Page 1

Werkplan

01


01

2010 - Villa Vondel™


Inhoudsopgave Welkom bij Villa Vondel

03/04

De locatie

03/04

Het team

05/06

De groepsopbouw

06/08

De groepsruimtes

09/14

Activiteiten

14/16

Dagindeling van het kinderdagverblijf

17/20

Dagindeling van de naschoolse opvang

21/24

De toekomst

25/26

01


01


Welkom bij Villa Vondel Voor u ligt het werkplan van Villa Vondel. Dit plan is gemaakt als aanvulling op het centraal pedagogisch beleid van het Kinderhonk. Op elke locatie van het Kinderhonk bieden wij dezelfde kwaliteit kinderopvang en is de werkwijze in grondslag hetzelfde. Toch zijn er nuance verschillen in hoe de opvang geregeld is. Iedere locatie heeft zijn eigen uitstraling en eigenschappen. Deze worden bepaald door het gebouw waarin de locatie gevestigd is, de kinderen en ouders die er gebruik van maken, de omgeving van de locatie en het team wat er werkzaam is. Om duidelijk te maken wat kenmerkend is voor de locatie en haar werkwijze hebben we dit vastgelegd in een pedagogisch werkplan. Bij het opstellen van zowel het werkplan als het pedagogisch beleid denken de pedagogisch medewerkers actief mee. Het werkplan wordt jaarlijks geëvalueerd en wanneer nodig aangepast. Dit zorgt ervoor dat de inhoud van het werkplan actueel blijft. Dit werkplan laat zien wat Villa Vondel uniek maakt. We hopen met dit werkplan een duidelijk beeld te geven van de locatie. Het werkplan wordt jaarlijks geëvalueerd en wanneer nodig herschreven.

De locatie Villa Vondel is gehuisvest in een prachtig pand aan de Waldeck Pyrmontlaan. In het pand was oorspronkelijk de Amsterdamse Christelijke Detailhandelvakschool Hofland gehuisvest. In 2010 is het pand geheel geschikt gemaakt voor kinderopvang. De Waldeck Pyrmontlaan is gelegen op loopafstand van het Vondelpark. Al sinds de opening in 1865 zijn muziek en theater onlosmakelijk verbonden met het Vondelpark. In de jaren vijftig ontstonden de Vondelparkfeesten er werden eerst in de muziekkoepel en jaren later op een groot podium muziek en dansvoorstellingen georganiseerd. Met de kinderen zullen we in de zomer zeker gebruik gaan maken van de woensdagmiddagvoorstellingen in het Openluchttheater. Verder zijn de mogelijkheden natuurlijk enorm, het Vondelpark geeft ons veel mogelijkheden om met de kinderen te ontspannen. In de omgeving van Villa Vondel zijn diverse mogelijkheden tot samenwerking met externe partijen zoals de Hollandsche manege, het Kinderkookkafé en de tennisvereniging.

04


01


Het team Het Villa Vondel team bestaat uit een groep zorgvuldig geselecteerde pedagogisch medewerkers. Zij worden bij hun dagelijkse werkzaamheden ondersteund door de vestigingsmanager, een kok en een team van huishoudelijk medewerkers. Ook de medewerkers van het hoofdkantoor vervullen een ondersteunende rol, hierbij is te denken aan de medewerker planning en de beleidsmedewerker. De beleidsmedewerker is bij de start van Villa Vondel een aantal maanden dagelijks aanwezig. Door deze korte lijnen kan het beleid direct verbeterd worden wanneer nodig. Ook na de opstartperiode blijft de beleidsmedewerker een directe rol spelen bij de kwaliteitsverbetering. Dit door middel gesprekken met de medewerkers en observaties. Zowel op de babyafdeling, de peuterafdeling en de naschoolse opvang is één van de pedagogisch medewerkers aangesteld als aanspreekpunt voor de andere pedagogisch medewerkers en de vestigingsmanager. Dit is een medewerker die met een ruime werkervaring een coördinerende rol op de afdeling heeft. Zij rapporteert aan de vestigingsmanager en is tevens aanspreekpunt voor de ouders. De vestigingsmanager ziet er op toe dat er exact volgens beleid wordt gewerkt. Het Kinderhonk vindt het belangrijk dat de medewerkers er representatief uitzien. Om deze reden dragen de medewerkers bedrijfskleding, en wordt er gelet op de uiterlijke verzorging. Wij vinden een uniforme uitstraling belangrijk. De pedagogisch medewerkers zijn allen gediplomeerd of in opleiding volgens de kwalificatie die in de CAO kinderopvang is opgenomen. Een aantal plaatsen wordt opgevuld door BBL-ers (Beroeps Begeleidende Leerweg). Dit zijn pedagogisch medewerkers die leren en werken tegelijkertijd. Zij zijn nog niet gediplomeerd, maar wel zeer gemotiveerd en daardoor een investering in de toekomst van Villa Vondel.

De groepsopbouw KDV

Villa Vondel kent acht horizontale kinderdagverblijf groepen. Deze zijn verdeeld in vier babygroepen en vier peutergroepen. Op de babygroepen plaatsen wij maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van zes weken tot achttien maanden. Op de peutergroepen plaatsen wij maximaal veertien kinderen in de leeftijd van achttien tot en met achtenveertig maanden. Per stamgroep werken per dag twee vaste pedagogisch medewerkers.

06


01


De kinderen verblijven in hun eigen stamgroep, uitzonderingen hierop zijn speciale activiteiten zoals een yogales die wordt aangeboden aan de oudste peuters. Wanneer dit gebeurd dan wordt de maximale omvang van de stamgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per pedagogisch medewerker van kracht, toegepast op het totaal aantal aanwezige kinderen op de locatie.

NSO

Op de naschoolse opvang kunnen wij dagelijks zeventig kinderen plaatsen. Bij de inzet van onze pedagogisch medewerkers volgen wij het convenant, namelijk één pedagogisch medewerker vangt maximaal tien kinderen op. De kinderen worden op school opgehaald door een vaste pedagogisch medewerker. De kinderen starten de dag in de restaurantruimte in een basisgroep die gekoppeld is aan de leeftijd van de kinderen. Bij opening van Villa Vondel starten we met een basisgroep van vierjarigen. De overige kinderen (vijf – dertien jaar) vormen samen de andere basisgroep. Vanwege het geringe aantal kinderen op woensdag en vrijdag kiezen wij ervoor om op deze dagen de basisgroepen samen te voegen. Op deze manier blijven de kinderen hun sociale competenties verder ontwikkelen. Wanneer Villa Vondel langer open is en er dagelijks meer kinderen aanwezig zijn is het mogelijk dat de leeftijdsgrens van de basisgroepen wordt aangepast. Dit geldt ook voor het samenvoegen op de woensdag en vrijdag. Samen met de kinderen gaat de pedagogisch medewerker naar de restaurantruimte. Daar wordt iets gedronken en kunnen de kinderen hun verhaal kwijt. In de restaurantruimte kan tegelijkertijd een andere basisgroep aanwezig zijn, doordat wij de mogelijkheid hebben om de ruimte te scheiden. Na dit startmoment in de basisgroep kiezen de kinderen in welke ruimte zij willen spelen. Hierbij verlaten zij de basisgroep en wordt de kind-leidster ratio op kindercentrumniveau vastgesteld. Dit betekend in de praktijk dat de kinderen mogen kiezen in welke ruimte, en met welke andere kinderen zij willen spelen. Op deze manier leren kinderen van verschillende leeftijden met elkaar te spelen en met elkaar rekening te houden. Ook kunnen kinderen uit één gezin wanneer ze daar behoefte aan hebben met elkaar spelen. Daarnaast is de ruimte van het gebouw zo groot dat het ook de mogelijkheid geeft om wel met leeftijdsgenoten te spelen wanneer daar behoefte aan is. De pedagogisch medewerkers werken in een vaste ruimte, wat duidelijkheid geeft aan de kinderen. Naast de dagelijkse contacten wordt er met ieder kind een jaarlijks gesprek gevoerd. Er komen onderwerpen aan bod die betrekking hebben op hoe het kind zich voelt bij ons. Door middel van een vragenlijst probeert de pedagogisch medewerker te achterhalen met welke kinderen het kind graag speelt, met welke kinderen misschien liever niet en wat het kind wel en niet leuk vind bij ons. De pedagogisch medewerker schrijft een kort verslag van dit gesprek en houdt dit bij in het kinddossier. 08


01


De groepsruimtes Villa Vondel straalt uit: ‘hier is het goed’, voor de kinderen, de ouders en medewerkers. De speelruimtes zijn sfeervol en harmonieus in aankleding en kleurgebruik. Bij de aankleding van muren, vloeren en meubilair houden wij er rekening mee dat jonge kinderen snel overprikkeld raken als er teveel tegelijkertijd te zien is. Direct bij binnenkomst proef je de sfeer en voel je jezelf thuis. De ruimten op Villa Vondel nodigen uit tot spelen, ontdekken en gezellig samen zijn. Zowel de binnen- als buitenruimtes voldoen aan hoge veiligheidseisen. Alle ruimtes voldoen aan de normen voor hygiëne en veiligheid. Wij maken gebruik van een vingerafdruksysteem wat zowel gebruikt wordt om naar binnen als naar buiten te kunnen. Dit systeem is bevestigd op het buitenhek en op de buitendeuren.

KDV

Wij vragen alle ouders de dag te starten in ons souterrain. Hier kunnen de jassen van de kinderen worden opgehangen, schoenen worden uitgedaan en er is opbergruimte voor de kinderwagen of maxi cosi. Op deze manier blijven de speelruimten van de kinderen opgeruimd en hygiënisch. Behalve de garderobe voor de kinderen is er in het souterrain nog veel meer te vinden. Door deze voorzieningen creëren we de optimale omstandigheden om buiten te spelen met de kinderen. Wij hebben hier de beschikking over een extra keuken, waar drinken voor de kinderen staat. Wanneer de kinderen in de tuin maken we hier de broodmaaltijd klaar. In het souterrain bevinden zich ook kindertoiletten en een douche voor de kinderen. Wij starten de dag op een gezonde en gezellige wijze: het ontbijt staat tot 9.00 uur klaar in het restaurant op de derde verdieping. Broodjes zijn vooraf door ons huishoudelijk personeel gesmeerd en koffie, thee en water staan klaar. Ouders mogen, indien gewenst, mee eten. Het ontbijt bestaat uit diverse volkorenbroden, speltbrood, zuurdesembrood en divers gezond beleg. Bij speciale gelegenheden is er zoet beleg, te denken valt aan vijf december en de laatste dag voor de kerstsluiting. Na het ontbijt worden de kinderen door de ouders naar hun groep gebracht en overgedragen aan de professionele zorg van de pedagogisch medewerker. Wij vragen alle ouders voor 9.30 uur aanwezig te zijn met oog op de start van het dagprogramma. Wij kiezen er bewust voor om overwegend met lichte, neutrale kleuren als wit, grijs en zilver te werken. Hiermee creëren wij een rustige achtergrond voor het spelmateriaal. Voor een huiselijk effect worden de groepen verder aangekleed met gordijnen, mooie lampen, knuffels en kleden op de houten vloer. De verlichting bestaat uit spots aan de muur en mooie lampenkappen. Hiermee wordt het huiselijke effect versterkt, iets dat ook geld voor de wanden die zijn voorzien van behang. Op de groepen hangen kasten waarin de kinderen allemaal hun eigen zak hebben voor persoonlijke spulletjes. Villa Vondel biedt opvang in aparte babygroepen. Dit betekent voor de baby’s meer 10


rust en aandacht, en meer mogelijkheden voor ontwikkelingsgericht spel. Zo kan de baby zich in zijn eigen tempo ontwikkelen, zonder blootgesteld te zijn aan de extra prikkels (geluid, beweging, aanraking) die de aanwezigheid van oudere kinderen met zich meebrengt. Doordat de inrichting op deze groepen speciaal op baby’s is afgestemd, is deze ruimte een veilige en plezierige speel- en ontdekplek waarin het kind zich in alle rust en geborgenheid kan ontwikkelen tot een zelfstandige peuter. Aan de speelruimtes grenzen de slaapkamers, waardoor de baby’s verspreid kunnen slapen. Er is één kleine slaapkamer voor de kinderen die extra aandacht nodig hebben, of moeilijk in slaap vallen. In de slaapkamers hangen videomonitors waardoor de pedagogisch medewerkers de kinderen vanuit de groepsruimtes in de gaten kunnen houden. Verder maken wij gebruik van babyfoons waardoor de controle in de slaapkamer optimaal is. Op elke babygroep hangt een wieg waarin de allerkleinsten heerlijk kunnen slapen. In de wieg is de baby afgeschermd van prikkels en heeft zo een veilig en geborgen gevoel. De vertrouwde geluiden van de groep op de achtergrond en een pedagogisch medewerker die je af en toe zachtjes heen en weer wiegt zorgen voor een heerlijk slaapje. De peutergroepen zijn uitdagend ingericht. Kenmerkend is de tussenruimte tussen twee peutergroepen. Deze extra speelruimte kan worden gebruikt voor vijf kinderen om in te spelen of een activiteit te doen. Dit kunnen kinderen uit verschillende stamgroepen zijn. Na het eten wordt deze ruimte omgetoverd tot slaapruimte. De hal van Villa Vondel wordt bij de speelruimte betrokken. Het gaat hierbij om 29 extra vierkante meter. Er kunnen acht kinderen in de hal spelen, of onder begeleiding van een pedagogisch medewerker een activiteit doen. Dit geldt zowel voor de baby- als de peuterafdeling.

NSO

Vanuit hygiënisch oogpunt starten ook de nso kinderen de dag in het souterrain. Hier hangt hun luizenzak waarin zij hun jas op kunnen hangen, en hun schoenen neer kunnen zetten. Op de derde en vierde verdieping spelen de kinderen van de naschoolse opvang. Zij hebben na de start in hun basisgroep een ruime keus aan ruimtes en activiteiten. De coördinator van de nso vangt de ouders op in de hal op de derde verdieping, of in de theaterruimte. Zij weet waar alle kinderen zijn en doet de eerste overdracht aan de ouders.

Derde verdieping

Knutselruimte: de knutselruimte wordt gekenmerkt door de grote ijzeren werkbank. Er is veel materiaal aanwezig waarmee de kinderen hun creatieve fantasie kunnen ontwikkelen. De pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen in het creatief proces door hen ideeën aan de hand te doen en kinderen te ondersteunen wanneer nodig. Er worden twee verschillende activiteiten aangeboden. Eén voor vier tot zeven jarigen en één voor zeven tot dertien jarigen. Op deze manier is er voldoende creatieve uitdaging voor de kinderen. 11


Lounge-bibliotheekruimte: deze ruimte is een oase van rust binnen Villa Vondel. De kinderen hebben hier de mogelijkheid om zich na een drukke dag terug te trekken met een boek of een spelletje. Er staan boekenkasten en er liggen grote kussens waarop de kinderen lekker kunnen liggen. De vloerkleden maken deze ruimte extra huiselijk en warm. De pedagogisch medewerkers lezen geregeld voor aan de kinderen. Voorlezen bevordert de cognitieve ontwikkeling en draagt bij aan een verrijking van de woordenschat, maar is vooral ontzettend leuk. Bioscoopruimte: wanneer je plaats neemt in de rode fluwelen bioscoopstoelen waan je jezelf in een echte bioscoop. Kinderen die de middag hier door willen brengen reserveren hiervoor een kaartje. Tegen inleving van dit bioscoopkaartje krijgen de kinderen een bakje popcorn. Computerruimte: in deze ruimte staan zeven computers. Hier kunnen de kinderen computerspelletjes spelen, aangepast aan hun leeftijd en ontwikkeling. De pedagogisch medewerker bewaakt hierbij de tijdsduur en de frequentie, zodat een evenwicht ontstaat tussen de diverse activiteiten. Theaterruimte: in deze ruimte kunnen de kinderen heerlijk dansen, verkleden en voor elkaar optreden. In het theater beschikken we over een echt podium waardoor deze uitnodigt tot het geven van een voorstelling. Hiervoor is er een ruime keuze aan verkleedkleding aanwezig. Tevens biedt deze ruimte de mogelijkheid tot het geven van theater workshops.

Vierde verdieping

Sportruimte: hier kunnen de kinderen hun energie kwijt. Er staan diverse sport en klimtoestellen en er liggen matten om lekker te ravotten. Kortom, een heerlijke ruimte om de energie kwijt te raken. Ook wanneer het slecht weer is en we niet naar buiten kunnen is deze ruimte onmisbaar. Deze ruimte wordt ook gebruikt voor workshops zoals dansen en yoga. Kinderkeuken: de kinderkeuken is qua hoogte geheel ingericht op de kinderen. Regelmatig worden er kookworkshops gegeven waarbij de kinderen onder begeleiding leren koken. Op deze manier leren kinderen veel over het proces dat vooraf gaat aan het eten van de maaltijd. Restaurant: het restaurant is sfeervol ingericht met tafellinnen, mooi bestek, prachtige gordijnen, een lounge bank en een heuse kroonluchter. Het lijkt erop dat de kinderen iedere dag uit eten gaan. Wij geloven dat kinderen beter eten in een ruimte die qua inrichting en kleurgebruik stimuleert. Om 17.30 uur krijgen de kinderen van de naschoolse opvang een maaltijd geserveerd in het restaurant. Deze maaltijd wordt bereid door onze eigen kok en bestaat zoveel mogelijk uit biologische producten. Iedere week wordt er een weekmenu samengesteld, zodat iedereen kan zien wat er gegeten word. Doordat er iedere week een ander menu wordt samengesteld, komen 12


01


kinderen in aanraking met een groot scala aan groenten en gerechten. Op deze manier leren kinderen verschillende smaken proeven en waarderen. Tijdens het eten is er voor een aantal kinderen een speciale rol weggelegd. Zij mogen ober of serveerster zijn, en op sommige dagen de assistent van de kok. Op deze verdieping is ook de grote keuken en de wasruimte te vinden die gebruikt wordt door de huishoudelijke dienst.

Activiteiten Het Kinderhonk legt bij de opvang het accent op de ontwikkeling van het beleven, ervaren en de creatieve vorming. Dagelijkse activiteiten zorgen voor ervaringen van de verschillende zintuigen. Voorlezen, muziek, dans, naar buiten gaan, aanbod van speelgoed, geuren, kleuren, vormen en maten dragen er allemaal aan bij dat uw kind zich in de eerste jaren optimaal kan ontwikkelen in de groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen, wanneer de weersomstandigheden het toelaten, dagelijks buiten zijn. Kinderen ontwikkelen er hun grove motoriek, maken kennis met andere materialen, ervaren de seizoenen en ademen de frisse, gezonde buitenlucht in. Voor de kinderen van de baby- en peutergroepen nodigt de tuin uit om te ontdekken. De nso kinderen biedt het nabij gelegen Vondelpark veel mogelijkheden. De baby- en peutergroepen gaan regelmatig in de bolderwagen wandelen in het Vondelpark.

KDV

Om alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren, worden er naast vrij spel, diverse activiteiten aangeboden. Deze activiteiten worden aangeboden in de stamgroep, maar ook de speelruimte in de hal en de NSO ruimte kan hierbij betrokken worden. Er worden speciale activiteiten bijvoorbeeld muziekles en yoga. Er wordt, wanneer het weer het toelaat, dagelijks gewandeld. Babygroep: het werk op de babygroep bestaat zeker niet alleen uit voeden en verzorging. Tijdens het verzorgen is er ruimte voor individuele aandacht. Verder zijn spelletjes als kiekeboe spelen altijd een succes. Met de oudere baby’s is er al te denken aan blokkentorens bouwen, vingerverven en dansen. Peutergroep: iedere week bieden wij een activiteitenprogramma aan die door de pedagogisch medewerkers wordt voorbereid. De activiteiten worden aangepast aan het niveau van de groep. Dit kan een knutselactiviteit zijn, maar ook dansen, een balspel, een kringspel, gymmen, etc. behoren tot de eindeloze mogelijkheden. 14


NSO

De kinderen zijn goed in staat aan te geven hoe zij hun vrije tijd willen invullen. Het aanbod van activiteiten wordt daarom voor een groot deel door de kinderen zelf bepaald. De kinderen gaan hiervoor met elkaar en de pedagogisch medewerkers in overleg en ontwikkelen plannen. Wij hechten veel waarde aan dit proces, omdat de kinderen hierdoor hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen. Omgaan met elkaar op basis van respect is hierbij het uitgangspunt.

De kinderraad

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen inspraak hebben, om deze reden is er een kinderraad actief. In de kinderraad komen kinderen vanaf zeven jaar één keer per maand bijeen. Er wordt onder andere over regels binnen het Kinderhonk met de kinderen gesproken. Verder hebben kinderen inspraak als het gaat om de aanschaf van bepaalde (spel)materialen en activiteiten. Wij streven ernaar om de kinderen op allerlei manieren uit te dagen en aan alle geboden activiteiten te laten ‘proeven’ zodat zij op een verantwoorde, sportieve, en leerzame manier bezig zijn. Hierbij wordt het sociale aspect van samenspelen nooit uit het oog verloren. Tijdens de schoolweken bieden wij diverse activiteiten aan zoals yoga, muziekles en kookles. Ook werken wij samen met andere organisaties om de kinderen een zo divers mogelijk activiteitenaanbod te kunnen bieden. Iedere vakantie bieden wij een gevarieerd activiteitenprogramma aan. Deze activiteiten worden voor iedere vakantie bekend gemaakt via het activiteitenboekje. Dit boekje beschrijft van dag tot dag wat er die vakantie zal worden ondernomen. Deze boekjes worden gemaakt om de ouders op de hoogte te stellen van de activiteiten. De kinderen weten hierdoor waar ze zich op kunnen voorbereiden en verheugen.

15


Voorbeelden van de interne vakantieactiviteiten:

Villa Vondel top models: op deze dag kunnen de meisjes laten zien wat ze in huis hebben. We spelen naar hartenlust met make-up, maken sieraden en tot slot een fotoshoot. Toneeldag: de kinderen studeren een leuke voorstelling in. Aan het einde van de dag zijn de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s welkom om de kinderen te bewonderen. Anansi-feest: op zoek naar koning Ghana. Tijdens de reis gebeurt er van alles, zoals een poppenkastvoorstelling, grabbelton, haarvlechtjes en toverdrank. Naast deze activiteiten kiezen we er ook voor om de wereld van de kinderen te vergroten en buiten de locatie leuke dingen te gaan ondernemen. Vaak nemen wij brood en drinken mee en ‘picknicken’ we op zo’n dag.

Voorbeelden van de externe vakantieactiviteiten zijn:

Olympic Experience: in het Olympisch stadion komen de kinderen zelf in actie. Sprinten, wielrennen, voetballen in de pannakooi en nog veel meer. Ook verdiepen we ons in de geschiedenis van de sport. Raceplanet: de kinderen kunnen zich uitleven op veel vervoersmiddelen, zoals trapskelters, driewielers en cabrio’s. De elektrische formule 1 auto’s en motoren zijn populair bij ieder kind. Joods Historisch Kindermuseum: het museum is ingericht als een huis waarin de joodse familie Hollander woont. In verschillende kamers laat de familie zien wat belangrijk is in de joodse traditie: dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor de wereld waarin ze leven en dat iedereen daaraan kan bijdragen op zijn of haar eigen manier. Alledaagse onderwerpen zoals eten, studie, herinneringen, muziek en dromen komen aan de orde. Het is een huis om je thuis te voelen, wie je ook bent. Een huis om je te vermaken, te leren over jezelf en over anderen.

16


01


De dagindeling van het kinderdagverblijf Babygroep

Vanaf 7.45 uur worden de kinderen gebracht en nemen de ouders en kinderen afscheid van elkaar. Vanaf het moment dat de kinderen brood eten is er gelegenheid om samen met de ouder in het restaurant te ontbijten. De jongste kinderen worden verzorgd en krijgen speeltjes aangeboden of worden in bed gelegd. De oudere kinderen spelen vrij, of doen samen met de pedagogisch medewerker een activiteit. Rond 9.30 uur gaan de kinderen aan tafel. Hier wordt fruit en drinken uitgedeeld en er worden liedjes gezongen. Vervolgens worden de kinderen verschoond en gaan een aantal kinderen slapen. Kinderen die wakker zijn gaan buiten spelen of wandelen. Wanneer het weer het niet toelaat wordt er binnen een activiteit gedaan. Vanaf 11.30 uur krijgen de oudere baby’s een warme maaltijd en alle kinderen gaan slapen. Rond 14.30 uur zijn de meeste kinderen wakker. Ze worden verschoond, aangekleed en krijgen drinken of een fles. Vanaf 15.00 uur gaan de jongere baby’s, wanneer zij daar behoefte aan hebben, nog een keer slapen. Om 16.30 uur is het tijd voor de broodmaaltijd en worden de kinderen nog een keer verschoond. Vervolgens wordt er met de kinderen gespeeld, waarbij de pedagogisch medewerker een stimulerende rol heeft. Voorbeelden hiervan zijn bellen blazen, dansen en samen met de jongste kinderen op een kleed op de grond spelen. Ook de speelruimte in de hal wordt door de oudere kinderen regelmatig gebruikt.

Peutergroep

Vanaf 7.45 uur worden de kinderen gebracht en nemen de ouders en kinderen afscheid van elkaar. Er is tot 9.00 uur gelegenheid om samen met de ouder in het restaurant te ontbijten. 18


01


Rond 9.30 uur gaan de kinderen gaan aan tafel. Hier wordt fruit en drinken uitgedeeld en worden liedjes gezongen. Tijdens het fruit eten zitten we nog even gezellig aan tafel, en lezen een boekje voor of zingen een liedje. Verder praten we over de belevenissen van de kinderen thuis. Vervolgens worden de kinderen verschoond. Er is ook aandacht voor de zindelijkheidstraining. Bij mooi weer gaan we naar buiten. Er wordt dan gewandeld of gespeeld in de tuin. Bij slecht weer gaan we tekenen, spelletjes doen, liedjes leren of gewoon vrij spelen in de eigen groep. Een interne activiteit, zoals yoga, behoort ook tot de mogelijkheden. We hebben voor de peutergroepen de beschikking over extra speelruimte tussen twee peutergroepen, in de hal en de nso ruimte. Tegen 11.30 uur gaan we aan tafel voor de warme maaltijd en zingen we gezellig eerst een paar liedjes. De kinderen eten warm, zoals aardappelen, groente en vlees, lasagne of ovenschotel. Na het eten poetsen de kinderen hun tanden, dit wordt aangeboden als activiteit. Vervolgens worden de kinderen verschoond en gaan ze slapen. Voor het slapen lezen we een boekje voor. De kinderen die wakker blijven gaan met de pedagogisch medewerkers een rustige activiteit doen. Het is voor hen ook belangrijk om een rustmoment te hebben op de dag. Vanaf 14.15 uur komen de kinderen uit bed en worden verschoond. Ze krijgen iets te drinken en mogen vervolgens vrij gaan spelen. Verder bieden we regelmatig een activiteit aan. Voor het brood eten, om 16.30 uur, ruimen we samen met de kinderen de groep op. Als het weer het toelaat picknicken wij in de tuin. Na het brood eten bieden we de kinderen nog een activiteit aan. Voorbeelden hiervan zijn samen een toren bouwen, dansen of een kringspel.

20


01


De dagindeling van de naschoolse opvang In schoolweken

Vanaf 15.00 uur worden de kinderen opgehaald op school en naar Villa Vondel gebracht. Daar aangekomen worden jassen en schoenen uitgedaan in het souterrain. De jassen worden in speciale luizentassen gedaan, waar ook de overige spullen van de kinderen ingaan (schooltas, werkjes). De pedagogisch medewerkers helpen waar nodig. De handen worden gewassen en we gaan aan tafel in de basisgroep om iets te drinken en te eten. De kinderen kunnen vertellen wat ze op school hebben gedaan. Ook wordt de kinderen gevraagd wat ze de middag willen doen. Per dag bekijken we, naar aanleiding van de wensen van de kinderen, welke ruimtes open zijn. Vervolgens verspreiden de kinderen zich in de ruimte voor activiteiten en spel. Om 17.30 uur wordt de warme maaltijd genuttigd in het restaurant, deze wordt dagelijks vers gemaakt door onze kok. Na het eten wordt er nog een activiteit aangeboden zoals een spelletje, de stopdans of een playbackshow. Op de woensdagmiddag is er sprake van een langer verblijf bij Villa Vondel. Dit geldt voor sommige scholen ook voor de vrijdagmiddag. De kinderen krijgen op deze dagen een lunch aangeboden. Verder worden er andere activiteiten georganiseerd, er is meer variatie in het programma en een groter onderling sociaal contact. In de vakantieweken bieden wij een uitgebreid activiteitenprogramma. Wij zijn op deze dagen open van 8.30 uur tot 19.00 uur. De ouders worden vooraf ge誰nformeerd over de vakantieactiviteiten middels het vakantieboekje. 22


01


Studiedagen school

Ieder kind heeft op basis van een fulltime plek recht op de opname van tien studiedagen per schooljaar. Wanneer een ouder meer dagen nodig heeft gelden de regels voor de extra opvang. De studiedagen moeten minimaal ĂŠĂŠn week van tevoren worden aangemeld door de ouders, op deze manier kunnen wij zorg dragen voor een optimale bezetting. Wij verzorgen op deze dagen de opvang wanneer er minstens vijf kinderen zijn aangemeld. Wanneer het geen contractdag betreft van het kind, vangen wij alleen de schooltijden op en moeten de kinderen eerder opgehaald worden. Deze tijden zijn afhankelijk van de dag en schooltijden van het kind.

Workshops

We hebben ervoor gekozen om de workshops tot de zomervakantie rustig op te zetten. Om deze reden vinden alle workshops plaats op Villa Vondel. Op deze manier raken de kinderen vertrouwd met het doen van extra activiteiten, en leren zij de pedagogisch medewerkers, het pand en de structuur van de dag beter kennen. Na de zomervakantie zullen er ook externe activiteiten plaats gaan vinden. In het programma wordt rekening gehouden met de verschillende interesses van kinderen. Het aanbod zal steeds meer afgestemd worden op verschillende leeftijden. Bij het maken van het volgende programma vinden wij het echter van belang om ook de kinderen hierin een stem te geven. Wij zullen de workshopperiode dus evalueren met de kinderen en op basis hiervan het nieuwe programma opstellen.

Voorbeelden workshops:

De pianolessen worden op woensdag en vrijdagmiddag aangeboden door een gediplomeerde pianodocente. Het kind leert de beginselen van het pianospelen en dit wordt steeds verder ontwikkeld. Door yoga leren kinderen bij zichzelf te komen, waardoor hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn toeneemt. Bovendien zorgt yoga voor verbeterde concentratie en bevordert het de mentale en fysieke gezondheid. Maar bovenal vinden kinderen de lessen heel erg leuk! De lessen zijn opgebouwd rond een thema zoals, sneeuw, zomer, de boerderij of de jungle. De yogahoudingen komen in een verhaal aan bod waarna aan het einde van het verhaal ontspanning volgt. Tijdens de workshop dansbeleving staat de belevingswereld van kinderen centraal. Naar aanleiding van een verhaal of thema wordt met de kinderen op zoek gegaan naar beweegredenen die tot dansen uitnodigen. Met veel plezier zullen de kinderen ervaren dat ze hun lichaam als expressief en communicatief middel kunnen inzetten.

24


01


De toekomst Planning Villa Vondel Vanaf opening teamvergadering over voortgang

Maandelijks

Evacuatieoefening

September 2010

Studiedagen, locatie gesloten

8 en 11 oktober

Ouderavond

Oktober 2010

10-minuten gesprekken kdv

November 2010

Jaarlijkse gesprekken NSO kinderen

Januari 2011

Evaluatie pedagogisch werkplan

Januari 2011

Vanaf 2011 volgt Villa Vondel de jaarplanning van de overige locaties.

Doelstellingen voor het komende jaar

Wij willen ons direct vanaf de start in april 2010 onderscheiden van andere organisaties. Wij zijn ervan overtuigd dat wij dit door middel van de service aan ouders, het gebouw, de inrichting en het aanbod van speelgoed en activiteiten direct waar kunnen maken. Na opening zullen wij ons richten op de opbouw en training van een sterk en professioneel team. Een team dat zich ook op pedagogisch gebied kan onderscheiden. Wij zullen regelmatig met de teamleden evalueren of alles loopt volgens planning en wanneer nodig deze aanpassen. Vanaf de start is het optimaliseren van de veiligheid van de kinderen een voortdurend aandachtspunt. Dit zal als vast agendapunt op de teamvergaderingen worden besproken. Maandelijks bekijken van de opbouw van de basisgroepen van de nso. Wanneer nodig zullen wij de leeftijdsgrens aanpassen. Het aanbod van zowel interne als externe activiteiten is een aandachtspunt. Voldoet het aanbod, worden er dingen gemist en welke aanpassingen moeten er worden gedaan. In januari 2011 wordt dit werkplan aan de praktijk worden getoetst door de vestigingsmanager en pedagogisch medewerkers, en wanneer nodig worden aangepast.

26


Waldeck Pyrmontlaan 23 1075 BT Amsterdam tel. 020 6736762 e-mail. info@hetkinderhonk.nl web. www.villavondel.nl 01

Villa Vondel - Werkplan  

Werkplan van Villa Vondel, een kinderopvang in Amsterdam.

Advertisement