Page 1

Niveau 1 binnen het vmbo De belangstelling voor de assistentopleiding binnen het vmbo is groot. Dat bleek nog eens op 9 februari jongstleden. De samenwerkende onderwijsorganisaties CPS, SLO en Het Platform Beroepsonderwijs organiseerden samen met de projectgroep Kwaliteit van de leerlingenzorg in het vmbo en praktijkonderwijs een – drukbezochte - conferentie over de laatste ontwikkelingen. De deelnemers kregen wat ze verlangden: informatie van deskundigen, ervaringen van collega’s, materiaal om mee aan de slag te gaan, praktische tips en veel nieuwe contacten. Zoals één van hen het samenvattend formuleerde: ‘Deze dag is zeer praktijkgericht, niet langdradig. Graag op herhaling!’’ Sinds 2003 biedt de minister van OCW vmbo-scholen de mogelijkheid om de assistent- of niveau 1-opleiding te verzorgen, in samenspraak met het mbo. De assistentopleiding is bedoeld voor vmbo-leerlingen die geen startkwalificatie kunnen halen via de bestaande leerroutes. De genoemde organisaties zijn al vanaf de start intensief betrokken bij het bieden van steun bij de opzet van de assistentopleiding in het vmbo. Zo is onder meer per sector een netwerk van scholen opgericht en werden informatiebijeenkomsten georganiseerd. Met de hulp van netwerkscholen zijn materialen ontwikkeld om andere vmbo-scholen te helpen bij het opzetten van een niveau 1-traject binnen hun eigen school. Materialen Het pakket bevat een CD-rom met informatie over: wet- en regelgeving met onder andere de aanvraagprocedure rond de niveau 1-opleiding; doelgroep en determinatie; organisatiemodellen; krachtige leeromgeving; beoordelen en begeleiden; de beroepspraktijkvorming (bpv), de aansluiting vmbo-mbo niveau 2 en schoolportretten per sector. Daarnaast is er een poster met bijbehorende fasewijzer om praktijkopleiders in bedrijven en instellingen meer bekend te maken met de niveau 1-leerlingen. Henny Jacobs (SLO) mocht het pakket mede namens de andere ontwikkelaars van het CPS en de SLO en de samenwerkende partners aanbieden aan de vertegenwoordiger van OCW, Jeroen de Weger. U kunt de materialen, zolang de voorraad strekt, gratis aanvragen via c.haitjema@slo.nl of a.colijn@cps.nl. Samenwerking Evenals de andere sprekers, kwam ook De Weger snel tot de kern van zijn verhaal: ‘Het is geen traject dat je zo tussen neus en lippen door invoert.’ En: ‘De sleutel tot succes is de nauwe samenwerking tussen vmbo en mbo. Wat het maattraject zo waardevol maakt, is de combinatie tussen de veiligheid van het vmbo en de beroepsopleiding van het mbo.’ Inmiddels zijn al honderd scholen bezig met de invoering. Uit onderzoek naar de eerste ervaringen blijkt dat de meeste scholen verwachtten dat niveau 1 het eindpunt zou zijn. ‘Inmiddels komen mij meer en meer geluiden toe, dat leerlingen zo enthousiast worden dat ze doorstromen naar niveau 2. Een uitstekende ontwikkeling in mijn ogen’, aldus De Weger.


AKA Gaat het vmbo zich storten op de smalle niveau 1-opleidingen of op de opleiding AKA (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent)? Fieny Peerboom, beleidsadviseur en clustercoördinator AKA gaat in op de meerwaarde van AKA voor het vmbo. Volgens haar is die er zeker. AKA biedt een alternatief voor jongeren met gedragsproblematieken die niet geschikt zijn voor het reguliere traject. De doelgroepen zijn: uitvallers uit het vmbo, jongeren met een hulpverleningsachtergrond, jongeren die uit niveau 1-2 zijn gevallen en tweedetaalverwervers. Deze jongeren kunnen niet het leerwerktraject doen, omdat ze daar vaak de motivatie niet voor kunnen opbrengen. ‘De kracht van AKA’, zegt ze later tijdens de informatierondes na de pauze, ‘is de brede aanpak. Je hoeft niet te kiezen voor een sector. En het is competentiegericht.’ Knelpunten zijn: het vinden van de juiste bpv-plaatsen, de versnippering die dreigt binnen het vmbo én dat de AKA nog een experiment is. Community of Practice (CoP) Jaap Engbers, schoolleider/bestuurder van rsg de Borgen te Leek, Roden en Grootegast en deelprojectleider van het project Kwaliteit van de leerlingenzorg in het vmbo en praktijkonderwijs gaf het startsein voor de CoP voor de assistentopleiding in het vmbo en mbo. Lia van Alphen van het Ruud de Moorcentrum legde uit wat nu precies een CoP is: een unieke digitale plek, waarbij je als docent ervaringen kunt uitwisselen met collega’s in je eigen werkveld. Even stoom afblazen, maar vooral ook veel leren van en met elkaar. Je kunt ook vragen stellen aan experts, krijgt tips en blijft op de hoogte van interessante conferenties en congressen. ‘Een unieke kans voor werkers in het vmbo en mbo om elkaar te vinden, om bruggen te slaan, om te halen en te brengen’, aldus Engbers. ‘Meldt u dus aan!’ Aanmelden voor de CoP kan via s.bergsma@slo.nl. Informatierondes Op het programma stonden verder korte informatierondes over de invoering van niveau 1 binnen het vmbo, doorpraten over AKA, doorstroming vmbombo, CoP en doorpraten met het ministerie van OCW. Van deze mogelijkheid werd intensief gebruiktgemaakt. Met De Weger van OCW werd onder meer gepraat over knelpunten op het gebied van financiering en regelgeving. OCW is zich daarvan bewust: ‘We moeten hindernis voor hindernis wegnemen.’ Gesprekstof was er volop. Dagvoorzitter Peter Sprinkhuizen (HPBO) moest met de vinger aan de pols mensen aansporen te wisselen van groep. De praktijk Wat zijn nu goede bpv-plaatsen voor niveau 1-leerlingen? Hoe kom je aan die plaatsen? Tegen welke problemen loopt een bedrijf aan? Hoe organiseer je bpv-plaatsen op school? Welke steun kan het kenniscentrum bieden bij de bpv? Dit waren de centrale vragen die speelden in de vier sectorgroepen landbouw, techniek, zorg en welzijn en economie. Het middagprogramma stond volledig in het teken van de praktijk. De deelnemers aan de sectorgroepen kregen volop de gelegenheid hun vragen over de bpv te stellen


en daarover verder te praten met ervaringsdeskundige collega’s, bpvbegeleider(s) en vertegenwoordigers van het kenniscentrum. Het is onmogelijk in één middag alle vragen aan de orde te stellen. Maar met ‘een bredere kijk op de knelpunten’ en ‘veel bouwstenen om verder te gaan’ konden de deelnemers tevreden huiswaarts. Beschrijvingen van de sectordelen vindt u op www.cps.nl, www.hpbo.nl, www.leerlingenzorgvmbopro.nl of www.slo.nl. Voor meer informatie: martfranken@wxs.nl, d.vanbarneveld@cps.nl of h.jacobs@slo.nl.

jongerenwerk  

thijssen aan het testen

Advertisement