Page 37

hoofdstuk 1  |  subthema 4

35

Gebruik van sociale netwerken in Nederland naar geslacht, leeftijdsgroep en opleiding Mannen Vrouwen 16 tot 25 jaar 25 tot 55 jaar 55 tot 75 jaar Lager onderwijs Middelbaar onderwijs Hoger onderwijs 0

20

40

60

80

100

% internetters Bron: CBS

7.2 Presenteer het diagram. Beschrijf het diagram. Gebruik de vragen van opdracht 7.1. Je hoeft geen percentages te noemen. - Begin je beschrijving met ‘In dit diagram zie je …’ - Vergelijk de verschillende groepen gebruikers. Je kunt in je vergelijking zinnen gebruiken met ‘meer dan’, ‘minder dan’, ‘het meest’, ‘het minst’ en ‘weinig verschil’. - Kies een groep uit het diagram en vertel waarom die volgens jou meer of minder gebruikmaakt van sociale media dan andere groepen. Geef één reden. Cursist A beschrijft het diagram, cursist B luistert.

Wissel van rol.

7.3 Bespreek samen de presentaties.

13181_Code Plus NT2 Boek 4.indb 35

24-07-12 14:42

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.