Page 1

2013|2014

vwo

M. van Rossum

Duits

– goede voorbereiding op schoolexamen en centraal examen – leesstrategieën met voorbeelden – handige tips, trucs en weetjes – duidelijk overzicht van de belangrijkste grammatica – basiswoordenlijst examenidioom – meer dan 70 examenteksten om mee te oefenen • met woordenlijsten • met uitgewerkte antwoorden – met de laatste examens


vwo duits

Voorwoord Met deze examenbundel kun je je goed voorbereiden op het eindexamen Duits vwo. Het eerste deel bestaat uit duidelijke informatie over wat er van je verwacht wordt op zowel het schoolexamen als het centraal examen, met allerhande tips om je beter op die examens voor te kunnen bereiden. In het tweede deel kun je je leesvaardigheid in je eigen tijd en in je eigen tempo oefenen met examenteksten. De

examenbundel

bevat onder meer de volgende onderdelen:

deel 1 algemene informatie over Duitstalige landen – vaardigheden die worden getoetst op het schoolexamen – belangrijkste grammatica – leesvaardigheid op het centraal examen – oriëntatietoets – oefenen met leesstrategieën - signaalwoorden deel 2 losse examenteksten en hele examens met woordenlijstjes – losse examenteksten en hele examens met uitleg van de antwoorden – bijlagen met daarin onder meer basiswoordenlijst examenidioom Het stappenplan op bladzijde 6 en 7 geeft je een idee hoe je met de examenbundel kunt werken. Op www.examenbundel.nl staat een Quickscan, een digitale toets, waarmee je snel je leesvaardigheid test en waarbij je een goed studieadvies krijgt voor verdere examentraining met de examenbundel. Ook vind je er heel veel gratis oefenexamens die je kunt downloaden. Het centraal examen Duits vwo 2014 wordt afgenomen op vrijdag 16 mei tussen 9.00 en 11.30 uur. De makers van de examenbundel wensen je daarbij alvast heel veel succes! Voor reacties, zowel van leerlingen als van docenten, houden wij ons graag aanbevolen. Mail naar vo@thiememeulenhoff.nl. Amersfoort, mei 2013

Opmerking De overheid stelt regels op die betrekking hebben op de specifieke examenonderwerpen in 2014, de hulpmiddelen die je tijdens je examen mag gebruiken, duur en datum van je examen, etc. Hoewel deze examenbundel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen auteur en uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de aanwijzingen die betrekking hebben op publicaties van de overheid. Het is altijd raadzaam je docent of onze website www.examenbundel.nl te raadplegen voor actuele informatie die voor jouw examen van belang kan zijn. © ThiemeMeulenhoff

3


Examenbundel 2012 | 2013

Inhoud 3 voorwoord 6 stappenplan

9

deel 1

111

voorbereiding op het examen 11

A

13 14 20 22 24 27

29

B

31 34 40

49

51 56 58 60 61 61 62 63

65

113 geografische gegevens Bondsrepubliek Duitsland Zwitserland Oostenrijk overzichtskaarten veelgebruikte bronnen

grammatica 1 2 3 4 5 6 7 8

D

werkwoorden naamvallen trappen van vergelijking zelfstandige naamwoorden voornaamwoorden naar, bij en voor woordvolgorde de infinitief in combinatie met andere (werk)woorden

v  oorbereiding op het centraal examen

67 73

1 leesvaardigheid 2 oriëntatietoets

84 104

3 oefenen met leesstrategieën 4 veelvoorkomende woorden en uitdrukkingen in de vraagstelling 5 signaalwoorden 6 voorvoegsels

nagaan wat je nu kunt

06 1 110

4

A

losse examenteksten met woordenlijsten

moeilijkheidsgraad ★ 115 1 examen 2009-II: 117 2 examen 2010-II: 119 3 examen 2010-II: 121 4 examen 2010-II: 123 5 examen 2010-II:

1 2 5 6 8

moeilijkheidsgraad ★★ 124 6 examen 2010-II: 126 7 examen 2010-II: 128 8 examen 2010-II: 129 9 examen 2010-II:

1 3 7 11

schoolexamen 1 kijk- en luistervaardigheid 2 gespreksvaardigheid 3 schrijfvaardigheid

C

oefenen met examenteksten voor het centraal examen

kennis van land en volk 1 2 3 4 5 6

deel 2

moeilijkheidsgraad ★★★ 131 10 examen 2010-II: 4 132 11 examen 2010-II: 9 135 12 examen 2010-II: 10

137

B

examen 2011-II met woordenlijsten

2011-II 139 1 examen 140 2 examen 142 3 examen 144 4 examen 147 5 examen 149 6 examen 150 7 examen 151 8 examen 153 9 examen 156 10 examen 158 11 examen

2011-II: 2011-II: 2011-II: 2011-II: 2011-II: 2011-II: 2011-II: 2011-II: 2011-II: 2011-II: 2011-II:

1★ 2 ★★ 3 ★★★ 4 ★★★ 5 ★★★ 6★ 7★ 8 ★★ 9 ★★ 10 ★★ 11 ★

© ThiemeMeulenhoff


vwo duits

159

C

losse examenteksten met uitwerkingen

moeilijkheidsgraad ★ 161 1 examen 2010-I: 163 2 examen 2010-I: 166 3 examen 2010-I: 167 4 examen 2011-I: 168 5 examen 2011-I: 170 6 examen 2011-I: 172 7 examen 2011-I: 173 8 examen 2011-I: moeilijkheidsgraad ★★ 175 9 examen 2010-I: 177 10 examen 2010-I: 179 11 examen 2011-I: 180 12 examen 2011-I: 183 13 examen 2011-I: 185 14 examen 2011-I:

3 5 7 2 4 5 11 12

1 13 1 3 8 9

moeilijkheidsgraad ★★★ 88 15 examen 2010-I: 12 1 190 16 examen 2011-I: 6 193 17 examen 2011-I: 7 195 18 examen 2011-I: 10 196 uitwerkingen

211

D

examens 2012-I en 2012-II met uitwerkingen

2012-I 213 1 examen 215 2 examen 216 3 examen 218 4 examen 220 5 examen 223 6 examen 226 7 examen 228 8 examen 230 9 examen 232 10 examen 234 11 examen

2012-I: 2012-I: 2012-I: 2012-I: 2012-I: 2012-I: 2012-I: 2012-I: 2012-I: 2012-I: 2012-I:

1★ 2 ★★★ 3 ★★ 4 ★★ 5 ★★★ 6★ 7 ★★★ 8 ★★ 9 ★★ 10 ★★★ 11 ★

235 uitwerkingen 2012-II 246 12 examen 249 13 examen 251 14 examen 254 15 examen 257 16 examen 258 17 examen 260 18 examen 263 19 examen 266 20 examen 268 21 examen

2012-II: 2012-II: 2012-II: 2012-II: 2012-II: 2012-II: 2012-II: 2012-II: 2012-II: 2012-II:

1 ★★ 2★ 3 ★★★ 4 ★★★ 5★ 6 ★★★ 7 ★★ 8 ★★ 9★ 10 ★★

270 uitwerkingen

283

E

examen 2013-I

285 examen 2013-I

b ijlagen

© ThiemeMeulenhoff

basiswoordenlijst register op thema cijferbepaling examens 2011-II, 2012-I en 2012-II

5


Examenbundel 2013 | 2014

D 8 examentekst★★

2012-I: 8 met uitwerkingen

Oriëntatie vooraf boventitel, illustratie: De illustratie bevestigt wat je na het lezen van de boventitel al verwachtte: de tekst gaat over het boek Schweigeminute van de bekende Duitse auteur Siegfried Lenz. titel: De titel is niet moeilijk te vertalen, maar geeft je weinig informatie over de inhoud van de tekst. inleiding: De inleiding geeft aan dat het boek Schweigeminute op het moment dat dit artikel werd geschreven, pas was verschenen. De recensent vindt deze kleine droevige liefdesnovelle een van Lenz’ mooiste boeken. Zou in de tekst duidelijk worden waarom hij zo verrast is? meerkeuze-invulvragen (regel 3, 13, 21, 29 en 40): Lees de regels voor en na de invulling goed door. Kies op basis van de zo verkregen informatie het juiste antwoord. De tekst met de door jou gekozen invulling moet dan één logisch geheel vormen.

Tekst 8

LITERATUR

Lust und Verlust Altmeister Siegfried Lenz überrascht mit einer kleinen, traurigen Liebesnovelle - einem seiner schönsten Bücher

5

10

15

20

25

30

(1) Natürlich ist er ein Gestriger. Einer, der von früher erzählt. Aber waren nicht schon immer die Alten die besten Geschichtenerzähler? Um 33 hat sich Siegfried Lenz nie geschert. Nie war er der Mann im Strom. Er hat es nie nötig gehabt, auf die Pauke zu hauen, aufs Blech zu trommeln. Seinem Publikum ist er nie nachgelaufen. Musste er auch nicht. Es hält ihm die Treue, folgt ihm, weiß, was es an ihm hat. (2) 82 ist er im März geworden. Andere seiner Generation, Martin Walser oder Günter Grass, haben in den letzten Jahren mit Alterserotik aufgetrumpft, mit Büchern wie „Angstblüte“ oder „Letzte Tänze“, die wohl zeigen sollten, dass sie es (noch) können - das Schreiben über 34 . Nicht wenige ihrer Leser, Leserinnen vor allem, haben ihnen ihre Derbheiten um die Ohren gehauen. „Ekelhaft“ fand zum Beispiel Fernsehkritikerin Elke Heidenreich den späten Sturm und Drang der Herren. (3) Und nun also auch Siegfried Lenz. Auf die ganz alten Tage kommt auch er mit einem Buch daher, das von einer Liebesaffäre erzählt. Von Sex am Strand und zerwühlten Betten. Oh je, fürchtet man, es hat ihn in Feuchtgebiete verschlagen, in denen er nur versinken kann. (4) 36 liest man sich fest in diesem Buch, das die alte Geschichte erzählt von Lust und Verlust und einen doch gefangen nimmt und so schnell nicht wieder loslässt. Es ist die Geschichte des Gymnasiasten Christian, der in der Aula seiner Schule steht bei der Trauerfeier für seine Englischlehrerin. Alle mochten sie, die junge, frische, fröhliche Frau Petersen. Christian aber hat sie geliebt. Seine Stella, mit der er sich heimlich am Strand traf. Mit der er schwamm in der Nordsee und die er nachts besuchte in ihrem Zimmer in der kleinen Pension. Mit der er leben wollte in der alten Hütte drüben auf der Vogelinsel. (5) 37 erzählt Siegfried Lenz von dieser unmöglichen Liebe. Und von der Sehnsucht der beiden, sie irgendwie doch möglich zu machen. Vorsichtig nähern sie sich einander © ThiemeMeulenhoff 228 an. Es ist eine Verführung der kleinen Gesten. (6) Mal streichelt Christian seiner Lehrerin über den Rücken und ahnt, dass sie seine


vwo duits

uitwerking

carrière bij het leger. Ott beweerde dat Fluri met een paar hoge officieren, die toezicht moesten houden, al voor de tijd dat de schietoefeningen zouden beginnen (Sperrzeiten) geschoten zou hebben, wat Fluri heftig (vehement) bestreed. Op de vraag of deze bewering van Ott klopte, haalt Geiger zijn schouders op. Daaruit blijkt dat hij niet weet of Fluri de bosarbeider heeft doodgeschoten. Uitspraak 4 is dus onjuist. 5 In regel 47-48 staat dat Ott volhield (bestand darauf) dat Fluri verantwoordelijk is voor de dood van de bosarbeider. Uitspraak 5 is dus juist. 6 Uit regel 45 blijkt dat door deze zaak de carrière van Ott bij het leger is geruïneerd. Fluri daarentegen werd na het incident opvallend snel bevorderd (regel 50). Zijn carrière is door het voorval dus juist in positieve zin beïnvloed. Uitspraak 6 is dus onjuist.

D 18 examentekst 2012-II: 7 1p 30 A In

regel 1-6 lees je dat de verontwaardiging groot is sinds de regering Obama diplomatieke nota’s (Memoranden) van de voorgaande regering openbaar heeft gemaakt, waarin gedetailleerde informatie (Angaben) staat over de martelpraktijken (Folterpraktiken) van de CIA. Het feit dat de terrorist Khalid Sheikh Mohammed in één maand 183 keer waterboarding, waarbij verdrinking wordt gesimuleerd, moest ondergaan, wekt terecht afschuw. Ook in Europa vindt men dat de (negatieve) mening over president Bush en zijn ‘Oorlog tegen terreur’ wordt bevestigd (bestätigt). Tijdens de regering Bush en vooral na de aanslagen van 11 september 2001 (regel 8) bond Bush de strijd aan met de terroristen. Volgens de publieke opinie hadden de geheime diensten gefaald (Versagen). Van hen werd verwacht dat ze spoedig bruikbaar materiaal zouden leveren. En dat heeft de CIA gedaan: er werden 3000 verslagen over verhoren met de belangrijkste gevangenen openbaar (regel 8-13). De regering-Bush kwam na de aanslagen van 11 september 2001 in verlegenheid doordat de geheime diensten niet in staat waren gebleken deze aanslagen te voorkomen. In zijn strijd tegen het terrorisme heeft Bush het toegelaten dat de CIA gebruikmaakt van martelpraktijken om hierdoor vermeende terroristen tot een bekentenis te dwingen. De kern van deze alinea wordt dus gevormd door de martelpraktijken van de CIA.

1p 31 D In

regel 14-25 staat dat men aanvankelijk niet veel wist over het islamitisch terrorisme, maar dat men daarover langzamerhand steeds meer te weten kwam. Belangrijke personen van Al Qaida werden gearresteerd. Men raakte steeds meer vertrouwd met het gedachtegoed (Gedankengängen) van de islamisten, van hun methoden en van de personen die uit naam van Al Qaida handelden (Akteuren). Daardoor lukte het in de terroristische wereld (Szene) te infiltreren (einzudringen) en netwerken op te rollen (auszuheben). Op deze manier konden aanslagen in Groot-Brittannië en Amerika worden voorkomen. Wie het gebruik van ‘agressieve ondervragingstechnieken’ principieel afwijst, accepteert dat de politie dan misschien geen toegang krijgt tot belangrijke informatie – vooral als er weinig tijd is om te reageren. De manier waarop men in Europa te werk is gegaan om het terrorisme te bestrijden en het feit dat men zich realiseert dat ‘agressieve ondervragingstechnieken’ misschien weleens nodig kunnen zijn om op tijd tegen terroristen te kunnen optreden, getuigt van een pragmatische aanpak.

© ThiemeMeulenhoff

277


Bundels voor al je vakken bestel je op

www.examenbundel.nl

examenbundels vwo Duits

978-90-06-08030-8

Meer kans van slagen met de Examenbundel!

vwo Frans

978-90-06-08029-2

uitleg bij de antwoorden, zodat je leert tijdens

vwo Engels vwo Nederlands vwo biologie

vwo natuurkunde vwo scheikunde

vwo wiskunde A vwo wiskunde B vwo wiskunde C

vwo aardrijkskunde vwo economie

vwo geschiedenis vwo m&o

vwo maatschappijwetenschappen

978-90-06-08031-5

978-90-06-08028-5 978-90-06-08032-2

978-90-06-08036-0 978-90-06-08035-3

978-90-06-08033-9

978-90-06-08034-6 978-90-06-08037-7

De Examenbundel bevat oefenexamens met het oefenen.

De bundel is speciaal samengesteld voor dit schooljaar, dus je oefent altijd de juiste stof.

Test je kennis met de OriĂŤntatietoets en kijk voor meer tips om te slagen op www.examenbundel.nl.

978-90-06-08038-4

978-90-06-08040-7 978-90-06-08039-1

978-90-06-08041-4 978-90-06-08042-1

vwo

samengevat vwo biologie

978-90-06-07377-5

Meer kans van slagen met Samengevat!

vwo scheikunde

978-90-06-07381-2

overzicht van alle examenstof.

978-90-06-07383-6

Engels/Duits/Frans in de praktijk zijn

vwo natuurkunde vwo wiskunde A vwo wiskunde B vwo wiskunde C

vwo aardrijkskunde vwo economie vwo m&o

978-90-06-07380-5 978-90-06-07382-9 978-90-06-07384-3

978-90-06-08045-2 978-90-06-07875-6

978-90-06-07379-9

Samengevat biedt je een helder en beknopt

theorieboekjes die geworteld zijn in de praktijk.

Met een compacte uitleg van grammatica en vele voorbeeldzinnen.

De Examensurvivalgids geeft je structuur in het leren en plannen in je examenjaar.

Engels in de praktijk Duits in de praktijk Frans in de praktijk

978-90-06-07397-3 978-90-06-07396-6 978-90-06-07398-0

examensurvivalgids

978-90-06-07633-2

Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar via de erkende boekhandel.

Examenbundel vwo Duits  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you