Page 22

38

HOOFDSTUK 2

THUIS

HOOFDSTUK 2

LES 3

Les 3

THUIS

LES 3

Vragen over jouw huis begrijpen

2

Hoe moet het? 1 Kijk en luister naar het filmpje Ik ben thuis! 2 Lees de woorden. Drink jij op school thee? Eet jij thuis brood? Kruis aan. thee drinken koffie drinken melk drinken brood eten rijst eten kaas eten groente eten

3

thuis       

op school       

Doen! Lees de zinnen. Kies de goede woorden. Zet een streep door de foute woorden.

Wat leer je?

- Woorden over het huis en eten. - Informatie begrijpen (Wij zijn de nieuwe buren. We wonen naast u.). - Vragen en opdrachten over eten begrijpen (Mag ik het brood? Pak de koffie.). - Vragen over familie begrijpen (Woon jij alleen?). - Informatie thuis begrijpen (Wat gaan jullie doen? We gaan tv kijken.). - Opdrachten begrijpen (Ruim je kamer op.).

4

1 2 3 4 5 6 7 8

Ruud komt alleen / samen met Ameer naar huis. De jongens gaan tv kijken / een spel doen. Ruud wil een kopje koffie / een glas cola. Ameer drinkt een kopje thee / een glas koffie. De moeder van Ruud neemt een glas suiker / een kopje koffie. Ruud wil een boterham met rijst / kaas. Ameer wil niet drinken / eten. De moeder van Ruud brengt de thee en de cola naar beneden / boven.

Doen! Kijk nog een keer naar de filmpje. Lees de zinnen. Ja of nee? Kruis aan.

Introductie

1 1 In huis kun je ...? Kruis aan.

 slapen  spelen  lezen  zitten  naar de radio luisteren  tv kijken

 __________________________________  __________________________________ 2 De leraar vertelt over de lessen. Luister en kijk. Geef antwoord.

5

1 2 3 4 5 6

De moeder van Ruud kent Ameer. Ameer wil suiker in de thee. Ruud wil tv kijken. Ruud drinkt een glas thee. De moeder van Ruud drinkt koffie. Ameer eet rijst met groente.

 ja  ja  ja  ja  ja  ja

 nee  nee  nee  nee  nee  nee

Hoe gaat het? 1 In oefening 2 luister je naar Ruud en Ameer. Ze praten met de moeder van Ruud. Begrijp je het? Kruis aan.  Ik begrijp het goed.  Ik begrijp het een beetje.  Ik begrijp het nog niet goed.

39

Zebra+ Nederlands als tweede taal - deel 1 inkijkexemplaar  

Met Zebra+ leren anderstalige jongeren van 12 tot 18 jaar de Nederlandse taal ter voorbereiding op het regulier onderwijs.

Zebra+ Nederlands als tweede taal - deel 1 inkijkexemplaar  

Met Zebra+ leren anderstalige jongeren van 12 tot 18 jaar de Nederlandse taal ter voorbereiding op het regulier onderwijs.