Issuu on Google+

2013|2014

vmbo gt

drs. G.P.H. Cook-Bodegom drs. M. Feenstra drs. M.M.C. Frieling

Engels

– goede voorbereiding op het examen – leesstrategieën met voorbeelden – oefenen voor schrijfvaardigheid – handige tips, trucs en weetjes – meer dan 80 examenteksten om mee te oefenen • met woordenlijsten • met uitgewerkte antwoorden – met de laatste examens


vmbo gt engels

Voorwoord Met deze examenbundel kun je je goed voorbereiden op het centraal examen voor het vak Engels op niveau vmbo-gt. Je kunt met deze examenbundel je leesvaardigheid oefenen in je eigen tijd en in je eigen tempo. De

examenbundel

bevat de volgende onderdelen:

de oriëntatietoets oefentoets met handig studieadvies deel A

oefenen met leesstrategieën – signaalwoorden – examenvragen – woordenboek

deel B

losse examenteksten met woordenlijsten

deel C

examen van 2011-II met woordenlijsten

deel D

losse examenteksten - met informatie ter oriëntatie op de tekst - met uitleg van de antwoorden

deel E

examen van 2012-I met toelichting en uitleg

deel F

examens van 2012-II en 2013-I

bijlagen

cijferbepaling van oefenexamens - (oefenen met de) basiswoordenlijst

Het stappenplan op bladzijde 6 geeft je een idee hoe je het beste met de examenbundel kunt werken. Op www.examenbundel.nl staan alle antwoorden bij de opgenomen examenteksten. Ook vind je er heel veel gratis oefenexamens die je kunt downloaden. Maak ook eens de Quickscan op www.examenbundel.nl. Het centraal examen Engels vmbo gl en tl 2014 wordt afgenomen op dinsdag 20 mei tussen 13.30 en 15.30 uur. De makers van de examenbundel wensen je daarbij alvast heel veel succes! Voor reacties, zowel van leerlingen als van docenten, houden wij ons graag aanbevolen. Mail naar vo@thiememeulenhoff.nl. Amersfoort, mei 2013

Opmerking De overheid stelt regels op die betrekking hebben op de specifieke examenonderwerpen in 2014, de hulpmiddelen die je tijdens je examen mag gebruiken, duur en datum van je examen, etc. Hoewel deze examenbundel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen auteur en uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de aanwijzingen die betrekking hebben op publicaties van de overheid. Het is altijd raadzaam je docent of onze website www.examenbundel.nl te raadplegen voor actuele informatie die voor jouw examen van belang kan zijn. © ThiemeMeulenhoff

3


Examenbundel 2013 | 2014

Inhoud

7 oriëntatietoets nagaan wat je nu kunt

48 7.4 50 7.5 52 7.6

9 oriëntatietoets

55 uitwerkingen

3 voorwoord 6 stappenplan

17

A

voorbereiding op het centraal examen

leesvaardigheid 19 1 leesvaardigheid – het centraal examen 20 2 losse examenteksten met leesstrategieën 21 2.1 leesstrategie a 22 2.2 leesstrategie b 24 2.3 leesstrategie c 25 2.4 leesstrategie d 27 2.5 leesstrategie e 28 2.6 leesstrategie f 29 2.7 leesstrategie g 30 3 signaalwoorden 30 3.1 opsomming 31 3.2 reden/verklaring 32 3.3 relativering/beperking 33 3.4 samenvatting/conclusie 34 3.5 tegenstelling 36 3.6 voorwaarde 37 4 omgaan met moeilijke woorden 37 4.1 betekenis vinden zonder woordenboek 38 4.2 betekenis vinden met woordenboek 42 5 veelvoorkomende woorden en uitdrukkingen in de vraagstelling schrijfvaardigheid 43 6 schrijfvaardigheid – het centraal examen 46 7 schrijfopdrachten met uitwerkingen 46 7.1 schrijfopdracht 1 47 7.2 schrijfopdracht 2 47 7.3 schrijfopdracht 3

4

61

schrijfopdracht bij examentekst 2009-I: 9 schrijfopdracht bij examentekst 2010-I: 12 schrijfopdracht bij examentekst 2011-I: 12

B

losse examenteksten met woordenlijsten

moeilijkheidsgraad ★

63 64 65 67 68

1 2 3 4 5

examen examen examen examen examen

2010-II: 2010-II: 2010-II: 2010-II: 2010-II:

1 2 8 10 11

69 70 72 73 75

6 7 8 9 10

76 77 79

moeilijkheidsgraad ★★★ 11 examen 2010-II: 5 12 examen 2010-II: 6 13 examen 2010-II: 7

moeilijkheidsgraad ★★

examen examen examen examen examen

2009-II: 2010-II: 2010-II: 2010-II: 2010-II:

9 3 4 12 13

C

81

examen 2011-II met woordenlijsten

83 84 85 86 87 89 92 95 97 99 101 103 104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

examen 2011-II: examen 2011-II: examen 2011-II: examen 2011-II: examen 2011-II: examen 2011-II: examen 2011-II: examen 2011-II: examen 2011-II: examen 2011-II: examen 2011-II: examen 2011-II: schrijfopdracht

1★ 2★ 3 ★★ 4★ 5 ★★★ 6 ★★★ 7 ★★★ 8 ★★★ 9 ★★ 10 ★★ 11 ★ 12 ★★

© ThiemeMeulenhoff


vmbo gt engels

107

D

losse examenteksten met uitwerkingen

moeilijkheidsgraad ★ 09 1 examen 2010-I: 1 110 2 examen 2011-I: 111 3 examen 2011-I: 112 4 examen 2011-I: 113 5 examen 2011-I: 114 6 examen 2011-I:

10 1 2 3 12 13

moeilijkheidsgraad ★★ 15 7 examen 2010-I: 1 117 8 examen 2010-I: 118 9 examen 2011-I: 119 10 examen 2011-I: 121 11 examen 2011-I: 122 12 examen 2011-I:

6 9 4 7 10 11

moeilijkheidsgraad ★★★ 24 13 examen 2011-I: 5 1 126 14 examen 2011-I: 6 128 15 examen 2011-I: 8 129 16 examen 2011-I: 9 132 uitwerkingen

169

F

171 172 173 175 178 179 181 183 184 185 187 188

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

examen 2012-II en examen 2013-I 2012-II

examen 2012-II: examen 2012-II: examen 2012-II: examen 2012-II: examen 2012-II: examen 2012-II: examen 2012-II: examen 2012-II: examen 2012-II: examen 2012-II: examen 2012-II: schrijfopdracht

1★ 2 ★★★ 3 ★★★ 4 ★★ 5★ 6 ★★ 7 ★★ 8★ 9 ★★ 10 ★★★ 11 ★

190 examen 2013-I

bijlagen

oefenen met de basiswoordenlijst basiswoordenlijst cijferbepaling examens 2011-II, 2012-I en 2012-II

E

137

examen 2012-I met uitwerkingen

139 40 1 142 144 145 146 149 151 153 156 157 158

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

examen 2012-I: examen 2012-I: examen 2012-I: examen 2012-I: examen 2012-I: examen 2012-I: examen 2012-I: examen 2012-I: examen 2012-I: examen 2012-I: examen 2012-I: schrijfopdracht

1 ★★ 2★ 3 ★★★ 4★ 5 ★★ 6 ★★★ 7 ★★ 8★ 9 ★★★ 10 ★★★ 11 ★

160 uitwerkingen

© ThiemeMeulenhoff

5


vmbo gt engels

1

I

t is a guilt trip inflicted on most children who leave sprouts or 1 6 examentekst 2011-I: 9 met uitwerkingen cabbage on their plates. “Eat up,” their mothers chide, “think of those Oriëntatie vooraf starving children in Africa who don’t titel: De titel zegt het al: je eet alles op of je betaalt. have such luxuries.” A few grimacing ondertitel: Volgens de ondertitel is er een restaurant in Londen dat hard optreedt tegen (is mouthfuls later, the plate is empty. cracking down on) klanten, vermoedelijk als ze niet alles opeten wat ze hebben besteld. illustratie: Een foto van een man in een restaurant. Adults will be reminded of their youth Tekst 9 Dit zal een artikel uit een krant zijn. when they step into one Nigerian soort tekst: restaurant in east London and are faced with a £2.50 fine if they fail to finish what they have taken for dinner. At the Obalende Suya Express restaurant in Dalston, the penalty for greed is donated straight to the local Tekst 9 One London restaurant is cracking down on customers. Oxfam shop. Emily Ashton finds out why 2 The West African barbecue eatery attracts a full house every Sunday with 1 t is a guilt trip inflicted on most its Grill Greedy buffet, with trays and children who leave sprouts or dishes overflowing with steaming cabbage on their plates. “Eat up,” meats and fried bananas. As customers their mothers chide, “think of those fillon their plates, however, they can One London restaurant is cracking down customers. 4 5 starving children in Africa who don’t hardly miss a big red sign warning Emily Ashton finds out why have such luxuries.” A few grimacing them to make sure they eat it all up. mouthfuls later, the plate is empty. Lara Odebunmi, who owns the 1 t is a guilt trip inflicted on most Adults will be reminded of their youth restaurant with her husband Toks, children who leave sprouts or when they step into one Nigerian says: “We realised a lot of people were cabbage on their plates. “Eat up,” 10 restaurant in east London and are wasting their food rather than their mothers chide, “think of those faced with a £2.50 fine if they fail to finishing it, just because they could starving children in Africa who don’t finish what they have taken for dinner. ‘eat as much as they liked’. They kept have such luxuries.” A few grimacing At the Obalende Suya Express on 3 but they were only ever able mouthfuls later, the plate is empty. to finish one plateful. At the end of the restaurant in Dalston, the penalty for accounts for more than a third of all Adults will be reminded of their youth 15 greed is donated straight to the local night, we felt really bad dumping all the waste produced in Britain. More when they step into one Nigerian this food into the bin.” Oxfam shop. than 12,000 people each day eat food restaurant in east London and are 3 35 FareShare, a national organisation 2 The West African barbecue eatery that FareShare has 4 restaurant faced with a £2.50 fine if they fail to 5 that redistributes surplus food from attracts a full house every Sunday with kitchens and shops’ chillers. But the finish what they have taken for dinner. restaurants and shops to local its Grill Greedy buffet, with trays and majority of Britain’s tens of thousands At the Obalende Suya Express 20 dishes overflowing with steaming charities, believes that the food sector of restaurants simply bin the food they restaurant in Dalston, the penalty for meats and fried bananas. As customers accounts for more than a third of all are unable to sell. greed is donated straight to the local fill their plates, however, they can 40 the waste produced in Britain. More 4 The Odebunmis set up Suya Oxfam shop. hardly miss a big red sign warning than 12,000 people each day eat food Express 10 years ago and run another 2 The West African barbecue eatery 12 GT-0071-a-11-1-o them to make sure they eat it all up. that FareShare has 4 restaurant restaurant in Peckham. They hope the attracts a full house every Sunday with 25 Lara Odebunmi, who owns the kitchens and shops’ chillers. But the buffet fine, introduced last year, will its Grill Greedy buffet, with trays and restaurant with her husband Toks, majority of Britain’s tens of thousands make people think about how much dishes overflowing with steaming says: “We realised a lot of people were 45 of restaurants simply bin the food they food is wasted. “Lots of people in meats and fried bananas. As customers wasting their food rather than are unable to sell. Africa don’t have the opportunity to fill their plates, however, they can finishing it, just because they could 4 The Odebunmis set up Suya see this amount of food, let alone to hardly miss a big red sign warning 30 ‘eat as much as they liked’. They kept Express 10 years ago and run another buy it,” says Toks. “We came up with them 3 to make sure they eat it all up. on but they were only ever able restaurant in Peckham. They hope the the charge to make customers think Lara Odebunmi, who owns to finish one plateful. At thethe end of the 50 buffet fine, introduced last year, will about poverty. If only people could see make people think about how much how privileged we really are in says: “Weinto realised a lot of people were this food the bin.” food is wasted. “Lots of people in England,” adds Lara. wasting their food rather than 3 FareShare, a national organisation Africa don’t have the opportunity to 5 Squeezed between shops on129 the finishing it, just because © ThiemeMeulenhoff that redistributes surplusthey foodcould from see this amount of food, let alone to Kingsland Road, the restaurant looks ‘eat as muchand as they liked’. They kept restaurants shops to local buy it,” says Toks. “We came up with

D

★★★

Eat up or pay up

I I

Eat up or pay up

a t t t k m o a

E r b m f A s b t a h E

K m t


uitwerking

Examenbundel 2013 | 2014

E 5 examentekst 2012-I: 5 1p

9 Een antwoord met de volgende strekking: Nee, ze sluiten (in maart) om 17.00 uur / ze zijn dan al dicht. Volgens de informatie die de vraag geeft, wil jij begin maart rond zes uur ’s avonds naar de London Dungeon. In het schemaatje onder aan de folder zie je dat je dan in periode A (19 februari - 30 maart) zit. Volgens de informatie iets lager in de folder is de London Dungeon in die periode open van 10.30 uur tot 17.00 uur. Je kunt dus niet rond een uur of zes ’s avonds naar de London Dungeon, omdat het museum dan al dicht is.

E 6 examentekst 2012-I: 6 1p 10 E

In alinea 1 wordt beschreven hoe een vrouw (Agent Squirtel, regel 9) zeven uur lang een huis observeerde om vervolgens de verkeerde man aan te vallen. In regel 12-13 (StreetWars … game) wordt duidelijk dat ze deelneemt aan een waterpistolengevecht voor volwassenen. Antwoord E is dus het juiste antwoord: Alinea 1 beschrijft een specifiek deel van een reality game. Antwoord A is niet goed, omdat nergens staat dat alleen mensen met een kantoorbaan aan het spel deelnemen. Antwoord B is niet correct, omdat het niet om Agent Squirtels baan gaat maar om haar vrijetijdsbesteding. Antwoord C is niet goed, omdat Dave (regel 22) toevallig bij het spel werd betrokken. Antwoord D is fout, omdat dit spel niets met de politie te maken heeft. 1p 11 C

Dit is een lastige en tijdrovende vraag, omdat er wordt gevraagd naar wat niet waar is. Het meest verstandige is om per antwoord aan te geven of dit waar of niet waar is, om zo tot het juiste antwoord te komen. Antwoord A is waar, zie regel 26: ‘large-scale urban games’. Antwoord B is waar, zie regel 27-28: ‘played in cities all across the world’. Antwoord C is niet waar. In regel 37-38 staat dat StreetWars in al zijn eenvoud op een spelletje uit iemands jeugd lijkt. Er staat niet dat Streetwars als een kinderspel is begonnen. Om na te gaan of C inderdaad het juiste antwoord is, controleer je ook antwoord D en E nog even. Antwoord D is waar, zie regel 29-30: ‘information spreads via the internet’. Antwoord E is waar, zie regel 33-34: ‘utilise wireless technology’. Je weet nu zeker dat C het juiste antwoord is. Alleen deze bewering komt niet overeen met de inhoud van alinea 2. 1p 12 B

In regel 43-44 (is ... craze) staat dat Yutai Liao achter de StreetWars-rage zit. Hij is dus de initiatiefnemer van het spel (antwoord B). Antwoord A is niet goed. Yutai Liao zegt niet dat hij een hekel heeft aan dinertjes voor volwassenen. Hij vraagt zich in regel 45-48 alleen af waarom je vanaf een bepaalde leeftijd met volwassen vrienden alleen maar zou mogen eten. Antwoord C is niet correct. In regel 49-50 zegt Yutai Liao dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het spel 25 jaar is. Hij zegt dus niet dat mensen onder de 25 het spel niet leuk vinden. Antwoord D is ook niet goed. Yutai Liao zegt in regel 39-40 dat StreetWars mensen met een Peter Pancomplex aanspreekt. Hij wil dus niet bekend zijn als Peter Pan.

162

© ThiemeMeulenhoff


Bundels voor al je vakken bestel je op

www.examenbundel.nl

examenbundels vmbo gt

Nederlands

978-90-06-08000-1

Duits

978-90-06-08001-8

vmbo gt

Engels

vmbo gt

Frans

vmbo gt

978-90-06-08003-2

Meer kans van slagen met de Examenbundel! De Examenbundel bevat oefenexamens met

uitleg bij de antwoorden, zodat je leert tijdens

978-90-06-08002-5

het oefenen.

biologie

978-90-06-08012-4

De bundel is speciaal samengesteld voor dit

vmbo gt

nask 2

978-90-06-08007-0

vmbo gt

economie

978-90-06-08010-0

vmbo gt

maatschappijleer 2

978-90-06-08011-7

vmbo gt

vmbo gt

vmbo gt

wiskunde

nask 1

vmbo (k)gt aardrijkskunde

vmbo (k)gt geschiedenis

978-90-06-08005-6

978-90-06-08006-3

978-90-06-08008-7

schooljaar, dus je oefent altijd de juiste stof.

Test je kennis met de OriĂŤntatietoets en kijk voor meer tips om te slagen op www.examenbundel.nl.

978-90-06-08009-4

Digi-Trainer vmbo-b en vmbo-k: Nederlands, Engels, biologie, nask 1, wiskunde en economie. Digi-Trainer vmbo-gt: biologie.

Voor meer informatie: www.digi-trainer-online.nl.

vmbo gt

samengevat vmbo kgt

vmbo kgt

vmbo gt

vmbo kgt

vmbo kgt

vmbo kgt

biologie

978-90-06-07362-1

Meer kans van slagen met Samengevat!

nask 2

978-90-06-07361-4

overzicht van alle examenstof.

aardrijkskunde

978-90-06-07364-5

De Examensurvivalgids geeft je structuur in het

nask 1

wiskunde

economie

examensurvivalgids

978-90-06-07360-7

978-90-06-07365-2

978-90-06-07363-8 978-90-06-07633-2

Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar via de erkende boekhandel.

Samengevat biedt je een helder en beknopt

leren en plannen in je examenjaar.


Examenbundel vmbo Engels