Page 1

Thiết kế & thi công Booth - gian hàng Một số mẫu đã thiết kế và thi công Head Office: 153 No. 1 Str., Ward 26, Binh Thanh Dist., HCMC Tel: +84.8.62948287 Fax: +84.8.62948287 Email: info@vietart.pro.vn Website: vietart.pro.vn Workshop: 325/29A Quarter 2, Thanh Xuan Ward, Dist. 12, HCMC

vietart.pro.vn


THIẾT KẾ 3D GIAN HÀNG Thiết kế 3D gian hàng

Tại sao

chọn chúng tôi

NHẬN YÊU CẦU MONG MUỐN CỦA KHÁCH HÀNG

ĐÁNH GIÁ SỰ THÀNH CÔNG

Hơn 6 năm kinh nghiệm quảng cáo Hơn 20 năm ngành gỗ

NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG, GIẢI PHÁP PHÙ HỢP

Đã làm việc với hơn 480 doanh nghiệp trong và ngoài nước

TIẾN HÀNG TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT

NHẬN VÀ PHÂN TÍCH PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

XÁC NHẬN SỰ ĐỒNG Ý CỦA KHÁCH HÀNG

Am hiểu thương hiệu, quảng cáo, marketing và sales Luôn có giải pháp phù hợp, khách hàng thấy trước kết quả bằng 3D trước khi thi công

THIẾT KẾ CHI TIẾT NỘI DUNG

Uy tín đã được khẳng định, giá cả phù hợp

Project Sales + Customer

l

nica

Tech

er +

ag Man

Brief

Creative Director Brand Experts

r

ecto

dir Art

2D Designer

Maquette

3D Designer

Customer

vietart.pro.vn

Worker

Project Manager Technical Manager

Finish


Viet Art - Mẫu gian hàng đã thi công

vietart.pro.vn


Viet Art - Mẫu gian hàng đã thi công

vietart.pro.vn


Viet Art - Mẫu gian hàng đã thi công

vietart.pro.vn


vietart.pro.vn

Viet Art - mẫu thiết kế booth - gian hàng  
Viet Art - mẫu thiết kế booth - gian hàng  

Một số mẫu thiết kế gian hàng đã thi công của Viet Art tại TP. Hồ Chí Minh

Advertisement