Makers

Page 1

overizid-itelijl<Makers

Gepersonaliseerd LOB en burgerschap

LOB en burgerschap voor het mbo


Colofon Uitgeverij:

LesLab coöperatie U.A. Sint Annastraat 198 C 6525 GX Nijmegen

E-mail:

info@leslab.nl

Internet:

www.leslab.nl

Auteurs en ontwikkelaars:

Bart Dekker, Rogier van Essen en Stijn van Oers

Titel:

Makers, gepersonaliseerd LOB en burgerschap

Vormgeving:

Gijs Huijbregts

Druk:

www.bowprint.com

ISBN definitieve boek:

9789492667137

Versie:

1e druk, 2019

Copyright:

© 2019 LesLab coöperatie U.A.

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of welke digitale wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LesLab coöperatie U.A. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te respecteren en te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912.


Makers

Het Makers manifest Maak

Deel

Deel jouw ideeĂŤn met anderen en bekijk de wereld door elkaars ogen.

Geef

Geef elkaar advies. Anderen kunnen veel leren van jouw ervaring.

Leer

Er is altijd meer te leren over jezelf, je beroep en de wereld. Zoek je grenzen op en ontdek meer dan je ooit voor mogelijk hield.

Blijf nieuwsgierig

Alles dat ooit is bedacht, staat tot je beschikking in deze digitale tijd. Oefen jezelf om in te schatten wat betrouwbare kennis is.

Gebruik tools

Met de juiste hulpmiddelen is heel veel mogelijk. Leer nieuwe apps, media of gereedschappen gebruiken.

Speel

In experimenten kun je helemaal opgaan. Speel, test en kom tot oplossingen.

Doe mee

Je klas, stage, familie, vrienden, samenleving‌ Binnen elk netwerk heb je invloed. Zet het in!

Help elkaar

Werk samen en help elkaar verder.

Groei

Blijf jezelf je hele leven ontwikkelen. Jij maakt je eigen toekomst.

5

Vrij naar: Mark Hatch. The maker movement manifesto: Rules for innovation in the new world of crafters, hackers, and tinkerers

Iets maken geeft een krachtig gevoel! Probeer nieuwe dingen, bedenk praktijkoplossingen en daag jezelf uit.


Inhoudsopgave Colofon Makers manifest Inhoudsopgave 101 uitdagingen Hoe werkt Makers? Thema-overzicht Periodeplanning Ervaringslog

4 5 6 8 10 11 12 14

Opdrachten professionele ontwikkeling

Opdrachten persoonlijke ontwikkeling

Basisopdrachten Start! Presenteer jezelf Stagevoorbereiding Kwaliteiten Vacatures Doelen halen Profielen

18 22 26 30 34 38 42

Basisopdrachten Drijfveer Leren Feedback Conflicten Mindset Sociale cirkel Plannen

76 80 84 88 92 96 100

Profielopdrachten Gezond werken Onderneem! Sollicitatiebrief Cv Sollicitatiegesprek Persoonlijk ontwikkelplan Toekomst

46 50 54 58 62 66 70

Profielopdrachten Persoonlijke kenmerken Aanpakken! Teamrol Actie-reactie Geluk Netwerken Reflecteren

104 108 112 116 120 124 128

6


Opdrachten Wereldbeeld en samenleving Basisopdrachten Gezond gedrag Bronnen Identiteit Debat Invloed uitoefenen Relaties en intimiteit Financieel gezond

134 138 142 146 150 154 158

Profielopdrachten Duurzaamheid Kritisch denken Wereldburger Democratie Politieke partijen Diversiteit Miljoenennota

162 166 170 174 178 182 186

Eigen plan Relatie tussen onderwerpen Overzicht loopbaancompetenties Overzicht burgerschap Overzicht 21ste-eeuwse vaardigheden Bronvermelding Dankwoord

193 194 196 197 198 200 201

7


101 uitdagingen Probeer nieuwe dingen, bedenk praktijkoplossingen en daag jezelf uit! In Makers presenteer je jouw voortgang met activiteiten en bewijsstukken. Wil je een doel op een andere manier aantonen dan in de opdracht staat? Overleg dan met je begeleider of je een ander bewijsstuk mag gebruiken. Hieronder vind je een overzicht van mogelijke bewijsstukken.

Advies

Bordspel

Graffiti

Gedicht Grafiek

Brainstorm

Blog

Handleiding

Intervisiebijeenkomst

Animatie

Held

Game Boekbespreking

Brief

Doelen stellen

Informatiebijeenkomst

Interview

Artikel Advertentie

Betoog

Bronnenonderzoek

Experiment Infographic

Instructievideo Expositie

Bouwplaat

Evaluatie

Begroting Begrippenlijst

Krant

Kanban

EnquĂŞte

Collage

Lied of rap

Kaartspel

Beslisboom

Folder Casus

Mindmap

Feedback

Cursus

Menu

Logboek

Flitskaarten

Debat Documentaire

Netwerkdiagram

Machine

Fotoverhaal

Notulen 8


Observatie

Reflectieverslag

Ondernemersplan

Object

Strip

Stroomschema

Rechtszaak

Stop-motion-video

Ontwerp Recensie

Onderzoeksverslag

Oefentoets

Sport- of spelactiviteit

Reclame Stappenplan Overhoring Persbericht Rollenspel

Toneelstuk Tekening

Pecha Kucha

Plan van aanpak Routekaart

Rondleiding

Toespraak

Tijdlijn

Pitch Portfolio

Tijdschrift

Planning Rubrics Plattegrond

Podcast

Verhaal

Protocol

Verslag Visitekaartje

Samenvatting Poster Voorspelling

Simulatie Programmeer

Vraag-en-antwoordrubriek

Puzzel Schilderij

Vlog Stellingen Workshop

Quiz Website 9

Zelftest


Hoe werkt Makers?

Zelf weet je het beste hoe je leert en wat je interessant vindt. Daarom kies jij bij Makers wanneer je een onderwerp behandelt en hoe je dat doet. Hier zie je hoe dat werkt. stap

1 Oriënteer

Bedenk aan welke thema’s je wilt gaan werken en noteer deze in het thema-overzicht. Daarna kun je aan de slag. Maak altijd eerst de opdracht uit de basisfase voor je aan het bijbehorende thema uit de profielfase start. In de eerste pagina’s van ieder thema staat informatie over het onderwerp. Daarna kies je hoe je aan het onderwerp gaat werken door een verwerkingsmogelijkheid te kiezen. Hoe groter de opdracht, hoe meer punten je ervoor krijgt. Welke verwerking vind je het leukste of het interessantste? Met welke verwerking daag je jezelf uit en verleg je jouw grenzen?

stap

2 Plan

stap

3

Als je je keuze hebt gemaakt voor een verwerkingsmogelijkheid, maak je een planning. Daarin vertel je wanneer je met de opdracht klaar wilt zijn en hoe je eraan gaat werken. Wanneer ben je echt trots op je uitvoering? Welke afspraken maak je met anderen?

Voer daarna je plan uit en vraag tussentijds feedback. Zo kom je bij het checken van de criteria niet voor verrassingen te staan.

Doen

stap

4 Check en deel

stap

Evalueer

Wat kunnen anderen van je leren nu je deze ervaring hebt? Zijn alle criteria behaald of moet je nog iets aanpassen?

Laat aan je begeleider zien dat je hebt voldaan aan de criteria, evalueer je proces en bespreek je volgende stap. Heb je aan alle criteria voldaan? Dan mag je de punten die je hebt verdiend opnemen in je ervaringslog. Daarin kun je jouw groei per burgerschaps- of loopbaancompetentie zien. Hoe had je meer plezier of leermomenten uit je opdracht kunnen halen? Haal je je XP-doel dit jaar als je zo doorgaat?

10

Kijk hier voor extra uitleg leslab.qrd.by/0-1

5

Plan uitgevoerd? Deel jouw opbrengst met andere studenten en check samen of je hebt voldaan aan de criteria van dit thema. Zo niet, pas dan je plan aan en voer de aanpassingen uit. Herhaal dit tot je aan alle criteria hebt voldaan.


Thema-overzicht

Houd overzicht Bekijk waar je uit kunt kiezen en wat je al hebt gedaan. Zo houd je overzicht over je werk! Let daarbij op dat je eerst het basisthema doet voor je aan het bijbehorende profielthema begint. De basisthema’s staan links, de profielthema’s rechts. Profiel LB

BG

Nr

Thema

LB

BG

1

Start!

NW

VI

8

Gezond werken

WE

VI

2

Presenteer jezelf

KW

EC

9

Onderneem!

WE

EC

3

Stagevoorbereiding

WE

EC

10

Sollicitatiebrief

KW

EC

4

Kwaliteiten

KW

EC

11

Cv

KW

EC

5

Vacatures

WE

EC

12

Sollicitatiegesprek

KW

EC

6

Doelen halen

LS

EC

13

Persoonlijk ontwikkelplan

LS

EC

7

Profielen

LS

EC

14

Toekomst

WE

EC

15

Drijfveer

MO

VI

22

Persoonlijke kenmerken

MO

VI

16

Leren

KW

VI

23

Aanpakken!

LS

VI

17

Feedback

NW

SM

24

Teamrol

NW

SM

18

Conflicten

NW

SM

25

Actie-reactie

NW

SM

19

Mindset

LS

VI

26

Geluk

LS

VI

20 Sociale cirkel

NW

VI

27

Netwerken

NW

SM

Plannen

LS

EC

28

Reflecteren

KW

VI

29 Gezond gedrag

LS

VI

36

Duurzaamheid

MO

EC

30 Bronnen

KW

SM

37

Kritisch denken

KW

SM

31

MO

SM

38

Wereldburger

MO

PJ

32 Debat

NW

PJ

39

Democratie

WE

PJ

33 Invloed uitoefenen

MO

PJ

40

Politieke partijen

MO

PJ

34 Relaties en intimiteit

MO

VI

41

Diversiteit

MO

SM

35 Financieel gezond

WE

EC

42

Miljoenennota

WE

PJ

Identiteit

Persoonlijke en sociale ontwikkeling

21

Professionele ontwikkeling

Thema

Wereldbeeld en samenleving

Wereldbeeld en samenleving

Persoonlijke en sociale ontwikkeling

Professionele ontwikkeling

Basis Nr

11


Periodeplanning

Hoeveel XP wil je halen?

In de periodeplanning geef je aan waar jouw focus ligt deze periode en welke thema’s je gaat behandelen.

Waar let je op deze periode?

Hoeveel XP heb je deze periode behaald?

Geef met de sterren aan hoe je deze periode vond gaan en leg uit.

Periode

1

van:

Doel/focus:

Thema’s

Hoe ging deze periode?

Periode

tot:

van:

Doel/focus:

XP-Doel:

deadline

2

XP behaald

Thema’s

Totaal XP behaald:

Hoe ging deze periode?

Uitleg beoordeling:

Uitleg beoordeling:

12

tot: XP-Doel:

deadline

XP behaald

Totaal XP behaald:


Periode

3

van:

Periode

tot:

Doel/focus:

XP behaald

deadline

Hoe ging deze periode?

5

Totaal XP behaald:

Hoe ging deze periode?

XP behaald

deadline

Hoe ging deze periode?

Totaal XP behaald:

Uitleg beoordeling:

van:

Doel/focus:

Thema’s

tot: XP-Doel:

Thema’s

Uitleg beoordeling:

Periode

van:

Doel/focus:

XP-Doel:

Thema’s

4

Periode

tot:

van:

Doel/focus:

XP-Doel:

deadline

6

XP behaald

Thema’s

Totaal XP behaald:

XP-Doel:

deadline

Hoe ging deze periode?

Uitleg beoordeling:

tot:

XP behaald

Totaal XP behaald:

Uitleg beoordeling:

13

leslab.qrd.by/0-2

Kijk hier voor meer planningsformulieren


Ervaringslog Opdracht voltooid? • Punten noteren: kijk voor welke twee competenties je punten krijgt. Kader het aantal punten bij de juiste competenties en zet in het kader de code van de opdracht waarmee je deze punten hebt verdiend.

KW

Tip: streep de voltooide opdracht door in het Thema-overzicht. Je ziet dan gemakkelijk welke opdrachten je nog kunt kiezen.

• Code in gesprekshoek: noteer de opdrachtcode ook in een gesprekshoek. Volle cirkel? Vraag een voortgangsgesprek aan.

Loopbaan Kwaliteitenreflectie

100

200

100

200

KW

Motievenreflectie MO

Werkexploratie WE

Loopbaansturing LS

Netwerken NW

Burgerschap Politiek juridisch PJ

Economisch EC

Sociaal maatschappelijk SM

Vitaal VI

14


Totaal XP

Jaar

Behaald

Min.

Gesprekken: elke 5 opdrachten Na elke 5 opdrachten voer je een voortgangsgesprek. Hierin bespreek je met je begeleider je voortgang, je producten en je plannen.

Datum gesprek:

Datum gesprek:

Datum gesprek:

Datum gesprek:

Datum gesprek:

Paraaf:

Datum gesprek:

Paraaf:

Datum gesprek:

Paraaf:

Datum gesprek:

Paraaf:

15

Paraaf:

Paraaf:

Paraaf:

Paraaf:


Professionele ontwikkeling

16


17


Professionele ontwikkeling 1

Start!

Je kunt uitleggen welke mogelijkheden je biedt.

Iedere reis begint met een eerste stap. NW VI

Je hebt eigen keuzes gemaakt met Makers. Je hebt geoefend met de stappen van Makers. Je weet waar je meer informatie kunt vinden wanneer je vastloopt met Makers.

Netwerken Vitaal Informatie vaardigheden

Welkom! Welkom bij Makers. Je hebt veel vrijheid voor eigen keuzes en invulling. Gebruik die ruimte! Lees hieronder hoe Makers werkt en plan je eigen route. Thema-overzicht en periodeplanning Jij bepaalt de route! Daarvoor moet je natuurlijk wel weten wat je deze periode wilt gaan leren. In het themaoverzicht op bladzijde 11 kun je zien welke thema’s aan bod komen. In de periodeplanning kun je plannen welke thema’s je deze periode wilt gaan doen. Let daarbij op dat je eerst het basisthema doet voor je aan het bijbehorende profielthema begint. De basisthema’s staan links, de profielthema’s rechts.

Plan in de periodeplanning vier opdrachten die je deze periode gaat doen.

Denk bijvoorbeeld aan thema’s als: Presenteer jezelf, Kwaliteiten, Profielen, Drijfveer, Leren, Mindset, Sociale cirkel of Bronnen.

De 5 stappen van Makers Ieder thema is volgens de zelfde stappen opgebouwd:

1

Korte uitleg

Vraag

Oriënteer Nadat je hebt bepaald aan welke thema’s je gaat werken, start je met het eerste thema. Eerst verdiep je jezelf in het onderwerp door de tekst te lezen en de vragen te beantwoorden. Daarna kies je hoe je aan het thema gaat werken. Hoe groter de opdracht waarvoor je kiest, hoe meer punten je ervoor krijgt.

Lees op de volgende pagina de uitdagingen bij het thema ‘Start!’. Welke mogelijkheid kies je?

18


Professionele ontwikkeling 1

Korte uitleg

2

Plan Je start de opdracht met een plan. Daarin schrijf je wanneer je de opdracht af wilt hebben en vraag je een klasgenoot om tips. Twee mensen weten meer dan één!

3

Doen Een verslag, blog, folder, website of juist een presentatie. Er zijn veel verschillende manieren om te laten zien dat je de leerstof begrijpt. Met Makers heb je altijd de mogelijkheid om zelf te kiezen op welke manier je de leerstof presenteert. Kijk bij 101 uitdagingen (bladzijde 8-9) voor ideeën.

4

Vraag Hoe lang ben je bezig met de verwerking van het thema ‘Start’? Hoeveel punten ga je halen?

Wat is het voordeel van zelf een manier kiezen om te laten zien dat je de leerstof begrijpt?

Hoe ga je jouw werk met andere studenten delen of nabespreken?

Check en deel Plan uitgevoerd? Deel jouw opbrengst met andere studenten. Check samen of je hebt voldaan aan de criteria van dit thema.

Tip: het kan handig zijn om hier 1 keer per periode samen een moment voor te plannen.

5

Hoeveel ervaringspunten moet je hebben verzameld:

Evalueer Evalueer je leren met je begeleider. Heb je aan alle criteria voldaan? Dan mag je de punten die je hebt verdiend opnemen in je ervaringslog op bladzijde 14. Daarin kun je jouw groei per burgerschaps- of loopbaancompetentie zien.

Voor het einde van je opleiding?

Dit schooljaar?

Deze periode?

Meer informatie over hoe Makers werkt, vind je op pagina 10.

Inspiratie: De thema’s uit Makers hebben op verschillende manieren met elkaar te maken. Soms kun je ze zelfs combineren! Kijk bij Relatie tussen onderwerpen (pagina 194 - 195) welke thema’s met elkaar te maken hebben. 19

Thema’s die goed passen bij de start van je opleiding: 2

Presenteer jezelf

7

Profielen

16

Leren


Professionele ontwikkeling 1

Uitdagingen Interview en klassenboek

1 uur

NW

2 uur

NW

3 uur

NW

Wat ga je doen om informatie te vinden?

uur Hoe presenteer je dat?

3 xp

VI

2 xp

5 xp

VI

3 xp

NW

xp

VI

xp

code

code

code

Bepaal je bewijsstuk samen met je begeleider.

Paraaf begeleider

20

code

1a

1b

1c

Informatiebijeenkomst waarin je geïntersseerden (ouders, etc.) informeert over je opleiding.

Organiseer met een aantal studenten een informatiebijeenkomst over jouw groep en je opleiding. Besteed in elk geval aandacht aan de vakken, belangrijke momenten in de opleiding, regels, feiten over je beroep en natuurlijk leuke weetjes over je groep.

Eigen plan

1 xp

Een bord- of kaartspel waarin informatie over jouw opleiding is verwerkt.

Maak een spel met weetjes over je opleiding. Denk aan een triviantspel, party & co, een pubquiz, kwartet, etc. Besteed in elk geval aandacht aan de vakken, belangrijke momenten in de opleiding, regels, feiten over je beroep en natuurlijk leuke weetjes over je groep.

Presenteer je opleiding

VI

Pagina per geïnterviewde groepsgenoot waarin je hem of haar voorstelt.

Interview 1 groepsgenoot over zijn of haar studiekeuze, persoonlijk leven en plannen met deze opleiding. Verwerk je interview in ongeveer één pagina. Kiezen meer studenten deze verwerking? Verdeel dan de groepsgenoten onderling en bundel de artikelen tot één digitaal klassenboek.

Feitenspel

2 xp

1d


Professionele ontwikkeling 1

Plan Code

Begindatum:

Einddatum:

Wanneer ben je trots op het eindresultaat van de opdracht?

Bespreek je plan met een groepsgenoot of begeleider. Hebben zij tips?

Doen! Voer je plan uit. Houd daarbij de criteria goed in de gaten.

Gekregen van:

Tussentijdse feedback

Check en deel

Je hebt eigen keuzes gemaakt met Makers. Je hebt geoefend met de stappen van Makers. Je weet waar je meer informatie kunt vinden wanneer je vastloopt met Makers. Leg uit waarom je tevreden bent over wat je hebt gedaan of waarom juist niet.

Evaluatie Wat is je bewijsstuk?

Waar is je bewijsstuk te vinden?

Feedback die je op je bewijsstuk hebt gekregen (groepsgenoot, begeleider, collega etc.)

21

Bewijsvoering goedgekeurd

voldaan

onvoldaan

Deel je opbrengst met een andere student en controleer samen of je hebt voldaan aan de criteria.


Professionele ontwikkeling 2

Presenteer jezelf Goede sprekers worden niet geboren, maar KW

Kwaliteitenreflectie

EC

Economisch

gemaakt.

Je kunt jezelf presenteren. Je hebt een presentatie gegeven met inleiding, kern en slot. Je hebt geoefend met houding en stemgebruik. Je kunt een PowerPoint of Prezi maken.

Communiceren

Presenteren kan best spannend zijn. Als je je presentatie goed voorbereidt heb je meer overzicht, een beter verhaal én minder spanning. Oefen ook je houding en je stemgebruik. De inhoud Inleiding: Introduceer je onderwerp

Vertel wat je gaat doen. Leg uit wat je publiek gaat leren en stel regels op als ‘’bewaar je vragen voor na de presentatie’’.

Kern: Breng je informatie over

In de kern vertel je al je informatie en voer je eventuele quizzen uit, laat je filmpjes en foto’s zien.

Afsluiting: Vat samen en sluit af

Vat je presentatie kort samen en beantwoord vragen en bedank je publiek voor de aandacht. Tip: laat zien welke bronnen je hebt gebruikt.

Betrek je publiek

Maak koppeling met de praktijk

Gebruik beeldmateriaal

Vragen naar eigen ervaringen van het publiek, of maak een quiz (Kahoot.com) of organiseer een stellingendiscussie.

Gebruik een herkenbaar praktijkvoorbeeld in je verhaal of neem materiaal mee uit de praktijk.

Gebruik een digitale presentatiedrager, zoals PowerPoint, Prezi of Adobe Spark.

Hoe zou jij jouw publiek willen betrekken?

Wat zou jij kunnen betrekken bij je presentatie?

Welke andere presentatievormen zijn er te bedenken?

3 handige tips Less is more Let erop dat elk plaatje of filmpje een functie heeft. Alleen iets invoegen omdat het ‘leuk’ of ‘mooi’ is, is niet voldoende. Zorg daarnaast voor een rustige vormgeving.

Jij vertelt Beeldmateriaal ondersteunt. Je hebt de hoofdpunten in beeld staan, de rest vertel je.

Tip: vertellen is beter dan voorlezen.

22

Regel van 7 Maximaal 7 sheets. Per sheet maximaal 7 punten. • Elk punt maximaal 7 woorden.

• •


Professionele ontwikkeling 2

Houding Hoofd rechtop Stem

Kijk mensen aan

Articuleren: praat duidelijk

Glimlach

Praat met volume Borst omhoog

Let op je ademhaling

Buik ontspannen

Laat af en toe bewust een stilte vallen

Je bekken recht Je knieĂŤn los Voeten stevig op de grond op heupbreedte Gebruik je hele lichaam! Je benen om te bewegen, je handen voor ondersteunende gebaren en laat je gezicht spreken. Gebruik het werkblad om goed voorbereid te starten aan je presentatie.

Doelgroep:

Presentator:

leslab.qrd.by/2-1

Titel: Datum:

Doel presentatie: wat weet of kan je publiek na de presentatie?

Benodigdheden: bijvoorbeeld een beamer, PowerPoint/ Prezi, blaadjes, quiz, etc

Voorbereiding: wat moet je nog maken of regelen voor je de presentatie kunt geven?

Wanneer ben jij trots op een presentatie?

Inspiratie: leslab.qrd.by/2-2

Tips voor presenteren? Online vind je veel bruikbare adviezen. Hier alvast een aantal handige filmpjes.

Thema’s die ook gaan over presenteren:

23

12

Sollicitatiegesprek

30

Bronnen

34

Netwerken


Professionele ontwikkeling 2

Uitdagingen Prezi over jou

1 uur

PechaKucha fotopresentatie

2 uur

Presenteer jouw mbo

3 uur

Eigen plan Wat ga je doen om informatie te vinden?

1 xp

3 xp

EC

2 xp

3a

code 3b

Maak een presentatie met PechaKucha en verras je klasgenoten met een korte, krachtige presentatie.

KW

4 xp

EC

3 xp

KW

xp

EC

xp

code

3c

code 3d

Bepaal je bewijsstuk samen met je begeleider.

Paraaf begeleider

24

code

Presenteer je opleiding in een routekaart.

uur Hoe presenteer je dat?

EC

leslab.qrd.by/2-3

Beschrijf alle ins en outs over jouw opleiding aan een een toekomstige student op een open dag of aan ouders tijdens een ouderavond. Toon de structuur en opbouw van de opleiding, verwerk dit in een routemap en verwerk eigen ervaring en beeldmateriaal. Gebruikt de tips uit het thema.

KW

leslab.qrd.by/2-4

PechaKucha is een leuke alternatief voor klassieke spreekbeurten, daagt je uit om je verhaal te beperken tot de kern. Kies een onderwerp dat je aanspreekt, kies 20 foto’s of plaatjes die telkens maar 20 seconden in beeld zijn. Oefen je verhaal bij de foto’s, kort maar krachtig. Let op: de foto is ondersteuning van je verhaal, niet andersom.

2 xp

Maak een presentatie over jezelf met een Prezi en verzamel feedback.

leslab.qrd.by/ 2-3

Maak een presentatie over jezelf. Dit mag zijn over je familie, je hobby’s, je dromen, of iets heel anders. Verwerk je info in een leuke, vlotte Prezi. Gebruik daarvoor de tips uit het thema. Vraag aan je begeleider of klasgenoten of ze jouw presentatie willen bijwonen. Gebruik de presentatiechecklist en verzamel na afloop feedback.

KW


Professionele ontwikkeling 2

Plan Code

Begindatum:

Einddatum:

Wanneer ben je trots op het eindresultaat van de opdracht?

Bespreek je plan met een groepsgenoot of begeleider. Hebben zij tips?

Doen! Voer je plan uit. Houd daarbij de criteria goed in de gaten.

Gekregen van:

Tussentijdse feedback

Check en deel

Je hebt een presentatie gegeven met inleiding, kern en slot. Je hebt geoefend met houding en stemgebruik. Je kunt een PowerPoint of Prezi maken. Leg uit waarom je tevreden bent over wat je hebt gedaan of waarom juist niet.

Evaluatie Wat is je bewijsstuk?

Waar is je bewijsstuk te vinden?

Feedback die je op je bewijsstuk hebt gekregen (groepsgenoot, begeleider, collega etc.)

25

Bewijsvoering goedgekeurd

voldaan

onvoldaan

Deel je opbrengst met een andere student en controleer samen of je hebt voldaan aan de criteria.


Professionele ontwikkeling 3

Stagevoorbereiding Ga eropuit WE

Werkexploratie

EC

Economisch

en doe geweldige dingen!

Je kunt je stage op een professionele manier voorbereiden.

Je kunt vertellen wat er van je wordt verwacht op stage. Je hebt goede kanten van jezelf benoemd. Je hebt een stageplan gemaakt met doelen.

Zelfregulering

In de praktijk Stagelopen is een belangrijk onderdeel in je opleiding. In de praktijk leer je veel over jezelf en over het beroep. Ook leg je nieuwe contacten. Het is daarom belangrijk om een goede indruk achter te laten. Dus zorg dat je weet wat je te doen staat en onderzoek wat je nog niet weet. Oriënteren Wat weet je al over je stage?

Stage-uren Dag:

Naam stage-instelling

Onderzoek Kijk eens op de website en ga in gesprek met je begeleider of een collega. Wie zijn mijn directe collega’s? Functie:

Afspraken Welke afspraken maak je op je stage?

Welke (werk)kleding trek ik aan op stage?

Functie-eisen:

Week: Totaal:

Naam Stagedagen stagebegeleider(s) ma di wo do Welke stageregels zijn er? vr za zo van: tot:

Wat doe ik als ik verhinderd of ziek ben?

Wie zijn mijn klanten/cliënten? Wanneer spreek ik af met mijn stagebegeleider?

Hoe laat vertrek ik van huis?

Welke taken voer ik uit op mijn stage?

Wat is de visie van de organisatie?

26

Aan welke opdrachten werk ik?


Professionele ontwikkeling 3

Deze tips kunnen je helpen om een goede indruk achter te laten Stel jezelf voor Maak kennis met je collega’s

Wees nieuwsgierig en blijf actief! Maak een stageplanning

Start z.s.m. met oefenen van opdrachten Vraag feedback

Stageplan Maak een duidelijk plan en stem je plannen af met je begeleider. Je vergoot hiermee de kans op slagen. Leren Welke basiskennis en vaardigheden heb je al? Dit wil ik leren:

Houding Wat ga je van jezelf laten zien?

Aanpakken Wat wil je de komende tijd aanpakken? Dit wil ik aanpakken:

Dit ga ik laten zien:

Hulp nodig? Wie kun je inschakelen op school?

Hoe zorg je dat je begeleider op de hoogte blijft van je ontwikkeling?

Waar vind je de stageopdrachten?

Wie schakel je in als het even niet loopt?

Thema’s die ook gaan over stagevoorbereiding:

Inspiratie: leslab.qrd.by/3-1

Tips voor het stagelopen? Online vind je veel bruikbare adviezen. Hier alvast 5 tips.

27

4

Kwaliteiten

6

Doelen halen

12

Sollicitatiegesprek


Professionele ontwikkeling 3

Uitdagingen

Stagebegrippenlijst

1 uur

WE

Wat kom je allemaal tegen tijdens je stage? Presenteer je stageplek met een begrippenlijst. Denk aan de stagetaken, activiteiten, materialen en stageopdrachten. In de begrippenlijst som je de begrippen alfabetisch op en geef je een beknopte uitleg of definitie. Tip: wees zo compleet mogelijk.

Plan van aanpak

WE

Wat heb je nodig om je stage tot een succes te maken? Verdiep je in drie onderdelen: 1. De stageopdrachten: wat zijn de eisen en wanneer rond je ze af? 2. Jouw leerdoelen: wat zijn jouw leerdoelen en hoe ga je daaraan werken? 3. De begeleiding: wat spreek je af en hoe ga je om met feedback?

3 uur

Wat ga je doen om informatie te vinden?

1 xp

WE

uur

Hoe laat je zien dat je hebt voldaan aan de criteria van dit thema?

3 xp

EC

2 xp

5 xp

EC

3 xp

3a

code 3b

code 3c

Presenteer jezelf in een tijdschrift. Gebruik foto’s, tekst en zorg voor een professionele uitstraling.

WE

xp

EC

xp

code 3d

Bepaal je bewijsstuk samen met je begeleider.

Paraaf begeleider

28

code

Verwerk de informatie in een plan van aanpak.

Maak een tijdschrift waarin je jezelf voorstelt aan jouw stage. Zorg voor een pakkende inleiding over jezelf (naam, leeftijd, opleiding, school, hobby’s), beschrijf wat je dagelijkse stagetaken zijn en wat je aanspreekt in het bedrijf (visie, doelgroep). Wat verwacht je te leren tijdens deze stage? Noem minimaal twee leerdoelen.

Eigen plan

EC

Verwerk de begrippen in een overzichtelijke en verzorgde begrippenlijst.

2 uur

Presenteer je stageplek

2 xp


Professionele ontwikkeling 3

Plan Code:

Begindatum:

Einddatum:

Wanneer ben je trots op het eindresultaat van je opdracht?

Bespreek je plan met een groepsgenoot of begeleider. Welke tip heb je gekregen?

Doen! Voer je plan uit. Houd daarbij de criteria goed in de gaten.

Gekregen van:

Tussentijdse feedback:

Check en deel

Je kunt vertellen wat er van je wordt verwacht op stage. Je hebt goede kanten van jezelf benoemd. Je hebt een stageplan gemaakt met doelen. Leg uit waarom je tevreden bent over wat je hebt gedaan of waarom juist niet.

Evaluatie Wat is je bewijsstuk?

Waar is je bewijsstuk te vinden?

Feedback die je op je bewijsstuk hebt gekregen (groepsgenoot, begeleider, collega etc.)

29

Bewijsvoering goedgekeurd

voldaan

onvoldaan

Deel je opbrengst met een andere student en controleer samen of je hebt voldaan aan de criteria.


Professionele ontwikkeling

Kwaliteiten

4

Je kunt aan de hand van voorbeelden jouw kwaliteiten laten zien.

We zijn wat we herhaaldelijk doen. (Aristoteles, Griekse filosoof) KW

Kwaliteitenreflectie

EC

Economisch

Je hebt minimaal 3 kwaliteiten benoemd die jij inzet. Je hebt situaties genoemd waarmee jij laat zien hoe je je kwaliteiten hebt ingezet. Je kunt toelichten waarom jouw kwaliteiten handig zijn in jouw beroep.

Zelfregulering

Je kwaliteiten zijn je sterke kanten. Die blijf je je hele leven lang ontwikkelen. Meestal doe je dat onbewust. Als je ergens goed in bent, doe je dit vaker. Daardoor word je steeds beter in je kwaliteiten. Omcirkel 10 kwaliteiten van jezelf Resultaatgericht

Energiek

Veelzijdig

Oprecht

Handig

Gezellig

Organisator

Enthousiast

Praktisch

Bemiddelaar

Sterk

Dapper

Meelevend

Rolmodel

Eerlijk

Vrolijk

Avontuurlijk

Spontaan

Open

Handig

Humorvol

Bescheiden

Doorzetter

Rustig

Respectvol

Tactisch

Levendig

Nieuwsgierig

Flexibel

Gevoelig

Tolerant

Overtuigend

Denker

Betrouwbaar

Scherp

Zorgvuldig

Wereldverbeteraar

Harde werker

Levensgenieter

Zelfverzekerd

Rustig

Tevreden

Slim

Ziet veel

Geduldig

Gul

Stabiel

Zorgzaam

Behulpzaam

Consequent

Duidelijk

IJverig

Initiatiefrijk

Creatief

Sociaal

Zelfstandig

Serieus

Goede luisteraar

Voor jezelf opkomen

Trouw

Doorzetter

Doelgericht

Positief

Aandachtig

Planmatig

Netjes

Optimistisch

Nuchter

Belangstellend

Direct

Mild

Sportief

Groot inlevingsvermogen

Kan goed relativeren

Vriendelijk 30


Professionele ontwikkeling 4

Waarom is het handig om te weten welke kwaliteiten jij bezit? 1: Noteer 4 kwaliteiten

2: Benoem je valkuilen

Noteer jouw 4 belangrijkste kwaliteiten.

Je valkuil is je kwaliteit die je te vaak of onhandig inzet. Zet het woord ‘te’ voor je kwaliteit. Eerlijk wordt dan te eerlijk, oftewel: bot.

Tip: vraag familie en vrienden waarom ze je waarderen.

Tip: vraag familie en vrienden waar ze zich soms aan storen.

Kwaliteit

Valkuil

Voorbeeld: Eerlijk

Voorbeeld: Bot

Allergie

Uitdaging

Voorbeeld: Onoprecht

Voorbeeld: Meelevend

4: Benoem je allergie

3: Noteer je uitdaging

Vaak kun je niet goed tegen mensen die jouw uitdaging te vaak of onhandig inzetten. Zet het woord ‘te’ voor je uitdaging. Iemand die te meelevend is, kan onoprecht overkomen.

Je uitdaging is het tegenovergestelde van je valkuil. Kom je soms bot over? Probeer je dan iets meer in te leven en denk na over hoe je boodschap overkomt.

Tip: vraag vrienden en familie welk gedrag jij heel vervelend vindt.

Tip: vraag vrienden en famlie wat een leerpunt voor je zou kunnen zijn.

Thema’s die ook gaan over kwaliteiten:

Inspiratie: Wist je dat je niet wordt geboren met je kwaliteiten, maar deze kwaliteiten ontwikkelt tijdens je leven? Je kunt dus altijd nieuwe kwaliteiten ontwikkelen.

31

11

Cv

15

Drijfveer

22

Persoonlijke kenmerken


On t wi k k e l dd o o rL e s L a b

Ma a kk e u z e s , z i eg r o e i Ge p e r s o n a l i s e e r dé ng e s t r u c t u r e e r d Pr i k k e l e n de no v e r z i c h t e l i j k

Ma k e r s

v o l g e ndes t a p.

Ma k e r s-L OBé nb u r g e r s c h a p

L OBé nb ur g e r s c ha pv o o rhe tmb o Ui t g e g e v e nd o o rT h i e me me u l e n h o