Page 33

hoofdstuk 1  |  subthema 4

30

35

31

Dat intensieve gebruik zorgt er ook voor dat je op veel profielen van anderen terechtkomt. Mensen zetten hun hele leven online, het is een soap die je wilt blijven volgen. Je blijft maar neuzen. En al dat neuzen levert vervolgens ook weer stress op. Want je ziet dat een vriendin van jou wel bij iemand anders een bericht heeft achtergelaten, maar niet bij jou. Vervolgens zie je dat een vriend van een vriendin van een vriend op de pagina van je geliefde is geweest. Haar vriendin heeft weer een vriendin die een foto heeft uit een kroeg waar je vriend op staat. Waarom? Het resultaat is dat je elk uur van de dag inlogt. Je kunt niet langer onderscheid maken tussen belangrijke en onbelangrijke zaken. Enige oplossing: weg van de netwerksites. En dan blijkt: wat niet weet dat niet deert. Naar: Juliette Vasterman, nieuwsblog nrc.next, 5 januari 2011

3.2 Lees de vragen. Lees de tekst nog een keer. Beantwoord de vragen. 1 Juliette Vasterman moest een aantal dingen doen toen ze nog actief was op een netwerksite. Geef de activiteiten een nummer in de volgorde waarin ze in de tekst beschreven worden. Nummer 1 is de eerste activiteit, enzovoort.

vrienden onderhouden een profiel aanmaken profielen van anderen volgen

2 Onderstreep in de tekst alle woorden die gaan over internet en sociale media. 3 Zoek in je woordenboek de betekenis op van ‘deren’. (r. 37) - Wat betekent ‘deren’?

- In de tekst staat: ‘En dan blijkt: wat niet weet dat niet deert.’ Wat betekent de uitdrukking ‘wat niet weet dat niet deert’?

4 In r. 30 staat: ‘Je blijft maar neuzen.’ Is ‘neuzen’ een substantief of een verbum? Weet je wat de zin betekent als je de rest van de alinea gelezen hebt? Schrijf de betekenis op.

13181_Code Plus NT2 Boek 4.indb 31

24-07-12 14:42

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.