Groep 4 - Filosoferen met Pit, les 2

Page 1

Lesbeschrijving

Filosoferen met Pit

Les 2

Kun je stoppen met denken? Afgeleide denkvraag

Lesvoorbereiding

Materiaal

Is het fijn als je weet wat een ander denkt?

• Print voor elke leerling het denkblad en het doeblad van les 2. • Zorg voor gekleurd papier.

• denkblad 1 les 2 • doeblad les 2 • gedachteschrift

5

4

LESINHOUD

EXTRA INFORMATIE EN TIPS

Introductie

Geef een voorbeeld van iemand wiens gedachten uzelf graag zou willen lezen. Leg uit waarom. Kunnen dieren eigenlijk denken?

Wat je zegt is niet altijd hetzelfde als wat je denkt. Geef een voorbeeld: Ik denk nu dat ik vergeten ben mijn fiets op slot te zetten, maar ik zeg dat jullie aan het werk moeten gaan. Ik denk het, maar jullie weten het niet. Vertel dat het vandaag gaat over je eigen gedachten en gedachten van anderen. Zou het fijn zijn om de gedachten van anderen te kunnen lezen? Wanneer houd je je gedachten voor jezelf?

20

Groep

Verwerking • De leerlingen werken in tweetallen aan het denkblad.

15

• De leerlingen werken individueel aan het doeblad. Op het doeblad verzinnen ze gedachten voor denkwolken. Ook verzinnen ze een nieuwe vorm voor een gedachtewolk. Vraag waarom ze juist die vorm vinden passen bij een gedachte.

5

Reflectie

Hoe noem je iets waar je met niemand of met weinig mensen over praat ? Als iemand jou een geheim vertelt, mag je het niet door vertellen. Is het u weleens overkomen dat dit mis ging? En bij de leerlingen?

De leerlingen bekijken elkaars gedachten op het doeblad. Ze kiezen van elkaar de mooiste gedachte uit. Daarna schrijven ze elk beide gedachten op in hun eigen gedachteschrift.

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2022

blad 1 van 1