Page 1

Persoonlijk Social media dossier Thijs Kaars Viscom dt3

http://www.hongkiat.com/blog/social-network-icon-set/


Inventarisatie + analye eigen gebruik social media Hieronder volgt een overzicht van de door mij gebruikte social media. Ik bespreek voor mijn gebruik de frequentie, kermerken, doel en mening. Het gaat dus niet per se over de kenmerken die het potentieel in zich heeft, alleen mijn reden om het te gebruiken. Wordpress/ gebruiker van de software voor eigen site en gebruiker van de forums/blogs Frequentie: Dagelijks. Kenmerken: Delen van informatie, kennis en mening om er zo samen beter van te worden, meestal vrij toegankelijk. Geeft de mogelijkheid mijn mening en visie te geven en voor anderen om te reageren op mijn posts en een relatie mij aan te gaan, ook in kleine niche markten zoals het kaartspel dat ik speel dat maar 40 mensen in Nederland het spelen. Doel: Kennisverrijking en expressiemogelijkheid Mening: De mogelijkheid om zelf een communicatie- platform te hebben en dit te richten op een specifieke groep maakt dit waardevol. Vanwege de toegankelijkheid is het voor anderen ookmakkelijk om over hetzelfde onderwerp te beginnen. Ik ga dus kiezen waar voor mij de meest waardevolle content is.

LinkedIn Frequentie: Paar keer per maand. Kenmerken: Kader om te controlleren wat die persoon zakelijk gedaan heeft, vertrouwen en kennis. Doel: Online zakelijk adresboek, vindbaar zijn voor anderen, statische expressie (laten zien wat ik gedaan heb) Mening: Voelt als een voornamelijk eenzijdige communicatiemiddel met af en toe een conversatie. Vind de indirecte link met anderen erg geforceerd als bron. Voor mij is de stap/afstand groot om iemand te benaderen die ik zelf nooit gezien of gesproken heb.

Apple GameCenter Frequentie: Paar keer per week. Kenmerken: Motivatie om mezelf te verbeteren omdat vrienden hogere scores hebben. Koppelen van dezelfde games met vrienden en tegen elkaar te spelen. Inzichtelijk maken wat ik speel en hoe goed ik daarin ben. Doel: Meer competitie, motivatie om te blijven spelen, games tegen vrienden, expressie (dit speel ik), zichtbaar zijn. Mening: De combinatie van multiplayer games en social media is fantastisch. Het verbinden van mensen met dezelfde interesse en deze direct samen te brengen. Gebruikvriendelijkheid, interactie, customizen van het spel en dit delen. Twitter Frequentie: Paar keer per maand. Kenmerken: Voelt als eenzijdig verkeer en extreme push informatie. Doel: Interessante zakelijke informatie filteren, meekijken bij anderen wat ze doen. Mening: Kan mezelf er niet toe zetten om er constant mee bezig te zijn en informatie/berichten te posten, constante stroom berichten komen op me af en maken inbreuk op mijn dagelijkse tijdsbesteding, grootste gedeelte kan het medium niet goed en effectief inzetten en daardoor te veel ruis en noninformatie.

Facebook Frequentie: Paar keer per dag. Kenmerken: Mijn prive interesses en belevenissen delen, laten zien wat ik leuk vind, anderen begluren en onderhouden vriendschappen, nationaal en internationaal. Doel: Expressie, social proof zijn, tips voor vrije tijd, afspreken met vrienden (vervanger voor telefoon). Mening: Echte zaken bespreek ik direct offline met vrienden, kleine losse verontwaardigingen deel ik online. Hierdoor ont staat er een vertekent beeld van wat er speelt online, de balans tussen online en offline is scheeft. De directe feedback van vrienden (en soms onbekenden) voelt als waardering. De verschuiving naar veel online communicatie (bijv. geen kaartje sturen voor verjaardag) vind ik jammer (of ben ik gewoon oud?). Youtube Frequentie: Paar keer per dag. Kenmerken: Medium om informatie en ontspanning te delen en te vergaren. Doel: Delen van werk, expressie, beeldende infor matievergaring, nieuwsfeiten terugkijken, collectief geheugen. Mening: Youtube is voor mij vooral een gemaks- product dat overal geraadpleegt kan worden. Deze vanzelfsprekendheid is tegelijk het dubieuze, afwezigheid van youtube zou ik echt missen. Ben wel heel selectief in wat ik kijk. Meestal gebruik ik het vanwege de embed

-2-


optie, niet vrij zoeken voor de lol. De betrouwbaarheid van de informatie is soms dubieus. Del.icio.us Frequentie: Paar keer per half jaar. Kenmerken: Opslaan van bookmarks als tool, deel ze verder niet met anderen. Doel: Extra backup van bookmarks, gemak om bookmarks niet lokaal te hebben. Mening: Dit vind ik en typische tool die han- dig is om te gebruiken maar waar ik verder niets mee doe, ook niet qua interactie met anderen. Een online service voor wanneer ik niet thuis ben of een website wil bezoeken/delen die ik vergeten ben. Wikipedia Frequentie: Paar keer per dag. Kenmerken: Informatie vergaren, niet zelf delen. Doel: Motivatie, bijblijven bij iets wat je leuk vindt, startpunt onderzoek Mening: Niet zozeer alleen om wikipedia maar meer de wiki in het algemeen. Ook binnen bedrijven en gebruikersgroepen (bijv. http://www. diablowiki.com/Main_Page_%28Diablo_ III%29) Site waar alle informatie over Diablo III, een nog uit te komen computerspel, wordt verzamelt. Uit interviews, tweets, previews, announcement etc. over de hele wereld. Beschouw het als een eerlijke en waardevolle bron maar geloof het pas echt als het spel uit is. Tot die tijd erover discussieren en praten. Mening en inzet van anderen staat centraal.

Algemene conclusie: Ik ben weinig actief in het zakelijke gebruik van social media. Zowel in creatie, actief reageren en informatie toevoegen. Een persoonlijke band opbouwen, waarbij we elkaar verrijken werk ik zakelijk gezien niet aan.Vaak voelt het als: “het is toch al wel ergens anders eerder gezegt” en “het unieke wat ik lever vind ik nog niet uniek genoeg”. Het is wel eens gedaan, waar zit de waardetoevoeging. Ik heb het idee dat het op mijn persoonlijk functioneren ingrijpt wanneer ik daarin actief ga participeren. Dat ik meer denk aan wat ik zakelijk zal posten en delen in plaats van bezig te zijn met het werk. Bij privé zaken voelt dat minder omdat daar een lossere atmosfeer hangt. Dat deze prive informatie net zo toegankelijk en bepalend is voor het imago van mij als persoon laat ik even links liggen. Toch heb ik wel bepaalde banden met merken, producten en blogs die ik volg, afgesloten ben ik hiervan niet. Daarnaast zal ik bij veel meer social media participeren maar dat niet bewust opmerken.

-3-


Wat vind ik van social media? Verleden Producenten willen wetenhoe hun merk ligt in de markt en willen hier onvloed op uitoefenen. Zo ook in het verleden, dat was toen relatief eenvoudig. Wanneer deze aangepast of ingegrepen moest worden stuurde ze een gecontrolleerd bericht naar buiten. Zij bepaalden wat er in de media geschreven werd over hun merk. Voor bedrijven was dit een manier om het merk te beheersen en te controlleren. Via de toen geldende media kanalen zoals, krant, tv, radio en eerste websites kon de consument massaal geinformeerd worden. Een statement of excuus kon zo aangeboden worden aan het volk als homogene groep consumenten. Een specifieke groep kon getarget worden door in een vakblad te adverteren of seminar te organiseren. Voornamelijk eenrichtingsverkeer vanuit de producent.

■ Blog ■ Twitter ■ Facebook business fanpage Het blog is het belangrijkste gedeelte. Hier staat de content op, acties, oplossingen, tips, recepten, activiteiten, online reserveringen etc. Vanuit Facebook kan hiernaar verwezen worden met bijvoorbeeld een kortingsactie of inschrijvingen voor een event. Uitslagen in statusupdates en conversaties met de

Blog

Met de komst van internet kwamen de eerste forums en communities. De consument werd mondiger omdat ze bijvoorbeeld nu makkelijker gelijkgestemden konden vinden met hetzelfde probleem. Het begin van de verschuiving van de macht naar consumenten toe. Een ander voorbeeld is het gezamenlijk inkopen en hierdoor korting bedingen. Twitter Huidige stand van zaken Tegenwoordig kan door middel van de social media, zoals Facebook, Twitter en Blogs kan iedereen berichten, nieuws, reviews en klachten over merken en producten met de rest van de wereld delen, of beter nog, met een hele specifieke groep gebruikers. Waar eerst op een paar plekken het merk beinvloed werd door het bedrijf zelf onstaan nu op ontelbaar veel plekken uitingen die het merk kunnen schaden. De bedrijven kunnen deze stroom aan informatie niet meer controlleren en bijwerken. Het merk ligt niet langer meer in hun handen. Hoe moeten ze omgaan met deze nieuwe manier van communiceren? De beleving, boodschap en merk moet losgelaten worden en ligt in de handen van de consument. Hoe zorg je als bedrijf dat je dit proces stuurt of ondersteunt. De oude manier van controlleren gaat dus niet meer! De media is sociaal geworden. Om een gedeelte van deze verschillende groepen te bereiken (blog, links, embedding, SEO) moeten de medewerkers binnen een bedrijf een (eerlijk) gesprek op de blogs, twitter en facebook aan gaan, hier vind de conversatie plaats, niet in de krant of bij de press-release op de website. Door middel van Twittersearch and Googlealert kan een bedrijf inzicht krijgen in wat er over hen gezegt wordt. Wanneer je niet in social media zit wordt je niet gezien. De eerste stap om dit op te vangen is door middel van de “Holy-Trinity van social marketing”:

Facebook business Holy trinity van social marketing

facebook gebruiker. Like! Vanuit Twitter ook links en retweets van klanten en directere communicatie met de klanten die informatie willen of klachten hebben. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de interactie en het krijgen van een loyale fanbase niet zomaar staat. Het idee is mooi maar het bouwen aan en vasthouden van die fanbase is onderschat. Toekomst Waar hebben de doelgroepen/klanten behoefte aan? Is het nog wel gepast om jezelf als merk naar binnen te duwen? Moet je als nog wel opzoek gaan naar je klanten, de zogenaamde Outbound marketing. Ik denk het niet. De consument wordt steeds kieskeuriger en mondiger en met het groeiende (mobiele) internetgebruik en delen van informatie zal de consument ook steeds meer opzoek gaan op internet naar producten die hem aanspreken. Het wordt tijd voor inbound marketing. Zorg dat je als merk gevonden kan worden door de consument. Lever waardevolle content en ga het gesprek aan met de consument. Je digitale footprint wordt belangrijk.

Stop thinking campaigns, start thinking conversations!

-4-


Inbound & Contextual marketing Inbound marketing is gebaseerd op het principe: wordt gevonden door potentiële klanten vanuit de doelgroep, zonder deze te storen met traditionele marketing-instrumenten, als advertenties, direct mailing, cold calling en cold canvassing. Een inbound marketingstrategie kan bestaan uit de volgende stappen: ■ het creëren van relevante content voor de beoogde groep ■ het optimaliseren van de vindbaarheid van deze content ■ het online promoten van deze content, bijvoorbeeld met social media marketing, bloggen en pay-per-clickcampagnes ■ het converteren van website-bezoekers naar klant met behulp van geautomatiseerde e-mailcampagnes ■ het doorlopend meten en analyseren van het gehele proces Inbound marketing maakt niet alleen gebruik van social media maar ook SEO. Het blog levert de content, de SEO voor optimale vindbaarheid en de social media om het te verspreiden. De manier waarop we communiceren is nu al interactief en gaat in de nog meer interactief worden. Aan de ene kant is er de content en waar deze beschikbaar gemaakt wordt, aan de andere kant is er de manier waar en waarop deze content gelezen wordt/kan worden door de doelgroep. Ik denk dat de toekomst mobiliteit is. Altijd en overal online, on demand informatie en beschikking hebben over je data. Deze trend is gestart met de smartphones en zal niet meer afnemen. De manier om in de toekomst met de doelgroep te communiceren zal dan ook via zo’n apparaat zijn, persoonlijk, toegespitst op de persoon. De telefoon als drager van de boodschap voor je merk. De telefoon is altijd bij de hand en uitgerust met GPS en internet kan er ingespeeld worden op een behoefte (of gecreeërd worden) die alleen op dat moment van toepassing is. Bijvoorbeeld het aanbieden van korting op een ijssmaak die jij lekker vindt op het moment dat je langs een ijswinkel loopt en het is heet buiten of op het moment dat er nieuws is dat jij interessant vindt (zij het omdat je je daarvoor aangemeldt hebt, omdat je daar in de buurt loopt of vrienden daar in de buurt zijn) en je een aanbieding krijgt om daar te meeten en een gesponsord biertje te drinken in een café. Ik denk ook dat het daarom belangrijk is dat zowel lokaalnieuws (tot op straatniveau) als provinciaal, landelijk en wereldnieuws op mijn wereld binnenkomt die te maken hebben met de activiteiten en brands die ik leuk vind. Waarbij merken het nu nog heel groot en landelijk trekken of soms zelfs alleen continentaal nieuws verspreiding zie ik het meer voor me dat de gebruiker lokaal nieuws beschikbaar maakt en deelt en hieraan oom merken gekoppeld gaan worden en de belevenissen daarbij. Use the user.

Het lokale skatetoernooi online gesponsored door DC. Dat hoeft dan niet zozeer met prijzen te zijn, maar wel de push notificatie naar de mensen in buurt. Dit zorgt voor een vibe en samenkomst van bepaalde mensen. Micronieuws als start voor een persoonlijke conversatie met je doelgroep. De juiste doelgroep wordt bereikt op het juiste moment, met de juiste boodschap. Hierbij is net als bij mond-op-mond reclame de “use de user” principe van toepassing. Deze events en uitingen kunnen onder andere gebruikt worden bij de inbound marketing om het blog te vullen en zo de fans te informeren. Uiteindelijk gaat het steeds meer om de ziel van het bedrijf en constant jezelf zijn. Niet meelopen of kopiëren van andere merken. Ik denk dat geschiedenis/historie in een merk niet per definitie belangrijk is. De nieuwe generatie consumenten kent voornamelijk “jonge” (succesvolle) merken (denk aan google, apple, red bull). Deze hebben een constante (noem het authentiek) uitstraling en zijn innovatief en brengen nieuwe producten/diensten. Door op zo’n manier bezig te zijn met je markt en product ontstaat er automatisch een flow naar je content. Ontstaan er fans van je merk en is de noodzaak om traditioneel reclame te maken ook minder. Social media kan hierbij heel veel ondersteunen. Strategie Behoeftes van de doelgroep gaan steeds meer centraal staan. Hier kan op ingespeelt worden door de juiste strategie, maar wat is de rol van social media daarin. Social media zal gezien de omvang en groei niet meer weggaan uit de maatschappij. De consument verwacht steeds meer een online aanwezigheid en de beeldvorming van het merk zal ook meer verschuiven naar de online wereld. Kan sociale media dus strategisch (dus op lange termijn) ingezet worden? Deze vraag roept bij mij veel meer vragen op: Kan je als bedrijf bijblijven en anticiperen op de veranderingen die komen gaan en social media teweeg brengt? Veranderd de digitale wereld niet te snel? Hoeveel mensen bereik je echt, er is nog steeds een groot aantal “gluurders”. Wanneer dat fout gaat veroorzaakt dat niet een onevenredige hoeveelheid schade voor je merk? Ongeacht al deze vragen is het ook duidelijk dat deze vorm van communicatie niet meer weg gaat en ingezet kan worden omdat het van invloed is op strategische vragen zoals: ■ Ontstaan er nieuwe kansen? ■ Worden er nieuwe doelgroepen aangesproken? ■ Hoe denken anderen of ons product/bedrijf? ■ Hoe wordt de consument aangesproken? ■ Concurrentie, wanneer een bedrijf niet aanwezig is online loopt hij grote kans (potentiële) klanten te verliezen Wat is de invloed op de bestaande processen in het marketingplanningsproces? Van de 4 P’s, Product, Plaats, Prijs en Promotie zal voornamelijk de Promotie geraakt worden. Er komt een extra manier van promotie bij, naast de mond op mond reclame

-5-


en de traditionele uitingen zijn er andere factoren die nu ook van belang zijn voor een bedrijf, ben je social proof, wat vinden mijn vrienden er van, sluit het aan het gedachtegoed van de consument. Zoals al boven aangegeven wordt de Plaats ook be誰nvloed. Het moment van consumeren (en dus ook de plaats) kan worden be誰nvloed door de externe factoren als bijvoorbeeld het weer en waar je vrienden zijn. Hierdoor ontstaan er andere afzetkanalen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van wat eten met vrienden wanneer je samen in dezelfde file staat. De snelweg kan ineens een nieuw afzetkanaal worden. Meerwaarde geven aan je product en daardoor onderscheid maken met de concurrenten is dus mogelijk waardoor concurreren op de prijs (en daardoor lagere de winstmarges) minder nodig is. Daarnaast kan de doelgroep direct feedback geven op de producten, de boodschap van het bedrijf kan in nieuwe market neergezet worden en de producten zijn vindbaar voor mensen die er naar opzoek zijn. Al deze punten komen terug in de SWOT-analyse en zijn daardoor ook van invloed op de strategische besluitvorming. Voor de concurrentie geldt dezelfde regels en dat zorgt ervoor dat deze manier van communiceren zorgt er ook voor dat de concurrentie sterker en altijd aanwezig is. Door middel van social media kan je strategisch voordeel behalen op je concurrenten. Dit werkt extra goed wanneer je hier eerder instapt en op hoog niveau uitvoort in vergelijking met de concurrenten. Dit kan nu omdat het in ontwikkeling is en niet ieder bedrijf social media guidelines heeft.

Thijs Kaars Viscom dt3

-6-

Social Media  

Social media samenvatting.

Social Media  

Social media samenvatting.

Advertisement