__MAIN_TEXT__

Page 1


Inhoudsopgave VAN muiter TOT Opperdar: Opperdar MARTIN AAN HET WOORD

uit de oude doos: het verhaal van CHris

10-11

42-44

Woordje van de Voorzitter

03

Woordje van de Vorst

04

Dankwoord Oud Hoogheid

06

Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur & Raad van 11

09

Van Muiter tot Opperdar: Martin aan het woord

10

Proclamatie

13

Programma

18

Technische Commissie

20

Corps Oud Secretarissen

26

Een kijkje binnen onze Activiteitencommissie

29

Opening residentie

30

Woordje van de Dansmarietjes

32

Feestelijk uitje Oud Hoogheden

34

40 jaar de O.C.V. Thijdarren

38

Uit de oude doos

42 Darr’n Proat - 2

een initiatief van: O.C.V. De Thijdarren Postadres: P/a Herman Bodestraat 14 7572 ZG Oldenzaal E: info@thijdarren.nl I: www.thijdarren.nl Vormgeving: Kim Oude Veldhuis en Stefan Onclin Fotografie: Lach of ik Schiet en iedereen met een camera DRUK: Drukkerij Lotgerink Verder werkten mee aan dit magazine: Maikel te Nijenhuis Onno Jaarsveld Dirk Massink Ben Wubbels Disclaimer: Dit magazine is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De uitgever stelt zich echter niet aansprakelijk voor foutieve of onvolledige gegevens in dit magazine. Copyright: Š 2016 O.C.V. De Thijdarren Oldenzaal


Woordje van de Voorzitter... “

Sinterklaas zit te denken, ik wou dat ik de voorzitter veel wijze woorden kon schenken…

“ 5 December, niet alleen pakjesavond, maar ook de deadline voor het inleveren van het voorwoord voor de Darr’n Proat. Zoals u weet ben ik een paar maanden geleden 50 geworden, niet meer heel piepjong en ja, dan wordt het steeds moeilijker om zaken uit elkaar te houden, zo ook vandaag. Bovendien best lastig om het voorwoord van vorig jaar te overtreffen, een hommage aan al onze werkende leden. Wij zijn niet de grootste vereniging maar weten nog steeds grote prestaties neer te zetten, dit dankzij onze actieve leden waaronder een groot aantal gepensioneerden die zich met hart en ziel voor onze vereniging inzetten en waarvan enkelen er nu pas achter komen wat echt werken is.

maar ook een punt van zorg. De komende jaren zal dan ook in het teken dienen te staan van groei en het versterken cq uitbreiden van de diverse commissies. Dit kunnen wij alleen bereiken als wij als vereniging groeien en wij mensen kunnen motiveren om lid te worden. De eerste stappen welke hierin gezet zijn is door het organiseren van spraakmakende en gezellige feesten zoals het gala-matinee, carnaval totaal en de feesten bij Jambor. Feesten met minder protocol, waarbij iedereen zich thuis voelt en gezelligheid voorop staat. Wij kunnen hier met elkaar ook zelf veel aan doen door bezoekers zich welkom te laten voelen en te betrekken bij onze activiteiten.

Bovenstaande uiteraard gekscherend, maar wel met een kern van waarheid. Met groot respect kijk ik naar een kleine groep werkende leden die met een paar personen een bijna bovenmenselijke prestatie weten neer te zetten. De bouw van de praalwagen, de naaigroep, het maken van de Darr’n Proat, het opbouwen en opruimen van de sporthal, de aanwezigheid bij uittredens en Janny Pieper die er in haar eentje al jaren voor zorgt dat onze Opperdar en Sik midden in de spotlights staan. Uiteraard niet te vergeten al die andere commissies en leden die zoveel voor onze vereniging doen dat je het bijna geen hobby meer mag noemen maar eerder een roeping. Meer dan terecht en als enorme blijk van waardering hebben wij het afgelopen jaar en dit jaar dan ook zeer bijzondere personen mogen toevoegen aan onze ereleden. Om te beginnen met Nico van der Plas (afgelopen jaar), Rudolf en Petra van der Bles en Charles Haverkort. Waar zouden wij als Thijdarren zijn zonder jullie inbreng? Trots dat wij met zo weinigen zoveel weten te bereiken,

Dan wil ik graag onze speciale dank uitspreken naar onze sponsoren en adverteerders. De Thijdarren en de Oldenzaalse carnaval kan niet zonder jullie financiële steun. Het bouwen van een praalwagen, de loopgroep en andere activiteiten kosten nu eenmaal heel veel geld. Na jaren van teruglopende advertentie en sponsorinkomsten zien wij dit jaar weer een duidelijke lijn omhoog en wij vertrouwen erop dat wij ook volgend jaar weer een beroep op jullie mogen doen zodat wij, na een paar jaar flink de broeksriem te hebben aangetrokken, volgend jaar weer kunnen investeren voor een plek bij de eerste 8.

Tot slot wil ik Opperdar Martin en Sik Arjan onmeunig veel plezier wensen en geniet met volle teugen want het korte carnavalsseizoen is zo voorbij!

Darr’n Proat - 3


Woordje van de Vorst... “

Vele speculaties en namen hebben de revue gepasseerd, maar hoe mooi is het dan dat blijkt dat iedereen er naast zit

“ Ook iemand die al heel lang mee loopt en het klappen van de zweep goed kent. Roy heeft binnen de Rv11 eigenlijk elke functie wel bekleed; van Vorst tot Nachtvorst en nu dus reserve Nachtvorst. Daarnaast is hij nog steeds onze financiele man binnen de Rv11. Bij deze wens ik Mark en Roy veel succes in hun nieuwe functie! Tevens zijn onze Oud Opperdar Rick en Oud Sik Nan Wat was het druk en gezellig en wat een verrassing toen weer toegetreden binnen de Rv11. Heren nogmaals bedankt Opperdar Martin en Sik Arjan het nieuwe hoogheidskoppel voor een prachtig carnaval 2015 en welkom terug! bleek te wezen. Vele speculaties en namen hebben de revue gepasseerd, maar hoe mooi is het dan dat blijkt dat iedereen Helaas hebben we dit jaar ook afscheid moeten nemen van een Rv11 lid en wel Gerben Evertman. Gerben was al heel er naast zat. wat jaartjes lid binnen de Rv11 maar heeft helaas Denekamp Wij als Rv11 zijn altijd een half uurtje eerder op de hoogte boven Oldenzaal verkozen en zal dan ook in Denekamp zijn van het grote geheim. Dit komt omdat wij sinds een jaar of carnaval gaan vieren. Bij deze nogmaals bedankt Gerben!! acht ons voorstellen aan de nieuwe Opperdar en Sik. Ook voor de Rv11 altijd een hele belevenis vooral als zelfs je eigen Zo zijn wij dan ook dit jaar opzoek naar nieuwe leden binnen NachtVorst ernaast zit. Dat gezicht vergeet ik niet snel meer. de Rv11, dus mocht je nog potentiele leden weten of lijkt het jezelf leuk, meld je dan aan bij de Vorst, Nachtvorst of Reserve Binnen de Rv11 hebben er dit jaar meerdere wisselingen Nachtvorst. plaatsgevonden, zo is de Nachtvorst van vorig jaar Marco gestopt en gaat verder binnen de Rv11 en de Oud Hoogheden. Rest mij niets meer dan Opperdar Martin en Sik Arjan een Dit jaar is Mark Haverkort onze nieuwe Nachtvorst, al jaren geweldig carnaval toe te wensen. Wij als Rv11 zijn er klaar lang lid van de Rv11 en ooit als page begonnen. Samen gaan voor om jullie te ondersteunen waar we kunnen! we er naar toe werken dat Mark in de toekomst mijn functie kan overnemen. Iets waar ik zelf veel vertrouwen in heb bij Met links Alaaf, Vorst Peter Mark. Roy van Benthem is dit jaar onze reserve Nachtvorst. Bij het schrijven van dit stukje ligt november net achter ons. November, een maand die vol staat van de carnaval met aftredens en opkomsten van de meerdere verenigingen. Voor ons als Rv11 is de maand november ook altijd een zeer drukke maand met als hoogtepunt de opkomst van onze eigen nieuwe Opperdar en Sik.

Darr’n Proat - 4


woordje oud opperdar rick

HOE MOOI WAS DAT! Van nachtvorst tot

Hoogheid

Hoe mooi was dat!!! Het was een gigantische eer om de 40 ste Opperdar te mogen zijn van onze club O.C.V. De Thijdarren. Wat hebben we volop genoten van alle feesten, samen met het gevolg, vrienden en familie! We hebben mooie feesten gehad in Oldenzaal en ver daar buiten. Het dak ging eraf! Wij willen dan ook graag iedereen bedanken die, op wat voor manier dan ook, zijn en haar steentje heeft bijgedragen! Van de Opkomst tot het Gala-Matinee tot het Aftreden: Alles was in een woord geweldig! Wij willen Opperdar Martin en Sik Arjan een ‘Muiters mooie tijd’ wensen. Ik sluit af onders ons motto: “Carnaval in onze boeskoolstad, bint wie nog lang nig zat!! Operdar Rick, Sik Nan, Maureen en Karin

Darr’n Proat - 6


De allergoedkoopste De beste service Het grootste assortiment


Darr’n Proat - 9


van muiter tot

Opperdar

wat een fantastische vereniging met heel veel mensen die weten hoe je moet begeleiden en een vereniging moet leiden Darr’n Proat - 10


Om te beginnen zal ik me eerst even aan jullie voorstellen. Ik ben Martin Zwiep, 45 jaar oud. Ik ben getrouwd met Astrid (47) en de trotse vader van Mika (13) en Mette (11). Ik woon al mijn hele leven in Oldenzaal. Ik ben werkzaam bij Tronex B.V. in Oldenzaal, een groothandel in restpartijen en overstocks. Ik ben daar warehouse manager. Maar genoeg nu over zakelijke dingen. Ik ben al ongeveer 23 jaar lid van de O.O.V. De Muiters en daardoor in het Oldenzaalse Carnaval geen onbekende. Carnaval neemt voor mij elk jaar weer een bijzondere plek in het jaar in. Ik vind het een geweldig feest wat je met elkaar (lees: alle verenigingen en Oldenzalers) moet vieren. Dit jaar werd ik ergens begin juni gebeld door de aanzoekcommissie met de vraag of ze met mij konden praten. Ik schrok natuurlijk, maar had al gelijk een vermoeden waar het over zou gaan. Mijn vermoeden klopte. De vraag kwam…: ”Wil jij onze Opperdar worden voor het seizoen2016? Mijn antwoord wist ik al! Na overleg met Astrid en op het werk, heb ik toegezegd het te doen.

Dat dut e nig! Daarna moest ik natuurlijk een secretaris hebben, mijn keuze stond al vast. Dat moest Arjan Langenhof worden. We hadden het er wel eens over gehad, hij zou mij half staan. En dat heeft hij ook heeft gedaan. De reactie van de aanzoekcommissie was ‘DAT DUT E NIG!’ Ik wist wel beter en jullie nu ook: hij deed het!! Toen begon het grote spel van niets kunnen en mogen zeggen. Wij wisten het en de rest niet. Achter elk woord van vrienden en bekenden zochten we wat achter. Het uitzoeken van het pak, ik wist precies wat ik wilde hebben. Het moest een pofbroek worden, in de kleuren rood en blauw. Uiteraard mochten de rode schoenen hierbij niet ontbreken! Het is een fantastisch pak geworden, met dank aan Jannie Pieper. Daarnaast heeft Hans Sweerts een prachtige onderscheiding getekend. Al met al is het een geweldige ervaring om dit spelletje te mogen spelen. En dat het goed gespeeld is, hebben we te danken aan alle hulp van onze mentoren Peter en Nan. Wij zijn van mening, dat dit het best bewaarde geheim van O.C.V. De Thijdarren is geweest in de afgelopen 5 jaar. Het was voor de meeste mensen een grote verrassing dat wij, Opperdar Martin 1 en Sik Arjan, O.C.V. De Thijdarren voor zouden gaan.

de zenuwen Natuurlijk was ik zenuwachtig op 27 november tijdens de Opkomst. En na het voorstellen aan de Raad van 11 werd het alleen maar erger! De Nachtvorst was wel het meest overdonderd, hij was ervan overtuigd dat het iemand van binnen de gelederen zou worden. Toen ik uit ‘de doos’ kwam, zag ik een bomvolle met carnavalisten, carnavalsverenigingen, familie, vrienden en bekenden. Voor het eerst kreeg ik het woord. Hoe zou het gaan, het was allemaal spannend. Het leek wel een achtbaan, zoveel dingen tegelijk, maar vooral alle reacties. Mijn mobiele telefoon stond op ontploffen. De volgende dag werd het huis versierd, waarna we direct ‘s avonds door gingen naar de opkomst van O.C.V. De Spanvöggel. De dag daarna hielden we onze receptie. Ik beleefde alles in een roes en heb daarnaast met volle teugen genoten van alles wat we mee mochten maken. Ik spreek niet alleen voor mezelf maar ook voor mijn gezin en Sik Arjan. Tot aan nu toe kan ik alleen maar zeggen dat ik trots ben om Opperdar te zijn bij O.C.V. De Thijdarren. Wat een fantastische vereniging, met heel veel mensen die weten hoe je mensen moet begeleiden en een vereniging moet leiden. Ik wil van af deze plaats dan ook iedereen bedanken voor hun steun en medewerking, op welke manier dan ook. Ik noem bewust geen namen, want ik wil niemand tekort doen of vergeten. Lieve Thijdar-mennekes en Thijdar-wiefkes, ik hoop dat ik op jullie steun kan en mag rekenen dit jaar. Mijn Sik en ik zullen er in ieder geval vol voor gaan om O.C.V. De Thijdarren goed uit te dragen en te vertegenwoordigen. We hebben nog veel feesten en gelegenheden om elkaar te leren kennen. Met natuurlijk vele hoogtepunten. Dit alles doen we natuurlijk onder mijn lijfspreuk:

“Carnaval is dit joar kort, met disse twee muiters weet wa hoe ait vieren mot!”

Darr’n Proat - 11


Darr’n Proat - 13


Ook voor hulp bij overstappen

Regioadviescentrum

Wilhelminastraat 25 7571 CE Oldenzaal T 0541 - 581033 E info@regioadviescentrum.nl I www.regioadviescentrum.nl

cadeau b onze be ij taa rekenin lg*

* Deze actie loopt van 27 november 2015 tot en met 29 februari 2016. Alleen i.c.m. een RegioBank spaarrekening. Stap over en laat uw inkomen storten. Vraag naar de voorwaarden.

Altijd geholpen door iemand die u kent

Nu â‚Ź 50


Darr’n Proat - 18


Noa ’t CARNAVAL mut alles d’r bie ons weer oet! kiek a vast op;

l

www

ter.n a e h t a z .pla

Fit & Healthclub


dit jaar nog spectaculairder met:

delftsblauw Darr’n Proat - 20


technische commissie Zoals alle commissies binnen O.C.V. De Thijdarren, zal ik wat vertellen over onze commissie, de Technische Commissie! De technische commissie houdt zich in de eerste plaats bezig met het bouwen van een prachtige optochtwagen! Elke dag van de week vanaf augustus zijn we hier erg druk mee in de weer in hal 1 aan de Thorbeckestraat, om toch zo mooi mogelijk voor de dag te kunnen komen bij de Grote Twentse Carnavalsoptocht. Uiteraard krijgen we hier ook hulp bij van andere commissies binnen onze gezellige vereniging, vele handen maken immers licht werk.   Het thema voor de carnavalswagen wordt elk jaar weer met veel zorg uitgezocht en uitgewerkt. Zo hebben we al eens een smurfenthema gehad, maar ook een pierrotthema, een feestbeestenthema, een rock-en-rollthema en een vlinderthema.  Dit jaar wordt het nog spectaculairder, we gaan namelijk ‘Delfts Blauw’! Als u zich hiervan geen voorstelling kunt maken, moet u zeker eens een kijkje komen nemen. Dit kan in de hal, maar natuurlijk ook tijdens de optocht!  

Kijk voor meer informatie op

www.autosnijders.nl SAMEN WERKEN AAN EEN COMFORTABEL WOON-, LEEF- EN WERKKLIMAAT!

Op vrijdag 5 februari 2016 wordt de optochtwagen in de hal aangeboden aan Opperdar Martin en Sik Arjan. Aansluitend hebben we dan een gezellig feestje!   Maar dit is niet alles. Zo zet de technische commissie zich ook in bij andere gelegenheden, zoals het opbouwen van de feestzaal en ook bij het opruimen ontbreken we niet!

AANGENAAM BINNENKLIMAAT Verwarmen, koelen en ventileren

FUNCTIONEEL WATER EN SANITAIR Loodgieterswerkzaamheden en sanitair

u bent van harte welkom! Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u volgend seizoen meebouwen aan de prachtige wagen, dan bent u van harte welkom! Hiervoor kunt u contact opnemen via de e-mail michelhaghuis@ hotmail.com.

INTELLIGENTE ENERGIE EN TECHNOLOGIE Duurzame energieoplossingen, elektra en domotica

Helmichstraat 37 7575 AH OLDENZAAL 0541 - 51 33 01 info@kip-installatietechniek.nl www.kip-installatietechniek.nl ADVIES

Darr’n Proat - 21

VERKOOP

INSTALLATIE

SERVICE

ONDERHOUD


Darr’n Proat - 22


dit jaar nog spectaculairder met:

delftsblauw Darr’n Proat - 23


Gala-Matinee 2016


corps

oud-secretarissen “

officieel in pak en met steek ondersteuning geven aan het gevolg van hoogheid en sik op vrijwillige basis

Nadat er in 2003 reeds een eerste aanzet was gemaakt om te komen tot een clubje van oud-secretarissen, hetgeen helaas geen lang leven beschoren was, kwam een viertal heren op zondag 25 februari 2007 bijeen om te bespreken of er nu wel genoeg draagkracht zou zijn voor het oprichten van een commissie Oud-Secretarissen. Na het benaderen van diverse oud-secretarissen kwamen de heren tot de conclusie dat deze nieuwe commissie inderdaad bestaansrecht zou hebben en werd er overgegaan tot de oprichting van het Corps Oud-Secretarissen. De eerste leden zijn Cor Zoontjes (Sik 1984), Hans Leuverink (Sik 1995), Sander Pleijsier (Sik 2001, inmiddels geen lid meer), Toon Grundel (Sik 2003 en 2004), Gerrit Oude Spraaksté (Sik 2005) en Joost Vrielink (Sik 2006). Inmiddels zijn ook Robert Garnier (Sik 2007) en Carel Pein (Sik 2010) lid. De doelstelling van deze commissie is om, officieel in pak en met steek, ondersteuning te gaan geven aan het gevolg van Hoogheid en Sik, echter alleen op vrijwillige basis. Tevens zal het Corps 1 keer per seizoen helpen plakken in de hal.

De eerste oud-Sik die op een ludieke manier werd opgenomen was Robert Garnier in november 2007. De oud-Sik van het jaar daarop, Wouter van der Bles, ontving een rozet, aangezien hij reeds hoogheid is geweest en derhalve niet kon toetreden tot het Corps. Dat was toen, maar inmiddels heeft de commissie besloten dat in de toekomst alle Oud-Sikken, die ook reeds hoogheid zijn geweest, mogen toetreden tot het Corps, mits zij lid willen blijven. Inmiddels zijn alle Oud-Sikken voorzien van een mooie speld in de vorm van een Sikkenkop. Ieder jaar zorgen twee personen van het corps voor de organisatie van het zomerfeest (eind juni/begin juli), waarbij de partners ook zijn uitgenodigd, en van het uitstapje in november. Hopelijk sluiten in de toekomst alle Oud-Secretarissen zich bij ons aan, om zo onze mooie commissie in stand te kunnen houden! Namens het Corps Oud-Secretarissen

Ook zal het Corps 1 à 2 keer per seizoen voltallig meegaan met Hoogheid en Sik op bezoek naar een andere festiviteit; carnaval bij De Zonnestraal is dan vaak een vaste prik.

Hans Leuverink, Secretaris

Een week vóór het aftreden en de opkomst in november van elk jaar is het de bedoeling om de afgetreden Sik op te nemen bij de commissie, als hij genegen is om lid te worden van het Corps.

Darr’n Proat - 26


A N V R A A L C

VOOR AL UW TEXTIEL BEDRUKKING & BORDUREN

BREMENSTRAAT 6 • 7575 EH OLDENZAAL • TEL: 0541 - 519 866 • Mail: info@fabri.nl


een kijkje binnen onze activiteitencommissie altijd gezellig!

Beste carnavalsvierders, Via deze weg willen we jullie een kijkje geven binnen onze activiteitencommissie. Onze commissie bestaat uit acht leden, te weten Sylvia Zoontjes, Linda Kamphuis, Monique van der Bles, Maureen Verwaal, Anouk Grundel, Bea Grundel, Bianca van Benthem en Rick Verwaal. Dit alles wordt bij elkaar gehouden door onze voorzitter Cor Zoontjes. Als activiteitencommissie organiseren wij de act bij de opkomst en het aftreden van de Opperdar, de jaarlijkse Kerstbingo en de loterij van Carnaval Totaal.

Dit alles vraagt veel tijd in het uitwerken van alle nieuwe ideeën en het voorbereiden van elke activiteit. Maar wij doen dit met ontzettend veel plezier en enthousiasme en kunnen er al onze creativiteit in kwijt, wat ons weer nieuwe energie geeft! Onze vergaderingen zijn altijd in gezellige en huiselijke sfeer en door creatieve ideeën komen we altijd tot een super gaaf resultaat! Mocht je eens willen meedenken over een leuke activiteit, dan ben je natuurlijk van harte welkom!

Darr’n Proat - 29


opening residentie onthulling van het darretje

Darr’n Proat - 30


n

hilderwe rk Sc

h am

gen Binne

aus Werk z

n ha

-S

EN AND A M E R IN D CEMBE RUARI DE EB EN F HILDER I R SC UA JAN WINTER G! I % TN 15 KOR

bel of mail voor een vrijblijvende offerte!

e de n - B e

Tel. 06 209 88 66 177 - info@timgrundel.nl - www.timgrundel.nl


een woordje van de

DE DANSMARIETJES

Darr’n Proat - 32


Wij zijn de dansgroep van O.C.V. De Thijdarren en bestaan uit twee groepen de junioren Onze junioren zijn Maud, Milou, Sofie en Romeé. Zij dansen dit jaar een polka op vrolijke muziek.

de jeugd Onze jeugd zijn Patrice en Marissa. Zij dansen dit jaar een showdans op een Tiroler remix van Gwenn Stefani’s ‘Wind It Up’. Beide groepen hebben het eerste optreden er inmiddels op zitten en zullen komend seizoen nog vaak een show weg gaan geven. Bij het eerste optreden van de junioren (open huis van Opperdar Martin en Sik Arjan) hebben de meiden onze Hoogheid en Sik uitgedaagd om een training mee te doen. De heren hebben deze uitnodiging aangenomen en 19 december was de dag die de heren zich nog lang zullen herinneren. Voor de dames was het een verrassing dat Hoogheid en Sik zouden komen en voor de Hoogheid en Sik was het een verrassing dat ze mee mochten doen! De dames waren druk bezig met hun warming-up toen de heren binnenkwamen. Na wat gegiebel en het onderscheiden van de meiden, moesten de heren er toch echt aan geloven en werd er volop mee gesprongen met de polkatraining. De meiden zijn er van overtuigd dat ze er grote supporters bij hebben. De heren kennen het dansje en er wordt uiteraard verwacht dat ze aan de zijlijn mee gaan doen bij het eerstvolgende optreden!

MEEDOEN MET EEN PROEFLES? Lijkt het jou ook leuk om te dansen, maar weet je niet zeker of je de dansgroep ook leuk vindt? Kom dan gauw een keer een proefles meedansen. Je hoeft niet perse lenig te zijn of danservaring te hebben. Meld je aan bij Marion Bruggeman.

Darr’n Proat - 33


FEESTELIJK UITJE OUD HOOGHEDEN

er ontbrak alleen een eitje Ieder jaar organiseren Ronald Meijer en Marc Kleinhaarhuis deze dag en weten dit ook ieder jaar geheim te houden. Maar eenmaal in de bus worden de plannen ontvouwen; We gaan naar Amsterdam! Zaterdagmorgen 14 november om halftien ’s ochtends staan ze allemaal klaar bij onze residentie Jambor aan de Hengelosestraat. 16 Oud-Hoogheden en 1 aspirant OudHoogheid. De aspirant is natuurlijk Opperdar Rick. Hoewel hij op dat moment nog steeds regerend Opperdar is, zal hij, na een proeve van bekwaamheid, opgenomen worden in het college van Oud-Hoogheden. Maar daar later meer over. De bekende Beatbuzz arriveert en na vertrek volgt een riant ontbijt met alles erop en eraan. Nou ja alles? Alleen een gekookt eitje ontbreekt. Misschien iets voor volgend jaar. De speculaties waar we naar toegaan worden direct bijgesteld als we de A1 opdraaien richting het westen. Ieder jaar organiseren Ronald Meijer en Marc Kleinhaarhuis deze dag en weten dit ook ieder jaar geheim te houden. Maar eenmaal in de bus worden de plannen ontvouwen. We gaan naar Amsterdam.

Darr’n Proat - 34


Opperdar rick als

volkszanger

Eerst brachten we een bezoek aan het Rijksmuseum, vervolgens een tour door de Jordaan en dan eind van de middag zouden we een gezellig cafeetje opzoeken waar veel gezongen wordt. Voor velen was het bezoek aan het Rijksmuseum een geheel nieuwe ervaring en voor sommigen een hernieuwde kennismaking. Gelukkig waren de kaarten vooraf gekocht, aanschuiven in een lange rij was dan ook niet nodig. Na binnenkomst zochten we direct Rembrandt’s beroemdste schilderij ‘De Nachtwacht’ voor het maken van de groepsfoto. Daarna kon ieder zijn eigen gang gaan. Wil je alles goed bekijken dan heb je wel een paar dagen nodig, maar wij hadden slechts een paar uur ter beschikking.

Het ging weer verder over de mooiste gracht van de Jordaan, de Bloemgracht. Tegenwoordig zeer beschermd stadsgezicht. De tour eindigde, hoe kan het ook anders, bij Café De Twee Zwaantjes, ook zo’n typisch gezellige Amsterdamse kroeg. Muziek volop en hier mocht Opperdar Rick liedjes zingen uit het repertoire van zijn schoonvader, Oud-Opperdar Bennie, die er helaas deze dag ook niet bij was. Rick bracht het er uitstekend vanaf.

Na het verlaten van het Rijksmuseum was Oud-Opperdar Arjan onder grote belangstelling nog even actief met straatschilderen. Te voet moesten we verder naar de Westertoren. Gelukkig was er halverwege een echt oud Amsterdams cafeetje, genaamd De Pieper. Daar werd een toost uitgebracht op onze Oud-Opperdar Herman Pieper, die er die dag helaas niet bij kon zijn.

Rick welkom bij de club! Maar de dag zat er nog niet op.

Bij de Westertoren troffen we Jan aan, onze gids die ons meer over de Jordaan vertelde. Dat deed hij op een geweldige wijze, want niet alleen pratend wist hij ons te boeien, ook zingend en spelend op zijn gitaar. Een medley van de typische Jordaanse liedjes werd er gezongen in Café Rooie Nelis. De muren hingen daar vol met foto’s van Johnnie Jordaan, Willy Alberti, Manke Nelis, Johnnie Meijer en nog vele anderen.

De proeve van bekwaamheid werd hiermee volbracht. Later op de terugweg werd hem de Oud-Hoogheden steek en vest met bijbehorende versierselen uitgereikt.

Zo tegen een uur of zes gingen we naar Café Lowietje, bekend uit de tv-serie Baantjer, maar ook om de talloze Amsterdamse zangers die er op zaterdag- en zondagavond optreden. Een aantal jaren geleden hebben we dit café al eens eerder bezocht, maar aan gezelligheid was het niets ingeboet. Natuurlijk ging Oud-Opperdar Ronald weer achter de microfoon en met zijn repertoire oogstte hij veel succes. Maar aan alles komt een eind. Het werd tijd om de bus op te zoeken en de terugreis te aanvaarden. Om iets na middernacht kwamen wij weer aan bij Café Jambor, waar het laatste afzakkertje werd genomen. Er werd geklonken op een fantastische dag die wij beleefd hadden en verlangend wordt er al weer uitgekeken naar het volgend jaar.

Darr’n Proat - 35


SAMEN CREATIEF IN WONEN

Interieuradvies Aankoopbegeleiding (3D) Schetsontwerp Uitvoering Onderhoud

• Eén aanspreekpunt bij uw verbouwing • Samenwerking van een team van specialisten • Uitvoering volgens gestelde kwaliteitseisen • Perfectie tot in detail !

Installatietechniek Duurzame energie Sfeerhaarden Domotica Badkamers

www.vakmancombinatie.nl Showroom: Kleibultweg 39, Oldenzaal

www.georgeverschoor.nl


40 jaar

de Thijdarren Het is al meer dan 40 jaar geleden dat de Oldenzaalse Carnavalsvereniging De Thijdarren is opgericht. Op de oprichtingsvergadering, waar alle bewoners van de Thij voor werden uitgenodigd, was Seijer Troost één van de sprekers. Hij kwam uit Drenthe en was nog niet zo bekend met

vergadering tekeningen en ideeën mee te nemen. Edwin Douma kwam met het winnende logo uit de bus. Er is zelfs eem Thijdarren lied gemaakt. Ook hierin had Herman Pleysier een positieve bijdrage. Weldra zong iedereen met volle overtuiging: “En wat er ook gebeuren zal, een Thijdar houdt van carnaval”. Op 26 juni 1975 was het aantal leden al opgelopen naar 75. Overal kwamen ze vandaan, Oldenzalers, Tukkers en Westerlingen. Samen zetten zij de schouders eronder. Op 21 augustus 1975 werd de tweede Algemene Ledenvergadering gehouden. De Technische Commissie presenteerde zich met de volgende leden: Geert de Wagt, Aad Bosselaar, Jan Derksen, Frits Goosens en Cor Zoontjes. Op de 11 van de 11e werd het eerste feest gehouden in het Noabershoes. Zonder aftreden maar wel met kapel De Whiskers. Het werd een grandioos feest en steeds meer Thijbewoners meldden zich aan als lid.

carnaval. Eerder kwam hij in contact met Ben Wubbels. Bij deze ontmoeting ging het over carnaval en al snel werd het idee gelanceerd om een carnavalsvereniging op De Thij op te richten. Tijdens de oprichtingsvergadering op 6 mei 1975 werd een bestuur samengesteld. Seijer Troost werd voorzitter, Ben Wubbels penningmeester en Gerard Bannink secretaris. De krant werd geïnformeerd en zo begon het. Iedereen was welkom, met of zonder carnavalservaring. Het werd een echte wijkvereniging. De wijk De Thij was een jonge wijk met jonge mensen uit heel Nederland. Mensen die werkten op de vliegbasis of op de Universiteit Twente. Er moest veel gebeuren om een echte carnavalsvereniging te worden. Het Noabershoes werd in ieder geval de residentie. Commissies werden samengesteld, zoals o.a. de Feestcommissie. Hierin zaten Herman Pleysier, André Govers en Gerard oude Veldhuis. Er moest ook een naam worden bedacht. Het voorstel van Herman Pleysier kreeg de meeste stemmen. Nu de naam van de vereniging bekend was, moest er ook nog een embleem gemaakt worden. De leden werd gevraagd om bij de volgende

Maar nu kwam de volgende opgave: Er moest een hoogheid komen en welke titel zou hij krijgen? Volgens de “edelen” was er nog een naam vrij, namenlijk “Groothertog”. Dat leek ons een prima titel, niet wetende dat de Hertog van een andere Oldenzaalse Carnavalsvereniging De Oelewappers hier heel anders overdacht. Twee jaar later is de titel veranderd in “Opperdar”. Voor de nieuwe hoogheid moest er ook een staf komen. Ben Wubbels was wel handig in het vormen van marsepein, maar of dat ook ging lukken met bijenwas? Maar het lukte en met behulp van zijn broer Onno Wubbels uit Tilburg werd de bronzen staf gegoten. Het resultaat was wel aan de zware kant. Een staf van 1,2 kg geeft wel wat gewicht in de hand. Voor iedere nieuwe hoogheid is het een spierversterkende oefening om met de staf te zwaaien.

“Ben Wubbels was heel handig in het vormen van marsepein, maar of dit ging lukken met bijenwas?” Het kiezen van de eerste Hoogheid ging in het geheim. Met behulp van wat extra vingers van Aad Bosselaar werd Geert de Wagt de eerste Hoogheid en hij vond Gerard Bannink bereid zijn Secretaris te worden. De gymzaal van het Noabershoes werd omgetoverd tot een ware feesttempel. Een tweede vloer, parachutes aan het plafond, prikkabels met verlichting en overal veel ballonnen .

Darr’n Proat - 38


Het was logisch dat er een jonge Dar uit een ei kwam. Dus werd er een groot ei geconstrueerd met binnenin een stoel en aan de buitenkant allemaal zilverpapier. Op 17 januari 1976 was het zover: met hulp van een echte vroedvrouw kwam Groothertog Geert I uit het ei gekropen. Zijn Secretaris stond nog in de kleedkamer en werd opgeroepen. Het eerste span was compleet. Ook de Raad van 11 presenteerde zich met steek en cape. Men miste nog een boerenkapel, maar die werd gevonden door Ben Wubbels. Hij vroeg Tonnie Jansen, later de 32ste Opperdar, en richtte samen met een stel andere muSikanten de ‘Larvenkapel’ op. Nu moest er nog een carnavalswagen gebouwd worden, maar waar? Boer Siemerink had nog een grote schuur en stelde deze ter beschikking. Met man en macht werd er gebouwd. Het werd een grote dar en zes kleinere polyester darretjes met rode stippen, die de kinderziektes moesten aantonen. Maar de optochtcommissie van de Kadolstermennekes waren nog niet zo enthousiast. Toch mochten we mee doen met de Grote Twentse Carnavals Optocht omdat we een jonge vereniging waren. De zaterdag ervoor werd er een kinderoptocht over De Thij gehouden. Dit was tegen het zere been van de Kadolstermennekes.

Die wilden alleen een kinderoptocht op Rosenmontag en verder niets. Er moest over vergaderd worden. Scholen werden hierbij uitgenodigd en tenslotte gingen de Kadolstermennekes akkoord, mede doordat de scholen al jaren een carnavalsoptocht door de Thij hielden. Hotel Muller (tegenwoordig café De Engel) werd onze residentie en de Kartingbaan op Het Hulsbeek de buitenresidentie. Ook was er een bejaardencarnaval en werden er bezoeken afgelegd bij de Raasdonders op de vliegbasis en bij de Bastilleanen op de U.T. Ook de andere Oldenzaalse verenigingen werden met een bezoek vereerd. Voor zo’n jonge vereniging was het een grote uitdaging, maar alles verliep goed en wat waren ze trots dat alles tot en met het bokverbranden goed verliep. De spirit zat er goed in. Later volgde nog het paaseieren zoeken op de Kartingbaan, het Dauwtrappersfeest en het Zomersthijweekend op het winkelcentrum. Het kon allemaal niet op. Na een heftig eerste jaar was het ledenaantal opgelopen tot over de 400! Er bleek duidelijk behoefte aan een eigen carnavalsvereniging op de Thij.

Met dank aan Ben Wubbels en Geert de Wagt

Hengelosestraat 250, Deurningen - Oldenzaal T. 0541-512 674 E. info@restaurantpan.nl www.restaurantpan.nl Darr’n Proat - 39


Kwaliteit heeft een naam...

Braamhaar AnkonĂŠ - Handelsweg 4 - 7641 AC Wierden www.braamhaarankone.nl


het verhaal van chris uit de

oude doos Darr’n Proat - 42


het verhaal van chris Ik loop tussen de coniferen door bij Onno achterom. Om te vragen hoe het met de zere knie gaat en natuurlijk om de Tubantia te brengen. Paula pakt de krant aan en begint ijverig puzzels op te lossen. Onno verbaast mij, omdat hij ondanks veel pijn toch in onze hal aan de muziekwagen loopt te bouwen en ook nog tussendoor even naar de bestuursvergadering gaat. Als Onno mij wat al te vriendelijk uitnodigt om even te gaan zitten, voel ik nattigheid. De inleidende vraag hoe ik de Oud Hoogheden-dag heb beleefd, was verdacht. Deze vraag had hij mij al een aantal keren gesteld. Hierna vertelde hij dat op de bestuursvergadering was besloten dat ik een sponsor moest benaderen en, net als in 2015, weer ’n prach verhaal mocht schrijven voor Darrenproat 2016. Achteraf gezien had ik de Tubantia gewoon in de brievenbus van Onno en Paula moeten doen. Nu, op de avond dat Twentevrouwen in Barcelona met 1 – 0 verliezen, ben ik begonnen met het verhaal. Wel heb ik het gevoel dat ik vorig jaar mijn kruit al heb verschoten en de verhalen op raken.

Wim ons dat vertellen? Het probleem was, dat Onno nog geen Sik had. Hoe lossen we dat op? De directeur van de muziekschool Oldenzaal, Theo van Ballegooy met zijn vrouw Carla, woonden naast ons en waren hele gezellige buren en vrienden van Onno en Paula. Het idee was geboren. Theo moest Sik worden. Wim, Ans en ik zijn naar de flat getogen en hebben Onno deelgenoot gemaakt van ons idee. Maar hoe pakken we dat aan? Onno belde met Theo. Hij vroeg of Theo en Carla direct konden komen omdat er problemen waren. Binnen 5 minuten waren ze er al. Wim, Ans en ik hadden ons verstopt op het toilet c.q. de douche. De deur ging op een kiertje, zodat we niets hoefden te missen. Wat we toen zagen, was heel ontroerend. Onno ging op de knieën voor Theo en vroeg hem of hij zijn Sik wilde worden. Theo en Carla waren beiden helemaal beduusd en konden niet anders dan JA zeggen, waarna wij drietjes als duvelkes uit een doosje tevoorschijn kwamen. Handen werden geschud en met felicitaties was het nieuwe Thijdarrenkoppel een feit.

promotie In hal 1 heeft Michel mij bevorderd van eerst lijmstrijker, naar plakker en nu schilder. Toch mooi dat ik dat nog mag meemaken. Bovenal is het fijn dat Theo tevreden over mij is. De eerste keer dit jaar ging ik op de e-bike, samen met Onno, naar de Thorbeckestraat. Dat doe ik nu niet meer. Levensgevaarlijk. Onno weet een fietssnelweg tussen de huizen op de Thij met veel rode paaltjes midden op het rijpad. Daarna over de fietssnelweg ergens op de Essen of Graven Es. Ik weet nooit precies waar ik mij bevind. En weer overal die verdomde rode paaltjes midden op de donkere weg. Uiteindelijk komen we via een tunneltje bij Van der Top en de hal uit. Griezelig allemaal en vooral de hoge snelheid waarmee Onno rijdt. Ik durf niet meer en ga eerder of later uit huis dan Onno. Niet gezellig maar wel veilig.

Sik theo van ballegooy De gebroeders Edu en Onno Jaarsveld zie ik nog zo voor de eerste keer bij O.C.V. De Thijdarren. Ze stonden wat bedeesd en schuchter aan de bar in Het Noabershoes. Uitgenodigd door Wim Pepers (geloof ik). Dat zij beiden een prominente rol zouden gaan vervullen, was toen niet te vermoeden. Ze konden goed bier drinken, organiseren en sponsoren werven. Dus de heren waren meer dan welkom bij onze club. Op een avond hadden we Wim Pepers aan de deur staan. Wim vertelde Ans en mij, dat Onno, die nog op de flat aan de Johanna van Burenlaan woonde, onze nieuwe Opperdar zou worden. Prachtig, maar waarom kwam

Darr’n Proat - 43


het verhaal van chris uit de

oude doos “

door een slimmigheidje van theo keek half oldenzaal zijn ogen uit en de winnaar was?

de mooiste hoogheid auto Onno en Theo hadden veel leuke ideeën. De opkomst, verzorgd door de enige echte goochelaar Hans Kazan op het podium, was geweldig. Naar de Twentse Courant werd gebeld met het ludieke idee om een wedstrijd te organiseren welke carnavalsvereniging uit Oldenzaal de mooiste hoogheidsauto had. Hier zat een slimmigheidje van Theo achter. Hij was bevriend met Harko Fellinger, Ford dealer en handige jongen die wel aan een Rolls Royce kon komen. Op de markt, voor de Muiter verkiezing, besliste een jury welke hoogheid de mooiste auto had. Toen kwamen Onno en Theo met chauffeur Harko de markt op rijden, met een fraai beplakte Rolls. Half Oldenzaal wreef zich de ogen uit. En de winnaar was…?

Voor een zaalvoetbaltoernooi voor de Quick ’20 jeugdleiders was ik gevraagd om als scheidsrechter op te treden. Genieten van het voetbalspelletje zat er voor mij niet in, omdat veel van de jeugdleiders door enig overgewicht de wendbaarheid waren verloren. Waar het om te doen was, was natuurlijk de 3e helft. Daar kwamen de heren beter uit de verf. Gezelligheid troef. Prominent leider en mister Quick’20, John Davina deelde de prijzen, de consumptiebonnen en de envelop met inhoud voor de scheidsrechter uit. Hans Leuverink was zijn assistent. Er werd veel gelachen om de humor van deze heren. Toen ging er bij mij een lichtje branden. Het zou toch wat zijn wanneer John en Hans Opperdar en Sik

Het Bölleke

zouden worden. Twee bekende en populaire Oldenzalers. Na circa 8 glazen bier heb ik de stoute schoenen aangetrokken en de hamvraag gesteld aan John. “Kom maar praten” was zijn reactie. Met de voorzitter ben ik bij John en Nardy op bezoek geweest. Nardy had er geen vertrouwen in en was tegen. Zij had in het verleden bij het ‘Zo Maar Een Zomers Thijweekend’ een leuke prijs gewonnen en deze nooit ontvangen. Met de belofte dat we dat alsnog zouden regelen, gingen we met een goed gevoel weg. John belde mij met de mededeling dat het maar moest doorgaan en dat Hans, zoals ik al verwachtte, de Sik werd. De avond van de opkomst hoorde ik dat er, al vanaf 16.00 uur, in de kantine van Quick ’20 een groot vrijwilligersfeest was. Onmiddellijk gingen bij mij alle alarmbellen rinkelen. Voor mij zag ik al de nieuwe Opperdar en Sik mooi ‘dik en niet bang’ het Thijdarrenpodium aftuimelen. Toen ik de Quick ’20 kantine in kwam, had mijn voorgevoel mij niet in de steek gelaten. John stond midden van de kantine op de tafel en Hans stond ernaast. Ze waren bezig te tekst van de Proclamatie te leren in een volle kantine. Voor de zenuwen hadden ze toch al enige biertjes achter over geslagen. De hele zaal lag in een deuk toen ik de heren tot de orde heb geroepen en gevraagd om naar huis te gaan om zich voor te bereiden op de zware taak als de nieuwe Opperdar en Sik 1995. Ze hebben het uitstekend gedaan dat carnavalsjaar. Onze vereniging heeft daarna nog vele jaren mogen profiteren van hun inzet als ervaren bestuursleden.

De gala avonden waren vroeger in de sportzaal van het Noabershoes. Met dank aan Frans en Marietje Bult van de kartingbaan. Daar konden we tafels en stoelen ophalen en bij Gerard Sprakel van De Spar bierkratten voor het podium. Een avond deden we het gala voor de bejaarden op De Thij, met sigaren en bonbons op tafel, plus haal- en brengservice indien nodig. Het grote gala was geheel uitverkocht! Er stond dan wel wat op het podium. Rita Corita met ‘Koffie, koffie, lekker bakkie koffie’ en Ben Cramer met ‘Hij was maar een clown’. Het Loland Trio en Gerard Houben, bekend van de carnavalskraker ‘En Adam sloog Eva met de suukerbiete veur de kont’. Professor Asuiswiswieikwas, in de persoon van Herman Pleijsier, hield onnavolgbare verhalen op het podium. Wanneer zijn aantekeningen van de lessenaar waaiden en door elkaar vielen, kon niemand er meer een touw aan vast knopen. Het was het begin van nog een succesvol trio, n.l. De Drie Dees. Tonny, Aadje en Chris bestormden alle galapodia in Oldenzaal en omgeving. De galacommissie van nu heeft tijdig het roer omgegooid met de organisatie van het GalaMatinee. Fantastische middagen hebben al mogen beleven in het Bölke. Prachtige discozaal, kippenvelmomenten bij de opening, fraai uitgedorste dames en heren, een swingend programma en de onvolprezen presentatie van Ronald Meijer. Wat wil een mens nog meer? De laatste bus gaat altijd te vroeg terug.

Darr’n Proat - 44


LOTGERINK

Darr’n Proat - 46


bekkenfysiotherapie fysiotherapie kinderfysiotherapie manuele therapie sportfysiotherapie

Thijlaan 16 - 7576 ZB Oldenzaal - 0541 51 25 25

www.bloemenvanderlaan.nl


Profile for Thijdarren

Darr'n Proat 2016  

Darr'n Proat 2016  

Advertisement