Page 1


yelloW label

Annie Cornford Marjan den Hertog Frederieke Lelieveld Diane van Steekelenburg eINdRedaCTIe Marieke Smeenk m.m.v. Nynke Bottinga

WWW.neWinterFace-online.nl


Verantwoording ISBN 978 90 06 15149 7 Eerste druk, eerste oplage, 2015 © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2015

Bureauredactie Annet Talsma / www.bureau-eigenwijs.nl Vormgeefconcept Sanneke Prins / www.sproud.nl Vormgeving & opmaak Sanneke Prins / www.sproud.nl Tekst met dank aan Vanessa Deij Beeldverantwoording In deze uitgave is gebruik gemaakt van beelden van ANP Photo, Corbis, donkeykonggame.org, Flickr, Hollandse Hoogte, Nikon, PA Wire, quitar-auctions.co.uk, James o Shea, Shutterstock.com, sport42.com, Travel with Kids en Vukee-M. Voor een volledige illustratieverantwoording zie pagina 128 of www.newinterface-online.nl. New Interface 3rd edition bouwt voort op het werk van de auteurs van de tweede editie van New Interface: Annie Cornford, Arend Oosterlee, Loes van Kempen, Sandra van de Ven, Marion Simon, Hedzer van der Kooi.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden. 2

Over ThiemeMeulenhoff ThiemeMeulenhoff is dé educatieve mediaspecialist en levert educatieve oplossingen voor het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs. Deze oplossingen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de onderwijsmarkt en dragen bij aan verbeterde leeropbrengsten en individuele talentontwikkeling. ThiemeMeulenhoff haalt het beste uit élke leerling. Meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze educatieve oplossingen:www.thiememeulenhoff.nl of via de Klantenservice 088 800 20 15


Inhoud Welkom bij New Interface 3rd edition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Meet the e-zine team!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Coursebook Unit 1 Life ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Unit 2 Music ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Unit 3 Fashion .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Unit 4 Media .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Unit 5 Food ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Unit 6 Sports ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Unit 7 Holidays .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Checkbook.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Grammar index.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Grammar, Vocabulary, Phrases per Unit.. . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Alfabetische woordenlijst Engels / Nederlands............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Alfabetische woordenlijst Nederlands / Engels............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Pakketsamenstelling Red label

ORANGE label

YELLOW label

GREEN label

BLUE label

PURpLE label

1 vmbo-T/havo/vwo (CB + WB)

1 vwo (CB + WB)

Year 1

1 vmbo-B(K) (LWB)

1 vmbo-KGT (CB + WB)

Year 2

2 vmbo-B(K) (LWB)

2 vmbo-KGT (CB + WB)

2 vmbo-T/havo WB

2 vmbo-T/havo/vwo CB + 2 havo/vwo WB

2 vwo (CB + WB)

Year 3

3 vmbo-B (LWB)

3 vmbo-K (CB + WB)

3 vmbo-GT (CB + WB)

3 havo WB

3 (havo)/vwo CB + 3 (havo)/vwo WB

3 vwo (CB + WB)

Year 4

4 vmbo-B (LWB)

4 vmbo-K (CB + WB)

4 vmbo-GT (CB + WB)

Voor ieder niveau is een apart boek met bijbehorende digitale leeromgeving beschikbaar via www.newinterface-online.nl. De leerlingen kunnen online de audio- en videofragmenten raadplegen, interactieve oefeningen maken waarop ze gerichte feedback krijgen en direct de bijbehorende theorie raadplegen. Zowel docenten als leerlingen hebben altijd inzicht in de resultaten. De docent heeft verder toegang tot de toetsen, antwoorden en docentenhandleiding. 3


Welkom bij New Interface 3rd edition New interface bestaat uit:

New Interface is het online magazine van Amita, Lee, Eva, Tim, Damian, Caitlin, Josh, Chloe en Kazeem. Hier lees je van alles over hun dagelijks leven. Door middel van opdrachten kun je zelf ook meewerken aan het e-zine. In iedere les staat wĂĄt je gaat leren, wat je daaraan hebt en hoe en waar je dat direct kunt gebruiken.

De thema’s van dit jaar: Unit 1: Life Unit 2: Music Unit 3: Fashion Unit 4: Media Unit 5: Food Unit 6: Sports Unit 7: Holidays

Workbook (A en B)

Coursebook

Digitaal leerplatform

Je start met het Workbook en ziet daar wat je waar moet doen en wat je nodig hebt uit het Coursebook.

Het Coursebook bestaat uit teksten bij alle Units en een Checkbook met alle te leren grammatica, woordjes en zinnen.

Online omgeving met (extra) oefenmateriaal, luisterfragmenten en filmpjes. Zie www.newinterface-online.nl.

elke Unit in het Workbook start met leerdoelen: zo zie je meteen wat je gaat leren en wat je daaraan hebt!

Een Unit is steeds op dezelfde manier opgebouwd: REAding

4

writing

Watching

listening

Speaking

baSICS 1: ReadING

baSICS 2: WRITING

ClIPTIMe

baSICS 3: lISTeNING

baSICS 4: SPeaKING

In deze les lees je een tekst: een artikel, een website, een e-mail, een recept, enzovoort. In het Workbook maak je de opdrachten erbij.

Je leert zelf een tekst te schrijven: een korte mail, een post op social media, een formulier... In het Coursebook zie je voorbeelden en in het Workbook ga je zelf aan de slag.

Een pauze met een korte video en online opdrachten op het digitale leerplatform.

Luister naar een geluidsfragment of dialoog via het digitale leerplatform. In het Workbook maak je de bijbehorende opdrachten.

Lees de dialoog in het Coursebook. In het Workbook ga je zelf oefenen met zinnetjes en gesprekken. De audio staat ook op het digitale leerplatform.


SelF-TeST

CaTCH UP

bUIldING ON baSICS

PROJeCT

Na de vier basic lessons maak je de Self-test. Afhankelijk van de uitslag ga je verder met Get ahead of Catch up.

Extra oefenen met grammatica in het Workbook; extra oefeneningen voor Vocabulary en Phrases staan online.

In deze les kun je verder oefenen met alle vaardigheden uit de basic lessons. Jij of je docent kiest welke vaardigheden je doet.

Hierin werk je aan materialen voor het e-zine. Kies uit drie opdrachten in het Coursebook en werk er ĂŠĂŠn uit in het Workbook.

m self-test

?

Building on basics

Catch up

Project

P

Get ahead

) CHeCKbOOK

l.

.

GeT aHead

Achter in het Coursebook staat het Checkbook. Hierin staan per Unit alle grammatica, woordjes en zinnen die je moet leren, plus een Grammar index en een volledige woordenlijst.

Extra uitdagende opdrachten in het Workbook.

Checkbook

digitaal

Grammar index

Extra oefenen

Hierin kan je opzoeken in welke Unit bepaalde grammatica behandeld wordt.

Op het digitale leerplatform vind je extra opdrachten waarmee je op een andere manier kunt oefenen met de lesstof. Je krijgt automatisch feedback op de opdrachten, met verwijzingen naar de bijbehorende grammatica. Je kunt daarbij notities maken en opslaan.

Grammar Hier staat de grammatica die je moet leren per Unit.

Vocabulary De woorden die je moet leren per Unit, per les verzameld.

Phrases Alle zinnen die je moet leren per Unit.

Woordenlijsten

Luisterfragmenten Op het digitale leerplatform staan alle audiofragmenten die horen bij de lessons Listening en Speaking.

Videofragmenten Op het digitale leerplatform staan alle videofragmenten die horen bij de lessons.

Leerdoelen

ERK Per les vind je in het Workbook specifieke leerdoelen die verwijzen naar het europees referentiekader (erK).

www.newinterface-online.nl

Alle leerwoorden uit alle Units op alfabet, Engels-Nederlands en Nederlands-Engels.

5


Meet the e-zine team www.newinterfaceblog.com

Meet the e-zine team ! Hi there! We’re the editing team for the e-zine. Making an e-zine is a challenging job. There are so many things to do and check! We all have different roles in putting together the articles for the e-zine. You can read all about us below. In every lesson one of us will introduce you to different topics we are working on. Will you help us make the e-zine this year?

aMITa edITOR-IN-CHIeF Amita is 15 years old and editor-in-chief of the e-zine. She has her own fashion blog. Her other hobbies are singing, dressmaking and reading. Amita’s parents are Indian and the whole family is vegetarian. She is also a supporter of animal rights. She wants to be a journalist.

lee aSSISTaNT edITOR Lee is 14 years old and helps the editor-in-chief. He checks everything before it goes online. Lee plays bass guitar in a rock band. He can also play the harp and marímbula. Lee is from Jamaica. He was born in Montego Bay and first moved to San Francisco when he was four and then to Britain a year ago. Watch out, Lee loves playing jokes on his friends!

eva JUNIOR aSSISTaNT edITOR Eva is 12 years old. As junior assistant editor she helps Lee with the work. Her favourite hobby is reading; she knows all the hot new book releases! At the weekend she helps in a dogs home. She walks the dogs and cleans out the kennels. She also enjoys going to the woods or the beach with her dog, Snickers.

TIM edITORIal advISOR Tim is 14 years old. He thinks of good stories for the e-zine. He also helps out the other writers when they get stuck. Tim’s mother is Dutch and his father is British. He is a huge football fan and watches the Eredivisie as well as the Premier League. He also likes Formula 1 racing, cricket, speed skating, cycling, and even darts. He is a film buff too, and loves writing film reviews for the e-zine.

6


www.newinterfaceblog.com

daMIaN GRaPHIC deSIGNeR Damian is 13 years old and makes images and films for the e-zine. Damian is crazy about gaming and enjoys creating apps. But he isn’t at the computer all the time! He always has a notebook with him for his art. He draws on anything, even his school tests. That drives his teachers mad!

CaITlIN PHOTOGRaPHeR Caitlin is 17 years old. She takes beautiful photos for the e-zine. She lives in Sydney, Australia but thanks to the internet that’s not a problem. She loves being outdoors and surfing with her three brothers. She also loves ballet and other forms of dance although she doesn’t dance herself anymore.

JOSH WebMaSTeR Josh is 18 years old. He helped Amita start the e-zine. He now helps out with any technical problems. Josh studies Web Design and Technology at university. On Thursday and Friday nights he is a DJ at a local club. You can ask him to play you a song. You can even ask to see his tattoos.

CHlOe WRITeR Chloe is 13 years old and often writes for the e-zine. She has a twin brother, Nathan. But Nathan is not into writing. She loves shopping and travelling. Together with Nathan and her parents she has travelled to many places such as Cuba, the Falkland Islands, India and Japan. She also loves cooking and often bakes nice things for the e-zine student staff. Hmmm, we love it when she does that!

KazeeM WRITeR Kazeem is 15 years old and often writes for the e-zine. Kazeem is from Iran. He moved to Britain four years ago. He lives with his parents and two brothers. His older sister still lives in Iran with her husband. Kazeem plays for the school’s cricket team. He also really likes comics. He loves going to comic book stores, but he thinks dressing up as your favourite action hero is silly.

7


8


UNIT 1

life UNIT #

9


1.1

baSICS

ReadING

The first week of school lee ‘This is my first week at my new school. Everything is different here: my teachers, most of my classmates and even my backpack. What about you? How is your first week at school? Do you know the names of your classmates yet? And what’s in your backpack today?’

Week 1 – Assignment 1 • Make a plan of your new class. Write down the names of all your classmates. • Write something about yourself. • Then do an interview with four classmates. Answer these questions: 1 Are you funny, serious, sporty or ...? 2 Say something about clothes. Are you into jeans or T-shirts? 3 What are you good at? 4 And how about your classmate? Is he / she tall or not? Is he / she nice, serious, ... ?

this is my new class: 1B! We are thirty kids , thirteen boys an d seventeen girls.

10

UNIT 1 life


1.1

this is me. My name is neil.

Brian, age 13

Brian’s got short blond hair (but you can’t see it because he always wears his baseball cap). He’s got brown eyes. dream job: professional basketball player He is: funny and he loves sports He’s good at: basketball

Caitlyn, age 12

Caitlyn has got brown hair and blue eyes. she normally wears glasses, but not in her first week of school. dream job: cook she is: always full of plans she’s good at: baking cupcakes

dana, age 12

i’m thirteen years old and i live in a small village called dunster. i’ve got red hair and i often wear jeans and t-shirts. i’m not really into school, but i love sports. i play football, basketball and tennis. i like animals and i’m very handsome (haha). And oh yeah, i’m not very good at making jokes. next to me in class is Brian. We are best friends. His parents are from America, but he was born in england.

dana has got straight blond hair and green eyes. she isn’t very tall. dream job: journalist she is: interested in everything she’s good at: writing stories

Aron and Calvin, age 11 (twins!)

Aron and Calvin have got short black hair. they have brown eyes and they always wear black clothes. dream job Aron: managing director (he wants to become very rich) dream job Calvin: singer in a band they are: serious they’re good at: gaming

GlOSSaRY assignment plan

opdracht plattegrond

handsome managing director

knap directeur UNIT 1 life

11


1.2

baSICS

WRITING

Join the team CaITlIN ‘I’m on the school surf team. I live in Australia and most schools here offer surfing. But we’ve also got rugby and cricket. Joining is easy. You just fill in the form on the school website. Rugby and cricket are typically English sports. What sporting activities do you have at your school?’

www.rgshockey.co.uk

RGS hockey HOME

ABOUT US

BLOGGERS

CONTACT

search

JOIN THE TEAM

Wanted: hockey players for the school team Would you like to join a sports club at school? Then RGS hockey is the thing for you. It’s fun, you can make new friends and you learn to play hockey! The RGS teams train twice a week on the school sports field. Are you interested? Then fill in the form. Name

Susan Davids Boy

Address

Girl

25 Church Street Cowgate NE5

Age

14

Email address

SueDavids99@gmail.com

Mobile number

07 546 215 536

Please answer these short questions: Have you got any hockey experience? What other sports do you do?

12

UNIT 1 life

Yes

No

I do tennis and swimming.


1.2

www.rgshockey.co.uk

Tell us something about yourself: My name is Susan, but all my friends call me Sue. I’m 14 years old and I’ve got long blond hair. I’m not very tall. I’ve got two older sisters. They are called Marion and Shirley. I haven’t got any brothers. Marion is 16 years old. She is a senior at RGS Newcastle. Shirley is 20 years old and is at university in London. Both my sisters have got boyfriends: Ted and Richard. I’ve got two best friends, Sara and Mia. They are 13 and 14 years old. I play tennis with them, but we haven’t got much time to play now. We’ve got so much homework!

GlOSSaRY twice

1.3

twee keer baSICS

lISTeNING

experience

ervaring

1.3

A sleepover eva ‘Do you like sleepovers? I snore, so sleepovers can be a problem for my friends! Chloe is a good friend, I often have sleepovers at her house. When we have a sleepover we watch scary films and talk and talk and talk! What are sleepovers called in the Netherlands? And when is it time for “lights out” at your place?’

UNIT 1 life

13


1.4

SPeaKING

baSICS

New school, new classmates aMITa ‘In my first year I was lost all the time. My old school’s got one floor with eight classrooms. This school has three floors with fifty classrooms! How many classrooms are there in your school? And can you tell me something about your old school?’

OUTSIde THe ClaSSROOM noah

Excuse me. How can I find the library?

Pete

Noa, isn’t that a name for a girl?

Pete

The library? I think it’s in building B, but I’m not sure. I can go with you.

noah

No, it’s Noah with an h at the end. Like the French tennis player.

noah

Great. Thanks. I’m Noah, by the way.

Pete

Really? Well, my name is Pete with an e at the end.

Quick guide to Stevenson school

Stevenson school

There are four buildings at Stevenson School with a square in the middle. Building A has got three floors with classrooms for Geography and Science. In building B are the library and classrooms for Languages and Technology. The C building is for Maths and Drama. On the other side is building D with the canteen and the gym. Outside are the tennis courts and the school sports field.

14

UNIT 1 life


1.4

noah

Is it your first week at school too?

Pete

Yeah. What school are you from?

noah

I’m from Harrington Hill. I’m the only boy from my school here. All the others are at St. Gregory’s College.

Pete

Why are you here then?

noah

My parents say that Stevenson is the best school in the area, so ...

Pete

Ah, parents ... What class are you in?

noah

I’m in 1F.

Pete

That’s funny. I’m in class 1F! But you’re not in my class?!

noah

Yes, I am, but I’m not very tall. I sit at the back of the class most of the time.

Pete

Look, isn’t that the library?

noah

Yes, it is! Thanks for helping me.

Pete

No problem. And nice to meet you!

GlOSSaRY area

gebied UNIT 1 life

15


1

bUIldING ON baSICS

ReadING

lISTeNING

WRITING

SPeaKING

Tom Gates daMIaN ‘All my notebooks are full of drawings. Some teachers get really angry when they see them. But I also have teachers who like my drawings very much. My art teacher thinks I’m brilliant. Well, not always. Not when I make drawings of him! Do you make drawings in your notebooks at school? Are you good at it?’

16

UNIT 1 life


1

From: Liz Pichon, The Brilliant World of Tom Gates (excerpt)

GlOSSaRY even though chat form teacher rearrange

alhoewel kletsen klassenleraar verplaatsen

at the front draw thrilled ignore

vooraan tekenen blij negeren UNIT 1 life

17


1

PROJeCT

Working on the e-zine aMITa ‘The e-zine is an online magazine for students. You can read about events, sports, and also about other kids. You can help us out by doing some work for the e-zine. In each Unit there are three projects to choose from. The instructions are in your Workbook.’

1

3

MY NeW ClaSSMaTeS

a SleePOveR

At the start of this school year you are going to interview some of the new pupils. What do they think about school and do they still see their old friends? You are going to do the interview and write the article. Do this with four of your classmates.

In this e-zine you are making an information sheet about sleepovers. Say why they are fun and what sort of things you can do … besides sleeping? Find tips, pictures and dos & dont’s. Do this assignment with two different classmates.

2 INTeRvIeW WITH a TeaCHeR You and a classmate are going to interview a teacher. First you have to choose a teacher. Then think of questions for the interview. What would you like to know about him or her? You can ask questions about work, but also about pets or strange hobbies.

18

UNIT 1 life


music UNIT 2

19


2.1

baSICS

ReadING

DJ Camp TIM ‘My Dutch cousin Koen wants to be a DJ, so he is going to the DJ Camp. He is a big fan of all the famous Dutch DJs. I think DJs have a great life. All those parties! All that money! And they fly all over the world. Would you like to be a DJ? Or do you miss your family and friends when you are away from home?’

DIGITAL STUDIOS

holidays? e th in n fu g in do someth Do you want to Come to our DJ Camp! ng DJs aged 13 to 18. At the The Digital Studios DJ Camp is for you ative way. Every day you DJ Camp, you learn to DJ in a fun, cre of these workshops are: can choose two workshops. Examples Equipment set-up

Good equipment is very important to a DJ. Have you got the right equipment? Can you use it? In this workshop you will learn all about it. New to DJing?

This workshop is DJing for beginners.

DIGITAL STUDIOS

20

UNIT 2 music

Radio DJing

Learn how to be a radio DJ. Make a demo mix for a radio station. DJing techniques

Learn how to scratch and mix in this workshop on techniques.

This year the Digital Studios DJ Camp is going to be in London from Monday the 23rd of August to Wednesday the 25th of August. For more information email: djcamp@digitalstudios.com.


2.1

GlOSSaRY equipment last too bad

apparatuur vorig(e) jammer

This is what people say about our camps:

“The DJ Camp last year was great. I loved it. You can learn a lot and make good friends. Too bad I can’t go this year.” Rachid (DJ Rah) ag ed 14

de a “After the camp last year I ma tions. demo mix for some radio sta show! I have now got my own radio 15 d age n DJ Camp is great!” Da

year. “I am going to my fourth camp this e. Last year Armin van Buuren was ther 17 I can’t wait to go again!” Sally aged

“The Digital Studios DJ Cam p is awesome. Why wasn’t the re a camp like that when I was young?” DJ Max aged 30

Master classes

“The DJ Camp is great fun. People there love music as much as I do.” Fatima aged 16

DJ Nick Ramado DJ DizzyDazzle DJ Max

DIGITAL STUDIOS • DJ camp • Camp Information Time

Monday 23/08

Tuesday 24/08

Wednesday 25/08

10.00-12.00

New to DJing

DJing techniques

Radio DJing

Equipment set-up

Music production

Remixing

12.00-13.00

LUNCH

LUNCH

LUNCH

13.00-14.00

Master Class by guest DJ

Master Class by guest DJ

Master Class by guest DJ

14.00-17.00

Battle DJing

Beatmatching

Final DJ Battle for all students

Mixing techniques

Basic scratching techniques Choose two workshops each day

DIGITAL STUDIOS

Price: £200 Date: Monday 23th August to Wednesday 25th August Venue: Digital Studios London

UNIT 2 music

21


2.2

baSICS

WRITING

Do you want to go to the concert? lee ‘I play the drums in a rock band. We sometimes have gigs at the weekend. It is a lot of fun but we are not famous. The really big stars can ask for crazy things at gigs. Like two hundred blue M&Ms or an aquarium with tropical fish. I would ask for something crazy, like a gold toilet. What would you ask for?’

A From: Nora To: Jules

Follow The Red Bananas on social media

THE RED BANANAS

Hi Jules! How are you? I hope you’re OK. Remember that Australian band called The Red Bananas? They are my favourite band. They are doing a European tour this month! Their first concert is in London on Thursday! And I have got two tickets!!! Would you like to come with me? They are going to play at The Windmill on Thursday 1st March at eight o’clock. I hope you haven’t got any plans then. Can you come?

The European Tour

SUPPORT ACT: PULL OVER SKIPPY

Write back soon, OK? Love, Nora

B From: Jules To: Nora Hi Nora! Wow, you’re so lucky! I wanted to get tickets myself, but they were already sold out. Thank you for inviting me. I’d love to go to the gig with you! How are you going to get there? My parents have plans that evening, so they can’t take us. Let’s go by train. Love, Jules

22

UNIT 2 music

thursDay 1st March Venue: the WinDMill, lonDon tiMe: 8 PM – Doors oPen at 7 PM FOR FURTHER INFORMATION AND TELEPHONE BOOKINGS CALL 900-900-900, CALLS COST 25P PER MINUTE.

TICKETS: £35 ONLINE BOOKINGS VIA WWW.CONCERTTIX.CO.UK


2.2

C

D

From: Nora To: Jules

From: Jules To: Nora

Hi Jules,

Hi Nora,

It’s great that you can come! I’m not allowed to take the train by myself at night. Do you want to go by car? My dad wants to take us there and pick us up after the gig.

I’m happy that your dad can take us. See you at seven on Thursday. Love, Jules

How about seven o’clock. Is that OK? I am so excited! See you soon, Love, Nora GlOSSaRY sold out allowed by myself

2.3

baSICS

lISTeNING

uitverkocht mogen, toestemming hebben alleen

2.3

The winner takes it all! KazeeM ‘My English is not very good yet. That is why I listen to the radio a lot. Last year, there was a competition to win tickets to see my favourite band. I didn’t know these text messages cost money, so I texted more than a hundred times. My dad was so angry! And I didn’t even win the tickets! If you could win tickets to a gig of any artist (dead or alive), who would you choose?’

UNIT 2 music

23


2.4

BASICS

SPEAKING

Are you going to the festival? CHloe ‘Summer is my favourite time of the year. It’s warm and sunny, and there are lots of festivals in summer! I go to two or three festivals every year and they are so much fun! I always go with a group of friends. They all love music as much as I do. What is your favourite thing to do in summer?’

CHAT Gaz

Hi Dan

Dan

Hi Gaz, how are you?

Dan

That’s alright. How many bands are playing?

Gaz

I think about twelve different bands.

I’m OK, thanks. Hey, can you go to the Lazy Summer Festival in July?

Dan

I’d love to go. How can we get there?

Dan

I am not sure. What day is it?

Gaz

How about going by bus?

Gaz

It is on Saturday July the 6th in Nottingham.

Dan

Great idea! What about Charlie? He likes music festivals.

Dan

What time does it start? Gaz

Let’s ask him! I can call him tonight.

Gaz

It starts at five o’clock.

Gaz

24

unit 2 music


2.4

ON THE PHONE Voice

Hello? John Watson speaking.

Gaz

Oh, hello Mr Watson. This is Gaz Jones. Could I speak to Charlie, please?

Voice

Yes, of course! Charlie, telephone!

Charlie Hi Gaz! How are you? Gaz

Great, thanks Charlie. Would you like to go to the Lazy Summer Festival with Dan and me?

Charlie Wow, I’d love to. When is it? Gaz

On Saturday July the 6th. We’re going there by bus.

Charlie What time? I play football on Saturdays. Gaz

It starts at five o’clock

LATER

Charlie That’s OK. Have you already got your tickets?

Dan

Hello?

Gaz

Gaz

Hey Dan, this is Gaz. The tickets for the festival are £50 each. What do you think? Have you got enough money?

Dan

I’ve got some birthday money. How about you?

Gaz

It is OK for me, but Charlie hasn’t got enough money. He can’t come with us.

Dan

Oh, that’s a shame! But I am really looking forward to July!

Gaz

Me too! Bye!

Dan

Bye! I’ll talk to you soon!

No, but I can buy them on Friday. I think they are quite expensive ...

Charlie OK, can you tell me how much they are? I haven’t got much money. Gaz

Sure, I can look on the website. We’re not going to buy them if they’re too expensive! Bye, Charlie!

Charlie Bye, Gaz. Thanks for calling.

GLOSSARY look forward to

uitkijken naar unit 2 music

25


bUIldING ON baSICS

2

ReadING

lISTeNING

WRITING

SPeaKING

Find your perfect DJ name lee ‘Sometimes you really wonder where an artist’s name comes from. Some artists just use their own name, but others think of crazy names for themselves. What do you think of a name like Tired Pony? Or DJ Catfood? I’m in a band and we are called The Rockies. It’s not a very original name for a rock band, but we like it! Do you know any bands or DJs with funny names?’

www.wikihow.com

Every DJ needs a good name, but they aren’t always easy to find. To find a DJ name that isn’t taken, here are some tips and techniques.

Tips:

1

5

10

2 15

26

Think of a name that is catchy and easy to remember. A lot of people think that words with hard sounds, such as k’s, z’s, and t’s don’t sound very nice. Words with lots of l’s, w’s, y’s, and s’s, sound soft and beautiful to people. But many DJs don’t want a soft, beautiful name. Choose your letters carefully so you are happy with how your name sounds. You can make a long name shorter. Then it’s easy to remember and easy to say. If you choose the name DJ Quadrilateral, people can call you DJ Quad.

20

Look for interesting names around you.

30

Look for interesting street names. Use the name of your favourite city or another planet.

UNIT 2 music

When you watch a movie, watch the movie credits at the end. In this list of names of all the makers of the movie you can find cool names from different countries. You can also look for a good name in the phonebook, a baby-name book, or books from the library. 3

25

Build a name from things you know and like. If you like dogs, you can think about a name like Pitbull or Hound. If you like history, try something like Revolution, Columbus or Viking. Think of numbers that mean something to you and see how they sound in your DJ name. If 7 is your lucky number, your name can be DJ7. Use Google Translate to translate words (for example, music, song) into other languages and see if you get any good hits.


2

www.wikihow.com

4

Change names you know. You can mix names together. For example, if your friends are called Joshua and Madelyn, you can choose the name DJ Mad Josh or DJ Jadelyn. You can use a different spelling. For example, Mykael for Michael. Or you can mix up your own name. So Leaha Stone can be DJ Sheala Tone.

35

40

5

wellimstandingnexttoamountain. It has the words “Wellim”, “Gnext” and “Untain” in it. 6

Ask your friends, family and classmates what they think of your DJ name. They can tell you if your name is a good choice. Or they can help you think of a new name.

50

Invent a new name. 7

45

Cut letters out of a magazine and throw them into the air. Or write a few lyrics from your favourite song, without spaces. For example “well I’m standing next to a mountain” becomes

Make sure that people like your name.

55

Make sure the name you choose is still available. Search for your DJ name on Google to see if anyone else has the same name.

GlOSSaRY build translate invent

bouwen vertalen uitvinden

lyrics space make sure

tekst van een liedje spatie ervoor zorgen UNIT 2 music

27


2

PROJeCT

Working on the e-zine aMITa ‘I think everyone likes music. But not everyone likes the same music. That’s why we try to write about all sorts of music in the e-zine. Hard rock, hip-hop, Indie. We cover it all.’

1

3

WHaT TO dO aFTeR SCHOOl?

COMPeTITION

Many kids don’t know what to do when they come home from school. They are bored. You and two classmates are going to help them. Make a flyer full of great things to do after school. Like um, … making a flyer?

Competitions are fun, especially when you can win amazing prizes, like concert tickets or a meet & greet with a pop star. Think of a competition and a really good prize. Then make this into an advertisement for the e-zine.

2 INTeRvIeW WITH a STaR Together with a classmate you are going to interview a pop star about his or her new tour. First decide who you want to interview and then think of some questions. Where is the tour going to be and what are the tour dates? After that, act out the interview and record it.

28

UNIT 2 music


UNIT 3

fashion UNIT #

29


3.1

baSICS

ReadING

Winter warmers aMITa ‘I write a fashion blog. But I know “fashion” means different things to different kids! So maybe your sports clothes are your favourite clothes. Are you into winter sportswear or football shirts? Or aren’t you interested in clothes at all?’

BoneDry sportswear A

In BoneDry sportswear you can stay dry – even for extreme sports! We’ve got the best quality high-tech fabrics you can buy. You’re always cool in a BoneDry outfit! B

Boys and girls – check out our ski wear for this year! Not a fan of skiing? You can also wear this on the street! Trousers from BoneDry are comfortable and, of course, they’re waterproof too. Jackets are warm but not too heavy, and you can wear your sweater under them – no sweat! The jackets this year are in so many good colours and you can mix and match; an orange jacket over a red sweater is popular this winter. Not a bright colour person? A cool blue hoodie is the thing for you, then, maybe with grey or black trousers. The ski socks are very soft, and there are boots for skiing, snowboarding or just for walking.

30

UNIT 3 fashion

Profile for ThiemeMeulenhoff

Inkijkexemplaar New Interface 1 coursebook vmbo kgt  

Inkijkexemplaar New Interface 1 coursebook vmbo kgt

Inkijkexemplaar New Interface 1 coursebook vmbo kgt  

Inkijkexemplaar New Interface 1 coursebook vmbo kgt