Page 1


ARCHITECTUUR

THOMAS DE RIDDER

analyse woning Callebout


De perceptuele ruimte Antwerpen_Antwerpen Footprint: 122 m² Ontwerp van vijf atmosferische ruimtes doormiddel van hout en baksteen.

Vorm, ruimte, geometrie Woning geïnspireerd op Paul Neefs. Footprint 174 m² Gezinswoning en bibliotheek.

Un objet en béton UHP moulé Ontwerp en uitvoering van een betonnen buitenmeubel.

Plan d’urbanisme Ivry-sur-Seine_Île de France Footprint: 75000 m² publieke ruimte: 11.4 ha Stedelijk masterplan; woningen, kantoren, commerciële functies, openbare gebouwen

Geslecteerd werk 2007 - 2012

Cultuurcampus Hoboken Hoboken_Antwerpen Footprint 4300 m² Herinrichting en uitbreiding van de school voor beeldende kunsten; samenvoegen met muziekschool Ateliers, leslokalen, grote zaal, sporthal en cafetaria.

Herbestemming Stuivenbergsite Antwerpen_Antwerpen Footprint: 19000 m² publieke ruimte: 3.6 ha Masterplan en herbestemming voor het oude ziekenhuis Cultureel centrum, jeugdherberg, sportcomplex, cinema, woningen, commerciële functies.

1


De Perceptuele ruimte

2Ba--Ar_docent_H. Barbier

Er wordt een architecturale wandeling gecreëerd doorheen vijf verschillende ruimtes, vijf atmosferen. Cruciaal hierin is materiaalgebruik en de manier waarop de ruimtelijke sequentie zich wikkelt om een centrale, massieve koker. Hout zorgt voor warmte en steen is meer kil van karakter. De structuur is afgesteld op de kenmerken van de materialen. De, horizontale overspanningen steunen allen op de dragende factor in het gebouw, namelijk de bakstenen koker. De brede, horizontale bandramen in de gevel zijn daarentegen uitgevoerd in een lichtere, houten invulling.

2

‘De gevangene’ van Hugo Heyens


3


Geometrie, vorm, ruimte: Een woning naar Paul Neefs

3Ba-Ar_docent_J.Thomaes

De woning is geometrisch opgebouwd naar het model van Paul Neefs. De vorm en indeling wordt bepaald door vier driehoeken die worden geplaatst volgens een verhouding 1/3. De lange zijde van de grootste driehoek vormt het vertrekpunt voor deze opdeling. Belangrijk in dit ontwerp is de centrale bibliotheek die als een centrale as door de woning loopt. Op deze manier krijgt ze naast haar oorsprongkelijke functie, ook die van circulatieruimte toebediend.

4


Woning Pleysier, Paul Neefs

5


Un objet en béton UHP moulé

1Ma--Ar_docent_T. Malikian

Op een rationele en modulaire manier wordt er een tuinmeubel ontworpen. Het gehele proces komt aan bod, van concept tot uitvoering in beton. Met het oog op productie en hergebruik worden de drie componenten van één van de vier voetstukken in één bekisting geplaatst. De detaillering vereist geen secundaire materialen en gebeurt via inklemming. Zo ontstaat een model waarin de uitstraling mee bepaald werd door het productieproces.

6


7


t nv al id es

Sq ua re du Pa Ve rv rt is Ga de la No nt tre -D am Ja Sq e rd ua in re

llo ai Ch e sd ai Pa l de sI Es pl an ad e

Ch

am

p

de

M

ar

s

Ci tro ën

Ja M rdi us n ée de du s Tu Lo ille uv rie re s

er tG in Sa e l'îl e Pa rc d Pa rc An dr é

Sa in t-C lo ud Pa rc de

8

m

gc

ai

ha

n

m

p

In het kader van de verstedelijking van rondom Parijs wordt er een stedelijk plan ontwikkeld voor dit dorp. Na uitvoerige studies en analyses wordt de sequentie van grote groenzones langsheen de Seine doorgetrokken. Rondom deze open ruimte wordt de densiteit fel verhoogd om te contrasteren met de ontstane leegte. Naast een parkzone worden er ook woningen, kantoorfuncties, woningen en commerciële ruimtes voorzien. Deze worden mee geactiveerd door een uitbreiding en reorganisatie van de bestaande vervoersinfrastructuuur. B H y ois pp de od Bo ro ulo m g e ne de Lo n

1Ma--Ar_ism_E. Dalton-C. Thouvenin_Y. Courbineau_docenten_I. Grifo_ P. Pumain

Plan d’urbanisme, Ivry-sur-Seineeine


RER

D Orry-la-Ville, Coye

RER

C

Pontoise, Argenteuil

Lille, Bruxelles, Aéroport Roissy-CDG

La Défense

7 La Courneuve

A 86

A 86

Rouen 10 Boulogne

10 Austerlitz

8 Balard

A4

Metz, Nancy

10 Ivry/Seine 7 7 Villejuif

Versailles, St Quentin-en-Yvelines

Maison-Alfort Alfortville

Vitry/Seine RER

C A6

Les Ardoines

8 Créteil-Préfecture

A 86

Versailles Chantier RER RER

RER

Lyon, Marseille Aéroport d'Orly

Melun

C

D

Malesherbes

Ja rd i

ns

Pa rt ag

és

Eq ui pe m en ts sp or tif Q s u Po ai nt s a -é m cl m us én e ag és To Ja urs rd d in 'h en ab lie itat n io di n re Pa ct de rc av ec s s Int e po rd la Se rt ép s in ar e te m m en ta l Ja rd in sp ar ta gé s

rc y Be e

Pa r Pr om c C on en flu ad en e ce Co s nfl ue nc es

Pa rc d

Po r

td e

l'A rs en al

e

RER

m Ja Sq e rd ua in re de Ba s P ry la e BN nt es FPi sc in e J. Ba ke r

D

Dourdan, Etampes

C

9


10


Openbare gebouwen

Kantoren

Wonen

11


Cultuurcampus Hoboken

1Ma--Ar_ism_L. Lafaille_docent_G. Driesen

In deze uitbreiding van deze kunstschool staan drie in elkaar overvloeiende pleinen centraal. Ze gaan van publiek toegankelijk en collectief tot meer afgeschermd. Er wordt afgestapt van een gebouw dat zich beperkt tot het zijn van een plaats waar onderwijs wordt gegeven en openen het naar het publiek. Dit kadert tevens in de visie om de school naast de kwalitatieve uitbreiding ook een meer socio-culturele rol te laten spelen. Op die manier krijgt de school meer transparantie en verhoogt de veiligheid door sociale controle.

12


Het stuk, Leuven, Neutelings Riedijk

13


Met de additie voor de kunstschool wordt er dynamische tussenruimte gecreĂŤerd waar naast sociaal contact ook een kruisbestuiving tussen de verschillende kunsttakken kan plaatsvinden. Op gebied van materiaal en vormgeving wordt er op een hedendaagse manier in dialoog gegaan met het erg ritmische, oude schoolgebouw. Door gebruik van modulaire, rode betonpanelen met contrasterende witte raamkaders verwijzen we naar de aanwezige baksteen en witte speklagen in de gevel. Deze strakheid wordt doorbroken op de plaats waar de lange beuk van het bestaande gebouw de nieuwe ontmoet door middel van verspringende passerellen.

14


15


2Ma--Ar_ism_N. Mossoux_L. Lafaille_docenten_E. WiĂŤrs_D. Janssen_G. Driesen

Herbestemming Stuivenbergsite Om het beeld van het geheel niet te verliezen biedt de nieuwe architectuur een hedendaagse aanvulling op het historische erfgoed. De ornamentvolle Stuivenberggebouwen worden aangevuld met een zeer rationele architectuur. Deze reageert op een subtiele manier op de detaillering van het aanwezige patrimonium. De combinatie van baksteen en betonelementen maakt een onderscheid tussen de aansluitende volumes en de vrijstaande volumes. De betonnen gevels in de autonome volumes verwijzen naar het secundaire materiaal in de nieuwe bakstenen beuken. De verschillende materialiteit van de gevels zorgt ervoor dat het patrimonium terug als ĂŠĂŠn geheel wordt ervaren.

16


17


De nieuwe footprint verlaagt de densiteit van het bouwblok. De nieuwe volumes, in combinatie met het patrimonium, herdefiniĂŤren de leegte en maken de site terug leesbaar. Door afstand te nemen van de historische gebouwen worden deze in waarde hersteld. De hiĂŤrarchie tussen de aanwezige volumes wordt weer waarneembaar..

18


19


20


21


Contact Thomas De Ridder Bijllaan 3 Lint email: thomas.deridder1@gmail.com gsm 0474 231 339.


Portfolio  
Portfolio  

Architectuur Portfolio

Advertisement