Page 1

Velkommen til IUC

tirsdag den 21. februar 12


Hvem er jeg ? • Henrik Thiesen • Daglig leder på Ikast-Brande Ungdomscenter 10. klasse (75%)

• IT-vejleder (25%)

tirsdag den 21. februar 12


Hvorfor iPad til alle? tirsdag den 21. februar 12


Baggrund •

På IUC udleverede vi 15. august 2011 - 170 iPad2 til alle elever og lærer.

Forud var gået 2 år med 1:1 PC’ere til to gruppe elever på henholdsvis 16 og 28 elever.

tirsdag den 21. februar 12


tirsdag den 21. februar 12


HerlighedsvĂŚrdien kommer vi ikke udenom

tirsdag den 21. februar 12


1:1

tirsdag den 21. februar 12


WHY HOW WHAT

tirsdag den 21. februar 12


Vores WHY • Inklusionsværktøj • Studieparathed og mestring af et ungdomsliv • Nye læringsarenaer • Motivation og differentiering

tirsdag den 21. februar 12


iPaden som inklusionsredskab

Vores forståelse af inklusion: Vi arbejder på at skabe læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder så hvert enkelt individ kan deltage og være tilstede i et læringsfællesskab. tirsdag den 21. februar 12


Definition på inklusion • Inklusion er den vedvarende udviklingsproces, hvori mulighederne for alle børns ”tilstedeværelse”, ”deltagelse” og ”læring” i de almene arenaer øges. • Tilstedeværelse – rumligheden • Deltagelse – det sociale fællesskab • Læring – udbytte af de læreprocesser der finder sted

tirsdag den 21. februar 12


Nye digitale læringsmiljøer • • • • •

tirsdag den 21. februar 12

Større uafhængig af tid og sted Møde de unge på deres bane eLearning - virtuel 10. klasse Flere repræsentationsformer Større sammenhæng mellem skole og fritid


Studieparathed og mestring af eget liv

tirsdag den 21. februar 12


1:1- fordele • • •

Erfaringer fra FLEX-IT

• •

Den enkelte skaber sit eget læringsunivers på enheden.

Mere tid til undervisning IT skal ikke anvendes lejlighedsvis, men styrke fagligheden hos den enkelte elev.

Bedre mulighed for kommunikation og adgang til infoplatforme.

tirsdag den 21. februar 12


To hovedudfordringer • •

tirsdag den 21. februar 12

Motivation Differentiering


Elevfremmøde og fravær Ulovligt fravær 2010/2011 2011/2012 Aug.

12

14

Sept.

75

45

Okt.

83

40

Nov.

211

108

Dec

85

64

tirsdag den 21. februar 12


Det tekniske kan laves pü mange müder og af enhver nøglen til succes er didaktikken

tirsdag den 21. februar 12


Det mü ikke blive traditionel undervisning med strøm pü der er brug for en ny didaktik.

tirsdag den 21. februar 12


Pædagogiske og didaktiske udfordringer og genvinster Digital-didaktik - eller bare en nu didaktik Mange repræsentationsformer Ikke gode og dårlige elever Vi skal ikke være verdensmestre i iPad, men turde arbejde med den. • Kan være med til at åbne op for nye læringsarenaer. • Gøre eleverne mere digital bevidste • • • •

tirsdag den 21. februar 12


1:1 –  Læring • Et  nyt  læringsparadigme • Nye  didak7ske  overvejelser • Nye  metoder • Nyt  fokus • Udny>else  af  digitale  medier • De  store  gevinster?

tirsdag den 21. februar 12


tirsdag den 21. februar 12


tirsdag den 21. februar 12


tirsdag den 21. februar 12


tirsdag den 21. februar 12


tirsdag den 21. februar 12


Et nyt  fokus • Før  var  opgaver  og  afleveringer  et  forhold   mellem  elev  og  lærer  –  nu  er  det  et  ”åbent   forhold”  mellem  mange  aktører • Eleven  kender  7l  målsætningen  med  opgaven • Andre  skal  have  glæde  af  produktet  -­‐  det  er   mo7verende • Det  skal  præsenteres  for  andre  og  offentliggøres • Medierne  er  mange

tirsdag den 21. februar 12


tirsdag den 21. februar 12


tirsdag den 21. februar 12


tirsdag den 21. februar 12


tirsdag den 21. februar 12


Forholdet mellem  lærer  og  elev   bliver  asymetrisk   Og  vi  bevæger  os  fra  ver7kal  læring  7l   horisontal  læring  -­‐  se  de  to  næste  slides

tirsdag den 21. februar 12


tirsdag den 21. februar 12


tirsdag den 21. februar 12


tirsdag den 21. februar 12


Alle elever  kan  bidrage  med  noget • Før  havde  vi  dyg7ge  og  dårlige  elever • I  dag  har  eleverne  forskellige  kompetencer  og  det   skal  vi  anerkende • Elever  kender  godt  hinandens  kompetencer • Kompetencerne  sides7llet • De  kan  desuden  undervise  hinanden

tirsdag den 21. februar 12


tirsdag den 21. februar 12


tirsdag den 21. februar 12


Cirkeldiagram forst책else hvorn책r?

tirsdag den 21. februar 12


Eksempl

tirsdag den 21. februar 12


Overraskelser/effekter • Mindre elevfravær • Mindre papirforbrug • iPadens anvendelse i de kreative fag • Økonomi omkring apps • Ingen ledninger i undervisningen tirsdag den 21. februar 12


Hvilke opgaver løser iPaden og hvor er der udfordringer

tirsdag den 21. februar 12


Giver adgang til on-line viden fra www og portaler?

BaB - Bring a Browser Google - 3,6 mio spørgsmål hver måned, hvor blev de stillet før? Interaktive læringsmaterialer

tirsdag den 21. februar 12


Fungerer som e-bogs lĂŚser?

tirsdag den 21. februar 12


Kopi og print forbrug

Kopi og print

2010/2011

2011/2012 1. dec

Farve: 55.302

Farve: 13.318

S/H: 192.540

S/H: 27.344

I alt: 247.842

I alt: 40.662

Forventet besparelse p책 ca. 60%

tirsdag den 21. februar 12


Kan leve op til kravene som skrivemaskine med adgang til relevant ordbog?

tirsdag den 21. februar 12


Kan leve op til kravene som regnemaskine herunder regneark?

tirsdag den 21. februar 12


Kan bruges til formidling af erhvervet viden – prÌsentationsprogrammer og medieproduktion?

tirsdag den 21. februar 12


Kan arbejde i tavlesoftware som fx Notebook?

tirsdag den 21. februar 12


Kan tilgå Intra fuldt ud ?

• Kommunikations- og undervisningsplatforme,

der ikke er 100% klar til den nye teknologi. Her er et par eksempler:

• Skoleintra • Mikroværkstedet • /skole • filmstriben tirsdag den 21. februar 12


tirsdag den 21. februar 12


Ledelsen Erfaringer fra inspirationstur til Skotland

tirsdag den 21. februar 12


Hvilket skib ønsker I at sÌtte i vandet.

tirsdag den 21. februar 12


Forberedt p책 det uventede

tirsdag den 21. februar 12


WHY HOW WHAT

tirsdag den 21. februar 12


Spørgsmül ?????

tirsdag den 21. februar 12

Skoleledere Silkeborg  

21.02.2012