Medische terminologie 9042503922 inkijkexemplaar

Page 25

handen en voeten

lichaamsuiteinden

groot te groot te groot acro/megal/ie

te groot zijn, vergroting spreek uit: ie-ja te groot zijn (vergroting) → van de lichaamsuiteinden toestand

#96 Paralyse betekent verlamming. Omdat verlamming van neuspunt of kin niet vóórkomt, heeft in de term acro/paralyse de combinerende vorm acro/ alleen betrekking op *_______________. #97 In acro/megalie, acro/cyanose en acro/dermatitis gaat het bij de combinerende vorm acro/ in principe over alle soorten ____________. #98 Megalo/ betekent: groot, in de medische terminologie meestal: te groot. Bij megalo/ of megal/ gaat het over iets dat _________ of *_________ is. #99 Acro/megal/ie betekent dat de lichaamsuiteinden *_________ zijn. Als iemand opvallend grote handen, voeten, neus en kin heeft, lijdt hij mogelijk aan ____/_____/__. Zoals bij vrijwel alle termen eindigend op /ie ligt de hoofdklemtoon op de laatste lettergreep. #100 /ie (klassiek: /ia, spreek uit (verder te vervangen door het symbool <) ie-ja) is een verbasterd achtervoegsel dat onder andere een toestand aangeeft. /megalie is dus letterlijk de toestand van **___________. Met <ie-ja wordt bedoeld: **______________. #101 Acro/megalie kan men dus omschrijven als **________________. Het achtervoegsel /ie wijst hier op een ____________.

zelfstandig naamwoord

#102 Ook kan men zeggen dat het achtervoegsel /ie een medische term tot zelfstandig naamwoord maakt. Acromegalie is een *______________.

blauw

#103 Cyano/ betekent blauw. Wie cyan/ose heeft, ziet er ________ uit.

cyan/ose

#104 /ose is een verbasterd achtervoegsel (klassiek: /osis) dat een (meestal abnormale) toestand aangeeft. De abnormale toestand van blauwe verkleuring heet ____/___.

cyan

#105 Acrocyanose betekent blauwheid van de lichaamsuiteinden. Het woorddeel dat hier aangeeft dat er van blauw sprake is, is _____.

acrocyanose

#106 Acro/cyanose is het gevolg van zuurstofgebrek. Wanneer het bloed niet voldoende zuurstof naar bijvoorbeeld handen en voeten voert, heeft dit _____________ tot gevolg. 15