__MAIN_TEXT__

Page 7

BELEID

verslag over infoavond logistieke toekomst Vlaanderen In deze crisistijd wordt de verdere ontwikkeling van Vlaanderen als logistieke topregio steeds luider genoemd als een belangrijke hefboom om uit de crisis te geraken. Maar wegen de maatschappelijke baten (meer jobs) wel voldoende op tegen de maatschappelijke kosten (langere files,uitstoot C02 en fijn stof, ...)? Op 18 mei organiseerde Arbeid en Milieu in Leuven een eerste infoavond hierover.

M

Maatschappelijk debat Als vakbonden en milieubeweging vinden we dat het maatschappelijke debat over de mobiliteitsafwikkeling ten gevolge van de uitbreiding van de logistieke activiteiten gevoerd moet worden. Heel wat vragen worden gesteld: • Gaan de files niet nog langer worden door meer logistiek, zodat onze bedrijven helemaal niet meer bereikbaar worden? • Welke impact zal meer logistiek hebben op het klimaat (uitstoot van CO2) en onze gezondheid (uitstoot van fijn stof)? • Gaat meer logistiek ook gepaard met meer jobs, of alleen maar met meer containers? • Is een meer duurzame logistieke ontwikkeling mogelijk?

Om een globale visie te kunnen ontwikkelen over de verdere ontwikkeling van de logistiek in Vlaanderen, bracht Arbeid en Milieu op 18 mei een aantal geïnteresseerden uit de vakbonden, milieubeweging en economische wereld samen om voor een eerste maal van gedachten te wisselen. Twee deskundigen leidden het thema in. Langetermijnvooruitzichten transport Inge Mayeres , transportdeskundige van het Federaal Planbureau, keek in haar glazen bol, en zette enkele feiten en cijfers op een rijtje over de langetermijnvooruitzichten voor het transport in België. En die vooruitzichten zien er niet goed uit. Zo zal het goederenvervoer in België tegen 2030 stijgen met 60% ten opzichte van 2005, terwijl het gebruik van de vrachtwagen slechts met 5% zal afnemen (van 72% naar 67%) het goederenvervoer per spoor stijgt slechts 3% (van 12% naar 15%), de binnenvaart blijft nagenoeg status quo (van 13% naar 14%). Kosten doorrekenen Van een echte ‘modal shift’ – waarbij er meer goederen van de weg worden gehaald en vervoerd worden per spoor of binnenvaart – zal dus geen sprake zijn. De oorzaak van deze oppermachtige positie van koning vrachtwagen ten opzichte van de trein of het binnenschip moet gezocht worden bij de te lage belasting van de vrachtwagen in vergelijking met de marginale externe kosten veroorzaakt door het goederenvervoer op de weg. De kosten veroorzaakt door files (stilstaan kost geld) en de uitstoot van schadelijke kosten (CO2 en andere schadelijke stoffen zoals fijn stof) worden met andere woorden te weinig doorgerekend in de prijs per kilometer. Hierdoor blijft voor transporteurs de vrachtwagen eigenlijk te goedkoop in vergelijking met de trein of het binnenschip, waardoor het niet ‘loont’ om de modal shift te maken. Inge Mayeres besluit dat een beleidsaanpassing zich opdringt, en dat dus een betere afstemming nodig is tussen de belastingen en de externe kosten voor de vervoersmodi. Als er niets verandert aan het beleid, zullen de congestiekosten sterk toenemen1.

1

De studie ging uit van een jaarlijkse groei van 2%. maar ook bij een lagere groei, blijven de conclusies geldig.

ARBEID

&

MILIEU

7

Profile for Thijs Calu

AM_2009_2_LR  

• We zijn verhuisd! • Bouwsector in de kijker • Interview met Ann Vermorgen • A&M bezocht Daikin Europe N.V. ARBEID MILIEU DRIEMAANDELIJ...

AM_2009_2_LR  

• We zijn verhuisd! • Bouwsector in de kijker • Interview met Ann Vermorgen • A&M bezocht Daikin Europe N.V. ARBEID MILIEU DRIEMAANDELIJ...

Profile for thijscalu
Advertisement