Groep 4 - Filosoferen met Pit, les 1

Page 1

Lesbeschrijving

Filosoferen met Pit

Les 1

Kun je stoppen met denken? Denkvraag

Lesvoorbereiding

Materiaal

Kun je stoppen met denken?

• Zet het filmpje klaar op het digibord. • Print voor elke leerling het denkblad van les 1.

• • • •

5

Groep

4

filmpje digibord denkblad les 1 gedachteboom

LESINHOUD

EXTRA INFORMATIE EN TIPS

Introductie

Kun je stoppen met denken?

• De leerlingen gaan met elkaar nadenken en praten over denken. • Toon het filmpje via de Methodestartpagina op het digibord.

Denken is iets in je hoofd. Wat is denken eigenlijk? Gaat denken ook door als je iets anders doet of als je slaapt? Hoe kun je van een ander weten wat hij denkt? Wil je eigenlijk wel weten wat een ander denkt? In les 1 en 2 onderzoeken de leerlingen deze vragen met elkaar.

Inhoud filmpje Bas Haring bedenkt dat denken niet altijd moeilijk of knap hoeft te zijn. Wat wel moeilijk is, is ‘niet denken’. Je gedachten praten maar door in je hoofd. Het lijkt gemakkelijker om te stoppen met denken als je slaapt of een balletje trapt. Maar vinden de leerlingen dat ook?

20

15

Instructie

Suggesties voor verkenningsvragen

Gesprek • Bespreek de denkvraag. • Vraag leerlingen te reageren op de vraag en uitleg te geven bij hun antwoord. • Noteer de reacties van leerlingen rondom de denkvraag. • Laat de leerlingen in groepjes van 3 of 4 van gedachten wisselen over de vraag. • Inventariseer de antwoorden van elk groepje. • Vraag door en vat samen.

Waar zitten je gedachten? Kunnen gedachten verdwijnen? Waar gaan gedachten naartoe? Zijn dromen ook gedachten? Denk je in woorden of zie je er ook plaatjes bij? • Bespreek deze vragen en noteer de antwoorden in een andere kleur. • De leerlingen praten weer in groepjes over de vraag. Inventariseer en noteer de antwoorden.

Verwerking De leerlingen maken individueel denkblad 1.

5

Suggesties voor inzoomvragen Denk je altijd wat je wil denken? Kun je tegelijk hetzelfde denken als je vriend of vriendin? • Bespreek de vragen in de kring en noteer de antwoorden in een nieuwe kleur.

Reflectie Bespreek met de klas: met welke vraag zijn we begonnen? Wat hebben we erover gezegd? Wat weten we nu? Wat doen de gedachten in jouw hoofd? Kies met elkaar een paar mooie gedachten uit. Schrijf ze op kaartjes voor in de gedachteboom.

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2022

blad 1 van 1