Page 1

A01 : ĂN UỐNG --- D08 : ĐIỆN LẠNH - SƯỞI - BẾP

RAO VAËT THÖÔNG MAÏI

CLASSIFIEDS

A01 : Ăn Uống A02 : Trang Điểm - Cắt Tóc A03 : May Mặc - Vải vóc B01 : Cưới Hỏi B02 : Chụp Hình - Quay Phim B03 : Nhạc - Karaoke B04 : Hoa - Florist D01 : Sơn - Sửa Nhà D02 : Thông Cống - Cầu D03 : Sàn Nhà D04 : Mái Nhà - Máng xối D05 : Màn - Cửa - Cửa sổ D06 : Điện - Nước D07 : Hàng Rào - Làm Vườn D08 : Điện Lạnh - Sưởi - Bếp D09 : Diệt Gián - Chuột D10 : Lót, Giặt thảm - Hút bụi D11 : Làm Nhà bếp E02 : Sửa Xe E03 : Alarms Xe E04 : Kiếng Xe E05 : Stereo Xe E06 : Kéo Xe I06 : Dạy Lái Xe I07 : Dạy Khiêu Vũ I08 : Dạy Học I09 : Dạy Nhạc I10 : Dạy Nghề J01 : Đông Y - Châm Cứu J02 : Tử Vi - Bói Toán - Phong Thủy K01 : Điện Toán - Điện Tử K02 : Bảng Hiệu - In Ân K03 : Bọc Nệm - Làm Võng L01 : Điện Thoại L03 : Khai Thuế - Kế Toán L02 : Cho Vay - Cầm Đồ L04 : Giấy Tờ - Thông Dịch M02 : Dọn nhà - Vận Chuyển M03 : Các Dịch Vụ Khác M04 : Đấm bóp - Tắm hơi N01 : Giải Trí

TMT Contractor License #241141019

Sửa chữa, tân trang nhà & tiệm C h u y ê n:

* Sơn, lót gạch, đóng sàn gỗ, ngăn phòng làm nhà tắm và điện nước. * Hoàn tất basement Uy tín Đúng hẹn Xin gọi Tom:

(416) 890-4534

Residential & Commercial Renovations Fully Licensed & Insured Contractor 647-405-7185 info@empireframing.ca www.empireframing.ca GTA's Premium Building & Renovation Services

1) Structural & Non-Structural Framing 4) All Interior & Exterior Finishes including: Drywall & Plaster 2) Electrical, Plumbing & HVAC Complete Basement Finishing Prime & Paint 3) Interior Design Including: Full Kitchen Finishing Staircase Finishing Photorealistic Renderings Full Bathroom Finishing 2D/3D Floor Plans Laminate, Hardwood & Ceramic Tile

1) Làm sườn nhà kiến trúc hay không cần kiểu 2) Điện, hệ thống ống nước và HVAC sưởi, máy lạnh 3) Trang trí nội thất: Trang trí nhà trong ngoài như hì nhchụp Họa đồ thiết kế 2D / 3D

Xin gọi:

4) Chúng tôi nhận hoàn tất trong & ngoài Finish Basement, Nhà bếp, nhà tắm Sơn toàn nhà, đóng tường, thạch cao, Làm sàn laminate, sàn gỗ & gạch Ceramic Thành cầu thang,cầu thang

(647) 405-7185 Có Giấy Phép và Bảo hiểm xây cất

QUANG Ñieän Laïnh Söûa maùy giaët, maùy saáy, tuû laïnh, loø, cooler, maùy söôûi Bôm gas maùy laïnh * Coù raùp Furnace, central air QUANG:

(416) 830-6434 154

Issue 2516 | thoibao.com | THỜI BÁO | 10/03/2018

Wow! Urgent Big Promotion Event !! SUPER GREEN ENERGY SAVING INC. Lowest price for high efficiency furnace & A/C *Miễn phí thay thùng nước nóng+3 tháng FREE rental *Boiler, Duct work, red tag solution electric to gas furnace. *Tăng attic insulation đến 18.5’’ (R50) *Thuê bao máy sưởi & máy A/C Address: 1 Select Ave. unit 11 Scarborough M1V 5J3 Email: info@supergreenhvac.com www.supergreenhvac.com Bus: 647-351-8228, Toll free: 1-888-535-1988, Fax: 647-351-8280

Để khảo giá miễn phí. Xin gọi

647-654-9188 (Anthony Lin) 647-886-8488 (Aaron Lin)

Green On Program Free attic insulation to R50 level . ($1/ squ rebate for attic) Attic Insulation

Financial support $ payment Không tiền lời sau khi 100% installed

0

$2100 Government rebates to update your heating & cooling


D08 : ĐIỆN LẠNH - SƯỞI - BẾP --- H03 : NHẮN TIN

RAO VAËT THÖÔNG MAÏI

CLASSIFIEDS

A01 : Ăn Uống A02 : Trang Điểm - Cắt Tóc A03 : May Mặc - Vải vóc B01 : Cưới Hỏi B02 : Chụp Hình - Quay Phim B03 : Nhạc - Karaoke B04 : Hoa - Florist D01 : Sơn - Sửa Nhà D02 : Thông Cống - Cầu D03 : Sàn Nhà D04 : Mái Nhà - Máng xối D05 : Màn - Cửa - Cửa sổ D06 : Điện - Nước D07 : Hàng Rào - Làm Vườn D08 : Điện Lạnh - Sưởi - Bếp D09 : Diệt Gián - Chuột D10 : Lót, Giặt thảm - Hút bụi D11 : Làm Nhà bếp E02 : Sửa Xe E03 : Alarms Xe E04 : Kiếng Xe E05 : Stereo Xe E06 : Kéo Xe I06 : Dạy Lái Xe I07 : Dạy Khiêu Vũ I08 : Dạy Học I09 : Dạy Nhạc I10 : Dạy Nghề J01 : Đông Y - Châm Cứu J02 : Tử Vi - Bói Toán - Phong Thủy K01 : Điện Toán - Điện Tử K02 : Bảng Hiệu - In Ân K03 : Bọc Nệm - Làm Võng L01 : Điện Thoại L03 : Khai Thuế - Kế Toán L02 : Cho Vay - Cầm Đồ L04 : Giấy Tờ - Thông Dịch M02 : Dọn nhà - Vận Chuyển M03 : Các Dịch Vụ Khác M04 : Đấm bóp - Tắm hơi N01 : Giải Trí

AMAZING ONTARIO REBATE PROGRAM - Free attic insulation after rebate. - Furnace/AC from $990, half price tankless after rebate - First 6 months free rental for furnace/AC from $39.99/mth - First 3 months rental tank less from $39.99/mth, water heater fr. $17.50/mth - Oil / Electric to gas furnace, boiler + duct work, red tag solution Best prices for water filters, Electronic air cleaner, heat recovery ventilation.

Call

North American HVAC Services Residence/ Commercial

Ontario TSSA Gas license

Bán, sửa chữa, bảo trì & gắn mới máy sưởi, Rooftop, máy lạnh, máy nước nóng, đường ống gas, duct work, remove red tag

Dịch vụ 24/7 Hours - Uy Tín Tậm Tâm Công việc bảo đảm. Xin gọi Quang Nguyễn

(416) 566-4257

416-573-4276

TẠ ƠN CHA PHANXICO TRƯƠNG BỬU DIỆP Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đấng Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay (việc gì kể ra ...) Xin Cha giải thoát chúng con khỏi cảnh khó khăn này và ban cho chúng con sự may mắn bằng an. Cảm tạ ơn Cha. Amen. Đọc những lời nguyện này 9 lần/1 ngày. Đọc liên tiếp 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại nguyện. Được việc, hứa đăng lời nguyện này và hình cha Trương Bửu Diệp lên báo.

G/Đ Sơn Hải

TẠ ƠN CHA PHANXICO TRƯƠNG BỬU DIỆP Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đấng Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay (việc gì kể ra ...) Xin Cha giải thoát chúng con khỏi cảnh khó khăn này và ban cho chúng con sự may mắn bằng an. Cảm tạ ơn Cha. Amen. Đọc những lời nguyện này 9 lần/1 ngày. Đọc liên tiếp 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại nguyện. Được việc, hứa đăng lời nguyện này và hình cha Trương Bửu Diệp lên báo.

NH-NG

TẠ ƠN CHA PHANXICO TRƯƠNG BỬU DIỆP

TẠ ƠN CHA PHANXICO TRƯƠNG BỬU DIỆP

Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đấng Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay (việc gì kể ra ...) Xin Cha giải thoát chúng con khỏi cảnh khó khăn này và ban cho chúng con sự may mắn bằng an. Cảm tạ ơn Cha. Amen. Đọc những lời nguyện này 9 lần/1 ngày. Đọc liên tiếp 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại nguyện. Được việc, hứa đăng lời nguyện này và hình cha Trương Bửu Diệp lên báo.

Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đấng Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay (việc gì kể ra ...) Xin Cha giải thoát chúng con khỏi cảnh khó khăn này và ban cho chúng con sự may mắn bằng an. Cảm tạ ơn Cha. Amen. Đọc những lời nguyện này 9 lần/1 ngày. Đọc liên tiếp 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại nguyện. Được việc, hứa đăng lời nguyện này và hình cha Trương Bửu Diệp lên báo.

TẠ ƠN CHA PHANXICO TRƯƠNG BỬU DIỆP

TẠ ƠN CHA PHANXICO TRƯƠNG BỬU DIỆP

TẠ ƠN CHA PHANXICO TRƯƠNG BỬU DIỆP

Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đấng Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay (việc gì kể ra ...) Xin Cha giải thoát chúng con khỏi cảnh khó khăn này và ban cho chúng con sự may mắn bằng an. Cảm tạ ơn Cha. Amen. Đọc những lời nguyện này 9 lần/1 ngày. Đọc liên tiếp 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại nguyện. Được việc, hứa đăng lời nguyện này và hình cha Trương Bửu Diệp lên báo. Trương Quang Minh vợ Nguyễn Thị Dung

Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đấng Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay (việc gì kể ra ...) Xin Cha giải thoát chúng con khỏi cảnh khó khăn này và ban cho chúng con sự may mắn bằng an. Cảm tạ ơn Cha. Amen. Đọc những lời nguyện này 9 lần/1 ngày. Đọc liên tiếp 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại nguyện. Được việc, hứa đăng lời nguyện này và hình cha Trần Thị Mộng Tâm Trương Bửu Diệp lên báo. & Nori Trần

Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đấng Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay (việc gì kể ra ...) Xin Cha giải thoát chúng con khỏi cảnh khó khăn này và ban cho chúng con sự may mắn bằng an. Cảm tạ ơn Cha. Amen. Đọc những lời nguyện này 9 lần/1 ngày. Đọc liên tiếp 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại nguyện. Được việc, hứa đăng lời nguyện này và hình cha Trương Bửu Diệp lên báo.

Nguyễn Mộng Xuân

TẠ ƠN CHA PHANXICO TRƯƠNG BỬU DIỆP Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đấng Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay (việc gì kể ra ...) Xin Cha giải thoát chúng con khỏi cảnh khó khăn này và ban cho chúng con sự may mắn bằng an. Cảm tạ ơn Cha. Amen. Đọc những lời nguyện này 9 lần/1 ngày. Đọc liên tiếp 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại nguyện. Được việc, hứa đăng lời nguyện này và hình cha Trương Bửu Diệp lên báo.

Hoa Trà

T. M. Lan

H. Do

Lời Nguyện NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI, TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN, LINH CẢM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Đọc lời nguyện này 9 lần 1 ngày (đọc hơn càng tốt). Trong vòng 9 ngày liên tiếp, bạn sẽ được toại nguyện với điều kiện là bạn hứa sẽ đăng lời nguyện này để loan truyền cho người khác. Tạ ơn Quan Thế Âm Bồ Tát. Michael Nguyen Thai binh

10/03/2018 | THỜI BÁO | thoibao.com | Issue 2516

155


H03 : NHẮN TIN --- M04 : ĐẤM BÓP - TẮM HƠI

RAO VAËT THÖÔNG MAÏI

CLASSIFIEDS

A01 : Ăn Uống A02 : Trang Điểm - Cắt Tóc A03 : May Mặc - Vải vóc B01 : Cưới Hỏi B02 : Chụp Hình - Quay Phim B03 : Nhạc - Karaoke B04 : Hoa - Florist D01 : Sơn - Sửa Nhà D02 : Thông Cống - Cầu D03 : Sàn Nhà D04 : Mái Nhà - Máng xối D05 : Màn - Cửa - Cửa sổ D06 : Điện - Nước D07 : Hàng Rào - Làm Vườn D08 : Điện Lạnh - Sưởi - Bếp D09 : Diệt Gián - Chuột D10 : Lót, Giặt thảm - Hút bụi D11 : Làm Nhà bếp E02 : Sửa Xe E03 : Alarms Xe E04 : Kiếng Xe E05 : Stereo Xe E06 : Kéo Xe I06 : Dạy Lái Xe I07 : Dạy Khiêu Vũ I08 : Dạy Học I09 : Dạy Nhạc I10 : Dạy Nghề J01 : Đông Y - Châm Cứu J02 : Tử Vi - Bói Toán - Phong Thủy K01 : Điện Toán - Điện Tử K02 : Bảng Hiệu - In Ân K03 : Bọc Nệm - Làm Võng L01 : Điện Thoại L03 : Khai Thuế - Kế Toán L02 : Cho Vay - Cầm Đồ L04 : Giấy Tờ - Thông Dịch M02 : Dọn nhà - Vận Chuyển M03 : Các Dịch Vụ Khác M04 : Đấm bóp - Tắm hơi N01 : Giải Trí

Lời Nguyện

Lời Nguyện Lời Nguyện

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI, TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN, LINH CẢM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI, TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN, LINH CẢM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Đọc lời nguyện này 9 lần 1 ngày (đọc hơn càng tốt). Trong vòng 9 ngày liên tiếp, bạn sẽ được toại nguyện với điều kiện là bạn hứa sẽ đăng lời nguyện này để loan truyền cho người khác. Tạ ơn Quan Thế Âm Bồ Tát.

Dương Phương

INTERNET High Speed

34.99

$

$ 19.99 CABLE TV $

HOME PHONE 9.99 Hộp TV thông minh $ 159.99

Nhân:

Có sửa chữa computer (416) 879-9439

KHAI THUẾ (Jane/Sheppard) Chuyên phục vụ:

 Gia Đì nh,Độc Thân, Sinh Viên và Các Vị Cao Niên Tận Tâm, Uy Tín và Trách Nhiệm Làm Việc và Liên Lạc Trực Tiếp Với Sở Thuế Canada (CRA) * Nhanh Chóng, Chính Xác, Hiệu Quả Cao! Xin gọi

Diễm:

(416) 662-7511

Đọc lời nguyện này 9 lần 1 ngày (đọc hơn càng tốt). Trong vòng 9 ngày liên tiếp, bạn sẽ được toại nguyện với điều kiện là bạn hứa sẽ đăng lời nguyện này để loan truyền cho người khác. Tạ ơn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tĩnh Trương Thiện Nguyễn

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI, TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN, LINH CẢM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Đọc lời nguyện này 9 lần 1 ngày (đọc hơn càng tốt). Trong vòng 9 ngày liên tiếp, bạn sẽ được toại nguyện với điều kiện là bạn hứa sẽ đăng lời nguyện này để loan truyền cho người khác. Tạ ơn Quan Thế Âm Bồ Tát. MehMet Minh Titiz Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Thành Ân

Lời Nguyện Lời Nguyện NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI, TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN, LINH CẢM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Đọc lời nguyện này 9 lần 1 ngày (đọc hơn càng tốt). Trong vòng 9 ngày liên tiếp, bạn sẽ được toại nguyện với điều kiện là bạn hứa sẽ đăng lời nguyện này để loan truyền cho người khác. Tạ ơn Quan Thế Âm Bồ Tát. Trần Ngọc Kim Châu

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI, TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN, LINH CẢM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Đọc lời nguyện này 9 lần 1 ngày (đọc hơn càng tốt). Trong vòng 9 ngày liên tiếp, bạn sẽ được toại nguyện với điều kiện là bạn hứa sẽ đăng lời nguyện này để loan truyền cho người khác. Tạ ơn Quan Thế Âm Bồ Tát.

Lenh Tieu Linh - Do Thi Mao

www.thoibao.com

ĐỌC VÀ CỔ ĐỘNG THỜI BÁO Tiếng Việt còn người Việt còn

Massage

MASSAGE

New Opening

New Korean Chinese Japanese girls very good full services $80/30mins

Các cô Việt Nam & Hàn Quốc trẻ trung xinh đẹp phục vụ tận tình Incall 10AM-2AM Outcall 24/7 in the GTA

Toronto & Missauga

647-203-2076

www.gtagirlfriends.com

(647) 401-6512

Hwy 401& Kennedy Rd@Scarb

Hiring full time good salary 20+

Massage GRAND OPENING! 3 Beautiful young girls Good Full Service 24/7

Keele / Rogers No private calls!

(647) 827-2081 GRAND OPENING ANGEL SPA Unisex Massage 1977 Finch Ave W. Unit #215 Toronto On M3N 2V3

Ancient Thai Massage & Energy Healing

(647) 893-5877 156

Issue 2516 | thoibao.com | THỜI BÁO | 10/03/2018

Toronto7 2516  
Toronto7 2516  
Advertisement