Page 39

hoofdstuk 1  | Verbindingen en idioom

37

Verbindingen subthema 1 contact leggen met iemand een training geven horen bij iets/iemand in feite indruk maken onder controle per se zoeken naar iets/iemand subthema 2 een gewoonte maken van iets gevoelig zijn voor iets/iemand het recht hebben

subthema 3 de aandacht trekken iemand overtuigen van iets iemand/iets belachelijk maken iets tot gevolg hebben onder andere (o.a.) ondergeschikt zijn aan iets/iemand tot slot subthema 4 dat wil zeggen (d.w.z.)

Idioom titel te gek voor woorden subthema 1 brokken maken ergens verzeild raken kijken wat voor vlees je in de kuip hebt subthema 2 dat kunt u niet maken een boze blik werpen je mond houden je mond opendoen navraag doen van geluk mogen spreken voor de hand liggen zich rot schrikken subthema 4 onder druk staan vreemdgaan

13181_Code Plus NT2 Boek 4.indb 37

heel erg, belachelijk

problemen of schade veroorzaken toevallig ergens komen onderzoeken met welk soort mensen je te maken hebt dat kunt u niet doen boos kijken niets zeggen je mening geven informatie vragen over iets wat eerder gebeurd is veel geluk hebben dat een situatie goed is afgelopen logisch, vanzelfsprekend zijn heel erg schrikken

gedwongen worden iets snel te doen seksueel contact hebben met iemand anders dan je eigen partner

24-07-12 14:42

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.