Page 1

Til skolerne i Syddjurs

TILBUD FRA KIRKERNE


EN SKOLEDAG I KIRKEN Målgruppe:

Alle klassetrin

Varighed:

2 – 4 timer

Beskrivelse:

Klasserne benytter kirkerum og kirkegård som værkstedsrum for skoledagens fag. Fx kan der laves laves udfordrende matematiske beregninger, synges, dramatidramatiseres, opdages bibelfortællinger

Materiale:

Idékatalog med inspiration og konkrete undervisningsideer til stort set alle fag

Skoledagen i kirken kan afvikles som enkeltdag med eksperimenternde og praksisorienteret praksisorienteret arbejde – eller den kan være afsæt for et tværfagligt undervisningsundervisningsforløb i klasserne.


PÅ OPDAGELSE I ALTERTAVLEN Målgruppe:

4.4.-6.klassetrin

Varighed:

1 – 2 timer

Beskrivelse:

Klassen tager på ekskursion til kirken. Eleverne Eleverne oplever alteraltertavlen og alterbilledet. Præsten fortæller. Eleverne går på opopdagelse, studerer, fotograferer, laver skitser osv..

Materiale:

Udbygget oplæg med arbejdsarbejdsideer og opgaver at plukke af, samt baggrundsstof til læreren

Kirkebesøget kan følges op af et kortere eller længere undervisningsforløb på klassen.


KIRKEKLOKKEN PÅ TÆT HOLD Målgruppe:

0.0.-3.klassetrin

Varighed:

1 time

Beskrivelse:

Eleverne ser, hører, mærker kirkeklokken. Eksperimenterer med dens lyd og gør sig tanker tanker om dens brug sammen med graveren/ringeren eller præsten

Materiale:

Udbygget oplæg med arbejdsarbejdsideer og baggrundsstof

Oplevelsen af kirkeklokken kan stå alene eller indgå i undervisningsforløb om kirkebygningen / højtider og milepæle / kristendommens kristendommens komme til Danmark.


KIRKEGÅRDEN som * kulturhistorie * lokalhistorie * livsfortællingernes sted Målgruppe:

7.7.-10.klassetrin

Varighed:

2 timer

Beskrivelse:

I små grupper og med afsæt i et udleveret arbejdsark går eleverne på research. Kirkegården Kirkegården er bemandet med stedkendte mennesker, som er parat til at gå i dialog med eleverne og svare på spørgsmål

Kirkegårdsbesøget kan indgå i et projektforløb om døden og livet. Udbygget undervisningsmateriale kan fås hos skoleskole-kirkekirke-samarbejdet.


EN SANGTIME SANGTIME I KIRKEN Målgruppe:

4.4.-6.klassetrin

Varighed:

1 ½ time

Beskrivelse:

Klasserne præsenteres for nye og gamle salmer, og der er rig lejlighed til at opleve fællesfællessangen i kirkerummet. Præsten binder salmerne sammen med korte fortællefortælleglimt. Eleverne får måske muligmulighed for at opleve kirkens instruinstrument sammen med organisten.

Salmesangstimen kan være en oplevelsestur i sig selv eller være del af et forløb i klassen eksempelvis om de kristne højtider. Oplæg hertil kan rekvireres.


PÅ EKSPEDITION EKSPEDITION I KIRKEN Målgruppe:

0.0.-3.klassetrin

Varighed:

2 – 3 timer

Beskrivelse:

Eleverne går på opdagelse i kirkerummet. I Stjerneløb eller skattejagt udforskes stedets mærkelige og spændende detaljer. Præsten fortæller, og eleverne får mulighed for at formulere deres undren og stille spørgsmål.

En ekskursion i elevernes nærmiljø. Formiddagen kan indgå i et skoleforløb: Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, og hvad hænger jeg sammen med?


HISTORISK DRAMAVÆRKSTED Målgruppe: Målgruppe:

4.4.-6.klassetrin

Varighed:

3 timer

Beskrivelse:

Kirkerummet danner ramme om et dramapædagogisk forløb om reformationen. Eleverne lever sig ind i de historiske roller og udfolder tiden omkring middelmiddelalderens katolicisme, oprøret mod pavekirken og indførelsen indførelsen af reformationen.

Materiale:

Drejebog med ideer til dramadramaværkstedet.

Værkstedsarbejdet i kirken kan indgå som del af et undervisningsforløb om Luther og reformationen. Udbygget oplæg fås hos SkoleSkole-kirkekirke-samarbejdet.


FORTÆLLECAFÉ I KIRKEN Målgruppe:

0.0.-3.klassetrin

Varighed:

1 – 2 timer

Beskrivelse:

Et barn blev født i Betlehem og lagdes i en krybbe. Men hvad skete der så? Præsten fortæller, og eleverne tegner fortsættelsen på historien.


HVAD SKAL VI MED KIRKEN? KIRKEN? Målgruppe:

7.7.-10.klassetrin

Varighed:

2 timer

Beskrivelse:

Klassen sætter en række repræsentanter fra den lokale kirke stævne og interviewer dem om kirkens brug: præsten, menighedsrådsmedlemmet, kirkegængeren, graveren, organisten osv. I kirken eller eller sognegården/konfirmandstuen.

Elevernes interviews kan være del af et projektforløb, der skal afdække kirken som institution i samfundet. Idéoplæg kan fås hos SkoleSkole-kirkekirke-samarbejdet.


ÅRETS FÆLLESPROJEKT * på skift til skolens klassetrin

* skræddersyet skræddersyet undervisningsoplæg * oplevelsesdimension for eleverne * se www.sksyddjurs.dk

HVAD GØR JEG ? 

Kontakt de lokale præster om mulighederne i de enkelte tilbud og det realisable i forhold til præsternes og kirkernes kalenderKontakt projektmedarbejderen projektmedarbejderen om oplæg og materiale til de enkelte emner

SE BAGSIDENS PRAKTISKE PRAKTISKE INFORMATIONER


Se hjemmesiden

WWW.SKSYDDJURS.DK med information om skoleskole-kirkekirke-samarbejdet •

projekter og andre udspil

årets fællesprojekt

materialesamling i Rønde

de lokale lokale præster

projektmedarbejderen SKOLESKOLE-KIRKEKIRKE-SAMARBEJDE I SYDDJURS projektmedarbejder Annelise Nymark Telefon 86 99 70 19 E-mail sksyddjurs@teliamail.dk

TILBUD TIL SKOLERNE  
TILBUD TIL SKOLERNE  

Tilbud til skolerne vedr skole-kirkesamarbejdet

Advertisement