Page 1

ZAAGBLAD Contactblad van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, afdeling Gent. Verschijnt tweedmaandelijks (uitgezonderd juli en augustus) Nr 1

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 9000 Gent 1 3/7977 P708576

zaagblad Februari

V.U.: Thomas Acke Opvoedingsstraat 155, 9000 Gent Indien onbestelbaar, graag terug naar: Kortrijksepoortstraat 192, 9000 gent


De

Inhoud van het Zaagblad

Groten3. Piepers p15. Ini’s20.

Veranwoordelijke Inhoud van

JNM GENT Voorzitter

Warre.schauwvliege@hotmail.com Grensstraat 154 9000 Gent 09/227 36 16 of 0499/40 84 97

Contactpersoon Maura Ryckebusch M: Mauwra@hotmail.com T: 0484/036547

Pieperverantw. Boom Basile Leroy M: Basile.leroy.jnm@hotmail.com T: 0479/969490

Grotenverantw. Alexander Claeys Bouuaert M: snuif_sniper@hotmail.com T: 0486/90 81 11

Pieperverantw. Water Babette Oosterlynck M: Oosterlynckbabette@gmail.com T: 0475 6742 55

Pieperverantw. Gras Emma.Verheirstraeten M: Emma.verheirstraeten@hotmail.com T: 0475505754

Iniverantw. Ellen Boven M: Ellen.boven@hotmail.com T: 0486/94 61 39


Alle gelijkenissen met bestaande personen zijn geheel toevallig. Het gebruik van deze afbeelding staat volledig los van het beleid gevoerd door onze gelievede voorzitter.

Beste lezer, Ik hoop van harte dat ook u het nieuwe jaar goed hebt ingezet en hef alvast op uw gezondheid het glaasje! De wereld draait, zoals hij steeds heeft gedraaid, maar lijkt toch ergens de weg zijn kwijt geraakt. Ook u heeft ongetwijfeld gemerkt dat de winter wel erg lang warm blijft, maar ook al is het buiten 15° men ergens toch beseft dat de winter aanwezig is. De nacht valt nog even snel, binnen is het nog steeds gezellig en ook ik kruip onder de dekens en kijk naar de kerstboom! Wetenschappers blijven de discussie met elkaar aangaan en proberen elkaar te overtuigen van de “global warming”, ook al beweren ze nu in Amerika het tegenovergestelde en spreekt men van een “global cooling”, wat zoveel wil zeggen als “rot op met je geklets en ga door met die vervuiling!”. Er zal toch iets moeten gebeuren, als je het mij vraagt, te beginnen bij onszelf. Al blijft het een feit dat ieder op dezelfde planeet leeft en we samen zullen moeten werken aan een betere toekomst, des te groter was mijn teleurstelling toen ik hoorde welk fiasco de Klimaattop had opgeleverd…

3


W ilde grazers In onze natuurgebieden Verschillende van de natuurgebieden die Natuurpunt bezit worden op een vrij

bijzondere manier onderhouden.

Namelijk door het gebruik van “wilde” begrazers. Dit kunnen schapen, koeien, ezels, geiten, pony’s en paarden zijn. Soms worden verschillende diersoorten in één gebied

gebruikt.

Het konikpaard Het paard is afkomstig van de uitgestorven, primitieve soort paarden de Tarpan. De Konik zou ontstaan zijn uit de kruising tussen de gevangen genomen Tarpan en de gewone tamme paarden. Deze kruising bezit echter nog veel eigenschappen van het oerpaard en kan daardoor ideaal gebruikt worden als actieve begrazer, aangezien het zich zeer goed kan aanpassen aan soms extreme levensomstandigheden. De paarden zijn voornamelijk afkomstig uit de omgeving van Polen en Rusland. De naam Konik betekent paardje in het Pools.

Begrazing Doordat het dier nauw verwant is met het oerpaard proberen de mensen deze dieren op een enigszins wilde manier te laten leven. Hun vrijheid wordt enkel beperkt in de oppervlakte land waarop ze mogen grazen. Ondanks het feit dat ze een vrij klein stuk begrensd land hebben zijn deze dieren jaargrazers, ze leven het volledige jaar door buiten zonder tussenkomst van de mens. Sommige gebieden worden door runderen begraasd en anderen door paarden. Dit alles heeft te maken met de eet- en leefgewoonten van de dieren. Een paard heeft een andere vorm van gebit dan runderen en kan daardoor de vegetatie korter afgrazen dan runderen. Dit korte graslandschap zorgt voor een andere biodiversiteit dan wat runderen achterlaten. Paarden kunnen ook zorgen dat vlaktes openblijven doordat ze in de winter overschakelen naar houterige planten en schors. Paarden maken gebruik van vaste toiletplaatsen zodat bepaalde plaatsen sterker verrijkt zijn dan


andere wat ook weer de biodiversiteit van het landschap bevordert. Leefgemeenschap Net als vele andere diersoorten is het paard ook een kuddedier. De verschillende kuddes bestaan altijd uit een hengst die een 5 Ă 10-tal merries heeft met hun jongen. Als de jonge hengsten te oud worden, worden ze verjaagd door de oudere hengst en gaan deze samen leven in een vrijgezellengemeenschap tot ze oud genoeg zijn om zelf een harem te stichten. De hengst heeft

echter niet de leiding over de groep, zijn taak bestaat er in om voor het nageslacht te zorgen en de groep te beschermen. De baas van de kudde is de oudste merrie, zij beslist wat er gebeurt en naar waar de kudde gaat. Zij kent het terrein goed en weet als het ware wat van de kudde verlangd wordt in het belang van natuurbeheer. Bron: Natuurpunt

n ve h re

G e sc

sie door Bas

5


Halsbandparkiet aan de leiband? Met zijn exotisch uitzicht en schelle geluid vormt de halsbandparkiet een ongewone verschijning.

Het

lijkt echter

eerste broedgeval een feit. Sindsdien neemt hun aantal exponentieel toe: Van 250 exemplaren in 1984 naar 800 in 1990, tot meer dan 10.000 nu.

dat deze kleurrijke vogelsoort niet thuis hoort in dit grauwe landje.

Aangezien de parkiet, net zoals vele andere exoten,

illegaal in het wild is losgelaten is dat ook zo.

Waar de vogel

vroeger braaf binnen de

Brusselse stadsgrenzen bleef, is ze nu aan een onstuitbare opmars

Vlaanderen en Wallonië. Met de kaap van 10.000 bezig doorheen

vogels overschreden rest ons

de vraag: moeten we ons zorgen

maken?

Net zoals bij andere exoten was de import van de halsbandparkiet in België gedoemd om te mislukken. De roodgebekte vogel duikt het eerst op in 1974, in onze huidige hoofdstad. De toenmalige eigenaar van de Brusselse Meli-zoo vond zijn stad wat grijs en saai, en hij liet 54 halsbandparkieten vrij in zijn park “om de stad wat op te kleuren”. Alhoewel deze vogel van nature voorkomt in tropisch Afrika en Zuid-Indië, bleek de soort geen last te hebben van ons meer gematigde klimaat. Amper 1 jaar later was het

Het gevolg van deze enorme aantallen is een bedreiging van de inheemse avifauna. Directe slachtoffers zijn soorten als de boomklever, groene specht of spreeuw, omdat ze net als halsbandparkieten holenbroeders zijn (holenbroeders nestelen zich in bestaande boomholten). Enerzijds ervaren deze inheemse vogels de directe concurrentie van de dominante parkieten , anderzijds beginnen de parkieten ook vroeger hun nest te maken, waardoor er nestschaarste optreed. Daarnaast worden ook talrijke fruittelers geteisterd. Fruit vormt een belangrijk onderdeel van het menu van de halsbandparkiet, naast zaden en insecten. De halsbandparkiet staat bekend om zijn ‘verspillend karakter’, omdat hij slechts enkele happen neemt van verschillende fruitstukken in plaats van één fruitstuk volledig op te eten. Hierdoor is bijtschade bij fruitboeren een courant fenomeen, en de schade aan de oogst kan van enkele procenten oplopen tot wel 20 procent (bijvoorbeeld in Groot-Brittannië). De economische


schade is dus niet te onderschatten. In het algemeen worden parkieten waargenomen in groepjes van 5 tot 15 individuen. In steden, waar parken schaars zijn, kunnen gemeenschappelijke slaapplaatsen ontstaan. Hieruit ontstaat een derde vorm van overlast voor omliggende bewoners, namelijk geluidsoverlast. Een oplossing voor deze populatietoename is tot op vandaag nog niet gevonden. De Vlaamse overheid voorziet geen gecoรถrdineerde bestrijding omdat er enerzijds geen maatschappelijk draagvlak voor is, en er anderzijds heel wat andere exoten zijn die een veelvoud aan schade veroorzaken.

Fel groen

Rood

Halsbandparkiet

7


PIEMPOM PULLEKE


Paaspini 2014

Paaspini neemt dit jaar plaats gedurende de eerste week van de paasvakantie, namelijk van maandag 07 april tot zaterdag 12 april. Dit op alweer een wondermooie locatie in de Ardennen, niet in Wiesme waar we vorig jaar zaten, noch in de Ancien Moulin zoals de jaren daarvoor maar wel in Les Sous-Bois, een kampplaats niet ver van het station van Graide. Vanaf 20 februari zal het per tak mogelijk zijn in te schrijven op de site van JNM Gent voor Paaspini 2014. Om alle misverstanden te vermijden Waterpiepers: geboortejaar 2006, Graspiepers: 20052004, Boompiepers: 20032002 en Ini’s: 2001-1999. Meer informatie als betaling en dergelijke zal te vinden zijn in de aankondiging op de site. Mits nog vragen kan u gerust een mailtje sturen naar lucasvandenabeele@gmail.com

9


tie edi ze houd e D in t me


Paaspini 2014

Paaspini neemt dit jaar plaats gedurende de eerste week van de paasvakantie, namelijk van maandag 07 april tot zaterdag 12 april. Dit op alweer een wondermooie locatie in de Ardennen, niet in Wiesme waar we vorig jaar zaten, noch in de Ancien Moulin zoals de jaren daarvoor maar wel in Les Sous-Bois, een kampplaats niet ver van het station van Graide. Vanaf 20 februari zal het per tak mogelijk zijn in te schrijven op de site van JNM Gent voor Paaspini 2014. Om alle misverstanden te vermijden Waterpiepers: geboortejaar 2006, Graspiepers: 20052004, Boompiepers: 20032002 en Ini’s: 2001-1999. Meer informatie als betaling en dergelijke zal te vinden zijn in de aankondiging op de site. Mits nog vragen kan u gerust een mailtje sturen naar lucasvandenabeele@gmail.com

11


The Gang ‘Deze traditie is begonnen toen ik waarschijnlijk wel al opviel, negen jaar was. Samen met mijn hebben we onze naam aangepast. familie (opa, oma, nonkel, neven, Er zijn duizenden redens voor nichtjes en mijn ouders) gingen deze aanpassing, maar dat is strikt wij altijd naar Kansas, waar we geheim. Wat we jullie wel kunnen dineerden in een restaurant. Daar mededelen is dat ‘The Gang’ het was de traditie dat we na het eten nieuwste, coolste en vooral het allemaal ‘hot wassail’ dronken en ‘sjwekste’ rubriek wordt van het daarna mochten mijn neven, nichtjes zaagblad. Be prepared for the best. en ik de cadeautjes opendoen. Ik kijk er al heel erg hard naar uit !’ Beste

lezers,

zoals

het

jullie

Tradities Aangezien het bijna kerst & Nieuwjaar is (waarschijnlijk is het nu al lang voorbij, want dit artikel komt veel later uit, maar bon) hebben wij ons verdiept in allerlei tradities die mensen vanuit heel de wereld doen om hun kerstfeest de beste te maken.


‘Hot Wassail’ ‘Ik ga altijd naar mijn grootouders op oudejaar avond doen wij een barbecue, waarbij we tot middernacht rond het kampvuur zitten. Dan tellen we af tot Nieuwjaar en kijken we naar het vuurwerk rondom ons. Echt een geweldige tijd !’

samen met mijn familie naar de kerk, waar we allemaal kerstliedjes zingen. Achter de kerk mogen mijn broer en ik onze cadeautjes opendoen. Op kerstdag, gaan we naar andere familie. Daar hebben we dan een diner en geven we elkaar allerlei cadeautjes. Ik hou echt van Kerstmis!’

‘Kerstmis vieren wij altijd 2 keer. De ene keer met mijn mama haar familie en de andere keer met die van mijn papa. We hebben dan een etentje, wat meestal heel lekker is, want mijn beide oma’s kunnen koken als de beste! Ook zijn er altijd cadeautjes, en eerlijk, wie vindt dat nou niet leuk?’

‘Wij vieren Nieuwjaar in Zuid-Afrika met de rest van onze familie (die Afrikaans is). We eten traditioneel eten van daar. Als het de overgang is van oudejaar avond naar Nieuwjaar tellen we af en dan begint het echte feest. Er speelt dan luide Afrikaans muziek en we dansen de traditionele dans pasjes. Echt super!’

‘Aangezien dat mijn mama Duits is, doen we enkele duitse tradities, zoals het bakken van ‘gingerbread cookies’ die heerlijk zijn. Op kerstavond ga ik

13


Wij wensen jullie allen een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! Xxx Zsa-Zsa , Perniele en ZoĂŤ


Die och t iniwerk end in de groep* **

De voorbije 2 maanden is jullie lieftallige begeleiding druk bezig geweest met kilo’s cursussen de studeren. Voor enkelen onder ons werd deze druk soms wel eens te hoog, met vreemde bijwerking als gevolg‌ Al bij al hebben we het allemaal overleefd en zijn we 1000 blz wijzer geworden. Het is wel nog afwachten op de resultaten, ...

15


Zaagblad Februari  
Zaagblad Februari  
Advertisement