Page 1

Herman Liebaers en het conflict met de Koning Boudewijn Stichting (uit Koning Boudewijn. De biografie van Thierry Debels , Houtekiet, 2010)

Volgens gewezen grootmaarschalk Herman Liebaers is de Koning Boudewijn Stichting (KBS) minder open dan we op het eerste gezicht zouden kunnen denken. Liebaers had enkele jaren geleden met enkele gelijkgezinden het Centrum voor de studie van de pluriculturele maatschappij opgericht. Het Centrum ontving subsidies van de KBS. Met het geld werd een studie gedaan naar de ‘pluriculturele maatschappij’, een van de dada’s van Boudewijn. Het resultaat van deze diepgaande wetenschappelijke studie was dat Vlamingen en Franstaligen zichzelf als minderheden beschouwden. Liebaers werd naar eigen zeggen onder druk gezet om deze resultaten niet te publiceren. ‘De kbs liet ons weten dat de betoelaging zou ingetrokken worden indien wij de resultaten van ons onderzoek zouden publiceren,’ publiceren vertelt hij bitter. Boudewijn zorgt ervoor dat de Stichting volgestouwd wordt met vertrouwelingen van het


Hof: kabinetschefs André Molitor en Jacques van Ypersele. ‘Boudewijn kreeg iets voor elkaar dat zijn voorgangers niet is gelukt,’ aldus een anonieme minister. Toch is de KBS niet meer boven alle kritiek verheven. In de jaren negentig klaagt de Franstalige pers voorzichtig dat de Stichting een steeds kleiner bedrag aan armoedebestrijding uitgeeft, nochtans de oorspronkelijke opdracht van de Stichting. Er wordt volgens historicus Van den Wijngaert in de pers ook steeds vaker gemeld dat de KBS ‘meer geld uittrekt voor grootschalige, prestigieuze en meer in het oog springende projecten’. Het beleid van de KBS is soms merkwaardig. Op een bepaald moment werd parlementslid voor Agalev (nu: Groen!) Fauzaya Tahaoui in de raad van bestuur opgenomen. Andere Agalev’ers vielen toen volgens Polspoel en Van Den Driessche helemaal uit de lucht. Er was immers geen enkele vorm van consultatie aan voorafgegaan. Sterker nog, toen Ecolokopstuk Philippe Defeyt een tijdje zonder baan zat, kreeg hij volgens de auteurs van deze rijke Stichting opdrachtjes toegespeeld. (eigen cursivering) Een bijkomend effect van de KBS is dat het aanzien van Boudewijn bij de allochtone bevolking pijlsnel stijgt. Imam Jamal Maftouhi ziet het zo:


‘Vooral koning Boudewijn had (bij de Marokkanen) veel aanzien. Hij gaf een deel van zijn vermogen aan de opvang van allochtone jongeren. Dat werd tot in Marokko sterk gewaardeerd.’

Herman Liebaers en het conflict met de KBS  

Liebaers werd naar eigen zeggen onder druk gezet om deze resultaten niet te publiceren. ‘De kbs liet ons weten dat de betoelaging zou ingetr...

Herman Liebaers en het conflict met de KBS  

Liebaers werd naar eigen zeggen onder druk gezet om deze resultaten niet te publiceren. ‘De kbs liet ons weten dat de betoelaging zou ingetr...