HONEYWELL&TYCO-GREECE

Page 1


Η Ζαοιτόπξσλξπ Α.Ε. ιδούθηκε ςξ 1972 με αμςικείμεμξ ςη μελέςη, ποξμήθεια, εγκαςάρςαρη, ρσμςήοηρη, ειραγχγή και διαμξμή ςχμ παοακάςχ ρσρςημάςχμ, από ςξσπ μεγαλύςεοξσπ καςαρκεσαρςικξύπ ξίκξσπ παγκξρμίχπ: • Αρτάλειαπ έμαμςι κλξπήπ και ληρςείαπ • Πσοαμίυμεσρηπ & Αμίυμεσρηπ εκοηκςικώμ και ςξνικώμ αεοίωμ • Καςάρβερηπ & Πσοόρβερηπ • Κλειρςξύ Κσκλώμαςξπ Σηλεόοαρηπ και Μεςατξοάπ Εικόμαπ & Σηλεμεςοίαπ • Ελέγυξσ Ποξρπέλαρηπ & Ωοξμέςοηρηπ • Ελέγυξσ Διαυείοιρηπ Εμέογειαπ Κςιοίωμ Η εςαιοεία έυει διαςηοήρει μέυοι και ρήμεοα έμαμ ρςαθεοό οσθμό αμόδξσ ρςα παοευόμεμα ρσρςήμαςα και σπηοερίεπ, με απξςέλερμα, μα καςέυει ςημ 1η θέρη ρςημ Ελλάδα, από απόφεχπ εμεογηςικξύ αοιθμξύ απαρυξλξύμεμξσ ποξρχπικξύ αλλά και πχλήρεχμ, από όλεπ ςιπ άλλεπ εςαιοείεπ ςξσ κλάδξσ ςχμ ηλεκςοξμικώμ ρσρςημάςχμ ποξρςαρίαπ και ελέγυξσ. Από ςξ 1999 η εςαιοεία είμαι πιρςξπξιημέμη με ςξ Σύρςημα Διαρτάλιρηπ Πξιόςηςαπ EN ISO 9001:2008, από ςξ Διεθμή Οογαμιρμό Πιρςξπξίηρηπ TUV HELLAS και μέλη ςξσ Διεθμξύπ Οογαμιρμξύ ISIO.


Οι εςαιοείεπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςξμ Όμιλξ είμαι ξι ακόλξσθεπ: ACON Πσοξρβερςικά Μέρα Ε.Π.Ε. Η εςαιοεία ιδούθηκε ςξ 1997 και καςέυει ρημαμςική θέρη ρςημ αγξοά ςχμ Πσοξρβερςικώμ Μέρχμ. Αμςικείμεμό ςηπ είμαι η εμπξοία, ρσμςήοηρη & αμαγόμχρη πσοξρβερςήοχμ, αμαπμεσρςικώμ ρσρκεσώμ, μξμίμχμ ρσρςημάςχμ καςάρβερηπ (CO2, FM200, HFC227ea, INERGEN, WET-CHEMICAL) καθώπ και εμπξοία ρσγκοξςημάςχμ πσοξρβερςικώμ αμςλιώμ & εναοςημάςχμ πσοξρβερςικώμ δικςύχμ. Σςα πλαίρια ςξσ σφηλξύ επιπέδξσ σπηοεριώμ και πξιόςηςαπ πξσ παοέυει, έυει πιρςξπξιηθεί καςά EN ISO 9001:2008 από ςημ ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ Η ACON διαθέςει απξθηκεσςικέπ εγκαςαρςάρειπ ρςξ Πεοιρςέοι Αςςικήπ και καςαρκεσαρςική μξμάδα ρςημ ΒΙ.ΠΕ. Οιμξτύςχμ Βξιχςίαπ. Ελλημικόπ Κεμςοικόπ ΢ςαθμόπ Α.Ε. Ο Ε.Κ.Σ. ιδούθηκε ςξ 1981 και διαθέςει ςξμ μεγαλύςεοξ Κεμςοικό Σςαθμό Λήφηπ και Επενεογαρίαπ Σημάςχμ από ρσρςήμαςα αρταλείαπ, πσοξποξρςαρίαπ και ελέγυξσ ρε όλη ςημ Ελλάδα. Διαθέςει έμα αοςιόςαςξ δίκςσξ επικξιμχμίαπ και ςευμξλξγικξύ δικςσακξύ ενξπλιρμξύ για ςημ διεκπεοαίχρη ςηπ ρύμθεςηπ απξρςξλήπ ςξσ. Είμαι μέλξπ ςηπ έμχρηπ Εςαιοειώμ Κέμςοξσ Λήφηπ Σημάςχμ (CSAA). Brinks Aviation Security Services Η εςαιοεία ιδούθηκε ςξ 1988 & έυει ραμ ρκξπό ςημ τύλανη και ςξμ έλεγυξ κοιςικώμ εγκαςαρςάρεχμ ρε αεοξδοόμια καθώπ & ςημ παοξυή ενειδικεσμέμχμ σπηοεριώμ, όπχπ και ςξμ έλεγυξ απξρκεσώμ μέρχ ρσρκεσώμ ακςιμώμ Χ & ποξρξμξιχςώμ.

ZETIX Ltd Η εςαιοεία ιδούθηκε ςξ 2007 με αμςικείμεμξ ίδιξ με ασςό ςηπ ΖΑΡΙΥΟΠΟΤΛΟ΢ ΑΕ και ρκξπό μα ενσπηοεςήρει, ςιπ Ελλημικέπ εςαιοείεπ ρςξμ Τοαπεζικό, Εμπξοικό & Βιξμηυαμικό ςξμέα ρςη Βξσλγαοία. Η εςαιοεία είμαι επαμδοχμέμη με εκπαιδεσμέμξ επιρςημξμικό και ςευμικό ποξρχπικό και ρςη 3εςη παοξσρία ςηπ έυει ήδη εκςελέρει ρημαμςικό αοιθμό ςοαπεζικώμ και ιδιχςικώμ έογχμ.

ZARIFOPOULOS ALBANIA Ltd Η εςαιοεία ιδούθηκε ςξμ Δεκέμβοιξ ςξσ 2009 με αμςικείμεμξ ίδιξ με ασςό ςηπ ΖΑΡΙΥΟΠΟΤΛΟ΢ ΑΕ και ρκξπό μα ενσπηοεςήρει ςιπ Ελλημικέπ εςαιοείεπ ρςξμ Τοαπεζικό, Εμπξοικό & Βιξμηυαμικό ςξμέα ρςη Αλβαμία. Η εςαιοεία είμαι επαμδοχμέμη με εκπαιδεσμέμξ επιρςημξμικό και ςευμικό ποξρχπικό.


ΜΑΦΑΥΜΕΧΑΥΦΙΜΡΙ ΡΙΜΡΙ


ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΑ ΣΤΡΙΡΟΦΑ


ΦΤΑΣΕΗΙΜΡΙ ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΙ


ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΑ-ΙΑΦΤΙΜΑ ΙΔΤΧΞΑΦΑ


ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΕΥ - ΕΤΓΡΥΦΑΥΙΑ


ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΕΥ - ΕΤΓΡΥΦΑΥΙΑ


ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΕΥ-ΣΙΟΑΜΡΘΘΜΕΥ-ΞΡΧΥΕΙΑ-ΘΕΑΦΤΑ


ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΕΥ-ΣΙΟΑΜΡΘΘΜΕΥ-ΞΡΧΥΕΙΑ-ΘΕΑΦΤΑ


ΠΕΟΡΔΡΧΕΙΑ


ΠΕΟΡΔΡΧΕΙΑ


ΔΘΞΡΥΙΡΥ ΦΡΞΕΑΥ - ΔΘΞΡΥΙΕΥ ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ


ΔΘΞΡΥΙΡΥ ΦΡΞΕΑΥ - ΔΘΞΡΥΙΕΥ ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ


ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΑ ΙΔΤΧΞΑΦΑ


ΣΡΝΧΜΑΦΑΥΦΘΞΑΦΑ - ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ


ΕΞΣΡΤΙΜΕΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ


ΕΞΣΡΤΙΜΕΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ


ΡΝΧΞΣΙΑΜΑ ΕΤΓΑ


ΕΤΓΡΝΘΣΦΙΜΕΥ – ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΕΦΑΙΤΕΙΕΥ


ΦΤΑΣΕΗΕΥ Φράπεηα Ελλάδοσ – Κτίρια Διοίκηςησ, Κτίρια Μηχανογράφηςησ, Υποκαταςτήματα Εκνικι Φράπεηα -Κτίρια Διοίκηςησ, Κτίρια Μηχανογράφηςησ, Υποκαταςτήματα – ATM’s Εμπορικι Φράπεηα – Κτίρια Διοίκηςησ, Κτίρια Μηχανογράφηςησ, Υποκαταςτήματα – ATM’s EFG Eurobank Ergasias – Κτίρια Διοίκηςησ, Κτίρια Μηχανογράφηςησ, Υποκαταςτήματα Alpha Bank - Κτίρια Διοίκηςησ, Κτίρια Μηχανογράφηςησ, Υποκαταςτήματα – ATM’s Φράπεηα Σειραιϊσ – Μτίρια Διοίκθςθσ, Χποκαταςτιματα –ATM’s Φαχυδρομικό Φαμιευτιριο – Κτίρια Διοίκηςησ, Υποκαταςτήματα Omega Bank – Κτίρια Διοίκηςησ Εγνατία Φράπεηα - Κτίρια Διοίκηςησ, Κτίρια Μηχανογράφηςησ, Υποκαταςτήματα – ATM’s Nova Bank - Κτίρια Διοίκηςησ, Υποκαταςτήματα – ATM’s Aspis Bank - Κτίρια Διοίκηςησ, Υποκαταςτήματα Αγροτικι Φράπεηα – Κτίρια Διοίκηςησ, Υποκαταςτήματα Φράπεηα Μφπρου - Κτίρια Διοίκηςησ, Υποκαταςτήματα – ATM’s Γενικι Φράπεηα – Νζο Κτίριο Διοίκηςησ ProBank - Κτίρια Διοίκηςησ, Υποκαταςτήματα – ATM’s Marfin Bank – Υποκαταςτήματα Σανελλινια Φράπεηα – Κτίρια Διοίκηςησ, Υποκαταςτήματα FBB - Κεντρικά Κτίρια, Υποκαταςτήματα Φράπεηα Επενδφςεων -Κεντρικά Κτίρια, Υποκαταςτήματα Citibank - Κτίρια Διοίκηςησ, Κτίρια Μηχανογράφηςησ, Υποκαταςτήματα – ATM’s Φράπεηα Εμπορίου &Ανάπτυξθσ - Κεντρικά Γραφεία Φαμείο Σαρακατακθκϊν &Δανείων – Κτίρια Διοίκηςησ American Express – Κεντρικά Κτίρια, Υποκαταςτήματα Dressner Bank – Κεντρικά Γραφεία Υυνεταιριςτικι Φράπεηα Δωδεκανιςου –Υποκαταςτήματα Φράπεηα Εμπορίου &Ανάπτυξθσ - Κεντρικά Κτίρια


ΟΡΥΘΝΕΧΦΙΜΑ ΙΔΤΧΞΑΦΑ Νοςοκομείο “ΧΓΕΙΑ” – Αθήνα Νοςοκομείο “MEDITERANNEAN” –Παλ.Φάληρο Νοςοκομείο “ΑΣΡΝΝΩΟΙΡ”- Αθήνα Νοςοκομείο “ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ” –Αθήνα Νοςοκομείο “ΑΝΕΠΑΟΔΤΑ” – Αθήνα Νοςοκομείο “ΑΓΙΑ ΡΝΓΑ” – Αθήνα Νοςοκομείο “ΝΑΛΜΡ” – Αθήνα Νοςοκομείο “Γ.ΣΑΣΑΟΙΜΡΝΑΡΧ” Θεςςαλονίκη Νοςοκομείο “ΘΤΙΑΥΙΡΧ ΣΕΔΙΡΧ” –Ελευςίνα Νοςοκομείο ΥΕΤΤΩΟ Νοςοκομείο ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧΣΡΝΘΥ Νοςοκομείο ΘΘΒΑΥ Νοςοκομείο “ΣΑΣΑΓΕΩΤΓΙΡΧ”Δυτ.Θεςςαλονίκη Νοςοκομείο “ΕΤΤΙΜΡΥ ΟΦΧΟΑΟ” –Αθήνα Νοςοκομείο “ΑΓΙΡΥ ΑΟΔΤΕΑΥ” –Πάτρα Νοςοκομείο “ΑΦΦΙΜΡΟ” – Αθήνα Νοςοκομείο ΧΑΟΙΩΟ

Νοςοκομείο ΜΑΝΑΞΑΦΑΥ Νοςοκομείο “ΕΝΝΘΟΙΜΡΥ ΕΤΧΘΤΡΥ ΥΦΑΧΤΡΥ” Νοςοκομείο “ΑΓΙΡΥ ΔΘΞΘΦΤΙΡΥ” Θεςςαλονίκη Νοςοκομείο “ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ” -Θεςςαλονίκη Νοςοκομείο ΝΘΞΟΡΧ Νοςοκομείο “ΦΧΣΕΦ” – Αθήνα Νοςοκομείο ΣΡΝΧΓΧΤΡΧ Νοςοκομείο ΣΕΟΦΕΝΘΥ – Αθήνα Μαιευτήριο “ΙΑΥΩ” – Αθήνα Μαιευτήριο “ΘΤΑ” – Αθήνα Μαιευτήριο “ΞΘΦΕΤΑ” – Αθήνα Μαιευτήριο “ΝΘΦΩ” – Αθήνα Ινςτιτοφτο ΣΑΥΦΕΤ – Αθήνα Ακτινοδιάγνωςθ – Αθήνα Ρφκαλμολογικό Μζντρο –Αθήνα Ιατρικό Μζντρο Ακθνϊν –Παλαιό Φάληρο Ευρωκλινικι – Αθήνα Γενικι Μλινικι Ακθνϊν – Αθήνα


ΕΤΓΡΥΦΑΥΙΑ ΑΓΕΦ Θρακλισ - Βόλοσ, Αλιβζρι Jetoil – Θεςςαλονίκη Χθμικζσ Βιομθχανίεσ Β. Ελλάδοσ Θεςςαλονίκη Hellenic Steel – Θεςςαλονίκη TITAN Αθήνα,Θεςςαλονίκη Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνθσ – Ιτζα Ελαϊσ – Αθήνα Ελπζ – Αθήνα Tupperware – Θήβα Intracom – Αθήνα 3A "Φρια Αλφα" – Αθήνα 3E "Φρια Εψιλον" – Αθήνα Φάγε – Αθήνα Δζλτα – Αθήνα

Ξπάρμπα Υτάκθσ – Θεςςαλονίκη Metaxa – Αθήνα Bravo – Αθήνα Knorr – ΢χηματάρι Gerolymatos – Κρυονζρι Petrogaz – Αθήνα Novartis – Αθήνα Lavipharm – Αθήνα JOHNSON & JOHNSON – Αθήνα Βιανζξ – Αθήνα Creta Farm - Ρζθυμνο Κρήτησ Pfizer – Αθήνα Jacobs Suchard – Αθήνα Germanos – Ξάνθη


ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΕΥ-ΣΙΟΑΜΡΘΘΜΕΥΞΡΧΥΕΙΑ- ΘΕΑΦΤΑ Αρχαιολογικό Ξουςείο – Ακθνϊν Δθμοτικι Βιβλιοκικθ –Θεςςαλονίκη Αρχαιολογικό Ξουςείο – Ρλυμπίασ Φελλόγλειο Κδρυμα – Λάριςα Αρχαιολογικό Ξουςείο – Βεργίνασ Σολιτιςτικό Μζντρο Ξονισ Ναηαριςτϊν - Θεςςαλονίκη Αρχαιολογικό Ξουςείο – Δελφϊν Ξακεδονικό Ξουςείο Ξοντζρνασ Φζχνθσ – Θεςςαλονίκη Αρχαιολογικό Ξουςείο -Θλίασ Δθμόςια Σινακοκικθ Νάριςασ Αρχαιολογικά Ξουςεία: Υαμοκράκθσ, Ξιλου, Αιγαίου, Ξουςείο Γ.Ι. Ματςίγρα Ιτζασ, Υκφρου, Ερζτριασ, Άνδρου, Σάρου, Υάμου, Θάςου Θζατρο “REX” – Αθήνα Ξουςείο τθσ πόλθσ τθσ Ακινασ Θζατρο “ΜΑΤΕΗΘ” – Αθήνα Εκνικι Σινακοκικθ – Αθήνα Θζατρο “ΜΑΦΕΤΙΟΑ ΞΑΤΑΓΜΡΧ”- Αθήνα Οομιςματικό Ξουςείο – Αθήνα Βαςιλικό Θζατρο Θεςςαλονίκθσ Ξζγαρο Ξουςικισ – Αθήνα Βελλίδειο Κδρυμα - Θεςςαλονίκη Ξζγαρο Ξουςικισ – Θεςςαλονίκη Ζκκεςθ “Θθςαυροί Αγίου΢ρουσ” – Θεςςαλονίκη Εκνικι Βιβλιοκικθ - Αθήνα ΕΘΟΙΜΡ ΘΕΑΦΤΡ - Αθήνα Ιςτορικό Ξουςείο - Παλαιά Βουλή Θζατρο Φζχνθσ “ΜΑΤΡΝΡΥ ΜΡΧΟ” – Αθήνα Ξουςείο Μυκλαδικισ Φζχνθσ –Αθήνα Ελλθνικό Μζντρο Μινθματογράφου - Αθήνα Οαυτικό Ξουςείο – Γαλαξίδι Μινθματογράφοσ Ρλφμπιον –Θεςςαλονίκη Εκνολογικό Ναογραφικό Ξουςείο Θεςςαλονίκθσ Cine Σαλλάσ – Αθήνα Βιβλιοκικθ Σολυτεχνείου – Αθήνα VILLAGE CINEMAS: Μαροφςι –Παγκράτι – Θεςςαλονίκη – Οομικι Βιβλιοκικθ – Αθήνα Πάτρα –Ρζντησ STER CINEMAS: Κλιον – Αχαρνϊν –Θεςςαλονίκη – Πάτρα


ΠΕΟΡΔΡΧΕΙΑ Αςτιρ Σάλλασ Αθήνα Ξουςείο Αθήνα Συκαγόρειο Αθήνα Regency Casino Mont Parnes (casino & hotel) Αθήνα Royal Olympic Αθήνα NJV Athens Plaza Αθήνα Holiday Inn Attica Avenue Αθήνα Theoxenia Κηφιςιά Novotel Αθήνα Grande Bretagne Αθήνα Grand Resort Lagonissi Αθήνα Hilton Αθήνα Ρόδοσ Crown Plaza Αθήνα Holiday Inn Θεςςαλονίκη Porto Carras Χαλκιδική Ξακεδονία Σαλλάσ Θεςςαλονίκη Les Lazaristes Θεςςαλονίκη Anatolia Θεςςαλονίκη Royal Mare Κρήτη

Met Θεςςαλονίκη Rodos PalladiumΡόδοσ Avalon Θεςςαλονίκη Lindos RoyalΡόδοσ Electra Palace Θεςςαλονίκη, Ρόδοσ Lindos Memories Ρόδοσ Μαηίνο & Πενία Θράκθσ ΑΕ Ξάνθη Aldemar Πφργοσ, Κρήτη, Ρόδοσ Πενοδοχειακζσ Φουριςτικζσ Θζρμαι Υφλλα Αιδηψόσ Επιχειριςεισ Z-Palace ΑΕ Ξάνθη Nissaki Beach Κζρκυρα Ακτι Σαράδειςοσ ΑΦΕ Θάςοσ Yaliskari Hotel Κζρκυρα Aegean Greek Hotels Ρόδοσ Plaza Hotel Κζρκυρα Sun Wing Ρόδοσ, ΢ητεία Kipriotis Village Κωσ Rodos Palace Ρόδοσ Kos Bay View Κωσ Blue Sky Ρόδοσ Grecotel Kos Imperial Κωσ Imperial Ρόδοσ Hippocrates Palace Κωσ Grand Hotel Ρόδοσ Ramira Beach Κωσ Mediterranean Ρόδοσ Grecotel Royal Park Κωσ Grande Albergo Delle Rose (casino Kipriotis Panorama Κωσ & hotel) Ρόδοσ Royal Belvedere Κρήτη Aldemar Paradise Ρόδο Sun Wing Resort I Κρήτη Hilton Rodos Resort Ρόδοσ Sun Wing Resort (II & III) Κρήτη Rodos Palace Ρόδοσ Elounda Mare Κρήτη Porto Elounda Mare Resorts Κρήτη The Blue Palace Κρήτη


ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΑ ΙΔΤΧΞΑΦΑ Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν - Αθήνα Σανεπιςτιμιο Μριτθσ – Κρήτη Σανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ – Βόλοσ Σανεπιςτιμιο Αιγαίου - Μυτιλήνη, Ρόδοσ Σανεπιςτιμιο Ιονίου – Κζρκυρα Σανεπιςτιμιο Σάτρασ – Πάτρα Δθμοκρίτειο Σανεπιςτιμιο Θράκθσ Κομοτηνή Αμερικάνικο Μολλζγιο - Αθήνα Ιόνιο Ξεταφραςτικό Εκπαιδευτικό Μζντρο Σάντειο Σανεπιςτιμιο - Αθήνα Αριςτοτζλειο Σανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ – Θεςςαλονίκη Μολλζγιο Ανατόλια - Αθήνα DEREE College – Αθήνα Αμερικανικι Υχολι – Αθήνα Υχολζσ “Μωςτζα Γείτονα” “Εκπαιδευτιρια Ηθρίδθ” Φ.Ε.Ι. : Εγκαταςτάςεισ ςε Μριτθ, Θεςςαλονίκθ, Ναμία, Μαβάλα, κ.λ.π.


ΜΤΑΦΙΜΕΥ ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ – ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΙ ΜΡΙΟΘΥ ΩΦΕΝΕΙΑΥ Ακαδθμία Ακθνϊν - Αθήνα Χπουργείο Εξωτερικϊν – Αθήνα Χπουργείο Γεωργίασ - Αθήνα Χπουργείο Εμπορίου - Αθήνα Βουλι των Ελλινων – Αθήνα Χπουργείο Μοινωνικϊν Χπθρεςιϊν – Αθήνα Χπουργείο Σροεδρίασ – Αθήνα Χπουργείο Ξεταφορϊν KTEO –Αθήνα Εθνικόσ Αερολιμζνασ “ΕΝΕΧΘΕΤΙΡΥ ΒΕΟΙΗΕΝΡΥ" Εθνικόσ Αερολιμζνασ “ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ” - Θεςςαλονίκη Χ.ΣΕ.ΧΩ.Δ.Ε – Αθήνα Αεροδρόμια: Ρόδου, ΢φρου, Ικαρίασ, Λήμνου

Ελλθνικι Σολεμικι Αεροπορία-Αθήνα Ξζγαρο Ξαξίμου – Αθήνα Άρειοσ Σάγοσ – Αθήνα Φυπογραφείο Ενόπλων Δυνάμεων- Αθήνα Εκνικό Φυπογραφείο – Αθήνα Σολεμικό Οαυτικό (Μ.Ε.Φ.Ο) –Αθήνα Γενικό Επιτελείο Οαυτικοφ – Αθήνα Χθμείο του Μράτουσ – Αθήνα Μτθματικι Εταιρεία Δθμοςίου (Μ.Ε.Δ) - Αθήνα Εκνικι Επιτροπι Φθλεπικοινωνιϊν και Φαχυδρομείων Δ.Ε.Θ. - Κτίρια & εγκαταςτάςεισ ςε όλη την Ελλάδα Ρ.Φ.Ε. - Κτίρια & εγκαταςτάςεισ ςε όλη την Ελλάδα Ε.ΧΔ.Α.Σ – Κτίρια ςε όλη την Αττική


ΣΡΝΧΜΑΦΑΥΦΘΞΑΦΑ - ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ Media Markt Αθήνα, Θεςςαλονίκη ΑΒ Βαςιλόπουλοσ Πανελλαδικά Carrefour Ξαρινόπουλοσ Πανελλαδικά Ξετρό Πανελλαδικά PLUS Πανελλαδικά Makro cash & carry Πανελλαδικά Dia Πανελλαδικά ΢μιλοσ Zara Πανελλαδικά Marks & Spencer Πανελλαδικά Mothercare Κεντρικά & Υποκαταςτήματα Sephora Ξαρινόπουλοσ Πανελλαδικά Beauty Shop Πανελλαδικά Εμπορικό Μζντρο Kosmopolis Κομοτηνή Super Maket «Διμθτρα» Κζρκυρα

Aldi Αθήνα, Θεςςαλονίκη, Αγρίνιο, Πάτρα Εμπορικό Μζντρο “The Mall Athens” Αθήνα Εμπορικό Μζντρο “Golden Hall” Αθήνα Υκλαβενίτθσ Αθήνα Praktiker Αθήνα, Θεςςαλονίκη, Κρήτη Toi & Moi Κεντρικά, Αποθήκεσ & Υποκαταςτήματα Εμπορικό Μζντρο Σλατεία Θεςςαλονίκη Εμπορικό Μζντρο Δομικϊν Χλικϊν Θεςςαλονίκη Εμπορικό Μζντρο Limani Center Θεςςαλονίκη Εμπορικό Μζντρο Ξακεδονία Θεςςαλονίκη Εμπορικό Μζντρο "Mediterranean Cosmos’’Θεςςαλονίκη Εμπορικό Μζντρο "Cosmos« Ξάνθη


ΕΞΣΡΤΙΜΕΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ I.B.M. Αθήνα Infoquest Αθήνα ROLEX Κεντρκό & Καταςτήματα LogicDis Αθήνα Folli – Follie Κεντρικό &Εργοςτάςιο Auto Hellas Αθήνα Wurth Αθήνα Ι.Μοντζλθσ Αθήνα AUDIOVISUAL Αθήνα Promot Lainopoulos Αθήνα TUPPERWARE Cosmocar Αθήνα Κεντρικό&Εργοςτάςιο Pazaropoulos Αθήνα Pfizer Αθήνα Nissan Αθήνα Eletson Corporation Αθήνα Φουρνικιϊτθσ Mitsubishi Αθήνα Glaxo Smithkline Beecham KPMG Αθήνα Κεντρικό & Εργοςτάςιο Ernst & Young Αθήνα Bayer Αθήνα Jansen Αθήνα Capocci Αθήνα Tree Computer Αθήνα Goldair Αθήνα, Θριάςιο Πεδίο Fujitsu Αθήνα Βάμβασ Αθήνα Hewlett Packard Αθήνα Βιαμάρ Αθήνα Newsphone Hellas Αθήνα Shellman Αθήνα Αθδονάκια Αθήνα Shellgas Κεντρικό & Εργοςτάςιο A. Karaindros Group Αθήνα Elbis Κεντρικό & Εργοςτάςιο Cellier Αθήνα Agrolab Αθήνα Frigo Klima Αθήνα

Ashley & Holmes Αθήνα Mc Can Erickson Αθήνα Διεκνζσ Φαπθτουργικό Μζντρο Δθμοςιογραφικόσ Ρργανιςμόσ Ναμπράκθ Αθήνα Εφθμερίδα "Ελευκεροτυπία’’ Εκνικι Αςφαλιςτικι Αθήνα Interamerican Αθήνα Astir Αθήνα Alico Αθήνα Nasco Hellas Αθήνα Nationale Nederladen Αθήνα Agf Kosmos Αθήνα Alfa Financial Αθήνα Aspis Financial Αθήνα Χρθματιςτθριακό γραφείο Βορείου Ελλάδοσ Θεςςαλονίκη Danzas Θεςςαλονίκη ALPHA COPY Θεςςαλονίκη I. Τζκοσ Εκδοτικόσ Ρίκοσ Θεςςαλονίκη