Page 36

34

hoofdstuk 1  |  subthema 4

5.2 Bespreek samen de antwoorden. 6 Je krijgt van de docent de tekst Help, mijn inbox is vol! Lees de vragen en zoek de antwoorden in de tekst. Je hebt vijf minuten de tijd. 1 Hoeveel e-mails krijgt het grootste deel van de managers per dag?

2 Noem twee dingen waaraan managers zich ergeren.

3 Hoeveel procent van de werknemers kijkt maar een of twee keer per dag naar zijn mail?

4 Welke twee soorten mail kosten volgens Robert Venstra te veel tijd?

5 Noem één manier waarop je efficiënter met mail kunt omgaan.

7.1 Bespreek de vragen. Ze gaan over het diagram. 1 Waar gaat dit diagram over? Kijk naar de titel. 2 Welke internetgebruikers maken het meest gebruik van sociale media? Bedenk twee redenen. 3 Wie maken het minst gebruik van sociale media? Bedenk twee redenen. 4 Welke groep gebruikers zal nog groeien, denk je? 5 Lees de volgende zinnen en streep de woorden door die onjuiste informatie geven. - De mensen die het meest gebruikmaken van sociale netwerken zijn, laag / middelbaar / hoog opgeleid mannen / vrouwen 16-25 / 25-55 / 55-75 jaar. - De mensen die het minst gebruikmaken van sociale netwerken zijn, laag / middelbaar / hoog opgeleid mannen / vrouwen 16-25 / 25-55 / 55-75 jaar.

13181_Code Plus NT2 Boek 4.indb 34

24-07-12 14:42

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.