Page 1

Hvorfor iPad til alle? torsdag den 22. marts 12


Hvem er jeg ? • Henrik Thiesen • Daglig leder på Ikast-Brande Ungdomscenter 10. klasse (75%)

• IT-vejleder (25%)

torsdag den 22. marts 12


Dagens kontekst En ny relation mellem lĂŚrer og elev en ny didaktik - hvor vi skal turde give slip

torsdag den 22. marts 12


Baggrund for vores projekt •

På IUC udleverede vi 15. august 2011 - 170 iPad2 til alle elever og lærer.

Forud var gået 2 år med 1:1 PC’ere til to gruppe elever på henholdsvis 16 og 28 elever.

torsdag den 22. marts 12


torsdag den 22. marts 12


1:1

torsdag den 22. marts 12


WHY HOW WHAT

torsdag den 22. marts 12


Vores WHY • Inklusionsværktøj • Studieparathed og mestring af et ungdomsliv • Nye læringsarenaer • Motivation og differentiering

torsdag den 22. marts 12


iPaden som inklusionsredskab

Vores forståelse af inklusion: Vi arbejder på at skabe læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder så hvert enkelt individ kan deltage og være tilstede i et læringsfællesskab. torsdag den 22. marts 12


Definition på inklusion • Inklusion er den vedvarende udviklingsproces, hvori mulighederne for alle børns ”tilstedeværelse”, ”deltagelse” og ”læring” i de almene arenaer øges. • Tilstedeværelse – rumligheden • Deltagelse – det sociale fællesskab • Læring – udbytte af de læreprocesser der finder sted

torsdag den 22. marts 12


Studieparathed og mestring af eget liv

torsdag den 22. marts 12


Nye digitale læringsmiljøer • • • • •

torsdag den 22. marts 12

Større uafhængig af tid og sted Møde de unge på deres bane eLearning - virtuel 10. klasse Flere repræsentationsformer Større sammenhæng mellem skole og fritid


To hovedudfordringer • •

torsdag den 22. marts 12

Motivation Differentiering


Elevfremmøde og fravær Ulovligt fravær 2010/2011 2011/2012 Aug.

12

14

Sept.

75

45

Okt.

83

40

Nov.

211

108

Dec

85

64

torsdag den 22. marts 12


Og nu til det tekniske

torsdag den 22. marts 12


SĂĽdan har vi gjort Undervejs har vi truffet en rĂŚkke valg, som vi mĂĽske ville have gjort anderledes i dag - og dog :-)

torsdag den 22. marts 12


Hvordan har vi gjort? • Alle elever og lærere har deres eget Apple-id • Ingen kreditkort tilknytning • Alle har enten en hotmail eller en Gmail • I løbet af 2 timer var 140 iPads klar til brug - næsten torsdag den 22. marts 12


Print • •

Print kan lade sig gøre

• • •

Det er bevidst lavet kompliceret

Næsten ingen elever har efterspurgt muligheden

Fra 3 til 1 kopimaskiner/printer Kraftig reduktion af kopi og print

torsdag den 22. marts 12


Kopi og print forbrug 2010/2011

Kopi og print

(22. marts 2012)

Farve: 55.302

Farve: 23960

S/H: 192.540

S/H: 46.485

I alt: 247.842

I alt: 70.445

28,42 % af sidste 책rs forbrug Forventet besparelse p책 ca. 60% torsdag den 22. marts 12

2011/2012


Scanning • •

Vores primære format er pdf.

Lærerne afgør på kopimaskinen hvor dokumentet skal havne og hvad det skal hedde.

Når vi har scannet, er materialet OCRbehandlet.

torsdag den 22. marts 12


Fungerer som e-bogs lĂŚser?

torsdag den 22. marts 12


Fildeling • Vi har valgt Dropbox til fildeling - 50 GB • Vi kan scanne direkte til eleverne i Dropbox • Elever og lærere kan tilgå alle filer hjemmefra

• Dropbox spiller sammen med GoodReader, Office HD og CBB

• Video bliver distribueret via youtube torsdag den 22. marts 12


Apps • •

• torsdag den 22. marts 12

Alle kan lave deres egen App-portefolie Vi har givet eleverne fire apps

• • • •

Office HD GoodReader Imovie CBB

Vi mailer apps til eleverne i form af gavekort


NĂŚste ĂĽrs model

torsdag den 22. marts 12


Det er en forudsætning, at det trådløse netværk er gearet til antallet af enheder.

torsdag den 22. marts 12


De nye relationers konsekvenser • Vi kan ikke længere kontrollere indholdet i lærerprocesserne - hvilket fremmer differentiering.

• Vigtigt med målsætning og kompetence

udvikling og afklaring - både for elever og lærere

torsdag den 22. marts 12


Det mü ikke blive traditionel undervisning med strøm pü der er brug for en ny didaktik.

torsdag den 22. marts 12


torsdag den 22. marts 12


torsdag den 22. marts 12


Giver adgang til on-line viden fra www og portaler?

BaB - Bring a Browser Google - 3,6 mio spørgsmål hver måned, hvor blev de stillet før? Interaktive læringsmaterialer

torsdag den 22. marts 12


torsdag den 22. marts 12


Kan bruges til formidling af erhvervet viden – prÌsentationsprogrammer og medieproduktion?

torsdag den 22. marts 12


torsdag den 22. marts 12


Eksempel

torsdag den 22. marts 12


torsdag den 22. marts 12


Et nyt  fokus • Før  var  opgaver  og  afleveringer  et  forhold   mellem  elev  og  lærer  –  nu  er  det  et  ”åbent   forhold”  mellem  mange  aktører • Eleven  kender  >l  målsætningen  med  opgaven • Andre  skal  have  glæde  af  produktet  -­‐  det  er   mo>verende • Det  skal  præsenteres  for  andre  og  offentliggøres • Medierne  er  mange

torsdag den 22. marts 12


Erfaringer fra lĂŚrerne

torsdag den 22. marts 12


torsdag den 22. marts 12


torsdag den 22. marts 12


40 torsdag den 22. marts 12


hFp://www.tvmidtvest.dk/neFv/?id=12528

torsdag den 22. marts 12


torsdag den 22. marts 12


Forholdet mellem  lærer  og  elev   bliver  asymetrisk   Og  vi  bevæger  os  fra  ver>kal  læring  >l   horisontal  læring  -­‐  se  de  to  næste  slides

torsdag den 22. marts 12


torsdag den 22. marts 12


torsdag den 22. marts 12


torsdag den 22. marts 12


Alle elever  kan  bidrage  med  noget • Før  havde  vi  dyg>ge  og  dårlige  elever • I  dag  har  eleverne  forskellige  kompetencer  og  det   skal  vi  anerkende • Elever  kender  godt  hinandens  kompetencer • Kompetencerne  sides>llet • De  kan  desuden  undervise  hinanden

torsdag den 22. marts 12


torsdag den 22. marts 12


torsdag den 22. marts 12


Udfordringerne • Vi kan  ikke  længere  kontrollere  indholdet  i   læreprocesserne   • Vi  skal  acceptere  at  vi  ikke  ved  alt • Vi  skal  acceptere  at  eleverne  på  nogle  områder  har   bedre  kompetencer  end  os • Vi  skal  skabe  rum  for  uddannelse  og  problemløsning • Vi  skal  aflære  150  års  tradi>onel  undervisning • Jeg  skal  acceptere  at  det  er  ok,  at  elever  bruger   værktøjer  de  ikke  forstår  -­‐  se  næste  slide 50 torsdag den 22. marts 12


Cirkeldiagram forst책else hvorn책r?

torsdag den 22. marts 12


Pædagogiske og didaktiske udfordringer og genvinster Digital-didaktik Mange repræsentationsformer Ikke gode og dårlige elever Vi skal ikke være verdensmestre i iPad2, men turde arbejde med den. • Kan være med til at åbne op for nye læringsarenaer. • Gøre eleverne mere digital bevidste • • • •

torsdag den 22. marts 12


Hvilket skib ønsker I at sÌtte i vandet.

torsdag den 22. marts 12


Forberedt p책 det uventede

torsdag den 22. marts 12


Overraskelser/effekter • Mindre elevfravær • Mindre papirforbrug • iPadens anvendelse i de kreative fag • Alle løftes fagligt, socialt og personlig og kan lykkes

• Økonomi omkring apps torsdag den 22. marts 12


Spørgsmül

torsdag den 22. marts 12

Oksbøl  

16. marts 2012