Page 1

2011|2012 vmbo gt

C. Ris

nask 2 - examenopgaven gerangschikt op onderwerp met hints en uitwerkingen - oriĂŤntatietoets - vier examens met hints en uitwerkingen - examen 2011-I


vmbo gt nask 2

Voorwoord Met deze examenbundel kun je je goed voorbereiden op het schoolexamen en het centraal examen voor het vak nask 2. De examenbundel bevat de volgende onderdelen: deel 1a: Hier vind je per examenonderwerp een aantal examenopgaven met uitwerkingen. In de uitwerkingen staan de antwoorden en de daarbij horende toelichtingen. Bij de open vragen zijn hints gegeven om je op weg te helpen. oriëntatietoets: Deze bestaat uit vragen over alle onderwerpen die in 2012 centraal geëxamineerd worden. Zo kun je nagaan of je de basisbegrippen van de examenonderwerpen beheerst. De antwoorden vind je op www.examenbundel.nl. Na het invullen van je scores krijg je een studieadvies. deel 2a: In dit deel staan complete examens met hints en uitwerkingen. deel 2b: Hierin vind je het integrale examen van 2011, eerste tijdvak, zonder uitwerkingen. De antwoorden vind je op www.examenbundel.nl. Op www.examenbundel.nl kun je gratis meer oefenexamens downloaden. Er is ook een Quickscan, een digitale toets waarmee je snel je kennis test en waarbij je een studieadvies krijgt voor verdere examentraining met de examenbundel. Met deze examenbundel kun je oefenen voor het examen in je eigen tijd en in je eigen tempo. Oefenen houdt in dat je probeert een opgave eerst zelf te maken. Lukt dat niet, bekijk dan de hint die bij deze vraag hoort (zie de bladzijde na de opgaven). Pas daarna controleer je jouw antwoorden met de uitwerkingen. Je kunt je vaardigheid om examenopgaven te maken vergroten door het boek samengevat te gebruiken. In dat boek wordt de examenstof per onderwerp overzichtelijk gemaakt en uitgelegd. Voor reacties houden wij ons graag aanbevolen. Mail naar info.avo@thiememeulenhoff.nl Amersfoort, mei 2011

Opmerkingen Het centraal examen nask 2 2012 wordt afgenomen op dinsdag 15 mei tussen 13.30 en 15.30 uur. De makers van de examenbundel en samengevat wensen je daarbij alvast heel veel succes.

De overheid stelt regels op die betrekking hebben op specifieke examenonderwerpen en de hulpmiddelen die je tijdens je examen mag gebruiken. Hoewel deze examenbundel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen auteur en uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor aanwijzingen die betrekking hebben op publicaties van de overheid. Het is altijd raadzaam je docent of onze website www.examenbundel.nl te raadplegen voor actuele informatie die voor jouw examen van belang kan zijn.

3 © ThiemeMeulenhoff


vmbo gt nask 2

Inhoud 3 voorwoord

deel 1

oefenen op onderwerp

1 stoffen en scheidingsmethoden 9 opgaven 15 hints 16 uitwerkingen

2 stoffen en formules 19 opgaven 23 hints 24 uitwerkingen

3 reacties 27 opgaven 32 hints 33 uitwerkingen

4 water, zuren en basen 36 opgaven 41 hints 42 uitwerkingen

5 rekenen aan stoffen   en reacties 46 opgaven 52 hints 53 uitwerkingen

6 verbranding 58 opgaven 65 hints 66 uitwerkingen

7 onderzoek 70 opgaven 80 hints 81 uitwerkingen

deel 2a

examens met uitwerkingen

Examen 2009-I 97 opgaven 107 hints 108 uitwerkingen

Examen 2009-II 113 opgaven 124 hints 125 uitwerkingen

Examen 2010-I 129 opgaven 141 hints 142 uitwerkingen

Examen 2010-II 147 opgaven 158 hints 159 uitwerkingen

deel 2b

niet-uitgewerkt examen

Examen 2011-I 167 opgaven

bijlagen cijferbepaling onderwerpregister

oriëntatietoets nagaan wat je nu weet 89 opgaven

5 © ThiemeMeulenhoff


vmbo gt nask 2

Examen vmbo gt nask 2 2010-I Hematiet   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10

Hematiet (Fe2O3) is een mineraal waaruit ijzer wordt gewonnen. Dit gebeurt door dit erts bij hoge temperatuur te laten reageren met koolstof. Zo ontstaat ruwijzer. Ruwijzer wordt vooral gebruikt om staal te produceren. Staal bevat behalve ijzer ook een kleine hoeveelheid koolstof. Door andere elementen toe te voegen kan staal bepaalde (verbeterde) eigenschappen krijgen. Enkele voorbeelden zijn: – chroom: voorkomt roestvorming (roestvrij staal); – mangaan: verhoogt de hardheid; – molybdeen: verhoogt de treksterkte; – kobalt: verhoogt de magnetische eigenschappen.

2p

1 Geef de chemische naam van hematiet. Maak hierbij gebruik van een Romeins cijfer.

1p

2 Uit A B C

welke soort deeltjes bestaat hematiet? atomen ionen moleculen

1p

3 Uit de tekst is een aantal stofeigenschappen van ijzer af te leiden (regel 7 tot en met 10). → Geef nog een andere stofeigenschap van ijzer.

1p

4 Hoe wordt een mengsel van ijzer met chroom genoemd? A emulsie B legering C polymeer D suspensie

1p

5 Geef het symbool van molybdeen.

2p

6 Bereken het massapercentage Fe in Fe2O3.

129


vmbo gt nask 2

2010-I

hints

Hints bij examen 2010-I

1 Hematiet bestaat uit ionen. Welke ionen zijn dat?

6 Bereken eerst de massa van een molecuul Fe2O3 .

10 Denk erom dat zuurstof en waterstof allebei uit moleculen met twee atomen bestaan.

11 Gebruik voor deze berekening de massa's van de moleculen van waterstof en van water.

15 Gebruik de goede formule van zuurstof. Welke twee producten ontstaan bij volledige verbranding?

18 Hoe kun je ogen en mond beschermen?

20 Lees de beschrijving na vraag 16 goed door.

22 De formules van de beginstoffen zijn: P en O2 .

23 Wat gebeurt er als de zuurstof uit lucht wordt weggenomen?

26 Zie regel 2 van de tekst.

48 Gebruik Binas 32.

141 Š ThiemeMeulenhoff


uitwerking

Examenbundel 2011 | 2012

2010-I

Hematiet

1 ijzer(III)oxide. Romeinse cijfers gebruik je voor zouten. Er zijn drie oxide-ionen O2– met samen een lading van 6–. Om een neutraal zout te krijgen moeten de twee ijzerionen elk een lading 3+ hebben. Dit geef je aan met Fe(III).

2 B hematiet is een zout, bestaat dus uit ionen.

3 Mogelijke antwoorden: • (ijzer heeft een) hoog smeltpunt en kookpunt • (ijzer is een) goede stroomgeleider • (ijzer is een) goede warmtegeleider • (ijzer is een)vaste stof bij kamertemperatuur • (ijzer heeft een) grijze kleur • (ijzer is) goed vervormbaar

4 B Een mengsel van metalen wordt legering genoemd.

5 Mo is het symbool van molybdeen (Binas 30).

6 De massa van een molecuul Fe2O3 is 2 x 55,8 u + 3 x 16,0 u = 159,6 u (Binas 30). Het massapercentage Fe is

111,6 u 159,6 u

×100% = 69,9%.

Karten op waterstof

7 Destillatie Benzine is een fractie van de aardolie met een bepaald kooktraject. Je kunt benzine krijgen door de aardolie te verhitten en deze fractie apart op te vangen.

8 C CO (koolstofmono-oxide) en CO2 (koolstofdioxide) zijn gassen, C (koolstof of roet) is een vaste stof. 9 A door elektrolyse ontleedt water in waterstof en zuurstof. B: Kraken is de reactie waarbij grote moleculen worden afgebroken. C: Water is een zuivere stof, kan dus niet gescheiden worden in andere stoffen. D: Water kun je niet verbranden, waterstof wel.

10 2 H2 + O2 → 2 H2O

Denk erom dat waterstof en zuurstof allebei twee atomen in hun moleculen hebben.

11 De massa van een molecuul H2 is 2 x 1,0 u = 2,0 u (Binas 30). De massa van een molecuul H2O is 2 x 1,0 u + 16,0 u = 18,0 u. Uit 1 molecuul H2 ontstaat 1 molecuul H2O. verhoudingstabel:

H2

H2O

massa in u massa in kg

2,0 0,42

18,0 m

Uit 0,42 kg waterstof kan ontstaan m =

18, 0 × 0, 42 2, 0

= 3,8 kg water.

142 © ThiemeMeulenhoff


Bundels voor al je vakken bestel je op

www.examenbundel.nl

examenbundels

vmbo gt Nederlands vmbo gt Engels vmbo gt Duits vmbo gt Frans vmbo gt wiskunde vmbo gt biologie vmbo gt nask 1 vmbo gt nask 2 vmbo (k)gt aardrijkskunde vmbo gt economie vmbo (k)gt geschiedenis vmbo gt maatschappijleer 2

978-90-06-07635-6 978-90-06-07638-7 978-90-06-07636-3 978-90-06-07637-0 978-90-06-07643-1 978-90-06-07642-4 978-90-06-07644-8 978-90-06-07645-5 978-90-06-07639-4 978-90-06-07641-7 978-90-06-07640-0 978-90-06-07646-2

Meer kans van slagen met de Examenbundel! De Examenbundel bevat oefenexamens met

uitleg bij de antwoorden, zodat je leert tijdens het oefenen.

De bundel is speciaal samengesteld voor dit schooljaar, dus je oefent altijd de juiste stof.

Test je kennis met de OriĂŤntatietoets en kijk voor meer tips om te slagen op www.examenbundel.nl.

Digi-Trainer vmbo-b en vmbo-k: Nederlands, Engels, biologie, nask 1, wiskunde en economie. Voor meer informatie: www.digi-trainer-online.nl.

vmbo gt

samengevat

vmbo kgt vmbo kgt vmbo gt vmbo kgt vmbo kgt vmbo kgt

biologie nask 1 nask 2 wiskunde aardrijkskunde economie

examensurvivalgids

978-90-06-07362-1 978-90-06-07360-7 978-90-06-07361-4 978-90-06-07365-2 978-90-06-07364-5 978-90-06-07363-8

Meer kans van slagen met Samengevat!

978-90-06-07633-2

De Examensurvivalgids geeft je een

Samengevat biedt je een helder en beknopt overzicht van alle examenstof.

Met Samengevat kun je grote hoeveelheden stof snel herhalen en overzien. Kijk op www.examenbundel.nl.

handleiding om het examenjaar te overleven! Het geeft je een structuur in het leren en plannen in je examenjaar.

Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar via de erkende boekhandel.

Examenbundel VMBO gt Nask2  

Examenbundel VMBO gt Nask2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you