Page 1


1


2


3


A

wandelpad bestaande uit gras

1.45

Oeverplanten (Riet)

1.15

Oeverplanten (Riet)

75

20

75

1.75

40

0.20

600

'De Molenbeek' 0.00

115

0.55

Oeverplanten (Gele lis)

115

0.85

Oeverplanten (Gele lis)

115

1.15

Oeverplanten (Riet)

115

0.20

1.45

Perkoenpaal d. 15cm - lengte 2.50m Gebiedseigen grond 50 cm diep

Oeverplanten (Riet)

1.75

A' Grondplan

wandelpad bestaande uit gras

Opm: begeleidende leerkracht: J. Carrijn

Oefening Uitvoeringstechnieken: 'Waterbouwkundige werken'

Schaal: 1/100 Datum: 16-04-2012

HOGESCHOOL GENT Dep. School of Arts

UTK 2 Bouwkundig detail

02

Afd.

Landschaps-en Tuinarchitectuur 2011-2012

Wolfs Thomas

2BLTA4


75

75

600

115

115

115

Oeverplanten (Riet) 1.75

115 Oeverplanten (Riet)

Oeverplanten (Riet)

Oeverplanten (Riet)

1.45

Onaangeroerde grond

1.45

Oeverplanten (Gele lis) 1.15

Gebiedseigen grond 50 cm diep Perkoenpaal d. 15cm 1.75 M.V lengte 2.50m

1.15

Oeverplanten (Gele lis) 0.85 0.55 0.20 Bodem waterloop

0.00

Doorsnede A-A'

Opm: begeleidende leerkracht: J. Carrijn

Oefening Uitvoeringstechnieken: 'Waterbouwkundige werken'

Schaal: 1/50 Datum: 16-04-2012

HOGESCHOOL GENT Dep. School of Arts

UTK 2 Bouwkundig detail

02

Afd.

Landschaps-en Tuinarchitectuur 2011-2012

Wolfs Thomas

2BLTA4


6

niet bestaande oeverbeschroeiing  

niet bestaande oeverbeschroeiing