Page 1

Nagelezen door: datum

handtekening

de mentor St.-Jorisstraat 71 8000 Brugge tel. 050 33 32 68 Opleidingscoรถrdinator: ines.vandamme@howest.be Stagecoรถrdinator: chantal.vermote@howest.be

de lector

Lesvoorbereiding LO Stageschool: Vogelzang

Student: Thomas Ghyoot

Klas: 1a

Jaar en opleiding: 1LO BWR

Mentor: Ann Valbrecht

Opleidingsonderdeel : Stage 1LO

Datum: 17/03

Vaklector: Mevr. Van Oost

Uur: 13h40-16h00

Pedagoog: Mevr. Vandamme

LESONDERWERP Algemene bewegingsvaardigheden: zwemmen

SITUERING IN LEERPLAN 4.1.1.5.1. Zwemmen

(p37)

LEERPLANDOELEN de

Zwemmen 2 leerjaar Bewegingsgebonden doelen: Motorische competentie: Lln kunnen zich voortbewegen in het water. Bewegingsgebonden doelen: Zelfconcept en sociaal functioneren: Lln voelen zich goed in het water en durven kopje onder gaan.

BEGINSITUATIE -

Aantal lln: 8 tot 12 Locatie/accommodatie: Stedelijk zwembad Oostende: Koninginnelaan 1, 8400 Oostende Schatting van de effectieve lestijd: 45min Niveau en/of voorkennis van de lln rond lesonderwerp: lln kunnen zich drijvend houden aan het wateroppervlak. Lln kunnen zich voortebewegen in het water. Lln kunnen pijlen met de benen alleen.

1 Thomas Ghyoot


LESDOELSTELLINGEN Bewegingsgebonden doelen: - motorisch: lln voeren de a-beweging en de b-beweging van schoolslag uit - cognitief: lln onthouden hoe ze de armen moeten houden bij de a-beweging van schoolslag. - dynamisch-affectief: lln bewegen graag in het water

LESSTRUCTUUR Opwarming:

A. lln springen in het water B. trappellen C.uitblazen onder water

Kern: 1. Herhalen b-beweging 2. a-beweging in ondiep 3. a-beweging uit het water op de rand 4. lengte a-beweging uitvoeren 5. proberen combinatie a-b-beweging 6. oefenen op kopje ondergaan door van de rand naar voorwerpen te springen 7. per 2 met een buis zwemmen 8.onder de brug zwemmen

Slot:

Vrij spelen

2 Thomas Ghyoot


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

Opwarming - Organisatie en instructie: De lln durven kopje onder A. De lln springen gehurkt in het De oefeningen in de opwarming zijn vooral om te gaan na een sprong water en gaan al zwemmend tot hen weer wat gewend te doen komen aan het van de rand. aan de overkant. Hierbij letten ze water en wat durf te geven. Ook om te leren erop dat ze hun armen uitblazen onder water. voorwaarts gestrekt en lang *lk helpt de lln in het water springen houden. Ook dat hun hand tegen *lk toont de armbeweging die ze moeten elkaar zijn. maken. Lln warmen goed op

B. lln trappellen zich vooruit naar de overkant.

- Aandachtpunten: Lln stampen met de 2 voeten in het water (bbew. Crawl)

Lln kunnen onder water uitblazen.

C. Lln doen 1 lengte, ze letten erop dat ze tijdens de lengte enkele keren adem nemen boven water en uitblazen onder water.

- Aandachtpunten: We proberen belletjes te blazen onder water.

T

Organisatie

12 ’

Kern Lln voeren gegeven opdrachten uit.

Lln doen een schoolslagarmbeweging

1. We herhalen de beenbeweging - We nemen hiervoor de buis om goed te drijven de - 2 maal doen we het zonder de buis

- Organisatie en instructie: *Lk geeft iedere ll een buis en legt de oefening uit. - Aandachtpunten: Letten op de steekvoeten.

25 ’

2. Lln proberen de a-beweging te - Instructie/demo: doen in het ondiepe water of op Lk toont de a-beweging voor. het droge. (Fantasie schoolslag armbeweging: maak een ronde taart, snijd ze doormidden en schuif de stukjes naar beneden.) - Aandachtspunten: Pink is hoog bij de start van de armbeweging. 3


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

T

Organisatie

De ellebogen worden hoog gehouden en je voelt druk op je bovenarmen en handen.

(3. Lln die het moeilijk hebben liggen met de buik op de rand, maar het hoofd en armen van de rand. Lk kan nu helpen met het tonen van de juiste beweging wanner je horizontaal ligt.)

- Aandachtpunten: *Dit doen we alleen als we veel plaats hebben in het zwembad. *let op fouten, armen te diep insteken, te veel naar achter…

Lln kennen het correcte 4. Lln gaan terug het water in en bewegingsverloop van de proberen een lengte de aschoolslagbeweging. beweging. 5. Lln proberen de b-beweging en de a-beweging gecombineerd uit.

- Aandachtpunten: Lk legt nog eens uit wanneer je de a-beweging inzet.

6. Lln staan aan de rand van het zwembad en springen naar een voorwerp die de lk opgooid.

- Aandachtpunten: Lk houd de voorwerpen niet te ver zodat de lln niet op buik vallen.

7. Lln gaan per 2 met de buis naar de overkant zwemmen, enkel b-bew. 8.We maken een brug met de buis aan de rand van het zwembad, kindjes zwemmen eronder.

Lln amuseren zich nog een laatste keer

- Aandachtpunten: We houden de brug eens hoog en eens minder, zodat de kindjes moeten ‘duiken’

8’

Slot Lln mogen vrij spelen in het zwembad. 4


ZAALOPSTELLING

MATERIAALLIJST: -

10tal buizen

BIBLIOGRAFIE: -

Leerplan LO lager onderwijs

-

www.schoolzwemmen.be Bijlage: ‘Spetter: gedifferentieerd zwemonderwijs in de basisschool’

Lesvb zwemmen  

Dit is een lesvoorbereiding van mijn eerste zwemles

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you