Page 35

hoofdstuk 1  |  subthema 4

33

Lees en beantwoord de vragen. Ze gaan over de leestekst van opdracht 3, Ik zit niet op Facebook, en ik wil het ook echt niet. 1 Naar welk woord verwijst ‘hij’ (r. 21)? Onderstreep dat woord in de tekst. 2 Welk woord hoort bij ‘achter’ (r. 16)? Onderstreep dat woord in de tekst. 3 Welk woorden horen bij ‘waar’ (r. 34)? Onderstreep de woorden in de tekst. Bespreek samen de antwoorden.

5.1 Bespreek de vragen. Ze sluiten aan bij de leesteksten van opdracht 2 en 3, Facebook maakt veel jongeren eenzaam en Ik zit niet op Facebook, en ik wil het ook echt niet. 1 Vertel in je eigen woorden wat Facebook is. 2 Zit jij ook op Facebook? Of heb je een profiel op een ander sociaal netwerk? Waarom wel of niet? 3 Wat zijn de voor- en nadelen van Facebook (of andere netwerken op internet)? 4 Zou je een profiel van jezelf willen aanmaken in het Nederlands? Waarom wel of niet? Welke voordelen en nadelen kun je bedenken? 5 Juliette Vasterman schrijft in Ik zit niet op Facebook, en ik wil het ook echt niet: ‘En nu ben ik eindelijk vrij.’ (r. 3) Daarmee zegt ze ook iets over vroeger. Hoe zou je haar situatie van een jaar geleden beschrijven? 6 Juliette Vasterman schrijft: ‘Je wilt dat mensen denken: wow, gaaf mens.’ (r. 7) In de tekst staan woorden die vooral in de spreektaal worden gebruikt. Bijvoorbeeld: ‘gaaf’. Er staan nog meer van dit soort adjectieven in dezelfde alinea. Welke zijn dat? 7 Wie zegt in de derde alinea: ‘Hej meissie, alles goed? Love ya.’? (r. 15) - Hoe schrijf je dit in iets formelere taal? - Schrijf jij ook op een andere manier als je chat of sms’t in je eigen taal? - Zo ja, wat is het verschil? 8 De tekst Facebook maakt veel jongeren eenzaam eindigt met de zin: ‘Aan de andere kant hebben vooral verlegen jongeren de kans om via sociale media iets van zichzelf te laten zien.’ (r. 9) - Heeft deze zin een positieve of een negatieve betekenis? - Ben je het ermee eens? - Beschrijf wat die kans is voor verlegen jongeren.

13181_Code Plus NT2 Boek 4.indb 33

24-07-12 14:42

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.