Page 1

A01 : ĂN UỐNG --- B02 : CHỤP HÌNH - QUAY PHIM

RAO VAËT THÖÔNG MAÏI

ang NHAÄN ÑAËT CAÙC MOÙN AÊN TrMavis & Derry Rd. 1157 Quest Circle

CLASSIFIEDS

A01 : Ăn Uống A02 : Trang Điểm - Cắt Tóc A03 : May Mặc - Vải vóc B01 : Cưới Hỏi B02 : Chụp Hình - Quay Phim B03 : Nhạc - Karaoke B04 : Hoa - Florist D01 : Sơn - Sửa Nhà D02 : Thông Cống - Cầu D03 : Sàn Nhà D04 : Mái Nhà - Máng xối D05 : Màn - Cửa - Cửa sổ D06 : Điện - Nước D07 : Hàng Rào - Làm Vườn D08 : Điện Lạnh - Sưởi - Bếp D09 : Diệt Gián - Chuột D10 : Lót, Giặt thảm - Hút bụi D11 : Làm Nhà bếp E02 : Sửa Xe E03 : Alarms Xe E04 : Kiếng Xe E05 : Stereo Xe E06 : Kéo Xe I06 : Dạy Lái Xe I07 : Dạy Khiêu Vũ I08 : Dạy Học I09 : Dạy Nhạc I10 : Dạy Nghề J01 : Đông Y - Châm Cứu J02 : Tử Vi - Bói Toán - Phong Thủy K01 : Điện Toán - Điện Tử K02 : Bảng Hiệu - In Ân K03 : Bọc Nệm - Làm Võng L01 : Điện Thoại L03 : Khai Thuế - Kế Toán L02 : Cho Vay - Cầm Đồ L04 : Giấy Tờ - Thông Dịch M02 : Dọn nhà - Vận Chuyển M03 : Các Dịch Vụ Khác M04 : Đấm bóp - Tắm hơi N01 : Giải Trí

Nhaän ñaët: Chaû gioø - nem nöôùng -Boät loïc -baùnh beøo -baùnh naäm -baùnh ít traàn -Goûi cuoán -ngoù sen - xoaøi - ñu ñuû -Mì xaøo -côm chieân -huû tieáu xaøo -mieán xaøo -Soup bong boùng caù, soup maêng cua -Xoâi cheø ***Nhận giao đến nhà*** Call:

Cell:

(905) 956-1418

(647) 294-6883

Món ăn ngon Việt Nam Nhận đặt:

- Bánh cuốn tray, bún mắm, mì xào, - Các loại cơm chiên, gà hấp muối xả - Chả giò, bánh khọt, các loại gỏi cuốn - Bánh bột lọc, bò bía, bánh xèo Nhận delivery in GTA

Cell: Bus.:

Nhận đặt tiệc party. Cho thuê và bán đồ trang trí đám cưới

(416) 745-3166 (416) 572-0088

Weston / Rutherford / Major Mackenzie

10 Wildberry Cres Woodbridge

Chuyên:

THỦY CẮT TÓC

- Cắt tóc nam $ 10 Nữ $15, Kids $8 - Uốn, nhuộm, highlight, duỗi thẳng Mon-Sat: 9AM - 9PM Giá Rẻ

Xin gọi lấy hẹn trước:

Sun: 3PM - 7PM

(647) 286-7353

Linda Salon Khu Vaughan Mills

Trên 10 năm experienced License Hairstylist

*Hớt tóc Nam - Nữ - Trẻ em Đặc biệt giỏi về highlight và

colour

Giá cả nhẹ nhàng, việc làm như ý

Xin gọi Linda-Thủy. Để biết thêm chi tiết

(416) 509-0309 YẾN PHƯƠNG

Là giả i phá p dù ng mũ i kim nhỏ tạ o sợi lô ng mà y như thậ t, kha c phụ c tı̀nh trạ ng lô ng mà y thưa, nga n hay xă m lô ng mà y hỏ ng…khô ng đau, khô ng ma t thời gian nghı̉ dưỡng.

máy may hiệu Brother

(647) 693-6653 500-6386

Xin goïi Bích:(647)

Hải chuyên sửa quần áo 19 Sergio Marchi St. (Jane / Sheppard)

Nhận sửa các loại quần áo, lấy lại gấu quần jeans. Nhanh - Giá rẻ

Shop may Bọc nệm ghế nails (pedicure) 2. Bọc tay ghế nails 3. Bọc yên Xe hơi 4. Tân trang và bọc ghế massage 5. Máy mui & trần cho tàu bè

(416) 909-4874 (647) 669-3418

BP Photo Video

$ 250

$200

1-855-951-9546

(905)990-8890; (647)367-9532

Nhaän söûa quaàn aùo ñuû loaïi Coù baùn vaûi may aùo daøi Cần bán 1

1.

Toll Free:

1187 HURONTARIO STREET, UNIT 2,MISSISSAUGA, ON L5G 3H2

(Finch & Islington)

Phục vụ và Chuyên Nghiệp:

Call Sam: 416-828-9174

- TỰ NHIÊN HOT TREND 2018

Chuyeân May AÂu Vieät Phuïc Nam Nöõ: * AÙo Daøi * Daï Hoäi * Xöôøng Xaùm ...

Sam

(pick up & delivery)

CiCi beauty

5 Milady Rd., Toronto ON

(416) 529-4517

$225

ĐIÊU KHẮC LÔNG MÀY 3D ĐẸP THANH TÚ

Nhà May

1493 Dundas St. W Toronto, ON M6J 1Y6 (Dundas / Dufferin) Chuyên may, bán và sửa: - Nhận sửa quần áo nam, nữ - Áo cưới, dạ hội, áo dài, khăn đống - Đặc biệt trang điểm cô dâu - Cho thuê mâm quả, khay, trầu rượu. Tel:

-5O%

Quay phim, chụp hình, đám cưới, Sinh nhật, hội đoàn, đám ma ... Xin gọi Tom Phạm

(647) 505-9684 12/07/2018 | THỜI BÁO | thoibao.com | Issue 2551

157


B02 : CHỤP HÌNH - QUAY PHIM --- D01 : SƠN - SỬA NHÀ

RAO VAËT THÖÔNG MAÏI

CLASSIFIEDS

A01 : Ăn Uống A02 : Trang Điểm - Cắt Tóc A03 : May Mặc - Vải vóc B01 : Cưới Hỏi B02 : Chụp Hình - Quay Phim B03 : Nhạc - Karaoke B04 : Hoa - Florist D01 : Sơn - Sửa Nhà D02 : Thông Cống - Cầu D03 : Sàn Nhà D04 : Mái Nhà - Máng xối D05 : Màn - Cửa - Cửa sổ D06 : Điện - Nước D07 : Hàng Rào - Làm Vườn D08 : Điện Lạnh - Sưởi - Bếp D09 : Diệt Gián - Chuột D10 : Lót, Giặt thảm - Hút bụi D11 : Làm Nhà bếp E02 : Sửa Xe E03 : Alarms Xe E04 : Kiếng Xe E05 : Stereo Xe E06 : Kéo Xe I06 : Dạy Lái Xe I07 : Dạy Khiêu Vũ I08 : Dạy Học I09 : Dạy Nhạc I10 : Dạy Nghề J01 : Đông Y - Châm Cứu J02 : Tử Vi - Bói Toán - Phong Thủy K01 : Điện Toán - Điện Tử K02 : Bảng Hiệu - In Ân K03 : Bọc Nệm - Làm Võng L01 : Điện Thoại L03 : Khai Thuế - Kế Toán L02 : Cho Vay - Cầm Đồ L04 : Giấy Tờ - Thông Dịch M02 : Dọn nhà - Vận Chuyển M03 : Các Dịch Vụ Khác M04 : Đấm bóp - Tắm hơi N01 : Giải Trí

Söœa Chöõa

Peterle Photography & Video Dịch vụ trọn gói cho đám cưới. Tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp Lễ cưới là ngày trọng đại và bận nhất của bạn. Mọi quan tâm và lo lắng để chúng tôi lo. Hãy gọi ngay hoặc vào trang nhà WEB: www.albumkiniem.com Peter Nguyen

Thanh Tuyen

416-846-5422

416-829-6450

Licence plumbing #306A400130266

Nhà & Tiệm. Giá bình dân -

Nhaän hoaøn chænh basement Söœa, laøm washroom môùi Laøm oáng nöôùc, oáng caàu ngheït Loùt gaïch, laøm ñieän Gọi Th ọ any time Set-up tieäm Nails

(647) 669-2208

(416) 898-6984

TONY LANDSCAPING DESIGNS

Söûa Nhaø A&T - Chuyên sửa nhà và tiệm - Hoàn tất basement - Set up tiệm Nails, ngăn phòng - Lót gạch, làm sàn gỗ, cầu thang, deck - Chạy điện và ống nước v.v...

NhieàXinu goï naêmi: kinh nghieäm. Giaù reû, uy tín, ñuùng heïn Andy Tran: (416) 602-2260

- Chuyên làm GARDEN WALLS, đóng hàng rào, đóng DECKS. - Lót gạch INTERLOCKING DRIVEWAY -SIDEWALK đổ xi măng. - Đào hồ cá, san lấp mặt bằng. Cần người phụ việc - Trồng cây. Làm vườn hoa. Lợp cỏ mới. phải có xe - Sửa chữa hư hỏng các thứ bên ngoài. - Đặc biệt DRIVEWAY INTERLOCKING không bị lún, không cỏ mọc, bảo đảm 100%.

Chuùng toâi coù nhieàu kieåu maãu cho quí vò xem hoaëc theo yù khaùch muoán laøm.

Call Tony Đặng

(289) 937-0067 Le’s Landscaping & Garden Designs Giaù caû bình daân

Chuyeân: Laøm haøng raøo, ñoùng deck - Loùt gaïch, interlock, laøm garden walk - San laáp maët baèng, lôïp laïi coû môùi, troàng caây, caét caây - Yard clean up, baét oáng thoaùt nöôùc - Vieäc laøm taän taâm Design theo yù cuûa khaùch, giaûi ñaùp moïi vaán ñeà thaéc maéc

Vöôøn ñeïp, saân coû xanh seõ ñem laïi cho quyù vò moät muøa heø vui töôi vaø ñeïp maét Xin quyù khaùch vui loøng goïi:

xin caùm ôn

(905) 826-1034, (647) 463-1403 quyù khaùch

Canadian

Closets & Kitchen Cabinets

We custom designed, built and installed - Closet organizers, Walk-in closets, laundry rooms... - Chuyên đóng mới tủ nhà bếp (kitchen cabinets) - Tân trang bếp cũ như mới (kitchen refacing). - Chuyên thiết kế cabinets cho tiệm nails.

(647) 886-4588

FREE estimate, Don Ho at Unit 1 - 2570 Haines Rd. Mississauga Nơi phục vụ uy tín của người Việt trên Thời Báo since 2004.

158

Issue 2551 | thoibao.com | THỜI BÁO | 12/07/2018


D01 : SƠN - SỬA NHÀ --- D01 : SƠN - SỬA NHÀ

RAO VAËT THÖÔNG MAÏI

CLASSIFIEDS

A01 : Ăn Uống A02 : Trang Điểm - Cắt Tóc A03 : May Mặc - Vải vóc B01 : Cưới Hỏi B02 : Chụp Hình - Quay Phim B03 : Nhạc - Karaoke B04 : Hoa - Florist D01 : Sơn - Sửa Nhà D02 : Thông Cống - Cầu D03 : Sàn Nhà D04 : Mái Nhà - Máng xối D05 : Màn - Cửa - Cửa sổ D06 : Điện - Nước D07 : Hàng Rào - Làm Vườn D08 : Điện Lạnh - Sưởi - Bếp D09 : Diệt Gián - Chuột D10 : Lót, Giặt thảm - Hút bụi D11 : Làm Nhà bếp E02 : Sửa Xe E03 : Alarms Xe E04 : Kiếng Xe E05 : Stereo Xe E06 : Kéo Xe I06 : Dạy Lái Xe I07 : Dạy Khiêu Vũ I08 : Dạy Học I09 : Dạy Nhạc I10 : Dạy Nghề J01 : Đông Y - Châm Cứu J02 : Tử Vi - Bói Toán - Phong Thủy K01 : Điện Toán - Điện Tử K02 : Bảng Hiệu - In Ân K03 : Bọc Nệm - Làm Võng L01 : Điện Thoại L03 : Khai Thuế - Kế Toán L02 : Cho Vay - Cầm Đồ L04 : Giấy Tờ - Thông Dịch M02 : Dọn nhà - Vận Chuyển M03 : Các Dịch Vụ Khác M04 : Đấm bóp - Tắm hơi N01 : Giải Trí

Chuyeân laøm saøn goã môùi, caàu thang vaø ñaùnh boùng caùc loaïi saøn cuõ. Xin goïi Cöôøng:

(416) 825-2699 Hoàn chỉnh basement lót gạch, đóng

sàn gỗ, thay đổi mới washroom, thay toilet, ống nước, điện. Thay đổi cabinet mới trong kitchen *Giá rất bình dân Xin gọi Thanh:

(416)

832-9064

PP & R Painting Inc. Chuyên sơn:

Trong hoặc ngoài nhà, xưởng, kho hàng, cửa tiệm....... Phục vụ tận tình, đảm bảo uy tín, chất lượng, giá cả phải chăng. Xin vui lò ng gọi Phùng (Davis): www.pprpainting.com

(647) 505-3783 * Cần thợ sơn

Kitchen Cabinetry & Finishing DESIGN, BUILD & CUSTOM DESIGN, GERNERAL CONTRACTOR , CUSTOMADE CABINET, FINISHINGS

THIẾT KẾ NỘI /NGOẠI THẤT/ SƠN FINISHING BẾP - KITCHEN, BASEMENT, BATHROOM THƯ VIỆN, TV CABINET, WET BAR VĂN PHÒNG - OFFICE CAFÉ, QUẦY BAR, RESTAURANT RESIDENTIAL / COMMERCIAL Project Management, Permit Drawing for Custom Home CUSTOM MILL WORKS TỔNG THẦU TRỌN GÓI THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, SỬA CHỮA FACTORY & SHOWROOM 1

VÀ CUNG CẤP KITCHEN ... CABINET THEO THIẾT KẾ.

Unit 16 & 17 , 201 Millway Ave., Concord, ON L4K 5K8 SHOWROOM 2 : IMPROVE CENTER 7250 KEELE , VAUGHAN. UNIT #189

Cell:

647 861 4207

Tobifine@outlook.com. Web: tobifine.ca

Landscaping - Garden SÖÛA CHÖÕA & LAØM MÔÙI - Design Saân vöôøn - Loùt gaïch - Driveway - Interlock - Traùng ximaêng saân tröôùc & sau theo yù khaùch

Chúng tôi chuyên về:

- Haøng raøo / Deck - Landscaping - Traûi soûi, loùt ñaù ñöôøng ñi Xin gọi

Khảo giá miễn phí

Vinson (647) 963-3300

(Anh-Hoa ngữ)

(647) 522-1155

Handyman nhận sửa lặt vặt Chuyên sửa chữa nhà & cơ sở thương mại

- Điện nước, sơn, vá lỗ tường - Spray stucco, Bsmt leaking - Lót gạch, thảm, laminate, backsplash - Thay vòi nước, toilet, nhận dọn rác Kinh nghiệm lâu năm. Giá cả phải chăng Khảo giá miễn phí. Gọi Thanh

(416) 829-2231

KL Construction Nhận sửa chữa nhà cửa

Tân trang làm mới washroom Ngăn phòng, finish Bsmt & floor Inside Outside (hàng rào sân deck, sidewalk, interlock) Xin gọi anh

Khách:

(647) 939-8231 12/07/2018 | THỜI BÁO | thoibao.com | Issue 2551

159


D01 : SƠN - SỬA NHÀ --- D03 : SÀN NHÀ

RAO VAËT THÖÔNG MAÏI

CLASSIFIEDS

A01 : Ăn Uống A02 : Trang Điểm - Cắt Tóc A03 : May Mặc - Vải vóc B01 : Cưới Hỏi B02 : Chụp Hình - Quay Phim B03 : Nhạc - Karaoke B04 : Hoa - Florist D01 : Sơn - Sửa Nhà D02 : Thông Cống - Cầu D03 : Sàn Nhà D04 : Mái Nhà - Máng xối D05 : Màn - Cửa - Cửa sổ D06 : Điện - Nước D07 : Hàng Rào - Làm Vườn D08 : Điện Lạnh - Sưởi - Bếp D09 : Diệt Gián - Chuột D10 : Lót, Giặt thảm - Hút bụi D11 : Làm Nhà bếp E02 : Sửa Xe E03 : Alarms Xe E04 : Kiếng Xe E05 : Stereo Xe E06 : Kéo Xe I06 : Dạy Lái Xe I07 : Dạy Khiêu Vũ I08 : Dạy Học I09 : Dạy Nhạc I10 : Dạy Nghề J01 : Đông Y - Châm Cứu J02 : Tử Vi - Bói Toán - Phong Thủy K01 : Điện Toán - Điện Tử K02 : Bảng Hiệu - In Ân K03 : Bọc Nệm - Làm Võng L01 : Điện Thoại L03 : Khai Thuế - Kế Toán L02 : Cho Vay - Cầm Đồ L04 : Giấy Tờ - Thông Dịch M02 : Dọn nhà - Vận Chuyển M03 : Các Dịch Vụ Khác M04 : Đấm bóp - Tắm hơi N01 : Giải Trí

Kreno General Contractor VTJ Contruction Việc làm tận tâm, uy tín, kỹ lưỡng -Chuyên sửa nhà tắm, nhà bếp -Hoàn tất basement -Làm điện, nước -Lót gạch, sàn gỗ & sơn -Làm theo hợp đồng (honest work)

Xin gọi

(647) 381-1368 Email: ktreno@hotmail.com

Ken/Kiệt:

 Nhận lót gạch Sửa Washroom Finish Basement Xin gọi Vu:

647-286-7967

kinh nghiệm trong ngành xây dựng Ontario Contractors Thợ 30Giánăm đặc biệt, uy tín đúng hẹn bảo hành

Sơn sửa chữa nhà và cơ sở thương mại Tất cả sơn sửa nhà - Trang trí nội thất nhà hàng, tiệm nail mà quý vị cần - Hoàn tất Basement, nhà tắm điện nước giá cả rẻ nhất - Xây gạch, lót gạch, lót sàn gỗ tại Toronto - Mở cửa sổ & cửa Basement

Xin gọi Thường

(647) 406-3262 HOME RENOVATION RENOVATION Kitchen Design & Custom Build

-Chuyên Sơn sửa nhà. -Hoàn tất basement -Làm mới washroom, bếp -Ngăn vách, làm phòng -Lót gạch, sàn gỗ Việc làm tận tâm, uy tín Khảo giá miễn phí

Tran: (647) 778-1999 Giao: (647) 575-1824

Jiayuan Landscaping

Liêm Sửa Nhà

Chúng tôi chuyên về: - Design sân vườn theo ý khách - Lót gạch driveway, Interlock - Tráng ximăng sân trước & Sau - Sửa chữa và làm mới sân vườn - Trải sỏi, lót gạch, đá bậc thềm - Tráng nhựa driveway

Khảo giá miễn phí Xin gọi (Anh-Hoa ngữ)

Lily (647) Henry (416)

818-3997 294-7793

A-Z Construction Inc. Chuyên build mới và tân trang làm bảng vẻ, xin giấy phép chuyên nghiệp cho tất cả các tiệm có đủ loại license hành nghề có bảo hiểm 5 triệu và W.S.I.B Mọi chi tiết xin gọi David:

(647) 588-2826, (647) 408-8183 Sơn Sửa Nhà Giá rẻ TJT Construction **Nhận Sơn Sửa giá từ $50 & up** - Ngoài nhà: Sơn Sửa và làm mới sân, vườn - Trong nhà: Sơn Sửa và làm mới điện, nước - Trám trét chống thấm chung quanh nhà - Chỉ nhận job trong vùng Toronto Khảo giá miễn phí Liên lạc Anh Hùng:

(647) 765-5037

Xin gọi

Liêm:

(647) 866-9078

(647) 901-2517 Issue 2551 | thoibao.com | THỜI BÁO | 12/07/2018

Việc làm tận tâm uy tín, chất lượng

Xin gọi: Loy (647) 606-9572 Hai (647) 470-6767

* Nhận những job lớn hoặc nhỏ (Nhà hàng, cửa tiệm & tư gia) * Nhà bếp, Phòng tắm, GIÁ - Chuyên thông nghẹt sink các loại, * Hoàn thiện tầng hầm bathup, floor drain, urinal & toilet * Tiệm Nails & Nhà hàng RẤT RẺ - Nhanh, đúng hẹn, kinh nghiệm * Kinh nghiệm lâu năm - Máy thông cống tốt & mạnh nhất Xin gọi Tony Tham khảo miễn phí

(647) 989-8042 (289) 200-3377

Xin gọi TÂN:

(647) 860 0807 Nhận: Sơn sửa, lắp đặt Khu Misissauga, Peel region & GTA - Nhà tắm, tầng hầm, nhà bếp - Sàn: gạch, gỗ, Vinyl .... - Sửa chữa mái nhà - Sửa chữa các thiết bị điện nước - Sửa máy giặt, sấy, rửa chén, máy hút mùi Xin gọi Vương:

647-833-2298

Mọi chi tiết xin gọi:

Canada Countertop Design 11 Creditstone Rd. U#11Concord ON L4K 1N9

TONY CONSTRUCTION Thông Nghẹt Express (GTA)

(647) 336-4476

Email: tjtconstruction12311@gmail.com

và thi công các loại hàng rào (sắt, nhôm, gỗ). Đóng ván lối đi, sửa chữa deck, mái hiên Uy tín, chất lượng, tận tâm

160

Làm việc tận tâm, giá cả phải chăng

Xin gọi Tài:

Chuyên: thiết kế, sửa chữa

(647) 869-0105

* Sơn sửa nhà, phòng tắm, nhà bếp Chuyên làm kitchen countertop, * Nhận làm floor, gạch, cầu thang vanity top, Fireplace e.t.c * Interlock, fences, deck, railing ** From $34.99/Sqft & up ** * Finish basement, Roofing Khảo giá miễn phí. Bảo hành một năm

Full Residencial Home Renovation: Kitchen, Bathroom, Painting, Deck, Fencing, Stone work, Nail salon, Stairs, Garbage removal"

Minh Sửa Nhà

Chúng tôi chuyên thiết kế tủ bếp (kitchen cabinet) Closet Mater bathroom (vanity) Laundry Room Gọi Anh Lê:

Son Le Construction Chuyên hoàn tất trong và ngoài Hardwood flooring, laminate, stairs, tiles lót gạch, washroom, finished basement, đóng decking, interlocking ....v.v.... **Giá Cả phải chăng, uy tín, đúng hẹn**

 Khảo giá miễn phí Xin gọi Sơn Lê: (416) 823-5167 Ken tiếng Anh/Việt

(647) 317-7979


D03 : SÀN NHÀ --- D04 : MÁI NHÀ - MÁNG XỐI

RAO VAËT THÖÔNG MAÏI

CLASSIFIEDS

A01 : Ăn Uống A02 : Trang Điểm - Cắt Tóc A03 : May Mặc - Vải vóc B01 : Cưới Hỏi B02 : Chụp Hình - Quay Phim B03 : Nhạc - Karaoke B04 : Hoa - Florist D01 : Sơn - Sửa Nhà D02 : Thông Cống - Cầu D03 : Sàn Nhà D04 : Mái Nhà - Máng xối D05 : Màn - Cửa - Cửa sổ D06 : Điện - Nước D07 : Hàng Rào - Làm Vườn D08 : Điện Lạnh - Sưởi - Bếp D09 : Diệt Gián - Chuột D10 : Lót, Giặt thảm - Hút bụi D11 : Làm Nhà bếp E02 : Sửa Xe E03 : Alarms Xe E04 : Kiếng Xe E05 : Stereo Xe E06 : Kéo Xe I06 : Dạy Lái Xe I07 : Dạy Khiêu Vũ I08 : Dạy Học I09 : Dạy Nhạc I10 : Dạy Nghề J01 : Đông Y - Châm Cứu J02 : Tử Vi - Bói Toán - Phong Thủy K01 : Điện Toán - Điện Tử K02 : Bảng Hiệu - In Ân K03 : Bọc Nệm - Làm Võng L01 : Điện Thoại L03 : Khai Thuế - Kế Toán L02 : Cho Vay - Cầm Đồ L04 : Giấy Tờ - Thông Dịch M02 : Dọn nhà - Vận Chuyển M03 : Các Dịch Vụ Khác M04 : Đấm bóp - Tắm hơi N01 : Giải Trí

Classic Stone Marble & Granite Inc.

Mái Nhà

NATURAL STONE FABRICATORS * GARANITE * MARBLE * LIMESTONE *QUARTZ *ONYX * SLATE * TRAVERTINE * CAESARSTONE Tel: 416 762-8882 Xin gọi: Khánh: Fax: 416 762-8885 Duy Tâm:

(416) 419-3731 (416) 660-2555

Email: classis_stone@ live.ca - classicstonemarbleandgranite.com

130 Industry Street #23, Toronto, ON M6M 5G3

HOMELIFE ROOFING INC. **có WSIB

Chuyên sửa mái nhà Làm mới & cũ shingles roofs Xin gọi

Hiền:

Khảo giá miễn phí

(647) 343-5454 Minh’s Expert Rooter Plumbing * Thông ống cống, sink, bathtub, washroom, nhà bếp * Thông cống, cho các cơ sở làm ăn

Việc làm bảo đảm. Giá phải chăng Xin gọi Minh (24/7):

(647) 787-1486

1455 Britannia Rd. E. Unit #3 Mississauga, Ontario L4W 1E9

Rock of Ages Marbles Inc. Granite - Marble - Onyx Granite / Marble

$ Đặc biệt 35/sqft.: Kitchen Bathtub

(Vật liệu + công gắn)

 Vanity

 Fireplace

$

Cắt gia công 120/slab $22/sqft. gia công gắn Business:

(647) 729-6712

www.rockofagesmarble.com Email: Rockagesmarbles@yahoo.com

Công:

Muốn biết thêm chi tiết xin gọi:

(416) 618-4583

SÖÛA MAÙI NHAØ LM Happy Roofing Chuyên sửa và làm mới các loại mái nhà máng xối Làm sạch (clean up) máng xối

#B20911

Shingles, Roofs, Flat Roofs mái hiên, có bọc siding Aluminum máng nước & more

Việc làm tín nhiệm bảo đảm hài lòng quý khách

Khảo giá miễn phí, đúng hẹn. Xin gọi Linh (416) 903-3883, (647) 686-8221

ROOF REPAIR

Gpro Roofing Ltd. Fully Licensed & Insured

Chuyên làm mới và sửa chữa các loại mái nhà (Shingles - Flat - Eavestrough - Siding - Sofits) ** We install Metal Roof Xin gọi

Hải Cell:

www.gproroof.com

(647) 924-2728

Sửa Mái Nhà NINE ONE ROOFING Chuyên sửa & làm mới các loại: mái nhà, mái hiên và máng xối FLAT ROOF - SHINGLES ROOFS - SIDING - SOFITS ALUMINUM - SKY LIGHT - CHIMNEY - ETC. Việc làm đảm bảo, đúng hẹn giá bình dân, vật liệu chất lượng tốt Xin gọi

Vinh Nguyen:

(647) 286-4129, (647) 642-8371

12/07/2018 | THỜI BÁO | thoibao.com | Issue 2551

161


D04 : MÁI NHÀ - MÁNG XỐI --- D05 : MÀN - CỬA - CỬA SỔ

RAO VAËT THÖÔNG MAÏI

CLASSIFIEDS

A01 : Ăn Uống A02 : Trang Điểm - Cắt Tóc A03 : May Mặc - Vải vóc B01 : Cưới Hỏi B02 : Chụp Hình - Quay Phim B03 : Nhạc - Karaoke B04 : Hoa - Florist D01 : Sơn - Sửa Nhà D02 : Thông Cống - Cầu D03 : Sàn Nhà D04 : Mái Nhà - Máng xối D05 : Màn - Cửa - Cửa sổ D06 : Điện - Nước D07 : Hàng Rào - Làm Vườn D08 : Điện Lạnh - Sưởi - Bếp D09 : Diệt Gián - Chuột D10 : Lót, Giặt thảm - Hút bụi D11 : Làm Nhà bếp E02 : Sửa Xe E03 : Alarms Xe E04 : Kiếng Xe E05 : Stereo Xe E06 : Kéo Xe I06 : Dạy Lái Xe I07 : Dạy Khiêu Vũ I08 : Dạy Học I09 : Dạy Nhạc I10 : Dạy Nghề J01 : Đông Y - Châm Cứu J02 : Tử Vi - Bói Toán - Phong Thủy K01 : Điện Toán - Điện Tử K02 : Bảng Hiệu - In Ân K03 : Bọc Nệm - Làm Võng L01 : Điện Thoại L03 : Khai Thuế - Kế Toán L02 : Cho Vay - Cầm Đồ L04 : Giấy Tờ - Thông Dịch M02 : Dọn nhà - Vận Chuyển M03 : Các Dịch Vụ Khác M04 : Đấm bóp - Tắm hơi N01 : Giải Trí

HB WINDOWS & DOORS

Windowcity Premier Dealer Licensed#T85-3360753 Showroom: 5690 Steeles W, Vaughan, ON L4L 9T4 www.hbwindowsdoors.com /www.windowcity.net NHẬN THAY TẤT CẢ CÁC LOẠI CỬA

Phục vụ tận tâm uy tín trên 26 năm trong nghề cửa sổ 16 năm Production Manager for Acan Windows & Triwin Doors Showroom (2800 Sqft.) hãng sản xuất (500.000 Sqft.)

Hàng ngàn khách hàng đã hài lòng với kết quả tốt đẹp

 Giảm tiền máy lạnh, sưởi tăng giá trị và vẻ đẹp của căn nhà ***FREE LEARGON GLASS***

Khảo giá miễn phí.

(416) 276-0088 Hùng BẠCH(647) 709-0088 Xin gọi

162

Issue 2551 | thoibao.com | THỜI BÁO | 12/07/2018

Thợ Điện

KN Electric

Residential - Commercial - Industrial ECRA-ESA Lic #7010437 Master Electrician - Licensed - Insured

Nhận làm mới, sửa chữa điện Nâng cấp 100A, 200A, 400A Xin gọi

Khanh

Cần người phụ thợ điện

(416) 879-7476


D05 : MÀN - CỬA - CỬA SỔ --- D08 : ĐIỆN LẠNH - SƯỞI - BẾP

RAO VAËT THÖÔNG MAÏI

CLASSIFIEDS

A01 : Ăn Uống A02 : Trang Điểm - Cắt Tóc A03 : May Mặc - Vải vóc B01 : Cưới Hỏi B02 : Chụp Hình - Quay Phim B03 : Nhạc - Karaoke B04 : Hoa - Florist D01 : Sơn - Sửa Nhà D02 : Thông Cống - Cầu D03 : Sàn Nhà D04 : Mái Nhà - Máng xối D05 : Màn - Cửa - Cửa sổ D06 : Điện - Nước D07 : Hàng Rào - Làm Vườn D08 : Điện Lạnh - Sưởi - Bếp D09 : Diệt Gián - Chuột D10 : Lót, Giặt thảm - Hút bụi D11 : Làm Nhà bếp E02 : Sửa Xe E03 : Alarms Xe E04 : Kiếng Xe E05 : Stereo Xe E06 : Kéo Xe I06 : Dạy Lái Xe I07 : Dạy Khiêu Vũ I08 : Dạy Học I09 : Dạy Nhạc I10 : Dạy Nghề J01 : Đông Y - Châm Cứu J02 : Tử Vi - Bói Toán - Phong Thủy K01 : Điện Toán - Điện Tử K02 : Bảng Hiệu - In Ân K03 : Bọc Nệm - Làm Võng L01 : Điện Thoại L03 : Khai Thuế - Kế Toán L02 : Cho Vay - Cầm Đồ L04 : Giấy Tờ - Thông Dịch M02 : Dọn nhà - Vận Chuyển M03 : Các Dịch Vụ Khác M04 : Đấm bóp - Tắm hơi N01 : Giải Trí

Smart Choice

Windows & Doors 

Chúng tôi chuyên về một nghề Window & Door

Thợ Điện

Việc làm tận tâm uy tín. Giá cả bất ngờ Đặc biệt: giảm giá 5% và có chương trình trả góp

DAC Electric Group ECRA/ESA Licence #7004326 Chuyên sửa chữa, làm mới mọi công việc về điện cho nhà, tiệm, building ...

 Đặc biệt LED potligh Long: 416-822-6648 Xin gọi Dũng Tâm: 647-339-6556 1(905) 320-8043

V Windows & Doors

Doors - Entry doors - Garden doors Siding doors - Doors Inserts Phục vụ tận Porch Enclosures - Storm doors Lắp đặt kính buồng tắm - Cắt tường trổ cửa mới Windows - Thay cửa sổ - Khung cửa garage - Bọc nhôm khung cửa gỗ - Bắn Silicon cho cửa cũ bị hư nứt

Gọi

tâm

Quân (416) 902-6039

Home Energy Chuyên sửa chữa và lấp ráp các loại máy sưởi, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bếp điện.

Xin gọi

Lê Minh Tuấn (416) 721-1401

& COOLING SOLUTION Ltd. SAM's HEATINGService - Installation Hieän ñang laø Employee of 22 year City Toronto Experience

Nhaän söœa taát caœ caùc loaïi maùy söôœi, boilers vaø A/C

* Repair & Install all make of boiler, furnace & A/C * Supply: Keeprite, Ducan, Payney, Luxaire & Goodman

Good Quality & lowest price in town ONTARIO LICENSE - TSSA CERTIFIED TOP MECHANIC

Don’t let your family out of cold weather. Call us

Toronto - Brampton - Mississauga

(416) 875-4540

Liên Lạc

Ho Tran

24 hrs services

12/07/2018 | THỜI BÁO | thoibao.com | Issue 2551

163


D08 : ĐIỆN LẠNH - SƯỞI - BẾP --- D08 : ĐIỆN LẠNH - SƯỞI - BẾP

RAO VAËT THÖÔNG MAÏI

CLASSIFIEDS

A01 : Ăn Uống A02 : Trang Điểm - Cắt Tóc A03 : May Mặc - Vải vóc B01 : Cưới Hỏi B02 : Chụp Hình - Quay Phim B03 : Nhạc - Karaoke B04 : Hoa - Florist D01 : Sơn - Sửa Nhà D02 : Thông Cống - Cầu D03 : Sàn Nhà D04 : Mái Nhà - Máng xối D05 : Màn - Cửa - Cửa sổ D06 : Điện - Nước D07 : Hàng Rào - Làm Vườn D08 : Điện Lạnh - Sưởi - Bếp D09 : Diệt Gián - Chuột D10 : Lót, Giặt thảm - Hút bụi D11 : Làm Nhà bếp E02 : Sửa Xe E03 : Alarms Xe E04 : Kiếng Xe E05 : Stereo Xe E06 : Kéo Xe I06 : Dạy Lái Xe I07 : Dạy Khiêu Vũ I08 : Dạy Học I09 : Dạy Nhạc I10 : Dạy Nghề J01 : Đông Y - Châm Cứu J02 : Tử Vi - Bói Toán - Phong Thủy K01 : Điện Toán - Điện Tử K02 : Bảng Hiệu - In Ân K03 : Bọc Nệm - Làm Võng L01 : Điện Thoại L03 : Khai Thuế - Kế Toán L02 : Cho Vay - Cầm Đồ L04 : Giấy Tờ - Thông Dịch M02 : Dọn nhà - Vận Chuyển M03 : Các Dịch Vụ Khác M04 : Đấm bóp - Tắm hơi N01 : Giải Trí

S.O.S. HOME & COMMERCIAL SERVICES

A/C & HEAT SỬA LIỀN

SỬA: xong khách hàng hài lòng mới trả tiền MÁY LẠNH Đặc Biệt: LÒ SƯỞI WALK-IN COOLERS High Efficiency Furnace 00 60,000 BTU $1975. WALK-IN FREEZERS **Cần người phụ việc biết hay không biết tiếng Anh

Xin gọi Thế Cường

(416)

766-9900

NORTH STAR HVAC NS

INC.

ÑIEÄN LAÏNH - SÖÔÛI THIEÁT KEÁ - LAÉP RAÙP - SÖÛA CHÖÕA

HEÄ THOÁNG ÑIEÄN LAÏNH - SÖÔÛI CHO NHAØ, CÔ SÔÛ THÖÔNG MAÕI, NHAØ HAØNG * * * * *

Fully insured - Gas Licence & Refrigeration Licence CENTRAL AIR A/C HOT WATER BOILERS THAØNH VIEÂN HIEÄP HOÄI NHIEÄT LAÏNH BAÉC MYÕ (ASHRAE) FURNACE HI-EFFICIENCY CERTIFIED COÂNG ÑOAØN BAÛO HOÄ AN TOAØN ONTARIO (TSSA) DUCT WORK SYSTEM WALK-IN COOLER & FREEZER

Maùy Laïnh, Maùy Söôûi môùi tieát kieäm Ñieän, Gas tuyeät ñoái Treân 20 naêm kinh nghieäm - Ñuùng tieâu chuaån Canada

Muøa Heø: Giaù ñaëc bieät MAÙY LAÏNH cho Quyù Ñoàng Höông Xin goïi: THAØNH NGUYEÃN - Engineering Technologist

Cell:

164

(416) 918-8346

Issue 2551 | thoibao.com | THỜI BÁO | 12/07/2018

SUN Appliance Services Repair to all makes & models CHUYÊN SỬA: TỦ LẠNH, MÁY GIẶT SẤY, BẾP ĐIỆN , WALK-IN COOLERS FREEZE, CENTRAL AIR

DO THỢ CHUYÊN NGHIỆP BẢO ĐẢM 1 YEAR WARRANTY PARTS & LABOUR Xin gọi Lee:

(416)

910-4454


D08 : ĐIỆN LẠNH - SƯỞI - BẾP --- E02 : SỬA XE

RAO VAËT THÖÔNG MAÏI

CLASSIFIEDS

A01 : Ăn Uống A02 : Trang Điểm - Cắt Tóc A03 : May Mặc - Vải vóc B01 : Cưới Hỏi B02 : Chụp Hình - Quay Phim B03 : Nhạc - Karaoke B04 : Hoa - Florist D01 : Sơn - Sửa Nhà D02 : Thông Cống - Cầu D03 : Sàn Nhà D04 : Mái Nhà - Máng xối D05 : Màn - Cửa - Cửa sổ D06 : Điện - Nước D07 : Hàng Rào - Làm Vườn D08 : Điện Lạnh - Sưởi - Bếp D09 : Diệt Gián - Chuột D10 : Lót, Giặt thảm - Hút bụi D11 : Làm Nhà bếp E02 : Sửa Xe E03 : Alarms Xe E04 : Kiếng Xe E05 : Stereo Xe E06 : Kéo Xe I06 : Dạy Lái Xe I07 : Dạy Khiêu Vũ I08 : Dạy Học I09 : Dạy Nhạc I10 : Dạy Nghề J01 : Đông Y - Châm Cứu J02 : Tử Vi - Bói Toán - Phong Thủy K01 : Điện Toán - Điện Tử K02 : Bảng Hiệu - In Ân K03 : Bọc Nệm - Làm Võng L01 : Điện Thoại L03 : Khai Thuế - Kế Toán L02 : Cho Vay - Cầm Đồ L04 : Giấy Tờ - Thông Dịch M02 : Dọn nhà - Vận Chuyển M03 : Các Dịch Vụ Khác M04 : Đấm bóp - Tắm hơi N01 : Giải Trí

Urgent Big rebate event ! must see ! NHẬN SƠN & LÀM BODY XE SUPER GREEN ENERGY SAVING INC.

* Lowest price for Air conditioner * *Boiler +Duct work+ red tag solution+electric to gas furnace *Miễn phí thay thùng nước nóng 3tháng FREE rental tanks *Thuê bao máy sưởi & máy A/C $1500 green *Tăng attic insulation đến 18.5’’ (R50) on rebate for Financial support

Giá rẻ bảo đảm life time cho những chỗ bị mục, sét. Màu sắc sơn tiệp Gọi Long màu trên 90% Cell: (416)

856-3651 Home:(416) 652-9180

attic insulation Add to 18.5” (R50 level) you only pay the tax

Attic Insulation

upto 12 months NO interest NO payment

Để khảo giá miễn phí. Xin gọi

647-654-9188 (Anthony Lin) 647-886-8488 (Aaron Lin)

Address: 1 Select Ave, unit 11, Scarborough M1V 5J3 Email: info@supergreenhvac.com www.supergreenhvac.com Bus: 647-351-8228, Fax: 647-351-8280 Toll free: 1-888-535-1988

T.m hEATING & COOLING COMMERCIAL & RESIDENTIAL TSSA Certificate Employee of City Toronto

Service + Installation - GTA A/C (Máy Lạnh) Furnace (Máy sưởi) Boilers

Refrigeration & Appliance Service Central Sửa chữa tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, bơm gas central air ** Đặc biệt sửa máy LG, SamSung, Sub Zero, Meile, Frigidaire all make gas stove Xin gọi Lâm:

 Chuyên giải quyết warning tag và khóa gas từ Enbridge

Xin Gọi Minh Dương:

(647) 989-4326

(647) 704-5808

Licensed Ontario Dennis A/C & Heating Sửa xong, khách hàng hài lòng mới trả tiền

-

Lắp ráp hệ thống máy lạnh Hệ thống heat - Central air Furnace Hi Efficiency Hot water tank - Boiler Xin gọi Dennis:

Urgent Big rebate event ! must see ! SUPER GREEN ENERGY SAVING INC.

*Lowest price for Air conditioner* *Boiler +Duct work+ red tag solution+electric to gas furnace *Miễn phí thay thùng nước nóng 3tháng FREE rental tanks *Thuê bao máy sưởi & máy A/C $1500 green *Tăng attic insulation đến 18.5’’ (R50) on rebate for Financial support

CUNG CẤP VÀ THAY TẤT CẢ CÁC LOẠI KIẾNG XE HƠI PHỤC VỤ TẤT CẢ CÁC VÙNG TORONTO VÀ PHỤ CẬN

DANIEL TRAN

(416) 831-6767 500 GARYRAY DR. NORTH YORK (WESTON & STELLES)

Auto Mobile Tinting Nhận tint kiếng: Xe, Nhà & Tiệm

Attic Insulation

upto 12 months NO interest NO payment

(416) 898-2309 (416) 875-4540 TIỆM KIẾNG XE HƠI EPIC AUTO GLASS

Rooftop Unit Water Heater Duct Work

Để khảo giá miễn phí. Xin gọi

647-654-9188 (Anthony Lin) 647-886-8488 (Aaron Lin)

attic insulation Add to 18.5” (R50 level) you only pay the tax

Address: 1 Select Ave, unit 11, Scarborough M1V 5J3 Email: info@supergreenhvac.com www.supergreenhvac.com Bus: 647-351-8228, Fax: 647-351-8280 Toll free: 1-888-535-1988

HIẾU AUTOGLASS & TINT EXPERT

* Thay & Tint kiếng xe * Thay & sửa windows xe Việc làm bảo đảm. Giá cả phải chăng Nhiều năm kinh nghiệm Đến tận nhà Xin gọi . Dũng Việc làm kỹ lưỡng, giá rẻ

(416) 666-3959

Xin gọi

Hiếu:

(416) 720-3750 12/07/2018 | THỜI BÁO | thoibao.com | Issue 2551

165


E02 : SỬA XE --- I06 : DẠY LÁI XE

RAO VAËT THÖÔNG MAÏI

CLASSIFIEDS

A01 : Ăn Uống A02 : Trang Điểm - Cắt Tóc A03 : May Mặc - Vải vóc B01 : Cưới Hỏi B02 : Chụp Hình - Quay Phim B03 : Nhạc - Karaoke B04 : Hoa - Florist D01 : Sơn - Sửa Nhà D02 : Thông Cống - Cầu D03 : Sàn Nhà D04 : Mái Nhà - Máng xối D05 : Màn - Cửa - Cửa sổ D06 : Điện - Nước D07 : Hàng Rào - Làm Vườn D08 : Điện Lạnh - Sưởi - Bếp D09 : Diệt Gián - Chuột D10 : Lót, Giặt thảm - Hút bụi D11 : Làm Nhà bếp E02 : Sửa Xe E03 : Alarms Xe E04 : Kiếng Xe E05 : Stereo Xe E06 : Kéo Xe I06 : Dạy Lái Xe I07 : Dạy Khiêu Vũ I08 : Dạy Học I09 : Dạy Nhạc I10 : Dạy Nghề J01 : Đông Y - Châm Cứu J02 : Tử Vi - Bói Toán - Phong Thủy K01 : Điện Toán - Điện Tử K02 : Bảng Hiệu - In Ân K03 : Bọc Nệm - Làm Võng L01 : Điện Thoại L03 : Khai Thuế - Kế Toán L02 : Cho Vay - Cầm Đồ L04 : Giấy Tờ - Thông Dịch M02 : Dọn nhà - Vận Chuyển M03 : Các Dịch Vụ Khác M04 : Đấm bóp - Tắm hơi N01 : Giải Trí

DRIVING SCHOOL License Instructor

*Bao bằng Viết G1 cho du học sinh, du lịch, người mới định cư *Cấp chứng chỉ thi sớm và sau khi có bằng G2, G, để giảm bảo hiểm *Giúp lấy bằng G1, G2, G sắp hết hạn và thi nhiều lần không đậu *Dạy giờ, dạy bao G2, G. Kelly nói tiếng Việt - Anh

(416) 454-2561

AUTO REPAIR INC.

Sửa chữa tất cả các loại xe

187 Weston Rd. Toronto, ON M6N3P1 Tel.: 416-767-7330 Cell: 416-520-7234

TÂN TRẦN

* Hệ thống thắng * Bán, thay tất cả các loại vỏ xe * Hệ thống điện và điện tử * Có Mua / Bán xe cũ * Sửa và rebuild máy hộp số * Thay kiếng xe * Bảo trì xe theo định kỳ * Muffler Cần thợ sửa máy xe, * Cấp chứng nhận an toàn apprentice mechanic. (cấp certificate) Xin gọi: (416) 520-7234 * Nhận làm đồng và claim bảo hiểm

* Bơm ga và sửa chữa máy lạnh Kéo xe free cho trường hợp hư máy & hộp số Sửa tất cả các loại xe rớt thử khói

DẠY LÁI XE - 30 NĂM CHUYÊN NGHIỆP DẠY LÁI XE - DẠY NHIỆT TÌNH, TẬN TÂM, UY TÍN - HỌC LÁI GIỎI THI LÀ ĐẬU - DẠY GIỜ G2, G, DẠY KHÓA G2 00 $ 550. 3 LẦN THI - DẠY BAO G2 $ - DẠY BAO G 3 LẦN THI 600. - HẸN THI SỚM, CHO MƯỚN XE THI G2, G - NHẬN CẤP CHỨNG CHỈ, BỚT BẢO HIỂM

00

Xin lieân laïc PHAN HÖÕU ÑÖÙC

(416) 661-4297 Cell Phone

(647) 293-2845

TRƯỜNG DẠY LÁI XE

THI BAÈNG VIEÁT BAO ÑAÄU

NORTOWN ACADEMY DRIVING SCHOOL 588 A Sheppard Ave. W. Toronto

 Caùc loaïi: A, B, C, D, E, F, G, Z, motorcycle & CVOR Test baûo ñaûm ñaäu Dòch thuaät baèng laùi Vieät Nam vaø caùc nöôùc

Traàn Nam 35 năm chuyên nghiệp với trên 20 ngàn học viên hầu hết thi đậu lần đầu, lần hai, tại các tỉnh lẻ: Guelph, Kitchener, Hamilton, v.v... Cấp giấy chứng nhận bớt bảo hiểm nếu ghi danh học toàn khóa. Giảm bớt học phí cho các học viên đã bị rớt nhiều lần. Học sinh bớt 10% khi thuê xe. 1. Thành phố (thi local G2) $700 Dạy bao thi 3 lần: 2. Xa lộ (thi lấy G license) $700 CHO MƯỚN XE THI TẠI TORONTO: HỌC GiỜ:

 Local G2 - 100 Xa lộ G - $120 thi tỉnh xa + $50 $

XIN LIÊN LẠC

THẦY TRẦN NAM:

166

$

Cell

- G2 1 giờ: 35 $ - G/HW 1 giờ: 40

(416) 722-7299

Issue 2551 | thoibao.com | THỜI BÁO | 12/07/2018

Cho ngöôøi khoâng bieát tieáng Anh cho du khaùch, du hoïc sinh

TRAÀN VAÊN CÖÔØNG

* * * *

Tháng Tháng Tháng Tháng

4, 5, 6, 7,

2018 2018 2018 2018

có có có có

ngày ngày ngày ngày

thi: thi: thi: thi:

April 26 May 3, May 10, May 24.... June 4, June 7.... July 11, July 12

(416) 566-0384 / (416) 970-3856

 Ly dò nhanh khoâng haàu toøa 250 + tieàn toøa, Visa Myõ, theû thöôøng truù, hoä chieáu 3009 Weston Rd. North York ON $

TRAÀN KIM PHÖÔÏNG

DẠY LÁI XE

TRẦN HOÀNG (647) 404-8306 - Tận tâm, uy tín, phương pháp đơn giản dễ hiểu - Dạy bao, dạy giờ G, G2, cho mướn xe đi thi - Hẹn thi sớm, bảo đảm thi đậu dễ dàng - Cấp chứng chỉ để mua bảo hiểm rẻ 41% - Phục vụ khắp nơi GTA

do Vũ Sư HOÀNG KIỆT HÙNG 30 năm kinh nghiệm hướng dẫn *Bằng cấp khiêu vũ Canada TẬN TÂM -UY TÍN

KHIÊU VŨ

Đã từng đoạt giải nhất khiêu vũ nghệ thuật tại Toronto Đến lớp sẽ có partner. Có nhiều đôi học viên đã đoạt giải nhất khiêu vũ đẹp tại nhà hàng Sans Souci. * Hiện nay lớp khiêu vũ nhận học viên mới, nhiều fantasy mới đẹp style của vũ trường VN & quốc tế. *Hướng dẫn các tiết mục múa dân tộc cho trình diễn sân khấu. Học phí phải chăng 392 Roxton Rd. Toronto Xin lấy hẹn

647-526-6589 416-531-4350


I06 : DẠY LÁI XE --- L03 : KHAI THUẾ - KẾ TOÁN

RAO VAËT THÖÔNG MAÏI

CLASSIFIEDS

A01 : Ăn Uống A02 : Trang Điểm - Cắt Tóc A03 : May Mặc - Vải vóc B01 : Cưới Hỏi B02 : Chụp Hình - Quay Phim B03 : Nhạc - Karaoke B04 : Hoa - Florist D01 : Sơn - Sửa Nhà D02 : Thông Cống - Cầu D03 : Sàn Nhà D04 : Mái Nhà - Máng xối D05 : Màn - Cửa - Cửa sổ D06 : Điện - Nước D07 : Hàng Rào - Làm Vườn D08 : Điện Lạnh - Sưởi - Bếp D09 : Diệt Gián - Chuột D10 : Lót, Giặt thảm - Hút bụi D11 : Làm Nhà bếp E02 : Sửa Xe E03 : Alarms Xe E04 : Kiếng Xe E05 : Stereo Xe E06 : Kéo Xe I06 : Dạy Lái Xe I07 : Dạy Khiêu Vũ I08 : Dạy Học I09 : Dạy Nhạc I10 : Dạy Nghề J01 : Đông Y - Châm Cứu J02 : Tử Vi - Bói Toán - Phong Thủy K01 : Điện Toán - Điện Tử K02 : Bảng Hiệu - In Ân K03 : Bọc Nệm - Làm Võng L01 : Điện Thoại L03 : Khai Thuế - Kế Toán L02 : Cho Vay - Cầm Đồ L04 : Giấy Tờ - Thông Dịch M02 : Dọn nhà - Vận Chuyển M03 : Các Dịch Vụ Khác M04 : Đấm bóp - Tắm hơi N01 : Giải Trí

Fairchild,TVB,SBTN,TreeHouse,TSN, UFC &

CP24

Miễn Phí

Trên 1000 Đài CANADA, US,VN, China

NEW

4K (2 IN 1) ON + PVR TVBOX

SALE

Có Bán

8 ĐÀI VN $ FTA RECEIVER

Sơn (416)

49

909-4283

Nhận lấp SECURITY CAMERA or SATELLITE DISH TV với giá RẺ

INTERNET High Speed

34.99

$

$

19.99 CABLE TV $ HOME PHONE 9.99 Hộp TV thông minh $ 159.99

Nhân:

Có sửa chữa computer (416) 879-9439

KHAI THUEÁ & KEÁ TOAÙN NGUYEÃN C. UYEÂN, C.G.A

Office: 801 Eglinton Ave. W. Toronto, ON, M5N 1E3

A member of the Certified General Accountants of Ontario

* Khai thueá caù nhaân, gia ñình, moïi dòch vuï thöông maïi, vaø coâng ty (Small business corporations) * Giöõ soå saùch keá toaùn troïn naêm cho moïi dòch vuï thöông maïi, vaø coâng ty * Tính löông cho coâng nhaân, laøm T4's, ROE, WSIB, & government remittances * Tính thueá GST & PST . Thieát laäp heä thoáng keá toaùn höôùng daãn caùch söû duïng Việc làm uy tín, nhanh, và bảo mật Home: 74 Fred Young Dr. Toronto M3L 0A3

(gần Jane & Wilson)

Tel:

(416) 910-0366

Văn phòng KHAI THUẾ - KẾ TOÁN VN Nhung Võ Accountant (University of Waterloo)

(416) 855-7524 (416) 834-7877 1850 Jane St., Toronto (Jane / Lawrence, parking phía sau)

Wilson Ave. W King St.

Jane St.

Xin gọi:

Weston Rd.

* Khai thuế lấy tiền về tối đa cho cá nhân, thương mại & công ty Giá đặc biệt * Giữ sổ sách, làm lương công nhân, T4, HST, WSIB, ROE cho tiệm Nails * Thành lập công ty, chứng thực & đóng dấu giấy tờ

Làm việc theo hẹn

Lawrence Ave.

Khai Thueá - Keá Toaùn Vaughan Tax & Accounting Thuế cá nhân, gia đình & các cơ sở thương mại Giữ sổ sách kế toán trọn năm cho các công ty Thành lập và đóng công ty Kathy Nguyễn B.Acc -Senior Accountant

Chúng tôi có 2 location: 28 Headwind Blvd, Woodbridge ON L4H 3R8 Weston / MajorMackenzie và 130 BAS PRO MILLS DR, UNIT 61 VAUGHAN L4K 5X2 Gần Vaughan Mill

Tận tâm và nhiều kinh nghiệm

(416) 838-8727

12/07/2018 | THỜI BÁO | thoibao.com | Issue 2551

167


L03 : KHAI THUáşž - Káşž TOĂ N --- M04 : Ä?ẤM BĂ“P - TẎM HĆ I

RAO VAĂ‹T

DOĂ?N NHAĂ˜ CHÔŒ HAĂ˜NG aĂšc R nce oĂŻn se D oĂš li c

THÖÔNG MA�I

CLASSIFIEDS

A01 : Ä‚n Uáť‘ng A02 : Trang Ä?iáťƒm - Cắt TĂłc A03 : May Mạc - Vải vĂłc B01 : CĆ°áť›i Háť?i B02 : Ch᝼p HĂŹnh - Quay Phim B03 : Nhấc - Karaoke B04 : Hoa - Florist D01 : SĆĄn - Sáť­a NhĂ D02 : ThĂ´ng Cáť‘ng - Cầu D03 : SĂ n NhĂ  D04 : MĂĄi NhĂ  - MĂĄng xáť‘i D05 : MĂ n - Cáť­a - Cáť­a sáť• D06 : Ä?iᝇn - NĆ°áť›c D07 : HĂ ng RĂ o - LĂ m VĆ°áť?n D08 : Ä?iᝇn Lấnh - SĆ°áť&#x;i - Báşżp D09 : Diᝇt GiĂĄn - Chuáť™t D10 : LĂłt, Giạt thảm - HĂşt b᝼i D11 : LĂ m NhĂ  báşżp E02 : Sáť­a Xe E03 : Alarms Xe E04 : Kiáşżng Xe E05 : Stereo Xe E06 : KĂŠo Xe I06 : Dấy LĂĄi Xe I07 : Dấy KhiĂŞu VĹŠ I08 : Dấy Háť?c I09 : Dấy Nhấc I10 : Dấy Ngháť J01 : Ä?Ă´ng Y - Châm Cᝊu J02 : Táť­ Vi - BĂłi ToĂĄn - Phong Thᝧy K01 : Ä?iᝇn ToĂĄn - Ä?iᝇn Táť­ K02 : Bảng Hiᝇu - In Ă‚n K03 : Báť?c Nᝇm - LĂ m VĂľng L01 : Ä?iᝇn Thoấi L03 : Khai Thuáşż - Káşż ToĂĄn L02 : Cho Vay - Cầm Ä?áť“ L04 : GiẼy Táť? - ThĂ´ng Dáť‹ch M02 : Dáť?n nhĂ  - Váş­n Chuyáťƒn M03 : CĂĄc Dáť‹ch V᝼ KhĂĄc M04 : Ä?Ẽm bĂłp - Tắm hĆĄi N01 : Giải TrĂ­

Trong vaø ngoaøi Toronto. GiaÚ bÏnh daân, ùuÚng heïn 18 ft

Vui loøng goïi Ñoâng (tÜï Ba Giaøu) baåt cÜÚ luÚc naøo

(416) 722-7914

Open Massage New 80Hrs

Massage

$

NEW OPEN $60

Hot Korean Massage. New Korean girl Excellent Service Dundas W . / Bloor

Full Services - BBBJ Hot Asian Sexy girls

2350 Dundas W @ Subway Station

Eglinton W. / Allen

(647) 671-5888 (416) 219-7638

416-661-7887

- 100 Nᝎ NHĂ‚N VIĂŠN Ă‚U, Ă TRáşş Ä?ẸP - 4 Ä?ᝊA Ä?Iáť‚M áťž TORONTO WWW. TORONTOEXOTICMASSAGE.COM

10AM - 2AM

Massage

Massage

PURE-PERLA-PLATINUM-STUDIO 9

Massage New Opening Cåc cô Viᝇt Nam & Hà n Quᝑc trẝ trung xinh đẚp ph᝼c v᝼ tận tÏnh Incall 10AM-2AM Outcall 24/7 in the GTA

Toronto & Missauga www.gtagirlfriends.com

(647) 401-6512 Hiring full time good salary 20+

MASSAGE NEW OPEN ! SEXY GIRLS $ 80

NEW OPEN ! SEXY GIRLS $ 80 1/2hrs

Very Open-minded BBBJ & GFE services Kennedy / Steeles

MASSAGE

(647) 282-1552

(437) 779-1883

MASSAGE $60 - $80

Massage GRAND OPENING!

100% Young 18+

Trẝ đẚp Asian students Ph᝼c v᝼ tận tÏnh

BBBJ & GFE services

Bathurst & Steeles

Good Full Service 24/7 Italian, Brazilian, Spanish Beautiful young girls 20 +

Lawrence / Pharmacy

Keele / Rogers

(416) 727-2862 MASSAGE

No private calls!

$

80 1/2 Hrs 60 1/2 Hrs Beautiful young pretty Asian, Korean, Japanese Blue Flower Spa Pink Flower Spa girls. Good - Full Service McNicoll & Middlefield Eglinton & Dufferin BBBJ, GFE ... 647-496-7279 416-299-5515 $

*Cần tuyáťƒn nhân viĂŞn nᝯ.

Birchmount / Sheppard

Open 10-9 pm. 647-447-7994

437-779-1957

168

Very Open-minded 100% Young 18+

Grand opening Chinese beautiful model Young girl just arrived

full service

Massage

NORTH YORK

Issue 2551 | thoibao.com | THáťœI BĂ O | 12/07/2018

(647) 827-2081

$25 Massage Jane / Frith Body Massage Massage Chân (có đi ra ngoà i) Xin vui lòng g�i:

(416) 450-5051

Rao Vat Thuong Mai Toronto Thu 5 2551  
Rao Vat Thuong Mai Toronto Thu 5 2551  
Advertisement