Page 1

Official Journal of the Karagöz İle Hacivat

Naqshibandi Order All content written by Mawlana Sheikh Nazim in Lefke, Cyrpus

A Punch-and- Judy Turkish style puppet show

Karagoz and Hajivat reflect our times. They entertain but also make you think. Karagöz ile Hacivat-İdarenin fenni

Karagoz and Hajivat on the art of government

Karagöz: “Ey Hacivat, sana bir sual sorayam.”

Karagoz says: "Oh Hajivat may I ask you a question?"

Hacivat: “Söyle ey ustam, belki bilirim.”

Hajivat: "Say, oh my master, I might know the answer."

K: “Bilirsin bilirsin söyle bakayım. Bu zamanda insanları idare edenler, ne suretle idare ediyorlar?”

K: "You know, you know! Tell me how the people are governed by their Rulers these days?"

H: “Ey Karagözüm işi uzatmayalım: Dairelerdeki memurlar ha bre yazmakla, ustaları da ha bre konuşmakla bu ülkeyi ve insanlarını idare ediyorlar.”

H: "Oh karagoz without making it too long, the beauracrats write and write and their bosses talk and talk, and that is how they govern the country and the people."

K: “Ey Hacivat, işler böyle olursa, kırtasiye hiç bir işi başaramaz ve insanlar da batarlar, ve hem de bütün işler çıkmaza girer ve memleket batıp gider.”

K: "Oh Hajivat if things are like that, then stationers will make their fortune while people go bankrupt. All businesses will reach a deadlock and the country will collapse!"

H: “Ey Vallah Karagözüm iste görüyorsunya hiç bir işlerinde hayır ve bereket kalmamış ve millet onluğa muhtaç olmuştur!”

Hajivat: "Oh my God, dear Karagoz, as you see it, there is no good or blessing left in anything and the nation has been left penniless!”

Saltanat

Volume 1, Issue 3: 15 Muharram 1431

İSLAMIN AZAMETİ ve İHTİŞAMI “İstanbul mutlak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir.” Hz. Muhammed (s.a.v)

for more visit:

www.saltanat.org

Fatih Sultan Mehmet II Hansuccessfully entering the newly conquered Istanbul

The Majesty and Magnificence of Islam “Istanbul will certainly be conquered by Muslims. The leader who is going to take it is the best leader. The army who is going to open it is the best army.” As related by Prophet (s.a.w.s)


The Prophet of Allah, the Prophet of the end of times, who has no other prophet coming after him - reflected the future to come. As a miracle, he foretold the conquest of Istanbul. The Seal of Prophets informed mankind that Istanbul would certainly be conquered and its name would be changed from Constantinople to Islam-bulla, which means the abundance of Islam. After 9 centuries the Prophet’s prophecy came true and, in 1453, Istanbul was conquered and taken under control.

Hak Peygamber- Ahir zaman Peygamberi ki ondan sonra başka Peygamber gelmiyecektir- istikbale (geleceğe) ayna tutmuş; ve İstanbul’un fethedileceğine dair bir mucize söylemiştir. Ahir zaman Peygamberinin sözü şu: İstanbul muhakkak fetholunucak, ve ismi de İstanbolluktan İslam bolluğa döndürülecektir. Aradan 9 asır geçti ve bu Peygamber sözü gerçekleşti ve İstanbul 1453 tarihinde fetholdu- yani zabt edildi.

Sultanate, best form of government Sultanate is the best form of government, though no one knows it. They only know the unsound, decayed, and stinking rotten Democracy. The demagogy of Democracy fools people through the worst kind of propaganda and advertising, forcing them to swallow it. Hajivat, don’t ever believe the ads for Democracy, they are all lies. They are all bullshit! Think, oh mankind! I will tell you an old wis-

Sovereignty is only for Allah Absolute sovereignty can never be for the people. Allah is the sole Ruler. The Creator rules. The created cannot rule. If those who are created begin to rule, they will make a mess of everything. They will not be able to bring goodness either to themselves or others. If the created violates the rights of the Creator, humanity will be destroyed.Oh mankind, THINK or you will be finished. Humanity is becoming nothing bacause it did not know its limits.Those who do not know their limits are wretched, they are nothing any more.

dom concerning Sultanate. Listen, the wise men of old said, “WILL-POWER IS ONLY FOR ONE, NEVER ACCEPTING PARTNERS.” Will-power and determination are heavenly attributes essentially granted to a single individual, and thus cannot be that of a group. That is why the Sultanate was operating according to the sole sublime will of the Sultan.

Hakimiyet Yalnız Allahındır! Asla Halkın Değildir!

Saltanat..En İyi İdare

Hükmeden yalnız Allahdır. Yaratan hükmeder! Yaratılan hükmedemez. Yaratılan hükmetmeye kalkarsa herşey berbad eder. Ne kendisi hayır eder ne de başkasını hayır ettirir. Yaratılan yaratanın hakkına tecavüz ederse, insanlık kahrolur! Ey insan, iyi düşün yoksa yok olursun. İnsanlık yok oluyor, çünkü haddini bilmez olmuştur. Haddini bilmeyenler perişan olmuş, yok olmuştur.

Saltanat en iyi idare şeklidir, bunu kimse bilmiyor. Ancak bildikleri sakat, çürük, kokmuş,ve kokuşmuş Demokrasidir. Demokrasi Demagojinin halka yutturulması için uydurulmuş en kötü reklamdır. Hacivat, sakın Demokrasi reklamlarına inanmayasın! Hepsi yalan, hepsi uydurmacadır.

Düşün ey insan! Saltanat hakkında sana çok yerinde bir hikmetli söz söyleyelim. Dinle, eski hakimler şöyle demişler: İRADE ORTAK KABUL ETMEZ. Bunun içindir ki Saltanat yalnız Sultanın İRADEYİ SENİYYE siyle hareket ederdi.

15 Muharram 1431  

15 Muharram 1431 - Saltanat Magazine by Sheikh Nazim Al-Haqqani An Naqshbandi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you