Page 1

2011|2012

vmbo gt

A.J.I. van Dam

Frans

– goede voorbereiding op het examen – leesstrategieën met voorbeelden – handige tips, trucs en weetjes – oefenen met examenteksten • met woordenlijsten • met uitgewerkte antwoorden – met de laatste examens


vmbo gt frans

Voorwoord Met deze examenbundel kun je je goed voorbereiden op het centraal examen voor het vak Frans op niveau vmbo-gt. Je kunt met deze examenbundel je leesvaardigheid oefenen in je eigen tijd en in je eigen tempo. De

examenbundel

bevat de volgende onderdelen:

deel A

oefenen met leesstrategieën – signaalwoorden – examenvragen – woordenboek

de oriëntatietoets oefentoets met handig studieadvies deel B

losse examenteksten en het examen van 2009-II met woordenlijstjes

deel C

losse examenteksten en het examen van 2010-I met informatie ter oriëntatië op de tekst - met uitleg van de antwoorden

deel D

examen van 2010-II met antwoorden – examen van 2011-I zonder antwoorden

bijlagen

cijferbepaling van oefenexamens - basiswoordenlijst

Het stappenplan op bladzijde 6 geeft je een idee hoe je het beste met de kunt werken.

examenbundel

Op www.examenbundel.nl staat een Quickscan, een digitale toets waarmee je snel je leesvaardigheid test en waarbij je een goed studieadvies krijgt voor verdere examentraining met de examenbundel. Ook vind je er heel veel gratis oefenexamens die je kunt downloaden. Het centraal examen Frans vmbo gl en tl 2012 wordt afgenomen op woensdag 23 mei tussen 13.30 en 15.30 uur. De makers van de examenbundel wensen je daarbij alvast heel veel succes! Voor reacties, zowel van leerlingen als van docenten, houden wij ons graag aanbevolen. Mail naar info.avo@thiememeulenhoff.nl. Amersfoort, mei 2011

Opmerking De overheid stelt regels op die betrekking hebben op de specifieke examenonderwerpen in 2012, de hulpmiddelen die je tijdens je examen mag gebruiken, duur en datum van je examen, etc. Hoewel deze examenbundel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen auteur en uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de aanwijzingen die betrekking hebben op publicaties van de overheid. Het is altijd raadzaam je docent of onze website www.examenbundel.nl te raadplegen voor actuele informatie die voor jouw examen van belang kan zijn.

© ThiemeMeulenhoff

3


Examenbundel 2011 | 2012

Inhoud 3 voorwoord 6 stappenplan

7

A

leesstrategieën

9 1 leesvaardigheid – het centraal examen 10 2 losse examenteksten met leesstrategieën 11 2.1 leesstrategie a 12 2.2 leesstrategie b 14 2.3 leesstrategie c 15 2.4 leesstrategie d 16 2.5 leesstrategie e 18 2.6 leesstrategie f 19 2.7 leesstrategie g 20 3 signaalwoorden 20 3.1 benadrukking 22 3.2 bevestiging 23 3.3 opsomming 24 3.4 tegensteling 25 3.5 reden/verklaring 26 4 omgaan met moeilijke woorden 26 4.1 betekenis vinden zonder woordenboek 27 4.2 betekenis vinden met woordenboek 30 5 veelvoorkomende woorden en uitdrukkingen in de vraagstelling

31

oriëntatietoets nagaan wat je nu kunt

33 opgaven

4

43

45 46 47 48 49 50 51 53 55 56 58 60 61 62 63 65 67 68 69 70 72 73 74 76 77 78 80 81 82 83

B

losse examenteksten en examen 2009-II met woordenlijst moeilijkheidsgraad ★

1 2 3 4 5

examen examen examen examen examen

2008-II: 2008-II: 2008-II: 2008-II: 2008-II:

1 2 6 10 14

moeilijkheidsgraad ★★

6 7 8 9

examen examen examen examen

2008-II: 2008-II: 2008-II: 2008-II:

9 11 12 15

moeilijkheidsgraad ★★★ 10 examen 2008-II: 4 11 examen 2008-II: 8 12 examen 2008-II: 13 2009-II

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

examen examen examen examen examen examen examen examen examen examen examen examen examen examen examen examen examen examen

2009-II: 2009-II: 2009-II: 2009-II: 2009-II: 2009-II: 2009-II: 2009-II: 2009-II: 2009-II: 2009-II: 2009-II: 2009-II: 2009-II: 2009-II: 2009-II: 2009-II: 2009-II:

1★ 2★ 3 ★★ 4 ★★★ 5★ 6★ 7 ★★ 8 ★★ 9★ 10 ★★ 11 ★★★ 12 ★ 13 ★ 14 ★★★ 15 ★ 16 ★ 17 ★ 18 ★★

© ThiemeMeulenhoff


vmbo gt frans

85

C

losse examenteksten en examen 2010-I met uitwerkingen

moeilijkheidsgraad ★ 87 1 examen 2009-I: 88 2 examen 2009-I: 89 3 examen 2009-I: 90 4 examen 2009-I: 91 5 examen 2009-I: 92 6 examen 2009-I: 93 7 examen 2009-I: 94 8 examen 2009-I: moeilijkheidsgraad ★★ 95 9 examen 2008-I: 97 10 examen 2009-I: 99 11 examen 2009-I: 101 12 examen 2009-I: 103 13 examen 2009-I: 105 14 examen 2009-I:

1 2 5 6 10 12 15 16

6 3 7 8 14 17

moeilijkheidsgraad ★★★ 106 15 examen 2008-I: 9 108 16 examen 2008-I: 13 110 17 examen 2009-I: 4 112 18 examen 2009-I: 11 2010-I 114 19 examen 115 20 examen 116 21 examen 118 22 examen 120 23 examen 121 24 examen 122 25 examen 124 26 examen 126 27 examen 128 28 examen 129 29 examen 130 30 examen 132 31 examen 133 32 examen 134 33 examen 136 34 examen

2010-I: 2010-I: 2010-I: 2010-I: 2010-I: 2010-I: 2010-I: 2010-I: 2010-I: 2010-I: 2010-I: 2010-I: 2010-I: 2010-I: 2010-I: 2010-I:

1★ 2 ★★ 3 ★★ 4 ★★★ 5 ★★ 6★ 7 ★★ 8 ★★★ 9★ 10 ★ 11 ★★ 12 ★★★ 13 ★ 14 ★ 15 ★★★ 16 ★

155

D

examen 2010-II met antwoorden en examen 2011-I zonder antwoorden

2010-II 157 1 examen 158 2 examen 159 3 examen 160 4 examen 161 5 examen 163 6 examen 164 7 examen 165 8 examen 167 9 examen 169 10 examen 170 11 examen 171 12 examen 172 13 examen 174 14 examen 175 15 examen 176 16 examen 178 17 examen

2010-II: 2010-II: 2010-II: 2010-II: 2010-II: 2010-II: 2010-II: 2010-II: 2010-II: 2010-II: 2010-II: 2010-II: 2010-II: 2010-II: 2010-II: 2010-II: 2010-II:

1★ 2★ 3★ 4 ★★ 5 ★★★ 6 ★★ 7 ★★ 8 ★★★ 9 ★★★ 10 ★★ 11 ★ 12 ★ 13 ★★★ 14 ★ 15 ★ 16 ★★ 17 ★

179 antwoorden en puntentelling 181 examen 2011-I

bijlagen

oefenen met de basiswoordenlijst basiswoordenlijst cijferbepaling examens 2009-II, 2010-I en 2010-II

138 uitwerkingen

© ThiemeMeulenhoff

5


Examenbundel 2011 | 2012

C 21 examentekst★★

2010-I: 3 met uitwerkingen

Oriëntatie vooraf Kijk naar het plaatje, lees de titel, de inleiding en de voetnoot. Zelfs als je niet alle woorden kent, krijg je al een idee waar de tekst over gaat: Rose heeft met haar klas een wedstrijd gewonnen. Het plaatje en de voetnoot geven je het idee dat de wedstrijd met huishoudelijk afval te maken heeft. Kijk naar de structuur van de tekst. Je ziet drie vetgedrukte vragen. De tekst is dus een interview. Lees de interviewvragen. Dan weet je alvast wat er aan Rose wordt gevraagd. Kijk nu naar de drie examenvragen. Je ziet dan dat er een vraag is bij elke alinea. Neem de eerste vraag door en lees alinea 1 gedetailleerd om het antwoord te vinden. Doe hetzelfde met Tekst 3 de tweede en derde vraag.

On a gagné le concours Poubelle minceur Rose et ses camarades de classe ont gagné un concours plutôt original…

5

10

15

20

(1) Qu’est-ce que c’est, ce concours? Le concours est organisé par Trivalis, une entreprise qui traite des déchets ménagers 1) dans ma région. Le but: faire «maigrir» les poubelles. Nous avons cherché des possibilités de jeter moins. Et on a trouvé des conseils à donner à tous! (2) Tu veux nous donner quelques conseils? D’accord! Achète les produits les moins emballés (des fruits, des légumes frais, par exemple), bois de l’eau du robinet pour éviter les bouteilles en plastique, donne à d’autres gens ce que tu ne veux plus garder (vêtements, jouets), achète un litre de yaourt au lieu de petites portions individuelles, etc.!

25

30

noot 1

(3) Alors, vous êtes devenus des super-écolos? Oui. Et mes camarades de classe et moi, nous sommes très contents d’avoir gagné le concours. Et on a reçu un prix super bien: pendant les vacances d’automne nous allons faire du camping dans le parc naturel régional de la Camargue, dans le sud de la France, un lieu très nature… Ça donne encore plus envie de protéger l’environnement! C’est vrai que nous pensons maintenant plus à la nature!

les déchets ménagers = het huishoudelijk afval

noot 1 les déchets ménagers = het huishoudelijk afval

116

© ThiemeMeulenhoff


uitwerking

Examenbundel 2011 | 2012

C 21 examentekst 2010-I: 3 1p

3 C In de eerste alinea staat dat de klas van Rose een wedstrijd heeft gewonnen die is georganiseerd door Trivalis, een afvalverwerkingsbedrijf. Het doel van die wedstrijd was om de vuilnisbakken te laten ‘vermageren’ (maigrir). Dat wil dus zeggen dat er minder afval moet worden geproduceerd. De klas geeft adviezen om niet zo veel weg te gooien.

2p

4 1 = wel; 2 = niet; 3 = wel; 4 = wel Vier antwoorden goed: 2 punten. Drie antwoorden goed: 1 punt. Twee of minder antwoorden goed: 0 punten. 1 Wel, zie regel 14-16: Rose geeft het volgende advies: ‘Drink water uit de kraan (robinet) en gebruik geen (éviter) plastic flessen.’ 2 Niet. Rose heeft het nergens over het eten van groente en fruit. 3 Wel, zie regel 18-20: ‘Koop een liter yoghurt in plaats van kleine eenpersoonsverpakkingen.’ 4 Wel, zie regel 12-13: ‘Koop producten met zo weinig mogelijk verpakking (moins emballés).’

1p

5 B In de derde alinea vertelt Rose dat haar klasgenoten en zij superblij zijn met de prijs die ze hebben gewonnen. Ze gaan in de herfstvakantie kamperen in de Camargue, een prachtig natuurgebied (un lieu très nature). Daardoor zijn ze nog gemotiveerder om het milieu te beschermen (protéger l’environnement).

C 22 examentekst 2010-I: 4 1p

6 C Rapper en zakenman K’Maro heeft net een geweldige tournee in Rusland en Marokko achter de rug. Hij staat op het punt een nieuwe single uit te brengen (zie titel en inleiding). Ook als zakenman is hij zeer succesvol: hij heeft een eigen kledingmerk (propre marque de vêtements) en lanceert binnenkort een collectie horloges (montres), (regel 4-7). K’Maro houdt zich dus niet alleen met rap maar ook met mode bezig.

1p

7 C Vanuit het oorlogsgebied Libanon is K’Maro naar Canada gegaan. Daar ging het aanvankelijk heel slecht met hem en kwam hij ook in de gevangenis terecht. Dat veranderde zijn leven voor altijd. In de tweede alinea wordt dus gesproken over zijn eerste jaren in Canada.

2p

8 1 = onjuist; 2 = juist; 3 = onjuist Drie antwoorden goed: 2 punten. Twee antwoorden goed: 1 punt. Eén of geen antwoorden goed: 0 punten. 1 Onjuist. K’Maro vertelt dat hij een zwak (un faible) heeft voor mooie auto’s. Als hij een mooie auto ziet, kan hij er zomaar 100 000 euro voor betalen (regel 28-30). Hij vertelt ook dat hij meer dan een miljoen dollar op de bank heeft. Hij kan kopen wat hij maar wil. Toch blijft hij met beide benen op de grond staan (il garde les pieds sur terre) dankzij zijn familie en vrienden, die hem als de gewone jongen Cyril Kamar blijven zien (regel 36-42). Wat K’Maro per optreden verdient, komt nergens aan de orde.

148

© ThiemeMeulenhoff


Bundels voor al je vakken bestel je op

www.examenbundel.nl

examenbundels vmbo gt

Nederlands

978-90-06-07635-6

Duits

978-90-06-07636-3

vmbo gt

Engels

vmbo gt

Frans

vmbo gt

vmbo gt

vmbo gt

vmbo gt

vmbo gt

De Examenbundel bevat oefenexamens met

uitleg bij de antwoorden, zodat je leert tijdens het oefenen.

biologie

978-90-06-07642-4

De bundel is speciaal samengesteld voor dit

nask 2

978-90-06-07645-5

economie

978-90-06-07641-7

maatschappijleer 2

978-90-06-07646-2

wiskunde

nask 1

aardrijkskunde

vmbo gt

geschiedenis

vmbo gt

Meer kans van slagen met de Examenbundel!

978-90-06-07637-0

vmbo gt

vmbo gt

978-90-06-07638-7

978-90-06-07643-1

978-90-06-07644-8

978-90-06-07639-4

schooljaar, dus je oefent altijd de juiste stof.

Test je kennis met de OriĂŤntatietoets en kijk voor meer tips om te slagen op www.examenbundel.nl.

978-90-06-07640-0

Digi-Trainer vmbo-b en vmbo-k: Nederlands, Engels, biologie, nask 1, wiskunde en economie. Voor meer informatie: www.digi-trainer-online.nl.

vmbo gt

samengevat vmbo kgt

vmbo kgt

vmbo gt

vmbo kgt

vmbo kgt

vmbo kgt

biologie

978-90-06-07362-1

Meer kans van slagen met Samengevat!

nask 2

978-90-06-07361-4

overzicht van alle examenstof.

aardrijkskunde

978-90-06-07364-5

snel herhalen en overzien.

nask 1

wiskunde

economie

examensurvivalgids

978-90-06-07360-7

978-90-06-07365-2

978-90-06-07363-8 978-90-06-07633-2

Samengevat biedt je een helder en beknopt Met Samengevat kun je grote hoeveelheden stof Kijk op www.examenbundel.nl. De Examensurvivalgids geeft je een handleiding om het examenjaar te overleven!

Het geeft je een structuur in het leren en plannen in je examenjaar.

Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar via de erkende boekhandel.

Examenbundel VMBO gt Frans  

Examenbundel VMBO gt Frans

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you