Page 38

36

hoofdstuk 1  | Slot

8 Luister naar de docent en schrijf een tekst. De docent leest een tekst twee keer voor. Maak bij de tweede keer aantekeningen. Schrijf daarna samen een reconstructie van de tekst.

i i i Na de les

9 Schrijf zo veel mogelijk woorden op. Kijk bij de woorden van hoofdstuk 1, subthema 4 in de woordenlijst achter in je boek. Kijk twee minuten naar deze woorden. Doe je boek dicht. Schrijf alle woorden op die je nog weet. Controleer daarna de woorden met de woordenlijst. Hoeveel woorden wist je nog? En heb je de goede spelling gebruikt? Welke woorden wist je niet meer? Vind je die woorden belangrijk?

Slot Maak de tekst compleet. Op het werkblad staat een deel van het transcript van de audio van subthema 2, Proces-verbaal. Luister nog een keer naar de audio. Vul de ontbrekende woorden in. Controleer je antwoorden met behulp van het transcript dat je van de docent krijgt.

Verbindingen en idioom Dit zijn de verbindingen en het idioom van hoofdstuk 1. Oefeningen met verbindingen staan op www.codeplus.nl, deel 4, hoofdstuk 1, Oefenen, Verbindingen.

13181_Code Plus NT2 Boek 4.indb 36

24-07-12 14:42

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.