Page 1

samen maken we

HET NIEUWE MBO UPDATE #3: AAN DE SLAG

Eric Razenberg: ‘Veranderen doe je door te doen’

Willem Hajer: ‘‘De digitale omgeving is supersimpel en werkt intuïtief.’’

Rob Schrijver: ‘Studenten zijn voorbereid om in de toekomst mee te doen’

PAGINA 2

PAGINA 4

PAGINA 11


2

Het nieuwe mbo

Voorwoord

DAPHNE Marketing communicatie specialist Met veel plezier en enthousiasme werk ik als marketing communicatie specialist aan het nieuwe mbo. We proberen hierbij nieuwe klanten aan te trekken, maar met name klantbehoud staat hoog in het vaandel. We willen dat onze klanten optimaal met de series kunnen werken. Daarnaast is onze doelstelling dat we talenten willen laten

“Veranderen doe je door te dóen”

bloeien, zowel docenten als studenten. Ik vind het bijzonder dat ik mee mag werken aan de vernieuwing van het onderwijs.

ERIC Algemeen directeur ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff, en het mbo-onderwijs. Door de snelle technologische ontwikkelingen stappen we over op andere processen en werkwijzen. Dat vraagt om een andere aanpak en ander gedrag van onze mensen. Datzelfde geldt voor het onderwijs. Neem een docent techniek: die moet beschikken over het vakmanschap van de techniek zelf én over het vermogen om dit over te dragen op zijn studenten. De belofte van technologie om dit te optimaliseren

Het zijn mooie tijden voor het mbo. Het beroepsonderwijs is volop in beweging en dat zorgt voor vraagstukken en kansen. ‘’Als je iets wilt veranderen, kun je niet blijven doen wat je altijd deed. Je zult vooruit moeten, stappen zetten”, zegt Eric Razenberg, algemeen directeur van ThiemeMeulenhoff. “En je niet uit het veld laten slaan door een tegenslag, hoe groot de impact daarvan ook is.” “Veranderingen in het mbo beginnen in de eerste plaats bij de docenten. Die verdienen alle steun om hun kwaliteiten daarbij in te zetten”, vindt Eric Razenberg. “De veranderbereidheid onder mbodocenten is groot. Dat is echter niet hetzelfde als verandervermogen. Het moet wel mogelijk zijn om te veranderen, te vernieuwen. Om successen te kunnen boeken, moeten docenten de gelegenheid krijgen om verder te professionaliseren. Juist zij verdienen de vrijheid en de ondersteuning om hun vakmanschap verder te ontwikkelen. Daar hebben ze ruimte voor nodig, tijd om zich aan te passen, om te leren en om te experimenteren. En heel belangrijk: veiligheid. Om te kunnen veranderen, moet je je veilig voelen.” Vakmanschap staat in dit veranderproces centraal. “We leiden studenten in het mbo op naar vakmanschap, maar daarvoor moeten we ook zélf beschikken over vakmanschap. Ik zie overeenkomsten tussen de veranderingen in onze eigen organisatie,

is groot. Zo kan de docent meer inzicht krijgen in de voortgang en het niveau van studenten, hen directe feedback geven en daarmee het leermoment veranderen en zo maatwerk realiseren. Docenten moeten de kans krijgen en zich veilig genoeg voelen om hiermee aan de slag te gaan. Alleen dan kunnen zij zich aanpassen aan de veranderingen in het werkveld en de kwalificatiedossiers en de kansen van technologische ontwikkelingen benutten.”

ANNEKATRIEN Marktonderzoeker

Razenberg ziet voor ThiemeMeulenhoff hierin een belangrijke taak. “Als educatief specialist zijn wij de verbindende factor. We zoeken bijvoorbeeld aansluiting bij het veranderende beroepenveld door auteurs in te schakelen die uit het werkveld komen. Met onze lesmaterialen bieden we veiligheid en maatwerk. We ontwikkelen samen met docenten en laten ons door hen inspireren.” “Ook bij ons gaat veranderen door te dóen, met het bijbehorende vallen en opstaan. Vergelijk het met leren schaatsen. Als je voor de eerste keer op het ijs stapt, schaats je geen vierhonderd meter in 35 seconden. Je weet dat je alleen hard kunt leren schaatsen door te vallen en dat kan serieus pijn doen. Maar als je het écht wilt leren, hoort dat erbij. En dan kan het ook heel leuk zijn. Net zoals leren op school en in je werk leuk kan zijn. Dat is waar het in ons vakmanschap om draait: leren leuk maken. Door samen aan de slag te gaan en te durven vernieuwen.”

Hoe ik bijdraag aan lesmateriaal dat docenten, leerlingen en schoolbesturen ondersteunt in het onderwijs van de 21e eeuw? Dat doe ik door inzicht te geven in de wensen en behoeften van deze groepen. Daarvoor voer ik regelmatig onderzoek uit over de beoordeling van onze producten of diensten en naar de ontwikkelingen in het onderwijs. Of leg ik uitgewerkte ideeën voor aan docenten, leerlingen of schoolbesturen. Zo kunnen we verbeteren waar nodig en nieuw lesmateriaal optimaal laten aansluiten op de veranderingen in het onderwijs.


Update #3: Aan de slag

FASE

1 Kennismaken Samen maken we kennis. Met nieuwe kwalificatiedossiers, leerstijlen en middelen. En vooral: met elkaar. Want om samen het nieuwe mbo te maken, moeten we een team zijn. In deze update maak je kennis met dit team. Sluit je vooral aan. We komen samen verder met goede ideeĂŤn, feedback en inspiratie.

FASE

2 Ontwikkelen De ontwikkeling van nieuwe lesmiddelen is een ontdekkingstocht. We luisteren naar al die verschillende vragen, verdiepen ons in wettelijke eisen, ontwikkelen met vakgenoten antwoorden en oplossingen, ontdekken samen wat werkt en gaan net zolang door tot we de beste leermiddelen hebben, voor jouw gemak.

FASE

3 Aan de slag Vanaf schooljaar 2016-2017 kun je aan de slag met nieuwe lesmiddelen. Het materiaal is getest in de klas en ontwikkeld samen met docenten. In de handleidingen vind je tips en we helpen met het implementeren van het materiaal met onze implementatieservice en workshops.

LANCEREN

3


4

Het nieuwe mbo

“De digitale omgeving is supersimpel en werkt intuïtief. Dat is precies de kracht ervan” WILLEM Senior marketeer mbo ThiemeMeulenhoff De nieuwe lesmaterialen voor het mbo worden door ThiemeMeulenhoff niet alleen als boek en e-pub (Schooltas) aangeboden, maar sinds dit schooljaar ook in een interactieve leeromgeving. Senior marketeer Willem Hajer van ThiemeMeulenhoff: “De digitale omgeving is supersimpel en werkt intuïtief. Dat is precies de kracht ervan.” Willem Hajer heeft met ThiemeMeulenhoff veel digitale ambitie: “We gaan toe naar meer adaptief onderwijs. Echte interactieve omgevingen met een grote toegevoegde waarde. Maar als we dat introduceren, moeten we het ook goed laten landen bij de ROC’s.” Samen met accountmanagers geeft hij hiervoor trainingen bij de ROC’s. “Na anderhalf uur hebben alle teamleden gegarandeerd hetzelfde niveau en kan iedere docent aan de slag in de digitale omgeving”, belooft hij. En hij kan het weten, na inmiddels meer dan tweehonderd docenten te hebben getraind. “Docenten zijn echt enthousiast over de digitale omgeving. Ben ik ook, trouwens. Want het brengt een paar ontzettend gave voordelen met zich

mee. Ten eerste de interactieve verwerking van de

instructie geven. Had ik al gezegd dat docenten

lesstof. Studenten krijgen directe feedback. Een

altijd in de lead zijn? Met de digitale omgeving

voorbeeld: een student maakt een serie van

kunnen docenten grote stappen zetten in adaptief

vijf meerkeuzevragen. De leeromgeving geeft

en gepersonaliseerd leren. Zij kunnen vragen

direct aan wat de student goed of fout heeft

aan- of uitzetten voor een klas, subgroepjes of

gedaan. Hij kan direct een tweede poging doen, of

individuele studenten. Zo hebben ze invloed op de

eerst even de bijbehorende theorie doornemen.

leerroutes en leerstijlen. Per hoofdstuk wordt ook

De leeromgeving biedt de student die onderdelen

het onderdeel ‘Test je kennis’ aangeboden. In te

uit de theorie aan die betrekking hebben op de

zetten als toets achteraf, of juist als nulmeting.

desbetreffende vragen. Het werkt zelfs ook zo

Dat heb je als docent helemaal zelf in de hand.”

bij open vragen! Op deze manier bieden we een iteratief leerproces aan. Dan heb ik meteen het tweede grote voordeel

“Docenten worden echt enthousiast als ze alle mogelijkheden zien en leren gebruiken. Gelukkig maar, want we willen echt dat docenten

aangestipt: de theorie die wordt aangeboden,

succesvol kunnen werken met onze materialen.

past bij de verwerking. Kies zelf of je vanuit de

In onze trainingen lichten we niet alleen de

opdrachten de theorie wil benaderen, of eerst de

functionaliteiten toe, maar besteden we juist

theorie wil behandelen. Want de docent is altijd

ook aandacht aan het toepassen hiervan in

in de lead: hij of zij bepaalt hoe het lesmateriaal

het leerwerkproces. We sluiten af met de

wordt gebruikt.

mogelijkheden om de leeromgeving te koppelen en

Voordeel drie: de voortgang en de prestatie

te gebruiken vanuit ELO’s. We laten zien hoe vanuit

van de verwerking wordt getoond in een

uitgeschreven lessen in de ELO linkjes kunnen

overzichtelijk dashboard. Studenten zien zo exact

worden opgenomen naar specifieke theorie,

wat ze reeds hebben gedaan, hoe goed ze dat doen

verwerking, toepassingsopdrachten of toetsen. We

en wat ze nog moeten doen.

garanderen in onze training dat iedereen met ons

Ook docenten hebben dit overzicht. Per klas,

materiaal kan werken. Dat is tot nu toe altijd nog

per leerling, per thema, per hoofdstuk en zelfs

goed gelukt, ook al zitten er docenten in de groep

per vraag (inclusief de antwoorden op de vragen)

die nog niet eerder hebben ingelogd. Dat komt

krijgt men inzicht in voortgang en prestatie.

omdat het systeem supersimpel en intuïtief

Deze informatie kan de docent direct gebruiken

werkt.”

in de les(voorbereiding): is het eerste hoofdstuk klassikaal slecht gemaakt, dan is het tijd voor een herhaling. Hebben twee studenten moeite met een bepaald onderdeel, dan kan de docent gerichte


Update #3: Aan de slag

Even voorstellen Lerarenregister Sinds september is de training ‘Interactieve leeromgeving’ van ThiemeMeulenhoff gevalideerd door het Lerarenregister. Docenten krijgen dus studiepunten en een certificaat als ze zijn aangesloten bij het vrijwillige register.

JORIS

Alle informatie over het Lerarenregister staat op

Als portfoliomanager binnen team Beroepsonderwijs/BO houd ik me bezig

registerleraar.onderwijscooperatie.nl/register. Voor meer informatie over de ThiemeMeulenhofftrainingen kun je contact opnemen met je accountmanager.

Portfoliomanager

met de (door)ontwikkeling, promotie en verkoop van zowel bestaand als nieuw lesmateriaal voor de fondsen mbo Zorg & Welzijn en Nederlands. Hier vallen onder meer de Trajectseries onder, waar de helft van de Z&W-opleidingen in het mbo al sinds jaar en dag mee werkt. Dat zo’n groot deel van de ROC’s vertrouwen in ons lesmateriaal blijft uitspreken, daar ben ik erg trots op. Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee die we als team BO heel serieus nemen. De sleutel tot ons succes is dat we niet op onze lauweren rusten, maar constant doorontwikkelen om onze gebruikers nog beter van dienst te kunnen zijn. We bezoeken daarom ook vaak scholen. Daarbij kijken we niet alleen naar het nu, maar ook naar wat er in de (nabije) toekomst nodig is. Omdat het mbo constant in beweging is, maakt het mijn werk leuk en is het uitdagend om alle relevante ontwikkelingen op de voet te volgen en er op de juiste manier op in te spelen.

MONIQUE Portfoliomanager

Sinds twee jaar ben ik werkzaam als portfoliomanager bij het team mbo. Een ontzettend leuke en uitdagende functie in een mooie markt! In mijn pakket zitten alle leermiddelen en bijbehorende services voor de mbo-fondsen Economie, Engels en techniek. Het streven is leermiddelen te ontwikkelen die optimaal (blijven) aansluiten bij de eisen en wensen van scholen en docenten. Leermiddelen die docenten écht ondersteunen bij het lesproces en die studenten motiveren en uitdagen. Daartoe bezoeken we veel scholen om te zien en te horen hoe ze nu werken, waar ze blij van worden en welke uitdagingen ze ervaren. De vele positieve reacties van docenten op onze nieuwe beroepsgerichte series tonen aan dat we op de goede weg zijn.

5


6

Het nieuwe Mbo

MBO-STUDENTEN LEREN KIJKEN DOOR TE DOEN IN HET RIJKSMUSEUM WOUTER Rijksmuseum

Wil je met mbo-studenten iets leuks doen? Dan denk je misschien niet direct aan het Rijksmuseum. Daar wil Wouter van der Horst, medewerker Onderwijs van het museum en verantwoordelijk voor de onderwijsprogramma’s voor het mbo, verandering in brengen: “Het is geweldig om verhalen uit ons verleden te vertalen naar een doelgroep die daar niet per se enthousiast van wordt.” En dat hem dat lukt, blijkt uit toenemende bezoekersaantallen van mbo-studenten en hun reacties: “Studenten zijn heel erg positief.”


Update #3: Aan de slag

“Heel het mbo naar het Rijksmuseum!”

Design in de Gouden Eeuw en Citroen van toen.

vertrekpunten voor ons programma. Komt de

“Toppers van de Gouden Eeuw is een algemene

kappersopleiding op bezoek, dan behandelen

kennismaking met de hoogtepunten uit de Gouden

we kapsels door de eeuwen heen. Zorg- en

Eeuw. Natuurlijk inclusief de Nachtwacht, het

welzijngroepen kunnen de mantelzorg door de

Melkmeisje en andere werken van Hollandse

eeuwen heen onderzoeken, terwijl voor studenten

meesters. Door de gemengde opstellingen komen

economie onze geschiedenis met de VOC en

kunst en geschiedenis daarin samen. We hebben

aandelen belicht kan worden. We maken allemaal

bijvoorbeeld een kanon, zelfs een vliegtuig in de

leuke projecten, waarmee we specifiek werken

zaal staan. Zo ziet iedere bezoeker wel iets dat

vanuit de interesses van studenten.”

hem of haar aanspreekt.” In de andere twee programma’s leren

Studenten zijn daarover heel positief, vertelt Van der Horst. “De programma’s slaan heel goed

studenten door te doen, in workshops. “Dutch

aan. Studenten vertellen dat ze zelf niet hadden

Design in de Gouden Eeuw is vooral populair

verwacht dat het zó leuk zou zijn. Voor sommigen

bij creatieve opleidingen. Studenten zoeken

is het hoogst haalbare om een leuke dag en een

elementen uit de kunst die ze opnieuw gaan

positieve museumervaring te hebben. Als je voor

ontwerpen. Ze laten zich inspireren door onze

de eerste keer in het Rijksmuseum komt, dan heb

collectie en bepalen en tonen vervolgens hoe

je ook zo veel indrukken die je moet verwerken.

dingen een nieuwe functie kunnen krijgen. Met de

Alleen het gebouw op zich is al een belevenis.

“Kunst en cultuur is onmisbaar voor iedereen”,

Citroen van toen gaan studenten ook actief aan

Maar dat is ook prima. Mbo-studenten hebben

vertelt Van der Horst. “En binnen het mbo zijn

de slag. In bijna elk stilleven uit de zeventiende

weinig studenten die ooit een museum hebben

eeuw zie je een citroen; mooie etenswaar dat ook

met hun studentenpas gratis toegang tot ons museum.” Met de programma’s hoopt Van der

gezocht. Voor zeventig procent van de mbo-

het verhaal van de handel vertelt. Het lijkt wel een

Horst zoveel mogelijk mbo-studenten te

studenten die ons museum bezoekt, is dat het

wedstrijdje wie de mooiste citroen kon maken.

enthousiasmeren voor kunst en cultuur. “Onze

allereerste museumbezoek. En dat is logisch wat

Studenten geven die ‘wedstrijd’ een vervolg, met

collectie is niet alleen bedoeld voor kunsthistorici,

betreft óns museum, want toen deze generatie

geel dat ze zelf op een zeventiende-eeuwse

maar juist voor iedereen. Het is voor ons lastig

mbo-studenten nog in het voortgezet onderwijs

manier maken.”

om mbo-instellingen te bereiken en hen te

zat, was het Rijksmuseum gesloten vanwege de verbouwing.”

Maar het Rijksmuseum biedt meer voor

informeren over onze programma’s. Maar ik hoop

het mbo dan deze drie vaste programma’s. “We

dat wie dit leest, ziet dat een bezoek aan ons

vertrekken altijd vanuit de beroepsopleiding.

museum een echte belevenis is. Wat mij betreft

programma’s die specifiek voor het mbo zijn

Welke sector volgen studenten, wat behandelen

komt het hele mbo naar ons toe!”

ontwikkeld: Toppers van de Gouden Eeuw, Dutch

ze in de klas, wat is hun expertise? Dat zijn de

Sinds 2015 biedt het museum drie

Onderwijspanel ThiemeMeulenhoff Wij vinden het belangrijk om samen met scholen en docenten het leren te vernieuwen en willen daarom actuele onderwerpen uit het onderwijs aan jullie voorleggen, zodat wij bij de ontwikkeling van het lesmateriaal zo goed mogelijk aansluiten bij jullie wensen en behoeften. We verwachten dat we ongeveer elk kwartaal een beknopte vragenlijst over een actueel onderwerp aan jullie voorleggen. Daarnaast kun je ook aangeven of we je mogen benaderen voor vakspecifieke onderzoeken en voor deelname aan kwalitatief onderzoek. Voor elk onderzoek waaraan je deelneemt, ontvang je punten. Als je genoeg punten hebt verzameld, dan kun je deze inwisselen voor een Bol.com tegoed of doneren aan een goed doel. Dit kun je vanuit je eigen pagina op het online panel direct zelf regelen. Wil je lid worden van het panel van ThiemeMeulenhoff? Schrijf je dan nu in: https://www.thiememeulenhoff.nl/navigatie-overthiememeulenhoff/onderwijspanel

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in het Mbo

LIKE OOK ONZE FACEBOOKPAGINA

7


8

Het nieuwe Mbo

HOE KUNNEN WE LEREN HELPEN VERNIEUWEN EN VERBETEREN? 8

“Hoe mooi zou het zijn om ook letterlijk ín de digitale leer- en werkomgeving onze krachten te bundelen?”

PIETER

Programmamanager Smart Learning Technology & Product Owner eDition

Het nieuwe mbo


Update #3: Aan de slag

Even voorstellen We ontwikkelen eDition, onze digitale leer- en werkomgeving continu door. Het uitgangspunt hierbij is altijd: hoe kunnen we leren helpen vernieuwen en verbeteren? Bij de introductie van eDition was het vooral een werkomgeving waar studenten zelfstandig aan de slag konden gaan. Inmiddels zijn we flinke stappen verder, dankzij input en feedback van docenten en studenten die ermee werken. Een belangrijke verbetering is het nóg inzichtelijker maken van de resultaten van de

BRIGITTE Accountmanager binnendienst

studenten. Als docent kon je al per student of per opdracht bekijken wat de voortgang is in de gemaakte vragen. Op dit moment werken we aan een geaggregeerd overzicht van de resultaten van een groep of klas. Hierdoor krijg je als docent beter inzicht in waar die klas(sen) staat: wie heeft inmiddels de opdrachten al gemaakt? Wat is het gemiddelde resultaat van de klas? Welk deel van de lesstof wordt al goed beheerst? Daardoor kunnen docenten beter sturen in het leerproces. Want misschien zie je bijvoorbeeld dat een hele groep geen goede resultaten heeft behaald op een onderwerp. Dan kun je overwegen om de lesstof op een andere manier aan te bieden. Het gaat erom dat je als docent weet waar jouw studenten op Update #3: Aan de slag

9

dat moment staan en dat je hierop

Aangenaam! Mijn naam is Brigitte Lap, 39 jaar. Ruim anderhalf jaar met veel plezier werkzaam als accountmanager binnendienst bij ThiemeMeulenhoff. Samen met mijn collega’s in de buitendienst, Thiemo Boef en Wendy de Vries-Metsers, het aanspreekpunt in regio Zuid- en West-Nederland. Daarnaast ben ik vanuit de binnendienst het aanspreekpunt voor onze zakelijke klanten. Mijn hart gaat sneller kloppen als wij tevreden klanten hebben! Altijd net dat beetje extra te geven, maar vooral om te adviseren en te ontzorgen. Ik help mijn klanten bij hun keuzeproces. Onze mooie leermiddelen hebben een hoge kwaliteit en het is mooi om te zien dat scholen en studenten het fijn vinden om met onze producten te werken. Voor onze klanten ben ik graag goed te bereiken, ik hou van korte lijntjes en geen poespas. Gewoon zijn zoals je bent, dat vind ik fijn. Ik kijk graag naar

kunt inspelen.

kansen. Kijk naar processen om een nog beter klantbeeld te krijgen, om

Een handige noviteit in eDition is ook de

Maar vooral te blijven kijken naar verbetering. Wellicht tot snel. En mocht je

eDition-rondleiding. Bínnen de digitale leer- en werkomgeving krijg je als docent daarbij uitleg over belangrijke functionaliteiten. In woord,

vervolgens efficiënter en proactiever onze klanten weer te kunnen bedienen. geïnteresseerd zijn in een kennismaking, dan plan ik graag een vrijblijvende afspraak in met één van onze accountmanagers. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking!

beeld en ook in instructiefilmpjes. Bijvoorbeeld hoe je opdrachten aan- en uit kunt zetten per student of hoe je de resultaten van studenten kan bekijken. Dit zie je dus allemaal zonder eDition te verlaten. Op den duur willen we deze rondleiding ook voor studenten beschikbaar maken. Maar we willen meer. Een stap in de verdere toekomst is de optimalisatie van de (digitale) interactie tussen student en docent. Op een manier dat de docent echt persoonlijk feedback kan geven op de resultaten van een

AWOISKA Accountmanager binnendienst

student. Of door docenten hun student verder op weg te laten helpen door notities te kunnen maken op de studentenpagina. Ook zouden we docenten de mogelijkheid willen bieden om hun eigen content te integreren in eDition. Docenten hebben vaak zelf ook lesmateriaal ontwikkeld dat ze graag willen gebruiken in combinatie met onze lesmethodes. Hoe mooi zou het zijn om ook letterlijk ín de digitale leer- en werkomgeving onze krachten te bundelen?

Sinds kort ben ik werkzaam bij ThiemeMeulenhoff als accountmanager binnendienst. Het leukste aan mijn werk is om samen met mijn enthousiaste en gedreven team mooie resultaten te behalen, voor zowel de organisatie als voor de klant. Mijn grootste doel is om een goede samenwerking met een school te behouden en hieraan altijd te blijven werken. Daarnaast het creëren van nieuwe samenwerkingen met scholen die nog niet werken met ons lesmateriaal. Wat daarin belangrijk is, is het achterhalen van de behoefte vanuit de scholen en daarin samen met de accountmanager te adviseren welke mooie leermiddelen van ThiemeMeulenhoff daarbij aansluiten. Ook het enthousiasmeren van scholen om mee te denken met de toekomstige ontwikkelingen binnen ThiemeMeulenhoff speelt een belangrijke rol in mijn dagelijkse werkzaamheden. Op die manier wordt er vanuit beide partijen gewerkt aan een goede relatie en tegelijkertijd aan de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Op die manier kun je samen een win-winsituatie creëren.

9


10

Het nieuwe mbo

MET EDITION: www.thiememeulenhoff.nl/mbo/edition

Kunnen studenten zelfstandig aan de slag Wordt de lesstof interactief verwerkt Krijgt de student direct feedback

Zijn theorie en opdrachten aan elkaar gekoppeld ĂŠn online beschikbaar Heb je direct inzicht in voortgang en resultaten


Update #3: Aan de slag

DIGITALE IMPACT OP DE ZORG ROB Docent verpleegkunde Rijn IJssel in Arnhem

Kort nadat Rob Schrijver de overstap maakte van verpleegkundige naar docent, werd hij benaderd door Nijgh Versluys. Inmiddels maakt hij ruim twintig jaar zijn achternaam waar als auteur van Traject V&V en heet Nijgh Versluys nu ThiemeMeulenhoff. Zijn conclusie: veranderingen gaan sneller dan ooit en studenten kunnen daarin een voortrekkersrol hebben. “Wat er is veranderd? In het mbo zijn we verschoven van directief onderwijs naar zelfstandig werken. Naar steeds meer participerend denken. Ik heb nu klassen die veel gemêleerder zijn dan vroeger.

“Het contact met het werkveld is steeds intensiever.”

Met studenten die vers en zoekend vanuit het vmbo doorstromen, zij-instromers van andere opleidingen en multiculturele studenten die pas later in Nederland en in het mbo terecht komen. We hebben steeds meer te maken met het dichten van gaten, in achterstanden van Nederlands, Engels en rekenen.” Schrijver is met zijn team bij Rijn IJssel in Arnhem twee jaar

Oppepper voor de zorg

geleden direct aan de slag gegaan met de herziene editie van Traject

Die digitale vaardigheid van studenten ziet Schrijver als een toegevoegde waarde voor de

V&V. “Als auteurs hebben we bij die herziening gekeken naar wat

toekomst van de zorg. Daarover zo meer. Eerst vertelt Schrijver hoe hij het contact met het

aansluit bij het denken en taalgebruik van mbo-studenten. Eigenlijk

werkveld ervaart. Vanuit zijn rol in het werkveldoverleg met zorginstellingen in Arnhem

heeft Traject V&V zich heel geleidelijk ontwikkeld; het materiaal

en Nijmegen ziet hij nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. “Het contact met het

heeft altijd aangesloten bij studenten en het werkveld, als ik eerlijk

werkveld is steeds intensiever. We krijgen goede feedback over de praktijkervaringen van

ben. Met een fijne structuur en sturing, veel variatie in werkvormen

studenten en wat ze hiervoor nodig hebben. Daardoor zijn we bijvoorbeeld begonnen met

en werkstijlen. Elk type student kan er goed mee aan de slag.”

specifieke praktijkroutes. Het werkt echter ook andersom: praktijkbegeleiders kennen de

Daarbij belandt Schrijver bij die ene, nog veel grotere

inhoud van ons lesmateriaal wel, maar niet de vormen, de materialen zelf. Het werkveld

verandering: de technische ontwikkeling. “Wij passen bij Rijn IJssel

kan deze materialen heel goed gebruiken om minimaal weer op hetzelfde niveau te

Blended Learning toe met digitale werkboeken. We zijn net gestart

komen. De oudere garde in de zorg is niet zo gedigitaliseerd als onze studenten zijn. Dat

met het digitale volgsysteem. Bij deze serie is dat nieuw en het

geldt voor allerlei technische ontwikkelingen in de zorg. Als we het werkveld betrekken in

werkt harstikke goed. Docenten en studenten hebben veel vrijheid

onze doorontwikkeling, kunnen we daar een gat dichten.” En daar zien we hoe belangrijk

en zelfstandigheid en het sluit keurig aan op de examens. Voor

studenten zijn voor de toekomst van de zorg. “Studenten zijn voorbereid om in de

studenten hebben de mogelijkheden om zelfstandig te werken en

toekomst mee te doen, om mensen die digitaal minder vaardig zijn te helpen en mee te

directe feedback te krijgen veel impact: leermomenten worden beter

nemen om met de technische ontwikkelingen mee te gaan. Zo blijven we allemaal actief

benut. Digitaal weten studenten de weg goed te vinden.”

om de zorg te verbeteren. Als docent, auteur, student en professional.

11


BIRGITTE

MIRELLE

BART

WILLEM

NADIA

Accountmanager binnendienst

Senior projectmanager

Contentontwerper

Senior marketeer

Marketing communicatie specialist

AWOISKA

THIEMO

MONIQUE

Sales

Portfoliomanager

DAPHNE

MARIJKE

WOUTER

Marketing communicatie specialist

Assistent contentontwikkeling

Medewerker onderwijs Rijksmuseum

samen maken we

HET NIEUWE MBO Accountmanager binnendienst

ERIC

NIELS

PIETER Algemeen directeur ThiemeMeulenhoff

WENDY

BARBARA

Sales

Webmaster

Contentontwikkelaar

JORIS

Product Owner eDition

DOE OOK MEE!

Portfoliomanager

Colofon Uitgave van: ThiemeMeulenhoff Tekst: Jantien van Leeuwen Concept: Studio Fraaj Ontwerp: Studio Fraaj Fotografie: Tom Coehorn / Rodney Kersten / Carlijn Roesink / Privé Cover: Mathilde Karrér Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Met een team van ruim 200 enthousiaste professionals uit het onderwijs en de praktijk maken we het nieuwe mbo.

Copyright © 2016 ThiemeMeulenhoff

Het nieuwe mbo #3 Aan de slag  

Sinds schooljaar 2016-2017 kun je aan de slag met nieuwe lesmiddelen. Het materiaal is getest in de klas en ontwikkeld samen met docenten. I...

Het nieuwe mbo #3 Aan de slag  

Sinds schooljaar 2016-2017 kun je aan de slag met nieuwe lesmiddelen. Het materiaal is getest in de klas en ontwikkeld samen met docenten. I...