Page 1

Specialisatie en professionalisering bachelortrajecten | banaba’s | postgraduaten | permanente vorming |

Gezondheid & Life Sciences Farmacie & Chemie, Laboratoriumtechnologie Verpleegkunde & Vroedkunde Voeding & Dieet

2014-2015

expertise


Inhoud Inleiding 5 Farmacie & Chemie, Laboratoriumtechnologie 9 Expertise

10

Verpleegkunde & Vroedkunde

13

Bachelor Verpleegkunde via een alternatief tra ject 14 Bachelor Vroedkunde via een alternatief tra ject

22

Banaba

24

Postgraduaat

30

Permanente vorming

35

Expertise

35

Voeding & dieet

37

Bachelor via een alternatief traject

38

Permanente vorming

39

Expertise 39

Campussen & contact

41


4


INleidinG

Netwerk van competenties Thomas More organiseert 28 professionele bacheloropleidingen, goed voor ongeveer 100 afstudeerrichtingen, op 12 campussen in 7 steden in de provincie Antwerpen. De hogeschool staat voortdurend in nauw contact met haar werkvelden en stageplaatsen (bedrijven, scholen, overheids- en gezondheidsinstellingen, …) en werkt dagelijks aan praktijkgerichte opleidingen toegepast onderzoek, permanente vorming, en maatschappelijke dienstverlening. Trajecten op maat We zijn er niet alleen voor onze jongeren, op zoek en op weg naar een mooi beroep en een spannende carrière, maar ook voor al wie in zijn job en/of zijn levenstraject, nood heeft aan vorming en bijscholing, specialisering en professionalisering, verdieping, verbreding, verrijking en zingeving. Daarom bieden wij onze bacheloropleidingen niet alleen aan via regulier dagonderwijs, maar in de meest diverse trajecten en formules: verlengd of verkort, voltijds of deeltijds, overdag of ’s avonds en in het weekend, op de campus, in aula’s, labo’s en ateliers of via afstandsonderwijs, in kleine en grote pakketten en desgewenst op maat.

“ Samen kunnen we een bijdrage leveren aan ‘specialisatie en professionalisering’ en werken we aan een ‘slimmere’ samenleving, met meer en betere kansen.” Voor studenten die al een diploma hoger onderwijs op zak hebben of voor professionals die zich verder willen bekwamen in hun vak, organiseren we banaba’s en postgraduaten die een mooie professionele bonus opleveren. Bovendien organiseren onze expertisecentra tal van lezingen, vormingsdagen, cursussen en congressen voor een gespecialiseerd en/of een breed publiek. Er is, kortom voor elk wat wils en misschien bezoek ook jij binnenkort één van onze campussen. Slimmere samenleving Want daar tekenen we voor: voor breed toegankelijke en performante basisopleidingen, voor sterke afstudeerrichtingen en specialisaties, voor relevante maatschappelijke dienstverlening. Samen, docenten en studenten, praktijklectoren, mentoren en stagiairs, medewerkers en partners, vormen we een uitgebreid en uitgekiend netwerk van competenties, van multidisciplinaire expertise. Samen kunnen we een bijdrage leveren aan ‘specialisatie en professionalisering’ en werken we aan een ‘slimmere’ samenleving, met meer en betere kansen.

5


6


INleidinG

Leren en werken Bachelor via een alternatief traject Je hoeft niet per se een modeltraject te volgen (180 studiepunten, drie jaar, voltijds dagonderwijs) om een bachelordiploma te behalen. Thomas More ziet het als een kerntaak om zijn professionele bachelors toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk gemotiveerde studenten: studenten die al een diploma hoger onderwijs op zak hebben, en een bijkomende bachelor willen behalen via een verkort traject, professionals die al actief zijn in een (deeltijdse) job en/of al een gezin hebben, en die op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen op de arbeidsmarkt via een verlengd traject of een traject op maat … Leren en werken combineren is niet vanzelfsprekend, maar met de juiste instrumenten (studiespreiding, avond- en weekendonderwijs, afstandsonderwijs, stagefaciliteiten, …) en met een aangepaste trajectbegeleiding, is het zeker haalbaar.

Studiegeld banaba

www.thomasmore.be/inschrijven/ studiegeld-bachelor-na-bacheloropleidingen

Postgraduaat Een postgraduaat is een opleiding die aansluit bij een bachelor (of een master) en die minstens 20 studiepunten omvat. Je volgt een postgraduaat als je al verworven competenties wil verbreden of verdiepen. Als je de opleiding tot een goed einde brengt, ontvang je een getuigschrift dat het keurmerk draagt van Thomas More. Het behalen van een postgraduaat geeft je zeker een bonus op de arbeidsmarkt. Inschrijven voor een postgraduaat

www.thomasmore.be/inschrijven Studiegeld postgraduaat

Inschrijven voor een professionele bachelor

www.thomasmore.be/inschrijven

www.thomasmore.be/inschrijven/ studiegeld-postgraduaten

Studiegeld professionele bachelor

www.thomasmore.be/inschrijven/ studiegeld-initiele-bacheloropleidingen

Banaba Via een banaba, of een bachelor-na-bachelor, kun je een aanvullend bachelordiploma behalen en je verder specialiseren in je vakgebied. Deze opleidingen zijn niet alleen voor pas afgestudeerde bachelors bestemd, maar ook voor actieve professionals die zich willen specialiseren en/of een beroepstitel wensen te behalen. Het traject bestaat uit 60 studiepunten (1 jaar) en bevat, naast theorie en stages, een afsluitende bachelorproef. Je kunt de banaba’s ook deeltijds volgen of spreiden over meerdere jaren. Een combinatie van leren en werken is zeker mogelijk. Zo biedt een aantal opleidingen,in de mate van het mogelijke, hun studenten de kans een gedeelte van hun stages in de eigen instelling te lopen. Een groot aantal opleidingsonderdelen van onze banaba’s kun je ook afzonderlijk volgen als bijscholing. Je krijgt daarvoor een attest. Inschrijven voor een banaba

www.thomasmore.be/inschrijven

Permanente vorming Onder permanente vorming verstaan we kortdurende vormingsactiviteiten, zoals workshops, lezingen, cursussen en symposia. Vaak duren ze niet meer dan een halve of een hele dag. Thomas More heeft verschillende expertisecentra voor een optimale organisatie en stroomlijning van dit aanbod. Inschrijven doe je online. Het volledige aanbod, met alle details, vind je op www. thomasmore.be of op www.moreresearch.be.

“Leren en werken combineren is niet vanzelfsprekend, maar met de juiste instrumenten (studiespreiding, avond- en weekendonderwijs, afstandsonderwijs, stagefaciliteiten, …) en met een aangepaste tra jectbegeleiding, is het zeker haalbaar.”

Expertise Onze expertisecentra en expertisecellen hebben niet enkel een vast aanbod aan vormingsactiviteiten, maar je kunt er ook terecht voor vorming-op-maat, op onze campus of op jouw werkvloer. Ook voor scholingsadvies en –expertise mag je bellen. De contactadressen vind je binnenin.

7


8


Farmacie & Chemie, Laboratoriumtechnologie

Farmacie & Chemie Laboratoriumtechnologie Workshops voor klassen secundair onderwijs 10 Workshops voor bedrijven

11

9


Expertise Workshops voor klassen secundair onderwijs Belevingsgerichte workshops van een halve of een hele dag voor leerlingen secundair onderwijs in samenwerking met RTC Antwerpen. Doelgroep Chemie op maat: vijfde- en zesdejaarsleerlingen TSO van de provincie Antwerpen uit Industriële Wetenschappen, Techniek-Wetenschappen, Chemie, Biotechnische Wetenschappen, andere TSO-richtingen met minstens 2 uren chemie in de week. Voor DiaBetAB en Opsporing verzocht ook: leerlingen uit Orthopedische Technieken, Elektromechanica, Voedingstechnieken, LO en Sport, Sociale en Technische Wetenschappen. Praktisch Gratis programma met lunch; begeleiding door hogeschooldocenten.

Chemie op maat Chemie op maat biedt belevingsgerichte laboactiviteiten op maat aan voor klassen uit het secundair onderwijs. Leerkrachten kunnen kiezen uit diverse programma’s van een dag of een halve dag en uit een heel gevarieerd aanbod. Hun leerlingen krijgen de kans proeven uit te voeren in echte labo’s: reactiekinetiek en chemisch evenwicht, titraties, basisproeven elektrochemie, synthese en identificatie van aspirine, een waterzuiveringsproject, instrumentele chemische analyse of werken in een semiindustriële destillatietoren...

DiaBetAB Eén Belg op twintig lijdt vandaag aan diabetes. Al meer dan 10.000 kinderen en jongeren lijden aan de ziekte.

10

  www.thomasmore.be/projecten-rtc

Binnen het project DiaBetAB (‘Diabetes beter analyseren en behandelen’) is het doel leerlingen te sensibiliseren voor het fenomeen diabetes. Men kan kiezen uit diverse programma’s van een halve dag: voedingsadvies bij diabetes (gezonde voeding, kooksessie, voedingswaarde berekenen); onderzoeken zit in je bloed (bloeduitstrijkje maken, hematocriet bepalen, bloedglucose); voetencrème maken (galenica).

Opsporing verzocht Met ‘Opsporing verzocht’ willen we leerlingen op een aangename manier in contact brengen met biotechnologie, en meer bepaald de DNA-technologie. Er is een keuze uit twee programma’s van een halve dag: - Wie vermoordde Thomas More? Hier stellen leerlingen zelf een vereenvoudigd genetisch profiel op in het kader van daderonderzoek. - Eten wij GGO’s? Leerlingen onderzoeken of er genetisch gemodificeerd materiaal aanwezig is in bv. tortillachips. Locatie en contact Campus Geel: T + 32 14 56 23 10 Chemie op maat Kristien Schoone en Marc Van Rumst, E kristien.schoone@thomasmore.be marc.vanrumst@thomasmore.be DiaBetAB & Opsporing verzocht Dorien Keil en Lydia Hendriks E dorien.keil@thomasmore.be lydia.hendriks@thomasmore.be


Farmacie & Chemie, Laboratoriumtechnologie Workshops voor bedrijven Statistiek voor het laboratorium

Basisopleiding Milieubeheer

Cursus van ongeveer 18 contacturen op het bedrijf zelf over beschrijvende en verklarende statistiek voor het labo. De reeks wordt afgesloten met een sessie waarbij alle deelnemers de geziene methoden/technieken toepassen op gegevens uit de eigen werkomgeving en de resultaten presenteren aan de overige deelnemers. Voor: labomedewerkers en andere werknemers; max. 10-15 deelnemers.

Cursus (24 contacturen; 3 werkdagen) over milieuverplichtingen en -aspecten voor productieverantwoordelijken, verantwoordelijken logistiek; 7-15 deelnemers.

Info en Contact Kristien Schoone, T + 32 14 56 23 10 E kristien.schoone@thomasmore.be

Basisopleiding Chemie Opleiding over de basisbegrippen in de chemie voor kleine groepen werknemers. Geen voorkennis vereist. De inhoud kan uitgewerkt worden in functie van de relevante toepassing in het bedrijf. Het aantal contacturen (bv. 10x3 uren) is bespreekbaar. Info en contact Campus Geel Els Braeken, T + 32 14 56 23 10 E els.braeken@thomasmore.be Chemieopleidingen op maat van uw bedrijf: E katrien.demeester@thomasmore.be

Opleiding Milieubeheer en -beleid voor hoger management Cursus van ĂŠĂŠn werkdag (8 uren) over milieuverplichtingen en milieuaspecten voor beperkte groep managers (4-10). Locatie en contact Campus Geel Marc Van Rumst, T + 32 14 56 23 10 E marc.vanrumst@thomasmore.be

Hands-on Toxicologie

In deze cursus (3x8 contacturen) komen de diverse toxicologiedomeinen aan bod met als doel een veiligheidsprofiel op te zoeken, samen te stellen en te interpreteren. Voor: laboratoriumtechnologen, onderzoekers, veiligheidsverantwoordelijken, kwaliteitsmanagers, Regulatory Affairs managers, REACH-medewerkers, gezondheidsmedewerkers en allen die beroepshalve of persoonlijk geĂŻnteresseerd zijn; max. 20 deelnemers. Locatie en contact Campus Geel Koen Van Deun, T +32 14 56 23 10 E koen.vandeun@thomasmore.be

11


Verpleegkunde & Vroedkunde Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed condimentum ac nibh at viverra. Sed placerat suscipit ante eu laoreet. Morbi convallis vel quam eget porta. Sed mauris justo, rhoncus vestibulum eros at, ullamcorper vehicula massa. Aenean non metus feugiat,

Verpleegkunde & Vroedkunde 12


Verpleegkunde & Vroedkunde

Tra jecten Verpleegkunde voor werkstudenten 14 Verkort tra ject Verpleegkunde voor werkende HBO5-verpleegkundigen

17

Verkort tra ject Verpleegkunde voor HBO5-verpleegkundigen in dagonderwijs

19

Verkort tra ject Verpleegkunde voor (toegepaste) psychologen

20

Verkort tra ject Verpleegkunde voor vroedvrouwen

21

Verkort tra ject Vroedkunde voor verpleegkundigen

22

Verkort tra ject Vroedkunde voor O&G-verpleegkundigen

23

Banaba Geestelijke Gezondheidszorg

24

Banaba Geriatrische Gezondheidszorg

25

Banaba Intensieve Zorgen en Spoedgevallenzorg

26

Banaba Oncologische Zorg

27

Banaba Operatieverpleegkunde

27

Banaba Pediatrische Gezondheidszorg

28

Banaba Sociale Gezondheidszorg

29

Postgraduaat Anesthesieverpleegkunde

30

Postgraduaat Diabeteseducator

30

Postgraduaat Eerstelijnsgezondheidszorg

31

Postgraduaat Leiderschap in Zorg

32

Postgraduaat Operatieverpleegkunde

32

Postgraduaat Palliatieve Zorg

33

Postgraduaat Preconceptionele Zorg

34

MoreCare 35

13


Bachelor Verpleegkunde via een alternatief traject Trajecten Verpleegkunde voor werkstudenten Het diploma Bachelor in de Verpleegkunde kun je behalen via een traject dat best bij jou en je werk- en/of gezinssituatie past. Elk van de trajecten heeft een eigen specificiteit, organisatie en aanpak, maar ze hebben allemaal deze uitgangspunten: • aandacht voor individuele studiebegeleiding; • spreiding van lesprogramma’s; • aandacht voor individuele stageplanning; • begeleide zelfstudie.

HERO: traject Verpleegkunde in avond- en weekendonderwijs   www.thomasmore.be/vpk-hero HERO staat voor heroriënteren: een traject op maat voor kandidaten die Verpleegkunde wensen te combineren met werk en gezin. We coachen studenten om met beperkte lestijden en een grote mate van zelfstudie de competenties van de Bachelor in de Verpleegkunde te verwerven. De sterk uitgebouwde trajectbegeleiding is een troef die de slaagkansen verhoogt. Doelgroep Iedereen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, geboeid is door de opleiding Verpleegkunde en voldoende gemotiveerd; ergotherapeuten, kinesisten, orthopedagogen, diëtisten, leerkrachten, ... die willen heroriënteren.

fase 1 / BASIS Persoonlijke en professionele ontwikkeling Ethische en juridische aspecten

3

Persoonlijke ontwikkeling verpleegkunde

4

Verpleegkundige in de maatschappij Zorgverlenen in sociologisch perspectief Anatomie en fysiologie deel 1 en deel 2

@Work De helft van de opleiding bestaat uit klinisch onderwijs (stage). Om de combinatie met werk en gezin maximaal haalbaar te houden, organiseren we het grootste deel van de stages in semester 7 en 8 (fase 4). In fase 4 ga je een heel jaar op stage. Je loopt stage op verschillende afdelingen en specialiteiten. Om voordien al kennis te maken met het werkveld organiseren we ook korte stages in fase 2 en fase 3. Betaald educatief verlof (BEV) Opleidingscheques Locatie en contact HERO Campus Lier Nicky Lembrechts, T + 32 14 56 44 50 E nicky.lembrechts@thomasmore.be

7

Zorg bij zelfbeleving en stressbeheersing

3

Preventief zorgverlenen

3

Zorg bij voeding, stofwisseling, uitscheiding

6

Zorg bij rollen, relatie en seksualiteit

3

Zorgorganisatie – Multidisciplinaire zorg Oriëntatie in de verpleegkundige zorg Informatievaardigheden

3

fase 2 / verbreding Persoonlijke en professionele ontwikkeling Omgaan met de cliënt

3

Ethische aspecten in de zorgverlening

3

De verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener Ziekenhuisverpleegkunde deel 1 en deel 2

11

Kinderverpleegkunde

4

Sociale verpleegkunde

4

Geriatrische verpleegkunde

4

Psychiatrische verpleegkunde

4

Farmacologie en dieetleer

3

Onderzoek en ontwikkeling in de zorg 3

Integratielijn Klinisch onderwijs

6

Keuzepakket

3

fase 3 / VERDIEPING Persoonlijke en professionele ontwikkeling Verpleegkundige in de maatschappij Organisatie gezondheidszorg

4

De verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener Care

3

Cure

3

Keuzepakket ziekenhuisverpleegkunde

9

Keuzepakket kinderverpleegkunde

9

Keuzepakket psychiatrische verpleegkunde

9

Keuzepakket geriatrische verpleegkunde

9

Keuzepakket sociale verpleegkunde

9

Zorgorganisatie – Multidisciplinaire zorg Verpleegkundige in het multidisciplinair team

5

Keuzepakket

3

Integratielijn 7

fase 4 Klinisch onderwijs Bachelorproef

14

4

Onderzoek en ontwikkeling in de zorg

Informatievaardigheden

Infoavond HERO Campus Lier, 20 mei 19 uur

7

Slaap en rust

Evidence based practice in verpleegkunde

@Uurrooster 4 academiejaren (8 semesters); les op donderdagavond en zaterdagvoormiddag.

4

De verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener

43 7


Verpleegkunde & Vroedkunde Route 45: traject Verpleegkunde in dagonderwijs   www.thomasmore.be/vpk-route45 Route 45! staat voor 4x45 studiepunten. Via dit verlengd traject kan iedereen die zich wil heroriënteren naar een verpleegkundig beroep, zijn droom waarmaken. Zelfstandig kunnen werken en een sterke motivatie zijn vereist, want dit traject is gebaseerd op een combinatie van een beperkt aantal contacturen, intensieve trajectbegeleiding, afstandsonderwijs en zelfstudie. Zo kun je job en gezin combineren met een volwaardige bacheloropleiding die heel wat perspectieven. Doelgroep Iedereen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, geboeid is door de opleiding Verpleegkunde en voldoende gemotiveerd; ergotherapeuten, kinesisten, orthopedagogen, diëtisten, leerkrachten, … die zich wensen te heroriënteren.

fase 1 Persoonlijke en professionele ontwikkeling Ethische en juridische aspecten

3

Persoonlijke ontwikkeling verpleegkunde

4

Verpleegkundige in de maatschappij Zorgverlenen in sociologisch perspectief

4

De verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener Anatomie en fysiologie deel 1 en deel 2

7

Slaap en rust

7

Zorg bij zelfbeleving en stressbeheersing

3

Preventief zorgverlenen

3

Zorg bij voeding, stofwisseling, uitscheiding

6

Zorg bij rollen, relatie en seksualiteit

3

Zorgorganisatie – Multidisciplinaire zorg Oriëntatie in de verpleegkundige zorg

4

Onderzoek en ontwikkeling in de zorg Informatievaardigheden

3

fase 2 Persoonlijke en professionele ontwikkeling Omgaan met de cliënt

3

Uurrooster 4 academiejaren (8 semesters); combinatie van deeltijds dagonderwijs en afstandsonderwijs; één lesdag per week: maandag (jaar 1), donderdag (jaar 2), dinsdag (jaar 3 en 4).

Ethische aspecten in de zorgverlening

3

@Work De organisatie van de stages gebeurt in hoge mate in overleg met jou, rekening houdend met je situatie. Dit kan eventueel op je eigen werkvloer. In opleidingsfase 1, 2 en 3 kan de combinatie met gezin en/of job mogelijk blijven. In de laatste opleidingsfase loop je full time stage. Betaald educatief verlof (BEV) Opleidingscheques

De verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener Ziekenhuisverpleegkunde deel 1 en deel 2

11

Kinderverpleegkunde

4

Sociale verpleegkunde

4

Geriatrische verpleegkunde

4

Psychiatrische verpleegkunde

4

Farmacologie en dieetleer

3

Onderzoek en ontwikkeling in de zorg Evidence based practice in verpleegkunde

3

Integratielijn Klinisch onderwijs

6

Keuzepakket

3

fase 3 Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Locatie en contact Route 45! Campus Turnhout Ann Reale, T + 32 14 80 61 01 E ann.reale@thomasmore.be

Persoonlijke ontwikkeling Organisatie gezondheidszorg

4

De verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener Care

Infoavond Route 45! Campus Turnhout, 14 mei 19 uur

3

Verpleegkundige in de maatschappij

3

Cure

3

Keuzepakket ziekenhuisverpleegkunde

9

Keuzepakket kinderverpleegkunde

9

Keuzepakket psychiatrische verpleegkunde

9

Keuzepakket geriatrische verpleegkunde

9

Keuzepakket sociale verpleegkunde

9

Zorgorganisatie – Multidisciplinaire zorg Verpleegkundige in het multidisciplinair team

5

Keuzepakket

3

Integratielijn Klinisch onderwijs

7

fase 4 Klinisch onderwijs Bachelorproef

43 5

15


VIA: traject Verpleegkunde in avondonderwijs   www.thomasmore.be/vpk-via Met vaste lesmomenten in de avond, aangevuld met zelfstudie, kun je de combinatie werk-gezin-studeren realiseren en je bachelordiploma in de Verpleegkunde behalen. Voor het inoefenen van vaardigheden kun je terecht in het skillslab. De les- en examenmomenten worden tijdig bekend gemaakt zodat je ruimte hebt om te plannen. Een goede studiediscipline is belangrijk, maar je staat er niet alleen voor. Een stevige trajectbegeleiding, ruimte voor persoonlijke contacten en aandacht voor digitale communicatie helpen je op weg. Doelgroep Je hebt een Diploma Secundair Onderwijs of met succes een toelatingsproef hoger onderwijs afgelegd. Met een master- of bachelordiploma kom je in aanmerking voor een aangepast traject op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK).

fase 1 / BASIS Integratie Vrijblijvende kijkstage Psychosociale wetenschappen Psychologie

3

Wijsbegeerte

3

Preventie 1

3

Communicatie 1

3

Verplegingswetenschappen Theorie van de verpleegkunde

4

Inleiding in het wetenschappelijk onderzoek

3

Verpleegkundige diagnostiek en interventies 1

5

Verpleegkundige diagnostiek en interventies 2

6

Verpleegkundige vaardigheden

8

Biomedische wetenschappen Anatomie, fysiologie en pathologie 1

4

Anatomie, fysiologie en pathologie 2

3

Voedings- en dieetleer

3

Microbiologie en hygiëne

3

fase 2 / VERBREDING Integratie

Uurrooster 3 academiejaren (6 semesters); les op dinsdag- en donderdagavond; gepersonaliseerd traject mogelijk.

Stage

@Work De tweede fase van de opleiding bevat twee stageperiodes van elk 3 aaneensluitende weken. Deze periodes zijn gespreid over twee kalenderjaren. In de derde opleidingsfase volg je 17 weken stage, verspreid over meerdere periodes. We gaan samen op zoek naar mogelijkheden om de stage met je andere verantwoordelijkheden te combineren. Betaald educatief verlof (BEV) Opleidingscheques

Sociale verpleegkunde

2

Sociale wetenschappen

4

Preventie en communicatie 2

4

Locatie en contact Campus De Vest Mechelen | Annelies De Bruyne T + 32 15 36 92 56, di. en do. 19–22u: gsm 0490 571 333 E annelies.debruyne@thomasmore.be

fase 3 / VERDIEPING

Infoavond VIA Campus De Vest, Mechelen, 22 mei 19 uur

12

Psychosociale wetenschappen Gezondheidspsychologie

3

Ethiek en sociologie

3

Verplegingswetenschappen Verpleegkundige diagnostiek en interventies 4

4

Psychiatrische of ziekenhuisverpleegkunde (tra jectkeuze)

10

Verpleegkundige diagnostiek en interventies 3

7

Verpleegkunde: geriatrische, psychiatrische, sociale

6

Biomedische wetenschappen Anatomie, fysiologie en pathologie 3

3

Anatomie, fysiologie en pathologie 4

4

Pathologie: geriatrische en psychiatrische

4

Integratie Stage

36

Bachelorproef Psychosociale wetenschappen

9

Psychologie en team

4

Religie, zingeving, levensbeschouwing

3

Recht

3

Verplegingswetenschappen Keuzemodule

3

Verpleegkundig management en wetenschappelijk onderzoek

5

Biomedische wetenschappen Psychiatrische of ziekenhuispathologie (tra jectkeuze)

16

3


Verpleegkunde & Vroedkunde Verkort traject voor werkende HBO5-verpleegkundigen HBO5-verpleegkundigen krijgen op basis van EVK’s (eerder verworven kwalificaties) 60 studiepunten vrijstelling voor de bachelor Verpleegkunde. Dit betekent dat ze nog 2 jaar voltijds of 3 of 4 jaar deeltijds moeten studeren. Op basis van EVC’s (eerder verworven competenties) kunnen ze bijkomende vrijstelling krijgen. Dit is een traject voor werkstudenten. Doelgroep Diploma HBO5-Verpleegkunde en tewerkgesteld als verpleegkundige. Uurrooster • Brugprogramma met vaste lesdag in Lier en Turnhout: 2 jaar voltijds, vaste lesdag op donderdag (eerste lesjaar) en dinsdag (tweede lesjaar). • Brugprogramma met vaste lesdag in Mechelen: 2 jaar, je volgt het eerste jaar 2-wekelijks les op donderdag (14 lesdagen), het tweede jaar volg je 2-wekelijks les op vrijdag (14 lesdagen). @Work Turnhout: Je krijgt op basis van een gesprek met een trajectbegeleider een invulling op maat van het klinisch onderwijs. Dit kan stage (200 uren in het eerste jaar en 200 of 275 uren, afhankelijk van de majorkeuze) en/of opdrachten omvatten. Lier: Klinisch onderwijs kan voor de meeste studenten georganiseerd worden in de vorm van werkplekleren

  www.thomasmore.be/vpk-vt-HBO5

(voorwaarde: je werkt minstens halftijds als verpleegkundige). Je gebruikt de input van je werkplek om de opdrachten tot een goed einde te brengen. Mechelen: Je maakt tijdens je opleiding opdrachten die je helpen je te verdiepen in de realiteit van je eigen werkomgeving. Werk en studie kunnen zo elkaar verrijken. Betaald educatief verlof (BEV) Opleidingscheques Locatie en contact Campus Lier Kristel Versteven, T + 32 14 56 44 50 E kristel.versteven@thomasmore.be Campus Turnhout Hanne Caems, T + 32 14 80 61 01 E hanne.caems@thomasmore.be Campus De Vest Mechelen Ann De Mey, T + 32 15 369 254 E ann.demey@thomasmore.be

Info-avond Brugopleidingen Verpleegkunde: Campus Turnhout: 14 mei 19 uur Campus Lier: 20 mei 19 uur Campus De Vest Mechelen: 22 mei 19 uur


Mechelen

Lier en Turnhout fase 1

Semester

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

fase 1

2

Ethische aspecten in de zorgverlening

3

Theorie van de verpleegkunde

Persoonlijke ontwikkeling

4

Verpleegkundige diagnostiek en interventies 4

5

De verpleegkundige in de maatschappij

Anatomie, fysiologie en pathologie 1

6

Organisatie van de gezondheidszorg 4 De verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener

Wetenschappelijk onderzoek

5

Wijsbegeerte en sociologie

4

Farmacologie en dieetleer

3

Geriatrische of psychiatrische of ziekenhuisverpleegkunde 1

5

Psychiatrische verpleegkunde

4

Microbiologie en hygiëne

3

Sociale verpleegkunde

4

Geriatrische of psychiatrische of ziekenhuispathologie 1

4

Ziekenhuisverpleegkunde

6

Rechtspsychologie

4

Kinderverpleegkunde

4

3

Geriatrische verpleegkunde

4

Ontwikkelingspsychologie Verpleegkundige praktijk 1

Zorgorganisatie – Multidisciplinaire zorg Oriëntatie in de verpleegkundige zorg

4

3

Opdracht veiligheid en ontslagmanagement

3

Opdracht voeding en dieetleer

3

Verpleegkundige praktijk 2

Onderzoek en ontwikkeling in de zorg Informatievaardigheden

3

Competentiegerichte zelfreflectie opdracht 1

3

Evidence based practice in de verpleegkunde

3

Opdracht klinisch verpleegkundig redeneren

3

Verpleegkundige praktijk 3

Integratielijn Klinisch onderwijs Keuzepakket

20 3

Opdracht anatomie en pathologie

3

Opdracht microbiologie en hygiëne

4

fase 2

fase 2

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Wetenschappelijk onderzoek 2 & 3

4

Persoonlijke ontwikkeling op levensbeschouwelijk vlak

3 De verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener

Preventie

4

Maatschappelijk en teamfunctioneren

4

Care

3

Anatomie, fysiologie en pathologie 2

6

Cure

3

Gezondheidspsychologie

4

Ziekenhuisverpleegkunde (ma jor)

9

Geriatrische of psychiatrische of ziekenhuisverpleegkunde 2

9

Kinderverpleegkunde (ma jor)

9

Geriatrische of psychiatrische of ziekenhuispathologie 1

6

Psychiatrische verpleegkunde (ma jor)

9

Verpleegkundig management en regelgeving

5

Geriatrische verpleegkunde (ma jor)

9

Bachelorproef

6

Sociale verpleegkunde (ma jor)

9

Verpleegkundige praktijk 4 Competentiegerichte zelfreflectie opdracht 2

Zorgorganisatie – Multidisciplinaire zorg Verpleegkundige in het multidisciplinair team

5

Klinisch onderwijs Bachelorproef

20 5

3

Verpleegkundige praktijk 5 Opdracht management

Integratielijn

18

1

3

Verpleegkundige praktijk 6 Opdracht preventie

2

Opdracht teamfunctioneren

2

Opdracht zelfzorg of diversiteit

2


Verpleegkunde & Vroedkunde Verkort traject Verpleegkunde voor HBO5verpleegkundigen in dagonderwijs In je eerste jaar krijg je een combinatie van de opleidingsonderdelen van de eerste en tweede fase van de basisopleiding. Omdat je al stages liep in je HBO5-opleiding, word je van een gedeelte van de stage in het eerste jaar vrijgesteld. In je tweede jaar sluit je aan bij de derde opleidingsfase van de basisopleiding. Doelgroep Je hebt een diploma HBO5-Verpleegkunde en je kiest ervoor om verder te studeren in voltijds dagonderwijs. Uurrooster 2 jaar voltijds dagonderwijs, je volgt het lessenpakket samen met de studenten van de reguliere opleiding.

  www.thomasmore.be/vpk-vt-hbo5 @Work Lier: In de eerste fase loop je 13 weken stage. In de tweede fase volg je nog 18 weken stage gedeeltelijk binnen het domein van je keuzetraject. Mechelen: In de eerste fase loop je 7 weken stage. In de tweede fase volg je nog 18 weken stage binnen het domein van je keuzetraject. Locatie en contact Campus Lier Kristine Sels, T + 32 14 56 44 50 E kristine.sels@thomasmore.be Campus De Vest Mechelen Christine Hoing, T + 32 15 36 92 60 E christine.hoing@thomasmore.be Curriculum Mechelen

Curriculum Lier fase 1

Semester

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

FASE 1

Omgaan met de cliënt

3

Ethische aspecten in de zorgverlening 3 De verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener Farmacologie en dieetleer

3

Psychiatrische verpleegkunde

4

Sociale verpleegkunde

4

Ziekenhuisverpleegkunde deel 2

6

Kinderverpleegkunde

4

Geriatrische verpleegkunde

4

Zorgorganisatie – Multidisciplinaire zorg Oriëntatie in de verpleegkundige zorg

4

Onderzoek en ontwikkeling in de zorg Informatievaardigheden

3

Evidence based practice in de verpleegkunde

3

Integratielijn Klinisch onderwijs

3

fase 2 Persoonlijke en professionele ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling op levensbeschouwelijk vlak

Theorie verpleegkunde en wetenschappelijk onderzoek 1

3

Theorie van de verpleegkunde en wetenschappelijk onderzoek 2

4

Preventie en communicatie 2

4

Anatomie, fysiologie en pathologie 3

4

Gezondheidspsychologie

3

2

Ethiek en sociologie

3

Microbiologie en hygiëne

4

Module geriatrie

4

Module pediatrie

4

Module psychiatrie

4

Module sociale

4

Module ziekenhuis

4

FASE 2 18

Keuzepakket Minor

1

3

De verpleegkundige in de maatschappij Organisatie van de gezondheidszorg 4 De verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener

Biomedische wetenschappen

14

Keuzetra jecten: • Pediatrie (verpleegkunde en pathologie) • Sociale verpleegkunde • Psychiatrie (verpleegkunde en pathologie) • Ziekenhuis (verpleegkunde en pathologie) Verplegingswetenschappen Verpleegkundig management en wetenschappelijk onderzoek

5

Keuzemodule actuele thema’s binnen de verpleegkunde

3

Care

3

Cure

3

Ziekenhuisverpleegkunde (ma jor)

9

Keuzetra ject: • Sociale (verpleegkunde en wetenschappen)

Kinderverpleegkunde (ma jor)

9

Psychologie en teamfunctioneren

4

Psychiatrische verpleegkunde (ma jor)

9

Religie, zingeving en levensbeschouwing

3

Geriatrische verpleegkunde (ma jor)

9

Integratie

Sociale verpleegkunde (ma jor)

9

Stages binnen het keuzetra ject

22

Bachelorproef

9

Zorgorganisatie – Multidisciplinaire zorg Verpleegkundige in het multidisciplinair team

Psychosociale wetenschappen (14)

5

Integratielijn Klinisch onderwijs

25

Bachelorproef

5

Keuzepakket Minor

3

19


Verkort traject Verpleegkunde voor (toegepaste) psychologen Tijdens de opleiding kun je als (toegepast) psycholoog terugvallen op je psychosociale expertise en je concentreren op het verpleegkundige en biomedische aspect van het curriculum. Zo word je na twee jaar een polyvalente duizendpoot in de zorg. Je kunt kiezen tussen sociale, psychiatrische, pediatrische en ziekenhuisverpleegkunde. Doelgroep Bachelors (Toegepaste) Psychologie; masters Psychologie. Uurrooster 2 academiejaren (111 studiepunten); voltijds traject met een combinatie van dag- en avondonderwijs. @Work In beide opleidingsfases loop je stage. Je gaat in het eerste en tweede jaar respectievelijk 9 en 20 weken op stage. Betaald educatief verlof (BEV) Opleidingscheques Locatie en contact Campus De Vest Mechelen | Steve Potters T + 32 15 36 92 60, E steve.potters@thomasmore.be

  www.thomasmore.be/vpk-vt-vrk

Fase 1 Inleiding tot en theorie van de verpleegkunde

4

Anatomie, fysiologie en pathologie 1

4

Verpleegkundige vaardigheden

8

Verpleegkundige diagnostiek en interventies 1

5

Verpleegkundige diagnostiek en interventies 2

6

Verpleegkundige diagnostiek en interventies 3

6

Anatomie, fysiologie en pathologie 2

3

Module geriatrie

4

Module pediatrie

4

Module sociale en psychiatrie

4

Module ziekenhuis

4

Stage

12

fase 2 Keuzetra ject psychiatrie

6

Keuzetra ject ziekenhuis

14

Keuzetra ject pediatrie

14

Keuzetra ject sociale

10

Voedings- en dieetleer

3

Anatomie, fysiologie en pathologie 3

3

Verpleegkundig mangagement en wetenschappelijk onderzoek

3

Microbiologie en hygiëne

3

Geïntegreerde opdrachten Stage

5 30


Verpleegkunde & Vroedkunde Verkort traject Verpleegkunde voor vroedvrouwen Bachelors in de Vroedkunde kunnen via een verkort traject van één jaar een bachelor in de Verpleegkunde behalen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt of hun positie versterken. Ook indien je als vroedvrouw in aanmerking wil komen voor een bijzondere beroepstitel, bv. in de Pediatrie en Neonatologie, Spoed en Intensieve Zorg of de Oncologie, dan is het noodzakelijk het diploma Bachelor in de Verpleegkunde te behalen. De opleiding bestaat uit opleidingsonderdelen uit de 2de en 3de fase van het modeltraject Verpleegkunde. Doelgroep Bachelors Vroedkunde. Uurrooster 1 academiejaar: • Traject voor werkende studenten: vaste lesdagen op dinsdag en donderdag. • Traject in voltijds dagonderwijs. @Work • Traject voor werkende studenten: individuele inroostering op voorwaarde dat je werkzaam bent als verpleegkundige. Afhankelijk van de keuze van je major in de derde fase kan je werkervaring gedeeltelijk meetellen voor stage (werkplekleren). Betaald educatief verlof (BEV) Opleidingscheques • Voltijds traject: 18 weken stage (34 uur/week), inclusief weekends en nachtdiensten.

  www.thomasmore.be/vpk-vt-vrk

Locatie en contact Voltijds traject Campus Lier Kristine Sels T + 32 14 56 44 50 | E kristine.sels@thomasmore.be Voltijds traject Campus Turnhout Ann Reale T + 32 14 80 61 01 | E ann.reale@thomasmore.be Traject voor werkende studenten Campus Lier Kristel Versteven T + 32 14 56 44 50 | E kristel.versteven@thomasmore.be Traject voor werkende studenten Campus Turnhout Hanne Caems T + 32 14 80 61 01 | E  hanne.caems@thomasmore.be fase 1 Kinderverpleegkunde Sociale verpleegkunde Geriatrische verpleegkunde Psychiatrische verpleegkunde Ziekenhuisverpleegkunde

fase 2 Cure Care Ma jorkeuze: • Sociale Verpleegkunde • Kinderverpleegkunde • Psychiatrische Verpleegkunde • Ziekenhuisverpleegkunde • Geriatrische Verpleegkunde Klinisch onderwijs 1 minor uit een andere ma jor


Bachelor Vroedkunde via een alternatief traject Verkort traject Vroedkunde voor verpleegkundigen Bachelors in de Verpleegkunde kunnen op 2 jaar tijd een diploma Vroedkunde behalen. Doelgroep Bachelors Verpleegkunde. Uurrooster 2 academiejaren (120 studiepunten); voltijds of deeltijds dagonderwijs.

  www.thomasmore.be/vrk-vt-vpk

Leerlijn 1: Prenatale zorg Normale zwangerschap (VR-Brug-BaVp)***

3

Verlosk. zorg in de 2de lijn: Prenataal (Deel 1) Genetica en embryologie***

3 3

Leerlijn 2: Intra- en postpartale zorg Normale baring (VR-Brug)***

4

Normale postpartum (VR-Brug-BaVp)***

3

Verloskundige zorg in de eerste lijn (Vr-Brug)

4

Verlosk. zorg in de 2de lijn: Intra- en postpartaal (deel 1) (VR-Brug)

4

@Work 32 weken stage, verdeeld over de beide jaren.

Verloskundige zorg in de 1ste en 2de lijn (Deel 2)

5

Neonatologie***

3

Laagrisico neonatologie

3

Locatie en contact Campus Lier Gerd Christoffersen, T + 32 14 56 44 50 E gerda.christoffersen@thomasmore.be

Hoogrisico neonatologie

3

Campus Turnhout Ariane Desmyttere, T + 32 14 80 61 01 E ariane.desmyttere@thomasmore.be

Leerlijn 3: Gespecialiseerde zorg in de verschillende levensfasen van de vrouw Gynaecologie

3

Preconceptionele zorg / Reproductieve geneeskunde

5

Leerlijn 4: Biomedische wetenschappen Leerlijn 5: De vroedvrouw als kwaliteitsbewaker en organisator Kwaliteit in verloskundige zorg

3

Leerlijn 6: Psychosociaal agogische lijn Omgaan met de cliĂŤnt in zijn context (Vr-Brug)

3

Omgaan met het team

4

Ontwikkelingslijn Pers. ontwikkeling in de professie: verdieping

3

Pers. ontwikkeling in de professie: integratie

5

Integratielijn Klinisch onderwijs VR-2

21

Klinisch onderwijs VR-3

24

Bachelorproef *** Begeleide zelfstudie.

5


Verpleegkunde & Vroedkunde

Verkort traject Verpleegkunde voor O&G-verpleegkundigen Doelgroep Kandidaat-studenten met een obstetrie- en gynaecologie-aantekening (O&G) en minimum 2 jaar werkervaring als O&G-verpleegkundige binnen het domein Verloskunde. Uurrooster Verkort traject van 95 studiepunten; voltijds of deeltijds dagonderwijs. @Work 32 weken stage, verdeeld over de beide jaren. Locatie en contact Campus Turnhout Ariane Desmyttere T + 32 14 80 61 01 E ariane.desmyttere@thomasmore.be

  www.thomasmore.be/vrk-vt-vpk

Leerlijn 1: Prenatale zorg Verloskundige zorg in de 2de lijn: Prenataal (Deel 1)

3

Leerlijn 2: Intra- en postpartale zorg Normale baring (VR-Brug)***

?

Verloskundige zorg in de eerste lijn (Vr-Brug)

4

Verloskundige zorg in de 2de lijn: Intra- en postpartaal (deel 1) (VR-Brug)

4

Verloskundige zorg in de 1ste en 2de lijn (Deel 2)

5

Laagrisico neonatologie

3

Hoogrisico neonatologie

3

Leerlijn 3: Gespecialiseerde zorg in de verschillende levensfasen van de vrouw Preconceptionele zorg / Reproductieve geneeskunde

5

Leerlijn 4: Biomedische wetenschappen Leerlijn 5: De vroedvrouw als kwaliteitsbewaker en organisator Principes van EBP

4

Kwaliteit in verloskundige zorg

3

Leerlijn 6: Psychosociaal agogische lijn Omgaan met de cliĂŤnt in zijn context (Vr-Brug)

3

Omgaan met het team

4

Ontwikkelingslijn Pers. ontwikkeling in de professie: verdieping

3

Pers. ontwikkeling in de professie: integratie

5

integratielijn Klinisch onderwijs Brug O&GVp

11

Klinisch onderwijs VR-3

24

Bachelorproef

5

*** Begeleide zelfstudie.

23


Banaba Banaba Geestelijke Gezondheidszorg De geestelijke gezondheidszorg is per definitie multidisciplinair. Deze banaba is zo opgevat dat je de kans krijgt om je binnen je eigen vakgebied te verdiepen via interactieve hoorcolleges, opdrachten, casusbesprekingen, zelfstudie en klinisch onderwijs (stage, rollenspel, intervisie, studiebezoeken ...). De opleiding schenkt aandacht aan het brede veld van de geestelijke gezondheidszorg, zowel intra- als extramuraal: psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ), algemene ziekenhuizen zonder psychiatrische dienst, centra geestelijke gezondheidszorg, centra algemeen welzijnswerk, psychiatrische afdelingen van een penitentiaire instelling of gevangenis, justitiehuizen, comités voor bijzondere jeugdzorg, therapeutische gemeenschappen, OCMW ’s … Doelgroep Bachelors en masters Verpleegkunde, Vroedkunde, Sociaal Werk, Psychologie, Orthopedagogie, Kinesitherapie, Ergotherapie, Logopedie ... Uurrooster 1 academiejaar (2 semesters); vaste lesdagen: maandag en vrijdag. Professionele bonus Bijzondere beroepstitel Bachelor in de Geestelijke Gezondheidszorg. Betaald educatief verlof (BEV) Opleidingscheques

24

  www.thomasmore.be/banaba-ggz

@Work 450 uren klinisch onderwijs. Locatie en contact Campus Turnhout Annick Heyns, T +32 14 80 61 01 E annick.heyns@thomasmore.be Semester

1

2

Kaders binnen GGZ Denkkaders

4

Financiële aspecten

1

Juridische en ethische aspecten

2

Wetenschappelijk onderzoek

3

Psychopathologie/psychofarmaca

3

Samenwerken in een therapeutische context

5

Stage en projectwerk Initiële stage en projectwerk

8

Stage en afwerking project

9

De oudere hulpvrager binnen GGZ

3

De volwassen hulpvrager binnen GGZ

3

De jongvolwassen hulpvrager binnen GGZ

3

Kinderen en adolescenten binnen GGZ

3

Bijzondere doelgroepen

4

Maatschappelijke fenomenen

5

Ontwikkelingen in organisatie en beleid

4

Totaal

60


Verpleegkunde & Vroedkunde Banaba Geriatrische Gezondheidszorg Deze banaba biedt je de mogelijkheid om je te specialiseren in de totaalzorg voor de geriatrische patiënt. Multipathologie en complexe zorgvragen op fysiek, psychisch en sociaal vlak vereisen gespecialiseerde competenties op vlak van klinisch redeneren en proactieve zorgplanning. Tijdens de opleiding verdiep en verruim je jouw kennis van geriatrische pathologie en zorgmodellen en train je coaching- en communicatievaardigheden. Dankzij deze banaba word je een specialist die een voortrekkersrol kan opnemen in de professionalisering van de ouderenzorg.

  www.thomasmore.be/banaba-gergz Locatie en contact Campus Lier & Campus Turnhout Ann Vanherck, T +32 (0)14 56 40 69 E ann.vanherck@thomasmore.be Campus De Vest Mechelen Cindy Heremans, T + 32 (0)15 369 260 E cindy.heremans@thomasmore.be

Verpleegkundige ouderenzorg als coach en innovator

Theorie

Stage

9

9

Evidence Informed Nursing

Doelgroep Bachelors Verpleegkunde en bachelors Vroedkunde.

Clinical leadership Groepsdynamica, overleg, coaching, conflicthantering Ethische besluitvorming

Uurrooster 1 academiejaar (2 semesters); je kunt de opleiding spreiden over max. 4 jaar; 1 tot 2 lesdagen per week.

Interdisciplinaire samenwerking

Professionele bonus Diploma Bachelor in de Geriatrische Gezondheidszorg. Met je bachelordiploma kun je als verpleegkundige de bijzondere beroepstitel aanvragen van ‘Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie’. Betaald educatief verlof (BEV) Opleidingscheques

Internationale zorgmodellen in ouderenzorg

@Work De opleiding bestaat voor de helft uit klinisch onderwijs met 450 uren stage.

Zorgcoördinatie

Zorg voor de ouderen in de samenleving

6

6

6

6

6

6

Geriatrisch assessment Vroegtijdige zorgplanning Inspraak en betrokkenheid Regelgeving

Zorg voor de ouderen met geriatrisch profiel Geriatrische pathologie Revalidatie Geriatrische urgenties Verpleegkundige topics

Zorg voor de ouderen met psychische problemen Psychogeriatrie Ouderenpsychiatrie Bachelorproef

totaal

6 60

25


Banaba Intensieve Zorgen en Spoedgevallenzorg De zorgen op een afdeling intensieve zorgen of een spoedgevallendienst zijn zeer specifiek en aan de verpleegkundigen die er werken, worden hoge eisen gesteld. Deze banaba maakt van jou een specialist. Je ontwikkelt competenties om je snel in te werken op acute highcarediensten. Doelgroep Bachelors Verpleegkunde en bachelors Vroedkunde. Uurrooster Campus Lier: 1 academiejaar (2 semesters); spreiding over twee of meerdere jaren is mogelijk, maandelijks 1 lesweek (van maandagmorgen tot vrijdagmiddag). Campus Mechelen: 2 academiejaren; spreiding over meerdere jaren mogelijk; lessen op donderdag en vrijdag om de twee weken: instappen kan zowel in september als februari. Campus Turnhout: 1 academiejaar; spreiding over twee of meerdere jaren mogelijk; vaste lesdag: maandag. Professionele bonus Diploma Bachelor in de Intensieve Zorgen en Spoedgevallenzorg. Met je bachelordiploma kun je de bijzondere beroepstitel ‘Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg’ aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden ontvang je jaarlijks een bijkomende te indexeren premie van 3476,50 euro. Betaald educatief verlof (BEV) Opleidingscheques @Work • Lier: De stage omvat: 200 uren spoedgevallenzorg, 200 uren intensieve zorgen, 50 uren keuzestage (coronaire – cardiochirurgie – IZ pediatrie – brandwondencentrum – haemodialyse ...). • Mechelen: Je loopt 450 uren stage waarvan 200 uren op een erkende spoedgevallendienst en 200 uren op een erkende dienst IZ. 400 uren kun je binnen de eigen instelling presteren; 50 uren loop je buiten het ziekenhuis van tewerkstelling op een erkende dienst naar keuze. De organisatie is specifiek afgestemd op werkstudenten. • Turnhout: Het klinisch onderwijs (stage) omvat 200 uren spoedgevallenzorg, 200 uren intensieve zorg en 50 uren keuzestage.

26

  www.thomasmore.be/banaba-izsz

Locatie en contact Campus Lier Bart Foets T + 32 14 56 44 50 E bart.foets@thomasmore.be Campus Mechelen Dirk Vandeweyer T + 32 15 36 92 11 E dirk.vandeweyer@thomasmore.be Campus Turnhout Tom Jordens T + 32 14 80 61 01 E tom.jordens@thomasmore.be Semester

1

2

Campus Lier en Campus TUrnhout Verpleegkundige wetenschappen

6

Kritische zorgen – Cardio

5

Kritische zorgen – Respiratoir

4

Verpleegkundige wetenschappen – Intensieve zorgen

6

Verpleegkundige wetenschappen – Spoedeisende zorgen

6

Klinisch onderwijs

27

Bachelorproef

6

Totaal Jaar

60 1

2

Campus Mechelen Semester 1 Pediatrie: medische en verpleegkundige observaties en interventies Wetenschappelijk onderzoek, psychosociale, ethische, juridische en organisatorische aspecten De cardiale patiënt op intensieve zorgen en spoedgevallen Semester 2

4 3 4

Intensieve zorgen: capita selecta

4

Uitzonderlijke zorgvragen op intensieve zorgen en spoedgevallen

4

Spoedgevallenzorg: capita selecta

4

De thoraco-abdominale patiënt op intensieve zorgen 4 en spoedgevallen Jaaropleidingsonderdeel (modeltra ject - inwisselbaar) Klinisch onderwijs stage Intensieve zorgen (200 u)

12

Klinisch onderwijs keuzestage (50 u)

3

Klinisch onderwijs: stage Spoedgevallen (200 u)

12

Bachelorproef

6

Totaal

60


Verpleegkunde & Vroedkunde Banaba Oncologische Zorg Door de snelle ontwikkeling in de oncologie, zowel op medisch als verpleegkundig vlak, is het belangrijk je bij te scholen wanneer je als oncologisch verpleegkundige werkzaam bent of dat wilt worden. Deze opleiding stelt de zorgverlener in staat zich meer te verdiepen in de oncologische zorg en zorg op maat te verlenen. In het beroepsspecifieke deel besteden we aandacht aan zowel de basiszorg als de specifieke aspecten van kankerverpleegkunde. Daarnaast staan communicatie met en begeleiding van de patiënt centraal. Doelgroep Bachelors Verpleegkunde die de bijzondere beroepstitel Verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie willen behalen, Bachelors Vroedkunde; HBO5-verpleegkundigen voor afzonderlijke opleidingsonderdelen. Uurrooster 1 academiejaar (2 semesters); vaste lesdag: maandag.

  www.thomasmore/banaba-oz Betaald educatief verlof (BEV) Opleidingscheques @Work Klinisch onderwijs: 450 uren stage op verschillende afdelingen van de volgende disciplines: oncologie, radiotherapie, palliatieve zorg. Locatie en contact Campus Turnhout Rita Bosmans, T + 32 14 80 61 01 E rita.bosmans@thomasmore.be

Semester

1

Basisaspecten kankerverpleegkunde – deel 1

3

Basisaspecten kankerverpleegkunde – deel 2

3

Specifieke aspecten kankerverpleegkunde

3

6

Doelgroep Bachelors Verpleegkunde en bachelors Vroedkunde. Uurrooster 1 academiejaar (2 semesters); spreiding over twee of meerdere jaren is mogelijk, maandelijks 1 lesweek (van maandagmorgen tot vrijdagmiddag). Professionele bonus Diploma Bachelor in de Operatieverpleegkunde. Betaald educatief verlof (BEV) Opleidingscheques

6

Capita selecta

3

Klinisch onderwijs

27

Bachelorproef

6

Totaal

Banaba Operatieverpleegkunde Ben jij die alerte verpleegkundige die het team in het operatiekwartier compleet maakt? In de banaba Operatieverpleegkunde komt het hele operatieproces aan bod: van voorbereiden over instrumenteren en assisteren tot de nazorg. De recentste anesthesie- en chirurgische technieken worden uitgebreid belicht. De cursus ‘Stralingsprotectie’ maakt integraal deel uit van het programma.

3

Begeleidingsaspecten Verpleegkundige wetenschappen

Professionele bonus Diploma Bachelor in de Oncologische Zorg. De opleiding voldoet aan het opleidingsprofiel van ‘Verpleegkundige in de oncologische zorg’ en aan de normen voor het behalen van de bijzondere beroepstitel.

2

60

  www.thomasmore.be/banaba-ovpk @Work Klinisch onderwijs; 450 uren stage op een operatiekwartier, met inbegrip van recovery en/of post-anesthesie-zorgen-afdeling (PAZA) Voor voltijdse studenten: regeling door de opleidingsverantwoordelijke. Deeltijdse studenten kunnen stage lopen in het ziekenhuis waar ze werken. Locatie en contact Campus Lier Nancy Eyer, T + 32 14 56 44 50 E nancy.eyer@thomasmore.be Semester

1

Anesthesie en specifieke verpleegkunde – deel 1

5

Anesthesie en specifieke verpleegkunde – deel 2

3

2

Gespecialiseerde OK verpleegkunde: peroperatieve zorgen

3

Gespecialiseerde OK verpleegkunde: instrumenteren en assisteren

7

Stralingsprotectie

3

Verpleegkundige wetenschappen

6

Klinisch onderwijs

27

Bachelorproef

Totaal

6

60

27


Banaba Pediatrische Gezondheidszorg De opleiding focust op 4 domeinen van de kinderverpleegkunde: neonatologie, intensieve zorgen pediatrie, zorg voor kinderen met een chronische ziekte of kinderen met een handicap en kinderpsychiatrie. In elk van deze domeinen beantwoorden we vragen vanuit medische, verpleegkundige, psychosociale en pedagogische invalshoek. Er is ook aandacht voor professioneel samenwerken, managementvaardigheden en wetenschappelijk onderbouwd rapporteren.

  www.thomasmore.be/banaba-pgz @Work 450 uren stage in volgende domeinen: 1. neonatologie; 2. algemene en gespecialiseerde medische chirurgische eenheden voor kinderen; 3. pediatrische basisgezondheidszorg of extramurale pediatrische zorg of kinder- en jeugdpsychiatrie.

Doelgroep Bachelors Verpleegkunde en bachelors Vroedkunde.

Locatie en contact Campus Lier & Campus Turnhout Katrin De Winter, T + 32 14 56 44 50 E katrin.de.winter@thomasmore.be

Uurrooster 1 (soms 2) lesdagen per week. Spreiding over meerdere academiejaren mogelijk.

Campus De Vest Mechelen Dominique Snoeckx, T + 32 15 369 260 E dominique.snoeckx@thomasmore.be

Professionele bonus Diploma Bachelor in de Pediatrische Gezondheidszorg. De opleiding voldoet aan de criteria van de bijzondere beroepstitel ‘Verpleegkundige in de Pediatrie en Neonatologie’. Betaald educatief verlof (BEV) Opleidingscheques

Semester

1

Neonatologie

5

Intensieve zorgen pediatrie Interdisciplinaire zorg voor het chronisch zieke kind

6 5

Psychosociale en geestelijke gezondheidszorg van het kind

5

Verpleegkundige wetenschappen

6

Klinisch onderwijs

27

Bachelorproef totaal

28

2

6 60


Verpleegkunde & Vroedkunde   www.thomasmore.be/banaba-sgz

Banaba Sociale Gezondheidszorg Wie kiest voor deze richting, heeft een scherp oog voor het benaderen van ziekte en handicap in een ruimere sociale context: individuele competenties, de kwaliteit van het sociale netwerk en de maatschappelijke context van elke mens zijn jouw instrumenten om probleemsituaties te vermijden of op te lossen. In de banaba Sociale Gezondheidszorg leer je praktische, juridische en financiĂŤle drempels en onrechtvaardigheden in zorgsystemen reduceren zodat mensen zichzelf kunnen ontplooien. Deze banaba is een organisatie van de Associatie KU Leuven. Doelgroep Bachelors Verpleegkunde, Vroedkunde, Sociaal Werk, Orthopedagogie, Ergotherapie, Gezinswetenschappen, Logopedie, Toegepaste sychologie, Kinesitherapie, ...) Uurrooster 1 academiejaar (2 semesters); spreiding over meerdere jaren is mogelijk. Professionele bonus Diploma Bachelor in de Sociale Gezondheidszorg. Betaald educatief verlof (BEV) Opleidingscheques

@Work De opleiding bestaat voor de helft uit theoretisch onderwijs en voor de helft uit klinisch onderwijs, waarvan 450 effectieve uren stage. Locatie en contact Campus Lier i.s.m. Katholieke Hogeschool Limburg, Hasselt (KHLim) Dirk Van Gestel, T + 32 14 56 44 50 E dirk.vangestel@thomasmore.be Campus

Theoretisch onderwijs (basis) semester 1 Verpleegkundige wetenschappen

6

TM

Psychosociale begeleidingskaders

6

TM

Psychosociale vaardigheden

5

TM

Theoretisch onderwijs (2 topics kiezen) semester 2 Psychosociale rehabilitatie

4

Ouderenzorg

5

TM

Jeugdgezondheidszorg

5

TM/KHLim

Psychosociale en geestelijke gezondheidszorg kinderen

5

TM

Klinisch onderwijs

27

TM

Bachelorproef

6

TM

Totaal

KHLim

60

29


Postgraduaat Postgraduaat Anesthesieverpleegkunde Het postgraduaat Anesthesieverpleegkunde is een onderdeel van de banaba Operatieverpleegkunde. Je verdiept je in de materie van de anesthesie, zowel op het operatiekwartier als op de post-anesthesiezorgen-afdeling of recovery. Doelgroep Bachelors Verpleegkunde en bachelors Vroedkunde. Uurrooster 86 contacturen tijdens het eerste semester, verspreid over vijf lesweken. en 160 stage-uren. Professionele bonus Getuigschrift Postgraduaat Anesthesieverpleegkunde. Gediplomeerde/gebrevetteerde en HBO5-verpleegkundigen kunnen deelnemen aan de theorielessen.

  www.thomasmore.be/pg-anvpk @Work Bijna de helft van de opleiding bestaat uit stages. 160 uren verdeeld over 2 periodes van drie weken. Je kunt stage lopen op de eigen werkvloer. Locatie en contact Campus Lier Nancy Eyer, T + 32 14 56 44 50 E nancy.eyer@thomasmore.be Anesthesie en specifieke verpleegkunde deel 1

5

Anesthesie en specifieke verpleegkunde deel 2

3

Klinisch Onderwijs Anesthesie

9

Paper

Postgraduaat Diabeteseducator Het aantal mensen met diabetes mellitus neemt almaar toe, onder meer door de veroudering van de bevolking, de Westerse levensstijl en de toename van obesitas. Heel wat zorgverleners, zowel intra- als extramuraal, worden geconfronteerd met deze problematiek. De oprichting van de zorgtrajecten voor type 2 diabetespatiënten in eerste lijn bracht heel wat veranderingen met zich mee in de diabeteszorg. De diabetesverpleegkundige heeft nu een grote verantwoordelijkheid in de thuiszorg. Het postgraduaat Diabeteseducator besteedt aandacht aan de verschillende rollen van een diabeteseducator: expert, educator, consulent, innovator en ondernemer. Naast het uitdiepen van de theoretische kennis, komen praktische aspecten van diabeteszorg en de multidisciplinaire interacties aan bod. Na de opleiding kun je met de nieuwste wetenschappelijke inzichten kwalitatieve diabeteszorg verlenen in de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg. Doelgroep Bachelors Verpleegkunde en Vroedkunde, kinesitherapeuten, diëtisten en podologen; HBO5-verpleegkundigen. Uurrooster Oktober-maart; 18,5 lesdagen; vast lesdag: vrijdag; schriftelijk examen: juni. Professionele bonus Getuigschrift Postgraduaat Diabeteseducator. De opleiding is conform de richtlijnen van het RIZIV. Met het getuigschrift Diabeteseducator kun je een speci-

30

3

totaal

20

  www.thomasmore.be/pg-dia fiek registratienummer aanvragen. Verpleegkundigen kunnen de erkenning aanvragen van de bijzondere beroepsbekwaamheid van ‘Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie.’ @Work Het klinisch onderwijs omvat 50 uren stage: 32 uren in de tweede lijn, 4 uren in de eerste lijn, 4 uren bijwonen van patiëntgerichte initiatieven. Locatie en contact Afwisselend op Campus Lier en Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Kristien Lippens, T + 32 14 56 44 50 E kristien.lippens@thomasmore.be Theoretische opleidingsonderdelen

5

Verpleegkunde en psychosociale wetenschappen

4

Biomedische wetenschappen

4

Innovatie en organisatie van de diabeteszorg

4

Casuïstiek (+ practicum)

4

Klinisch onderwijs

4

Pijn- en symptoomcontrole (verdieping); verpleegkundig handelen in een palliatieve setting vanuit een ethisch en juridisch perspectief; verlies en rouwverwerking; communicatie met de zorgvrager en zijn naaste(n); casuïstiek

Klinisch onderwijs

9

Stage van 70 uur exclusief supervisie en een portfolio in één setting. Mogelijkheid op stage in eigen instelling te lopen.

4 themadagen totaal

20


Verpleegkunde & Vroedkunde Postgraduaat Eerstelijnsgezondheidszorg De eerstelijnsgezondheidszorg staat voor grote uitdagingen zoals de stijgende complexiteit van de thuiszorg, de vermaatschappelijking van de psychiatrische zorg en de toename van chronische en complexe zorgvragen en -behoeften. Dit vergt een integrale zorgbenadering die een beroep doet op specifieke theoretische kennis en vaardigheden van de deskundige gezondheidswerker in de eerste lijn. Deze opleiding biedt een stevige basis om met de nodige kennis en tools in deze uniek zorgcontext aan de slag te gaan.

  www.thomasmore.be/pg-elgz @Work Je loopt 130 uren stage in de eerste lijn. Locatie en contact Campus Lier en Campus Turnhout Dorine Nevelsteen, T + 32 14 80 61 01 E dorine.nevelsteen@thomasmore.be De eerste lijn van vandaag en morgen

De eigenheid van de eerstelijnszorg

Doelgroep Alle professionals die in de eerstelijnsgezondheidszorg willen werken: HBO5-verpleegkundigen, bachelors en masters Verpleegkunde en Vroedkunde, Sociaal Werk, Psychologie, Orthopedagogie, Kinesitherapie, Ergotherapie, Logopedie, doctors in de Geneeskunde. Uurrooster 1 academiejaar (2 semesters); 20 lesdagen; vaste lesdag: donderdagnamiddag.

3

Begrippenkader, eerste lijn: groei, evoluties, organisatie, aan de slag in de eerste lijn

3

Eigenheid thuiszorg, totaalzorg en continuïteit in de eerste lijn

Samenwerking binnen de eerstelijnszorg

3

Samenwerken met patiënt en mantelzorger, aanbod eerste lijn, samenwerken eerste lijn

Juridische en ethische aspecten in de eerstelijnszorg

3

Juridische en ethische aspecten, dementie

Stage in de eerste lijn Totaal

8 20

Professionele bonus Getuigschrift Postgraduaat Eerstelijnsgezondheidszorg. Betaald educatief verlof (BEV)

31


Postgraduaat Leiderschap in Zorg De moderne gezondheidsinstelling heeft nood aan gekwalificeerd leidinggevend paramedisch personeel op afdelingsniveau. Deze opleiding richt zich tot mensen die leiding willen geven aan een organisatorische eenheid in een ziekenhuis, een instelling voor gehandicapten, een rust- en verzorgingstehuis, in de psychiatrie of in de thuiszorg. Mensen die ervoor kunnen zorgen dat afdelingsdoelstellingen worden bereikt. De zorg voor het personeel hoort daar ook bij. Doelgroep Bachelors Verpleegkunde of Vroedkunde, HBO5verpleegkundigen, begeleiders jeugd- en gehandicaptenzorg, hoofd kinesitherapeuten, hoofd sociale dienst, … Uurrooster 2 academiejaren; vaste lesdagen: donderdagavond & zaterdagvoormiddag. Professionele bonus Getuigschrift Postgraduaat Leiderschap in Zorg.

  www.thomasmore.be/pg-liz @Work Een specifieke stage is niet voorzien, wel projectwerk op de eigen werkvloer. Locatie en contact Campus Turnhout i.s.m. Vormingscentrum HIVSET Leentje Lauwers, T + 32 14 80 61 01 E leentje.lauwers@thomasmore.be Integrale leerlijn, theoretische vakken Leiderschap: midden- en procesleiderschap Afdelingsorganisatie: - Financiële planning - Multidisciplinariteit - Uurroostering - Organisatie-ontwikkeling - Projectmanagement - Research based werken Juridische en administratieve aspecten Ethische en deontologische aspecten Projectwerking Coaching

Betaald educatief verlof (BEV) Opleidingscheques en KMO-portefeuille.

Postgraduaat Operatieverpleegkunde Het postgraduaat Operatieverpleegkunde is een onderdeel van de banaba Operatieverpleegkunde. De opleiding omvat volgende onderdelen: anesthesie en specifieke verpleegkunde, gespecialiseerde OK-verpleegkunde en klinisch onderwijs (stage met stageopdrachten). Doelgroep Bachelors Verpleegkunde en bachelors Vroedkunde. Uurrooster 10 lesweken, verspreid over het academiejaar. Professionele bonus Getuigschrift Postgraduaat Operatieverpleegkunde. Gediplomeerde/gebrevetteerde en HBO5-verpleegkundigen kunnen deelnemen aan de theorielessen en ontvangen een attest van deelname. Betaald educatief verlof (BEV) Opleidingscheques

32

  www.thomasmore.be/pg-ovpk @Work De opleiding omvat 185 contacturen en 305 stage-uren, in drie periodes van drie weken. Je kunt de stage op de eigen werkvloer lopen. Locatie en contact Campus Lier Nancy Eyer, T + 32 14 56 44 50 E nancy.eyer@thomasmore.be Semester

1

Anesthesie en specifieke verpleegkunde deel 1

5

Anesthesie en specifieke verpleegkunde deel 2

3

Gespecialiseerde OK-verpleegkunde: peroperatieve zorgen

3

Gespecialiseerde OK-verpleegkunde: instrumenteren en assisteren

7

2

3 7

Klinisch Onderwijs Operatieverpleegkunde

9 8

Totaal

35

Klinisch Onderwijs Anesthesie


Verpleegkunde & Vroedkunde Postgraduaat Palliatieve Zorg Palliatieve zorg is een ethisch verantwoorde vorm van zorgverlening aan patiënten in de laatste levensfase. Palliatieve zorg wil borg staan voor een goede pijnbestrijding en symptoomcontrole, psychosociale, emotionele en spirituele begeleiding van patiënt en familie en ondersteuning bieden bij het rouwproces van de nabestaanden. In samenwerking met: Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen & Netwerk Palliatieve Zorg Mechelen. Doelgroep Bachelors in de Verpleegkunde. Uurrooster 15 lesdagen. Professionele bonus Getuigschrift Postgraduaat Palliatieve zorg. Betaald educatief verlof (BEV) @Work Stage van 70 uur exclusief supervisie en een portfolio in één setting. Minstens de helft van stage dien je op een andere dienst dan de eigen werkplek te lopen.

  www.thomasmore.be/pg-palz Locatie en contact Campus Lier Kim Vlieghe, T + 32 14 56 44 50 E kim.vlieghe@thomasmore.be Basismodule

5

Inleiding in het zorgconcept; regelgeving palliatieve zorg; training communicatie en sociale vaardigheden; pijn- en symptoomcontrole; vocht en voedingstoestand in de terminale fase; omgaan met verlies; belang van symbolen en rituelen in de rouwverwerking; zorg met aandacht voor de spirituele nood; werken in een multi- en interdisciplinair teamverband; palliatieve zorg binnen de Islam; casuïstiek

Verdiepingsmodule

7

Pijn- en symptoomcontrole (verdieping); verpleegkundig handelen in een palliatieve setting vanuit een ethisch en juridisch perspectief; verlies en rouwverwerking; communicatie met de zorgvrager en zijn naaste(n); casuïstiek

Klinisch onderwijs

8

Stage van 70 uur exclusief supervisie en een portfolio in één setting. Mogelijkheid op stage in eigen instelling te lopen.

4 themadagen totaal

20

33


Postgraduaat Preconceptionele Zorg Preconceptionele zorg gaat over het tijdig informeren over vruchtbaarheid en de risicofactoren voor het ongeboren kind. De zorg richt zich niet enkel tot koppels met een zwangerschapswens, maar tot alle vrouwen in de reproductieve leeftijd, onafhankelijk van een zwangerschapswens, en tot jongeren vóór de vruchtbare periode. Doelgroep Afgestudeerde vroedvrouwen, huisartsen of andere gediplomeerde zorgverleners. Uurrooster 1 academiejaar (2 semesters); vaste lesdag: vrijdag. De module verpleegkundige wetenschappen vindt plaats in het 1ste semester op woensdag. Professionele bonus Getuigschrift Postgraduaat Preconceptionele Zorg. Betaald educatief verlof (BEV) De opleiding is geaccrediteerd voor vroedvrouwen. Locatie en contact Campus Turnhout Violet Vervloet, T + 32 14 80 61 01 E violet.vervloet@thomasmore.be

34

  www.thomasmore.be/pg-pcz Semester

1

Basismodule preconceptionele zorg

6

2

Menstruele cyclus en embryologie; NFP en fysiologie van de menstruele cyclus; hormonale anticonceptie (update), psychologische en psychopathologische aspecten van voortplanting, gezondheid en vruchtbaarheid; de vroedvrouw en preconceptionele zorg in de 1e lijn: de praktijk; wetgeving bij preconceptionele zorg; vruchtbaarheidsbewustzijn bij jongeren; verloskundige problematiek en zwangerschap (chronische aandoeningen, SOA, …)

Verpleegkundige wetenschappen

6

Opzoeken en verwerken; literatuur; ontwikkelen hulpmiddelen voor kwaliteitszorg; implementatie en innovatie; ethiek.

Prenatale testen en genetica

3

Mogelijkheden bij prenatale screening en diagnostiek; ethische aspecten en beleving bij prenatale screening en abortus; counseling door de vroedvrouw; studiebezoek aan het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid (UZ Leuven)

Fertiliteit

3

Subinfertiliteit: medische aspecten; workshop in counseling; mindfulness; acupunctuur; studiebezoek

Eindwerk totaal

6 20


Verpleegkunde & Vroedkunde Permanente vorming MoreCare De opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde groeperen hun aanbod aan permanente vorming onder de noemer ‘MoreCare’. MoreCare is het ‘Centrum voor Leren en Ondernemen in Gezondheid en Zorg’. De meeste opleidingsonderdelen van banaba’s en postgraduaten worden opgesteld voor professionals als aparte les- of vormingsdagen. Verder organiseert dit expertisecentrum regelmatig bijscholing voor mentoren, studiedagen en congressen. Doelgroep Bachelors Verpleegkunde en Vroedkunde, HBO5verpleegkundigen, werknemers uit de gezond- en welzijnszorg, m.a.w. iedereen die werkzaam is in of interesse heeft voor de gezondheidszorg.

  www.thomasmore.be/morecare Locatie en contact Campus Lier Kristien Lippens, T + (0)14 56 44 50 E kristien.lippens@thomasmore.be Campus Mechelen De Vest Dirk Vandeweyer, T + 32 15 36 92 11 E dirk.vandeweyer@thomasmore.be Campus Turnhout Leentje Lauwers, T + 32 14 80 61 01 E leentje.lauwers@thomasmore.be

Expertise MoreCare is er ook voor gezondheidsinstellingen die een bijscholingsbehoefte op hun werkvloer detecteren. Neem vrijblijvend contact op voor een vorming op maat.

35


36


Voeding & dieet

voeding & dieet Verlengd tra ject Voedings- en Dieetkunde

38

Voeding van het jonge kind en de adolescent

39

Workshops voor klassen secundair onderwijs

39

37


Bachelor via een alternatief traject Verlengd traject Voedings- en Dieetkunde HeroriĂŤntatietraject voor werkende studenten die een bachelor Voedings- en Dieetkunde wensen te behalen: praktisch voedingsonderzoek, mee zorg dragen voor de kwaliteit van onze voedselketen, mensen en organisaties informeren en adviseren over gezonde voeding en wetenschappelijke inzichten omzetten in bruikbare dienstverlening. Doelgroep Traject voor werkende studenten. Uurrooster 4, 4,5 of 6 academiejaren in dagonderwijs; studieduurverkorting mogelijk via vrijstelling; vaste lesdagen.

38

  www.thomasmore.be/vd-vt Professionele bonus Je behaalt het diploma van Bachelor in de Voedingsen Dieetkunde en kunt aan de slag in ziekenhuizen of verzorgingsinstellingen, in voedings- en farmaceutische bedrijven of als zelfstandige, in een school- of bedrijfsrestauratie, in de dieethandel, of voor de overheid‌ @Work 600 uren stage in de laatste opleidingsfase. Locatie en contact Campus Geel | Marleen Van Loo T + 32 14 80 22 27 E marleen.vanloo@thomasmore.be


Voeding & dieet Permanente vorming Voeding van het jonge kind en de adolescent Ouders, kinderen en jongeren begeleiden in gedragsverandering met gepaste voedings- en dieetadviezen vraagt een specifieke aanpak. Voor een kwaliteitsvolle hulpverlening moeten verschillende inzichten elkaar ontmoeten: ontwikkelingskenmerken, medische en voedingskundige aspecten en hoe je deze individuen kunt benaderen. Thema’s: het groeiende kind in onze samenleving, diabetes, voedselovergevoeligheid en allergie, gedragstherapeutische principes, motivatietechnieken en kindvriendelijke consultaties, overgewicht en ondervoeding, voedingsaanpak bij kwetsbare kinderen en adolescenten.

Doelgroep Alle voedings- en dieetkundigen, pas afgestudeerd of al meer ervaren, die zich willen verdiepen in nieuwe inzichten en op zoek zijn naar een goede praktische en kindgerichte aanpak; verpleegkundigen. Locatie en contact Campus Geel | Marleen Van Loo T + 32 14 80 22 27 E marleen.vanloo@thomasmore.be  

Expertise Workshops voor klassen secundair onderwijs Belevingsgerichte workshops van een halve of een hele dag voor leerlingen secundair onderwijs in samenwerking met RTC Antwerpen.

Sp.O.R.T. Staat voor: “SPortdrank Ontwikkelen Recht naar een Topvorm”. We maken samen met de leerlingen een ideale sportdrank: welke ingrediënten hebben we nodig, welke organen treden in werking als we de sportdrank innemen, korte inspanningstest, bereiding, chemische analyse, wettelijk etiket. Doelgroep Vijfde- en zesdejaarsleerlingen TSO van de provincie Antwerpen uit Industriële wetenschappen, Chemie, Voedingstechnieken, LO en Sport, Sociale en Technische Wetenschappen. Praktisch Gratis programma met lunch; begeleiding door hogeschooldocenten.

  www.thomasmore.be/ projecten-rtc Locatie en contact Campus Geel | Babs Vandervoort T + 32 14 56 23 10 E babs.vandervoort@thomasmore.be CEBUD Het Centrum voor Budgetadvies en –Onderzoek, Cebud, een onafhankelijk advies- en onderzoekscentrum verbonden aan Thomas More, dat het grote publiek financieel weerbaar wil maken, heeft ook workshops in het kader van voeding en dieet.

Lekker en gezond en betaalbaar koken Innovatieve kookworkshop die je gezond, lekker en betaalbaar leert kopen, koken en eten. Deelnemers aan deze kookworkshop zullen de gedragsverandering voelen in hun portemonnee: betaalbare gezonde voeding en minder medische kosten, twee keer winst! Locatie en contact Campus Geel | Babs Vandervoort T + 32 14 56 23 10 E babs.vandervoort@thomasmore.be

39


Campussen Directie en algemene diensten Zandpoortvest 13, BE-2800 Mechelen T + 32 15 36 91 00 E info@thomasmore.be W www.thomasmore.be

ß Campus De Nayer Campus De Nayer is een groene hightech­ campus, vlakbij het station, met goede verbindingen op de as Brussel-Mechelen-Antwerpen. Vijf clubs, zes kringen en een overkoepelend studentenverbond verzekeren de ambiance. In één overzichtelijk geheel van gebouwen en praktijkruimtes is deze campus al generaties een naam met faam voor hoger onderwijs in technologie. De ideale biotoop om helemaal op te gaan in wetenschap, technologie en innovatie! J. De Nayerlaan 5, BE-2860 Sint-Katelijne-Waver T + 32 15 31 69 44 E info.denayer@thomasmore.be Bacheloropleidingen Autotechnologie Elektromechanica Elektronica-ICT Ontwerp- en Productietechnologie

40


campussen

à Antwerpen Dat Antwerpen een trendy en bruisende stad is, hoeft geen betoog. De vele studentencafeetjes, gezellige pleinen en terrassen, prachtige gebouwen en fijne sfeer maken van Antwerpen een hippe metropool. Campus Sanderus, op een boogscheut van het trendy ‘Zuid’ en op wandelafstand van het stadscentrum, wordt je thuisbasis. De campus is centraal gelegen en vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Molenstraat 8, BE-2018 Antwerpen T + 32 3 241 08 29 E info.sanderus@thomasmore.be Bacheloropleidingen Logopedie en Audiologie Toegepaste Psychologie

Geel De Geelse campus groepeert opleidingen in zowat alle gebieden onder één gigantisch dak: van dierenwelzijn tot elektronica, en van sociaal werk tot fruitteelt. Groen en ruimte, gezelligheid en gemoedelijkheid, een straf studentenleven, een nog straffere kotcommunity, een waaier aan opleidingen. Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel T + 32 14 56 23 10 E info.geel@thomasmore.be

Ú

Bacheloropleidingen Agro- en Biotechnologie Bedrijfsmanagement Biomedische Laboratoriumtechnologie Bouw Chemie Elektromechanica Elektronica-ICT Energietechnologie Ergotherapie Office Management Orthopedie Sociaal Werk Toegepaste Informatica Voedings- en Dieetkunde

41


ß Mechelen Mechelen is dé rijzende ster onder de Vlaamse centrumsteden en is uitgegroeid tot een bruisende studentenstad. Welke opleiding je ook kiest, je studeert dicht bij het centrum, op wandelafstand van het park en de Grote Markt. Het Mechelse studentenleven deel je met 6000 studenten. Leuke bonus: de treinen bus­stations van Mechelen en Nekkerspoel liggen om de hoek. Campus De Ham Raghenoplein 21bis, BE-2800 Mechelen T + 32 15 36 91 50 E info.deham@thomasmore.be Bacheloropleidingen Communicatiemanagement Journalistiek Office Management

Lier Onze campussen liggen altijd dicht bij een station, maar in Lier mag je dat wel heel letterlijk nemen: op één minuut. Lier, dat is plezier, in wellicht het meest knusse en charmante stadje van Vlaanderen. In Lier draait alles rond zorg en medisch inzicht: een ziekenhuis in hetzelfde gebouw en uitstekende verpleegkunde-infrastructuur. Generaties verpleeg- en vroedkun­ digen liepen er school. Antwerpsestraat 99, BE-2500 Lier T + 32 14 56 44 50 E info.lier@thomasmore.be Bacheloropleidingen Verpleegkunde Vroedkunde

Campus De Vest Zandpoortvest 60, BE-2800 Mechelen T + 32 15 36 91 00 E info.devest@thomasmore.be Bacheloropleidingen Bedrijfsmanagement Leraar Kleuteronderwijs Leraar Lager Onderwijs Leraar Secundair Onderwijs Verpleegkunde

Campus Lucas Faydherbe Zandpoortvest 16, BE-2800 Mechelen T + 32 15 36 92 40 E info.faydherbe@thomasmore.be Bacheloropleidingen Interieurvormgeving

Campus Kruidtuin Ridderstraat 44, BE-2800 Mechelen T + 32 15 36 92 20 E info.kruidtuin@thomasmore.be Bacheloropleidingen Informatiemanagement en Multimedia Toerisme en Recreatiemanagement

42


Ăœ

campussen Turnhout Waar ooit een legerkazerne stond, blinkt nu een nagelnieuwe campus, en wat voor een: de Turnhoutse campus is zo uit de toekomst gestapt. Met vrolijke kleuren, reuzenstoelen, massale raampartijen, grootse stadsuitzichten, supermoderne lokalen en een keuken met sterallures. Op vijf minuten wandelafstand van het station is de Turnhoutse campus er eentje om op te letten, want very out of the box, in een van de best verborgen geheimen van Vlaanderen: Turnhout. Campus Blairon 800, BE-2300 Turnhout T + 32 14 80 61 01 E info.turnhout@thomasmore.be Bacheloropleidingen Bedrijfsmanagement Leraar Lager Onderwijs Leraar Secundair Onderwijs Office Management Verpleegkunde Vroedkunde

Ă&#x; Vorselaar In Vorselaar studeren bijna 1000 studenten voor leerkracht kleuter-, lager en secundair onderwijs. Generatie na generatie leidt deze campus onderwijsmensen op, in een traditie om u tegen te zeggen. De cultuur van het huis staat voor hoogstaand en innovatief onderwijs, en de campus is een zwaargewicht tussen de Vlaamse lerarenopleidingen. De vernieuwde campus won architectuurprijzen. Niet moeilijk, want hij werd van bij de eerste baksteen opgevat als een campus rond leren: modern, inspirerend en eigentijds. Lepelstraat 2, BE-2290 Vorselaar T + 32 14 50 81 60 E info.vorselaar@thomasmore.be Bacheloropleidingen Leraar Kleuteronderwijs Leraar Lager Onderwijs Leraar Secundair onderwijs

43


brochures Specialisatie & professionalisering Gezondheid & Life Sciences Farmacie & Chemie, Laboratoriumtechnologie Verpleegkunde & Vroedkunde Voeding & Dieet More Business Class Management & Talen Business Intelligence Toerisme More Media School Communicatie Journalistiek Onderwijs Leraar Kleuteronderwijs Leraar Lager Onderwijs Leraar Secundair Onderwijs Technologie Bouw Elektromechanica, Elektronica, Energie ICT Welzijn & Samenleving Logopedie & Audiologie Psychologie Sociaal Werk Download de brochures via www.thomasmore.be/sp.

Verderstudeerbrochure Gezondheid & Life Sciences 2014-2015  

Thomas More is ook voor al wie in zijn job en/of zijn levenstraject nood heeft aan vorming en bijscholing, specialisering en professionalise...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you