Page 1

Haal het beste rekenresultaat uit elke leerling!

Methodewijzer Rekenmethode voor groep 1 tot en met 8


blok 1

2

1 D

2 D

3 D

les 1

Welk rekenmateriaal ken je nog? Wat kun je ermee? Bedenk twee voorbeelden. Rekenmethode voor groep 1 tot en met 8

Erbij en eraf. a Haal 3 + 4het = beste uit elke b 5 leerling +4= 7−3= 9−5= 7 telt − 4is=dé rekenmethode voor 9 −groep 4 = 1 tot Alles en met 8 waarmee je het beste uit elke leerling haalt. In detellen. online lesomgeving kun je eenvoudig Handig rapportages, handelings- en groepsplannen op Hoeveel rondjes en stippen tel jij? maat inzien. De tijd die je hiermee bespaart, Hoe je het snel? kun jeweet besteden aan je leerlingen. Ook kun je aelke leerling gemakkelijk zijnb eigen leerroute laten volgen door de differentiatiemogelijkheden binnen Alles telt. En je geeft je leerlingen een goede basis mee. Want de rekenmethode is opgebouwd met een continuïteit van herhaling en onderhoud van de geleerde lesstof.

eNieuwsgierig naar def materialen? Vraag de zichtzending inclusief proeflicentie voor 90 dagen aan via www.thiememeulenhoff.nl/allestelt.

2

c

c

7+3= 10 − 3 = 10 − 7 =

d

8+5= 13 − 5 = 13 − 8 =

d

De feiten van Alles telt: • Je hebt voor elke leerling meer tijd. g• Je hebt optimale differentiatiemogelijkheden. h • Je hebt een continuïteit van herhaling en onderhoud.


Inhoud

Daarom Alles telt .............................................................................................. 4 Structuur ........................................................................................................... 6 Differentiatie ..................................................................................................... 8 Leerlijnen ........................................................................................................... 9 Volgen en sturen ............................................................................................. 10 Opbrengstgericht werken ............................................................................... 11 Materialen en software ................................................................................... 12 Methodestartpagina ........................................................................................ 18 Leerlingenboek ................................................................................................ 22 Werkschrift ...................................................................................................... 24 Ondersteuning en extra’s ................................................................................ 26 Meer weten? .................................................................................................... 27

3


Feiten tellen Je haalt het beste resultaat uit elke leerling met Alles telt. Dat is een feit.

Daarom Alles telt

Wil je het beste uit elke leerling halen? Wil je dat elke leerling op zijn niveau leert, presteert en het beste uit zichzelf haalt? Dan is de methode Alles telt de ideale rekenmethode voor jouw school. Want met Alles telt heb je optimale differentiatiemogelijkheden. En dat is een feit.

Feit

1 Optimaal differentiëren door:

4

• Vier heldere leerroutes: minimum, regulier, plus en maatschrift. • Bij elke opgave een verwijzing naar de moeilijkheidsgraad. • Het extra plusschrift en actuele opdrachten in te zetten voor zeer goede rekenaars (groep 3 t/m 8). • Het vervangende maatschrift in te zetten voor zwakkere rekenaars (groep 3 t/m 8). • De groepsplannen en handelingsplannen op maat die automatisch klaarstaan op basis van toetsresultaten. • Toets- en oefensoftware op maat. • Tempodifferentiatie: ‘even snel’, ‘verder’ en ‘plus’ pagina’s.


Feit

2 Tijd besparen door: • Met één druk op de knop een rapportage per groep of per leerling en per leerlijn of per blok. • Groeps- en handelingsplannen staan voor je klaar met advies op maat per groep en per leerling, onderverdeeld in vier niveaus: regulier, plus, minimum en maatschrift. • De oefen- en toetssoftware én digibordsoftware én alles voor bij de les eenvoudig bereikbaar via één online lesomgeving: de Methodestartpagina. • Via de Methodestartpagina kun je gemakkelijk wisselen tussen verschillende groepen.

Continuïteit van herhaling en onderhoud door:

Feit

• Elke les start met 5 à 10 minuten hoofdrekenen, ook op het digibord. • Elke les heeft herhalingsopgaven. • Oefenen en herhalen met de oefensoftware. • Les 5, 10, 15, 20 en 25 zijn helemaal gewijd aan oefenen en herhalen. • Samen gevarieerd oefenen met de Kwismeester. • Systematische toetsing.

3 5


Structuur Jaarprogramma Het jaarprogramma van Alles telt: • bestaat uit 36 weken; • is verdeeld in 6 blokken van 6 weken: 5 lesweken + 1 toetsweek.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Blok 6

5 lesweken

5 lesweken

5 lesweken

5 lesweken

5 lesweken

5 lesweken

1 toetsweek

1 toetsweek

1 toetsweek

1 toetsweek

1 toetsweek

1 toetsweek

Opbouw van een lesweek Er is elke dag een rekenles. Elke vijfde les wordt volledig gewijd aan oefenen en herhalen.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Interactieve instructie

Verwerkingsles

Interactieve instructie

Verwerkingsles

Herhalen en oefenen

Leerkrachtgebonden

Zelfstandig werken

Leerkrachtgebonden

Zelfstandig werken

Leerkrachtgebonden

Tijd voor instructie op maat

Tijd voor instructie op maat

Tijd voor tussentijdse evaluatie

Opbouw van een toetsweek Elk lesblok sluit af met een toetsweek. Er zijn 6 toetsweken. Vanaf groep 5 kun je gedifferentieerde toetsen afnemen bij de leerlingen die werken in het maatschrift.

6

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Toetsafname

Toetsafname

Remediëren, herhalen, verrijken

Remediëren, herhalen, verrijken

Remediëren, herhalen, verrijken

Digitaal/ toetsschrift/ kopieerblad

Digitaal/ toetsschrift/ kopieerblad

Kopieerbladen/ oefensoftware op maat

Kopieerbladen/ oefensoftware op maat

Kopieerbladen/ oefensoftware op maat


Opbouw van een les Een les duurt ongeveer 45 minuten. Alles telt heeft voor de leerkrachtgebonden les en de verwerkingsles steeds een vaste lesopbouw.

Systematische toetsing Alles telt biedt systematische toetsing door de: • Signaleringslessen (les 5, 10, 15, 20, 25). • Signaleringstoetsen per blok. • Beheersingstoetsen (na blok 2, 4, 6).

Lesfasen

Inhoud

Introductie

Samen les starten met hoofdrekenen. Voorbeeld hoofd­ Dit kan ook op het digibord. rekenopgave (eventueel op het digibord).

Instructie

Bespreken van de lesdoelen.

Digibordles; in het leerlingenboek, ‘wat leer je’ tonen.

Instructie ondersteund door een uitleganimatie.

Digibord, uitleganimatie.

Begeleide inoefening met behulp van Rekenmaar

Digibord, Rekenmaar.

Leerlingen gaan zelfstandig aan de slag, ieder op zijn eigen niveau. Er zijn 4 niveaus: plus, regulier, minimum en maatschrift. Naast het leerlingenboek werken leerlingen in het werkschrift óf het maatschrift (zwakke rekenaars). De betere rekenaars kunnen na het werkschrift verder in het plusschrift.

Verwerking

Materialen

Leerkrachtgebonden

Zelfstandig werken

5 min

5 min

20 min

5 min

Werkschrift, maatschrift, plusschrift en het leerlingenboek.

15 min

30 min

Digibord en het werkschrift met antwoorden.

5 min

5 min

Je hebt extra tijd voor instructie op maat. Evaluatie/ afronding

Opgaven klassikaal bespreken en de lesdoelen evalueren.

IGDI-model Je kunt Alles telt eenvoudig combineren met het IGDI-model. Je geeft dan elke dag instructie. IGDI staat voor: Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie. Het is een instructiemodel met een zeer groot leerrendement. Dit is gebleken uit weten-

schappelijk onderzoek. Doel van het IGDI-model is dat de basisstrategieën van de behandelde leerstof door alle leerlingen wordt beheerst. Bij Alles telt is een speciaal IGDI-model beschikbaar. Dit biedt jou effectieve ondersteuning bij het toepassen van IGDI, ook in combinatiegroepen.

7


Differentiatie In elke klas bestaan niveauverschillen. Toch wil je elk kind op maat bedienen en begeleiden zodat je het beste rekenresultaat uit elke leerling haalt. Dat kun je met Alles telt. Want met Alles telt heb je optimale differentiatiemogelijkheden.

Convergente differentiatie op meerdere niveaus De groep zoveel mogelijk samen; dat is convergente differentiatie. Bij Alles telt doen alle leerlingen mee aan de groepsinstructie. Door daarnaast veel momenten van zelfstandig werken aan te bieden, heb je ruimte om leerlingen die het nodig hebben, extra aandacht te geven.

Moeilijkheidsgraad per som Differentiëren in een groep kan eenvoudig doordat de leerroutes duidelijk zijn aangegeven. De methode kent drie niveaus in het basismateriaal; minimum, regulier en plus. Een heldere bewegwijzering in het leerlingenmateriaal zorgt ervoor dat elke leerling zijn eigen leerroute kan volgen, op zijn eigen niveau zonder extra instructie. Daarnaast biedt Alles telt optioneel het maatschrift, speciaal voor de zwakke rekenaars.

les 23 en 24

C

1

blok 6

Niveaudifferentiatie Alles telt helpt jou de zwakkere rekenaar naar het juiste niveau te tillen én de sterke rekenaar uit te dagen. De zwakkere rekenaars daag je uit met een eigen maatschrift, dat het reguliere werkschrift vervangt. De maatschriften bieden meer hulp dan de werkschriften. De doelen zijn wel gelijk. In groep 6 tot en met 8 krijgt de leerling meer herhaling in het maatschrift. Zo werkt de leerling toe naar referentieniveau 1F. Voor de meer- en hoogbegaafde rekenaars is er naast het reguliere werkschrift nog het plusschrift. Hierin staan pittige en uitdagende opdrachten. Vaak in de vorm van een puzzel of een raadsel. En zijn er actuele opdrachten als extra verrijking. Zo krijgt de sterke rekenaar de uitdaging die hij verdient.

Tempodifferentiatie Leerlingen werken tijdens het zelfstandig werken in hun eigen tempo. Als ze klaar zijn met de opgaven zien ze de doorverwijzing naar de 12 extra pagina’s ‘Even snel’, ‘Verder’ en ‘Plus’ aan het eind van elk blok.

61

C

1

Hoeveel glazen kun je vullen? Kleur ze. In een glas kan 5 dl.

aa �,� liter

ab

blok 6

58

les 23 en 24

Hoeveel glazen kun je vullen? Kleur ze. a In dit glas past 0,5 liter. Hoeveel glazen kun je vullen?

b In dit kopje past 0,2 liter. Hoeveel kopjes kun je vullen?

c In dit glaasje past 0,1 liter. Hoeveel glaasjes kun je vullen?

In een glas kan 0,25 l.

� liter c In een glas kan 0,125 l.

In een glas kan 0,2 l.

be

In de fles kan 0,75 l. Hoeveel glazen vul je dan? a

aa

Maak de grafiek van Jesse verder af. tijd (sec)

Werkschrift

b

c

C

2

d

Reken met sprongen. Vul in. �,� a

b

�,�

Beantwoord de vragen over de 100 meter van Jesse en Daniël.

afstand (m)

2

10

4

22

6

38

8

54

10

72

12

86

14

100

b Vul de tabel van Daniël in. tijd (sec)

afstand (m)

meter

2 CD

bd

� De som is 2 × 0,5 =

100

�,��

c

80

� De som is

� ×

=

d �,��

iël

n Da

60

� De som is

×

=

� De som is

×

=

40

C

3

20 0

bc

2

4

6

8

10

Maak de getallen vast op de goede plek.

�,�

�,�

�,�

�,�

�,�

�,�

�,�

�,�

12 14 seconde

Wat kun je vertellen over de wedstrijd tussen Jesse en Daniël?

2 4

C

6

bd

8

4

Over welke sport gaat deze grafiek, denk je?

Vul in. a ×

b 2

c ×

2

d ×

2

×

10

0,5

0,4

1,6

1,9

12

0,3

1,5

3,4

9,5

14

5 CD

even snel

8

blz. 116 32 - -33119

verder

blz. 120 34 - -35123

plus

blz. 124 36 - -37127

computer

Reken uit. a 123 + 67 =

b 157 – 43 =

c 6 × 14 =

d 72 : 6 =

144 + 56 =

234 – 28 =

5 × 19 =

68 : 2 =

184 + 36 =

645 – 27 =

7 × 13 =

92 : 4 =

2

Maatschrift


Differentiëren met slimme software Laat techniek het werk doen. De oefensoftware en toetssoftware ondersteunen het differentiëren optimaal. De oefensoftware zet onder andere oefensessies op maat klaar op basis van de toets- en oefenresultaten. Daarnaast zet de software op basis van de toets­ resultaten groepsplannen en handelingsplannen voor je klaar.

Taalbeleid voor taalzwakke leerlingen Alles telt heeft een sterk en herkenbaar taalbeleid ontwikkeld in samenwerking met het Freudenthal Instituut. Het taalbeleid legt instructietaal, lastige rekenwoorden en rekenbegrippen uit. Taal mag geen drempel zijn bij het leren rekenen. Daarnaast biedt Alles telt ook taalsteun voor het maken van de Cito-toetsen, die vaak erg talige opgaven bevatten. Per groep zijn er een aantal opgaven herschreven door het Freudenthal Instituut naar Cito-achtige vraagstellingen, zodat leerlingen kennismaken met deze manier van vraagstellen.

Optimaal differentiëren door: • Vier heldere leerroutes: minimum, regulier, plus en maatschrift. • Bij elke opgave een verwijzing naar de moeilijkheidsgraad. • Het extra plusschrift en actuele opdrachten in te zetten voor zeer goede rekenaars (groep 3 t/m 8). • Het vervangende maatschrift in te zetten voor zwakkere rekenaars (groep 3 t/m 8). • De groepsplannen en handelingsplannen op maat die automatisch klaarstaan op basis van toetsresultaten. • Toets- en oefensoftware op maat. • Tempodifferentiatie: ‘even snel’, ‘verder’ en ‘plus’ pagina’s. • Taalbeleid voor taalzwakke leerlingen.

Leerlijnen Alles telt voldoet aan alle kerndoelen voor rekenen en de TAL-tussendoelen. De methode sluit ook aan op de Cito-toetsen en de doorlopende leerlijnen uit het rapport Meijerink. In schooljaar 2010-2011 zijn de referentieniveaus 1F en 1S conform doorlopende leerlijnen in het basis­onderwijs ingevoerd. Bij de uitwerking van de leerlijnen van Alles telt is kritisch gekeken naar de beschrijving van de referentieniveaus. Het reguliere programma dekt de doelen van het niveau 1S. De stof in de maatschriften dekt de doelen van het niveau 1F. Het digitale leerlijnenoverzicht met uitleganimaties bij Alles telt geeft een goed inzicht in de opbouw van de leerlijnen. 9


Volgen en sturen Met Alles telt kun je het leerproces van je leerlingen optimaal volgen en sturen. Je krijgt inzicht in de rekenresultaten door de toetsen en signaleringslessen.

Heldere rapportages, onderbouwd advies Neem je de toetsen digitaal af? Dan heb je met één druk op de knop direct zicht op de rekenprestaties van de groep of per leerling. Ook draai je eenvoudig rapportages uit per leerlijn of per blok. In de digitale omgeving zie je groeps- en handelingsplannen per leerling op maat op vier niveaus. Je ziet welke leerling extra uitdaging aankan en welke juist herhalingsoefeningen nodig heeft. Zo kun je eenvoudig het leerproces van de leerlingen volgen en sturen.

Goede voorbereiding Cito-toetsen De formulering en de verschillende soorten opgaven binnen Alles telt sluiten aan op de LOVS-toetsen en de eindtoets van het CITO. Zo bereid je leerlingen uitstekend voor op deze toetsen.

Toetsresultaten Met één druk op de knop kies je gewenste rapportages. Per groep, per leerling of per leerlijn.

10


Opbrengstgericht werken

Effectieve instructie •  Ondersteuning instructies door uitleganimaties op digibord en in oefensoftware; • Op het digibord: leerdoelen en activeren voorkennis.

Leerrendement De optimale differentiatie op vier niveaus, en het scherpe zicht op de resultaten zorgen gegarandeerd voor een hoog leerrendement.

Afhankelijk van de resultaten kun je in de toetsweek drie dagen lang remediëren, herhalen en verrijken. Hiervoor maak je gebruik van printbladen en aanwijzingen in de handleiding. Ook kun je op basis van de resultaten samen met de leerling een leerplan opstellen voor het volgende blok. De groepsplannen geven direct overzicht op de leerdoelen van het volgende blok en een advies welke route je de leerlingen kunt laten volgen.

Voldoet aan de kerndoelen In Alles telt zijn alle kerndoelen verwerkt en de methode ondersteunt de leerkracht optimaal bij het behalen van de referentieniveaus 1F en 1S met de groep.

Toetsen Met Alles Telt toets je structureel. Naast de toetsweken houd je met Alles telt continu een vinger aan de pols door de tussentijdse evaluatie in elke lesweek en drie beheersingstoetsen.

Met Alles telt ben je verzekerd van opbrengst­gericht werken door: • Effectieve instructie, ondersteunt door uitleganimaties en heldere leerdoelen op het digibord; • Systematische toetsing; • Structurele herhaling en onderhoud; • Heldere (toets)rapportages en verwijzingen (per groep en per leerling); • Sterke differentiatie en verlengde instructie op maat.

11


Materialen en software Pakketsamenstelling Digitaal

Materialen - papier

Voor de leerkracht Methodestartpagina met digibordsoftware

Basis groep 3 t/m 8 Handleiding Groepsmap Leerlingenboek Werkschriften Maatschriften Antwoorden werkschriften Antwoorden maatschriften

Bij de les • Digibordsoftware met o.a. interactieve oefeningen, uitleganimaties, rekenhulpmiddelen en pdf’s. • Leerlingmaterialen. • Printbladen: toetsen, remediëren, herhalen. • Extra’s: actuele opdrachten (verrijking).

Extra groep 3 t/m 8 Toetsschriften Plusschriften Antwoorden plusschriften Kwismeesters

Voortgang • Toets- en oefenresultaten (per blok en leerlijn). • Groeps- en handelingsplan. Algemene ondersteuning • Leerlijnenoverzicht met uitleganimaties, toetsdoelen­ overzicht gekoppeld aan de referentieniveaus, overstapprogramma, algemene inleiding, online starttraining, etc.

Groep 1-2 Kleuterideeënmap Vertelplaten

Voor leerlingen groep 3-8 Leerlingsoftware oefenen en toetsen • Twee soorten oefensessies - gekoppeld aan leerstof lessen - op maat op basis van toets- en oefenresultaten • Oefensessies en toetsen worden automatisch nagekeken en resultaten bijgehouden. • Digitale toetsen met zelfde opbouw en inhoud als papieren toetsen. • Rapportages per groep/leerling en per blok of leerlijn. • Gericht advies per leerling voor remediëren, verrijken, herhalen. Voor leerlingen groep 1-2 Leerlingsoftware oefenen

Werkschrift

Maatschrift 12

Plusschrift

*D  e werkschriften zijn te bestellen per sets van 5 stuks. Zowel de maatschriften als de plusschriften zijn te bestellen per stuk.


Materialen Handleiding De handleiding bestaat uit zes losse katernen, één per blok. Hierin staan de lesbeschrijvingen en suggesties voor het hoofdrekenen, lesverloop en andere lessuggesties. Groepsmap De groepsmap bevat onder andere de algemene inleiding, een jaargroepinleiding en alle kopieerbladen. Leerlingenboek Er zijn per leerjaar twee leerlingenboeken, een deel A en deel B. In leerlingenboek A zitten de lessen uit blok 1 t/m 3. Leerlingenboek B beslaat de lessen van blok 4 t/m 6. Na elk blok zijn er vanaf groep 4 extra pagina’s Even snel (automatiseren), Verder (herhalingsopgaven) en Plus (verrijkingsopgaven) opgenomen. In groep 3 staan deze opgaven in het werkschrift. Werkschrift In groep 3 en 4 vindt de verwerking voornamelijk plaats in de werkschriften. Vanaf groep 5 is er nog maar één werkschrift per leerjaar. In de werkschriften staan de opgaven die wat lastig in een rekenschrift te maken zijn, zoals opgaven met tabellen, tekenwerk en meetkundige opgaven. Maatschrift Voor de zwakke rekenaars is er een speciaal maatschrift dat het werkschrift vervangt. De oefenstof in het maatschrift sluit aan bij die van het leerlingenboek, maar het niveau is aangepast aan leerlingen die minder aan kunnen. Bovendien biedt het maatschrift meer oefening van de basisvaardigheden. Bijna alle verwerking van de leerstof vindt plaats in het maatschrift, zodat een extra rekenschrift niet nodig is.

Plusschrift Leerlingen die goed kunnen rekenen, worden in eerste instantie opgevangen met de Pluspagina’s in het leerlingenboek. Zeer goede rekenaars, die ook daar snel klaar mee zijn, kunnen verder werken in het plusschrift. In het plusschrift is leerstof opgenomen die net weer iets moeilijker is. Het gaat om uitdagende stof met rekenpuzzels, doordenkertjes, raadsels en dergelijke. Toetsschrift Met de toetsschriften kunnen leerlingen de signaleringstoetsen maken. De schriften bevatten verder 3 beheersingstoetsen en informatie voor ouders. Er zijn: • reguliere toetsschriften (groep 3 t/m 8); • toetschriften bij de maatschriften (groep 5 t/m 8). De toetsen zijn ook beschikbaar als kopieerbladen in de groepsmap. En ze zijn digitaal beschikbaar via de Methodestartpagina. Antwoordenboek Met de antwoordenboeken van Alles telt kunnen de leerlingen eventueel zelf hun werk nakijken. De antwoordboeken zijn namelijk de ingevulde varianten van boeken en schriften. Kwismeester De Kwismeester is een opzetboek waarmee leerlingen in tweetallen elementaire automatiseringsoefeningen doen. De ene leerling geeft de som op, de andere geeft het antwoord. Zo is oefenen niet alleen zinvol, maar ook gewoon leuk.

Alles telt op de tablet Schooltas toont lesmethodes van ThiemeMeulenhoff op tablet, laptop of PC. Met leerboeken, werkboeken en een persoonlijk schrift. Met de Schooltas App heb je alles van de methode, van groep 3 tot en met groep 8 binnen handbereik op je tablet. Maar Schooltas is veel meer. Je kunt ook tekst, audio en video toevoegen. En delen. Zo vinden we samen het leren opnieuw uit. Meer informatie lees je op www.schooltas.net. 13


Overzichtelijk vormgegeven Alles telt is een overzichtelijke methode. Dat blijkt ook uit de vormgeving. We kozen voor een rustige vormgeving, met een goede balans tussen tekst en beeld.

1 Rust op de pagina

2 Kleurgebruik

De lijnen tussen de opgaven zorgen ervoor dat de opgaven helder zijn afgebakend.

les 2 1 CD

2 CD

CD 3

4 CD

3

20 Maak de sommen. a 5+5= 3+3= 4+4= 2+2=

b 4+5= 3+2= 3+4= 2+1=

c 8+8= 6+6= 9+9= 7+7=

d 7+6= 9+8= 8+7= 5+6=

blok 1

les 23

C

1

Hoeveel broodjes bakt de bakker? Hoe tel jij?

C

2

Hoe tel jij?

C

3

Hoe tel jij?

Maak de rijen af. Schrijf de getallen in je schrift. a 3

4

5

8

d 11

12

13

16

b 8

9

10

13

e 14

15

16

19

c

7

8

11

f 16

17

18

21

6

De helft of bijna de helft.

Maak de sommen. Welke sommen kunnen je helpen? a 4−2= b 4−3= 6−3= 6−4= 8−4= 8−5= 10 − 5 = 10 − 4 = Van weinig naar veel geld. Zet de bedragen op een rij. a b

€ 14

5 CD

blok 1

De groepskleuren komen telkens terug op de pagina (in de beelden) en zorgen zo voor rust. Het ontwerp is getest op kleurenblindheid.

c 18 14 16 12

− − − −

c

€6

d 17 14 16 11

9= 7= 8= 6=

d

− − − −

9= 8= 7= 6=

e

€7

€9

€ 16

Tel de punten. a Hoeveel punten hebben de kinderen? Floor … punten

Mats … punten

1 2

1 4

5

Sanne … punten

2

Timo … punten

1 4

2

5

1 4

5

2

4 5

b Wie heeft er gewonnen? werkschrift

blz. 2

computer

werkschrift

3 Functioneel gebruik van beelden Binnen de opgaven wordt gebruik gemaakt van functionele fotografie: bijvoorbeeld een foto van een echte maatbeker. Illustratieve tekeningen komen nauwelijks voor. Hier is ook weer bewust voor gekozen in verband met rust op de pagina. Bij de keuze van de beelden is nadrukkelijk rekening gehouden met de belevingswereld van de leerlingen. Ook met diverse geloofsopvattingen en multiculturele aspecten is zoveel mogelijk rekening gehouden.

14

blz. 19

maatschrift

blz. 28 en 29

computer


Kleuterpakket Wil je kleuters voorbereiden op rekenonderwijs? Dat kan. Voor groep 1 en 2 van het basisonderwijs heeft Alles telt een volledig kleuterpakket. Het pakket bestaat uit een kleuterideeënmap, kleutervertelplaten en digibord- en oefensoftware. Hiermee bereid je kleuters op een speelse manier voor op de rekenlessen. Kleuterideeënmap De kleuterideeënmap is een multomap voor de leerkracht, met daarin leuke ideeën en suggesties voor rekenwiskundige activiteiten. Activiteiten voor in de kring, speelwerkles, voor buiten of in het speel­lokaal, in de hoeken en op thema’s. Jij beslist op welke manier en in welke volgorde je de suggesties gebruikt. De leerlijnen die centraal staan zijn: • Getallenbegrip • Meetkunde • Meten • Tijdsbegrip

Vertelplaten Met de kleutervertelplaten stimuleer je de reken­ wiskundige ontwikkeling van jonge kinderen. Elke vertelplaat bevat een afbeelding en een pagina met toelichting voor de leerkracht. Hier vind je extra uitleg en vragen die je met de klas kunt bespreken en behandelen. Alle vragen en verhaallijnen zijn toegespitst op de brede ontwikkeling van kleuters. Digibord- en oefensoftware kleuters De digibord- en oefensoftware vind je in één lesomgeving, de Methodestartpagina. Alles telt op het digitale schoolbord voor groep 1 en 2 biedt lesideeën waarmee de kleuters interactief en op een speelse manier kennismaken met tellen en rekenen. Met de oefensoftware maken de kleuters een ontdekkingstocht door de verschillende hoeken van een virtueel lokaal en oefenen ze op een speelse manier met tellen en rekenen.

15


Software Methodestartpagina; de online lesomgeving Met de Methodestartpagina van Alles telt heb je toegang tot alle materialen. Deze overzichtelijke startpagina biedt toegang tot digibordsoftware, de blader-pdf’s van alle handleidingen, boeken, werkschriften, alle (instructie)filmpjes, alle printbladen, toetsen, extra oefeningen, actuele opdrachten (plusleerlingen), resultaten­overzichten, groeps- en handelingsplannen. Vanuit de Methodestartpagina kun je snel en eenvoudig de les voorbereiden, de les geven en het leerproces van leerlingen volgen en sturen. Ook leerlingen hebben hun eigen lesomgeving waar ze toegang hebben tot onder andere oefenen en toetsen. Digibordsoftware Voor het digitale schoolbord is software beschikbaar met alle pagina’s van het leerlingenboek, het werkschrift en het maatschrift. Het digibord zet je dagelijks in voor je rekenlessen. Je hebt direct overzicht van de lesfasen introductie, instructie en verwerking. Ook biedt Alles telt voor het digibord allerlei praktische rekentools, zoals een rekenrek, allerlei standaard oefenvormen, geld, klokken, getallenlijnen, inhoudsmaten, kladblaadjes en dergelijke. Hoofdreken­ opgaven, leerdoelen en uitleganimaties kun je bij het leerlingenmateriaal tonen. Via Rekenmaar is een begeleide inoefening met de leerlingen mogelijk. Oefensoftware Alles telt heeft unieke software met een koppeling tussen oefenen en toetsen. De software heeft, net als de hele methode, een jaarstructuur van 6 blokken. Binnen de blokken sluit de oefensoftware aan op de 5 lesweken. In de lay-out wordt dezelfde markering toegepast als in het leerlingenboek om de herkenbaar­ heid zo groot mogelijk te maken. Elke oefensessie start met een uitleganimatie die aansluit bij je instructie.

Al het materiaal van Alles telt op één plek:

De oefensoftware is vooral gericht op: • het oefenen en toepassen van rekenstrategieën; • het automatiseren, dus het verhogen van de snelheid en de vaardigheid in het toepassen van rekenstrategieën. De software is voorzien van uitgebreide feedback. Er zijn twee soorten oefensessies: • oefensessies die gekoppeld zijn aan de leerstof van de lessen; • oefensessies op maat op basis van de toets- en oefenresultaten. Het computerprogramma zet automatisch de juiste sessie klaar. De leerlingen kunnen dus geheel zelfstandig werken. Leerkrachten kunnen ook zelf oefensessies samenstellen en klaarzetten voor leerlingen. Het Spelplein Het Spelplein is onderdeel van de oefensoftware. Op de website Spelplein vinden leerlingen uitdagende rekenspellen waar zij vrij uit kunnen kiezen. Deze spellen zijn gekoppeld aan een jaargroep. Toetssoftware De toetsen van Alles telt zijn er ook in een digitale variant. Deze toetsen hebben dezelfde opbouw en inhoud als de papieren toetsen. Elke toets start met een hoofdrekenopgave. Heldere rapportages, onderbouwd advies Met Alles telt kun je het leerproces optimaal volgen en te sturen. Of je nu wilt weten hoe de hele groep ervoor staat of hoe een individuele leerling presteert: alles is direct inzichtelijk dankzij de heldere rapportages. Deze kun je per groep of leerling, maar ook per leerlijn of per blok uitdraaien. Op basis van de rapportage geeft Alles telt advies in de vorm van een groepsplan op maat. Hierin zie je precies welke stof nog aandacht nodig heeft. Daarnaast biedt Alles telt ook handelings­ plannen per leerling.

• Vanuit de Methodestartpagina geef je les en bereid je de les voor, op school of thuis. • Met één druk op de knop heb je de gewenste rapportages. • Leerkrachten die voor meerdere groepen staan, wisselen eenvoudig tussen de verschillende groepen. • De Methodestartpagina is zeer gebruiksvriendelijk. Invallers en leerkrachten die samen voor één groep staan vinden snel hun weg en hebben direct overzicht. • Ook leerlingen hebben een eigen Methodestartpagina, met toegang tot de oefen- en toetssoftware.


Toetsresultaten Met één druk op de knop kiest u gewenste rapportages. Per groep, per leerling of per leerlijn.

Groepsplan Op basis van de rapportage geeft Alles telt advies in de vorm van een groepsplan op maat. Deze wordt opgesteld voor vier niveaus: regulier, plus, minimum en maatschrift. Groepsplan Groep 5A: blok 4

Groep/namen

7-1-2013 tot en met 15-02-2013

Doel: beheersen

Nieuwe stof

Aanpak/methodiek (hoe) Materiaal

Reguliere lijn

Toets blok 4

Geld

Basisstof

– Basisinstructie

* 60% - 80%

– Betekenis en gebruik van de komma in geldbedragen

Benthe Kim Anouk Charlotte Roos Sander

Getalrelaties en getalbegrip

* Leerlingenboek 5b: pag. 2 t/m 31 alles behalve gesloten bolletjes * Werkschrift 5: pag. 32 t/m 41 * Oefensoftware 5-niveau B * Toets 5 blok 4 toetsschrift pag. 17 t/m 20 (incl extra) of software

Cijferen

Cijferen

– Kolomsgewijs optellen en aftrekken

– Aandacht voor splitsen in honderdtallen-tientalleneenheden

Basisvaardigheden

Basisvaardigheden

Basisvaardigheden

– Tafels 1 t/m 10 geautomatiseerd – Handig rekenen tot 100 – Optellen en aftrekken tot 1000

– Vermenigvuldigen met getallen groter dan 10 – Delen zien als het omgekeerde van vermenigvuldigen

– Vermenigvuldigen boven de 10 via splitsen in tientallen en eenheden – Alle tafels dagelijks 5 minuten even oefenen

– Aanvullen van getallen tot 1000

Meten en Meetkunde

Meten en Meetkunde

Rekenen tot 1000

– Omtrek meten

– Relatie tussen omtrek en oppervlakte – Relatie l, cl, ml

– Via springen en rijgen op de getallenlijn – Aandacht voor verinnerlijken

Inhoud/volume

Tabellen en grafieken

Extra oefenstof: – Kwismeester oefenbladen 1 t/m 10 – Herhalingsbladen blok 4 – Verder: leerlingenboek pag. 36 t/m 39

– Rekenen tot 1 kilo/1 liter

– Beeld en staafgrafiek

Pluslijn

Toets blok 4

Geld

Basisstof

– Verkorte basisinstructie

* Minimum: 80%

– Betekenis van de komma in geldbedragen

Daan Sandra

Getalrelaties en getalbegrip

* Leerlingenboek 5b: pag. 2 t/m 31 gesloten bolletjes * Werkschrift 5: pag. 32 t/m 41 * Plusschrift 26 t/m 33 * Oefensoftware 5-niveau C * Toets 5 blok 4 toetsschrift pag. 17 t/m 20 (incl extra) of software

– Aanvullen van getallen tot 1000

Cijferen – Kolomsgewijs optellen en aftrekken

Basisvaardigheden

Basisvaardigheden

Basisvaardigheden

– Tafels 1 t/m 10 geautomatiseerd – Handig rekenen tot 100 – Optellen en aftrekken tot 1000

– Vermenigvuldigen met getallen groter dan 10 – Delen zien als het omgekeerde van vermenigvuldigen

– De leerlingen eerst zelf strategieën laten uitzoeken om te vermenigvuldigen boven de 10. – De strategie ook laten uitproberen met grotere getallen. Is dit de meest handige?

Meten en Meetkunde

Meten en Meetkunde

Rekenen tot 1000

– Omtrek meten

– Relatie tussen omtrek en oppervlakte – Relatie l, cl, ml

– Hoofdrekenend met meerdere strategieën

Inhoud/volume

Tabellen en grafieken

Cijferen

– Rekenen tot 1 kilo/1 liter

– Beeld en staafgrafiek

– Aandacht voor splitsen in honderdtallen-tientalleneenheden – Alvast ervaringen opdoen met wisselen

Extra – Eerlijk delen – Schatten

Organisatie

Aandachtspunten

Dagelijks hoofdrekenen incl. Tafels

Anouk en Sander: onzekerheid wegnemen door dagelijks te evalueren met focus op wat goed gaat

Doen de basisinstructie en daarna zelfstandig werken Indien nodig de uitleganimaties herhaald laten bekijken Leerlingen die klaar zijn met hun opgaven kunnen de dichte bolletjes opgaven proberen

Na korte instructie gaan de leerlingen meteen zelfstandig aan de slag In de lessen 5 - 10 - 15 - 20 25: 15 minuten opdrachten plusschrift bespreken

Sandra: letten op gehaastheid. Na het afronden van een opdracht eerst nakijken en narekenen Daan: op de computer zelf opgaven laten bedenken voor andere leerlingen voor meten en meetkunde

Extra oefenstof: – Plus: leerlingenboek pag. 36 t/m 43 – Extra opdrachten met actualiteit Methodesite

17


Methodestartpagina

Handig in combinatiegroepen Eenvoudig wisselen tussen groepen.

Digibordsoftware Vanaf de Methodestartpagina kun je direct de digibordsoftware bekijken.

18


Toetsresultaten Met ĂŠĂŠn druk op de knop kies je de gewenste rapportages. Per groep of per leerling of per blok of leerlijn.

Groepsplan Op basis van de toetsresultaten geeft Alles Telt advies in de vorm van een groepsplan op maat. Deze worden op vier niveaus opgesteld: Plus, Regulier, Minimum, Maatschrift.

19


Methodestartpagina

Groepsplan Op basis van de rapportage geeft Alles telt advies in de vorm van een groepsplan op maat. Deze wordt opgesteld voor vier niveaus: regulier, plus, minimum en maatschrift.

Groepsplan Groep 5A: blok 4

Groep/namen

7-1-2013 tot en met 15-02-2013

Doel: beheersen

Aanpak/methodiek (hoe) Materiaal

Toets blok 4

– Basisinstructie

* 60% - 80%

Benthe Kim Anouk Charlotte Roos Sander

Getalrelaties en getalbegrip – Aanvullen van getallen tot 1000

Cijferen – Kolomsgewijs optellen en aftrekken

Cijferen – Aandacht voor splitsen in honderdtallen-tientalleneenheden

Basisvaardigheden – Tafels 1 t/m 10 geautomatiseerd – Handig rekenen tot 100 – Optellen en aftrekken tot 1000

Basisvaardigheden – Vermenigvuldigen met getallen groter dan 10 – Delen zien als het omgekeerde van vermenigvuldigen

Basisvaardigheden – Vermenigvuldigen boven de 10 via splitsen in tientallen en eenheden – Alle tafels dagelijks 5 minuten even oefenen

Meten en Meetkunde – Omtrek meten

Meten en Meetkunde – Relatie tussen omtrek en oppervlakte – Relatie l, cl, ml

Rekenen tot 1000 – Via springen en rijgen op de getallenlijn – Aandacht voor verinnerlijken

Inhoud/volume – Rekenen tot 1 kilo/1 liter

Tabellen en grafieken – Beeld en staafgrafiek

Pluslijn

Toets blok 4

– Verkorte basisinstructie

* Minimum: 80%

Geld – Betekenis van de komma in geldbedragen

Daan Sandra

Getalrelaties en getalbegrip – Aanvullen van getallen tot 1000

Cijferen – Kolomsgewijs optellen en aftrekken

Basisvaardigheden – Tafels 1 t/m 10 geautomatiseerd – Handig rekenen tot 100 – Optellen en aftrekken tot 1000

Basisvaardigheden – Vermenigvuldigen met getallen groter dan 10 – Delen zien als het omgekeerde van vermenigvuldigen

Basisvaardigheden – De leerlingen eerst zelf strategieën laten uitzoeken om te vermenigvuldigen boven de 10. – De strategie ook laten uitproberen met grotere getallen. Is dit de meest handige?

Meten en Meetkunde – Omtrek meten

Meten en Meetkunde – Relatie tussen omtrek en oppervlakte – Relatie l, cl, ml

Rekenen tot 1000 – Hoofdrekenend met meerdere strategieën

Inhoud/volume – Rekenen tot 1 kilo/1 liter

Tabellen en grafieken – Beeld en staafgrafiek

Cijferen – Aandacht voor splitsen in honderdtallen-tientalleneenheden – Alvast ervaringen opdoen met wisselen

Extra – Eerlijk delen – Schatten

20

Nieuwe stof

Reguliere lijn

Geld – Betekenis en gebruik van de komma in geldbedragen

Basisstof * Leerlingenboek 5b: pag. 2 t/m 31 alles behalve gesloten bolletjes * Werkschrift 5: pag. 32 t/m 41 * Oefensoftware 5-niveau B * Toets 5 blok 4 toetsschrift pag. 17 t/m 20 (incl extra) of software Extra oefenstof: – Kwismeester oefenbladen 1 t/m 10 – Herhalingsbladen blok 4 – Verder: leerlingenboek pag. 36 t/m 39

Basisstof * Leerlingenboek 5b: pag. 2 t/m 31 gesloten bolletjes * Werkschrift 5: pag. 32 t/m 41 * Plusschrift 26 t/m 33 * Oefensoftware 5-niveau C * Toets 5 blok 4 toetsschrift pag. 17 t/m 20 (incl extra) of software Extra oefenstof: – Plus: leerlingenboek pag. 36 t/m 43 – Extra opdrachten met actualiteit Methodesite

Organisatie

Aandachtspunten

Dagelijks hoofdrekenen incl. Tafels

Anouk en Sander: onzekerheid wegnemen door dagelijks te evalueren met focus op wat goed gaat

Doen de basisinstructie en daarna zelfstandig werken Indien nodig de uitleganimaties herhaald laten bekijken Leerlingen die klaar zijn met hun opgaven kunnen de dichte bolletjes opgaven proberen

Na korte instructie gaan de leerlingen meteen zelfstandig aan de slag In de lessen 5 - 10 - 15 - 20 25: 15 minuten opdrachten plusschrift bespreken

Sandra: letten op gehaastheid. Na het afronden van een opdracht eerst nakijken en narekenen Daan: op de computer zelf opgaven laten bedenken voor andere leerlingen voor meten en meetkunde


Toetsresultaten Met ĂŠĂŠn druk op de knop kiest u gewenste rapportages. Per groep, per leerling of per leerlijn.

21


Leerlingenboek

Leerkrachtgebonden en zelfstandig werken De blauwe kleur geeft aan dat een les of opgave leerkracht­ gebonden is. De groene kleur geeft aan dat een les of opgave zelfstandig gemaakt kan worden. Elke leerkrachtgebonden les bevat een opgave die zelfstandig gemaakt kan worden. Dat is bijvoorbeeld een handig moment om even te switchen in een combinatiegroep.

Verwijzing volgende activiteit leerlingen Op elke pagina staat onderaan een verwijzing naar de volgende rekenactiviteit die gedaan moet worden. Deze stappen zijn onder­verdeeld in niveau. Voor leerkrachten en leerlingen is in één oogopslag helder wat er gedaan of gemaakt moet worden.

4

blok 1

C

1

Breuken.

C

2

Verdelen door te vouwen. Vouw in gelijke stukken. a In 2 stukken. b In 4 stukken. c In 8 stukken. d Kan het nog anders?

C

3

Verdelen door te knippen. Verdeel een stuk touw eerlijk met je groepje.

C

4

Voor hoeveel kinderen is er een stuk pizza? Bij welke pizza zijn de stukken het grootst? 1 2 3

werkschrift

22

les 3

5 druiven een kwart appel een halve banaan 8 aardbeien 1 4 sinaasappel 1 8 liter slagroom

blz. 3

maatschrift

4

blz. 4 en 5

computer


Voorbeeldpagina uit een leerlingenboek voor groep 5

C

les 4 1

Pizza’s verdelen. 1

aa

2

2

5

3

b Van welke pizza krijg je het grootste stuk?

In hoeveel stukken moet iedere pizza?

bd

c Teken 3 cirkels en teken de verdeling van de pizza’s erin.

C

blok 1

Teken en verdeel een pizza voor 3 kinderen.

Touw verdelen.

160 cm

160 cm

160 cm

Moeilijkheidsgraad Vanaf de 2e helft groep 4 wordt de moeilijkheidsgraad van de opgave aangeduid met behulp van oranje bolletjes. Door deze heldere bewegwijzering in het materiaal kan iedere leerling zonder extra instructie zijn eigen traject volgen. Er zijn 3 trajecten: Het minimumtraject, het reguliere traject en het plustraject. Het minimumtraject is het open oranje rondje, regulier is blanco en het plustraject wordt aangegeven met het dichte oranje rondje. Deze aanduiding van de oranje bolletjes wordt ook gehanteerd in de leerlingsoftware.

aa b

In hoeveel stukken moet ieder touw geknipt worden? b Van welke kleur krijg je het langste stuk? c Hoe lang is ieder stuk?

3 CD

Hoeveel is het ongeveer samen?

489 + 502 ≈ 1000

aa

b 396 + 405 ≈ 337 + 448 ≈

302 + 401 ≈ c 697 + 292 ≈

4 CD

Reken uit. 21 : 3 = 30 : 3 = 36 : 6 = 40 : 8 =

aa

bd b 35 77 64 80

: : : :

7= 7= 8= 8=

c 30 28 45 42

werkschrift

: : : :

6= 4= 9= 7=

blz. 3

bd

72 90 104 75

: : : :

6= 6= 8= 5=

computer

Nieuwe stof en bekende stof Nieuwe stof wordt aangeduid met een dicht rondje rondom het opgavenummer, terwijl bekende stof wordt aangeduid met een open rondje rondom het opgavenummer. Deze open rondjes vormen hiermee een onderhoudsleerlijn.

23


Werkschrift

Leerroutes op drie niveaus In het werkboek kun je net als in het leerlingenboek door middel van de open en gesloten bolletjes de moeilijkheidsgraad zien. Zo volgt elke leerling ook hier eenvoudig zijn eigen leerroute.

C

1

les 16 en 17

blok 6

58

Vul in. Maak vast aan de getallenlijn. D

H T

E

1

2

1

1

aa

D

H T

E

1211

1000

C

C

2

3

1100

b

D

bc

E

D

1421

1312

1200

H T

E

1213

1300

1400

1500

Tel verder of terug met sprongen.

aa

950

1000

1050

1350

b

1530

1520

1510

1450

c

750

1000

1250

2750

bd

2275

2025

1775

275

Schrijf de getallen in cijfers.

aa

ab Kwitantie

Kwitantie Ontvangen van

de heer Polet

Ontvangen van

de heer Driessen

Bedrag

Bedrag

Bedrag in letters

eenduizend vierhonderdvijftig euro

Bedrag in letters

eenduizend negenennegentig euro

Datum

23 juni

Plaats

Duindorp

Datum

25 augustus

Plaats

Duindorp

Handtekening

Handtekening

c eenduizend tweehonderd drieënvijftig

4 CD

H T

bd

eenduizend achthonderdtien

eenduizend vierhonderd negenenveertig

tweeduizend driehonderd vierenvijftig

eenduizend elf

tweeduizend tweehonderd vijfenzeventig

Reken handig. Begin steeds met de makkelijke som.

aa

b 5 × 40 =

c 2 × 59 =

2 × 50 =

5 × 41 =

2 × 60 =

4 × 26 =

2 × 49 =

5 × 39 =

2 × 61 =

4 × 24 =

even snel

24

bd

2 × 51 =

blz. 116 - 119

verder

blz. 120 - 123 plus

4 × 25 =

blz. 124 - 127 computer


Voorbeeldpagina uit een werkschrift voor groep 5

C

les 18 en 19 1

blok 6

59

Reken door naar 1000.

Tempodifferentiatie Verwijzing naar extra pagina’s op drie niveaus voor de leerlingen die eerder klaar zijn.

aa 1

× 100

× 10

–1

:9

– 11

× 10

×2

× 70

+ 70

: 70

× 120

+ 160

× 20

×9

+ 90

: 90

+ 91

× 10

×5

×5

×5

– 25

×2

– 200

1000

b

3

1000

c

4

1000

bd 5

2 CD

1000

Vul in. De sprongen zijn even groot.

aa

150

100

b

250

160

145

bc

150

400

160

305

95

225

even snel

150

550

160

465

95

320

150

160

95

blz. 116 - 119

700

625

415

150

850

160

785

95

510

verder

150

160

945

95

605

blz. 120 - 123 plus

1000

1105

95

700

795

blz. 124 - 127 computer

25


Ondersteuning en extra’s Met Sprongen Vooruit inzetten naast Alles telt Heeft jouw school het materiaal Met Sprongen Vooruit aangeschaft, maar weet je nog niet goed hoe je dit kunt inzetten naast de rekenmethode? Het Spring­programma van Alles telt biedt de oplossing. Het Springprogramma bestaat uit duidelijke tabellen, waarin je precies kunt zien welke onderdelen uit Alles telt kunnen worden vervangen door activiteiten uit Met Sprongen Vooruit. Het programma is uitgewerkt door Alette Lanting, zij is gespecialiseerd in trainingen en workshops op het gebied van rekenen en in het bijzonder Met Sprongen Vooruit. Het Springprogramma is gratis beschikbaar in de Methodestartpagina.

Extra oefenen bij rekenen Oefenen, verrijken en remedieren: extra materiaal voor rekenen. Voor het vak rekenen kun je extra methode-onafhankelijk oefenmateriaal inzetten in de groep, waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. Voor rekenen zijn er bijvoorbeeld 26

de producten van Ajodakt, Topklassers en Stenvert. Deze bieden een brede variatie in werkvormen waardoor je goed kunt inspelen op elke specifieke leerbehoefte, thuis of op school. Op de website www.thiememeulenhoff.nl/zelfstandigwerken vind je een compleet overzicht van alle materialen.

Got it, de online leeromgeving rekenen die echt adaptief is Plusleerlingen uit groep 7 en 8 een extra uitdaging geven voor rekenen, zonder dat het je veel extra tijd kost? Kies dan voor Got it. Got it is een adaptieve online leeromgeving voor de doorlopende leerlijn rekenen en nu ook beschikbaar voor het basis­ onderwijs. De eerste scholen zijn inmiddels aan de slag én enthousiast! Leerlingen krijgen op basis van hun toetsresultaten een individueel oefenpakket dat bestaat uit een ruim aanbod van uitlegfilmpjes, theorie en opgaven van niveau 1F tot en met 3F. Het bewijs van opbrengstgericht werken was nog nooit zo eenvoudig geleverd.


Meer weten? Meer weten? ThiemeMeulenhoff staat voor je klaar! • Wil je persoonlijk advies van een accountmanager? • Heb je vragen over onze leermiddelen? • Heb je een vraag over toegang naar onze digitale leermiddelen? • Heb je een andere vraag?

• Sluit aan op de referentieniveaus van Meijerink. • Beschikbaar via alle devices. • In te zetten naast elke rekenmethode. • Ideaal voor plusleerlingen in groep 7 en 8. • Altijd uitdagend en afwisselend vanwege de oefenroute op maat. • Eenvoudig, tijdbesparend en flexibel inzetbaar voor de leerkracht.

Gemakkelijk overstappen naar Alles telt Stapt jouw school over van Alles telt 1, Rekenrijk, Pluspunt, Wis en reken of de Wereld in getallen naar de 2e editie van Alles telt? Dan is het Alles telt overstapprogramma een handig hulpmiddel. In het overstapprogramma zijn tal van aanwijzingen en tips op een rij gezet om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het Alles telt overstapprogramma vraag je online aan via: www.thiememeulenhoff.nl/allestelt.

Aarzel niet en neem direct contact met ons op. De medewerkers van onze klantenservice staan voor je in de startblokken. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via 088 800 2017 of het contactformulier op www.thiememeulenhoff.nl/contact.

Alles telt uitproberen? Wil je Alles telt in de klas uitproberen? Vraag dan geheel vrijblijvend de proeflessen de proeflessen en/of een zichtzending aan via www.thiememeulenhoff.nl/allestelt.

27


Haal het beste rekenresultaat uit elke leerling. De feiten: • Je hebt voor elke leerling meer tijd • Je hebt optimale differentiatiemogelijkheden • Je hebt een continuïteit van herhaling en onderhoud

Nieuwsgierig naar de materialen? Vraag de zichtzending aan via

ThiemeMeulenhoff Postbus 400 3800 AK Amersfoort T 088 800 20 17 I www.thiememeulenhoff.nl/contact I www.thiememeulenhoff.nl/allestelt

www.thiememeulenhoff.nl/allestelt

ISBN 978 1111 273156

www.thiememeulenhoff.nl/allestelt

Alles telt Methodewijzer  
Alles telt Methodewijzer  

Alles telt is dé rekenmethode voor groep 1 t/m 8 waarmee u de rekenles en met name de differentiatie eenvoudig organiseert.