Page 1

BỘ SƯU TẬP ÁO CƯỚI 2012 TAYTRONGTAY.NET

16/10/2012

CÔNG TY TNHH TM DV QUÀ TẶNG PHI VŨ 212/A41 Nguyễn Trãi, P. NCT, Quận 1, Tp. HCM. Điện thoại: 08. 39254995 Website: http://www.taytrongtay.net E-mail: phivu.company.ltd@gmail.com


Mã số: AD0112

Mã số: AD0512

Mô tả:

Mô tả:

Đơn giá: VND 1.500.000.00

Đơn giá: VND 1.500.000.00

Mã số: AD0312

Mã số: AD0612

Mô tả:

Mô tả:

Đơn giá: VND 1.500.000.00

Đơn giá: VND 1.500.000.00

Công ty TNHH TM DV Quà tặng Phi Vũ Điện thoại: 08. 39254995 E-mail: phivu.company.ltd@gmail.com

Page 2/3


Mã số: AD0712

Mã số: AD0912

Mô tả:

Mô tả:

Đơn giá: VND 1.500.000.00

Đơn giá: VND 1.500.000.00

Mã số: AD0812

Mã số: AD1212

Mô tả:

Mô tả:

Đơn giá: VND 1.500.000.00

Đơn giá: VND 1.500.000.00

Công ty TNHH TM DV Quà tặng Phi Vũ Điện thoại: 08. 39254995 E-mail: phivu.company.ltd@gmail.com

Page 3/3


BỘ SƯU TẬP ÁO CƯỚI 2012 TAYTRONGTAY.NET

16/10/2012

CÔNG TY TNHH TM DV QUÀ TẶNG PHI VŨ 212/A41 Nguyễn Trãi, P. NCT, Quận 1, Tp. HCM. Điện thoại: 08. 39254995 Website: http://www.taytrongtay.net E-mail: phivu.company.ltd@gmail.com


Công ty TNHH TM DV Quà tặng Phi Vũ Điện thoại: 08. 39254995 E-mail: phivu.company.ltd@gmail.com

Page 2/2

Long wedding dress  

season 2012

Long wedding dress  

season 2012