__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 25

handen en voeten

lichaamsuiteinden

groot te groot te groot acro/megal/ie

te groot zijn, vergroting spreek uit: ie-ja te groot zijn (vergroting) → van de lichaamsuiteinden toestand

#96 Paralyse betekent verlamming. Omdat verlamming van neuspunt of kin niet vóórkomt, heeft in de term acro/paralyse de combinerende vorm acro/ alleen betrekking op *_______________. #97 In acro/megalie, acro/cyanose en acro/dermatitis gaat het bij de combinerende vorm acro/ in principe over alle soorten ____________. #98 Megalo/ betekent: groot, in de medische terminologie meestal: te groot. Bij megalo/ of megal/ gaat het over iets dat _________ of *_________ is. #99 Acro/megal/ie betekent dat de lichaamsuiteinden *_________ zijn. Als iemand opvallend grote handen, voeten, neus en kin heeft, lijdt hij mogelijk aan ____/_____/__. Zoals bij vrijwel alle termen eindigend op /ie ligt de hoofdklemtoon op de laatste lettergreep. #100 /ie (klassiek: /ia, spreek uit (verder te vervangen door het symbool <) ie-ja) is een verbasterd achtervoegsel dat onder andere een toestand aangeeft. /megalie is dus letterlijk de toestand van **___________. Met <ie-ja wordt bedoeld: **______________. #101 Acro/megalie kan men dus omschrijven als **________________. Het achtervoegsel /ie wijst hier op een ____________.

zelfstandig naamwoord

#102 Ook kan men zeggen dat het achtervoegsel /ie een medische term tot zelfstandig naamwoord maakt. Acromegalie is een *______________.

blauw

#103 Cyano/ betekent blauw. Wie cyan/ose heeft, ziet er ________ uit.

cyan/ose

#104 /ose is een verbasterd achtervoegsel (klassiek: /osis) dat een (meestal abnormale) toestand aangeeft. De abnormale toestand van blauwe verkleuring heet ____/___.

cyan

#105 Acrocyanose betekent blauwheid van de lichaamsuiteinden. Het woorddeel dat hier aangeeft dat er van blauw sprake is, is _____.

acrocyanose

#106 Acro/cyanose is het gevolg van zuurstofgebrek. Wanneer het bloed niet voldoende zuurstof naar bijvoorbeeld handen en voeten voert, heeft dit _____________ tot gevolg. 15

Profile for ThiemeMeulenhoff

Medische terminologie 9042503922 inkijkexemplaar  

In deze grondig herziene uitgave is vooral gepoogd de regels die aan de medische terminologie ten grondslag liggen beter begrijpelijk te mak...

Medische terminologie 9042503922 inkijkexemplaar  

In deze grondig herziene uitgave is vooral gepoogd de regels die aan de medische terminologie ten grondslag liggen beter begrijpelijk te mak...