Page 1

oppstandelse

I Røldal vil krusifikset i kirken fortsatt være vandringens destinasjon, som symbol på den åndelige endestasjon. Det nye pilegimssenteret derimot, vil være den fysiske og menneskelige endestasjon, som med korsets symbol er et tegn på gjenoppstandelsen, - en ny start, renset for det tidligere livets synder. Dette er utgangspunktet for det nye liv.


VISJON: Vår visjon har vært å tegne et pilegrimssenter som både står sterkt alene, men samtidig underlegger seg kirken og tilpasser seg konteksten. Det skal formidle kirken og krusifiksets historie og på denne måten forholde seg til fortiden, samtidig som det skal vise forståelse for nåtidens spørsmål og behov. Senteret skal være fremtidsrettet og ha et internasjonalt format i integreringen av miljøriktige løsninger, dets fleksibilitet i forhold til inndragelse av brukere samt fremtidige endringer. Vi har det travelt som aldri før, og det kan føles vanskelig å rekke alt. Vi suser frem og tilbake mellom hjem, jobb og fritid, mens vi sjelden når å stoppe opp, og nyte det vi egentlig holder på med. Hastig er vi på vei til neste aktivitet, før vi rekker å reflektere over det vi akkurat har gjort. I våres forsøk på å rekke alt, ender vi opp med ikke å fullføre noe helt. Våres indre ender opp i en unntakstilstand, hvor vi står i fare for å ikke engang makte det vi holder på med. Omgitt av en moderne verden, med medier som fyller oss med sterke inntrykk, kan det være vanskelig å danne seg sine egne meninger. Livet passerer i en rasende fart og vi må løpe fort, bare for å følge med. Pilegrimstanken har derfor fått fornyet aktualitet i en søken etter alternative måter å leve på. ”Den vitner om en indre vandring, i den ytre vandrings form, og den får oss til å oppdage at bak det ytre landskap kan anes et indre. Pilegrimen vet at det virkelige liv leves, der hvor livets kilde sildrer, og hvor kjærlighetens røtter og omsorg finnes. Hvorfor trekkes mennesker av vår tid mot pilegrimstanken ? Hva er det som gjør at flere og flere tar ryggsekken på nakken og beveger seg ut mot kjente og ukjente mål ?” -Hans-Erik Lindström, pilegrimsprest i Vadstena Målet med reisen er å finne balanse, ro og hvile. En indre ro som kommer til uttrykk gjennom fysiske lidelser og påkjenninger. Turen blir herved et middel for å oppnå en lysere fremtid. Turen er altså ikke en endelig reise som slutter når man kommer i mål, men en vandring som forbereder en på et nytt liv når selve vandringen ender. Slik blir turen et tegn på gjenoppstandelsen, hvor mennesket er klar til å starte på nytt. I Røldal vil krusifikset i kirken fortsatt være vandringens destinasjon, som symbol på den åndelige endestasjon. Det nye pilegimssenteret derimot, vil være den fysiske og menneskelige endestasjon, som med korsets symbol er et tegn på gjenoppstandelsen, - en ny start, renset for det tidligere livets synder. Dette er utgangspunktet for det nye liv.


Situasjonsplan 1:500


DISPONERING: Pilegrimssenteret plasserer seg tilbaketrukket på tomten, i det sydvestlige hjørnet, slik at den nordlige fasade flukter med kirkens fasade. På denne måten legger det seg ikke i veien for kirken, men tilpasser seg og føyer seg etter den. Senteret er en bygning i øyenhøyde, tilpasset kirken, byen og konteksten på et plan. Den trekker seg tilbake og underlegger seg kirken, som vil være det primære blikkfang. Ved at senteret strekker seg ut i landskapet i et plan, og dermed forholder seg til det horisontale og jordiske, står kirken alene om å strekke seg mot himmelen og det guddommelige. 26.06 kl. 07

26.06 kl. 07

26.06 kl. 09

26.06 kl. 10

26.06 kl. 11

26.06 kl. 12

26.06 kl. 13

26.06 kl. 14

26.06 kl. 15

26.06 kl. 16

26.06 kl. 17

26.06 kl. 18

26.06 kl. 19

26.06 kl. 20

26.06 kl. 21

Fra bakkeplan vil senteret minne om en liten lokal landsby med fasader av tre og saltak, plassert tett på kirken. En ydmyk bygning i samspill med omgivelsene. Senterets fasader er bearbeidet og vinklet i forhold til hverandre, så det oppdeles og får en menneskelig skala. En bygning i én etasje, med full oversikt og tilgjengelighet for alle besøkende. Utover dette er bygningens tak dimensjonert for å tåle store snølaster, og med sin takvinkel vil snøen heller ikke bli noe problem. Fra luften vil man se et stort kors av tre, grovt utskåret av lokalt tømmer, som med sine vinkler og materialitet minner om ét stort stykke tre, hogd ut på stedet. Dette leder tankene hen på den harde vandring i det barske klima, og på den måten skapes en kontakt til det guddommelige. Bygningen er reist etter tradisjonelle byggeskikker og av lokalt tre, slik kirken også er, så det vil patinere over tid, og spille fint sammen med kirken. En bygning i harmoni med naturen.


Plan 1:250


PUBLIKUMSDEL: Man ankommer senteret fra nord, hvor man kjører inn på parkeringsområdet hvor det er gode adgangsforhold til hovedinngangen. Bussene derimot, kjører inn på sideveien for langtidsparkering, så de ikke står i veien for utsikten til verken kirken eller senteret. Foran senteret er det en oppholdsplass som ligger likeverdig mellom senteret og kirken, med direkte adgang til begge, hvor man ankommer mellom blomsterbed og små trær. Herfra kommer man inn via et stort vindfang som fører inn til vestibylen og resepsjonen. Resepsjonen ligger i umiddelbar nærhet til inngangen, og har visuell kontakt til kirken. Resepsjonen ligger sentralt i bygningen og har god kontakt til alle områder, og har direkte sammenheng med kontoravdelingen samt god oversikt til vestibyle, serverings- og utstillingsarealer. HOVEDSAL: Ved resepsjonen ligger vestibylen, som kan motta større grupper, hvor det både er en informasjonsvegg, små siderom og plass til midlertidige utstillinger. Her kan man også oppbevare sin bagasje i et oppbevaringsmøbel, så den ikke mistes eller ligger i veien for andre. Fra vestibylen er det en sentral fordeling, og man har likeverdig adgang til de private og offentlige funksjoner. Herfra kan man komme inn til kontorene, gå direkte til utstillingsrommet eller gå videre til caféen og hovedsalen. Disse ligger plassert mot syd med en øst-vestvendt terrasse, som gjør at man kan nyte morgensolen fra caféen eller kveldssolen fra hovedsalen. I hovedsalen er det plass til 60-80 personer ved langbord og småbord, og her er også en veggflate til fremvisning av film. Ved behov, er det mulig å lukke av mellom café og hovedsal, så det kan avholdes flere arrangement uten at disse forstyrrer hverandre. KJØKKEN: Kjøkkenet har en egen økonomiinngang fra baksiden, med en godt skjermet plass for avfall. Det ligger veldisponert til i publikumsdelen, med god kontakt til caféen, hovedsalen og grupperommene. UTSTILLING: Fra resepsjonen kan man, via en sluse gå direkte inn i utstillingen. På den ene siden av slusen er det rom for bildefremvisninger, som har adgang både fra vestibylen og utstillingsrommet. Inne i utstillingen kan man fornemme hvordan takflaten løfter seg helt opp til mønet, og man får følelsen av å gå rundt inne i en uthulet trestamme, som om man søker le i naturen. Fra inngangen har man direkte utsikt til kirken gjennom et stort vindu, som skaper en samhørighet mellom utstillingen, fortiden og nåtiden. Utstillingsrommet er ét stort fleksibelt rom uten bærende vegger, og kan derfor tilpasses skiftende og faste utstillinger etter behov. Takvinduene i utstillingen er diffuse for optimale dagslysforhold, og er samtidig utstyrt med avanserte temperatur- og fuktighetsfølere.


snitt 1:250

lengdesnitt 1:500


økonomi

reduksjon

optimalisering

produksjon

energi

offentlige/privat

senteret strekker seg ut i landskapet i et plan, og dermed forholder seg til det horisontale og jordiske, kirken står alene om å strekke seg mot himmelen og det guddommelige.

sentral fordeling og innganger

sosial

Mijømessig og Bæredyktig tilnærmning til prosjektet

solar orientering


Takvinduene går igjen i hovedsalen og caféen, hvor de trekker dagslyset inn i rommet, og man kan fornemme dagslysets vandring over tid. Bruken av dagslys er også med på å minimere behovet for kunstig belysning, og er på den måten med på å holde energiforbruket nede. Kontorer, møterom og andre rasjonelle rom er tegnet etter foreskrevne regler vedrørende kontorer og arbeidsmiljø. Publikumsdelen med utstilling, hovedsal og café er som de eneste en fortsettelse av den ytre geometri, som spiller på opplevelsen av å komme inn i det grovt tilhugde kors og befinne seg i noe hellig. KIRKEADMINISTRASJON: Administrasjonen her en egen, nøytral inngang fra parkeringsplassen, hvor prestekontoret har fri sikt til kirken og god intern kontakt til gravferdsdel, studierom, møterom og administrasjon. Man ankommer først til venterommet, som er forrom til prestekontoret og til besøk i gravferdsdelen. Herfra er det tett kontakt til sokneråd, studierom og kirkelageret, som har kontrollerte lys- og klimaforhold. GRAVFERDSDEL: Båre- og syningsrommet er et rolig og verdig rom med adkomst fra parkeringsarealet. Her er det god kontakt til prestekontor og venterom. Fra rommet er det direkte kontakt til kjølerom, med plass til to kister. Pauserom for graver og garderobe/dusj ligger i forlengelse av kjølerommet, og har tett kontakt til de øvrige rom. Mer avskjermet i bygningen, med direkte adkomst fra vest, ligger redskapsrommet som har adgang for traktor og maskiner gjennom en stor port, hvor man enkelt kan rygge inn en tilhenger. ADMINISTRASJONSSENTER: Resepsjonen ligger ved hovedinngangen med visuell kontakt til kirken og plassen mellom senteret og kirkegården. Det er direkte sammenheng med kontoravdelingen, og god utsikt til publikumssonene. Kontorene og konferanserommet ligger i tilknytning til hverandre, sentralt i bygningen og tett på den sentrale fordeling i vestibylen, men med en egen nøytral inngang. Generelt kan man si at alle rom ligger med kort avstand til det sentrale fordelingsrom, midt i bygningen.

View fra kafé mot terrasse og hovudsal


fasade aust 1:250

fasade sør 1:250


fasade vest 1:250

fasade nord 1:250


MATERIALER: Fasaden utføres med liggende kledning, som på kirken. På denne måten snakker bygningene sammen både i form av materialer og byggeskikk. Tre er dessuten et fornybart materiale, som er CO2 nøytralt, enkelt å bearbeide, og krever forholdsvis lite energi å foredle. Trehus er ikke kun økonomiske og miljøvennlige, de er også gode utgangspunkt for integrering av moderne teknologisystemer som for eksempel styrt ventilasjon, varmegjenvinning og solpanel. Med et godt design og korrekt utførelse trenger ikke konstruksjonsvirke noen form for kjemisk behandling for å oppnå lang levetid. Tre er motstandsdyktig ovenfor varme, frost, korrosjon og forurensning. Inne i bygget skaper materialene hvite lyse flater, som vil gi inntrykk av behagelige og velopplyste rom, hvor man selv har mulighet for å prege stemningen og fargene i de enkelte rom. Spesielt i publikumsdelen vil de store lyse fasetter i geometrien være med på å skape spennende og opplevelsesrike rom å bevege seg i.

View fra terrasse mot sør


OPPSUMMERING: Forarbeidet tyder på en engasjert og involvert brukergruppe, hvor det fremtidige samarbeid vil komme til å bære tydelig preg av brukerinndragelse, for å oppnå et best mulig resultat. Bygningen er tegnet som et skisseforslag, men det forventes at brukerne er med på å finjustere plassering av rom og utforming av utearealer, så disse oppfyller alle krav og behov. Dette er en dialog vi med glede ser frem til, og håper herved at prosjektet har oppfylt deres forventninger til konkurransen og ser frem til et forhåpentlig fremtidig samarbeide. Med våres prosjekt har vi forsøkt å oppfylle prosjektgruppens ønsker om en bygning som skal samtale med et av historiens mest særegne kirkebygg. En bygning som dels er sin egen, men som relaterer seg direkte til kirken. Den er nåtidig i sitt formspråk samtidig som den byggeteknisk refererer til kirken, slik at de vil komme til å fremstå som en helhet, hvor den ene ikke kan unnvære den andre.

Natview fra sør mot peisestove


Fugleperspektiv


referanser og materialer

View fra kyrkja mot pilegrimssenter

Ankomst og plass mellom senter og kyrkja


Areal skema

Areal skema

Avdeling

Rom

Areal ønsket

Merknad

Areal

Adm. Kyrkje

Prestekontor Sokneråd Studierom Venterom Lager kyrkje

20 10 10 5 20

visuell kontakt til kyrkja kombinert med kyrkjetenar

21,8 10 10 5,9 20

Båre- syningsrom Kjølerom kister Reiskapsrom Pauserom gravar Garderobe, dusj

25 10 25 9 15

Resepsjon Dagleg leiar Kontor reiseliv Kontor museum Konferanse/ matrom Lagerrom Lagerrom Kontormaskinrom Garderobe tilsette Toalett dame Toalett herre

10 15 10 10 15 15 15 15 10 5 5

Vestibyle Hovudsal, kafé Kjøkken Utstilling Biletspel Bibliotek/ peisestove Lager stolar Grupperom Toalett dame Toalett herre Toalett rullestol

60 150 25 125 25 35 15 20 10 10 6

Gravferdsdel

Adm. Senter

Publikumsdel

Toalett utendørs 10 +Vinnfang, lagt til program Tilleggsrom

Reinhaldsrom 1 Reinhaldsrom 2 Teknisk rom

10 5 15

Sum nettoareal Sum bruttoareal Utomhus

verdig rom , eigen inngang grovinngang, tilhenger må kunna ryggast inn

84

kan evt. nyttast av pilegrimar sentralt, visuell kontakt ut

felles for tilsette brannsikkert rekvisita, materiell, felles, sentralt plassert

125

sentralt, plass for bagasje, informasjon samlingar, servering, kontakt uteareal eigen økonomiinngang vandring i tid og rom – middelalder, nåtid for ca. 15 personar, og plass for teknisk utstyr kontakt til hovudsal, datamaskiner ved hovudsal for konfirmantundervisning, m.m.

evt. i kombinasjon med toalett ”inne” 491

30

m.a. sprinkler, alarm til kyrkja

795 (antatt brutto- nettofaktor 1,3 – 1,4)

Hovudinngang Plass Økonomiinngang Grovinngang Parkeringsplasser Busslommer Snuplass buss

65

eigen inngang utanfrå tekstilar, nb klimakontroll

25 10 25,3 13,5 15 17,1 15,3 10,4 11 14,8 16,3 11,3 14,3 10,5 7,3 6,5 77,4 178,3 32,6 140 25 37,2 15 25 6 6 10 10 14 12 6 14,6

prosjekt

67,7

88,8

134,8

576,5

32,6 900,4 1110

plassering i høve til tilkomst og kyrkja plass for samling og uteopphald innlasting, plass for avfall, skjerming/ overdekning redskaper, utstyr for gravferdsdel, skjerming 15 2

ca. 15 pl. i nærleiken av senteret, elles sambruk med sentrum for av- og påstiging denne må leggjast lenger aust i Kyrkjevegen

15 pl. + 2 hc 2

(B/N 1,23)

Pilegrimssenter i Røldal  

Open architecture competition. Spring 2011

Pilegrimssenter i Røldal  

Open architecture competition. Spring 2011

Advertisement