Page 12

28

HOOFDSTUK 2

13

THUIS

HOOFDSTUK 2

LES 1

Doen!

16

Schrijf de vragen over vrienden van oefening 12 op. Geef antwoord op de vragen.

THUIS

LES 1

Doen! Luister nog een keer. Schrijf de namen op de goede plaats.

1

(vader/opa)

2

(zus)

3

(moeder/oma)

Tineke Koster (vrouw)

(man)

(jongen)

4

(meisje)

5

17

1 In oefening 15 luister je naar mevrouw Koster. Je moet zeggen waar ze over praat. Kun je dat? Kruis aan.

6

Hoe gaat het?

 Ik kan het goed.  Ik kan het een beetje.  Ik kan het nog niet goed.

7

2 In oefening 16 moet je de namen van de familie goed opschrijven. Kun je dat? 14

Hoe gaat het?

 Ik kan het goed.  Ik kan het een beetje.  Ik kan het nog niet goed.

1 In oefening 12 moet je vragen over vrienden aankruisen. Kun je dat? Kruis aan.  Ik kan het goed.  Ik kan het een beetje.  Ik kan het nog niet goed. 2 In oefening 13 moet je antwoord geven op de vragen. Kun je dat? Kruis aan.  Ik kan het goed.  Ik kan het een beetje.  Ik kan het nog niet goed.

Maak op de computer de oefeningen van Vragen over vrienden begrijpen.

Huiswerk

18 Lees de vragen. Praat met een leraar. Begin met jouw naam. Schrijf het antwoord op.

1 Hallo, ik ben

2 Hoe heet u?

3 Bent u getrouwd?

4 Heeft u een grote familie?

5 Heeft u een huisdier?

Informatie begrijpen

15

Hoe

moet het?

Luister naar mevrouw Koster. Geef antwoord. Mevrouw Koster praat over:  school  haar vrienden  haar familie

29

Zebra+ Nederlands als tweede taal - deel 1 inkijkexemplaar  

Met Zebra+ leren anderstalige jongeren van 12 tot 18 jaar de Nederlandse taal ter voorbereiding op het regulier onderwijs.

Zebra+ Nederlands als tweede taal - deel 1 inkijkexemplaar  

Met Zebra+ leren anderstalige jongeren van 12 tot 18 jaar de Nederlandse taal ter voorbereiding op het regulier onderwijs.