Page 1

SALTANAT

the SULTANATE

Oku ve Öğren Günlük Haberler ve Geçmiş Haberler

Read and Learn! Daily News & Past News

D

ünya kuruları insanlar toplu yaşamışlar:köyler, kasabalar ve şehirler kurmuşlardı. Her topluluğu gözeten, koruyan ve haddini aşıran ve zulme kaçanları terbiye edenler bulunmuş ve ilk idare sistemleri oluşmuştur. M i l l e t v e toplulukları gözeten kimseler :Sultan ve Kral olarak, asalet sahipleriyle hükmetmişler. Ya adil veya zalim hükümdarlar olarak tarihe geçmişlerdir. Dünya kurulalı bu böyleyken bazı kere de kuvvetine ve adamlarına güvenen soysuz ve serseri kimseler halkın huzurunu bozmuş ve zülümları ile ortalığı fesada vermişlerdir. for more visit:

S

ince the beginning of the world men have lived in communities, and established villages, towns and cities. In every community, people were found who would protect that community, defend it and teach good behaviour to those who exceeded their limits and indulged in injustice. That’s how the first forms of government were established.

These defenders of the people and society, kings or sultans, always depending on people of noble origins in their reign and their governments, and whether labeled as just or unjust, fill the history books. This social arrangement, which is as old as this world, was at various times interrupted. Vagabonds and degenerates relying on their forces and manpower, spoilt people’s order and tranquility and with their oppression spread corruption everywhere.

www.saltanat.org

The Majesty and Magnificence of

I sl a m

All content written by Mawlana Sheikh Nazim in Lefke, Cyprus

Saltanat ISLAMIN AZAMET ve İHTİŞAMI Yokardakı resim İSLAMın AZAMET ve İHTİŞAMInın bir belgesidir. Lütfen bu resme iyice bir nazar ediniz! Ve inanç gücünün insanlara nasıl şaheserler yaptırdığnı görünüz!Bilinmeyen çöllerden çıkan İSLAMı takdir ediniz, yücelirsiniz! Aksi yola düşenler, ise asalet ve medeniyet kademelerinden nabedid olup giderler; ve insanlığın üstünlüğüne ulaşamazlar!

Painting of Istanbul during the Ottoman Empire

VoL. 1, Issue 9:

21 Safar 1431 12 February 2010

Mawlana Sheikh Nazim

The SPLENDOUR & GLORY OF ISLAM This above picture is clearly a witness to the GLORY and SPLENDOUR of ISLAM. Please carefully contemplate this picture and see how the power of faith makes people produce masterpieces! You will then appreciate how sublime Islam is, coming from unknown desserts! Those who cannot appreciate this are on the wrong way. They will leave this life with no rank in nobility or civilization, and without ever attaining the top point of their humanity!


Events and Decrees

Havadisler ve Hükümler

Veya 2.misal: Askerinin eline pili çekilmiş, patlamaya hazır el bombası veren üst eğer biraz olsun düşünseydi o nsan ilmi mertebesiyle siz arabaya benzer. Her an bir masum askerler ölmeyecekyükselir. belaya ve kazaya uğrayabilir. ti.

İ

M

an’s station rises through pers, a few months his knowledge. ago): If the superior officer who gave his The definition of man in phi- subordinate a primed losophy, a Karagoz-and-Haji- bomb, ready to exvat definition: plode, had thought a little, those innocent “Thinking is the factor that soldiers would not distinguishes man from ani- have died. mals, it is a human excellence.” Man, through thinking, finds These are the evils himself and his way, detects brought about by mistakes and protects him- modern living. Modself from evils. Thus, thinking ern life does not alfor man, acts like the steering low space for thinkwheel of a car. A man who does ing or consideration. not think is like a car with no Following instructions or orcontrol. At any moment, he ders is everything. In modcan get into trouble or have an ern life absolute obedience accident. to superiors is everything. Given all this, mankind is still afraid to think. A man who is afraid of thinking can suffer a terrible calamity or punishment at any time. This is one example (related by Turkish newspapers a year ago): Those brutalized animals who walked into a wedding and shot dead 45 innocent people; if they had thought about it, they would not have done it! Here is a second example (also related by Turkish newspa-

These people, however, have no place for care or respect in front of their Creator! This is the mirror of modern life.

A MODERN COUNTRY? • Is this a modern not the crushing and suppression of women? country? • Is using force on people • In Modern Life are there not coarse, vulgar actions and treating them like animals part of being against women? modern? • In Modern Life are there not women used in the • In Modern Life is there not insistence on force depraved service of men? and conscription? • In Modern Life is there

İnsanın felsefe ile tarifi (Karagöz-ve- Hacivatın tarifleri):“ Düşünmek insanları hayvanlardan farkettiren faktördürbir meziyyettir.”

Bununla beraber insan düşünmekten korkar! Düşünmekten korkan insan ise her an dehşetli bir belaya veya cezaya uğrayabilir.

İnsan düşünerek kendini ve yolunu bulur, yanlışını yakalar ve beladan korunur. Düşünme insanda arabanın direksiyonu gibidir. Düşünmeyen insan dümen-

Buna bir misal: Bir düğünü basan ve kırkbeş masum insanı silahla öldüren, hayvanlaşmış kişiler, düşünseler bunu yapmayacaklardı.

Bunlar çağdaş yaşamın getirdikleri belalardır. Çünkü çağdaş hayatta düşünmek yoktur. Emre itaat mutlaktır. Çağdaşlıkta üste mutlak itaat mutlaktır. Ve de onların kendilerini Yaradana karşı hiç bir kaygı ve saygısı söz konusu olamaz. İşte çağdaş hayatın aynası budur!

Bu Modern bir ülkemidir? • Modern oluşta insanları zorlamak veya hayvan yerine kullanmak varmıdır? • Modern hayatta dayatmak veya zorla askerlik yaptırmak varmıdır? • Modern hayatta kadınları ezmek varmıdır? • Modern hayatta kadınlara kaba işler yaptırmak varmıdır? • Modern hayatta kadınları azgın erkeklerin hizmetine vermek varmıdır?

28 Safar 1431 - Saltanat Magazine  

D ünya kuruları S ince the beginning of Read and Learn! Daily News & Past News Oku ve Öğren Günlük Haberler ve Geçmiş Haberler All conte...