 een nieuw recept voor een perfecte omgekeerde dag. Omdat ook jullie zo snel mogelijk zouden kunnen genieten van dit feestmaal publiceren wij dit eerst exclusief in “de arrogante patat”, vervolgens drukt uitgeverij Lannoo dit voor ons in de boeken van Jeroen Meus en onze welbekende Sos Piet. Maar om een lang recept kort te maken, zullen we er maar eens aan beginnen.

12u: Tijd om nog een zakje chips of nootjes open te trekken bij wijze van degustief na de boterhammen. Ook een gepaste drank mag niet ontbreken! Bubbels ( Kidibul) mogen zeker. 14u: Neem gerust een stukje taart, en laat je maar gaan. 15u: Je hebt al een hele tijd niets meer gegeten, neem maar snel een tussendoortje ( Een snickers, of een mars, maar zeker niet iets gezond!). 17u: Tijd voor een stevige maaltijd. Ga maar eens langs bij de frituur en koop je daar een groot pak frieten met saus, minstens vier snacks en een hamburger. Nu nog iets om te drinken en je kunt weer een uurtje verder.

BOONE

Zoals Evy Gruyaert een loopschema opstelt om te leren lopen, stel ik een schema op om dit recept op te eten doorheen de dag. Start to Eat!

8u: Uitslapen want je zult je energie nodig hebben om alles op te eten 9u: We staan op en beginnen onmiddellijk met een pak Doritos Chips en een grote cola (Ice Tea is ook toegelaten) 11u: Je eet enkele stevige boterhammen met hesp, kaas, garnaalsalade, vleessalade, Salami en je mag daar weeral frisdrank bij drinken.

19u: : Je hebt al een hele tijd niets meer gegeten, neem maar snel een tussendoortje of twee ( Een snickers, of een mars, maar zeker niet iets gezond!). 21u: Tijd voor het ontbijt. Wat ontbijtgranen, een yoghurtje, stuk chocolade en enkele boterkoeken zullen je goed doen

RS E N IN G E B R O O V K O FACEBO


SFEERBEELDEN


JAARSPEL: DE MOL SPELUITLEG: Het jaarspel is gebaseerd op de mol. Elke activiteit is er één gastje de mol en krijgt hij/zij een speciale opdracht. Hij/zij krijgt de opdracht via facebook of op de activiteit. De andere gasten moeten raden wie de mol is en wat hij/zij eventueel gedaan heeft. Het jaarspel loopt af op de 24 uur en de winnaar krijgt een mega, buitengewoon, eersteklas, eminent, excellent, fantastisch, geweldig, goed, illuster, klasse, kostelijk, opperbest, perfect, prachtig, prima, puik, puikbest, schitterend, super, superieur, uitmuntend, uitnemend, uitzonderlijk, volmaakt, voorbeeldig, voortreffelijk cadeau! Puntenverdeling: De mol - Opdracht volbracht zonder dat iemand het wist: 10 punten - Opdracht volbracht maar is door de mand gevallen: 5 punten - Opdracht mislukt: 3 punt (omdat je aanwezig was op de activiteit) Gewone gasten: - Opdracht + persoon geraden: 10 punten - De persoon geraden: 5 punten - De opdracht geraden: 5 punten - De mol en opdracht niet geraden: 3 punt (omdat je aanwezig was op de activiteit) TUSSENSTAND:

Tip: hoe meer je naar de activiteit komt, hoe meer punten je kan verzamelen!

1) Gevaert Matthias 8 2) Mahieu Jinne 5 3) Allaert Luna 5 4) Willems Emma 5 5) Karpez Geertje 5 6) Vogelaere Jersey 5 7) Henneman Lennert 3 8) De Waele Lander 3 9) Joye Cyprian 3 10) Verlinde Lukas 3 11) Desaever Wout 3 12) D’hiet Larsen 3 13) Tas Rimke 3 14) David Wout 3 15) Brunet Laura 3 16) Dabaut Joachim 3 17) Decaluwe Jonathan 3 18) Van De Castele lancelot 3 19) Matthis 3 20) Dewyse Arne 0

21) Fiers Simon 0 22) Logghe Wodan 0 23) Boddez Joachim 0 24) Dewyspelaere Jakob 0 25) Thomas Lotte 0 26) Depover Tine 0 27) Degraeve Tiemen 0 28) Peeters Janne 0 29) Cappelle Yentl 0 30) Balfoort Dries 0 31) Schepens Maud 0 32) Vantieghem Sander 0 33) De Laender Koen 0 34) Leber Wout 0 35) Boret Lune 0 36) Buyle Niels 0 37) Fevery Simon 0 38) Neirinck Sarah 0

voorlopige winnaar:

Boekje november  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you