Page 1

Matematikbanken.d k RENTESREGNING R: K: p: d:

rente. beløb, kapital. procentsats pr. år. (Rentefod) antal rente dage. D: antal dage i et renteår.

RENTE: Leje af lån. Når man sætter penge i en bank, er det banken, der låner pengene, og banken må betale rente. Renten hæves eller tilskrives, dvs. indsættes på kontoen.

R ENTE FOD Procentsats, der angiver størrelsen af renten. Den er som regel opgivet pr. år = pro anno (P.a.)

I N D LÅNSRENTE Rente, der udbetales til den, der indsætter penge i et pengeinstitut.

U D LÅNSRENTE Rente, der skal betales af den, der låne penge.

R ENTEDAGE Den tid et beløb forrentes. Et rente år er 12 mdr. á 30 rente dage = 360 rentedage. Hvis man regner med renter på computeren regner den, det helt præcise antal dage ud. Og derfor er et rente år da 365/366

E KSE M PE L

I AT REGNE RENT EDAGE U D

Først trækker man dagene fra hinanden, derefter månederne og lægger dagene sammen. 1-8-98 til 1-10-98 1-1=0 dage, 10-8 = 2 mdr. á 30 dg. = 60 dage. 3-4-98 til 7-10-98 7-3=4 dage, 10-4 = 6 mdr. á 30 dg. =184 dage. 7-4-98 til 3-10-98 3-7=-4 dage, 10-4 = 6 mdr. á 30 dg. =176 dage. 3-10-98 til 7-01-99 7-3=4 dage, 01-10= 3 mdr. á 30 dg. = 94 dage.

- 1Redigeret: 9. maj 2012


Matematikbanken.d k RENTESREGNING LØS FØLGENDE OPGAVER. 1. Beregn antal rentedage a. 17/4 - 3/5 b. 19/10 - 24/12 c. 24/11 - 31-12 d. 1/11-98 - 7/4-99 e. 23/9 - 7/12 2. Beregn renten af: a. b. c. d.

8400 kr. til 4½% p.a. i tidsrummet 2/5 - 14/7 7200 kr. til 10½% p.a. i tidsrummet 6/4 - 26/6 6880 kr. til 14½% p.a. i tidsrummet 17/1 - 11/6 5420 kr. til 18½% p.a. i tidsrummet 28/3 - 13/8

3. 9600 kr. indsættes 23/8 og forrentes med 5% p.a. Den 11. December tilskrives renter, og disse bliver indsat på kontoen, og skal derfor medregnes i næste del af regnestykket. Den 5. Februar det flg. år hæves beløbet med de nye påløbende renter. Hvor meget hæves i alt? 4. Der bliver indsat 3500 kr. den. 23/3, renten er 1,25% Der bliver tilskrevet renter 1/6 Hvor meget kan der hæves den 17/10? 5. Der bliver indsat 1000 kr. den 1/1 og der bliver tilskrevet renter 1/4, 1/7, 1/10 hvor meget kan der hæves den 12/12? Renten er 10,75% 6. Den 3/2 låner jeg af banken 20000 til 11% p.a. Der bliver tilskrevet renter hver den 1. Hvor meget skylder jeg banken den 1/6? 7. Jeg indsatte 100 kr. til 7% p.a. på min 7 års fødselsdag. Der tilskrives rente 1 gang om året. Hvor meget kan jeg hæve 5 år efter? 8. Jeg indsatte 100 kr. til 6% p.a. D. 7/12 hæver jeg 101 kr. Hvornår satte jeg pengene ind? 9. Jeg indsatte d. 3/4 nogle penge til 12% p.a. Pengene blev hævet 12/12. Jeg hævede 1083 kr. hvor mange penge havde jeg indsat d. 3/4?

- 1Redigeret: 9. maj 2012

Simpel rente  
Simpel rente  

Gennemgang af simpel rente og opgaver